Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 45 cytatów z tego źródła
– Diminutivum do Drużby. IAná zowię Jachnikięm/ Stánisławá Stászkiem Y ia ciebie Adámie/ nazwę Adámászkiem. KochProżnEp 111.
patrz: ADAMASZEK
– O Pánnách. PAnná gdy Pánną/ miewá Anielską náturę/ Szedszy zá Mąsz/ Jeżową wdziewa ná się skurę. KochProżnEp 116.
– Inszych ciáła po śmierci niech z Balsámu myią Wodkámi/ czyniący z nich przypráwną Mumią. KochProżnEp 113.
– BAś báś/ Owieczek wołáią. KochProżnEp 28.
patrz: BAŚ
– Okoć bielmem záchodzi/ pruchno masz ná zębie. KochProżnEp 144.
patrz: BIELMO
– Do Toporá [tytuł] STárożytny Toporze/ á cosz sie to dzieie? Ze teraz blatu twego/ ták poler rdzewieie. Toporzysko czerw ztoczył/ ostrze przytępiáło/ Y oney twoiey dawney wspániáłości máło. KochProżnEp 51.
patrz: BLAT
– SEdzia Thomász/ Podsędek Otto/ Pisarz Jádam/ Co zá sekret w Imionách/ niedármo się badam. Wygram ia przez státutu spráwę/ tákim kształtem/ Bo chociasz Rumlu nie mam/ lec przychodzę z Brałtem. KochProżnEp 30.
patrz: BRAŁT
– Tráfione widzę Kądziory Iż nie swą czarnością brwiczki/ Szkoda łgáć/ wszytko pożyczki. KochProżnEp 87.
patrz: BRWICZKA
– Łaskáwie Czytelniku/ z temi postąp Rythmy Byś ich niedekretował do látryn ná brzytwy. KochProżnEp 122.
– Poprzestań mię Krytyku twą Censurą strászyć. KochProżnEp 34.
patrz: CENZURA
– PARES AB ADAM Gdy Ewa kądziel przędła, Adam ziemię kopał, Kto tam był szlachcic wtenczas i kto komu chłopał? KochProżnEp (PB-KŻ) KochProżnEp 555.
patrz: CHŁOPAĆ
– GRámmátyk/ y Gámrátyk/ chcesz wraz bydź; leć głupie. Mądrość z fryiem niechodzi nigdy/ w iedney kupie. KochProżnEp 66.
patrz: CHODZIĆ
– Kogut ieden pietnastom dość vczyni Kwokom/ A tá Páni przymáwia/ piętnastom Otrokom. KochProżnEp 22.
– Wten czás skaczę/ gdy w trąby vderzą ná Lármo/ Przy Dudách nieprzywykłem/ vwiiáć się dármo. KochProżnEp 58.
patrz: DUDA
– Dworzánki I. P. Gawińskiego. Y Ty Ianie zá Ianem/ pieknie szedłeś w szránki/ Polskim Rymem wydawszy/ zá frászki/ Dworzánki. Aleć widźę [!] Dworzánki/ twe Cerę zmieniły/ Gdy od piorá do krety/ ćiebie przećiągnęły. KochProżnEp 58.
patrz: DWORZANKA
– O Excetrách. KochProżnEp 22.
patrz: EKSCETER
– Bliskość w Nazwisku, nieżgodá [!] w rzeczy. GRámmátyk/ y Gámrátyk/ chcesz wraz bydź; leć głupie. Mądrość z fryiem niechodzi nigdy/ w iedney kupie. KochProżnEp 66.
patrz: GRAMATYK
– WYkup ty Krzyształłowe Weneckie Towáry/ Niech morduią slofirskie Tokarnie twe Czáry. Przyczyniay długim stołom/ márnotrawny Buty/ Wskłá roźliczne vboząc zámozyste vty/ Vmnie moy Kuflik/ prosty/ y nieryty/ Stoi ná sczupłym stole/ chędogo vmyty. KochProżnEp 30.
patrz: HUTA, HUTA, UTA
– GRámmátyk/ y Gámrátyk/ chcesz wraz bydź; leć głupie. Mądrość z fryiem niechodzi nigdy/ w iedney kupie. KochProżnEp 66.
patrz: JEDEN
– TO wizerunk práwego męstwá iest/ w Scewoli/ Iże chybił Porfeny/ rękę spalić woli A my co? wrázi w ogięń drugi zeby/ Tym kálictwem/ woienny zchronił się potrzeby. KochProżnEp 17.
– GRámmátyk/ y Gámrátyk/ chcesz wraz bydź; leć głupie. Mądrość z fryiem niechodzi nigdy/ w iedney kupie. KochProżnEp 66.
patrz: KUPA
– Łaskáwie Czytelniku/ z temi postąp Rythmy Byś ich niedekretował do látryn na brzytwy. KochProżnEp 122.
patrz: LATRYNA
– Gdy widzę nieiednego/ v onych Piláwiec/ On co przedtym legáwiec/ dźiś sie stał Latáwiec. KochProżnEp 55.
patrz: LEGAWIEC
– Stárszynie stary Mádzar/ ázasię przed Mnichy/ Kwásne piwko/ y lekwart/ frater nośi/ lichy/ Iáki táki że lepszy vrząd/ pedasz Druzbá/ Snádno wierzę/ niżeli niewiem iáka służbá. KochProżnEp 70.
– Gdy Noe trochę Winá/ chudzineczká chłyśnie/ Asz ci go płaszcz opádnie/ iże Kuprem łyśnie. KochProżnEp 83.
patrz: ŁYSNĄĆ
– KTo tu lepszy/ y ktora wolnieysza náturá? Złego/ od ćięmny gwiazdy vkąśił Mázurá/ Wąż w nogę: zniey łákomie gdy się krwie opiie/ Wąż zdycha od posoki. Mázur przećię żyie. KochProżnEp 22.
patrz: MAZUR
– Memento Vtráciuszoẃi. POlakiem w Polscze bywszy/ prźećięś w cudzy Ziemi/ Boś ládáiáko tyrał/ Dobry Oyczystemi/ Wienc/ gdy żadney ná Ziemi nietrzymasz własnośći/ Przynamniey w Niebie/ oszmát stárai sie Wiecznośći. KochProżnEp 8.
patrz: MEMENTO
– PIersze Kłąmstwo w státuách/ zdrzewá snicerz robi/ Pochlebnymi ćieniámi/ drugie Málarz zdobi. Trzećie Metáphoryczne/ czynią/ co do zdechu Chwalą się/ á wszyscy trzey iednego są Cechu. KochProżnEp 17.
– Rozhowor Dámy z Panią Ochmistrzynią. W sierocym stanie utroskána Wdowá Skárżąc się mowi ták do Páni stáry: ... KochProżnEp 184.
patrz: PANI
– Ociec twoi/ łuzem iezdził/ lub parą konikow/ A tyś widzę nasprzągał poszosnych Woźnikow. KochProżnEp 93.
patrz: PARA
– Przykry descz/ cięszkie zimno/ y nieznośne mrozy [...] Znosić trzeba w pochyłym kurcząc się Száłasu: Gdzie od uciążliwego kárki trzeszczą wczásu. KochProżnEp 184.
patrz: POCHYŁY
– Synowskie Pogorszenie Z Owena PRzestępstwá Oycowskiego dwoiáka iest winá/ Ze grzeszy/ y przykłádem złym/ pogarsza Syná. KochProżnEp 16.
patrz: POGARSZAĆ
– Káducznikowi. CVdze dobrá pobrałeś kádukiem bez sromu/ Zá to y sam w cudzym się poniewierasz Domu. KochProżnEp 77.
– Sam pod buńczuki Tátárzy máiaczą [...] Poniżey Polskie bielą sie namioty. KochProżnEp 17.
– Trwa on w sercách Przyiaćioł/ y świeży pámięći/ Potrwa dłuży/ pobożność kiedy go poświęći. O Stroynaćie. KochProżnEp 62.
patrz: POTRWAĆ
– TAk sie ná sie Hultáie/ srodze powaśnili. KochProżnEp 45.
– Co to iest Korrumpowáć Sędziow? iest to psowáć. Prawdá/ ze komu psowáć/ sobie napráwowáć. KochProżnEp 48.
patrz: PRAWDA
– IAk wiátr mierzyć/ czás gonić/ groch ná śćiánę miotáć Prożna; ták oto/ co sie nięwroći/ kłopotáć. KochProżnEp 52.
patrz: PRÓŻNA
– Do Rospráwnisiá. TRudna rzecz mieć ćię mądrym/ choćbyś się chćiał spadáć. Leć głupim mogłbyś niebydź/ gdybyś niechćiał gadáć. KochProżnEp 36.
– PIersze Kłąmstwo w státuách/ zdrzewá snicerz robi/ Pochlebnymi ćieniámi/ drugie Málarz zdobi. KochProżnEp 17.
– O Swiegotkách. MIeszczká iedná/ gdy w vszy swiegotániem kole/ Dworzánin tę gadkę iey/ zádawa przy stole. KochProżnEp 71.
– Kogut ieden pietnastom dość vczyni Kwokom/ A tá Páni przymáwia/ piętnastom Otrokom. KochProżnEp 22.
patrz: UCZYNIĆ
– NIe iest grzech podpić sobie/ mądrym y vczonym/ A wszak Baccchus/ Minerwie/ był brátem rodzonym? Iednego Oycá dźieći/ gdysz sie z Iowiszowy On ledzwie vlągł/ mądra Minerwá záś z głowy. KochProżnEp 48.
patrz: ULĘGNĄĆ
– ZMordował Wásil głowę/ rączych szklanek biegiem Więc mu ławá namiotkiem odwieczerz noclegiem. Wczas ma niedoskonáły/ bo mu głowá wissi/ Wtym przydzie mu polizáć gębę wyżeł czysi. On śpiąc na Cyruliká wołá o wygodę Pomáłu brzytwą szermui/ byś niezárznął wbrodę. KochProżnEp 112.
patrz: ZARZNĄĆ
– Zmordował Wásil głowę/ rączych szkląnek biegiem Więc mu ławá namiotkiem odwieczerz noclegiem. KochProżnEp 112.
patrz: ZMORDOWAĆ