Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KsKrowUl 1601-1764 wydanie wtórne
Księgi gromadzkie wsi Krowodrza

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=288&dirids=1
Odnotowano 39 cytatów z tego źródła
– Ze sie zaś podczas agitowania tey sprawy Marcin Ruszek na ustępie do szwaru y zgielkow corki przymięszał, aby wiezienie zasiadł [...] przykazuie [sąd]. KsKrowUl I, 646.
patrz: AGITOWANIE
– Urząd niniejszy wojtowski i ławniczy Krowoderski Krowoderski [Krowoderski:adj:sg:nom:m:pos] , wysłuchawszy aktora skargi i pozwanego dobrowolnej agnicji urzędownie uczynionej, do której agnicji stosując się, tak sądzi: ponieważ pozwany Wojciech Sporek, wiedziawszy, że brat jego starszy Jan Sporek o przyjazn pomienionej Małgorzaty wdowy starał się, nieuważając na przykazanie Boskie, z tąż Małgorzatą, na owczas wdową, niegodziwie i cielesnie zgrzeszył [...]. KsKrowUl 655.
patrz: AGNICJA
– Aktorki prosiły, aby [...] karana była przy obecności pomienioney Ruszkowny pozwaney, że od aktorek wprzod zaczepiona była alleguiącey. KsKrowUl I, 64.
patrz: AKTORKA
– Zaliła się pomieniona aktorka [Regina Budzinka], iż, naszedszy ią na dom, nawołał [sąsiad] na nię: ty taka a taka czarownica. KsKrowUl I, 641.
patrz: AKTORKA
– Aktorki prosiły, aby [...] karana była przy obecności pomienioney Ruszkowny pozwaney, że od aktorek wprzod zaczepiona była alleguiącey. KsKrowUl I, 64.
patrz: ALEGUJĄCY
– Katarzyna Wuisielyna lana y Zofiiey Wuisiełkow corka, na Kazimierzu urodzona, zeznała, iż po wzięciu rozumu służyła u lanowey Piwniczney pod Barany, potym nigdzie nie służyła [...]. KsKrowUl 642.
patrz: BARANY
– [...] potym trafiło się wesele Michała Bednarczyka tego roku [...]. KsKrowUl 655.
patrz: BEDNARCZYK
– W Wieliczce u Bednarki pod kasią stała pani iakas, tom była u niey pokradła chusty białe; złapała mię ta Bednarka y bito mię na ratuszu Wielickim. KsKrowUl 642.
patrz: BEDNARKA
– Nawołał na nię: ty taka a taka czarownica [...] tośmi, po miedzy chodząc, gałąską kropiła [...] besu krzaki 3 powrosłami opasała. KsKrowUl I, 641.
patrz: BES, BEZ, BEZ
– Złapano mię w kamienicy z tym [ukradzionym ubraniem] [...] chodziłam potym w karze, błoto skrzybiąc. KsKrowUl I, 642.
patrz: BŁOTO
– [...] bogdai a tylo ziadła ta kurwa, będę ia iey pytała, zkąd tych pieniędzy nabrała ta taka a taka [...]. KsKrowUl I, 644.
patrz: BOGDAJ
– Potym Ceklarze przyszli y wzięli mię na ratusz. KsKrowUl I, 642.
– Powinien będzie [...] około siana robic na Pańskim, iako y inszy chałupniczy. KsKrowUl I, 639.
patrz: CHAŁUPNIK
– [...] maiącz przy tym wzgląd na to, isz się nie moze zarasz zbudować y ogroda tak snadnie doprawic, ktory długo odłogiem leżał, uczyniełem go wolnym od większei robociznei [...]. KsKrowUl I, 639.
patrz: DOPRAWIĆ
– [...] obieczawszy tego chleba według potrzeby dostawiać, tęmu kontraktowi nie dosyć uczyniła. KsKrowUl I, 646.
patrz: DOSTAWIAĆ
– A że nie w takiey, iako był powinien, matkę miał uczciwości, y owszem ią słowy zelżywymi lził, aby więzienie na 3 dni zasiadł; na potym żeby ią w należytey miał obserwancyi pod dwoigiem czternastu grzyw. y siedzeniem tydniowym. KsKrowUl 3 645.
– Działo się w urzędzie woytowskim y ławniczym Krowoderskim etc. d. 16 Sierpnia 1758, przy bytności uczciwych: Bartłomieia Grocha woyta, Iozefa Magosinskiego, Woyciecha Madei, Błażeia Grocha, Stanisława Młynczyka y Iędrzeia Kliiowskiego, ławnikow y obywatelow Krowoderskich. KsKrowUl 649.
patrz: ŁAWNICZY
– [...] uczciwy Franciszce Filusowey obywatelce Krowoderskiej i pracowitemu Iozefowi Faytowi obywatelowi Krowoderskiemu w Poniedziałek przeszły słownie doniesionego przypadaiącym, uskarza się na tychże zapozwanych o to, iż aktor, maiąc tegoż człeka naięmnika lozefa Fayta do roboty, ktory młacał w stodole aktora, pozwana y corka iey do tego człeka w stodole młucącego chodziły, rozne rzeczy aktora własne potaiemnym y niegodziwym sposobem od niego brały z krzywdą y ze szkodą aktora, za co, aby pozwana karanie odniosła oraz y Iozef Fayt za wydawanie potaiemne rzeczy aktora, aby był karany, uprasza sprawiedliwości. KsKrowUl 4, 652.
patrz: MŁACAĆ
– Urząd ninieyszy woytowski y ławniczy Krowoderski, wysłuchawszy obodwoch stron skargi y odpowiedzi, ponieważ pozwana Filusowa teraz urzędownie przyznała, że od Iozefa Fayta, ktory na ten czas młacał w stodole u aktora, odebrała potaiemnyni sposobem ocipkę drewek y dwa kawałki patykow bez wiadomości aktora y luboby pozwana na większą karę za to zasłuzyła, do mnieyszey iednak kary przystępuiąc y na ukaranie inszych ludzi, żeby potaiemnym sposobem od służących gospodarskich rzeczy nie odbierali. KsKrowUl 4, 653.
patrz: MŁACAĆ
– Zaś aktorka, na odpowiedz iego replikuiąc, odpowiedziała, że tego dnia, iako on powiada, że ia na iego miedzy była y przepraszał ią, do tego się nie zna, bo ani na miedzy postała, ani go w tęn dzień siebie przepraszaiącego y do siebie cokolwiek mowiącego nie widziała. KsKrowUl 2, 641.
patrz: MÓWIĄCY
– Sąd ninieyszy, wyrozumiawszy konfesaty Katarzyny Wnisiełczyny o kradziesz, iako sama zeznała, nakazał, aby iey na srod gruntu dano plag 100. KsKrowUl 643.
– [...] konewek 2; nieczułek 2; krowa 1. KsKrowUl 665.
patrz: NIECZUŁKA
– My niżey podpisani daiemy ten skrypt naszym y całey gromady Krowoderskiey imieniem sławetnym p. Ianowi Tymbarskiemu mieszczaninowi Krakowskiemu y Iadwidze małżonkom, iż my, maiąc potrzebę pilną pieniędzy na podatki osobliwie wzięliśmy pożyczanym sposobem od pomienionych pp. Tymbarskich małżonkow zło. pol. 200, od ktorych w prowizyi puszczamy onymże 78 zagonow, ktore sobie obiorą, y na ten rok oneż uprawić należycie obliguiemy się y od wszelakich podatkow powinniśmy ochraniac [...]. KsKrowUl 3, 647-648.
patrz: ONŻE
– My niżey podpisani daiemy ten skrypt naszym y całey gromady Krowoderskiey imieniem sławetnym p. Ianowi Tymbarskiemu mieszczaninowi Krakowskiemu y Iadwidze małżonkom, iż my, maiąc potrzebę pilną pieniędzy na podatki osobliwie wzięliśmy pożyczanym sposobem od pomienionych pp. Tymbarskich małżonkow zło. pol. 200, od ktorych w prowizyi puszczamy onymże 78 zagonow, ktore sobie obiorą, y na ten rok oneż uprawić należycie obliguiemy się y od wszelakich podatkow powinniśmy ochraniac [...]. KsKrowUl 3, 647-648.
patrz: ONŻE II
– Oddaie conventowi przy kazdy racie papiru do pisania rasz przedniego drugi rasz srzedniego wiecznemi czaszy. KsKrowUl I, 638.
– Działo się w papierni na Promniku przy Krakowie [...] Wolfgangus Szrekinger, papiernik Promniczki m. p. KsKrowUl I, 638.
patrz: PAPIERNIA
– Papiernią oddaie tym dwoigom dziatek w rowny dział, Małgorzecie y Ianowi. KsKrowUl i, 638.
patrz: PAPIERNIA
– Działo się w papierni na Promniku przy Krakowie [...] Wolffgangus Szrekinger, papiernik Promniczki. KsKrowUl I, 638.
– Actum f. 5ta post fest. s. Antonii Confessoris pros. A. D. 1701 (d. 20 Ianuarii) praesentibus honestis Adamo Kowalik viceadvocato, Christophoro Sosin alias Mikuszewicz, Martino Multanik, Blasio Kokoszka, Luca Boronski, Valentino Płatnerz scabinis Krowodrensibus. KsKrowUl 3, 645.
patrz: PŁATNERZ
– Actum f. 5ta pridie festi s. Catharinae virginis et martyris in iudicio advocatiali et scabinali Krowodrensi praesentibus honestis lacobo Krolik advocato, Christophoro Sosin alias Mikuszewic, Luca Boronski, Adamo Kowalik, Martino Multanik alias Flak, Valentino Płatnerz, Blasio Kokoszka scabinis Krowodrensibus proxima, quae fuit 24 Novembris A. D. MDCCI. KsKrowUl 3, 645.
patrz: PŁATNERZ
– W sprawie między uczciwymi Łukaszęm y Barbarą Gołeckimi małżonkami z iedney strony aktorami, a Iakubęm y Katarzyną Kokosczykami o pewne zniewagi y pobicie, ponieważ sądownie obie strony przyznały się do zadanych słow sobie, aktorka przyznaie, że przy poswarku rzekła pozwaney: gazico, tom ia to na ciebie przyszła, - a to zaczepiona od niey przeklęctwem i słowy nieuczciwymi; pozwana także przyznała się, że tey aktorce mówiła słowa nieuczciwe i onę przeklinała, potym ią y za łeb porwała, pokrwawiła, włosy wytargała, ludzi także urzędowych, przy tym będących, słowy zelziła, powiadaiąc, że y urząd wszyscy szalbierze, iescze y spodnice na wzgardę urzędu na grzbiecie podnosiła; do czego wozny, imieniem urzędu, się przymowił y o zniewagę urzędowną skarżył, prosząc, aby za tę chardość y zniewagę urzędu karana była. KsKrowUl I, 641.
patrz: POBICIE
– urząd niniejszy wojtowski i ławniczy Krowod., któremu prezydował IM. X. Tomasz Rutkowski podproboszczy, definitor i administrator prowincji IM. XX. kanoników etc., wysłuchawszy stron teraźniejszych skargi i odpowiedzi, stosując się do dobrowolnej agnicji stron wyżej wzmiankowanych, teraz osobiście stawających, tak decyduje decyduie. KsKrowUl 660.
– po nieboszczku Walentym Polaczku pozostała; suknia niebieska stara, przechodzona, podarta, połatana; czapka nowa złotolita, dużo przechodzona, z galonkiem złotym, axamitem czarnym y z stąszką ponsowa starą; czapka parterowa w kwiaty srebrne, z aksamitem czarnym, stara, dużo przechodzona, zastawna... KsKrowUl 665.
patrz: POŁATANY
– ...byłam u Ruski na mieyskim brzegu; Kapeluszka przyniosła chusty mokre y dała ie tey Rusce; Ruska ie w czystey wodzie poprała, posuszywszy ie, poprzedały po kamienicach na Kazimierzu... KsKrowUl 642.
patrz: POPRAĆ
– A że zachodziły inne pretensye, ktore przy ugodzie y porachunku iuż finaliter są umorzone, wynoszące według reiestru na zło. KsKrowUl 647.
patrz: PORACHUNEK
– W sprawie między uczciwymi Blażeiem Tatręm y Agnieszką małżonkami z iedney strony a Woyciechęm Kozieniem y Zofią małżonkami pozwanymi z drugiey, o zgubę tynfow 18, sąd ninieyszy, poniewasz Kozieniowie oboie z małżonką przysięgę sobie naznaczoną wykonali, iz Kozien ani zona iego tego nieskorzystałi, ani, tak mąż, iako y żona, nie wiedzą, żeby ktorekolwiek z nich te pieniądze zkorzystało, ani ktokolwiek, wykonali, wolnimi ich tych Kozieniow uczynił... KsKrowUl 643.
patrz: POZWANY
– [...] ukradłam była spodniczkę czerwoną szaiową y sukienkę błękitną sukienną, y złapano mię w kamienicy z tym, odebrano mi to y bili mię ceklarze na ratuszu krakowskim o to; chodziłam potym w karze, błoto skrzbiąc y zas nas wolno pusczono [...]. KsKrowUl 642.
patrz: SKRZYBAĆ
– [Pozwana Regina Ruszkówna] bez dania przyczyny, przechodzącą tak matkę iako y córkę słowy słuchania uszu poczciwych niegodnymi zesromociła tak dalece, że się ludzie, przy tym będący, takowey złości widziwić nie mogli, a aktorki [powódki], zelżone, ledwie się w żalu ukoić mogły [...]. KsKrowUl 646.
patrz: UKOIĆ
– [Pozwana Regina Ruszkówna] bez dania przyczyny, przechodzącą tak matkę iako y córkę słowy słuchania uszu poczciwych niegodnymi zesromociła tak dalece, że się ludzie, przy tym będący, takowey złości widziwić nie mogli, a aktorki [powódki], zelżone, ledwie się w żalu ukoić mogły [...]. KsKrowUl 646.
patrz: ŻAL