Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
GdacPij oryginał
DYSZKURS O PIJANSTWIE, W ktorym śię z Biblijey S. y z Doktorow Kościelnych/ bá y z pisem świetskich pokázuje/ że Opilstwo sprosnym/ hániebnym/ ná ćiele y duszy wielce szkodliwym grzechem jest

https://polona.pl/item/dyszkurs-o-pijanstwie-w-ktorym-sie-z-biblijey-s-y-z-doktorow-koscielnych,MTAxNjM2NTA0/8/#info:metadata, http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=24801&from=FBC
Odnotowano 25 cytatów z tego źródła
– Osobom duchownym od Boga zgoła nie iest zakazano/ żeby nie mieli na Ucztach/ Weselach/ y przy innych aktach wesołych bywać. GdacPij 32.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Pytamy się tu: Ieśli uzywanie tabaki człowiekowi jest zdrowe albo nie? Niektorzy affirmują albo twierdzą; Drudzy zasię negują/ y na to pozwolić nie chcą. GdacPij 49.
patrz: AFIRMOWAĆ
– Przed 24. lat jakoś na Akademijey Leydeńskiey w Holandijey złoczyńca miał bydŹ tracony y Anatomijey oddany. GdacPij 49.
patrz: ANATOMIA
– A gdy już Anatomik trupa onego głowę otworzył: znalazło się/ że [...] wewnętrzna kość nad nosem/jak sito dziurawa/ czarna/ przepalona y krucha była. GdacPij 49-50.
patrz: ANATOMIK
– Applikujmy to [co powiedziano wyżej o grzechu] na Pijaństwo. GdacPij 18.
patrz: APLIKOWAĆ
– Od Dziadow y Pradziadow przerzeczony Arcyxiążąt Rakuskich dom brzydził się wielce opilstwem. GdacPij 41.
– Xsięże pociągni się za nos. Karzesz nas z pijaństwa/ a sameś pijanicą; a nie tylkoś Pijanicą/ ale y Ateistą/ ktory nie wierzysz/ że Bog na niebie. GdacPij 33.
patrz: ATEISTA
– A gdy go [króla tebańskiego Epaminondasa] jeden dobry Przyiaćiel potkawszy pytał: Czemuby ták był smutny á dobrey myśli nie záżywał? Odpowiedźiał: Dlatego to czynię/ áby śię wam wszystkim godźiło bydź Pijánicámi y bespiecznikámi. GdacPij 37.
– Takić był on Krol Thebáński Epaminondas, ktory gdy Thebáńczycy wszyscy biesiádowali (dobrey myśli byli/ jedli/ pili) on sam tylko trzeźwo się chował/ y po mieście się przechadzał/ jákoby o czym myśląc. GdacPij 37.
– Wiedział [ksiądz]/ że się rad opijał [umierający pijak]/ á w opilstwie po ulicách burdy/ gomony/ y niepotrzebne háłásy przedtym wsczynał. GdacPij 21.
patrz: BURDA
– Dyjabłu GdacPij 12.
– Dyjabeł GdacPij 20.
– [...] to jest pijáństwo/ kiedy owo kto w się jáko w fásę napoy leje. GdacPij 19.
patrz: FASA
– A to foremna/ że ten/ ktory śię w podpiśie listu do mię przysłánego miánuje Przyjaćielem/ żąda y chce tego po mię/ ábym mu listownie odpowiedźiał; á jákoż mu mam odpowiedźieć/ ponieważ nie wiem/ co zacz jest/ gdźie mieszka/ y czym śię para. GdacPij 5.
patrz: FOREMNA
– [...] ná ostátek do gaiku/ ktory Ptásznik dla łowienia Ptakow wystáwił/ przyleciał [szpak]. GdacPij 28.
patrz: GAIK, GAJEK
– Powiádáją o jednym/ ktory się w kárczmie álbo domu szynkownym hániebnie opiwszy/ przyszedł do domu: nie długo potym wielkie y srogie boleści/ á osobliwie niezmierne gryzienie w żywocie/ y żárcie we wnętrznościách swoich cierpiał/ y zdáło się/ jákby był umrzeć miał. GdacPij 20.
patrz: GRYZIENIE
– Pijáństwo właśnie jest zbytnie y niemierne winá/ álbo inszego mocnego napoju/ (gorzałki/ miodu/ piwá} gwałtowne picie/ álbo w się lanie. GdacPij 19.
patrz: GWAŁTOWNY
– Coby był miał tę życzliwą náukę y przestrogę od Káznodzieje swego mile z pocáłowaniem przyjąć; to go on z rázu przeklinał. GdacPij 12.
– Jeśli kiedy ná Kátedrze pijáństwo wspomnią: Słuchácze ich z nich się naśmiewáją/ y jákoby pálcem ná nie skazując mowią; [...] Xięże pociągni się zá nos. Karzesz nas z pijánstwá/ á sameś pijánicą. GdacPij 33.
– [...] Szwedzi y inne pułnocne Narody przeciw Szkorbutowi piwo piołunowáne/ álbo piołunem podsycone piją. GdacPij 49.
patrz: PODSYCONY
– Powiáda też/ że Szwedźi y inne pułnocne Narody przećiw Szkorbutowi piwo piołunowáne/ álbo piołunem podsycone piją. GdacPij 49.
– A gdy już Anatomik trupa onego głowę otworzył: znalazło się/ że [...] wewnętrzna kość nad nosem/jak sito dziurawa/ czarna/ przepalona y krucha była. GdacPij 49-50.
patrz: TRUP
– Xiądz (Kápłan/ Káznodziejá) powinien Bogu się modlić/ y zá siebie y zá Słuchácze swoje. Tákowa modlitwá musi się trzeźwim sercem dziać. GdacPij 30.
– Wielojákie/ álbo/ ják rozmáite jest Pijáństwo? GdacPij 22.
patrz: WIELOJAKI
– Zá tym miey śię dobrze/ ktokolwiek ten Dyszkurs czytáć będźiesz; A jeślibyś tu sobie w czym nie smákowáł: nie żołądkuyże śię dlatego/ wszákći śię to wszystko/ co tu mowię/ z pismá y z wiáry godnych Pisárzow pokazuje. GdacPij 55.