Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
VolLeg III 1609-1640 oryginał
Prawa Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących: Na Walnych Seymiech Koronnych od Seymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347 Aż do Ostatniego Seymu. VOLUMEN TERTIUM. Ab Anno 1609. Ad Annum 1640. ACTA REIBUBLICAE CONTINENS.

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/doccontent?id=18417&from=FBC
Odnotowano 37 cytatów z tego źródła
– IZ się siła ludzi swywolnych, y prawa znieważaiących, w Państwach Naszych znayduie, ktorzy nie kontentuiąc się Prawem pospolitym, do gromad niezwczaynych, á zatym do gwałtownych postepkow udaią się, domy Szlachceckie naieżdżaią, mordy y gwałty czynią, maiętności dobytki, y insze supellectilia biorą, do roboty Szlachtę angarując: [...]. VolLeg III 6.
– Temu Kommissarzowi posłuszni bydź maią, tak Assawułowie, Pułkownicy, Setnicy, iako y Woysko wszystko. A ci wszyscy y z Kommissarzem maią dependere od Hetmana Koronnego, Pułkownicy także; więc y Assawułowie maią bydź, Szlachta w rzemięśle Rycerskim doświadczona, niepodeyrzaney cnoty y wiary. VolLeg III 928.
– Setnicy, y Atamani, ci maią bydź z Kozakow samych, dobrze Nam [sejmowi] y Rzpltey zasłużonych, ludzi Rycerskich obierani. VolLeg III 928.
– Od palenia gorzałek, banie, kotła w mieściech y miasteczkach, każdy powinien dać po groszy dwudziestu y czterech. VolLeg III 31.
patrz: BANIA, BANIA, BANIJA
– [...] ieźliby też nie stanął [pozwany na sądzie], baniować go ma Poborca y publikować: á Starosta wziąwszy tę bannicyą, naydaley we dwie Niedzieli, exekucyą in bonis obwinionego uczynić ma, sub poenis o exekucyi: [...]. VolLeg III 402.
– A ieśliby kto w tym czasie w Uniwersale prefigowanym nie oddał [łanowego], tedy go ma Poborca sam ex delatione sui, ná Roki Querellowe przed Urząd Grodzki onego Powiatu albo Ziemie, peremptoriè pozwać: [...] A ieźliby na takowy pozew nie stanął citatus ma bydź in lucro kondemnowány, á potym do bannicyi na drugie Roki Sądowe ma go pozwać ex delatione sui Poborca [...]. VolLeg III 316.
– [...] gdyby kto tego Poboru nie wydał, tedy go ma Poborca pozwać pozwem Grodzkim przez Woźnego onego Zamku, ktorego Starosta ma dać Poborcy zaraz ad banniendum, á od pozwow y od processow nic nie ma Grod brać. A ieśliby nie stanął, bannitować go Poborca ma y publikować [...]. VolLeg III 62.
– USpokaiaiąc Religią Grecką, Konstytucyą Roku 1067. reassumuiemy, y według niey w rozdawaniu beneficyi Cerkiewnych, in futurum zachować się mamy. VolLeg III 379.
patrz: BENEFICJA
– Z Miast y Miasteczek, tym sposobem Pobor wybierany bydź ma. [...] Białoskornicy, czerwoni Garbarze, y ktorzy Zamsze wyprawuią przy wielkich Mieściech, po złotych sześci: a towarzysze ich, po złotemu. VolLeg III 222-223.
– Białoskornicy, czerwoni Garbarze, y ktorzy zamsze wyprawuią, przy wielkich Mieściech po złotych 16: á towarzysze ich po zł: dwu, y gr: 20. VolLeg III 391.
– Od bierkowiska pieńki czystey, po złotemu iednemu, groszy dwudziestu y piąci. VolLeg III 645.
– [...] á potym ma tego dowieść ten co mu dylacyą dáno literis significatorijs onego sądu, że tam prawdziwie miał sprawę przysiężną, y postępek z ktorego tá sprawá urosłá, áby dáremnie Aktor ludyfikowany nie był, y dámnifikowany, sub amissione causae. VolLeg III 79.
– Przy tymże Poborze po groszy piąci z włoki, ná dobudowanie Kościoła Oycow Dominikanow, pod temiż wárunki. VolLeg III 345.
– Wsi Wałaskie, powinne płacić będą iako y w innych Wsiach, z rol ieźli ie maią, ábo z Dworzyszcza. po groszy trzydziestu. VolLeg III 331.
– Owczarze, Osepni Páństowi, Fałeczni, y inni, áby dáli od dziesiąci owiec swych po groszy dwa, y od tych co ie w naymie máią. VolLeg III 61.
patrz: FAŁECZNY
– [...] gdyby kto tego Poboru nie wydał, tedy go ma Poborca pozwać pozwem Grodzkim przez Woźnego onego Zamku, ktorego Starosta ma dać Poborcy zaraz ad banniendum, á od pozwow y od processow nic nie ma Grod brać. A ieśliby nie stanął, bannitować go Poborca ma y publikować [...]. VolLeg III 62.
patrz: GRODZKI
– Od beczki iesiotrzyny, po groszy dziesiąci [...]. VolLeg III 32.
– Od beczki wyziny, y iesietrzyny, po złotych dziesiąci [...]. VolLeg III 309.
– Krawcy ktorzy iedwabne rzeczy robią: toż Szwiec, co szafianem y kurdybanem robi. VolLeg III 53.
– NA ten Lamuz powinni dać y poddani nasi, po trzy grosze z Włoki [...]. VolLeg III 183.
– Młynarze od koł zakupnych, tak walnych iako y łodziastych, korcowych, ważnych,od każdego po złotych sześci, y groszy 20. VolLeg III 389.
patrz: ŁODZIASTY
– Także od Troyniku, Kiestrzanku, Málinniku, każdy iako od starego Miodu płaćić będźie powinien. VolLeg III 339.
– [...] á gdźieby też Dźieśięćiny snopowey, áni pieniężney, áni Mesznego nie było, tedy Kmieć powinien sam dać zł: ośm. VolLeg III 358.
patrz: MESZNE
– Kupcy wszyscy obcych narodow, to iest Włosi, Niemcy, Francuzowie, Szoci, Grekowie, Moskwa, do tego Ormianie, ktorzy osiadłości nie maią, iakiekolwiek kupie y towary miewaią, we wszystkich Państwach Naszych Koronnych, y W.X.Litt: każdy z osoby swey płacić będą powinni po złotych czterech, á względem kupie, y towarow ich iakichkolwiek, rowno z drugiemi czwarty grosz płacić maią. VolLeg III 440.
patrz: MOSKWA
– Od sta paczyny, złoty ieden. VolLeg III 645.
– Owczarze, osepni, państowi, faleczni, y inni, áby dali od dziesiąci owiec swych po groszy dwu, y od tych co ie w naymie maią. VolLeg III 341 (165).
patrz: PAŃSTOWY
– Rzemięślnicy y towarzysze tychże mistrzow; to iest, węglarze, dymarze, kowale, kuźnicy, płokarze także przy papierniach, po groszy dwunastu [mają płacić]. VolLeg III 29.
patrz: PŁOKARZ
– Iż Woźniowie w W.X.Litewskim, braniem dochodow nad prawo, uciążaią niepomału ludzie: przeto obostrzaiąc prawo na nie, postanawiamy, aby nad ustawę statutową iako pomilnego, tak inszych dochodow nie brali, pod sowitym wroceniem coby nad ustawę wziął, y pod winą siedzenia na zamku, abo dworze naszym sądowym sześciu niedziel, za pozwem abo za zakazem, przed Sąd lub Ziemski, Grodzki, abo Trybunalski, nulla exceptione. VolLeg III 152.
patrz: POMILNY
– Dziekciarze, smolarze, y popielarze, od rzemiesła swego po groszy dwunastu [płacić będą]. VolLeg III 161.
patrz: POPIELARZ
– To wszytko [długi królowej, królewica i wojewodów] wedle porachowania skarbowego ma być płacono. VolLeg III 34.
– [...] gdyby kto tego Poboru nie wydał, tedy go ma Poborca pozwać pozwem Grodzkim przez Woźnego onego Zamku, ktorego Starosta ma dać Poborcy zaraz ad banniendum, á od pozwow y od processow nic nie ma Grod brać. A ieśliby nie stanął, bannitować go Poborca ma y publikować [...]. VolLeg III 62.
patrz: POZEW
– A ieśliby kto w tym czasie w Uniwersale prefigowanym nie oddał [łanowego], tedy go ma Poborca sam ex delatione sui, ná Roki Querellowe przed Urząd Grodzki onego Powiatu albo Ziemie, peremptoriè pozwać: [...] A ieźliby na takowy pozew nie stanął citatus ma bydź in lucro kondemnowány, á potym do bannicyi na drugie Roki Sądowe ma go pozwać ex delatione sui Poborca [...]. VolLeg III 316.
patrz: POZWAĆ
VolLeg III 174.
patrz: PUTNY
– Od beczki miodu rozsyconego, w ktoreyby trzy bareły były pitego, od każdey po groszy dwanaście: á od pułbeczki, według proporcyi bareł, po groszy sześci. VolLeg III 58.
patrz: ROZSYCONY
– Krawcy ktorzy iedwabne rzeczy robią: toż Szwiec, co szafianem y kurdybanem robi. VolLeg III 53.
patrz: SZEWC, SZEWC, SZWIEC
– Od kopy cębrowiny, po złotemu. Od sta klepek, po złotemu. Od sta Wasiłek, po złotemu. VolLeg III 229.
– Od sta klepek, groszy 30. Od sta wasiłek, groszy 30. Od sta pipełek, groszy 30. Od sta wanczosu, po groszy 24. VolLeg III 398.