Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
JurkWan 1607 oryginał
CHORAGIEW WANDALINOWA

Odnotowano 47 cytatów z tego źródła
– Wászych Przodkow zwyćięstwá/ Włoszy/ fráncuzowie/ Hiszpáni/ y Trákowie/ niech wznowią Afrowie/ Niech Azya/ Europá/ ich moc wielką sławi/ Niech świat wszytek z Słowienskiey mocy strách swoy práwi. Przeszli śmiáłe Hektory/ duże Herkulesy/ Y sztuczne Vlissesy/ mężne Achilesy. JurkWan D2.
– Zginąłem wász Wándalin/ ktorym wszerz gránice Po morze Adryáckie od zmárzłego zdobił/ Wam śliczne Oready z Nimphámi sposobił. JurkWan A2.
patrz: ADRIACKI
– Pierzchnie z wrzaskiem Tátárzyn/ Grek leniwy snádnie/ Afer nági/ gmin bossy z Egypczykiem padnie Niewolą sie swą stłumi Arábczyk spalony/ Azyátyk roskoszny vstánie zemdlony. JurkWan D.
patrz: AFER
– Pierzchnie z wrzaskiem Tátárzyn/ Grek leniwy snádnie/ Afer nági/ gmin bossy z Egypczykiem padnie Niewolą sie swą stłumi Arábczyk spalony/ Azyátyk roskoszny vstánie zemdlony. JurkWan D.
patrz: AZJATYK
– Jak z spal[o]nej Semele żyw Bakchus nieznośny, Z gorającej Hekuby wstał Parys, łotr głośny. JurkWan B4v.
– Rowne-ć – mowią – zá głowę szláchcie bánicyje, Ják o złotych dwádzieściá. JurkWan B4.
– Zygiet [miasto] w tym wziął Soliman [sułtan] iák lew y smok srogi: Bog puścił ná bluźnierce zwierz ten pełen trwogi. JurkWan A4v.
– Támby twárdą niewolą/ tám łupieże stroić/ Robiąc iák bestyámi/ tám złą srogość roić. Tychci Turczyn iák chárty żártkie ma ná smyczy: Wprzod twą włość Czarze dáiąc/ dziś im záś chołd liczy. Ktoż to winien? Swawola: przyść wam nie da k sobie. JurkWan C3v.
– Dziw to iest zły Swawola/ towárzysz złośliwy/ Szkodzi z piękną swobodą/ Wolności cnotliwey. Cudo sprosne/ okrutne/ drapieżne/ bezbożne/ Z Kaukazu znisczyć przyszło Láchy nie ostrożne [...]. JurkWan B2.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– Okrzciwszy się z Bożkámi z drugiemi dziwámi/ Gdy Bog wielki w tę ziemię záwitał z cudámi/ W to przysłowie wen dáley przy imieniu dawnym/ Zostáłem Wándálinem [...]. JurkWan A2.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– [..] Frácuzowie [!] z Hiszpany Egipt márnie dárzą/ Gdy sie o Neápolim z Sycylią swárzą [...]. JurkWan C4v.
patrz: DARZYĆ
– Szkodzi Polscze to Monstrum [swawola] odmiáną szkárádą. Gdyż to sobie zá wodzá moc z moich obráli/ Pátrzciesz, ják sie potwornie zewsząd zodmiéniáli/ Rownemi być we wszytkim chcą swemu dziwowi/ Niepodobni by namniey iuż iuż człowiekowi. JurkWan B3.
patrz: DZIW, DZIWO
– Okrzciwszy się z Bożkámi z drugiemi dziwámi/ Gdy Bog wielki w tę ziemię záwitał z cudámi/ W to przysłowie wen dáley przy imieniu dawnym/ Zostáłem Wándálinem [...]. JurkWan A2.
patrz: DZIW, DZIWO
– Swáwola/ nowa Circe/ Sphinx/ Chimerá sprosna/ Meduzá dziwotworna/ Hárpiia złosná. JurkWan B3.
– NAIASNIEYSZEMV XIAZECIU PANU WLADYSŁAWOWI KROLEWICOWI POLSKIEMV, Szwedzkiego Krolestwa dziedzicowi, Xiązęciu Filándskiemu, etc. JurkWan ktv.
patrz: FILANDZKI
– Niech wász stroy będzie drogi/ mężow wászych cnoty: Te żoná Philonowá niestroyne forboty Ná weselu spytána sławnie powiedziáłá [...]. JurkWan C2v.
patrz: FILONOWY
– A co głośniey przypomnię: złoto Greki tráci/ Z lochow skrytych zniesione srogo sie im płáci. JurkWan C2, 13-14.
– Dziś nie rámię/ lecz szyję utnę mowi głośnie. JurkWan C4, 26.
– Jak z spal[o]nej Semele żyw Bakchus nieznośny, Z gorającej Hekuby wstał Parys, łotr głośny. JurkWan B4v.
patrz: GŁOŚNY
– Kto do Gdáńská wiodł szkuty/ á do Brzegá ciołki/ Gotuy teraz ármatę/ ćwicząc lud/ páchołki/ Pospolstwu drog do męstwá niegrodząc/ Ani cnot nowokwitłych swym vrokiem szkodząc/ Szlácheckie to rzemiesło żołnierską się báwić/ Gburom z rolnym nałogiem/ márny zbior zostáwić. JurkWan C3.
patrz: GRODZIĆ
– Juz Centaury/ Kákuse/ y Hidry przechodzą Potwornością/ bo sobie á nie obcym szkodzą. JurkWan B3.
patrz: KAKUS
– Frácuzowie [!] z Hiszpany/ Egipt márnie dárzą/ Gdy się o Neápolim z Sycylią swárzą. Gdy sie Máxylimian [!] z Wenety kátuie/ Turczyn na Wyspié Rhodys w tym lubey pánuie. JurkWan C4v.
– Ták Swawola gdy z burdą korektę praw zwłoczy/ Iuż Oyczyznę w śmiertelną koszulę obłoczy. Tá w práwnych Labiryntách iák Minotaur żyie/ Krwią y ciáły ludzkimi w błędnych krzywdzie tyie. JurkWan C.
– Słońce swe promienie Mieni/ że Węgrzyn márnie leci w spustoszenie. JurkWan B.
patrz: LECIEĆ
– Wey waleczni Sármate/ ktorzy głową swoią Iák Atlas niebo ciężkie/ Pogany z ich zbroią Wspieráli od Chrześcian/ y Europy wszytki/ Dziś są liczygrywnowie zdechli ná pożytki. JurkWan C2.
– Zgładziwszy złe macochy, obce gospodynie,/ I ich mamki nierządne, w máchomeckim gminie. JurkWan B2.
– Gdy królowie w Azyey miecz ná się szerzyli/ Wnet Xięża Máchometcy wźiąwszy ich zgodzili Azyą/ Cylicią/ z Zydy Pámphilią. JurkWan C4v.
– Już dziś słyszę SACH Perski Turkowi nowo met Dáie: chćiey Kátholiku/ straći grę Máchomet. JurkWan D.
– Niewolą swą wolnością zágłádzicie wszędzie/ Bogactw mnostwo przepyszne/ y Państw wam przybędzie. JurkWan D2.
– Zginąłem wász Wándalin/ ktorym wszerz gránice Po morze Adryáckie od zmárzłego zdobił/ Wam śliczne Oready z Nimphámi sposobił. JurkWan A2.
patrz: MORZE
– A stań przy cney Wolności czcąc oney Koronę/ Skąd mi dáć nie przepomnisz Páhyż ná złą stronę. JurkWan D2v.
– Już Centaury, Kákuse i hydry przechodzą Potwornością, bo sobie, á nie obcym szkodzą. JurkWan B3.
– Przyszedł dzień/ y czás/ ktory podał ie ku wzgárdzie/ W vcieczce/ w rosproszeniu/ co niebieskich chárdzie/ Lżyli: Bog im miecz stępił/ obrońce w potrzebie/ Y pomocniká odiął/ rzucił ich od siebie. JurkWan B2.
– [...] Niezgodá Mámką byłá: á ięzykow rozność/ Mowić o rosproszeniu ná lichą swą prozność/ Náuczáłá z furyą mistrzyni piekielna/ Dla tey iuż iuż Oyczyzná Polska iest śmiertelna. JurkWan B2v.
– Moiá rádość o ziemię/ y z tryumfem pádnie Poki widzę Swawolą: ktosz ią stłumi rádnie? JurkWan D.
patrz: STŁUMIĆ
– Pierzchnie z wrzaskiem Tátárzyn/ Grek leniwy snádnie/ Afer nági/ gmin bossy z Egypczykiem padnie Niewolą sie swą stłumi Arábczyk spalony/ Azyátyk roskoszny vstánie zemdlony. JurkWan D.
patrz: STŁUMIĆ
– Strách mię by mi się gorzey Krzyształowe zbroie/ W czerwony prąd/ y w krwáwe nie zmieniły znoie/ A co cięższa by mi smrod złych psow Bissurmáńskich/ Brzegow w swych nie oszpecił obrzydách pogáńskich. JurkWan A3.
patrz: STRACH
– Stąńciesz Polki iák niegdy Spártánki stánęły W strách woienny/ á száty przesławne rozięły [...]. JurkWan C3.
patrz: STRACH
– Záś Moskwę Stephanowie sczęśni zwyciężáią/ Znowu Włádysłáwowie Turkom strách wzbudzáią. JurkWan D.
patrz: STRACH
– Zginąłem wász Wándálin/ ktorym wszerz gránice Po morze Adryáckie od zmárzłego zdobił/ Wam sliczne Oreády z Nimphámi sposobił/ Ze was sytą żyznością choynie bogáciły/ W dostátku wszystko miánym niezwalczonych czciły. JurkWan A2.
patrz: SYT, SYTY
– W to przysłowie wen dáley przy imieniu dawnym/ Zostałem Wándalinem. JurkWan A2v 115.
patrz: WEN
– Meduzy wężopłodne JurkWan B3/ 22.
– Láchom wiátrogonnym JurkWan C3v/ 5.
– Winorodne mácice. JurkWan B3.
patrz: WINORODNY
– ...łáncuchá złością wkowánego... JurkWan A3v/ 20.
patrz: WKOWANY
– Záś Moskwę Stephanowie sczęśni zwyciężáią/ Znowu Włádysłáwowie Turkom strách wzbudzáią. JurkWan D.
patrz: WZBUDZAĆ
– Zostałem Wándalinem: swoim synom sławnym Przykład/ wzor/ we wszem dáiąc: by się lud Pogáńskich Záprzał błędow/ á cnym był w cnotách Chrześciáńskich/ Nie siedząc/ nie prozuiąc/ w domu márnotráwnym/ Nie dawáiąc zámierzchnąć cnotom stárodawnym [...]. JurkWan A2v.