Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
InwKal II wydanie wtórne
Odnotowano 69 cytatów z tego źródła
– W tym alkierzyku podłogi nie masz, a posowa wcale zgniła z podcięgiem na 2 słupach pod baleczkami. InwKal II 321.
– Na górze w izdebce strzelby, sztuk z janczarką 6, żelazo wilcze. InwKal II 153.
– W tej stodole 2 sąsieki alias półstodole żytem założone, pełne z jednej strony, z drugiej strony grochu w jednym sąsieku pod bląg, podle niego owsa wyżej nad bląg na łokieć. InwKal II 24.
patrz: BLĄG
– W jednej ćwierci szoszowica, w drugiej ćwierci grochu trocha, po drugiej stronie do wpół ćwierci siana, w drugiej ćwierci pod bląg z 6 wasztów wiązanego owsa. InwKal II 312.
patrz: BLĄG
– Okien wszystkich w izbie z obiema gabinetami 4, każde w 4 kwatery, w ołów oprawne, nieco nadrujnowane. InwKal II 221.
– Przez połowę tej izby tarcicami na 2 gabinety pod pociąg przepierzenie, do których gabinetów drzwi dwoje. InwKal II 221.
– W tymże pokoju stół okrągły, sukno na nim granatowe szyte włóczką, zwierciadło duże kryształowe całe, gablotka z galanteryjami, stolik pod nią na toczonych nogach. InwKal II 153.
patrz: GABLOTKA
– Flaszka do herbaty blaszana, laternia blaszana od karety złomana, słomianków na stół 6, łyżek blaszanych 5. InwKal II 44.
patrz: HERBATA
– Filżanki saskie od herbathe. InwKal II 101.
patrz: HERBATE
– Okno z 3 szybami wybitemi, a insze wszystkie szyby dobre, drugie okienko malińkie o jednej szybie kafelkowej. InwKal II 327.
– Na karczmarski roli w staj 3 składów 7. InwKal II 168.
– A najprzód zostawia taż jw.jmp. Maryjanna z Rokickich Miaskowska kasztelanowa lędzka owiec starych maciorek 233, skopków półtoraków 59, skopów czwartaków 24, owieczek latosiech 48, skopków latosiech 42, baranów 7, to jest in summa 413. InwKal II 77.
– Do jednego bojowiska wrota z deszczek dartych osicowych, na biegunach, dobre, z kuną żelazną. Naprzeciwko tych drugie takoweż, bez kuny. InwKal II 16.
patrz: KUNA
– Bekiesa jabłonkowa, kunami podszyta z pętlicami złotymi, mocno schodzona i wytarta. InwKal II 44.
patrz: KUNA
– Do jednego bojowiska wrota z deszczek dartych osicowych, na biegunach, dobre, z kuną żelazną. Naprzeciwko tych drugie takoweż, bez kuny. InwKal II 16.
patrz: KUNA
– Wrota stare, trochę poprawne, kuna żelazna z kłódką. InwKal II 19.
patrz: KUNA
– Od wrót z Kalisza do dworu jadąc, stodoła mała, wrota dobre z deszczek dartych, na biegunach, z kuną żelazną dobrą; drugie wrota na pole na wiciach, deszczkami staremi poprawne; ściany przyciesi z gruntu złe, podparte, tylko miejscem słupy podpierają i utrzymują. InwKal II 15-16.
patrz: KUNA
– Między tym płotem są wrota w pole podwójne, po jednej kunie zielaznej u góry mające, z poręczą. InwKal II 184.
patrz: KUNA
– Ten lamusek przez połowę przeforsztowany, tarcicami na zakład, bez podłogi. InwKal II 232.
patrz: LAMUSEK
– W tej owczarni zamyka się owiec pańskich, to jest: baranów 10, maciorek starych 97, braków jest 5, owieczek latosich 28, skopów trzeciaków 17, skopów półtoraków 29, skopków latosich 31. InwKal II 89.
patrz: LATOSI
– Beczek 30, jedne złe, drugie dobre, rynny od studni 2 dobre, lij stary, zły. InwKal II 132.
patrz: LEJ, LEJ, LIJ
– Lijów szklanych 2 i obuch także szklany, formy szklane do świec. InwKal II 81.
patrz: LEJ, LEJ, LIJ
– Lemiezów 2, jeden nic po tym, bron do wleczenia 4, lemiesz z krojm po Sobestyjanie Pakoszu. InwKal II 252.
– Kuby półrolnika chałupa dobra ze wszystkim, tylko w szczycie lepienia potrzeba, w oknach brakuje szyb 6, stodoła w dele, dobra. InwKal II 77.
patrz: LEPIENIE
– Piła od rżnięcia drzewa poprzecznia, zła, żelazo od androtów, lesica z deszczki od sera. InwKal II 50.
patrz: LESICA
– W tej szafie furfurek 7, fliżanek para i imbryczek gliniany, szklinic 6, garnuszków 6 polewanych, kufelek siódmy, flaszek szklanych 2 od oliwy, małych, liktarz cenowy jeden, solniczka szklana jedna, kropilniczka cenowa. InwKal II 48.
– Klucz lipecki (Lipe, Piątek Wielki i Mały, Rychnów, Bogucice) InwKal II 220.
patrz: LIPECKI
– Z tej alkówki do pokoiku zasłona zielona, rasowa. W którym obicie płócienne białe, z zielonym i czerwonym kolorami, z lisztewkami żółtemi. InwKal II 343.
– Dwór nowy, guntami pobity; dach na nim łomany z 2 narożnikami w ogród wydanemi. InwKal II 336.
– Inwentarz dworski: krów 4, stadniczek jeden, dwuletniąt 12, łońszcząt 10, koń bułany jeden. InwKal II 30.
– Widzieliśmy także wielkie zarośle różnym drzewem, jako to pola do zasiewków, łąki łoziną zarosłe, tylko kawałkami można ciąć siano. InwKal II 256.
– Chrustów, łoziska bardzo wiele po polach zarosłych, łąkach i nad strugą za dworem; na błotach wielka zarośla różnym drzewem olszowym i chrustem. InwKal II 18.
patrz: ŁOZISKO
– Pszczelnik długi, pod tarcicami, niedawny, także łozowym chrustem ogrodzony i ozrzębiony, ale tylko w nim pszczół pniów 6 znajduje się. InwKal II 345.
patrz: ŁOZOWY
– Chałupa druga z deli łupanych w słupy, z izbą i sienią. InwKal II 201.
patrz: ŁUPANY
– Jakub Owczarek rzeczony półrolnik majkowski ma dzieci 3: Kaźmierza w roku jedenastym, Maryjannę w roku czwartym, Maryjannę w roku drugim, konia jednego, wołów 3 i to wszystko co i pierwszy. InwKal II 216.
patrz: MAJKOWSKI
– Jakub Józefiak chałupę ma ze wszystkim złą i ogródek malińki przy niej. InwKal II 315.
– Mielcuch i suszarnia do równego używania, słodów sprawowania i piwa robienia obiema siostrom należeć będzie. InwKal II 216.
patrz: OBA
– Na jednej stronie izba bez podłogi, słupkami pod pułap podciąganemi i ściany ryszpami popodpierane, popróchniałe, z kominem, o jednym oknie złym. InwKal II 319.
– Regestr rzeczy ruchomych jmp. Ignacego Kowalskiego, surogatora wschowskiego, na gruncie pozostałych, spisany: 1) Skrzynia w żelazo oprawna z zamkiem dobrem. W tej skrzyni znajduje się kilom, czyli obicie stare. 2) Pawilon karmazynowy stary i bardzo zły. 3) Podogonia 2 rzemienne, na jednym cefa złocista stara, na drugim 3 sztuki złociste małe. InwKal II 44.
patrz: PODOGONIE
– Cały zaś budynek ten na ogród pochylony, podparcia potrzebuje, wybielony dokoła. InwKal II 341.
patrz: PODPARCIE
– W tej sieni kumin cały zły. Przykadki 2, drybus jeden, stare, pobicia z obręc potrzeba. Korytko od piwa spodem pogniłe. InwKal II 15.
patrz: POGNIŁY
– Posowa bez polepy, miejscami poprawy potrzebna, przyciesi wpół zgniło, ściany dobre. InwKal II 234.
patrz: POLEPA
– Posowa nad izbą jakakolwiek, ale polepienia nad nią żadnego nie masz. Zalewnego koryta nowego potrzeba, gdyż u tego głowy obydwie i spód zgniłe, tylko boki całe. InwKal II 55.
patrz: POLEPIENIE
– Czwarta chałupa, w której siedzi także półrolnik imieniem Mikołaj, ma dzieci 5. Miał wołów parę, koni parę; konie poniszczył, woła jednego przez niedbalstwo skaliczył i zdechł. InwKal II 141.
– Kominek i piec z poobrywaną koroną. InwKal II 159.
patrz: POOBRYWANY
– Przysionek przed piecami przy tejże kuchni spustoszony i końską mierzwą zawalony, zawiasy żelazne poodrywane, okna taflowe w ołów w izbie nowej czeladnej potłuczone jako i w spiżarniej, i w apteczce powybijane. InwKal II 261.
patrz: POODRYWANY
– W sadzawce studnia ocembrowana dylami, z wierzchu dyle poopadały. InwKal II 224.
patrz: POOPADAĆ
– Jupka pąsowa z brukselskiego kamletu popielicami podszyta, bardzo zła. InwKal II 44.
patrz: POPIELICA
– Item stodół 3, pierwsza o 2 sąsiekach popodpierana, wrota podwójne stare, z konami i skoblami żelaznemi, ściany niedobre. InwKal II 24.
– Stodoła w dyle stara, miejscami poprawiana, tylko poszycie złe. InwKal II 269.
patrz: POPRAWIANY
– W rogu tego szpichrza stodółka o jednym bojewisku, z 2 sąsiekami, bez sochów i ryszpów. InwKal II 345.
– Zegar ścienny z szufladą do wagów. InwKal II 342.
patrz: ŚCIENNY
– Czółko aksamitne, czapeczki sypialne 2 stare, mankietek 2 starych, złych, muślinowych. Koszula z rękawami muślinowemi, kornet gazowy jeden z tążką, także starych 4. Ślarka biała, pudełeczka 2 w sieżkę robione, w których zauszniczki bisiorowe stare jedne. InwKal II 84.
patrz: ŚLARKA
– W tym sadzie jest trochę śliwkowego drzewa, na którym nic nie masz, wszystko opadło z drzewa. InwKal II 162.
patrz: ŚLIWKOWY
– Kmieć Piotr Szurec, Annę żonę, Pawła, Grzegorza, Jakuba na wędrówce - synów - za posesyi w. jmp. stolnika, czwarty za średniaka służy. InwKal II 245.
patrz: ŚREDNIAK
– Młyn na strudze. Pogródki reparacyi potrzebują, koło jedno z wszystkiemi rekwizytami jest dobre, drugie puste. Młynica, do której drzwi na biegonie; w tej młynicy skrzyń do mąki 2, śrótownica jedna. InwKal II 186.
– Wincenty karczmarz ratuszny daje za toruńską drogę talerów bitych 3 lub też jedzie w nię, to nic nie powinien dać. Roli kwart 2 sieje, świętojankę bierze trzydziestą pierwszą beczkę, w żniwa robić powinien dni 24. InwKal II 172.
– Trzoda chlewna: macior starych 5, wieprzków z świnkami po ćwierci roku mającemi 13, prosiąt przy cycku 10. InwKal II 253.
patrz: ŚWINKA
– Wchodząc z altanki do dworu, drzwi podwoiste stare, ale dobre, na zawiasach żelaznych, deski u nich na ukos rżnięte, żelaznemi gwoździami poprzybijane tak wielkiemi, jak szynale, skoble 4, klamka drewniana. InwKal II 73.
patrz: UKOS
– Idąc od wrót do dwora po prawy ręce bindarzyk w kije ogrodzony bez ulicki. InwKal II 92.
– Do stodół wrota z ulicką z daskiem naddezolowane, skudłami pobity. InwKal II 93.
– Pod wystawką zaś u drzwi na biegunach wyżej wyrażonych klamka drewniana i mały kawałek od ułomanego wrzecządza z 2 skobelkami. InwKal II 322.
– Podłogi ani urównany ziemi do rozpostarcia słodu w tej izbie nie masz. InwKal II 333.
patrz: URÓWNANY
– W tej izbie są żarna do mełcia kaszy etc. ze wszystkim. InwKal II 162.
patrz: ŻARNA
– Od wrót z Kalisza do dworu jadąc, stodoła mała, wrota dobre z deszczek dartych, na biegunach, z kuną żelazną dobrą; drugie wrota na pole na wiciach, deszczkami staremi poprawne; ściany przyciesi z gruntu złe, podparte, tylko miejscem słupy podpierają i utrzymują. InwKal II 15-16.
– Między tym płotem są wrota w pole podwójne, po jednej kunie zielaznej u góry mające, z poręczą. InwKal II 184.
– Do jednego bojowiska wrota z deszczek dartych osicowych, na biegunach, dobre, z kuną żelazną. Naprzeciwko tych drugie takoweż, bez kuny. InwKal II 16.
– Wrota stare, trochę poprawne, kuna żelazna z kłódką. InwKal II 19.
– Obróciwszy się od obór ciągnie się płot żerdziany, stachetami, już nadrujnowany, do stodoły pierwszej. InwKal II 185.
patrz: ŻERDZIANY