Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RelWjazdKról 1697 oryginał
RELATIA WIAZDV SOLENNEGO, do Krákowá, y Zamku, ziák naywiększą Mágnificentią, y Pompą. NAIASNIEYSAEGO[!], y NIEZWYCIEZONEGO KROLA IEGOMOSCI POLSKIEGO; &c. &c. XIĄZĘCIA ELEKTORA SASKIEGO, &c. &c. Odpráwionego, Die 12. Septembris, y consequenter Praeliminaria Actûs Coronationis opisáne

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/12170/
Odnotowano 39 cytatów z tego źródła
– [...] przybył KROL Imść in apparatu Ducali, to iest w Páludámenćie gránatowym Axamitnym, suto złotemi y srebrnemi accomodowánym kwiátámi podbitym gronostáiámi [...]. RelWjazdKról A4v.
– [...] odszedszy [król] nie co od Ołtarzá ku Káplicy zwyczáyney Krolewskiey przebrał się more Episcopali, y ták Vestitus Regalibus, to iest Kapę Lamową białą, ktorą cingebant brzegi szkárłátne Axámitne suto galonámi, accordowáne v ktorey Kapy srzodku wiśiał Orzeł, bogáto perłámi i Dyámentami rożnemi kámieniámi sádzony [...]. RelWjazdKról B.
patrz: AKORDOWANY
– [...] W. I. P. Podskarbi Nadworny Koronny, rzućił inter Populum adstantem podług zwyczáiu pieniądze, á Krol I. M. po skończonym tym ták Solennym Akćie, szedł in codem Regali apparatu, do Pałácu swego Krolewskiego ná gorę, ktorego praecedebant Ichmość PP. wzwyż pomienioni signiferi I. W. Imść Xiądz Biskup Kujáwski deposito apparatu suo Episcopali y insi Iáśnie WIelmoźni Ichmość X.X. Biskupi, gdźie przyszedszy do Gábinetu swego ordynaryjnego złożywszy Krolewski swoy apparat, w zwyczayny się przybrawszy, poszedł do Izby, gdzie solennissime I.O. Xiążęćia I. M. Sacri Romani Imperii. Biskupa Pásawskiego Posła Wielkiego Cesarskiego, ná ten Akt Deputowánego, iáko też iáśnie WIelmożnego I. M. P. Owemberka Ambafratorá, Xiążęćia I. M. Elektora Brandeburskiego, ad Regalem suam wezwał Mensam [...]. RelWjazdKról A4v.
patrz: APARAT
– Item Káwálerye w Łośich Koletách, y Kiriśierách, Archibuźierowie etc. RelWjazdKról A3v.
– Stánęły potym Piechoty Krolewskie, w czerwoney bárwie piękney nowey [...]. RelWjazdKról Av.
patrz: BARWA
– [...] szli Páźiowie, Lokáie, Drábánći, Szwáyczárowie, Háyducy, z Węgierská y z Turecká barwiáni, pod piorámi biáłemi, w bogátey Liberyj. RelWjazdKról A2v.
patrz: BARWIANY
– [...] v szyie [mułów] dzwonki, z kutasámi y z fiskámi bárwiánemi, ktore brzęczáły wdźięcznie [...]. RelWjazdKról A2.
patrz: BARWIANY
– [...] po skończoney Mszy S. y po odebráney Benedykcyey Biskupiey, W. I. P. Podskarbi Nadworny Koronny, rzućił inter Populum adstantem podług zwyczáiu pieniądze [...]. RelWjazdKról Bv.
patrz: BENEDYKCJA
– [...] Kápelusz ná głowie Krolewskiey, guzámi Dyámentowemi zápięty, y bindá Dyámentowa ná koło z piorem czerwonym [...]. RelWjazdKról A3.
patrz: BINDA, BIŃDA
– Item Dragonie Krolewskie, w czerwoney bárwie nowey galonámi brámowáne, ktorych było Chorągwi dźieśięć ná koniách gniádych, z powieszonemi przez się pásámi Łośiemi, y z Herbámi Krolewskiemi. RelWjazdKról Av.
patrz: BRAMOWANY
– Sćiągáli się rożni Ludźie Pieszy y Konńi ná Przedmieśćiá, y Polá Promnikowe, iáko to Piechoty Węgierskie rożne, Polskie Chorągwie, Páncerne y Husarskie, buczne y piękne [...]. RelWjazdKról Av.
– Zá tymi [trębaczami] następowały Konie buczne, powodne, y wyśmienite, bogato rożnych kolorow, przybráne z Czáprakámi, y śiedzeniámi rożnemi haftowánemi, y nakrytemi Kápámi Axamitowemi Karmázynowemi, złotem brámowánemi, z herbámi Krolewskiemi, srebrem y złotem haftowánemi, rządami bogátemi złotemi, robotą wyśmienitą ktorych było 40. RelWjazdKról Av.
– Item Muły num: 40. ktore prowádzone były, w bárwie złotey, bogátey, przystroione brámowánemi galonámi srebrnemi, koperty Deki ná nich bogáto, z Herbámi Krolewskiemi [...]. RelWjazdKról A2.
patrz: DEK, DEKA
– [...] szli Páźiowie, Lokáie, Drábánći, Szwáyczárowie, Háyducy, z Węgierská y z Turecká barwiáni, pod piorámi biáłemi, w bogátey Liberyj. RelWjazdKról A2v.
patrz: DRABANT
– [...] Kámpánia Konna Kupiecka Cudzoźiemska, pieknie przybrána, y ná dobrych Koniach, z Muzyką, Trębaczow, y Fayfrow Drugá Chorągiew, tákże Polska Kupiecka też Konna, niby nákształt Peteorskiey, y w prowádźiwszy KROLA Imśći stánęli w szeregu, czekáiąc ná mijáiącego Páná. RelWjazdKról Av.
patrz: FAJFER
– Item Káret dwanáśćie Krolewskich bogátych, przy káżdey znowu bárwiáni rożni, á osobliwie ostátnia naybogátsza złotem haftowána, wewnątrz y powierzchu, ktora [!] ośm końi wiozły, w szorách srebrno złoćistych, pod kitámi y fiokámi, koloru iásno Isabellowego, álbo Wilczátego, z herbámi swoiemi Krolewskiemi [...]. RelWjazdKról A2-A2v.
patrz: FIOK
– [...] W. I. P. Podskarbi Nadworny Koronny, rzućił inter Populum adstantem podług zwyczáiu pieniądze, á Krol I. M. po skończonym tym ták Solennym Akćie, szedł in codem Regali apparatu, do Pałácu swego Krolewskiego ná gorę, ktorego praecedebant Ichmość PP. wzwyż pomienioni signiferi I. W. Imść Xiądz Biskup Kujáwski deposito apparatu suo Episcopali y insi Iáśnie WIelmoźni Ichmość X.X. Biskupi, gdźie przyszedszy do Gábinetu swego ordynaryjnego złożywszy Krolewski swoy apparat, w zwyczayny się przybrawszy, poszedł do Izby, gdzie solennissime I.O. Xiążęćia I. M. Sacri Romani Imperii. Biskupa Pásawskiego Posła Wielkiego Cesarskiego, ná ten Akt Deputowánego, iáko też iáśnie WIelmożnego I. M. P. Owemberka Ambafratorá, Xiążęćia I. M. Elektora Brandeburskiego, ad Regalem suam wezwał Mensam [...]. RelWjazdKról A4v.
– Item Káret dwanáśćie Krolewskich bogátych, przy káżdey znowu bárwiáni rożni, á osobliwie ostátnia naybogátsza złotem haftowána, wewnątrz y powierzchu, ktora [!] ośm końi wiozły, w szorách srebrno złoćistych, pod kitámi y fiokámi, koloru iásno Isabellowego, álbo Wilczátego, z herbámi swoiemi Krolewskiemi [...]. RelWjazdKról A2-A2v.
– [...] kilkánaśćie Kornetow, tákże w spráwie przez cáłe Miásto rozpostrzone stały pro securitate, et bono Ordine Wiázdu tego w żeleśćách iákoby Kiryśierowie, ná dobrych iednostáynych Koniách gniádych. RelWjazdKról Av.
– [...] był przybrány [król] w zbroię zbyt bogatą y rzadko widáną, rożnemi kámieniámi, iáko to Dyámentámi, Kárbunkułámi, Szmárágdámi przyozdobioną [...]. RelWjazdKról A4v-B.
patrz: KARBUNKUŁ
– [...] kilkánaśćie Kornetow, tákże w spráwie przez cáłe Miásto rozpostrzone stały pro securitate, et bono Ordine Wiázdu tego w żeleśćách iákoby Kiryśierowie, ná dobrych iednostáynych Koniách gniádych. RelWjazdKról Av.
patrz: KIRYSJER
– Item Ráytárya Krolewska w Koletách, itidem w czerwoney barwie, z srebrnemi galonámi ná dobrych tákże koniách gniádych, y skárágniádych [...]. RelWjazdKról Av.
patrz: KOLET
– Item Kawálerye w łośich Koletách, y Kiriśierách, Archibuźierowie etc. RelWjazdKról A3.
patrz: KOLET
– Przy konkluzyey Obiádu, wyszło do Márcypanow, iárzęczych pochodni 40. ktore náder bogáte y kosztowne z Insigniámi Oycá S. Cesarzá I. M. Rzeczypospolitey Weneckiey, Kor: Polskiey, y W. X. L. Cárá I. M. Moskiewskiego, iákoteż noviter Coronati Regis znáydowáły się. RelWjazdKról B2.
patrz: KONKLUZJA
– Item Muły num: 40. ktore prowádzone były, w bárwie złotey, bogátey, przystroione brámowánemi galonámi srebrnemi, koperty Deki ná nich bogáto, z Herbámi Krolewskiemi [...]. RelWjazdKról A2.
patrz: KOPERTA
– [...] kilkánaśćie Kornetow, tákże w spráwie przez cáłe Miásto rozpostrzone stały pro securitate, et bono Ordine Wiázdu tego w żeleśćách iákoby Kiryśierowie, ná dobrych iednostáynych Koniách gniádych. RelWjazdKról Av.
patrz: KORNET
– Radni suo ordine, wźiąwszy Baldachim bogaty, lámowy o sześćiu lafkach złotych z frandzlą złotą nieśli nád Krolem Imśćią, przez Miásto áż do Zamku [...]. RelWjazdKról A2.
patrz: LAMOWY
– Item Karet pięć Posła wielkiego Cesarskiego, Xcia Imperii Biskupa Pássawskiego, Liberya przy nich gwoźdźikowego koloru, sukienna srebrnym y Axamitnym galonem brámowána, z tych Karec iednę naypięknieyszą konie myszáte wiozły. RelWjazdKról A2.
patrz: LIBERIA
– RELATIA POLSKA SOLENNEGO WIAZDV, Do Stołecznego Miástá I. K. M. Krákowá y Zamku, z iák naywiększą Mágnificentią, y Pompą. RelWjazdKról A.
– A gdy zbliżył KROL imść do Miásta przed Bramę Mieyską Praenobilis et spectabilis Magistratus Cracoviensis, przez Imśći Páná Praezydenta ná ten czás Imśći P. Stanisłáwa Lopáckiego Ph. et Med. Doct. przy prezentowániu kluczy od Miásta humillime salutatus stylo Oratorio elegantissimo ná co ore Imśći P. Podkanclerzego, odpowiedźiano należyćie y przypuszczono ad osculum Manus Regiae, potym Ichmość PP. Radni suo ordine, wźiąwszy Baldachim bogaty, lámowy o sześćiu lafkach frandzlą złotą nieśli nád Krolem Imśćią, przez Miásto áż do Zamku, gdźie w Rynku sámym, dwie Triumphales Portae erectae ad stuporem cum rris inscriptionibus et eximiis Elogiis auro argentoq; wyryte były; ná ktorych iedney effigies Krolewska ad vivum wyrażona wystawiona byłá, ná drugi záś, ná Bucefale noviter Coronatus KROL Imść, wyśmienito y misterno zrobionym, cum clava Regia Loricatus, iáko niezwyćiężony Monárcha śiedźiał, etc. RelWjazdKról A2.
– Naprzod tedy co do Wiázdu należy, trzebá wiedźieć, iż pridiè Iego, wydáne były Ordynánse ex Mandato REGIO do Obozu Krolewskiego áby byli pogotowiu dla w prowádzenia nazáiutrz KROLA Imśći omni meliori ordine Regimenty y Gwárdye Krolewskie, przestrzegáiąc wszelákiey skromnośći y okázyj nie dánia do iákiego tumultu. RelWjazdKról A.
patrz: ORDYNANS
– [...] przybył KROL Imść in apparatu Ducali, to iest w Páludámenćie gránatowym Axamitnym, suto złotemi y srebrnemi accomodowánym kwiátámi podbitym gronostáiámi [...]. RelWjazdKról A4v.
– Naprzod tedy co do Wiázdu należy, trzebá wiedźieć, iż pridiè Iego, wydáne były Ordynánse ex Mandato REGIO do Obozu Krolewskiego áby byli pogotowiu dla w prowádzenia nazáiutrz KROLA Imśći omni meliori ordine Regimenty y Gwárdye Krolewskie, przestrzegáiąc wszelákiey skromnośći y okázyj nie dánia do iákiego tumultu. RelWjazdKról A.
– [...] koń był iásno płowy Isabellowy, bárdzo wspániáły y powolny, stąpał wolniuśieńko pod Krolem Imśćią z gory nogámi, niby tańcem, iáko wielce dobrze ćwiczony ná Szkole, ták dálece iż podobnego w cáłey Europie ználeść z trudnośćią by przyszło. RelWjazdKról A3.
patrz: POWOLNY
– Item Ráytárya Krolewska w Koletách, itidem w czerwoney barwie, z srebrnemi galonámi ná dobrych tákże koniách gniádych, y skárágniádych [...]. RelWjazdKról Av.
– RELATIA POLSKA SOLENNEGO WIAZDV, Do Stołecznego Miástá I. K. M. Krákowá y Zamku, z iák naywiększą Mágnificentią, y Pompą. RelWjazdKról A.
patrz: SOLENNY
– Item Káret dwanáśćie Krolewskich bogátych, przy káżdey znowu bárwiáni rożni, á osobliwie ostátnia naybogátsza złotem haftowána, wewnątrz y powierzchu, ktora [!] ośm końi wiozły, w szorách srebrno złoćistych, pod kitámi y fiokámi, koloru iásno Isabellowego, álbo Wilczátego, z herbámi swoiemi Krolewskiemi [...]. RelWjazdKról A2-A2v.
– Die 16. O czwartey godźinie po południu, według zwyczáiu Naiáśnieyszy Máiestat KROLA I. M. in Solenni Forma et Maiestate ná Homagium zieżdzał przed Ratusz, gdzie Theatrum wystawione y Baldachin, z temi wszytkiemi assistencyami Zołnierzow y Gwárdyi, ktore były ná Wieźdźie, tylko ta differencya była, iż większa liczbá znaydowáłá się, Ordinu Equestris et Senatorii Insignia Krolewskie, to iest Koronę, Berło, y Iábłko nieśli Ich Mość PP. Senatorowie ná poduszkach bogátych immediate przed Krolem... RelWjazdKról B.
patrz: WJAZD
– [...] kilkánaśćie Kornetow, tákże w spráwie przez cáłe Miásto rozpostrzone stały pro securitate, et bono Ordine Wiázdu tego w żeleśćách iákoby Kiryśierowie, ná dobrych iednostáynych Koniách gniádych. RelWjazdKról Av.