Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 54 cytatów z tego źródła
– Na dwie niedzieli przed wyściem iego czasu znowu Studenci się zeydą wszyscy y onego absolwuią. GollPam 13.
– Zowią takiego Nouitiusa (gdy ieszcze nie absolwował) po niemiecku Studenci y nationales fuchs. GollPam 12.
– W Niedzielę ostatnią adwentową dnia 21 Decembris naywiększe trwogi y rozruchy powstali. GollPam 28.
patrz: ADWENTOWY
– Studenci exercitia rożne privatne swe bardziey aniżeli nauk y Akademiey pilnuią. GollPam 14.
patrz: AKADEMIA
– Nie mogli go [studenta zabójcy] naleść, Cytowano go i anagrammatibus publicis na drzwiach academicznych. GollPam 19.
– Ten Penał wpisawszy się w natię [...] idzie na Convent to iest bankiet Studencki gdzie oni piją tam powinien Access im dać to iest według którego conditiey, kilka Talerów, dlatego że go przyięli do swej companiey: y zowią to gdy on acceduie do nich: Access sehmaus. Tedy acceduiąc do nich oddawszy im pieniądze iako się z nimi zgodzić, tey ceremoniey używa. GollPam 12-13.
patrz: AKCEDOWAĆ
– Tam [na bankiecie studenckim] powinien Access im dać [nowicjusz], to iest według którego conditiey, kilka Talerów. GollPam 13.
patrz: AKCES
– Senioris munus: studentow u siebie mieć album. GollPam 14.
patrz: ALBUM
– Potym wpisze się w drugie Album, kędy sami studenci się wpisuią. GollPam 13.
patrz: ALBUM
– Mieszczanie prawo maią [...] wyszynkować przewoźnego Altemburskiego piwa beczek Szesdziesiąt. GollPam 15.
– Prowadzono tedy naprzód przed nim [posłem moskiewskim] koni 31 Podwodnych w aparacie bardzo kosztownym przystroionych. GollPam 25.
patrz: APARAT
– Tych wszystkich trzech [studentów] nazaiutrz u D. Wagnera aresztuią. GollPam 19.
– 1. Augustus wiżdżał [poseł moskiewski] do samego J. K. M. dla Audientiey y Poselstwo odprawiał. GollPam 25.
– Zowią takiego Nouitiusa [...] po niemiecku Studenci y nationales fuchs, po polsku lis a proprietate chytrości, Bachant etc. GollPam 12.
patrz: BACHANT
– Promotia solennie odprawowała sie w Academiey Zamoyskiey, dwóch Bakałarzow. GollPam 24.
– 18 Junii we środę wiazd J. K. M. do Lwowa [....] Baldachium tysz nagotowali byli Raycy Tabinowe, pozłociste, który [!] mieli niść nad nim sami, ale dla niepogody dali pokoy. GollPam 24-25.
patrz: BALDACHIUM
– Niemiec ieden, Balwirczyk Nieboszczyka Wolskiego, powadziwszy się z nim [...] przy gorzałce, sztychem z swiata tego zgładził. GollPam 11.
– Ten Penał, wpisawszy się w natię, idzie na Convent to iest bankiet studencki, gdzie oni piją; tam powinien Access im dać, to iest według którego conditiey, kilka Talerów, dlatego że go przyięli do swey companiey. GollPam 12-13.
patrz: BANKIET
– Gdy oni [studenci] za iego [studenta nowicjusza] pieniądze się bankietuią, on im musi wysługować. GollPam 13.
– Rrzemieślniczkowie [!] tam się poswarzywszy, ieden złotniczek ciął w łep Bednarczyka szablą bezbronnego. GollPam 27.
patrz: BEDNARCZYK
– Gdy ich [promowanych doktorów teologii] miano w tym habicie to iest w Pythagoricach y birethrach wyprowadzać, tedy zacnym personom do rąk rękawice i ich laborem, to iest dysputy oddawano. GollPam 17.
– Za królem, za karytą iechałą [!] znowu Pięć chorągwi draganiey w Błękitni. GollPam 25.
– Przyjechał był do Lipska y Jacub Wuier, który Buchalteryey począł się był uczyć. GollPam 16.
– W Zamościu [...] nad 500 ludu miało umrzyć według wiadomości Burmistrzowey. GollPam 21.
– Krew [u rannego] bardzo ku sercu burzyła się y serce opanowawszy liberum suspirium impediebat. GollPam 20.
– A to iedna Niewiasta z Portatycz spaliła Chałub dwie, w których y dzicie małe zgorzało. GollPam 28.
– Solenniter nas tractował [pan Siemiątowski] y Zawrotną Mazowiecką prawie smołą częstował. Ztamtąd rozszedszy się iachaliśmy do Niemirowa, kędy przyjechawszy niemal, iusz godzin 2 w noc Ich Mście P. Panowie Oleśnickie, bardzo iakoto obłożone maiąc głowy chmielem, discomodowali. GollPam 23.
– Gdy mu [Jakubowi Wujerowi] appetit dobry do iedzenia przypadł, do Pospolitey kuchni na obiad y na wieczerzą chodzywał. GollPam 16.
– Studęci, którzy stipendia biorą powinni Oratiey deklamować; jest ich 4. GollPam 18.
– Własny ich promotor, który na to iest designowany, ma także Oratio. GollPam 15.
– W drodze tey bardzo wielkich musiałem zażyć od tego Nieuważnego człowieka y prawie Ingrato cuculo discomodatiey. GollPam 11-12.
– Panowie Oleśnickie, bardzo iakoto obłożone maiąc głowy chmielem, discomodowali y Panny straszliwie nie po szlachecku [...] pokropiwszy wodą, nazaiutrz przez środę cały Dziń aż do nocy one wszystkie znowu tańcem kurząc i susząc. GollPam 23.
– Na dwie niedzieli przed wyściem iego czasu znowu Studenci się zeydą wszyscy y onego absolwuią a zowią to Absolvirschmauss, gdzie także, iako się zgodzi ze Studentami, powinien im płacić pro novis honoribus, że go wyswobadzaią z tego stanu, pieniądzmi; po tym zapłaciwszy dadzą mu szklankę piwa wypić, a także iako y piewrsza o ziemię stłucz, tych słuw zażywaiąc: da liegt Penal, da steht zukunftige Bursch, to iest, oto leży Penał a tu stoi przyszły student, tedy mu oni potym tego gratuluią [...]. GollPam 13.
– Promotia sześci doktorów Thaelogiae odprawowała się y bardzo przystoynie y grzeczy. GollPam 17.
patrz: GRZECZY
– Gdy ich [promowanych doktorów teologii] miano w tym habicie to iest w Pythagoricach y birethrach wyprowadzać, tedy zacnym personom do rąk rękawice i ich laborem, to iest dysputy oddawano. GollPam 17.
patrz: HABIT
– Żeby cię kto choć iednym słówkiem u nich pospolitym to iest Hundsffot obraził, o to zaraz powinieneś z nim certować y na poiedynek wychodzić. GollPam 13.
– Poczęli ich wyzywać szkalować y "ieżeli nie hundsfotowie, żeby nie uchodzili". GollPam 18.
– Pani Bergemanowa z rąk swych oddała mi do instituowania czytać y pisać Krzysię, córkę Dobrodzieia X. Daniela. GollPam 22.
– [...] przez cały rok obchodzą się wszyscy collegią [!] y bywaią iuniorami po Tydniu u Seniorów [...]. GollPam 13.
patrz: JUNIOR
– Zowią takiego Nouitiusa [...] po niemiecku Studenci y nationales fuchs, po polsku lis a proprietate chytrości, Bachant etc. GollPam 12.
patrz: LIS
– [...] post Examen kożdy, sprawiwszy sobie przecie ozdobne szaty Magistrowskie, prowadzą ich opso die festivitatis do Collegium. GollPam 15.
– W Catalog Studencki wpisałem się, co mi to wtenczas tak bardzo miło było y wdzięczno. GollPam 17.
patrz: MIŁO
– Na tymże bankiecie Student ieden imieniem Hybler upiwszy się, wracaiąc się do domu upity winem, gdy idzie o pułnocy po schodach, zepsnąwszy się ze schodów padł y kark zaraz nadłomał, w pułgodziny potym zaraz umarszy, czego ludzie aż nazaiutrz postrzegli. GollPam 17.
– Musiałem od tego piekarza gdzie indziey się przeprowadzić dla iego złego ze mną obeścia. GollPam 16.
– Lepiey by było, nigdy mi się z nim [Stefanem Starczewskim] nie obeznawać. GollPam 16.
patrz: OBEZNAWAĆ
– Przed każdym szło dwoie pacholąt maleykich grzeczy przybranych. GollPam 17.
patrz: PACHOLĘ
– Mieszczanie prawo maią [...] wyszynkować przewoźnego Altemburskiego piwa beczek Szesdziesiąt. GollPam 15.
patrz: PIWO
– Abrahamus Rosnowski, Szlachcic Polski, który przedtym był Franciszkaninem, w kościele ś. Pawła publice reuocował i na wiarę Luteranską przystał. GollPam 17.
patrz: PRZYSTAĆ
– Ten Penał, wpisawszy się w natię, idzie na Convent to iest bankiet studencki, gdzie oni piją; tam powinien Access im dać, to iest według którego conditiey, kilka Talerów, dlatego że go przyięli do swey companiey. GollPam 12-13.
patrz: STUDENCKI
– Studęci, którzy stipendia biorą powinni Oratiey deklamować; jest ich 4. GollPam 18.
patrz: STUDENT
– 18 Junii we środę wiazd J. K. M. do Lwowa [....] Baldachium tysz nagotowali byli Raycy Tabinowe, pozłociste, który [!] mieli niść nad nim sami, ale dla niepogody dali pokoy. GollPam 24-25.
– W Catalog Studencki wpisałem się, co mi to wtenczas tak bardzo miło było y wdzięczno. GollPam 17.
patrz: WDZIĘCZNO
– a3 Octobris gdy tysz y naszey ulicy poczęło było iusz znacznie wyrywać a obawiaiąc się tysz, iakosz y prędzey może się wrzucić powietrze, gdy większa w iednym domu frequentia ludzi, tedy P. Szeps [...] do kamienicy swey mnie przyiął. GollPam 22.
– Na tymże bankiecie Student ieden imieniem Hybler upiwszy się, wracaiąc się do domu upity winem, gdy idzie o pułnocy po schodach, zepsnąwszy się ze schodów padł y kark zaraz nadłomał, w pułgodziny potym zaraz umarszy, czego ludzie aż nazaiutrz postrzegli. GollPam 17.