Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
MalczZebr oryginał
I. N. J. A. Compendium oder: kurtzer Begrieff der polnischen Sprache: Worinnen alles was zu Erlerung derselben nöthig ist enthalten kurtz doch deutlich verfasset mit vielen sehr nützlichen Regulu und Exemplis erkläret wordem bebeest 2. Tabellen auff derer ersten die Declinationes, auff der andern die Conjugationes, mit ihren Endungen und Beschreibungen zu finden. Dabey sind auch viel schöne Teutsche und Polnische Sprüchwörter angehengt. Krotkie zebranie polskiego języka gdzie wszystko co do niego potrzebnego iest znayduie trociuchno jednak rzetelnie zebrane y wielą reguł y przekładow wyrażono iest. A przydane też są przytym piękne niemieckie y polskie przysłowia. Zudem gemeinen Besten zum Durch befördert durch Stanislaum Joh. Malczowski, derselbigen Sprache Praeceptoren und Notarium Publicum in der Kön. Stadt Riga

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra
Odnotowano 34 cytatów z tego źródła
– Ein altes Weib/ Bábká [...] Babiná/ Babsko/ Babuchná. MalczZebr 32 [28!].
patrz: BABUCHNA
– Ein altes Weib/ Bábká [...] Babusieńka. MalczZebr 32 [28!].
– Wielka rozność między berłem y Łyszką. To iest: Nie wszyscy iesteśmy rownego stanu. MalczZebr 60.
patrz: BERŁA, BERŁO
– Złoto wszystkie bramy otworzyć może/ ále niebieskiey [bramy] nie. MalczZebr 68.
– 385. Jugend und schöne Gestalt stehen wohl zusammen. 385. Cnota y Grzeczność dobrze się stosuią. MalczZebr 95.
patrz: CNOTA
– 409. Schöne und Zucht ist selten bey einander. 409. Grzecznośc y Cnotá rzadko się pospołu znayduią. MalczZebr 97.
patrz: CNOTA
– Dali Bog/ bey Gott. MalczZebr 54.
patrz: DALIBÓG
– 385. Jugend und schöne Gestalt stehen wohl zusammen. 385. Cnota y Grzeczność dobrze się stosuią. MalczZebr 95.
patrz: DOBRZE
– Dopieruczko/ ietzc erst [...]. MalczZebr 51.
– Záraz tedy in primo introitu informacii moiey wydałem, w Roku 1686. zupełną Grámmátykę Polską pospołu z dykcyonarzem Niemieckim y Polskim. MalczZebr [przedm.].
patrz: DYKCJONARZ
– 143. In all zu vielem Disputieren verlieret sich die Warheit. 143. Między disputuiącymi o wielu rzeczach prawdá nogę łamie. MalczZebr 71.
– Záraz żeby in primo introitu informacii mojey wydałem/ w roku 1686. zupełną Grámmátykę Polską pospołu z dykcyonarzem Niemieckim y Polskim. MalczZebr 1 nlb.
patrz: GRAMATYKA
– 385. Jugend und schöne Gestalt stehen wohl zusammen. 385. Cnota y Grzeczność dobrze się stosuią. MalczZebr 95.
– 409. Schöne und Zucht ist selten bey einander. 409. Grzecznośc y Cnotá rzadko się pospołu znayduią. MalczZebr 97.
– 355. Nach einem grossen Regen komt gern ein Sonnenschein. 355. Po wielkich chmurach (pogwałtownym dżdżu) słonce swieci. MalczZebr 92.
patrz: GWAŁTOWNY
– Izdebeczká/ Izbisko das Stüblein [...]. MalczZebr .
– 181. Man kan keinen Stein schinden. 181. Nicht niemoże Kamienia łupić. MalczZebr 75.
patrz: ŁUPIĆ
– Złoto wszystkie bramy otworzyć może/ ále niebieskiey [bramy] nie. MalczZebr 68.
patrz: NIEBIESKI
– Niepotrzebuie ten okularow kto przez palce patrzy. MalczZebr 98.
patrz: PALEC
– Pozwol Chłopu iéden palec on cáłą rękę obeymie. MalczZebr 87.
patrz: PALEC
– Die Jungfrauschafft einmal verlohren allezeit verlohren. Panienstwo raz utraciwszy zawsze utracone będzie. MalczZebr 98.
– Pánnin/ Jungfräulich. MalczZebr 27.
patrz: PANNIN
– Papiernik/ der Papiermacher. MalczZebr 27.
– Schöne glatte und schmeichlede Worte schinden die Zunge nicht. Piękne y pochlebuiące słowá nieszkodzą ięzykowi. MalczZebr 67.
– Bez pochyby/ nie pochybnie/ ohne Zweiffel. MalczZebr 52.
patrz: POCHYBA
– Der Geschmack von der Kuchen ist besser als der Geruch. Pokosztowánie pierniká lepsze iest/ ániżeli Zápách. MalczZebr 84.
– 409. Schöne und Zucht ist selten bey einander. 409. Grzecznośc y Cnotá rzadko się pospołu znayduią. MalczZebr 97.
patrz: POSPOŁU
– Gute Freunde und die sich untereinander kennen/ grússen sich von ferne. 288. Dobrzy Przyiaciele y znaiomi/ zdáleká się Pozdráwiáią. MalczZebr 86.
– 409. Schöne und Zucht ist selten bey einander. 409. Grzecznośc y Cnotá rzadko się pospołu znayduią. MalczZebr 97.
patrz: RZADKO
– 385. Jugend und schöne Gestalt stehen wohl zusammen. 385. Cnota y Grzeczność dobrze się stosuią. MalczZebr 95.
– Przy drugiey tablicy in Verbo, zyczyłbym záżywać moiego Vokábularza wktorym znaydziesz Verba cum temporibus & modis. MalczZebr [przedm.].
patrz: WOKABULARZ
– A skoro Exempłarzow wokabularza mego nie będzie stáwáło/ postáram się/ więcey Wokábuł tám in Nomine qvam Verbo przyłożywszy/ ábym przyszlego Látá/ ieżelimi Pan Bog użyczy Zdrowia/ do druku podał/ tym czásem bądź łáskaw. MalczZebr [przedm.].
patrz: WOKABULARZ
– Wrobel/der Sperling/ Wroblicá/ weibliches Geschlechts. MalczZebr 23.
patrz: WRÓBLICA
– 409. Schöne und Zucht ist selten bey einander. 409. Grzecznośc y Cnotá rzadko się pospołu znayduią. MalczZebr 97.