Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
CzartListy 1677-1678 oryginał
Kopie listów do [...] Krzysztofa Paca [...] i innych pism

Odnotowano 68 cytatów z tego źródła
– Gdyby naszey affektowali przyiazni [Moskale] przynaymni pari humanitate nas by przymowali. CzartListy 17.
patrz: AFEKTOWAĆ
– Dnia iutrzeyszego posyłam do Smolenska daiąc znać o nas zebysmy według zwyczaiu akceptowani byli. CzartListy 142.
– [...] szczęsliwa od Woyska pod Czehirynem będącego nowina, ze częśc Obozu Tureckiego [...] znieśli Woyska Moskiewskie y szance opanowali [...] Te Deum po Mszy S. odprawiwszy pokazaliśmy podrozną allegrecę po trzykroć wszystka nasza dragania ognia dawała, w trąby bembny Woyskowa była muzyczka. CzartListy 126.
– Oni [...] ze przez zapomnienie stało się to twierdzili alleguiąc oraz przeszły [skrypt] Imc Pa Wdy Chełminskiego do siebie. CzartListy 31-32.
– Panowie Moskiewscy allegowali ze y na przyszłych [!] Poselswtach takaz diwizya bywała, co wzięto do przeyrzenia się listow rozlicznych. CzartListy 102.
– Racz ze WMMc Pa tę remorę y nasz z niey pochodzący Angor a oraz obłudne narodu tego [moskiewskiego] z nami uwazyć actiones. CzartListy 149.
patrz: ANGOR
– Przybywszy do stolice Moskiewskiey d. 14 Maj gdzie wprowadzeni y przyięci Solennissime z Wielkim applauzem y splendecią zaraz się do WMWMCPa y Dobr. ozywam. CzartListy 151v.
– Pokazał się y drugi mankament kancellary W Pana [...] postrzegli ze tylko iedna pieczęc Maiestatowa iest przyłożona, a drugiey pieczęci XL niemasz ktory mankament bardzo aprehendowali y dopominali go. CzartListy 34.
– Część obozu Tureckiego y Szancow w ktorych naypotężnieysza armata burząca Turecka była zniesli woyska Moskiewskie. CzartListy 126.
– PP. Moskiewscy [...] znać nie spodziewaią się z Turczynem pokoiu zadnego ani Armisticium kiedy tak pilno y z tak wielkim kosztem na te woyne przybieraią się. CzartListy 14.
– Kiedy Car Imc Posła swego [...] poszle otrzyma y drugą WXL do tychze Pakt pieczęc, na co y assekurować się gotowismy. CzartListy 36.
– [...] koszt Xa Imc za te wannę ktory według ausztuku od zło[t]nika danego wynosi 4700 wroci się z panskiego WKMc respektu XImci. CzartListy 158v.
– Wzaiemnie WMMc Pana proszę abys statum modernum y Oyczyste avizy Listownie deferre raczył. CzartListy 149v.
patrz: AWIZA, AWIZY
– Tego poganina [cesarza tureckiego] potęga jakowa jest, nie potrzeba się szerzyć. [...] Ale to najdziwniejsza, że chociaż jest tak wielka, przecie jej bałwanami nadstawia, to wielbłądy, to cienie na koniech, bawolech porobione, nie inaczej jeno jako szyk jaki przy chróścikach stawiają. A tym się też wątlą. Bo nasi, chociaż pułki ludzi od prawdy obaczą, tedy rozumiejąc być bałwany, intrepide na nich uderzą. CzartListy 215.
patrz: BAŁWAN
– Panowie Moskiewscy grubych cum laesione honoris Słow zazyli, niezyczą tedy sobie Ich Msc Panowie Posłowie tego inrescribendo bezczescia, na tym tedy Solutu Sessio. CzartListy 84.
– Respondowali [...] Moskiewscy ze ablata niemogą bydź wrocone, bo za bezszczeście wzięto Woyskami I[eg]o Carsk[iego] Wieliczęstwa bronic wiary Greckiey. CzartListy 95.
– Piora strusie białe konie barzo zdobiły. CzartListy 27.
– Proszę abys [...] awizy Listownie deferre raczył gdyz tylko variam po bokach nic pewnego nie maiąc capto auram o tamecznym w Oyczyznie procederze. CzartListy 22-23.
patrz: BOK
– Za niemi [za czeladzią] szła dragonia [...] w kapeluszach galonami srebrnemi bramowanych. CzartListy 28.
patrz: BRAMOWAĆ
– Gdysmy się bili, toscie wy nas piorem bronili. CzartListy 102.
patrz: BRONIĆ
– Część obozu Tureckiego y Szancow w ktorych naypotężnieysza armata burząca Turecka była zniesli woyska Moskiewskie. CzartListy 126.
patrz: BURZĄCY
– Część obozu Tureckiego y Szancow w ktorych naypotężnieysza armata burząca Turecka była zniesli woyska Moskiewskie. CzartListy 126.
patrz: BURZYĆ
– W da Trocki [...] swoią ręką tę przypisaną w Liscie przysłał mi Cedułę. CzartListy 8.
patrz: CEDUŁA
– Interea na niełaskę WMc Pana conquerimur ze się defektus tych pieczęci na nasze stał zatrudnienie [...]. CzartListy 36.
patrz: DEFEKTUS
– [...] defekt tych Pieczęci niema trudnić, a daleko więcey bydź impedimentem denegocyacyi Ichmc [...]. CzartListy 80.
– [...] iezli mogli Imc PP Hetmani [...] dla samych dohoworow z kniaziem Imc Romadanowskim iść do Dniepru [...]. CzartListy 45.
– Gdysmy zas sam traktat Dochoworow wczorayszego [zaczęli] naypierwszey zaczelismy od expostulacyi [...] tedy condescendere do wyliczenia wszytkich Punktow [...]. CzartListy 34.
– [...] nieprzepomnielismy aby ieszcze do tego była y gratitudo osobno krolowi Imc [...] o co mocnosmy się domawiali czego szczerze Imc Pan Woiewoda Połocki domagał [...]. CzartListy 123.
patrz: DOMAGAĆ
– Nie bierze skutku nasze dosić gorące u przystawa domaganie się o prędki prowadzenia nas pospiech [...]. CzartListy 20.
– [...] postrzegli ze tylko iedna pieczęc Maiestatowa iest przyłozona, a drugiey pieczęci XL niemasz, ktory mankament bardzo aprehendowali y dopominali go [...]. CzartListy 34.
patrz: DOPOMINAĆ
– Wieki Hosudar nasz IC Wieliczenstwo na supplikę Doroszenkową przyiąc ich pod swoię C Wieliczenstwa wysoką rękę w poddanstwo na on czas nie chciał [...]. CzartListy 58.
– [...] z okazyi wspomnienia plenipotencyi wniesli Ichmc PPwie Posłowie dificultaciją PPw Moskiewskich ratione defektu plenipotencyi y pieczęci Ichmc Panow Senatorow [...]. CzartListy 80.
– Nic pewnieyszego ze ich Czadeiowa relacija do tey przywiodła o Traktat Zurawienski Expostulacyi. CzartListy 69.
– Pokazalismy y Rapport albo opasną gramotę memores Czaadaiewego o ktoremes nam WMMcPana pisac raczył errorze. CzartListy 154v.
– Wziołem pisanie od WP[an]a Dobr. w wielkim gniewie Inwokatywą na mnie pisane [...]. CzartListy 115.
patrz: INWOKATYWA
– Dnia iutrzeyszego posyłam do Smolenska daiąc znać o nas zebysmy według zwyczaiu akceptowani byli. CzartListy 142.
patrz: JUTRZEJSZY
– J O Wieliczenstwa, do Ukrainnych Horodow przychodzili Woyną krymski kałka Sołtan z Tatarami y poddany K Wieliczenstwa Doroszenko z kozakami, wielkie z pustoszenie uczynił CzartListy 161.
patrz: KAŁKA
– [...] u mnie samego iest koni ze wszystkim 300 a u Imc Pana Wdy kładę lekko koni 400 [...]. CzartListy 5-6.
patrz: KŁAŚĆ
– [...] u mnie samego iest koni ze wszystkim 300 a u Imc Pana Wdy kładę lekko koni 400 [...]. CzartListy 5-6.
– Przybywszy do stolice Moskiewskiey d. 14 Maj gdzie wprowadzeni y yięci Solennissime z Wielkim applauzem y splendecią zaraz się do WMWMCPa y Dobr. ozywam. CzartListy 151v.
patrz: MAJ
– Pytali się za tem de loco et tempore, wczym według informacyi W k mę Pa Mego Milosęgo doniosłem, czas, iednak ze wywodziliśmy Omnibus rationibus iako Pakt Andrussowskich manutenentią, Facilitatem, łacnieyszego zawarcia pokoiu gdy nemo sine Causae bydź moze judex, tot rationiby convicti ktorych Się tu wyrazić niemoze wzieli na deliberacyą naznaczywszy nam 17 praesentis expeditionem deliberationis. CzartListy 183v.
– [...] boleiemy na to ze WPan nie affektowi iakoby naszemu tribuere to raczysz, zesmy o niekturych expedycyi naszey deffektach ktore bez wątpienia a nieumysnie się stały do Krola Imc namienili [...]. CzartListy 119.
patrz: NIEAFEKT
– Car Imc dziwuie się niesytym Waszym wczorayszym propozycyom, ze za doczesny mir tak wiele potrzebuiecie [...]. CzartListy 101.
patrz: NIESYT, NIESYTY
– Tandem tedy tadiosus odebrałem Pisanie wPa de data 12 Maji z Belwederu na ktore brevibus wmPa przy zwykłey moiey respondendo, powolności proszę wielie abym częzszą Sciendorum de Nostro Statu mogł coronam od wmc Pa notą, ei iam teraz na dwoch zturbowany, ile cum hoc gente Rozgoworach subtrako nieco Calamum referuiąc Się na kopią Listu do krola Jmc fusius Pisanego, z ktorego totum parce naszey patetis wmc Panu robur, oczym ulteriori priora non disputando protractione zostaie etc ut Sup Post Scriptum. CzartListy 185.
patrz: P, P, P.
– I ia dosić przykładam moiey patientiey kiedy nie moia podagra [...] infestare nieprzestaie. CzartListy 18.
patrz: PACJENCYJA
– Po dwa kroc z Turczynem pokoy zwał [król] gwoli dotrzymania przyiazni Carowi, Imc maiąc nadzieię posiłkow ktore papierowe były, bo hramotami Car Imc chciał zatrzymać potencyą Turecką. CzartListy 105-106.
– Wsczoł sie spor [...] a tak długo rationibus y uporem ab utrinque Certando przyszło do tego ze Parami kawalkaty iechali ieden Moskal drugi nasz. CzartListy 29-30.
patrz: PARA
– Ze vicaria manu piszę proszę o pardon bom przy tuteyszych niewczasach [...] zturbowany. CzartListy 71.
patrz: PARDON, PERDON
– Wannę wielką Srebrną roboty nowey auszpurskiey u Xa Woiewody wziowszy ofiarowalismy przy Stole y pektoralika diamentowym WKMC Carowi Imc [...] CzartListy 40.
patrz: PEKTORALIK
– Strawiony y ledwie po wmowach ktore więcey trzech godzin wzieły, odłozono do decyzyi Cara Jmci oraz zpropozycyami naszemi o przysięgę Cara Jmci, o pomknienie komissyi cum mediatoribus et ratione wiecznego pokoiu, Drugi na ktoresmy zkathegoryczney decyzyi Cara Jmci Spodziewali deklaracyi, przyniosł trudnośc, ratione zawartego pod Zurawem Traktatu Uporczywie przy tey stawaią obiekcyi maiąc ią za naywiększe. CzartListy 172v.
– [...] w Zimie Woysko sposobić trzeba, azeby zaraz iak nastąpi woienna pora, do zazycia gotowego było [...]. CzartListy 109.
patrz: PORA
– ...za przybyciem zwyczayney assistencyi Cara J[ego] Msci [...] iechali Ichmc Panowie Posłowie do Krym Horodu, na mieysce rozgoworu naznaczone, Prowadzeni y potykani takze iako zawsze. CzartListy 84.
patrz: POTYKANY
– ...na rzekach mosty [...] poznoszone, przeprawy na błotach nader trudne... CzartListy 15.
patrz: POZNOSZONY
– ...ponieważ nam dopiero dzisia dano Replikę na pismie wczesniey się w nich [punktach] nieprzyrzeli, y dopierosmy ie tłumaczyć kazali... CzartListy rkp 80.
– ...wolał krol Imc wielką Panstwa swego ponieść utratę, anizeli przynaymnieyszą w tych Paktach przeciwko I[ego] Carsk. Wieliczenstwu pokazać nieprzyiaźń... CzartListy rkp 85.
patrz: PRZYMAŁY
– ...wszystko domatorow przypendzali starych y nader młodych... CzartListy rkp 77.
– Posyłam do rąk WMć Pana list moy do Imc Xiędza Nuncijusza należący zem Imienia Imc y tytułu niewiedział proszę abys WPan kazał Tytuł do niego nalezący napisać y list przypieczętowawszy onemu odesłać CzartListy rkp 92.
– ...wniesli Ichmc PPwie Posłowie dificultaciją PPw Moskiewskich ratione defecta plenipotencyi y pieczęci Ichmc Panow Senatorow y przy Paktach do przysięzenia Carowi Imci przysłanych... CzartListy 80.
– Nayiasnieyszy Miłł krolu P:P: nasz Miłosciwy Przed kilką dni tu z Wiazmy dalismy wiedziec W K Mę Pa Na Miłłwemu Jak się na przytrzymanie nas na tym zanosiło mieyscu Subsecutus tego effectus kiedy az do dzisieyszego detinemur tu dnia Przyczyny wiedzieć niemozemy, ieno domyslac się przychodzi... CzartListy 148v.
– Posłowie protestationem przed Bogiem, Matka iego Swiętemi że tak pilne i skłonne krola Im[ości] starania niebiorą u Panow Mozkiewskich skutku, zaczym ten Bogu odpowie zaczyiey przyczyny będzie się lała krew Chrzescianska, na co Moskwa, straszycie, nas takiemi swemi mowami. Responsum nie strachy to ale prawda [...]. CzartListy 103.
patrz: STRACHY
– [...] Pan Swiederski przyznał to iednak, ze te Pakta tak iako Jchmę Panowie Posłowie wywodzili y Listem Jmę Pa kanclerza Littgo dowodzili, byli czytane przed Panem Czaadoiowem, y ze tylko Siedm Punktow tych Pakt było, aniemogł pamiętać iakie wywodził tenze Pan Ukrainiec y to, ze prosił Pan Poseł Cara Jmę z kopią tych Pakt y obiecano ie było dać zpodpisem ręki Jmę Pana kanclerza Littgo y pięczęcią a potym tego niedotrzymano y nieuczyniono [...]. CzartListy 181v.
patrz: UKRAINIEC
– Jednak zebyśmy Moskiewskiey dochodzącey darmo niepusczili poczty, donosiemy to WK Mę P N Mw ze effectum Lagacyi naszey na iakoś zaciągaią zwłokę kiedy y ongi, to iest 28 Maja na trzecim znami rozgoworze, nad wyrazną Swoią deklaracyą, ze się naszą respektem defektu drugiey WXLgo przy Xiędze Pactorum pieczęci /: bo tylko iedno Majestatowa iest, na ktorey mankament bardzo uzyskuiemy y konfuduiemy się tu nim / mieli kontentować assecuratią w Sparneli od tey Swoiey deklaracyi y na wspomnianą przez nas od Cara Jmę Supra Pacta przysięgę powiedzieli, ze iako to ma Car Jmę przysięgać, kiedy dwoch przy tych Poselstwach niemasz pieczęci. CzartListy 159v.
patrz: UZYSKIWAĆ
– Kopia Skryptu ręką Jmę Pana kanclerza WXLttgo podpisanego z Extractu od Moskwy danego wypisana CzartListy 177v.
patrz: W.KS.L., WKSL, WKSL
– Jednak zebyśmy Moskiewskiey dochodzącey darmo niepusczili poczty, donosiemy to WK Mę P N Mw ze effectum Lagacyi naszey na iakoś zaciągaią zwłokę kiedy y ongi, to iest 28 Maja na trzecim znami rozgoworze, nad wyrazną Swoią deklaracyą, ze się naszą respektem defektu drugiey WXLgo przy Xiędze Pactorum pieczęci [...]. CzartListy 159v.
patrz: W.KS.L., WKSL, WKSL
– Tandem tedy tadiosus odebrałem Pisanie wPa de data 12 Maji z Belwederu na ktore brevibus wmPa przy zwykłey moiey respondendo, powolności proszę wielie abym częzszą Sciendorum de Nostro Statu mogł coronam od wmc Pa notą, ei iam teraz na dwoch zturbowany, ile cum hoc gente Rozgoworach subtrako nieco Calamum referuiąc Się na kopią Listu do krola Jmc fusius Pisanego, z ktorego totum parce naszey patetis wmc Panu robur, oczym ulteriori priora non disputando protractione zostaie etc ut Sup Post Scriptum. CzartListy 185.
patrz: WMP, WMP, WMP.
– [...] w Zimie Woysko sposobić trzeba, azeby zaraz iak nastąpi woienna pora, do zazycia gotowego było [...]. CzartListy 109.
patrz: WOJENNY
– Tandem tedy tadiosus odebrałem Pisanie wPa de data 12 Maji z Belwederu na ktore brevibus wmPa przy zwykłey moiey respondendo, powolności proszę wielie abym częzszą Sciendorum de Nostro Statu mogł coronam od wmc Pa notą, ei iam teraz na dwoch zturbowany, ile cum hoc gente Rozgoworach subtrako nieco Calamum referuiąc Się na kopią Listu do krola Jmc fusius Pisanego, z ktorego totum parce naszey patetis wmc Panu robur, oczym ulteriori priora non disputando protractione zostaie etc ut Sup Post Scriptum. CzartListy 185.
patrz: WP, WP, WP.
– Nic pewnieyszego ze ich Czadeiowa relacija do tey przywiodła o Traktat Zurawienski Expostulacyi. CzartListy 69.