Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
JudCerem 1610 wydanie wtórne
Ceremonie i porządek w koronowaniu Marii de Medici, królowej francuskiej i nawarskiej 13 maja 1610...

http://cbdu.ijp.pan.pl/3050/
Odnotowano 64 cytatów z tego źródła
– Wtym kśiądź Cárdinał di Gioiosá [...] dał Krolowey cáłowáć Reliquie święte/ mowiąc modlitwę temu Actowi przynależáiącą. JudCerem B.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Názáiutrz o południu/ z Zamku wkory[m] [!] Krol z krolową stał/ przez wszytkę vlicę/ áż do kośćio łá s. Dionizego/ z obu stron we dwá rzędy/ gdy iuz chędogo piechotá vszykowána byłá/ wyszli naprzod Alábártnicy stárszy/ z swemi Alábártámi/ pięknie sporządzeni. JudCerem A4.
– Názáiutrz o południu/ z Zamku wkory[m] [!] Krol z krolową stał/ przez wszytkę vlicę/ áż do kośćio łá s. Dionizego/ z obu stron we dwá rzędy/ gdy iuz chędogo piechotá vszykowána byłá/ wyszli naprzod Alábártnicy stárszy/ z swemi Alábártámi/ pięknie sporządzeni. JudCerem A4.
– Sam Kroláby się wszytkiemu przypátrzył/ był w Alkierzyku/ przez ten wszytek act. JudCerem B.
– Ná táki tedy Tryumph zroskazánia Krolew skiego ná wszelákie áppáráty takiemu czásowi służącę [!]/ z wielkim stárániem gdy się iuż przysposobili/ ziecháli się do Miástá Kśiążętá/ Senatoro wie/ Vrzednycy [!] krolestwá tego/ y inszy Pánowie/ ktorzy ná tey Koronáciej obec ni bydź mieli/ wkosztownych rzędách/ y szátách cwietnieyszych/ niżeli rozum ludzki poiąc może. JudCerem A3v.
patrz: APARAT
– Wyiácháł z Páryzá Krol z krolową/ y Kśiążętá ich synowie/ z wielką ássistencią Kśiążąt/ Pánow/ Páń/ Pánien zácnych we śrzodę dniá 12 Máij [...]. JudCerem A3v-A4.
patrz: ASYSTENCJA
– Prowádźili potym Krolową Márgárite/ pod Báldikinem w száćie Krolewskiey [...]. JudCerem B.
– Báldekiny dosyc ozdobnie przybráne/ y śiedzenia drogiemi máteriámi/ z tey y z owey strony w kośćiele obite były. JudCerem A3v.
– Tuż po nich [szlachcicach] szli Trębácze y Bębeniste w bárwie Axámitney Błękitney/ máiąc zá sobą w wielkiey liczbie roznych muzyków/ zá ktoremi tudźiesz kiryśnicy postępowáli/ przyodźiani sukienkámi z Axámitu Bronatnego złotemi Liliámi Háfftowánemi. JudCerem A4.
patrz: BĘBENISTA
– Po nich [halabardnikach] wszyscy Szwáycárowie Krolewscy nástępowáli/ ktorych vbiory były Axámitne Bro natne rzezáne/ białą Táftą podkłádáne. JudCerem A4.
– [...] obywátele támeczni zwielką swą pilnośćią ná to przygotowáli/ áby ią [królową] znaywiętszą (iáko przynáleżáło) vczćiwośćią/ z okazániem niezwyczay ney Pompy ták wszátách/ koniách/ y woiennych Rynsztunkách/ iáko w stáwiániu Arcus Triumphales z rozmáitemi sztukámi y misterstwy budowne/ do Miástá swego przyięli. JudCerem A3v.
patrz: BUDOWNY
– Roty wszytkie/ ktore straz odpráwowáły/ ná przedmieśćiách/ wkoło páłacá Krolewskiego/ v Cekauzu/ á insze v nowego mostu prześćia zábrániali/ do miástá sprowádzone były. JudCerem B3.
– Ná ostátek sámym tylko cżásem/ drugie ią przeszły/ lecż oná wszytkie insze godnośćia swą celowáć będźie: Y wszytkich ich chwalebne przeszłe postepki/ nic inszego/ iedno Prognosticon o iey naychwalebnieyszych były. JudCerem D.
patrz: CHWALEBNY
– A skoro po skońcżeniu Mszey ś. Rum w kośćiele od ludźi cżyniono/ ktorym przed sámą Kro lową/ cżęsto monetę złotą y srebrną cżyskáno [...]. JudCerem B2.
– Ná táki tedy Tryumph zroskazánia Krolew skiego ná wszelákie áppáráty takiemu czásowi służącę [!]/ z wielkim stárániem gdy się iuż przysposobili/ ziecháli się do Miástá Kśiążętá/ Senatoro wie/ Vrzednycy [!] krolestwá tego/ y inszy Pánowie/ ktorzy ná tey Koronáciej obec ni bydź mieli/ wkosztownych rzędách/ y szátách cwietnieyszych/ niżeli rozum ludzki poiąc może. JudCerem A3v.
patrz: CWIETNY
– Tegoż dniá w Rádźie áby koniecżnie Edict pokoiu od wszytkich był záchowány/ w teyże formie iáko y zmárły Krol záchowywáć przykazał/ postánowili. JudCerem B4.
patrz: EDYKT
– Vmárł Krol Henrik wtory/ od kipiie wgonitwie/ á choćiász ten raz excusowány/ przećie iednák od niego z tego świátá z szedł. JudCerem B3.
– [...] szłá Krolowa/ w száćie według stanu Krolewskiego żáłobney/ ktorą Księżny y fraucimer iey prowádźili/ zwołániem od ludu. JudCerem B3v.
– PIerwey niżeli do rzeczy sámey przystąpię/ áby tym lepiey káżdy poiął/ zdáło mi się kroćiuchno nápisáć/ o praetensy [!] ś. pámięći Henryká IV. Krolá Fráncuskie[g]o/ ktory choćiażto był vżyty od Kśiążąt Brándemburskie[g]o y Neuburskiego do tey impresy Kśięstwá/ Cleuskiego nápomoc/ przećię iednák nie ták dla nich dwu/ iáko sobie nieiáko praetenduiąc/ tego się podiął. JudCerem A3.
– MAM zá to Oświecone Miłośćiwe Xiązę, ze przezacnemu Domowi Wászey Xiążę. Mił. mego Miłośćiwego Pana, innatum to iest, odległe kráie widzieć; Mieyscá SWiętych náwiedzáć, y ná Dworzech v wielkich Monárchow przemieszkiwáć, Ktoremu tez, y te qualitates przystąpiły, rádzić o dobrem, nie iedno tey kwitnącey R. P. (ktorey przewagą y rádą członkiem naprzednieyszym zwykł záwsze bywáć) ále y wszystkiego Chrześćiaństwá [...]. JudCerem A2.
patrz: JEDNO
– Gdy się Krol w Károczy o trzećiey álbo o czwartey godźinie społudnia/ z Kśiążećiem di Epernon/ z Conte di Monbázon z Pánem di Ko quelore/ y z ynszemi Pány w Páryżu przeieźdźywał/ á wzáułek ćiásny śś. Młodźiankow wiacháł. JudCerem B2.
– Tuż po nich [szlachcicach] szli Trębácze y Bębeniste w bárwie Axámitney Błękitney/ máiąc zá sobą w wielkiey liczbie roznych muzyków/ zá ktoremi tudźiesz kiryśnicy postępowáli/ przyodźiani sukienkámi z Axámitu Bronatnego złotemi Liliámi Háfftowánemi. JudCerem A4.
patrz: KIRYŚNIK
– Po nich [halabardnikach] wszyscy Szwáycárowie Krolewscy nástępowáli/ ktorych vbiory były Axámitne Bro natne rzezáne/ białą Táftą podkłádáne. A płaszcze Błekitne Axámitne Cielistą kitayką podszyte/ kápelusze lepak czarne Axámitne żpiorámi biáłemi. etc. JudCerem A4.
patrz: KITAJKA
– A insze zebráne pułki żołnierskie/ zostáły w swey kłubie zátrzymáne. JudCerem B4.
– O inszych rzecżách wypisánych zániechywam/ zostáwuiąc ie/ ku pisániu Historikom (cżego nieopuszcżą) Krolewskim/ ktorzy będą mieli co pisác w swe Kroyniki. JudCerem B4.
– Y ták ten okrutnik trwa przećie wtyy[m] diabelskim opętániu/ mowiąc: Gdyby mi się potych mękách toż cżynić tráfiło/ znowubym się ważył tego dokazáć. Bo práwi gdy poświęcano Krolową/ dwá rázy się kuśił zámysłowi swemu dosyc cżynić/ lecż go záwsze Kśiążę Vandome odepchnął. JudCerem B2v.
– Do Kśiążęćiá lepak Sáffoyskiego z tym posły swe wypráwił/ ze iest gotow we wszytkim y wolą Oycowską pełnić/ y iemu w tey iego Expediciey pomocnem być. JudCerem A3.
patrz: LEPAK
– Do Kśiążęćiá lepak Sáffoyskiego z tym posły swe wypráwił/ ze iest gotow we wszytkim y wolą Oycowską pełnić/ y iemu w tey iego Expediciey pomocnem być. Dla czego y Zołnierstwo záćiągnione w Siálonie ná leży pogotowiu ma. JudCerem A3.
patrz: LEŻA
– Po tym prowádzoná iest [Królowa] ná wysoki Máiestat/ ktory o bok wielkiego Ołtarzá postáwiony był [...]. JudCerem B.
patrz: MAJESTAT
– [...] obywátele támeczni zwielką swą pilnośćią ná to przygotowáli/ áby ią [królową] znaywiętszą (iáko przynáleżáło) vczćiwośćią/ z okazániem niezwyczay ney Pompy ták wszátách/ koniách/ y woiennych Rynsztunkách/ iáko w stáwiániu Arcus Triumphales z rozmáitemi sztukámi y misterstwy budowne/ do Miástá swego przyięli. JudCerem A3v.
patrz: MISTERSTWO
– Podobnasz to ku wierzeniu/ że iuż Fráncia puszcżą się stáłá/ gdźie się tákie strászne monstrá rodzą/ ktore máią Krolow Pomázáńcow Bożych zábijáć. JudCerem B2v.
patrz: MONSTRUM
– Szło po nich zacne zgromádzenie Káuálerow ś. Duchá wpłaszcżách zakonu swego. Ktorych náśládował Xiążę de Guise zbrátem swym Cáuálierem/ máiąc obáy kosztowne złotogłowowe vbiory [...]. JudCerem A4-A4v.
– Prędko potym Kárdynał Gioiosá/ Mszą zácżął/ do ktorej Biskupi mu służyli/ á gdy cżás był/ Krolowa ná offertę szłá/ y odpráwiwszy ią porządnie/ w Máiestaćie swym posádzoná byłá. JudCerem Bv.
patrz: OFERTA
– Ná co [wyprawę wojenną] záćiągnął 12. tyśięcy Szwáycárow pod Reiment Duca di Pernon, 6. tyśięcy konnych okrom ludu wybornego pod Reiment Duca di N[.]uiers [...]. JudCerem A3.
patrz: OKROM
– A tem Pániom dwie Szláchćiánki opozad idąc służyły. JudCerem B.
patrz: OPOZAD
– A Kárdynał Gioiosá/ wźiąwszy S. Pomázánie wylał ná Pátinę [...]. JudCerem Bv.
patrz: PATYNA
– A zá Krolową szły Kśiężny de Condi/ di Monpensier/ y di Guize/ nieśąc długiey szaty iey podołek/ ktorem záś Kśężnom/ wielcy pánowie/ w szátách złotogłowowych/ y plaszcżách drogiemi kleynotámi háfftowánych/ podołki trzymáli. JudCerem A4v.
patrz: PODOŁEK
– Do Kśiążęćiá lepak Sáffoyskiego z tym posły swe wypráwił/ ze iest gotow we wszytkim y wolą Oycowską pełnić/ y iemu w tey iego Expediciey pomocnem być. Dla czego y Zołnierstwo záćiągnione w Siálonie ná leży pogotowiu ma. JudCerem A3.
– PIerwey niżeli do rzeczy sámey przystąpię/ áby tym lepiey káżdy poiął/ zdáło mi się kroćiuchno nápisáć/ o praetensy [!] ś. pámięći Henryká IV. Krolá Fráncuskie[g]o/ ktory choćiażto był vżyty od Kśiążąt Brándemburskie[g]o y Neuburskiego do tey impresy Kśięstwá/ Cleuskiego nápomoc/ przećię iednák nie ták dla nich dwu/ iáko sobie nieiáko praetenduiąc/ tego się podiął. JudCerem A3.
– PIerwey niżeli do rzeczy sámey przystąpię/ áby tym lepiey káżdy poiął/ zdáło mi się kroćiuchno nápisáć/ o praetensy [!] ś. pámięći Henryká IV. Krolá Fráncuskie[g]o/ ktory choćiażto był vżyty od Kśiążąt Brándemburskie[g]o y Neuburskiego do tey impresy Kśięstwá/ Cleuskiego nápomoc/ przećię iednák nie ták dla nich dwu/ iáko sobie nieiáko praetenduiąc/ tego się podiął. JudCerem A3.
– [...] Krolestwo Polskie (ktore może byc przykłádem wszytkiemu świátu w posłuszeństwie, y wiernośći przećiw Krolowi Pánu swemu) tákiey sprosnośći, bo iest iáko kryształ nayprzezroczystszy, nigdy nie miáło, y zá pomocą Bożą mieć nie będzie. JudCerem A2.
patrz: PRZECIW
– MAM zá to Oświecone Miłośćiwe Xiązę, ze przezacnemu Domowi Wászey Xiążę. Mił. mego Miłośćiwego Pana, innatum to iest, odległe kráie widzieć; Mieyscá SWiętych náwiedzáć, y ná Dworzech v wielkich Monárchow przemieszkiwáć, Ktoremu tez, y te qualitates przystąpiły, rádzić o dobrem, nie iedno tey kwitnącey R. P. (ktorey przewagą y rádą członkiem naprzednieyszym zwykł záwsze bywáć) ále y wszystkiego Chrześćiaństwá [...]. JudCerem A2.
patrz: PRZEWAGA
– Ná co [wyprawę wojenną] záćiągnął 12.tyśięcy Szwáycárow pod Reiment Sig. Roan, 20. tyśięcy Fráncuzow piechoty pod Reiment Duca di Pernon, 6. tyśięcy konnych okrom ludu wybornego pod Reiment Duca di Niuers [...]. JudCerem A3.
– Ná ktore expedicie (z teráźnieyszych 40. w skárbie pozostáłych) kilká millonow [!] chćiał odłożyć/ ktoremi y zamysłom swoim/ y drugim iego pomocy potrzebuiącym dosyć czynić/ dobrze się resoluował. JudCerem A3.
– Roty wszytkie/ ktore straz odpráwowáły/ ná przedmieśćiách/ wkoło páłacá Krolewskiego/ v Cekauzu/ á insze v nowego mostu prześćia zábrániali/ do miástá sprowádzone były. JudCerem B3.
patrz: ROTA, RÓTA
– Powiedáią Doktorowie, ktorzy go rosproli, że nigdy ták czyścieyszego wnętrza y bez żadney mákuły, nád to Krolewskie, nie widzieli, y áffirmuią że by ieszcze żył 40. lat. JudCerem D4.
– A skoro po skońcżeniu Mszey ś. Rum w kośćiele od ludźi cżyniono/ ktorym przed sámą Kro lową/ cżęsto monetę złotą y srebrną cżyskáno [...]. JudCerem B2.
patrz: RUM
– Musur Serwin/ z wielką wymową rzecż do wszytkich prowádźił/ ktorą skończywszy/ dány był tytuł Kśiążęćiu Delfinowi/ Ludouicus XIII. Rex Christianissimus. JudCerem B3v.
patrz: RZECZ
– Zá temi Kśiążętámi szli dwáy/ z ktorych ieden sceptrum niosł Krolewskie/ á drugi rámie z spráwiedliwośćią. JudCerem A4v.
– A spráwuiąc to vbogie Krolestwso/ áby się świętobliwie/ co day Boże/ rządźili [rodzina królewska i administratorzy]. JudCerem B4v.
patrz: SPRAWOWAĆ
– Stucżney roboćie o wielkie nieszcżęście w początku tey vlicy ná wiázd Krolowey przygotowáney/ chćiał [król] się przypátrzyć [...]. JudCerem B2.
– Otoż maćie krotką summe wszytkich znácżnieyszych spraw/ ktore się tych trzech dni ták v ś. Dionizego/ iáko y w Páryżu dźiały. JudCerem B4.
patrz: SUMA
– Po nich [halabardnikach] wszyscy Szwáycárowie Krolewscy nástępowáli/ ktorych vbiory były Axámitne Bro natne rzezáne/ białą Táftą podkłádáne. JudCerem A4.
– [...] obywátele támeczni zwielką swą pilnośćią ná to przygotowáli/ áby ią [królową] znaywiętszą (iáko przynáleżáło) vczćiwośćią/ z okazániem niezwyczay ney Pompy ták wszátách/ koniách/ y woiennych Rynsztunkách/ iáko w stáwiániu Arcus Triumphales z rozmáitemi sztukámi y misterstwy budowne/ do Miástá swego przyięli. JudCerem A3v.
patrz: SZTUKA
– Po nich [halabardnikach] wszyscy Szwáycárowie Krolewscy nástępowáli/ ktorych vbiory były Axámitne Bro natne rzezáne/ białą Táftą podkłádáne. JudCerem A4.
patrz: TAFTA
– Po śmierći tedy Krolewskiey/ miásto Páryż w wielkiey się turbátij zostáło. JudCerem B3.
patrz: TURBACJA
– Zboycę záraz poimáno/ gdyż to Tyráństwo spełniwszy samby się zábił/ by mu do tego guardia nieprzeszkodźiłá. JudCerem B2v.
patrz: TYRAŃSTWO
– [...] obywátele támeczni zwielką swą pilnośćią ná to przygotowáli/ áby ią [królową] znaywiętszą (iáko przynáleżáło) vczćiwośćią/ z okazániem niezwyczay ney Pompy ták wszátách/ koniách/ y woiennych Rynsztunkách/ iáko w stáwiániu Arcus Triumphales z rozmáitemi sztukámi y misterstwy budowne/ do Miástá swego przyięli. JudCerem A3v.
– Wyszedwszy tedy Krol stámtąd ze wszytką ássistentią/ iáchał ná koniu do zamku/ zá ktorym lud vstáwnie wołał/ Viua il Re. JudCerem B4.
patrz: USTAWNIE
– [...] obywátele támeczni zwielką swą pilnośćią ná to przygotowáli/ áby ią [królową] znaywiętszą (iáko przynáleżáło) vczćiwośćią/ z okazániem niezwyczay ney Pompy ták wszátách/ koniách/ y woiennych Rynsztunkách/ iáko w stáwiániu Arcus Triumphales z rozmáitemi sztukámi y misterstwy budowne/ do Miástá swego przyięli. JudCerem A3v.
patrz: WIELIKI, WIELKI
– Po obiedźie záś wszytkie Roty mieyskiey straży ná przedmieśćia wyćiągnęły/ y záraz wszytkie kramy zroskazánia Pánow Rad otworzyli. JudCerem B4.
– Vrwawszy trochę czásu, od zabaw swych służebniczych, ktore mam przy Iego X. M. Pánu Oycu W. X. M. á Pánie y dobrodzieiu moim, ważyłem się pod imieniem w. X. M. z ięzyká Włoskiego ná Polski przełożywszy te trzy dni Fatales Regni Franciae, ná świátło wydáć [...]. JudCerem A2.
patrz: ZABAWA
– Tá Krolewná zárękowáná iest zá syná Xiążęć[i]á Gáloys[k]iego. JudCerem A4v marg.
– Szło po nich zacne zgromádzenie Káuálerow ś. Duchá wpłaszcżách zakonu swego. Ktorych náśládował Xiążę de Guise zbrátem swym Cáuálierem/ máiąc obáy kosztowne złotogłowowe vbiory [...]. JudCerem A4-A4v.