Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RadziejKor 1688-1705 oryginał
Radziejowski M., Korespondencja..., rkp. Bibl. PAN, Kórnik.

Odnotowano 38 cytatów z tego źródła
– Pamiętam ze iusz raz został abjudykowanym Woytostwa Swego P. Dembowski w Kluczu Kluckim relaxari Decretum Spe Correstionis iego. RadziejKor 70.
– [W] Stodolach JEmci Z Łaski Bozej [...] abundantia. RadziejKor 136v.
patrz: ABUNDANCJA
– Im P Kasztelanowi Kaliskiemu, wypowiedziawszy iusz Arędę Klucza Zninskiego, odebrałem go y pusciłem w Administratią P. Romanowi Staroscie Memu. RadziejKor 55.
– Złożył P. Bog chorobą y Affekcią oczu Xdza Rodkiewicza. RadziejKor 72.
patrz: AFEKCJA
– De Reliquo w zwykłym moim y nieodmiennym affekcie pisze sie we Gdansku dj 10 Marty 1705. RadziejKor 137v.
patrz: AFEKT
– Regestr tych rzeczy iest przy X Godlewskim, iest u mnie y drugi Authenthiczny, ale go nie mam teraz ad manum. RadziejKor 33.
– W sprawie o granice [...] apellacia do Sądu iasnie Osvieconego Trybunału Koronnego Piotrkowskiego nastąpiła. RadziejKor 19.
patrz: APELACJA
– Mowiłem mu zeby konczył Sprawę graniczną w Trybunale w tym punkcie w ktorym appellowano znaszey strony. RadziejKor 57.
patrz: APELOWAĆ
– Proszę o to usilnie WMM Pana chciey starania y applikacy w tym dołozyć. RadziejKor 72.
patrz: APLIKACJA
– Druga [strona omawianej sprawy] co apprehenduie P. Grzegorzewski iest Iezeli się Inquisicia oktorey mowięmy znaydzie [...] to tez y Trybunał eisdem motiuis Dekret ich [o przysądzonych pastwiskach] aprobować będzie. RadziejKor 57v.
– Recomenduię WMM p[an]u interes P[an]a Pruszaka koniuszego mego na teraznieyszey kapitule Gnieznienskiey, aby mogł Approbatią na Woytostwo Grąbkowskie otrzymać. RadziejKor 11.
patrz: APROBACJA
– Rozumiem ze to [rewizję majątku] WMciom przyimie pro rato kapituła, y nie będzie trudnic w approbowaniu Przywileiu. RadziejKor 13.
– Na declaracią Commisy Lwowskich, że y Woysku posłusznemu duplę z krolewszczyzn, a tryplę z Dobr Duchownych [...] JmP. krakowski wydaie na Archidiecezyą Asygnacie. RadziejKor 64-64v.
– Kasztelanowi Kaliskiemu, wypowiedziawszy iusz Arędę Klucza Zninskiego, odebrałem go. RadziejKor 55.
– Gdyby[m] Ia był tak z Arendarzami memi po[stę]pował iako Xdz Biskup Poznanski Kto we dwie Niedziele po expiraty Terminu Raty Nieoddał, zaraz m[u] kazał Dobra Zaiechac; Tobym był ni[e] miał Zawodu tego. RadziejKor 132v.
– KOzdy Arendarz za Pieniądze trzyma Dobra y Rathami oddaie to, co ma potym wybrac. RadziejKor 52.
– Mogłes dociec arcana iey [sprawy o pastwiska] y iezeli wniey takie motiua były, ze było potrzeba przysądzic pastwiska przeciwney Stronie. RadziejKor 57v.
patrz: ARKANUM
– Wydaie na Archidiecezyą Assygnacie. Trze[ba] tedy na tę Duplę y tryplę spodziewac si[ę] Assygnacy od Im Pa krakowskiego. RadziejKor 64.
– Kapituła Łowicka [...] rozgłosiła iusz była Smierc [...] Kazałem tym wszystkim do Samego Wm MMP pusc po Attestatią ze nie zyiesz. RadziejKor 88.
patrz: ATESTACJA
– Przynamniey racz WM P otrzymac Decretum Reuisi[o]nis na siebie y na Xa Aditora. RadziejKor 11.
patrz: AUDYTOR
– Iezeli do Sądu przyidzie WMMPa sprawa Iego, a Xdz nie kontentuiąc się decisią appellowac chciał, abys mu motionem nie bronił. RadziejKor 126.
patrz: BRONIĆ
– Ze Wsi moiey Panowie Borzysławscy wzięni chłopa ze wszystkim, ktory lubo ich iest Poddany, ale cum consensu onychze Slub wziął z Poddaną moią, o Zapowiedziach wiedzieli, przeszkody nie czynili, a teraz kiedy Chłopa Zapomozono, dopiro z Zoną y z bydłem zabrac iezeli się godziło, Niech się Sami Ichmc rozsądzą. RadziejKor 128.
patrz: CHŁOP
– Był tedy w Piotrkowie, ale go frigide Patron nasz P. Grzegorzewski przyiął, lubo mu coraz gratifikuię iego pracą, choc tez y nie zawsze pracuie. RadziejKor 57.
– [...] aby pendente lite obiedwie litigantes Strony miedzy sobą zadney ad capessendam possessionem nie czynili innovacyi: temu wszystkiemu in contrarium idzie X Proboszcz koscielecki [...] RadziejKor 66.
patrz: INNOWACYJA
– Zaleconego Xdźa instituował bym był na Kanonią Wielunską gdyby był Sam presens [...]. RadziejKor 88.
– Przybył do mnie w tych dniach X Officiał kaliski, [Suprimonium] zanosząc X[iędz]a proboszcza Koscieleckiego ktory maiąc interitatam Actionem, o pewne grunta do Kuchar Wsi Probostwa kaliskiego S[więteg]o Mikołaja należące w Nunciaturze nad to, z Intubitią ad cum effectum [...]. RadziejKor 66.
patrz: INTUBICYJA
– Na declaracią Commisy Lwowskich, że y Woysku posłusznemu duplę z krolewszczyzn, a tryplę z Dobr Duchownych [...] JmP. krakowski wydaie na Archidiecezyą Asygnacie. RadziejKor 64-64v.
patrz: LWOWSKI
– Co do intryg Panien Ołobockich iuz tu muszę z Swiętym Biskupem Salezyuszem mowic Ze wolał bym o kilkudziesiąt Parafiach miec Staranie niz o iednym klasztorze Panienskim Poiąc tego niemogę, co to tam za Status. RadziejKor 118.
patrz: PARAFIA
– Do nas wiadomosc ongi przyszła o zniesioney przez Litwę Partiey Szwedzkiey ktora była pod Fu[...]giem ktorego dzis tu Samego in illo Conflictu wziętego albo iutro pewnie prezentowac maią. RadziejKor 102.
patrz: PARTYJA
– Ale kiedy uwazam ze się ta sprawa per Incuriam Xięzy iuz przez Lat Szesc wlecze y Criminalem barziey podobno chcieli Crumenalem uczynic, Interea chłop ten Zaboyca uciekł, a Pan nie uie o nim nic y ma Copiam Statuitionis. RadziejKor 108.
patrz: PODOBNO
– Y podsaczywszy się pod samę wieś Kuchary budynki trzy zbudował y płotem one se junxit, Ludzi in axcubijo z rusznicami trzymaiąc, pastwisk Poddanym Xa Officiała broniąc, y onych bijąc, przeciwko Vocacyi Swoiey kapłanskiey [...] postępuie sobie et prouintibus Probostwa Swego abutitur contra Instituta Eccles. RadziejKor 66.
– ...wiemy ze y Wmm Panu niefolguią, boday się porozchorowywali, co chleb nasz ziadaią, a Wmm Panu iak nayprędszey Zyczę Convalescentiey. RadziejKor 86.
– [...] dodrugie[go] Sie zas razu absolute nie przyznaie tylko [do] tego Ze potłukł Farfury Naktorych mu ies[ć] dawano Cum distinctione minq honesta a przynamniey minq religiosa, bo czemu n[ie[ miał na Porciach Zakonnych iadac. RadziejKor 107v.
patrz: POTŁUC
– Ze się to tedy in limitibus Dzierzawy WMMM Pana stało słuszna abys mu dopomogł circa indagationem złoczyncow y podał rękę do odzyskania wlasnosci swoiey. RadziejKor 72.
patrz: SŁUSZNA
– [Pleban] niechze uzna ze podemną nie wolne [...] excedere, y po excessach ieszcze refragari. Nie uciągay się WMM Pan dla Pozwu do Nunciatury, bo to tu iest Causa Correctionis y nie moze iść extra iurisdictionem ordinariam disciplina powinna miec praesentem rigorem. RadziejKor 40r.
– Ale wazaiąc iz ex diuturnitate racząca si[ę] familiaritas, a z niey Suspicią y Censury Ludzkię tego wszystkiego są tam oka... RadziejKor rkp k. 106v.
patrz: WAŻAĆ
– Supplikowali do mnie Mieszczanie Kaliscy skarząc się na IEmc Xdza Szołdrskiego ze im Nie wypowiedzianę czyni Videntię. RadziejKor rkp 90.
patrz: WIDENCJA
– Ze Wsi moiey Panowie Borzysławscy wzięni chłopa ze wszystkim, ktory lubo ich iest Poddany, ale cum consensu onychze Slub wziął z Poddaną moią, o Zapowiedziach wiedzieli, przeszkody nie czynili, a teraz kiedy Chłopa Zapomozono, dopiro z Zoną y z bydłem zabrac iezeli się godziło, Niech się Sami Ichmc rozsądzą. RadziejKor 128.
patrz: ZAPOMÓC