Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
DobrociesRel oryginał
Relácya Prawdziwa POGROMV POGANSTWA POD BIAŁĄ CERKWIĄ Roku 1626. dniá 7. Octobra szczęśliwie otrzymánego. PREZ IEGO MOSCI PANA STEPHANA CHMIELECKIEGO, CHORĄzego Woiewodztwa Bracławskiego, ktorego Pogánstwá z Murádyn, Sołtanem, w liczbie było Ośmdźieśiąt tyśięcy. Naywyższemu Pánu niechay będźie cześć y chwałá, á to PRZEZ IANA DOBROCIESKIEGO miedzy ludzie podána

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/3700/
Odnotowano 72 cytatów z tego źródła
– Drugi [sposób okazania miłości ojczyzny] w owych ktorzy ią w pokoiu zdobią náukámi vczćiwemi/ ábo obroną y pomnażániem ich [...]. DobrociesRel A3.
patrz: ABO
– Teyże nocy Iego Mość Pan Chmielecki vbiegł Y z woyskiem iednym cugiem/ á tám trochę vległ. A to w Tetyowie v Páná Szklenskiego/ Zástawszy tám Doroszeńká Zaporoskiego Stárszego z ośmią set ták przebornych Kozakow/ Y z ármatą porządną/ á sławnych iunakow. DobrociesRel Bv-B2.
– Vcżyniwszy do nich rzecz ozdobnymi słowy/ A pytáiąc ktoby z nich nápodiazd gotowy Był/ wszyscy wraz krzyknęli w tákową ochotę/ Chcąc serdecznie spieszyć się/ áby tę robotę Od Bogá naznáczoną fortunnie konáli/ Ná ktorą iednostáynie Choćimierski śmiáły/ Z Wołochámi swoimi iáko Rothmistrz práwy/ Ruszyli się/ áza go fortuná nábáwy Sławy tey/ ktorey káżdy życży sobie śmiele [...]. DobrociesRel Bv.
patrz: AZA
– Vtwierdźiwszy powáżnie słowy woysko swoie/ Dosyć nie wielkie ktore iuż zdrowie práwie troie Zá miłą Oyczyznę nieśie by Pogániná W Oyczyznie swey znieść mogli/ wtąż Bisurmániná. DobrociesRel B2v.
– Tám Murádyn społzwodźi woyská Bisurmáńskie/ Łączy śiły do śił zastępy pogáńskie. DobrociesRel B.
– Tą nowiną od Bogá wszyscy poćieszeni/ Y z sercá ná Pogány chćiwie záiuszeni. DobrociesRel B2v.
patrz: CHCIWIE
– A w tym Mieleszkowi wtąż y Doroszenkowi/ Z chorągwią kazano iść iáko Rothmistrzowi. Zácżym Mieleszko z pierwszą czatą się złącżywszy/ Choćimierskiego wzdánia w tym się porádźiwszy, Záżywáli woiennych sposobow chcąc nábyć Ięzyká/ lecz od kupy nie mogli wywábić. DobrociesRel B2.
patrz: CZATA
– Tabor y woysko w porządnym szyku spráwione/ W cżułym porządku pod kosz było prowádzone. DobrociesRel B2.
patrz: CZUŁY
– A przeszedszy dawnego cżyná okopisko/ Zá ktorym stał kosz Tátárski podal nie blisko/ A iuż Ordá w swym porządku w gotowośći była/ Ktora woysku Polskiemu mężnie się stáwiłá. DobrociesRel B2v.
patrz: CZYN
– Mieyże Cny Chmielecki dánk poki Phaebus koło Słoneczne będźie woźił po niebie wesoło. DobrociesRel B4v.
patrz: DANK
– A Chmielecki fortyle zwykłe wynáyduiąc/ Bo iuż z Pogány przedtym stokroć się kosztuiąc: Wykłádał ich postępki y sposob potkánia [...]. DobrociesRel B2v.
patrz: FORTEL, FORTYL
– A hárdźie się stáwiąc Ruski kray burzyć chćieli/ Bo stárszego Murádyná tuż przy sobie mieli. DobrociesRel B.
patrz: HARDZIE
– A przeszedszy dawnego cżyná okopisko/ Zá ktorym stał kosz Tátárski podal nie blisko/ A iuż Ordá w swym porządku w gotowośći była/ Ktora woysku Polskiemu mężnie się stáwiłá. DobrociesRel B2v.
patrz: HORDA, ORDA, ORDA
– [...] Co więźniámi zostáli/ inszych więźniow śiłá/ Przez ktore to znieśienie moc się ich zwątliłá. DobrociesRel B3v.
patrz: INSZY
– Vtwierdźiwszy powáżnie słowy woysko swoie/ Dosyć nie wielkie ktore iuż zdrowie práwie troie Zá miłą Oyczyznę nieśie by Pogániná W Oyczyznie swey znieść mogli/ wtąż Bisurmániná. Ktorych w licżbie nie máiąc iedno pięć tyśięcy/ Zaporowcow/ Kwárćiánych/ álboli co więcey. DobrociesRel B2v.
patrz: JEDNO
– Vcżyniwszy do nich rzecz ozdobnymi słowy/ A pytáiąc ktoby z nich nápodiazd gotowy Był/ wszyscy wraz krzyknęli w tákową ochotę/ Chcąc serdecznie spieszyć się/ áby tę robotę Od Bogá naznáczoną fortunnie konáli/ Ná ktorą iednostáynie Choćimierski śmiáły/ Z Wołochámi swoimi iáko Rothmistrz práwy/ Ruszyli się [...]. DobrociesRel Bv.
– A w tym Mieleszkowi wtąż y Doroszenkowi/ Z chorągwią kazano iść iáko Rothmistrzowi. Zácżym Mieleszko z pierwszą czatą się złącżywszy/ Choćimierskiego wzdánia w tym się porádźiwszy, Záżywáli woiennych sposobow chcąc nábyć Ięzyká/ lecz od kupy nie mogli wywábić. DobrociesRel B2.
patrz: JĘZYK
– A ták zá łáską Bożą w noc godźiná było/ Iáko się woysko Polskie szcżęśliwie wroćiło Ná Tátárskie Koszysko kędy wszytkie plony Zostáły odbieżáne/ Kázány y kony/ Ktorych koni w ráchunku ośmdźieśiąt tyśięcy/ Dźieśięć tyśiąc Kázánow/ álbo co więcey. DobrociesRel B3v.
patrz: KAZAN
– Położywszy się koszem ná polu Katońskim/ Swe zagony rospuśćił zwyczáiem pogáńskim. DobrociesRel B.
patrz: KOSZ
– A ták zá łáską Bożą w noc godźiná było/ Iáko się woysko Polskie szcżęśliwie wroćiło Ná Tátárskie Koszysko kędy wszytkie plony Zostáły odbieżáne/ Kázány y kony/ Ktorych koni w ráchunku ośmdźieśiąt tyśięcy/ Dżieśięć tyśiąc Kázánow/ álbo co więcey. DobrociesRel B3v.
patrz: KOSZYSKO
– Kozakom ná ten cżás wiele ich [hetmanów] niedostáło/ Bo im woysko Polskie wprzod kredencowáło. DobrociesRel B4v.
– Vtwierdźiwszy powáżnie słowy woysko swoie/ Dosyć nie wielkie ktore iuż zdrowie práwie troie Zá miłą Oyczyznę nieśie by Pogániná W Oyczyznie swey znieść mogli/ wtąż Bisurmániná. Ktorych w licżbie nie máiąc iedno pięć tyśięcy/ Zaporowcow/ Kwárćiánych/ álboli co więcey. DobrociesRel B2v.
patrz: KWARCIANY
– Ten nawyższym Hetmánem/ y wodzem onych był/ A do włośći Kiiowskiey w potężnośći przybył. Y tám gdźie Roś od dawnych wiekow bieg sprawuie/ A Białą Cerkiew od pol Katońskich miárkuie. DobrociesRel B.
patrz: MIARKOWAĆ
– A ták zá łáską Bożą ná polu Katońskim/ Zwiedźiona tám iest bitwá z národem Pogáńskim. Gdźie Murádyn/ Sołtaná pułk napotężnieyszy Stánął/ á Murzowie przy nim co zacnieyszy. DobrociesRel B2v.
patrz: MURDZA, MURZA, MURZA
– DWA osobliwie sposoby Iásnie Wielmożny Mćiwy Pánie Woiewodo Kiiowski/ widzę ktorymi się miłość w ludźiách przećiwko Oycżyznie pokázuie/ ieden przećiwnośći od nich odwracánie/ drugi pożytkow w nich rozmnażánie/ pierwszy iest tych/ ktorzy swymi niewczásámi/ trudámi/ kosztem/ vitae deniQue ac salutis suae impendio, nieprzyiaćielskie náiázdy od oyczyzny mężnie odpieráią. DobrociesRel A3.
patrz: NIEWCZAS
– Wtąż ieszcze Páná Woiewody Kiiowskiego/ Lud máiąc nád sobą Dźiká zá stárszego. Więc ochoczych kilká set z Wierzchowskim przybyło/ Ták z Łukiánem y z Skibą ktorych sposobiło. DobrociesRel Bv.
patrz: OCHOCZY
– A ták zá łáską Bożą w noc godźiná było/ Iáko się woysko Polskie szcżęśliwie wroćiło Ná Tátárskie Koszysko kędy wszytkie plony Zostáły odbieżáne/ Kázány y kony/ Ktorych koni w ráchunku ośmdźieśiąt tyśięcy/ Dźieśięć tyśiąc Kázánow/ álbo co więcey. DobrociesRel B3v.
patrz: ODBIEŻANY
– Z nim [Seferem] Dźik skoczył z ludźmi Kiiowskiego Woiewody/ á Páná osobliwie swego. DobrociesRel B3.
– Teraz ia niech okazę/ teraz słáwę swoię Potwierdź każdy/ owo ia przed wszytkiemi stoię. DobrociesRel B3.
patrz: OWO
– A ták zá łáską Bożą w noc godźiná było/ Iáko się woysko Polskie szcżęśliwie wroćiło Ná Tátárskie Koszysko kędy wszytkie plony Zostáły odbieżáne/ Kázány y kony/ Ktorych koni w ráchunku ośmdźieśiąt tyśięcy/ Dźieśięć tyśiąc Kázánow/ álbo co więcey. DobrociesRel B3v.
patrz: PLON, PŁON
– A przeszedszy dawnego cżyná okopisko/ Zá ktorym stał kosz Tátárski podal nie blisko/ A iuż Ordá w swym porządku w gotowośći była/ Ktora woysku Polskiemu mężnie się stáwiłá. DobrociesRel B2v.
patrz: PODAL
– Vcżyniwszy do nich rzecz ozdobnymi słowy/ A pytáiąc ktoby z nich nápodiazd gotowy Był/ wszyscy wraz krzyknęli w tákową ochotę/ Chcąc serdecznie spieszyć się/ áby tę robotę Od Bogá naznáczoną fortunnie konáli [...]. DobrociesRel Bv.
patrz: PODJAZD
– A Doroszeńko w pułk Kozakow z szykowány/ Ktory ná práwym skrzydle był w pośiełku dány. DobrociesRel B3.
– Stąd się w kupie woysko ruszyło/ y Kozacy Złączywszy się porządnie iák dobrzy iunacy. Pod Koszow się strudzeni zwykle postáwili/ A oboz swym porządkiem pięknie zátoczyli. DobrociesRel B2.
– Pan Mieleszko z swą chorągwią skoczywszy mężnie/ Z nim Wierzchowski potkał się potężnie. Zozulińskiego ochotnik/ Skiby/ Łukianá/ Y ći poczęli tłoczyć Murádyn Sołtaná [...]. DobrociesRel B3.
– Ták z rotą swą przypadszy Pan Chmielecki przodkiem/ Vderzył sam práwie w Murádyná śrzodkiem/ Nápomniawszy do bitwy gdy się potkáć mieli/ Lecz przy dobrym Hetmánie śmiáłość ná się wźięli. DobrociesRel B2v.
– A Chmielecki fortyle zwykłe wynáyduiąc/ Bo iuż z Pogány przedtym stokroć się kosztuiąc: Wykłádał ich postępki y sposob potkánia [...]. DobrociesRel B2v.
patrz: POTKANIE
– Ták ná koszu Tátárskim przez noc woysko stało/ Ktore się tą potrzebą bárzo sprácowáło. DobrociesRel B3v.
– Ruszył się [Chmielecki] záraz z mieyscá iáko ten ná ktorem Hetmáńskie mieysce leży/ á prawie taborem. DobrociesRel Bv.
patrz: PRAWIE
– Teyże nocy Iego Mość Pan Chmielecki vbiegł Y z woyskiem iednym cugiem/ á tám trochę vległ. A to w Tetyowie v Páná Szklenskiego/ Zástawszy tám Doroszeńká Zaporoskiego Stárszego z ośmią set ták przebornych Kozakow/ Y z ármatą porządną/ á sławnych iunakow. DobrociesRel BV-B2.
patrz: PRZEBORNY
– DWA osobliwie sposoby Iásnie Wielmożny Mćiwy Pánie Woiewodo Kiiowski/ widzę ktorymi się miłość w ludźiách przećiwko Oycżyznie pokázuie [...]. DobrociesRel A3.
patrz: PRZECIWKO
– [...] domowe niebespieczeństwá vpátruiesz/ y onym sercem wielkim rozumem głębokim/ mądrością/ wysoką/ przemysłem czuynym/ ostrożną dźielnośćią/ męstwem niezwyćiężonym zábiegasz [...]. DobrociesRel A4v.
patrz: PRZEMYSŁ
– W tym Chmielecki rusza się z woyskiem iuż ochocży Z pod miastá Oratowá kędy oboz leżał/ By do nieprzyiaćielá przeważnie przybieżał. A máiąc ieszcze przy sobie lud paniąt niektorych/ Wiśniowieckich/ Zásłáwskich/ Ostrowczykow onych. Wtąż ieszcze Páná Woiewody Kiiowskiego/ Lud máiąc nád sobą Dźiká zá stárszego. DobrociesRel B-Bv.
– Ták z rotą swą przypadszy Pan Chmielecki przodkiem/ Vderzył sam práwie w Murádyná śrzodkiem [...]. DobrociesRel B2v.
patrz: PRZODEK
– Wźiąwszy tedy ten vrząd Sołtan od Krymskiego/ Haná przyspiesza do Zamku vkráinskiego. DobrociesRel B.
– Vcżyniwszy do nich rzecz ozdobnymi słowy/ A pytáiąc ktoby z nich nápodiazd gotowy Był/ wszyscy wraz krzyknęli w tákową ochotę/ Chcąc serdecznie spieszyć się/ áby tę robotę Od Bogá naznáczoną fortunnie konáli [...]. DobrociesRel Bv.
patrz: SERDECZNIE
– [...] to [utwór autora] tedy pod imieniem WM. mego M. Páná miedzy ludźie pusczam/ rozumieiąc że snádniey v wszytkich zálecenie swe mieć będźie/ gdy pod obroną WM. me[g]o M. Páná/ iáko tego ktory dźiełámi Rycerskiemi słyniesz wynidźie. DobrociesRel A4-A4v.
– W tym prędko z łáski Páńskiey fortuná zdárzyłá/ Ze im drogę do Pogan sławnie otworzyłá [...]. DobrociesRel B2.
patrz: SŁAWNIE
– A ták ten wodz przezacny woyská Koronnego/ Spátrzywszy wszytkich brodow z vważenia swego/ Náznácżywszy Báibuzę ná Telácżym brodźie Kazał stánąć/ áby tám przestrzegał ich srodze. DobrociesRel B3v.
patrz: SPATRZYĆ
– Czynił on zacny á wielki Monárchá Iuliusz Caezár/ obiemá sposoby bo y mieczem páństwá Rzym skie rozszerzał/ y obroną/ y hoynośćią náuki vczćiwe rozmnażał [...]. DobrociesRel A3v.
patrz: SPOSÓB
– Tám Murádyn społzwodźi woyská Bisurmáńskie/ Łączy śiły do śił zastępy pogáńskie. DobrociesRel B.
– Srzedni uff wálny w ktorym wszytká moc stoiáłá/ Vderzył w Tátáry áż źiemia zádrżáłá. DobrociesRel B3v.
– Vtwierdźiwszy powáżnie słowy woysko swoie/ Dosyć nie wielkie ktore iuż zdrowie práwie troie Zá miłą Oyczyznę nieśie by Pogániná W Oyczyznie swey znieść mogli/ wtąż Bisurmániná. DobrociesRel B2v.
patrz: TRÓJ
– Wierzchowski z ochotnikiem wtąż y Kureckiego Piechotá/ y nieboszcżyká Páná Krákowskiego. Ostátek woyská w Białey Cerkwi zostáwiono/ A Tábor z ármátą w doł Rośi obrocono. Kędy Rokosz vbespiecżył/ y woysko zwroćił Názad/ tusząc iż Pogánin tędy się obroćił. W tym prędko postrzeżono/ że się to źle sstáło/ Wroćiwszy názad woysko náprzescżwał bieżáło. DobrociesRel B4.
– Teyże nocy Iego Mość Pan Chmielecki vbiegł Y z woyskiem iednym cugiem/ á tám trochę vległ. A to w Tetyowie v Páná Szklenskiego/ Zástawszy tám Doroszeńká Zaporoskiego Stárszego z ośmią set ták przebornych Kozakow/ Y z ármatą porządną/ á sławnych iunakow. DobrociesRel Bv-B2.
patrz: UBIEC
– W tym prędko postrzeżono/ że się to źle sstáło/ Wroćiwszy názad woysko náprzescżwał bieżáło. Gdźie tylko zárwáło ludźi przodkiem bieżących/ Báterbiow młodych w nocy vćiekáiących. Ktorzy węchem pocżuwszy/ y ludźie postrzegszy/ Płáwili się przez Roś/ y brodow vchyliwszy. DobrociesRel B4.
patrz: UCHYLIĆ
– Srzedni uff wálny w ktorym wszytká moc stoiáłá/ Vderzył w Tátáry áż źiemia zádrżáłá. DobrociesRel B3v.
patrz: UF
– Srzedni uff wálny w ktorym wszytká moc stoiáłá/ Vderzył w Tátáry áż źiemia zádrżáłá. DobrociesRel B3v.
patrz: WALNY, WALNY, WAŁNY
– Z támtąd pod Rokitną ruszyli się śmiele/ Tám Buchár Sołtaná z więźniámi wesele Zástáli [...]. DobrociesRel B4.
patrz: WESELE
– W tym Chmielecki rusza się z woyskiem iuż ochocży Z pod miastá Oratowá kędy oboz leżał/ By do nieprzyiaćielá przeważnie przybieżał. A máiąc ieszcze przy sobie lud paniąt niektorych/ Wiśniowieckich/ Zásłáwskich/ Ostrowczykow onych. Wtąż ieszcze Páná Woiewody Kiiowskiego/ Lud máiąc nád sobą Dźiká zá stárszego. DobrociesRel B-Bv.
patrz: WTĄŻ
– [...] WM. moy Mćiwy Pan consilio recto z náuk zdrowych wyczerpnionym dźwigasz ią [ojczyznę]/ y zdobisz hoyną przychylnośćią [...]. DobrociesRel A3v-A4.
– A w tym Mieleszkowi wtąż y Doroszenkowi/ Z chorągwią kazano iść iáko Rothmistrzowi. Zácżym Mieleszko z pierwszą czatą się złącżywszy/ Choćimierskiego wzdánia w tym się porádźiwszy, Záżywáli woiennych sposobow chcąc nábyć Ięzyká/ lecz od kupy nie mogli wywábić. DobrociesRel B2.
patrz: WZDANIE
– PRzetoż Czytelniku á mnie wielce łáskáwy/ W czym proszę prziymi wdźięcznie te moie zabáwy/ W ktorych pisałem Marsá y Bellony dźieło [...]. DobrociesRel A2.
patrz: ZABAWA
– Terazże mi się popisz Kárádzo moy drogi/ Postępuyćiesz bráćia ma bez zabáwy długi. DobrociesRel B2v.
patrz: ZABAWA
– Położywszy się koszem ná polu Katońskim/ Swe zagony rospuśćił zwyczáiem pogáńskim. DobrociesRel B.
patrz: ZAGON
– Tą nowiną od Bogá wszyscy poćieszeni/ Y z sercá ná Pogány chćiwie záiuszeni. DobrociesRel B2v.
patrz: ZAJUSZONY
– [...] to [utwór autora] tedy pod imieniem WM. mego M. Páná miedzy ludźie pusczam/ rozumieiąc że snádniey v wszytkich zálecenie swe mieć będźie/ gdy pod obroną WM. me[g]o M. Páná/ iáko tego ktory dźiełámi Rycerskiemi słyniesz wynidźie. DobrociesRel A4-A4v.
patrz: ZALECENIE
– W tym prędko postrzeżono/ że się to źle sstáło/ Wroćiwszy názad woysko náprzescżwał bieżáło. Gdźie tylko zárwáło ludźi przodkiem bieżących/ Báterbiow młodych w nocy vćiekáiących. DobrociesRel B4.
patrz: ZARWAĆ
– Zyiże w. M. moy M. Pan á szczęśliwie osobliwie Kośćiołowi ná obronę/ Oyczyznie ná ozdobę y podporę/ á nam ná poćiechę y zasłonę. DobrociesRel A4v.
patrz: ZASŁONA
– Zbieli woysko Tátárskie/ kosze onych twárde/ Pobrawszy łupy/ Hetmány zábiáli hárde. DobrociesRel B4.
patrz: ZBIĆ
– A ták ten wodz przezacny woyská Koronnego/ Spátrzywszy wszytkich brodow z vważenia swego/ Náznácżywszy Báibuzę ná Telácżym brodźie Kazał stánąć/ áby tám przestrzegał ich srodze. Wtąż Guzelfi z Lityńskim z swymi chorągwiámi/ Y Zaporowcow kilká set z swoimi znákámi. DobrociesRel B3v.
patrz: ZNAK
– Wtąż ieszcze Páná Woiewody Kiiowskiego/ Lud máiąc nád sobą Dźiká zá stárszego. Więc ochoczych kilká set z Wierzchowskim przybyło/ Ták z Łukiánem y z Skibą ktorych sposobiło. Zarliwa tá wiádomość ktorą Pan Chmielecki Rozsyłaiąc/ zgromádźił onych do kupeczki. DobrociesRel Bv.
patrz: ŻARLIWY