Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KancPol oryginał
Doskonáły KANCYONAL POLSKI záwierający w sobie Pieśni, Hymny, y Psálmy Krżeśćiáńskie, z Toruńskich, Gdańskich, Królewieckich stárszych y nowszych Káncyonałów zebráne y częśćią popráwione, á z Prżydátkiem Swieżo-prżetłumáczonych Piosneczek tákże Kátechyzmu y Modlitew S. náwet y Rejestrów potrżebnych Bogu w Trojcy S. Jedynemu ná Chwałę, á Kośćiołowi práwowiernemu ná Zbudowánie

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=420121
Odnotowano 64 cytatów z tego źródła
– [...] według Nápomnienia Apostolskiego: Trzeźwymi bądźcie y czułymi ku Modlitwam [...]. KancPol 2 nlb.
– Weźmicie Psalm/ przydaicie Bęben y wdzięczną Harfę z Lutnią. KancPol 4 nlb..
patrz: ARFA, ARFA, ARFIJA, HARFA
– O muzyce instrumentalney Duch S. potwierdza/ że nią grający Harfista Ducha prorockiego wzbudził w Elizeuszu. KancPol 7 nlb..
– Król Heród [...] Tedy zebrawszy Biskupy/ y Księżą do Kupy/ bádáiąc się od nich pytał/ gdzie ten Król/ Krystus národzić miał. KancPol 98.
– Ziemia kwiatkom z Barwą Wonią dawa/ a wspaniale bujnym Zbożem powstawa. KancPol 207.
patrz: BARWA
– Prosimy miły Panie/ racz nam błogosławić/ a na twym słowie świętym/ day nam myśl swą bawić. KancPol 652.
patrz: BAWIĆ
– Jáko Bąbel dziecinnymi/ znika Usty udęty: Ták Swiát ustámi Páńskimi/ ostoji się rozpięty: Tchnie Pan w swey Mocy/ ali Swiat się z Gruntu obáli. KancPol 302.
– Ludu moj [...] Załowałem z Płáczem wielkim/ Skáżenia twego: Tyś mię ná Krzyżu záwiesił/ podle bezecnego. KancPol 190.
patrz: BEZECNY
– Weźmicie Psalm/ przydajcie Bęben y wdzięczną Hárfę z Lutnią. KancPol 4 nlb..
patrz: BĘBEN
– Łąki kwieciem nástrzépione/ hoyne w ziołá bindárze y drzéwkámi zágájone/ obcymi/ wirydárze. KancPol 296.
patrz: BINDARZ
– Więc nie báránem Páná ni wołem błagaycie: ále przedeń Sumnienie/ czyste przynaszaycie. KancPol 657.
patrz: BŁAGAĆ
– Ludziom doradza/ áby się uználi/ Grzechow poniechali/ błędy porzucili: á Prawdy się jęli. KancPol 13.
patrz: BŁĄD
– Pánie [...] Náwróć błędne/ skróć Grzeszniki/ poczyń z nas swe Zwolenniki. KancPol 100.
patrz: BŁĘDNY
– Wielebne Duchowieństwo [...] serdecznie prágnęło widzieć y mieć doskonały Kancyonał Polski/ ktoryby [...] Kosztem máłym ták Bogátszemu jáko też y Ubogiemu mogł bydź pożytecznym. KancPol 10 nlb..
patrz: BOGATY
– Rácz nas bronić wszego złego/ Mieczá/ Głodu/ Powietrza morowego. KancPol 52.
patrz: BRONIĆ
– Poskrom wykrętne Rozumy/ nie day słowem twym wichrowáć/ obłędliwych sekt budować. KancPol 90.
patrz: BUDOWAĆ
– Krystus możny/ Kámień nárożny/ ktorym Budownik wzgardził niezbożny. KancPol 193.
patrz: BUDOWNIK
– Theodozyusz Wynalazkiem Flaviáná Biskupá/ Piosnkámi Dziecinnemi był ubłágány/ kiedy się wzgárdy sowiey mścić chciał ná Buntownikach Antyocheńskich. KancPol 11 nlb..
patrz: BUNTOWNIK
– Bydł Stádá niepoliczone/ Zwierze w lesiech chowáne: Ryby w wodách zátáione Ptástwo pierzem odziane: y co ma Dusze w sobie/ służy człowiecze tobie. KancPol 295.
patrz: BYDŁO
– Dosyć słáwy Niemcowi języká nászego nierozumiejącemu ztąd urosło/ kiedy się odważył Polskim Zborom ná Pożytek/ tę Xięgę Chárákterem niezgorszym y czytelnym wystáwić. KancPol 12 nlb..
– PAnie nie odpuszcisz/ swojich wiernych nigdy/ áni im dopuścisz cierpieć żadney Krzywdy: Twą się sprawą rodzą/ w twojey bárwie chodzą/ kwiatki/ ty sam ptaszki: Ty żywisz robaszki. KancPol 317.
patrz: CHODZIĆ
– Piotr w rzewney chodził żałobie/ jáẃni się Uczniowie skryli/ tájemni się objáwili. KancPol 174.
patrz: CHODZIĆ
– Pan Bóg zna swe wierne/ jáką Drogą chodzą/ á zasię niepobożne/ co swowolność płodzą: do Gruntu wykorzeni/ y wiecznie zátraci. KancPol 652.
patrz: CHODZIĆ
– Dosyć słáwy Niemcowi języká nászego nierozumiejącemu ztąd urosło/ kiedy się odważył Polskim Zborom ná Pożytek/ tę Xięgę Chárákterem niezgorszym y czytelnym wystáwić. KancPol 12 nlb.
– Kryste [...] Tyś Pieśni wdzięcznych/ Czci y Chwał wiecznych dostojny [...]. KancPol 43.
patrz: DOSTOJNY
– Innych potkáło dość złego/ tego to Roku przeszłego/ á nameś/ o Boże żywy dał przeszły Rok urodliwy [...]. KancPol 95.
– Pan Bóg zna swe wierne/ jáką Drogą chodzą/ á zasię niepobożne/ co swowolność płodzą: do Gruntu wykorzeni/ y wiecznie zátraci. KancPol 652.
patrz: DROGA
– [...] o Muzyce Instrumentalney Duch S. potwierdza/ że nią gráiący Harfistá Ducha prorockiego wzbudził w Elizeuszu [...]. KancPol 7 nlb.
– Rzekli iż w Betlehem Mieście/ wiedz to Królu iście/ tamci się Krystus národził KancPol 98.
patrz: IŚCIE
– W Pieluchy uwiniony/ á do Jasiełek/ gdzie Wół/ Osiełek włożony [...]. KancPol 42.
– [...] uważay co w Jáśliczkach leży pátrzay/ czyjeż to wdzięczne Dzieciątko [...]. KancPol 48.
patrz: JAŚLICZKA
– Kryste Pánie Jednaczu nász/ prosim cię wysłuchaj nas [...]. KancPol 123.
patrz: JEDNACZ
– Mátká jego Pánną byłá/ Pánną byłá/ krom Męża go porodziłá [...]. KancPol 79.
patrz: KROM
– Krol Herod [...] Dziatki niewinne mordować kazał. Tám było Lámentowánie/ rzewne Nárzekánie/ ubogich y smętnych Mátek/ gdy żáłowały swych miłych Dziatek [...]. KancPol 99.
– Weźmicie Psalm/ przydaicie Bęben y wdzięczną Harfę z Lutnią. KancPol 4 nlb.
patrz: LUTNIA
– Psálmy y Hymny [...] rożnego Národu Językiem niemniey pięknymi ozdobione Melodyámi/ śpiewáne bywáją między nami. KancPol 6nlb..
patrz: MELODIA
– Krystus możny/ Kámień nárożny/ ktorym Budownik wzgardził niezbożny. KancPol 193.
patrz: MOŻNY
– [...] według Nápomnienia Apostolskiego: Trzeźwymi bądźcie y czułymi ku Modlitwam [...]. KancPol 2 nlb.
– Nuż z rádością używaymy/ wszech potraw Wielkonocnych [...]. KancPol 215.
patrz: NU, NUŻ, NUŻE
– Theodozyusz Wynalazkiem Flaviáná Biskupá/ Piosnkámi Dziecinnemi był ubłágány/ kiedy się wzgárdy sowiey mścić chciał ná Buntownikach Antyocheńskich. KancPol 11.
– Dzień tym strászny będzie/ dzień Smętku y Nędze/ co się Páná przeli/ za Nim iść nie chcieli/ światu pochlebuiąc/ Ludzi naśladuiąc. KancPol 8.
– Toć się dáleko pocieszniey Król Królow dobrotliwy/ do nas Miłosierdziem swoim nákłoni/ y pokaże Litość nád námi jáko Ociec nád Dziatkámi swoimi skoro mu zaśpiewamy. KancPol 11 nlb.
patrz: POCIESZNIE
– Zá Rajskiego Owocu Pożywánie/ zá Opilstwo y Podpijánie/ wielki Pan post odpráwował/ łáknął/ się nie szánował. KancPol 179.
patrz: PODPIJANIE
– Męki cięszkie Páná niewinnego, Zdrádę y Poimánie jego/ Związki/ y Pogębkowánia/ dziś rozmyślajmy Chrześcianie. KancPol 177.
– Ztąd zię zboża wzmagáią/ ztąd Drzewká pokrzepiają. KancPol 296.
– Boże [...] Błogosław nas z swey Szczodrości/ użycz pomiarkiem żywności. KancPol 97.
patrz: POMIAREK
– Kiedy był Augustow Mándet wydany/ áby był wszystek swiat popisowány [...] szedł każdy Człowiek dla szácunku tego/ z tąd gdzie był Rodem do Miásta swojego. KancPol 38.
patrz: POPISOWANY
– Táki podobien będzie drzewu porzecznemu/ ktore przynosi co rok Owoc Pánu swemu: Liscia nigdy nietracąc. KancPol 653.
patrz: PORZECZNY
– Powstanże ty moy Pánie/ z twą Boską Możnością: potłum me sprzeciwniki/ z taką ich srogością [...]. KancPol 653.
patrz: POTŁUMIĆ
– Luboćesmy wielką Pilnością stáráli się o to/ żeby w tym Nowym Káncyonale omyłek nie było znácznieyszych/ y ztąd zá dwoją Korekturą przytrudniłá y zwlokłá się tá Pracá pobożna. KancPol 12 nlb.
– Dobra Wolą Bóg ma ku nam/ Pokoj wieczny uczynił sam/ nieprzyjacioły ztłumił Pan. KancPol 282.
patrz: STŁUMIĆ
– Ztąd Mary/ Woyny/ ztąd y pożar srogi; z tąd zárázá zboz/ y rok idzie drogi/ nie spory nám Chleb/ ni on nam Sytości: Ni da Dużości [...]. KancPol 317.
patrz: SYTOŚĆ
– [...] żywił nas przez cáły Rok/ nász miłosierny Pan Bóg/ aże do Sytości [...]. KancPol 87.
patrz: SYTOŚĆ
– Gerzechow dojdzie Odpuszczenia/ z Duchá świętego Ztwirdzenia/ podług Boskiego ślubienia. KancPol 255.
patrz: ŚLUBIENIE
– Jako Bąbel dziecinnymi/ znika Usty udęty: Tak Swiat ustami Pańskimi/ ostoji się rozpięty: Tchnie Pan w swey Mocy/ ali Swiat się z Gruntu obali. KancPol 302.
patrz: ŚWIAT
– Jáko Bąbel dziecinnymi/ znika Usty udęty: Ták Swiát ustámi Páńskimi/ ostoji się rozpięty: Tchnie Pan w swey Mocy/ ali Swiat się z Gruntu obáli. KancPol 302.
patrz: TCHNĄĆ
– Pásterze się wezbrali/ Prawdy Słowá doználi/ Dzieciątku Chwałę dáli. KancPol 53.
– ...poskrom wykrętne Rozumy/ nie day słowem twym wichrowáć/ obłędliwych Sekt budować. KancPol 90.
patrz: WICHROWAĆ
– Napełnił Dom Szum Wichrowy KancPol 257.
patrz: WICHROWY
– Ten Bárrábaszá znácznego Rozboyce májąc Więźniego/ pytá: Ktoregoż chcecie z tych dwuch/ bym go uwolnić miał? KancPol 161.
patrz: WIĘŹNI
– Zá Zbytki w Woniániu/ y zá Durny/ y zá hárde násze Rozumy/ ná Plácu ścierwom oddánym/ á trupich Głów názwánym/ był Pan nász Obelżony/ Obnażony/ á w Śrzód zbojców/ by nagorszy záwieszony. KancPol 178.
patrz: WONIANIE
– [...] mowią: Podźcie á wytráćmy ich: niech nie będą Národem: tak żeby y nie wspominano więcey Imienia Izráelskiego [...]. KancPol 8 nlb.
patrz: WYTRACIĆ
– Rżekłá Pánná Jam Sługá Páná mego/ stáńże mi śię podług Słowá twego/ záczym według Ráyskiey Obietnice/ zácżął śię Syn w Zywoćie Dźiewice. KancPol 6.
patrz: ZACZYM
– Piotr w rzewney chodził żałobie/ jáẃni się Uczniowie skryli/ tájemni się objáwili. KancPol 174.
patrz: ŻAŁOBA