Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
MalczZebr 1687 oryginał
Compendium … krotkie zebranie polskiego języka ...

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra
Odnotowano 32 cytatów z tego źródła
– Ein altes Weib/ Bábká [...] Babiná/ Babsko/ Babuchná. MalczZebr 32 [28!].
patrz: BABUCHNA
– Ein altes Weib/ Bábká [...] Babusieńka. MalczZebr 32 [28!].
– Wielka rozność między berłem y Łyszką. To iest: Nie wszyscy iesteśmy rownego stanu. MalczZebr 60.
patrz: BERŁA, BERŁO
– Złoto wszystkie bramy otworzyć może/ ále niebieskiey [bramy] nie. MalczZebr 68.
– 409. Schöne und Zucht ist selten bey einander. 409. Grzecznośc y Cnotá rzadko się pospołu znayduią. MalczZebr 97.
patrz: CNOTA
– 385. Jugend und schöne Gestalt stehen wohl zusammen. 385. Cnota y Grzeczność dobrze się stosuią. MalczZebr 95.
patrz: CNOTA
– Dali Bog/ bey Gott. MalczZebr 54.
patrz: DALIBÓG
– 385. Jugend und schöne Gestalt stehen wohl zusammen. 385. Cnota y Grzeczność dobrze się stosuią. MalczZebr 95.
patrz: DOBRZE
– Dopieruczko/ ietzc erst [...]. MalczZebr 51.
– Záraz tedy in primo introitu informacii moiey wydałem, w Roku 1686. zupełną Grámmátykę Polską pospołu z dykcyonarzem Niemieckim y Polskim. MalczZebr [przedm.].
patrz: DYKCJONARZ
– Záraz żeby in primo introitu informacii mojey wydałem/ w roku 1686. zupełną Grámmátykę Polską pospołu z dykcyonarzem Niemieckim y Polskim. MalczZebr 1 nlb.
patrz: GRAMATYKA
– 385. Jugend und schöne Gestalt stehen wohl zusammen. 385. Cnota y Grzeczność dobrze się stosuią. MalczZebr 95.
– 409. Schöne und Zucht ist selten bey einander. 409. Grzecznośc y Cnotá rzadko się pospołu znayduią. MalczZebr 97.
– 355. Nach einem grossen Regen komt gern ein Sonnenschein. 355. Po wielkich chmurach (pogwałtownym dżdżu) słonce swieci. MalczZebr 92.
patrz: GWAŁTOWNY
– Izdebeczká/ Izbisko das Stüblein [...]. MalczZebr .
– 181. Man kan keinen Stein schinden. 181. Nicht niemoże Kamienia łupić. MalczZebr 75.
patrz: ŁUPIĆ
– Złoto wszystkie bramy otworzyć może/ ále niebieskiey [bramy] nie. MalczZebr 68.
patrz: NIEBIESKI
– Pozwol Chłopu iéden palec on cáłą rękę obeymie. MalczZebr 87.
patrz: PALEC
– Niepotrzebuie ten okularow kto przez palce patrzy. MalczZebr 98.
patrz: PALEC
– Die Jungfrauschafft einmal verlohren allezeit verlohren. Panienstwo raz utraciwszy zawsze utracone będzie. MalczZebr 98.
– Pánnin/ Jungfräulich. MalczZebr 27.
patrz: PANNIN
– Papiernik/ der Papiermacher. MalczZebr 27.
– Schöne glatte und schmeichlede Worte schinden die Zunge nicht. Piękne y pochlebuiące słowá nieszkodzą ięzykowi. MalczZebr 67.
– Bez pochyby/ nie pochybnie/ ohne Zweiffel. MalczZebr 52.
patrz: POCHYBA
– Der Geschmack von der Kuchen ist besser als der Geruch. Pokosztowánie pierniká lepsze iest/ ániżeli Zápách. MalczZebr 84.
– 409. Schöne und Zucht ist selten bey einander. 409. Grzecznośc y Cnotá rzadko się pospołu znayduią. MalczZebr 97.
patrz: POSPOŁU
– 409. Schöne und Zucht ist selten bey einander. 409. Grzecznośc y Cnotá rzadko się pospołu znayduią. MalczZebr 97.
patrz: RZADKO
– 385. Jugend und schöne Gestalt stehen wohl zusammen. 385. Cnota y Grzeczność dobrze się stosuią. MalczZebr 95.
– Przy drugiey tablicy in Verbo, zyczyłbym záżywać moiego Vokábularza wktorym znaydziesz Verba cum temporibus & modis. MalczZebr [przedm.].
patrz: WOKABULARZ
– A skoro Exempłarzow wokabularza mego nie będzie stáwáło/ postáram się/ więcey Wokábuł tám in Nomine qvam Verbo przyłożywszy/ ábym przyszlego Látá/ ieżelimi Pan Bog użyczy Zdrowia/ do druku podał/ tym czásem bądź łáskaw. MalczZebr [przedm.].
patrz: WOKABULARZ
– Wrobel/der Sperling/ Wroblicá/ weibliches Geschlechts. MalczZebr 23.
patrz: WRÓBLICA
– 409. Schöne und Zucht ist selten bey einander. 409. Grzecznośc y Cnotá rzadko się pospołu znayduią. MalczZebr 97.