Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BystrzInfZup 1743 oryginał
JNFORMACYA ZUPEŁNIEYSZA o nierzetelności Astrologicznych Predykcyi względem Ewentow dependuiących od wolney woli ludzkiey

https://polona.pl/item-view/964fb2b2-9df4-4ab3-b596-8b8799cf5832?page=180, , https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/242434/edition/230769/content
Odnotowano 62 cytatów z tego źródła
– [Astrolodzy wróżą] názywaiąc [...] Kurlandyą bażantem [...] Saxonią to balkami, to kápeluszem, to czarną kurą. BystrzInfZup 27 nlb.
patrz:
– Co Hebrayczykowie literami obiecadła swego znaczyli konstellacye, to Persowie, to Jndyanie Hieroglifikámi, y to rożnemi od Egypcyan in Notis Maniliia. BystrzInfZup 11 nlb.
– To iedynie z młodości moiey w intentach miałem ábym był dociekł, czy też sublunarnych wszystkich rzeczy przy gwiazdach administracya? BystrzInfZup 13 nlb.
– Negacya iednego nie iest affirmacya drugiego. BystrzInfZup 25 nlb.
patrz: AFIRMACJA
– Sam nawet Cardanus ktory siedm ksiąg afforyzmow Astrologicznych nápisał, sto genitur, y tyle kommentarzow ná księgi Ptolomeusza, á przecie dociec z swoiey nie mogł Astrologii nieszczęśliwego Małżeństwa Syna swego Jana Cardana, iż nierządnicę miał poiąć, onęż otruć, y pod topor bydź skazany. BystrzInfZup 30 nlb..
patrz: AFORYZM
– [...] ciało ludzkie z czterech humorow y pierwszych tych czterech accydentalnych własności partycypuie. BystrzInfZup 27.
– Anathematyzuie Concilium Trydentskie Kalwina, Lutra, Janseniusza, predeterminujących wolą ludzką do złego albo dobre go. BystrzInfZup 27v.
– Tylko [astrologowie] znáć dla tego ich [monarchów] nad gwiazdy wynoszą, iż słuszney káry, y większey animadwersyi od ich zwierzchności zá swoie obawiaią się predykcye. BystrzInfZup 26 nlb..
– Spytać Fizykow, Animastykow o przyczynę rożnych na ziemi ewentow. BystrzInfZup 29v nlb..
patrz: ANIMASTYK
– Edukacya y cwiczenie dobre animusz ludzki dobry czyni, dobry polepsza. Aristoteles Lib. 2. Eth. Cap. 1. BystrzInfZup 14 nlb..
– Wżdyć y Pogańscy Astrologowie Aryolowie, zákazáni od Kościołá Bożego wrożkowie [...] wiele cytuią po sobie ewentow, ktore zgadli. BystrzInfZup 29 nlb..
patrz: AREOL, ARIOL, ARIOL
– Bronią się tym nayprzod Genetliacy y Astrologowie. Iż pismo S. iáko Izáiaszasza, Ieremiasza, Pawła, Dzieiow Apostolskich, tylko się ściąga do bałwochwalcow, Areolow Aruspikow y tym podobnych. BystrzInfZup 17 nlb..
patrz: AREOL, ARIOL, ARIOL
– Henricus Macliniensis mowi: iż dla tego Noe uszedł potopu, że korab zbudował na kształ[t] Argonawy Niebieskiey. BystrzInfZup 3 nlb.
patrz: ARGONAWA
– S. Ambroży [...] Długą dysputą argumentuie przeciwko Genetliakom y Astrologom indukuiąc przykłady z Pisma Bożego. BystrzInfZup 6 nlb.
– Zgołá inne były u Ptolomeusza inne u Hipparcha Asteryzmy. BystrzInfZup 11 nlb..
patrz: ASTERYZM
– Daymyż że Astra nie iáką influencyą sprawuią w człowieku. BystrzInfZup 13 nlb..
patrz: ASTRA
– Jákom powiedział w informácyi Astrologiczney, iż temi czasy widziec Astrolabia, sfery Niebieskie, ktorych Zodyak wyfigurowany dwunastą Apostołámi, y wszystkie konstellacye innym Swiętym rzecom akkommodowáne. BystrzInfZup 11 nlb..
– Tak Astronomia y Astrologia u Katolikow w zły zwyczay poszła. Bo gdy własną dwornością tego pilnuią, mniey usiłuią o to, co do zbawienia duszy służy. BystrzInfZup (1)3.
patrz: ASTROLOGIA
– Mowią [astrolodzy] iż tylko Judycyarna potępiona iest Astrologia a nie naturalna. BystrzInfZup (3)1.
patrz: ASTROLOGIA
– Genetliacy y Astronologowie względem ewentow dependuiących od wolney woli ludzkiey żadnym słusznym fundamentem predykcyi formować rozumnie [...] nie powinni. BystrzInfZup (1)1.
patrz: ASTRONOLOG
– Autenticznie dowodzić wszytkich tych rzeczy, ktore tu indukowane są, gotow author. LubJMan 4. Co zebym autentycznie wywiodł, kładę słowo w słowo text S. Augustyna. BystrzInfZup (3)1v.
– Tylkoć to báby ná dwoie wrozą. BystrzInfZup 25 nlb.
patrz: BABA
– Te názwiska planet Saturnus, Mars, Jowisz, Merkuryusz, Venus, iedyne to są Pogan bałwochwalskie imiona, ktorzy znacznieyszych ludzi z podchlebstwa między Bogi licząc, ná niebo ich imiona przenieśli. BystrzInfZup 11 nlb..
– [Astrolodzy wróżą] názywaiąc [...] Kurlandyą bażantem [...] Saxonią to balkami, to kápeluszem, to czarną kurą. BystrzInfZup 27 nlb..
– Cáła wieszczbiarska Astrologia w swoich regułách y obserwach iest płonna, obłudna, błędliwa, nikczemna, prożna, nierozumna. BystrzInfZup 25 nlb.
– Oni [astrolodzy] lubo prawdziwych gwiazd pozycyą inwestyguią, y czasem zgadną: átoli że z tego usiłuią akcye nasze, y akcyi naszych ewenta prognostykowáć, bardzo błądzą. BystrzInfZup 5 nlb.
patrz: BŁĄDZIĆ
– Nie moie lecz Cyrulika Diogenesa w tym zdanie: ktoremu gdy Astrolog remonstrował ná sferze Astronomiczney, ktore są errantes to iest błądzące po Niebie gwiazdy. Odpowiedział: Mylisz się: nie gwiazdy błądzą, lecz Astrologowie. BystrzInfZup 15 nlb.
patrz: BŁĄDZIĆ
– Indukuie [Euzebiusz] [...] Indyiskich Brachmanow, ktorzy w wszelkiey wstrzemieźliwości cnotliwe życie prowadzą. BystrzInfZup 8 nlb.
– Mow: że dzieci z affekcyi Niebieskiey rożnicę życia zabieraią, y iuz że toż służyć może cegle, kamieniom, wapnu, z ktorych miasta powstaią? BystrzInfZup IV/XXVII.
– Co u Egypcyan y Chaldayczykow był y iest wodnik, to u Arabow był muł osiodłany. Bliźnięta były dwa Pawie. Panna był snopek. Centaur był puł Niedzwiedzia puł konia. BystrzInfZup 10nlb-11nlb..
– [...] Arabscy, Chaldayscy, Egypscy Astronomowie od ktorych wszystkie reguły wzięła Astrologia wieszczbiarska, bezbożnie Boską znosili Opatrzność [...]. BystrzInfZup 3 nlb.
– Mury mieyskie, chaty wiesniacze, pałáce Pańskie, nie należą do Aspektow Niebieskich. BystrzInfZup IV/XXVII.
patrz: CHATA, CHATA, HATA
– Jako widziemy wielu lubo Kátolikow, ktorzy się zabobonami; płonnemi obserwacyami, niegodziwemi pryncypiami; rezolucyami rządzą á nie przeto to w nich chwalebna. BystrzInfZup 17-18.
patrz: CHWALEBNA
– Przywodzi w trzydziestu Geniturach tyle innych przykłádow Sixtus ab Hemminga, ktore wszystkie predykcye rzetelnym były dowodem fałszywego skutku. BystrzInfZup 29 nlb.
patrz: DOWÓD
– Tylkoć to báby ná dwoie wrozą. BystrzInfZup 25 nlb.
patrz: DWOJE
– Iedni [astrolodzy] ták, drudzy wspak domy Niebieskie fabrykuią. BystrzInfZup 9 nlb.
– Iák gdyby dał kto komu truciznę álbo filtrum: á przecie chciał utrzymáć godziwą wolność w cudzey śmierci álbo amorach. BystrzInfZup 23 nlb.
patrz: FILTRUM
– Między mieyscami wielka rożnica, iedne zdrowe, drugie zaraźliwe flegmiste, y suche &c. BystrzInfZup 14 nlb.
– Nie moie lecz Cyrulika Diogenesa w tym zdanie: ktoremu gdy Astrolog remonstrował ná sferze Astronomiczney, ktore są errantes to iest błądzące po Niebie gwiazdy. Odpowiedział: Mylisz się: nie gwiazdy błądzą, lecz Astrologowie. BystrzInfZup 15 nlb.
patrz: GWIAZDA
– Ták to iest iák gdyby kto Kalwinską, Luterską trzymał koakcyą, Iansenistow predeterminacyą, á przecie się oswiadczał iż te qualitates nie ubliżaią wolney woli ludzkiey. BystrzInfZup 23nlb.
patrz: JANSENISTA
– Anathematyzuie Concilium Trydentskie Kalwina, Lutra, Janseniusza, predeterminujących wolą ludzką do złego albo dobre go. BystrzInfZup 27v.
patrz: KALWIN
– Według rożności aspektow to nowie, to pełnie. to kwadry, y zaćmienia sprawuią. BystrzInfZup 1 nlb..
patrz: KWADRA
– A czyliż y między płcią niewieścią máło krwistych, suchych, cholerycznych natur? Małoż między płcią męską flegmatycznych melancholicznych, mazgaiowatych? BystrzInfZup 10.
– Za co pod kluczem kálendarskim Monarchow, Xiążęta, Pany, wszystkie stany Duchowne y Swieckie, Krolestwa, Prowincye; Miásta, Kápituły zamknęli, wymyślnemi denominacyami one figuruiąc, y o nich co rok swoie w szczegulności, iák drogi depozyt ukrywaiąc wieszczbiarstwa? Pod figurą trzech koron, kluczy, pszczoł o Papieżu prognostykuiąc. Pod podobieństwem iabłka, wieńca laurowego, Orła dwoigłownego wrożąc o Cesarzu Chrześciańskim, á nie sąż to w szczegulności prognostyki? Názywaiąc Hiszpanią Murzynem, Francuza w bitwie kogutem, Turczyna psem, Polskę snopkiem zytá [...] Miasta to Ciołkiem, to poduszką, to syreną, to sercem, to myśliwcem etc. BystrzInfZup 27 nlb..
– Henricus Macliniensis mowi: iż dla tego Noe uszedł potopu, że korab zbudował na kształ[t] Argonawy Niebieskiey. BystrzInfZup 3 nlb.
patrz: NIEBIESKI
– Jáko tedy ludzkiey nátury y własności nikt z tąd nie przyznaie gwiazdom, choć od ludzi wzięły imiona, lub od innych Sublunarnych rzeczy: ták lubo gwiazdy czyli ludzkie, czyli bestyi ná sobie noszą imiona, przecież nie godziwá rzecz z tey nomenklatury formowáć predykcye, y ludzkiemu akkommodowáć życiu. BystrzInfZup 11.
– Ciało ludzkie z czterech humorow y pierwszych tych czterech accydentalnych własności partycypuie. BystrzInfZup nlb. 1.
– J ták z partykularnych wielu dzieci obserwy narodzenia y procederu życia, rożne ułożyli dla rodzaiu ludzkiego horoscopy, Uniwersalne poformowáli Reguły. BystrzInfZup 28.
– Jeżeli to rozumem ludzkim bydź może poięta? BystrzInfZup 13.
patrz: POJĘTA
– Przywodzi w trzydziestu Geniturach tyle innych przykłádow Sixtus ab Hemminga, ktore wszystkie predykcye rzetelnym były dowodem fałszywego skutku. BystrzInfZup 29 nlb.
– Dziwuie się Appianowi że godzinę y dzień naznacza Marsowi y Saturnowi koniunkcyi w domach Niebieskich: ktora nie tylko kilką dniami chybić może, ále ieszcze y w tym pewności że nie masz, twierdzi. BystrzInfZup 9 nlb.
patrz: SATURN
– Bo niech będą mieysca bágniste, kloak y gnoiow pełne: tákie szkorbutow, flegmy, melancholii będą okazyą. BystrzInfZup 14 nlb..
– A czyliż iuż y miast założenia należeć będą do gwiazd y Xiężyca wielowładności? BystrzInfZup 27.
– Za co pod kluczem kálendarskim Monarchow, Xiążęta, Pany, wszystkie stany Duchowne y Swieckie, Krolestwa, Prowincye; Miásta, Kápituły zamknęli, wymyślnemi denominacyami one figuruiąc, y o nich co rok swoie w szczegulności, iák drogi depozyt ukrywaiąc wieszczbiarstwa? BystrzInfZup 27.
– ą konstytucyą Apostolską mocno waruiemy y stanowiemy przeciwko Astrologom Matematykom y wszystkim wieszczbiarską naukę praktykuiącym:... BystrzInfZup 25.
– Jákowych predykcyi lubo cudzych sami Astrologowie wieszczbiarskiemi czynią się Authorami. BystrzInfZup 24.
– Jż każdy może mowić co Ennius. Ktorym bogactwa, szczęście, honor obiecuią, od tych drachmy żebrzą. Lecz z wieszczbiarskich skarbow niech sobie drachmę wezmą, á resztę niech oddadzą. BystrzInfZup 25.
– Toć Astrologowie chyba dla samych głupich ludzi, prostactwa y wieśniactwa swoie piszą predykcye. BystrzInfZup II/ XXI.
– Mury mieyskie, chaty wiesniacze, pałáce Pańskie, nie należą do Aspektow Niebieskich. BystrzInfZup IV/XXVII.
– Mędrzec Pański co nápisał, to nápisał o mądrości Boskiey: álbo wlaney; o wiadomości przyszłych rzeczy; ktore z Proroctw, obiáwienia, álbo niezbitych fundámentow pochodzą. BystrzInfZup 18.
patrz: WLANY
– Wzdyć y naywytwornieysi Szalbierze nie záwsze kłámią: lubo z wokácyi Fiktorowie Poeci, á przecie nie záwsze fikcyami nadrabiaią. BystrzInfZup 29.
patrz: WOKACJA
– Tylkoć to báby ná dwoie wrozą. BystrzInfZup 25 nlb.
patrz: WRÓŻYĆ