Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ZamLaszGęb 1748 wydanie wtórne
Odnotowano 61 cytatów z tego źródła
– W tejże Wycieczce dwoje drzwi, ex opposito siebie, do transetów idące, na zawiasach i hakach żelaznych, z haczkami i skoblikami żelaznemi. ZamLaszGęb 32.
– Pokój Drugi. -Wróciwszy nazad z Gabinetu od Pokoju Alkowego, a z niego wchodząc do Drugiego Pokoju, drzwi i odrzwi takie jak i pierwsze. ZamLaszGęb 72.
patrz: ALKOWY
– Pokój Alkowy. - Wróciwszy z Sieni nazad do pokoju, a z niego wchodząc do Pokoju Alkowego, drzwi i odrzwi takie jak w Sali. ZamLaszGęb 71.
patrz: ALKOWY
– [Spis książek] Księgi do architektury rożne, in folio et in quqrto. ZamLaszGęb 57.
– Brama pierwsza [...] na wierzchu samym armatury, z drzewa rznięte. ZamLaszGęb 28.
– Działo żelazne, nazwane baba, siedmiofuntowe. ZamLaszGęb 37.
patrz: BABA
– Bagnetów różnych, tak od flint, jako i karabinów [...] 112. ZamLaszGęb 38.
– W tymże sklepie balasów wielkich, z kamienia wyrabianych, sztuk No 88. Balasików małych sztuk No 17. ZamLaszGęb 32.
patrz: BALASIK
– W kominie wilkow żelaznych, z balasikami mosiężnemi, No 2. ZamLaszGęb 71.
patrz: BALASIK
– [Sala królewska] Kominów w tej Sali, No 2, także marmuryzowane, osóbek na nich z gipsu rzniętych, No 8; we środku kominów blachy żelazne zapuszczane. W obu kominach wilków żelaznych, No 4, z balasikami mosiężnymi; łopatek żelaznych No 2, szczepców dwoje, pogrzebacz jeden. ZamLaszGęb 67.
patrz: BALASIK
– Na tym bastilionie szopa drewniana, nowa. ZamLaszGęb 28.
patrz: BASTYLIJON
– Bastilion – baszta. ZamLaszGęb 29.
patrz: BASTYLIJON
– Wszedłszy na wały, po lewej ręce bastilion w trianguł od ogrodu i pola podmurowany. ZamLaszGęb 28.
patrz: BASTYLIJON
– Z tego pokoju Drugi Gabinet w basztetce [!], do którego wchodząc, odrzwi z kamienia ciosanego. ZamLaszGęb 44.
– Kopersztychy: [...] Batalia cara moskiewskiego pod Półtawą ze Szwedami, w blejtramkach, sub No 52. ZamLaszGęb 45.
– Kaczki dzikie, bekasy, w blejtramkach wyzłacanych, sub No 85. ZamLaszGęb 77.
patrz: BEKAS
– Zwierzyna, kaczki, bekasy, w ramkach wyzłacanych, sub No 88. ZamLaszGęb 78.
patrz: BEKAS
– Kaczki dzikie, bekasy, w blejtramkach wyzłacanych, sub No 85. ZamLaszGęb 77.
patrz: BLEJTRAMKA
– Brama pierwsza [...] na wierzchu samym armatury, z drzewa rznięte. ZamLaszGęb 28.
– W tej Garderobce klawicymbał czarny, chińskiej roboty, bardzo przedni, zawiaski, zameczki u niego mosiężne, pozłociste. ZamLaszGęb 71.
– Ittem imbryczek i filiżanek para, z takiegoż kamienia wyrabiane. ZamLaszGęb 62.
– Stolik dębowy, rozkładany, we sriku czarnym dębem fornerowany, No. 1. ZamLaszGęb 46.
– Item drugi [stół] drewniany, w tryanguł, fornierowany, do kart. ZamLaszGęb 73.
– Gabinecik Szklany. - W tym pokoju Gabinecik Szklany, do którego drzwi szklane, w tafle wielkie w drzewo osadzone; tych tafli jest No 12. ZamLaszGęb 43.
patrz: GABINECIK
– Między temi oknami trzecie okno, alias szklanny Gabinecik, w którym pierwsze okno z przedpokoju wielkie, szyby w nim w drzewo osadzone; drzwiczki w tym na zawiaskach żelaznych, z haczkiem i skobelkiem żelaznym. ZamLaszGęb 47.
patrz: GABINECIK
– Pokój Drugi. - Wróciwszy nazad z Gabinetu od Pokoju Alkowego, a z niego wchodząc do Drugiego Pokoju, drzwi i odrzwi takie jak i pierwsze. ZamLaszGęb 72.
– Z tego pokoju Drugi Gabinet w basztetce [!], do którego wchodząc, odrzwi z kamienia ciosanego. ZamLaszGęb 44.
– Kapuz starych, granatierskich, w pokrowcach No 41. Blach różnych od kapuz No 11. Promieni alias rurek blaszanek do buntów granatierskich No 15. ZamLaszGęb 39.
– Krzeseł z poręczami, jedno pisią granatową wybite, rozkładane; drugie suknem zielonym, na walcu obracające się; trzecie z materacykiem grodetorowym, starym, podługowato kręcone; czwarte krzyżową robotą wybite, No 4. ZamLaszGęb 44.
– Ś. Paweł. na hatłasie zółtym, kampanką srebrną obwiedziony, w wałeczkach gry[n]szpanowych, sub No 5. ZamLaszGęb 53.
– Hippika, to jest o koniech nauka, JW. Mniszchowi, kasztelanowi sandeckiemu, przypisana. Ksiąg dwie. ZamLaszGęb 56.
patrz: JW, JW.
– Stołków w kratkę z włóczki błękitnej, z materacykami z półsukienka zielonego, No 6. — Item takichże, jeden z materacykiem kałamajkowym, drugi bez materacyku, No 2. ZamLaszGęb 74.
– No 2. - klawicymbał, u wierzchu fornerową robotą. ZamLaszGęb 61.
– W tej Garderobce klawicymbał czarny, chińskiej roboty, bardzo przedni, zawiaski, zameczki u niego mosiężne, pozłociste. ZamLaszGęb 71.
– 6to Kordelasik z gifesami mosiężnymi No. 1 ZamLaszGęb 39.
patrz: KORDELASIK
– W tym pokoju, we drzwiach, oknach i naokół lamperie z drzewa, w orzech malowane. ZamLaszGęb 64.
patrz: LAMPERIA
– Lanczawcik na szkle, w ramkach czarnych, nie numerowany, jeden. ZamLaszGęb 45.
– Według tego regiestru oddało się to wszytko na ręce Grzegorza, gospodarza Laszeckiego Zamku, z którego bez naszego kwitu nic wydać nie powinien. ZamLaszGęb 85.
patrz: LASZECKI
– Działek dwie na jednym lawecie, półfuntowe. Lawet błękitno i biało malowany, z całym okowem i potrzebami należącemi. ZamLaszGęb 38.
patrz: LAWET, LAWETA
– Moździerzyk z Dęblina, przysłany bez lawetków. ZamLaszGęb 37.
patrz: LAWETEK
– Konew z lejbą blaszaną No 1. ZamLaszGęb 32.
patrz: LEJBA
– Plant mappowych, w blejtramkach, nie numerowanych, No 3. ZamLaszGęb 53.
– Szafek narożnich dwie, z stolikami gipsowemi, marmuryzowanemi. ZamLaszGęb 61.
– Stoliki na tych szafkach kamienne, marmuryzowane. ZamLaszGęb 70.
– Szafek pokątnych, zielono malowanych, No 4. U każdej drzwiczki na zawiaskach żelaznych, z zameczkami żelaznemi; na każdej szafce stolik kamienny, marmuryzowany. ZamLaszGęb 68.
– Parawaników drewnianych do łóżka No 2. ZamLaszGęb 62.
patrz: PARAWANIK
– Kanap jedna z szufladami, z materacem niebieskim krzyżowej roboty. - Druga z poręcami, takąż robotą wybita na tyle i na sedesie; do tych kanap wezgłowia z pisi granatowej. ZamLaszGęb 42.
patrz: PISIA
– Krzeseł z poręczami, jedno pisią granatową wybite, rozkładane; drugie suknem zielonym, na walcu obracające się. ZamLaszGęb 44.
patrz: PISIA
– Najś. Panna Podkamieniecka, za szkłem, w ramkach. Ś.P. Jmci Dobrodziejowi dedykowana. ZamLaszGęb 44.
– Pacow ["Genealogia"] papirowa, także płótnem podklijona. ZamLaszGęb 53.
– Idąc dalej walem, trzeci bastilion, także na okół podmurowany, na którym szopki dwie drewniane do zataczania harmat. ZamLaszGęb 29.
– W kominie wilki żelazne, z łopatką, pogrzebaczem, blachą w kominie zapuszczoną. ZamLaszGęb 42.
patrz: POGRZEBACZ
– Pokój Drugi. -Wróciwszy nazad z Gabinetu od Pokoju Alkowego, a z niego wchodząc do Drugiego Pokoju, drzwi i odrzwi takie jak i pierwsze. ZamLaszGęb 72.
patrz: POKÓJ
– Pokój Alkowy. - Wróciwszy z Sieni nazad do pokoju, a z niego wchodząc do Pokoju Alkowego, drzwi i odrzwi takie jak w Sali. ZamLaszGęb 71.
patrz: POKÓJ
– W tym pokoju piec biały, komin mozaikową robotą, miejscami popadany. ZamLaszGęb 61.
patrz: POPADANY
– Stołów: jeden kamienny, większy, na nogach drewnianych; item dwa mniejsze mozaikowy roboty, popękanych. — Kanapp z szufladami, u których gałki żelazne... ZamLaszGęb 64.
patrz: POPĘKANY
– Kanap jedna z szufladami, z materacem niebieskim krzyzowej roboty. - Druga z poręcami, takąż robotą na tyle i na sedesie; ZamLaszGęb 42.
– Rapirów alias pałaszów z mosiężnymi gifesami No.30. ZamLaszGęb 39.
– Między temi oknami trzecie okno, alias szklanny Gabinecik, w którym pierwsze okno z przedpokoju wielkie, szyby w nim w drzewo osadzone; drzwiczki w tym na zawiaskach żelaznych, z haczkiem i skobelkiem żelaznym. ZamLaszGęb 47.
– Gabinecik Szklany. - W tym pokoju Gabinecik Szklany, do którego drzwi szklane, w tafle wielkie w drzewo osadzone; tych tafli jest No 12. ZamLaszGęb 43.
– Drzwi do niego dębowe, podwójne, na zawiasach ślusarskiej roboty, z zamkiem i zasuwkami żelaznemi. ZamLaszGęb 33.
patrz: ŚLUSARSKI