Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
WjazdPar 1645 wydanie wtórne
Wiazd spaniały posłow polskich do Paryża…

http://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/4690/
Odnotowano 89 cytatów z tego źródła
– [...] Zoná Posłá do Krolá Polskiego/ przy tym Akćie rowno z drugiemi byłá [...]. WjazdPar b3.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Po nich iecháł Mons: de Vo, z Akádemią swoią/ ná koniech ćwiczonych/ rożnemi rubántámi ábo ráczey wstęgámi (iáko też y pierwszy Akádemikowie) przyozdobionych. WjazdPar a3.
patrz: AKADEMIK
– [...] ná kturą przemowę Biskup Doranze imieniem Xiężny odpowiedźiał po Łácinie/ nie mniey rozsądnie y wymownie. Po ktorey Aktia się kończyłá nowymi Ceremoniámi/ ábo ráczey complementámi/ Bo ich Xiężná prowádźiłá áż w poyśrzodek sale/ y tám zostáwiłá wszytkę ássistentią in suspenso; Rádośći (pátrząc ná dowody mágnificentiey ták walecznego Krolá) smutku záś; z stráty świątobliwych przymiotow/ cnot wysokich/ y pięknośći nieporownáney tey Xiężny. WjazdPar b3-b3v.
patrz: AKCJA
– Siłá Szláchty Polskiey mieszkáiącey w tym Mieśćie/ vbránych po Fráncusku/ dosyć porządnie/ dla honoru tey Ambássády tákże przybyło. WjazdPar a4.
patrz: AMBASADA
– Przechodząc salę/ widźieli pełno wszędźie Gwardiey Krolewskiey/ w Antikámerze záś pełno Szláchty/ y Officierow Krolewskich. WjazdPar b2.
patrz: ANTYKAMERA
– Tu iuż 6 Trębáczow nástępowáło/ trzey I. M. P. Woiewody/ w żupanách átłasowych żołtych/ á w kuntuszách/ y czapkách kármázynowych; A trzey I. M. X. Biskupá Wármińsk. w żupanách átłasowych białych/ á w kuntuszách sukiennych źiełonych [!]. WjazdPar a3v.
– Ich MM. PP. Posłowie wyśiadszy z káret/ retirowáli się do Pokoiu Kápitaná de Garde, gdźie odpoczywáiąc trochę/ oczekiwáli ná swoię Assistentią/ ktorzy z Koni z śiadszy/ támże do nich przyszli/ zkąd dopiero z roskazánia Krolestwá Ich Mći/ prowádźił ich M. Girolt przez Zamek/ między dwiemá szeregámi Arszerow [...]. WjazdPar b2.
patrz: ARSZER
– [...] ná vlicy był Regiment de Gard Francuzow y Szwáycárow y drugich Arszerow/ kiedy Pánowie Posłowie wieżdzáli. WjazdPar b2.
patrz: ARSZER
– Dispositia Gáleriey táka byłá: Do kołá mármurowe stopnie/ ná ktorych wielkie mnostwo było Dworzan/ á niżey trochę Białegłowy tegoż Dworu. We śrzodku Gáleriey Kobierzec wielki Turecki/ nád ktorym Báldekin áxámitny fiołkowy/ złotymi Liliámi rzucány: pod nim Krol y Krolowa [...]. WjazdPar b2-b2v.
– Nákoniec iecháli Posłowie/ przed ktorymi M. Berlize Introductor od Krolest [!]: I. M. M. náznáczony; I. M. X. Biskup Wárwin [!]: w fiołkowym tábinie/ w kápeluszu/ ná ktorym bindá pełna diámentow [...]. WjazdPar b.
patrz: BINDA, BIŃDA
– Zá tymi iechał P. Trzećiecki stárszy Pokoiowy I. M. P. Woiewody Pozn. w żupanie átłasowym fiołkowym/ w kontuszu tábinowym teyże máśći sobolmi podszytym/ czekan w ręku bułatowy złoćisto opráwny/ száblá y koncerz turkusámi sádzony: śiodło y czáprág háftowány złotem y srebrem: nagłowek/ podpierśćień tákiż/ á wodzá z łáncuszkow srebrnych. WjazdPar a3.
patrz: BUŁATOWY
– Nákoniec iecháli Posłowie/ przed ktorymi M. Berlize Introductor od Krolest [!]: I. M. M. náznáczony; I. M. X. Biskup Wárwin [!]: w fiołkowym tábinie/ w kápeluszu/ ná ktorym bindá pełna diámentow [...]. WjazdPar b.
– Zá tymi iechał P. Trzećiecki stárszy Pokoiowy I. M. P. Woiewody Pozn. w żupanie átłasowym fiołkowym/ w kontuszu tábinowym teyże máśći sobolmi podszytym/ czekan w ręku bułatowy złoćisto opráwny/ száblá y koncerz turkusámi sádzony: śiodło y czáprág háftowány złotem y srebrem: nagłowek/ podpierśćień tákiż/ á wodzá z łáncuszkow srebrnych. WjazdPar a3.
– Napierwey iáchał Mons: Girault, áby porządku od Introduktorá Generálnego podánego przestrzegał. Po nim P. Chłápowski Rotmistrz pieszy I. M. P. Woiewody ná nim żupan átłasowy żołty/ ferezya szkárłatna sobolámi podszytą [!]/ czapká złotogłowowa sobola/ zaponá rubinowa przy piorách białych żoráwich/ buzdygan złoćisty w ręku ná drzewie Indiyskim: przy boku miał száblę turkuszámi sádzona [!]/ pod lewą nogą koncerz tá kąż robotą iáko y száblá: koń pod nim cudny/ śiodło y czáprág háftowány złotem w kwiáty/ strzemioná srebrne szerokie: nágłowek/ podpierśćień tákiż/ wodza łáncuszkow srebrnych barzo piękną robotą. WjazdPar a2-a2v.
– Zá tymi iechał P. Trzećiecki stárszy Pokoiowy I. M. P. Woiewody Pozn. w żupanie átłasowym fiołkowym/ w kontuszu tábinowym teyże máśći sobolmi podszytym/ czekan w ręku bułatowy złoćisto opráwny/ száblá y koncerz turkusámi sádzony: śiodło y czáprág háftowány złotem y srebrem: nagłowek/ podpierśćień tákiż/ á wodzá z łáncuszkow srebrnych. WjazdPar a3.
patrz: CZEKAN
– [...] Tenże koń ceny niezwyczáyney/ z srebrnemi podkowámi/ pod kitą/ ná czele roża rubinowá: koncerz złoty suto rubinámi/ y turkusámi ták sadzony/ że prożneg[o] mieyscá máło co znáć było. WjazdPar a4.
patrz: CZOŁO
– Przodkiem szło 4. Dźieśiątnikow/ w tákieyże Bárwie/ z dárdámi/ proporce żołte y czerwone. A zánimi 6. Szyposzow. WjazdPar A2v.
patrz: DARDA, DARDA, DARTA
– Zá nim szło Piechoty 30. w żupanách czerwonych sukiennych/ w kátankách/ w deliách tegoż sukná y máśći/ ktore sobie ná rámioná pozárzucáli/ v káżdey deliey po 8 guzow srebrnych/ zá mágierką nożyki srebrne/ ná lewym rámieniu muszkiet/ á w práwey ręce śiekierká: wszyscy wygoleni po Polsku. WjazdPar A2v.
patrz: DELIA
– Nie mogąc tedy teraz obiecowáć Diskurszu tákiego/ iákiby miał correspondowáć expectátiey ták wielkiey/ śmiem prośić/ żeby tenuitas ingenij mei, zacnośći máteriey ták wielkiey/ o ktorey teraz pisáć vmyśliłem/ nic nie derogowáłá. WjazdPar av.
– [...] Przedmowę záczął Iegg[o] M. X. Biskup po łáćinie/ á po nim I. M. P. Woiewodá: y oddáli List/ ktory Krolestwo oddáli záraz Contowi de Briene. Záczęli potym Diskursy/ ktore tłumáczył Krolestwu y Posłom P. Przyiemski Sekretarz tey Ambássády. Potym y sámi rozmawiáli Fráncuskim ięzykiem/ w ktorym wielką experientią máią. WjazdPar b2v.
patrz: DYSKURS
– Dispositia Gáleriey táka byłá: Do kołá mármurowe stopnie/ ná ktorych wielkie mnostwo było Dworzan/ á niżey trochę Białegłowy tegoż Dworu. We śrzodku Gáleriey Kobierzec wielki Turecki/ nád ktorym Báldekin áxámitny fiołkowy/ złotymi Liliámi rzucány: pod nim Krol y Krolowa [...]. WjazdPar b2-b2v.
patrz: DYSPOZYCJA
– Przodkiem szło 4. Dźieśiątnikow/ w tákieyże Bárwie/ z dárdámi/ proporce żołte y czerwone. A zánimi 6. Szyposzow. WjazdPar A2v.
– Nie mogąc tedy teraz obiecowáć Diskurszu tákiego/ iákiby miał correspondowáć expectátiey ták wielkiey/ śmiem prośić/ żeby tenuitas ingenij mei, zacnośći máteriey ták wielkiey/ o ktorey teraz pisáć vmyśliłem/ nic nie derogowáłá. WjazdPar av.
– [...] Przedmowę záczął Iegg[o] M. X. Biskup po łáćinie/ á po nim I. M. P. Woiewodá: y oddáli List/ ktory Krolestwo oddáli záraz Contowi de Briene. Záczęli potym Diskursy/ ktore tłumáczył Krolestwu y Posłom P. Przyiemski Sekretarz tey Ambássády. Potym y sámi rozmawiáli Fráncuskim ięzykiem/ w ktorym wielką experientią máią. WjazdPar b2v.
– Napierwey iáchał Mons: Girault, áby porządku od Introduktorá Generálnego podánego przestrzegał. Po nim P. Chłápowski Rotmistrz pieszy I. M. P. Woiewody ná nim żupan átłasowy żołty/ ferezya szkárłatna sobolámi podszytą [!]/ czapká złotogłowowa sobola/ zaponá rubinowa przy piorách białych żoráwich/ buzdygan złoćisty w ręku ná drzewie Indiyskim: przy boku miał száblę turkuszámi sádzona [!]/ pod lewą nogą koncerz tá kąż robotą iáko y száblá: koń pod nim cudny/ śiodło y czáprág háftowány złotem w kwiáty/ strzemioná srebrne szerokie: nágłowek/ podpierśćień tákiż/ wodza łáncuszkow srebrnych barzo piękną robotą. WjazdPar A2-A2v.
patrz: FEREZJA
– [...] Co przednieyśi z Pánow Polakow w káretách Krolewskich iecháli; Godźiná przyiázdu ich ná Páłac trzećia z południá byłá: ná ktorych wiázd z Gáleriey Krolestwo I. MM. przez okno pátrzyli. WjazdPar bv.
patrz: GALERIA
– Zá nim szło Piechoty 30. w żupanách czerwonych sukiennych/ w kátankách/ w deliách tegoż sukná y máśći/ ktore sobie ná rámioná pozárzucáli/ v káżdey deliey po 8 guzow srebrnych/ zá mágierką nożyki srebrne/ ná lewym rámieniu muszkiet/ á w práwey ręce śiekierká: wszyscy wygoleni po Polsku. WjazdPar a2v.
patrz: GUZ
– [...] wiek nász nie widźiał nic godnieyszego podźiwienia y ápplauzu/ iáko ten Ingres/ ktory summo cum triumpho Miástá ták wielkiego y ludnego exceptus był. WjazdPar av.
– Skoro iedno Krolestwo Ich Mć z Fonteneblo powroćili/ zárázem 29 Octobris. temu zácnemu Wiáżdowi/ (dla ktorego nabárźiey ták prędko Krolestwo do Páryżá pośpieszyli) náznáczono y konsekrowano. WjazdPar av.
patrz: JEDNO
– Nakoniec iechali Posłowie/ przed ktorymi M. Berlize Introductor od Krolest: I. MM. naznaczony; I. M. X. Biskup Wármin: w fiołkowym kábinie/ w kápeluszu/ ná ktorym bindá pełna diámentow; po práwey stronie iechał/ á I. M. P. Woiewodá po lewey/ w telećie złotym [...]. WjazdPar bv.
patrz: KABIN
– Siłá Szláchty Polskiey mieszkáiącey w tym Mieśćie/ vbránych po Fráncusku/ dosyć porządnie/ dla honoru tey Ambássady tákże przybyło. M.Conte de Noiales, z Dworzány Kárdynałá Mázáryniego/ y z częśćią Akádemikow M. Poessá/ y znaczną Szlachtą/ iechali. WjazdPar a4.
patrz: KARDYNAŁ
– Zá nim szło Piechoty 30. w żupanách czerwonych sukiennych/ w kátankách/ w deliách tegoż sukná y máśći/ ktore sobie ná rámioná pozárzucáli/ v káżdey deliey po 8 guzow srebrnych/ zá mágierką nożyki srebrne/ ná lewym rámieniu muszkiet/ á w práwey ręce śiekierká: wszyscy wygoleni po Polsku. WjazdPar A2v.
patrz: KATANKA
– Napierwey iáchał Mons: Girault, áby porządku od Introduktorá Generálnego podánego przestrzegał. Po nim P. Chłápowski Rotmistrz pieszy I. M. P. Woiewody ná nim żupan átłasowy żołty/ ferezya szkárłatna sobolámi podszytą [!]/ czapká złotogłowowa sobola/ zaponá rubinowa przy piorách białych żoráwich/ buzdygan złoćisty w ręku ná drzewie Indiyskim: przy boku miał száblę turkuszámi sádzona [!]/ pod lewą nogą koncerz tá kąż robotą iáko y száblá: koń pod nim cudny/ śiodło y czáprág háftowány złotem w kwiáty/ strzemioná srebrne szerokie: nágłowek/ podpierśćień tákiż/ wodza łáncuszkow srebrnych barzo piękną robotą. WjazdPar A2-A2v.
– [...] ná kturą przemowę Biskup Doranze imieniem Xiężny odpowiedźiał po Łácinie/ nie mniey rozsądnie y wymownie. Po ktorey Aktia się kończyłá nowymi Ceremoniámi/ ábo ráczey complementámi/ Bo ich Xiężná prowádźiłá áż w poyśrzodek sale/ y tám zostáwiłá wszytkę ássistentią in suspenso; Rádośći (pátrząc ná dowody mágnificentiey ták walecznego Krolá) smutku záś; z stráty świątobliwych przymiotow/ cnot wysokich/ y pięknośći nieporownáney tey Xiężny. WjazdPar b3-b3v.
patrz: KOMPLEMENT
– [...] pełno było Xiążąt/ Dam wielkiey conditiey. WjazdPar b2v.
patrz: KONDYCJA
– Skoro iedno Krolestwo Ich Mć z Fonteneblo powroćili/ zárázem 29 Octobris. temu zácnemu Wiáżdowi/ (dla ktorego nabárźiey ták prędko Krolestwo do Páryżá pośpieszyli) náznáczono y konsekrowano. WjazdPar av.
– Iecháli miedzy Duc Delbef, y Conte D'Harcurt, iego Synem. Zá ktoremi śiłá Gwárdiey ná koniech/ niemniey y Káret/ między ktorymi naypozornieysze Ich MM. PP. Posłow dwie: w ktorych śiedźieli X. Márkiewicz Kánonik Poznáński/ P. Pilchowicz Sekretarz I. K. M. trzech Oycow Iezuitow/ X. Wápowski pokrewny y Spowiednik I. M. P. Woiewody/ X. Mámrek Spowiednik I. M. X. Biskupá/ y X. Czeski/ Oćiec Zmijewski Bernárdyn/ Baro de Wolsagen Consiliárz y Sekretarz I. M. P. Woiewody/ Poznáńskiego/ P. Freydenhámer/ y Knefel Doktorowie Poselscy/ y inszy Vrzędnicy y Domow ktorych tak pieszo/ iáko ná koniech/ y w káretách/ liczyć się może ná dwieśćie. WjazdPar b-bv.
patrz: KONSYLIARZ
– Tu iuż 6 Trębáczow nástępowáło/ trzey I. M. P. Woiewody/ w żupanách átłasowych żołtych/ á w kuntuszách/ y czapkách kármázynowych; A trzey I. M. X. Biskupá Wármińsk. w żupanách átłasowych białych/ á w kuntuszách sukiennych źiełonych [!]. WjazdPar a3v.
– Nie mogąc tedy teraz obiecowáć Diskurszu tákiego/ iákiby miał correspondowáć expectátiey ták wielkiey/ śmiem prośić/ żeby tenuitas ingenij mei, zacnośći máteriey ták wielkiey/ o ktorey teraz pisáć vmyśliłem/ nic nie derogowáłá. WjazdPar av.
– Zá nim iecháło 24. Pokoiowych I. M. P . Woiewody Poznáń. miánowićie/ P. Konopnicki/ Cielecki/ Szodłrski/ Vlatowski/ Domárácki/ Mikołáiewski/ Dambrowski/ Boiánowski/ y inszy/ w żupanách átłasowych żołtych/ w ferezyách áxámitnych czerwonych podszytych átłásem żołtym/ v fereziy potrzeby złote: wszyscy pięknie przybráni/ y ná dobrych koniech/ sáydaki piękne/ każdy z łukiem/ łubia ná áxámićie czerwonym háftowáne złotem/ y strzał pełno w kołczańie. WjazdPar a3.
patrz: ŁUBIA
– Po lewey Madamoissella Corká Xiążęćiá D'Orleans. WjazdPar b3.
– Zá nim szło Piechoty 30. w żupanách czerwonych sukiennych/ w kátankách/ w deliách tegoż sukná y máśći/ ktore sobie ná rámioná pozárzucáli/ v káżdey deliey po 8 guzow srebrnych/ zá mágierką nożyki srebrne/ ná lewym rámieniu muszkiet/ á w práwey ręce śiekierká: wszyscy wygoleni po Polsku. WjazdPar A2v.
patrz: MAGIERKA
– [...] ná kturą przemowę Biskup Doranze imieniem Xiężny odpowiedźiał po Łácinie/ nie mniey rozsądnie y wymownie. Po ktorey Aktia się kończyłá nowymi Ceremoniámi/ ábo ráczey complementámi/ Bo ich Xiężná prowádźiłá áż w poyśrzodek sale/ y tám zostáwiłá wszytkę ássistentią in suspenso; Rádośći (pátrząc ná dowody mágnificentiey ták walecznego Krolá) smutku záś; z stráty świątobliwych przymiotow/ cnot wysokich/ y pięknośći nieporownáney tey Xiężny. WjazdPar b3-b3v.
– Cokolwiek nam piszą/ o stárożytney Pompie y splendorze Rzymskim/ lub o teráznieyszey mágnificentiey Perskiey/ lubo o inszych narodách wschodnich. Wszytko się to velut in compendio quodam pokazáło/ w Wieźdźie ták wspániáłym Posłow extráordynáriynych Polskich/ ktorych Ceremoniae Mátrimoniales KROLA Páná ich/ z Xiężną LODOVIKĄ MARYĄ de GONZAGE, przywiodły [...]. WjazdPar av.
– Przed ktorym [koniuszym] dwoch Másztálerzow prowádźiło Koniá Tureckiego białego I. M. P. Woiewodźinego [...]. WjazdPar a3v.
– Potym P. Szczodrowski Pułkownik Polski/ Rotmistrz ná ten czás I. M. P. Woiewody/ ná koniu Tureckim białym w brod fárbowánym/ ceny wysokiey: śiodło czáprág háftowány złotem y srebrem/ ná ktorym mieśiączki máłe srebrne złoćiste: vbrány sam w złotogłow Perski/ z skrzydłem białym ná plecách: czapká złotogłowowa sobola/ przy ktorey pioro żorawie bárzo piękne/ y zaponá z kámieńmi/ máiąc z obu stron przy sobie dwoch paikow po Turecku vbránych/ ktorzy sie puślisk trzymáli/ y śiekierki długie ná rámionách nieśli. WjazdPar a4.
– Zá nim szło piechoty 30. w żupanách czerwonych sukiennych/ w kátánkách/ w deliách tegoż sukná y y máśći/ ktore sobie ná rámioná po zárzucáli/ v káżdey deliey po 8 guzow srebrnych/ zá mágierką nożyki srebrne/ ná lewym rámieniu muszkiet/ á w práwey ręce śiekerká: wszyscy wygoleni po polsku. WjazdPar a2v.
– Napierwey iáchał Mons: Girault, áby porządku od Introduktorá Generálnego podánego przestrzegał. Po nim P. Chłápowski Rotmistrz pieszy I. M. P. Woiewody ná nim żupan átłasowy żołty/ ferezya szkárłatna sobolámi podszytą [!]/ czapká złotogłowowa sobola/ zaponá rubinowa przy piorách białych żoráwich/ buzdygan złoćisty w ręku ná drzewie Indiyskim: przy boku miał száblę turkuszámi sádzona [!]/ pod lewą nogą koncerz tá kąż robotą iáko y száblá: koń pod nim cudny/ śiodło y czáprág háftowány złotem w kwiáty/ strzemioná srebrne szerokie: nágłowek/ podpierśćień tákiż/ wodza łáncuszkow srebrnych barzo piękną robotą. WjazdPar A2-A2v.
patrz: NAGŁÓWEK
– Potym P. Szczodrowski Pułkownik Polski/ Rotmistrz ná ten czás I. M. P. Woiewody/ ná koniu Tureckim białym w brod fárbowánym/ ceny wysokiey: śiodło czáprág háftowány złotem y srebrem/ ná ktorym mieśiączki máłe srebrne złoćiste: vbrány sam w złotogłow Perski/ z skrzydłem białym ná plecách: czapká złotogłowowa sobola/ przy ktorey pioro żorawie bárzo piękne/ y zaponá z kámieńmi/ máiąc z obu stron przy sobie dwoch paikow po Turecku vbránych/ ktorzy sie puślisk trzymáli/ y śiekierki długie ná rámionách nieśli. WjazdPar a4.
patrz: PAIK
– Napierwey iáchał Mons: Girault, áby porządku od Introduktorá Generálnego podánego przestrzegał. Po nim P. Chłápowski Rotmistrz pieszy I. M. P. Woiewody ná nim żupan átłasowy żołty/ ferezya szkárłatna sobolámi podszytą [!]/ czapká złotogłowowa sobola/ zaponá rubinowa przy piorách białych żoráwich/ buzdygan złoćisty w ręku ná drzewie Indiyskim: przy boku miał száblę turkuszámi sádzona [!]/ pod lewą nogą koncerz tá kąż robotą iáko y száblá: koń pod nim cudny/ śiodło y czáprág háftowány złotem w kwiáty/ strzemioná srebrne szerokie: nágłowek/ podpierśćień tákiż/ wodza łáncuszkow srebrnych barzo piękną robotą. WjazdPar A2-A2v.
– Zá nim iecháło 24. Pokoiowych I. M. P . Woiewody Poznáń. miánowićie/ P. Konopnicki/ Cielecki/ Szodłrski/ Vlatowski/ Domárácki/ Mikołáiewski/ Dambrowski/ Boiánowski/ y inszy/ w żupanách átłasowych żołtych/ w ferezyách áxámitnych czerwonych podszytych átłásem żołtym/ v fereziy potrzeby złote: wszyscy pięknie przybráni/ y ná dobrych koniech/ sáydaki piękne/ każdy z łukiem/ łubia ná áxámićie czerwonym háftowáne złotem/ y strzał pełno w kołczańie. WjazdPar a3.
patrz: POTRZEBY
– Z temi co potykali Posłow/ był w Compániey Márgrábiá de Miossan [...]. WjazdPar a2.
patrz: POTYKAĆ
– Iecháli miedzy Duc Delbef, y Conte D'Harcurt, iego Synem. Zá ktoremi śiłá Gwárdiey ná koniech/ niemniey y Káret/ między ktorymi naypozornieysze Ich MM. PP. Posłow dwie [...]. WjazdPar b.
patrz: POZORNY
– O iedenastey przed południem tego dniá/ Monsieur de Berlize, (ten co zwyczáynie Xiążętá y Posły Cudzoźiemskie ná ten tu Dwor wprowádzą [!]) zá roskazániem Krolestwá Ich Mći/ z Káretámi Krolewskimi w Páłacu Duca Delbef stánął/ ktory też miał roskazánie od Krolestwá Ich Mći/ áby z Synem swym wespoł z conte Harcurt, przećiwko Posłom wyiáchał. WjazdPar av-a2.
patrz: PRZECIWKO
– Potym Kápitan Gwárdiey/ Wielki Magister Ceremoniarum, y ten co Posły wprowadza/ vczynili Rewerentią przed sámym tym Kobiercem/ ktory pod nogámi Krolewskimi był. Y skoro się presentowáli Krolestwu/ rozstąpiwszy się/ postąpili krokiem ku Posłom: ktorzy odpráwiwszy zwyczáyne ceremonie/ Przedmowę záczął Ie[g]o M. X. Biskup po Łáćinie/ á po nim I. M. P. Woiewodá: y oddáli List/ ktory Krolestwo oddáli záraz Contowi de Briene. WjazdPar b2v.
patrz: PRZEDMOWA
– Potym iáchał P. Piecowski Rotmirz pieszy I. M. X. Biskupá Wárminskiego/ w żuponie átlasowym szkarłatnym/ w ferezyey áxámitney tegoż koloru/ sobolámi podszytey: zá czapką áxámitną zaponá z piormi/ iáko y v pierwszego Rotmistrzá: ná koniu też tak dobrym/ y ták przystoynym iáko y pierwszy. WjazdPar 4 nlb.
patrz: PRZYSTOJNY
– Potym P. Szczodrowski Pułkownik Polski/ Rotmistrz ná ten czás I. M. P. Woiewody/ ná koniu Tureckim białym w brod fárbowánym/ ceny wysokiey: śiodło czáprág háftowány złotem y srebrem/ ná ktorym mieśiączki máłe srebrne złoćiste: vbrány sam w złotogłow Perski/ z skrzydłem białym ná plecách: czapká złotogłowowa sobola/ przy ktorey pioro żorawie bárzo piękne/ y zaponá z kámieńmi/ máiąc z obu stron przy sobie dwoch paikow po Turecku vbránych/ ktorzy sie puślisk trzymáli/ y śiekierki długie ná rámionách nieśli. WjazdPar a4.
– Ich MM. PP. Posłowie wyśiadszy z káret/ retirowáli się do Pokoiu Kápitaná de Garde, gdźie odpoczywáiąc trochę/ oczekiwáli ná swoię Assistentią/ ktorzy z Koni z śiadszy/ támże do nich przyszli/ zkąd dopiero z roskazánia Krolestwá Ich Mći/ prowádźił ich M. Girolt przez Zamek/ między dwiemá szeregámi Arszerow [...]. WjazdPar b2.
– A potym do witánia Krolestwá/ káżdego z Pánow Pol A potym do witánia Krolestwá/ káżdego z Pánow Polakow nazwiskiem Introduktor miánował/ ktorzy w tymże porządku retirowáli się ná swoim mieyscu. kow nazwiskiem Introduktor miánował/ ktorzy w tymże porządku retyrowáli się ná swoim mieyscu. WjazdPar b2v-b3.
– Potym Kápitan Gwárdiey/ Wielki Magister Ceremoniarum, y ten co Posły wprowadza/ vczynili Rewerentią przed sámym tym Kobiercem/ ktory pod nogámi Krolewskimi był. WjazdPar b2v.
– Iechał potym z nim X. Konkáli Resident Krolá Polskiego ná tym Dworze/ ná koniu Polskim vbránym w áxámit czarny po Rzymsku: prowádźił go Kápitan zbroynych ludźi Krolewski. WjazdPar b.
patrz: REZYDENT
– Po nich iecháł Mons: de Vo, z Akádemią swoią/ ná koniech ćwiczonych/ rożnemi rubántámi ábo ráczey wstęgámi (iáko też y pierwszy Akádemikowie) przyozdobionych. WjazdPar a3.
patrz: RUBANT
– Zá nim iecháło 24. Pokoiowych I. M. P . Woiewody Poznáń. miánowićie/ P. Konopnicki/ Cielecki/ Szodłrski/ Vlatowski/ Domárácki/ Mikołáiewski/ Dambrowski/ Boiánowski/ y inszy/ w żupanách átłasowych żołtych/ w ferezyách áxámitnych czerwonych podszytych átłásem żołtym/ v fereziy potrzeby złote: wszyscy pięknie przybráni/ y ná dobrych koniech/ sáydaki piękne/ każdy z łukiem/ łubia ná áxámićie czerwonym háftowáne złotem/ y strzał pełno w kołczańie. WjazdPar a3v.
– Siłá Szláchty Polskiey mieszkáiącey w tym Mieśćie/ vbránych po Fráncusku/ dosyć porządnie/ dla honoru tey Ambássády tákże przybyło. WjazdPar a4.
patrz: SIEŁA, SIŁA, SIŁA
– WIAZD SPANIAŁY POSŁOW POLSKICH Do Páryżá [...]. WjazdPar a.
patrz: SPANIAŁY
– P. Ian Trach Gninski w teletowey ferezyey soboley/ czapká tákaż/ kitá z zaponą diámentową/ tákże ná koniu Tureckim/ rząd rożnemi sádzony kámieńmi: śiodło/ czáprág z Turecká háftowáne/ przy głowie v koniá kitá druga z zaponą diámentową/ páłász pod nogą złoćisty z kámieńmi/ ktorego iednák robotá nie ták się spektátorom podobáłá iáko ćwiczenie koniá/ ná ktorym śiedźiał [...]. WjazdPar b.
patrz: SPEKTATOR
– Zá nim [koniem wojewody] trzech Surmáczow ná koniech/ w átłasowey bárwie. WjazdPar a4.
– We śrzodku Gáleryey Kobierzec wielki Turecki/ nád ktorym Báldekin áxámitny fiołkowy/ złotymi Liliámi rzucány [...]. WjazdPar b3.
– Potym [jechał] P. Cieklinski Kásztelan Polski/ w złotogłowie/ czapká sobola/ ná koniu Tureckim szumno vbránym. WjazdPar b.
patrz: SZUMNO
– Przodkiem szło 4. Dźieśiątnikow/ w tákieyże Bárwie/ z dárdámi/ proporce żołte y czerwone. A zánimi 6. Szyposzow. WjazdPar A2v.
patrz: SZYPOSZ
– Zá tymi iechał P. Trzećiecki stárszy Pokoiowy I. M. P. Woiewody Pozn. w żupanie átłasowym fiołkowym/ w kontuszu tábinowym teyże máśći sobolmi podszytym/ czekan w ręku bułatowy złoćisto opráwny/ száblá y koncerz turkusámi sádzony: śiodło y czáprág háftowány złotem y srebrem: nagłowek/ podpierśćień tákiż/ á wodzá z łáncuszkow srebrnych. WjazdPar a3.
patrz: TABINOWY
– Pan Szemberk/ P. Choćimirski/ dwáy Bráćia PP. Dźiáłynscy/ P. Oświęćim/ P. Morsztyn/ y P. Orzechowski Siestrzeniec I. M. X. Biskupá; wszyscy bogáto vbráni w telety áxámity rożnych kolorow/ sobolámi/ ryśiámi podszytych/ ná koniech Tureckich/ bogáto vbránych. WjazdPar a4v.
– P. Ian Trach Gninski w teletowey ferezyey soboley/ czapká tákaż/ kitá z zaponą diámentową/ tákże ná koniu Tureckim/ rząd rożnemi sádzony kámieńmi: śiodło/ czáprág z Turecká háftowáne/ przy głowie v koniá kitá druga z zaponą diámentową/ páłász pod nogą złoćisty z kámieńmi/ ktorego iednák robotá nie ták się spektátorom podobáłá iáko ćwiczenie koniá/ ná ktorym śiedźiał [...]. WjazdPar b.
– Między końmi było 40 Tureckich/ 23 ktore były srebrem vkowáne/ oprocz tego co był ze złotemi podkowámi. WjazdPar b2.
patrz: UKOWANY
– Iáko skoro Posłowie przyiecháli /Krol I. M. posłałPodkomorzego swego imieniem LYNCUR, witaiąc Posłow/ Krolowa tákże Conte Derwal Koniuszego swego/ á M. Berlize náznáczyli Krolestwo czás audientiey w przyszły wtorek/ Rhode Wielkiemu Magistro Ceremoniarum, roskazáli /aby wszytko pogotował/ y áby Xiążąt y wielkich Pánow/ do przystoynego Posłow przyięćia/ ná dźień náznáczony przestrzegł:... WjazdPar b2.
patrz: WITAĆ
– WIAZD SPANIAŁY POSŁOW POLSKICH Do Paryza. WjazdPar a.
patrz: WJAZD
– Napierwey iáchał Mons: Girault, áby porządku od Introduktorá Generálnego podánego przestrzegał. Po nim P. Chłápowski Rotmistrz pieszy I. M. P. Woiewody ná nim żupan átłasowy żołty/ ferezya szkárłatna sobolámi podszytą [!]/ czapká złotogłowowa sobola/ zaponá rubinowa przy piorách białych żoráwich/ buzdygan złoćisty w ręku ná drzewie Indiyskim: przy boku miał száblę turkuszámi sádzona [!]/ pod lewą nogą koncerz tá kąż robotą iáko y száblá: koń pod nim cudny/ śiodło y czáprág háftowány złotem w kwiáty/ strzemioná srebrne szerokie: nágłowek/ podpierśćień tákiż/ wodza łáncuszkow srebrnych barzo piękną robotą. WjazdPar A2-A2v.
patrz: WODZA
– ...P. Pilchowicz Sekretarz I. K. M. trzech Oycow Iezuitow/ X. Wápowski pokrewny y Spowiednik I. M. P. Woiewody/ X. Má nrek Spowiednik I. M. X. Biskupá/ y X. Czeski/ Oćiec Zmijewski Bernárdyn... WjazdPar bv.
patrz: WOJEWODA
– Przyszedszy do wschodow Wielki Magister Ceremoniarum przyiął ich [posłów]. WjazdPar b2.
patrz: WSCHODY
– [...] P. Alexánder Gráff ze Bniná Opalinski Brát stryieczny I. M. P. Woiewody/ P. Alexander Sielski Márszałek I M. X. Biskupá/ P. Stánisław Kostká Graff z Stemberku/ vbráni w bogáte száty ze złotemi kwiátámi/ przy ktorych guzy złote z kámieńmi/ v czapek kity/ ná koniách Tureckich wśiádánia od złotá/ od kámieni/ po trzy łáńcuchow szczerozłotych ná wodzách [...]. WjazdPar a4-a4v.
patrz: WSIADANIE
– Napierwey iáchał Mons: Girault, áby porządku od Introduktorá Generálnego podánego przestrzegał. Po nim P. Chłápowski Rotmistrz pieszy I. M. P. Woiewody ná nim żupan átłasowy żołty/ ferezya szkárłatna sobolámi podszytą [!]/ czapká złotogłowowa sobola/ zaponá rubinowa przy piorách białych żoráwich/ buzdygan złoćisty w ręku ná drzewie Indiyskim: przy boku miał száblę turkuszámi sádzona [!]/ pod lewą nogą koncerz tá kąż robotą iáko y száblá: koń pod nim cudny/ śiodło y czáprág háftowány złotem w kwiáty/ strzemioná srebrne szerokie: nágłowek/ podpierśćień tákiż/ wodza łáncuszkow srebrnych barzo piękną robotą. WjazdPar A2-A2v.
patrz: ZAPONA
– Napierwey iáchał Mons: Girault, áby porządku od Introduktorá Generálnego podánego przestrzegał. Po nim P. Chłápowski Rotmistrz pieszy I. M. P. Woiewody ná nim żupan átłasowy żołty/ ferezya szkárłatna sobolámi podszytą [!]/ czapká złotogłowowa sobola/ zaponá rubinowa przy piorách białych żoráwich/ buzdygan złoćisty w ręku ná drzewie Indiyskim: przy boku miał száblę turkuszámi sádzona [!]/ pod lewą nogą koncerz tá kąż robotą iáko y száblá: koń pod nim cudny/ śiodło y czáprág háftowány złotem w kwiáty/ strzemioná srebrne szerokie: nágłowek/ podpierśćień tákiż/ wodza łáncuszkow srebrnych barzo piękną robotą. WjazdPar a2-a2v.
– Potym P. Szczodrowski Pułkownik Polski/ Rotmistrz ná ten czás I. M. P. Woiewody/ ná koniu Tureckim białym w brod fárbowánym/ ceny wysokiey: śiodło czáprág háftowány złotem y srebrem/ ná ktorym mieśiączki máłe srebrne złoćiste: vbrány sam w złotogłow Perski/ z skrzydłem białym ná plecách: czapká złotogłowowa sobola/ przy ktorey pioro żorawie bárzo piękne/ y zaponá z kámieńmi/ máiąc z obu stron przy sobie dwoch paikow po Turecku vbránych/ ktorzy sie puślisk trzymáli/ y śiekierki długie ná rámionách nieśli. WjazdPar a4.
– Napierwey iáchał Mons: Girault, áby porządku od Introduktorá Generálnego podánego przestrzegał. Po nim P. Chłápowski Rotmistrz pieszy I. M. P. Woiewody ná nim żupan átłasowy żołty/ ferezya szkárłatna sobolámi podszytą [!]/ czapká złotogłowowa sobola/ zaponá rubinowa przy piorách białych żoráwich/ buzdygan złoćisty w ręku ná drzewie Indiyskim: przy boku miał száblę turkuszámi sádzona [!]/ pod lewą nogą koncerz tá kąż robotą iáko y száblá: koń pod nim cudny/ śiodło y czáprág háftowány złotem w kwiáty/ strzemioná srebrne szerokie: nágłowek/ podpierśćień tákiż/ wodza łáncuszkow srebrnych barzo piękną robotą. WjazdPar A2-A2v.
– [...] wszyscy w żupanách átłasowych popielátych/ w ferezyách y czapkach axamitnych źielonych/ pod piormi białemi żorawiemi/ w tenże sposob vstroieni iako y pierwśi. WjazdPar A3v.
– Szczodrowski Pułkownik polski/ Rotmistrz ná ten czás I. M. P. Woiewody/ ná koniu Tureckim białym w brod fárbowánym/ ceny wysokiey: śiodło czarpák háftowány złotem y srebrem/ ná ktorym mieśiączki máłe srebrne złoćiste: vbrány sam w złotogłow perski/ z skrzydłem białym ná plecách: czapká złotogłowowa sobola/ przyktorey pioro żorawie bárzo piękne/ y zaponá z kámienmi/ máiąc z obu stron przy sobie dwoch paikow po Turecku vbránych/ ktorzy sie puślisk trzymáli/ y śiekierki długie ná rámionách nieśli. WjazdPar A4v.
– Napierwey iáchał Mons: Girault, áby porządku od Introduktorá Generálnego podánego przestrzegał. Po nim P. Chłápowski Rotmistrz pieszy I. M. P. Woiewody ná nim żupan átłasowy żołty/ ferezya szkárłatna sobolámi podszytą [!]/ czapká złotogłowowa sobola/ zaponá rubinowa przy piorách białych żoráwich/ buzdygan złoćisty w ręku ná drzewie Indiyskim: przy boku miał száblę turkuszámi sádzona [!]/ pod lewą nogą koncerz tá kąż robotą iáko y száblá: koń pod nim cudny/ śiodło y czáprág háftowány złotem w kwiáty/ strzemioná srebrne szerokie: nágłowek/ podpierśćień tákiż/ wodza łáncuszkow srebrnych barzo piękną robotą. WjazdPar A2-A2v.
– Potym jachał P. Piecowski Rotmirz pieszy I. M. X. Biskupa Warmińskiego/ w żupanie atlasowym szkarłatnym/ w ferezjej aksamitnej tegoż koloru/ sobolami podszytej: za czapką aksamitną zapona z piórmi/ jako i u pierwszego Rotmistrza: na koniu też tok dobrym/ i tak przystojnym jako i pierwszy. WjazdPar A2v .
– O iedenastey przed południem tego dniá/ Monsieur de Berlize, (ten co zwyczáynie Xiążętá y Posły Cudzoźiemskie ná ten tu Dwor wprowádzą [!]) zá roskazániem Krolestwá Ich Mći/ z Káretámi Krolewskimi w Páłacu Duca Delbef stánął/ ktory też miał roskazánie od Krolestwá Ich Mći/ áby z Synem swym wespoł z conte Harcurt, przećiwko Posłom wyiáchał. WjazdPar av-a2.
patrz: ZWYCZAJNIE