Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 38 cytatów z tego źródła
– Srebra, złota i pereł, i kamieni drogich, jedwabiu rozlicznego, klejnotów chędogich pełno wszędy, orszak sług, pieszczone bławaty, drogotkane szpalery, rumiane szarłaty, wezgłowia teletowe, kołdry haftowane, materac z altembasu, złotem opisane łoże, pokój obity, w nim z srebra litego wszystko, czego się jedno tkniesz, gwałt dobra wszego. MorszHRoz A2v.
– Więc onego dzikiego ptástwá z przysmakámi Rozlicznemi gwałt wielki [...] Ták smáczno urobiono/ że mi nie będziecie Wierzyć/ bo się ták iakoś w smáku ludzkim zdáło: Iákoby się Angielskich potraw záżywáło. MorszHRoz B1v.
– Ten troski nie znał/ kogo ona [kobza] uweseli. Y po grzebieniuć słyszę komu iest wesoło [...] Arphista pański Muzyk niech się też ozowie. Y po tym [Dawidzie] kiedyś w plęsy chodzili Zydowie. MorszHRoz B4v.
– ...wolno wymyśláć y stroie/ Wolno się y ná błazna mądremu biermowáć/ Wolno y bydź nim wiecznie/ wolno dokázowáć/ Káżdemu swego. MorszHRoz C2.
– Pánowie co wołali kart/ grę obieráią/ Jedni w Mąkę/ drudzy się w Zelándá zmawiáią: Ci záś w iednę trzydzieści/ á owi w Prymirę/ Rozmáitą y chudzi tną Pácholcy birę. W kupki/ w kozer y w Szfánclá: á ktoraś tám duszá Wywabia w zákrytego/ z każką śmiáłą Ruszá. Drugiemu się záchciáło skosztowáć Bigosá/ Aleć mu się cknie często sięgáiąc do trzosá. Boię się by go strawił/ Owemuć smákuie/ Co iuż záżął/ ále ow spluwa/ co grosz truie. MorszHRoz C2v.
patrz: BIGOS
– Krotochwila [...] Tym/ komu rádá w domu/ ták hoynie częstuie/ Ze się iedni zá boki wstrząśnione chwytáią./ A drudzy się iuż dobrze nie po rozpukaią. MorszHRoz Cv.
patrz: BOK
– Krotochwila [...] Tym/ komu rádá w domu/ ták hoynie częstuie/ Ze się iedni zá boki wstrząśnione chwytáią./ A drudzy się iuż dobrze nie po rozpukaią. MorszHRoz Cv.
patrz: BOK
– Krotochwila [...] Tym/ komu rádá w domu/ ták hoynie częstuie/ Ze się iedni zá boki wstrząśnione chwytáią./ A drudzy się iuż dobrze nie po rozpukaią. MorszHRoz Cv.
– Krotochwila [...] Tym/ komu rádá w domu/ ták hoynie częstuie/ Ze się iedni zá boki wstrząśnione chwytáią./ A drudzy się iuż dobrze nie po rozpukaią. MorszHRoz Cv.
– [...] Co iuż posiwieli/ Będą podno kominá pilnowáć woleli. A w piwo przysalánych nátopiwszy grzanek/ Práwiąc o stárych dzieiách/ ssáć zielony zbánek. MorszHRoz D2.
– Zábiegła gospodyni/ iárzyneczki sieie/ A mokrą ná zeprzáłe grządki rosę leie. MorszHRoz D2v.
– [...] miesiąc mu iásnooki świeci/ Wyirzy drugi/ á ono iak srzod dniá poświatá. MorszHRoz D4.
patrz: JASNOOKI
– Do pieczystego Sáłat/ Káńpustow/ Wiśniowych Sokow/ oliwek/ octow/ z roż y malinowych Gwałt. MorszHRoz .
– Wszystkiego wszędy dosyć/ sámo się kieruie Szczęśćie/ łácwo durowáć koli przystępuie. MorszHRoz A3.
– Więc y insze bieśiády/ y igrzyská owe Ktore więc rok od roku nástawáią nowe Lub y stáre/ z białą płćią po sádziech pustowáć/ Trawkę/ gąskę/ murkę gráć/ w roskoszách lábowáć. MorszHRoz C2.
patrz: MURKA
– Pięć pánien piąci smysłow vciechy trzymáią [...] A TRZECIA záś wonnymi Pizmy/ Zybetámi/ Y drogimi násyca zapách perfumámi. MorszHRoz A2.
patrz: NASYCAĆ
– Sławá iey głośna wszędzie/ do stołu krzykliwe Brzmią trąby/ w bębny biią: A żądze iey chciwe Násycenia nie znáią [...]. MorszHRoz A3v.
patrz: NASYCENIE
– ROSKOSZ wesoła páni w złotorytey szácie Idzie iáko paw stroyna. [...] ROSPUSTA stára pani tuż iey o bok stoi/ I wszystkie swoie fochy swoim trybem stroi. MorszHRoz Av - A2.
patrz: O BOK
– Więc y owe Sobotki/ ktore gdy paláią/ Rozmáite rospusty przy ogniách dziáłáią. Więc/ y chyże wyścigi/ gry/ skoki/ turnieie. MorszHRoz C2.
patrz: PALAĆ
– Ten troski nie znał/ kogo ona [kobza] uweseli. Y po grzebieniuć słyszę komu iest wesoło [...] Arphista pański Muzyk niech się też ozowie. Y po tym [Dawidzie] kiedyś w plęsy chodzili Zydowie. MorszHRoz B4v.
patrz: PAŃSKI
– Ktoremu gdy párno/ Od słonecznych promieni ustępuie w cienie MorszHRoz D3.
patrz: PARNO
– Napoie z źrzodeł swoich nie przebránych cieką/ [...] biedász lichey głowie [...] Offerty nástępuią y podárowania/ Muchy się we łbie roią. MorszHRoz B2v.
– W błocie polgnąwszy furmáni, Cięszkie wozy dźwigáią. MorszHRoz D.
patrz: POLGNĄĆ
– Saltarella wysoko letnik podkasáłá [...] Y noszká/ y pońcoszká ma koleńską cerę/ Sam trzewiczek iák kruczek... MorszHRoz B4v.
– Poroczna się sanica białym ściele śniegiem/ Saneczki się ślizaią bystrolotnym biegiem... MorszHRoz D4.
patrz: POROCZNY
– Krotochwila [...] Tym/ komu rádá w domu/ ták hoynie czestuie/ Ze się iedni zá boki wstrząśnione chwytáią/ A drudzy się iuż dobrze nie po rozpukáią. MorszHRoz Cv.
– Co iuż posiwieli/ Będa podno kominá pilnowáć woleli. A w piwo przysalánych nátopiwszy grzanek/ Práwiąc o stárych dzieiach/ ssáć zielony zbánek. MorszHRoz D2.
patrz: PRZYSALANY
– I wsze insze zabáwy/ mogą tu y łgarki Cygáńskie stánąć/ chciałem był rzec práktykarki. Mogą y zapáśnicy i szermierze swoie Wypráwiáć sztuki/ wolno wymyśláć y stroie. Wolno się y ná błazná mądremu bierzmowáć/ Wolno y bydź nim wiecznie/ wolno dokázowáć. MorszHRoz C2v.
– Pięć pánien piąci smysłow vciechy trzymáią/ A káżdey z inszey miáry smáku przydawáią: PIERWSZA oczy w białey płci śliczney cerze pásie/ Y wzrok w ozdobnych rzeczách syci [...]. MorszHRoz A2.
patrz: SYCIĆ
– Srebra, złota i pereł, i kamieni drogich, jedwabiu rozlicznego, klejnotów chędogich pełno wszędy, orszak sług, pieszczone bławaty, drogotkane szpalery, rumiane szarłaty, wezgłowia teletowe, kołdry haftowane, materac z altembasu, złotem opisane łoże, pokój obity, w nim z srebra litego wszystko, czego się jedno tkniesz, gwałt dobra wszego. MorszHRoz A2v.
– Krotochwila [...] Tym/ komu rádá w domu/ ták hoynie częstuie/ Ze się iedni zá boki wstrząśnione chwytáią./ A drudzy się iuż dobrze nie po rozpukaią. MorszHRoz Cv.
– Srebra, złota i pereł, i kamieni drogich, jedwabiu rozlicznego, klejnotów chędogich pełno wszędy, orszak sług, pieszczone bławaty, drogotkane szpalery, rumiane szarłaty, wezgłowia teletowe, kołdry haftowane, materac z altembasu, złotem opisane łoże, pokój obity, w nim z srebra litego wszystko, czego się jedno tkniesz , gwałt dobra wszego. MorszHRoz A2v.
– Wstárto brudu. MorszHRoz C3.
– Stoią przy wstępnych brzegách wodopłáwne Nawy. MorszHRoz C4.
– ...o bok przeraźliwe stádo Kozácta stoi: tym Surmácze gráią/ Woynopámiętne dumy... MorszHRoz A4-A4v.
– Biczem trzáska forytarz: OCHOTĄ wesoły/ Potocznymi rznąc łąkę/ wonnobuyną koły. MorszHRoz D.
patrz: WONNOBUJNY
– Fontany, wirydarze, wonnobuyne sady, Marmurowe pałace, wesołe biesiady [...] Nietrwałe to marności. MorszHRoz 152.
patrz: WONNOBUJNY
– ...dość y prácowitych Szkap ná stániu/ Woźnikom Cugi przegrodzone/ Gniáde/ Płowe/ Cisáwe/ Szpakowáte/ Wrone. MorszHRoz C4.
patrz: WRONY