Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SzemTorBad 1645 wydanie wtórne
Z Nowinámi TORBA KVRSORSKA...

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=1746&showContent=true
Odnotowano 31 cytatów z tego źródła
– Pod Fulnekiem w Rakusiech, kopiąc grunty do budynku, naleziono szkapią głowę w barwinkowym koszu, który gdy otworzono, on łeb okrutnie zarżał, iż co żywo uciekało. SzemTorBad 312.
patrz: BARWINKOWY
– Car moskiewski w państwie swoim zakazał pić tabaki pod gardłem, ani jej przywozić, aby się lud pospolity nie zarażał, bo rozumiał być trucizną. Jeden bojarzyn z Kiesi tak zaszedł sztuką: wszystek rząd na konia kazał upleść z tabaki, do kolasy także bechy i co było potrzeba na otosy. SzemTorBad 296.
patrz: BECH, BECHA
– Zborowy jeden [...] powiedział przy stole książęcym, że nie masz wiary nad żydowską, bo to i piekło przyznawa. Ne masz nadzieje jako w pieniądzach [...] a nie masz miłości jako tego, co kto da. Ja, prawi, jako mię widzicie, Bekieszowej sekty: Coelum non curo, infernum non timeo. SzemTorBad 297.
patrz: BEKIESZOWY
– Urobiono perspektywę królowi hiszpańskiemu [...], przez którą król chodząc patrzy i widzi niemal wszytkie państwa swoje i gdzie kto co robi. [...]. Ta perspektywa jest z bezearu oryentalnego dziwnie misternie zrobiona. SzemTorBad 302.
– W Łysobykach, pod Lublinem, widział pan jeden wężow dwadzieścia na firkant poplecionych, na każdym blacie po piąci. SzemTorBad 319.
patrz: BLAT
– Roku 1594. Na oceanie indyjskim naleziono raka, na którym był blokhaus upleciony z trzciny morskiej, nadychtowany piaskiem przyprawnym tak mocno, że mu żadna strzelba nie szkodziła. SzemTorBad 301.
– Roku 1615. Bosman jeden we Gdańsku, w Motławie tak brodził jak ryba bez molestyej. SzemTorBad 308.
patrz: BRODZIĆ
– Widziałem chmielarza jednego na takich [obodzistych] kołach, ale na Niewiazy jadąc lądem utonął. SzemTorBad .
patrz: CHMIELARZ
– Gbur na malborskiej Żuławie nalazł taki sposób draszowania, że parobków nie chowa. SzemTorBad 287.
– W Galacyjej niedaleko Tektozagu był taki rzemieślnik, niejaki Nikielmus, co z warstatem, robiąc na nim, jeździł, gdzie chciał, a umiał dryarzstwo. SzemTorBad 301.
– Statki, koszyki, tace, kobiele i sakwy plecie tak dychtowne, że przez nie woda nie przeciecze. SzemTorBad 283.
– Pustka szczera, ledwie trzy z piąciudziesiąt domy, I to ściany chruściane, dach z gacia, drzwi z słomy, A dalej mogliby się dzicy lęgnąć zwierze. SzemTorBad 315.
patrz: GAĆ
– Roku 1612. W Megapolu naleziono ciało wysoko zakopane stojąc, za którym gorzała świeca z gagatku przyprawna, której ani wodę, ani gorzałkę, ani żadnym likworem zagasić nie możono; aż jeden niejaki Curbej nożem knot pod ogień przekłoł, tak zgasła. Ale wszyscy, co na to patrzali, pomarli. SzemTorBad 310.
patrz: GAGATEK
– Był kowal niedaleko Merecza, co za jednym grzaniem podkowę urobił. SzemTorBad 288.
patrz: GRZANIE
– Róg jednorożków tak wielki jako kufa małmazyowa, na łokci 47. SzemTorBad 290.
– Dawał mu za nię z Berygoły Skierwon dla swojego bratanka dwie kopie junów, ale się wzdrygał dla podwód. SzemTorBad 284.
patrz: JUN
– Miedzy inszymi rzeczami była kobza burstynowa, którą nastroiwszy raz, tak długo grała, poki jej kto nie ruszył. SzemTorBad 309.
patrz: KOBZA
– Ten powiedział za pewną rzecz: Iż w Retowie łotewskim jest szkoła, co w niej kraść ex professo uczą; a podobieństwo, bo tam żadnej szubienice nie masz, poprzedali je do Prus i wszytkie katy na książęcą powyganiali. SzemTorBad 182.
patrz: ŁOTEWSKI
– Róg jednorożków tak wielki jako kufa małmazyowa, na łokci 47. SzemTorBad 290.
– Na chełmińskiej, przy Starogrodzie, niedaleko Chełmna jest góra Puterbark nazwana, gdzie rostą orzechy, co się około nich wadzić muszą, i na niej ze jęczmień roście, co z niego piwo pijane jak maślak. SzemTorBad 298.
patrz: MAŚLAK
– Sam nieborak, jadąc do Litwy na Mereckiej puszczy, gdzie owo nad Niemnem parowa wielka, zatoczywszy się na sankach tego roku i z koniem zginął. SzemTorBad 293.
patrz: MERECKI
– Sam nieborak, jadąc do Litwy na Mereckiej puszczy, gdzie owo nad Niemnem parowa wielka, zatoczywszy się na sankach tego roku i z koniem zginął. SzemTorBad 293.
patrz: PAROWA
– Roku 1606. Z Palestyny przyszedł peregryn Francuz do Bononijej, który miał mysz tak wielką jak zamorski piesek, a ta za nim chodziła i koty zagryzała. SzemTorBad 311.
patrz: PEREGRYN
– Kupiono tam niewód przy mnie na Giedrockie jeziora do Litwy, był tak połowny, że aż na gwałt dzwoniono w cerkwiach, kiedy to nią wyciągano którą, co ćmami ryb rozmaitych, a nawięcej silaw i kleszczy. SzemTorBad 292.
patrz: POŁOWNY
– Car moskiewski w państwie swoim zakazał pić tabaki pod gardłem, ani jej przywozić, aby się lud pospolity nie zarażał, bo rozumiał być trucizną. Jeden bojarzyn z Kiesi tak zaszedł sztuką: wszystek rząd na konia kazał upleść z tabaki, do kolasy także bechy i co było potrzeba na otosy. SzemTorBad 296.
patrz: POTRZEBA
– Tak oni, wystrzelani, z kul powystępują i miast dostają takim fortelem kilkunastu; w Brabancyej i w Pomerlandzie dostali. SzemTorBad 300.
– Jest jeszcze ich półtrzecia sta w skarbie cesarskim. SzemTorBad 301.
– Roku 1615. Bosman jeden we Gdańsku, w Motławie tak brodził jak ryba bez molestyej. SzemTorBad 308.
patrz: RYBA
– Jakoż widziałby był, ale bandyci dowiedziawszy się tego onego zabili, pieniądze pobrali i rzemięślniki powieszali. SzemTorBad 300.
– Zborowy jeden [...] powiedział przy stole książęcym, że nie masz wiary nad żydowską, bo to i piekło przyznawa. Ne masz nadzieje jako w pieniądzach [...] a nie masz miłości jako tego, co kto da. Ja, prawi, jako mię widzicie, Bekieszowej sekty: Coelum non curo, infernum non timeo. SzemTorBad 297.
patrz: SEKTA
– Zborowy jeden [...] powiedział przy stole książęcym, że nie masz wiary nad żydowską, bo to i piekło przyznawa. Ne masz nadzieje jako w pieniądzach [...] a nie masz miłości jako tego, co kto da. Ja, prawi, jako mię widzicie, Bekieszowej sekty: Coelum non curo, infernum non timeo. SzemTorBad 297.
patrz: SEKTA