Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 57 cytatów z tego źródła
– Psalm czwarty Akty Miłości ku Bogu. ChrośZbiór Cc4.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Biedzę się, męczę wyglądaiąc świtu końca gorzkości mey y akonitu. ChrośZbiór E1v.
patrz: AKONIT
– Ná modlitwie dzień y noc, á káżdey Niedziele Naybárdziey sobie słodził, potráwy Aniele, Tak lat siedmnaście żyiąc w domu nieznáiomy, Oycá swego, wycierpiał wzgárdy, tuzy, gromy [...]. ChrośZbiór R1.
patrz: ANIELI
– To są zbawienne plastry, antydoty [o pokucie]. ChrośZbiór C3.
patrz: ANTYDOT
– Nałogi [...] Ktore się cale zmieniły w naturę Krwawą zrobiwszy w sercu aperturę. ChrośZbiór D3v.
– Trzymasz w Koronnym plac Areopagu sprawiedliwości miarkuiący szale. ChrośZbiór ded. 4.
patrz: AREOPAG
– Oczyszczasz wolą z sprosnego nałogu Ze się wyrzeka śmieci y barłogu. ChrośZbiór 17.
patrz: BARŁÓG
– Lecz ia dla niecnot moich y szaleństwá Wrocić do ciebie nie mam bespieczeństwá [mówi autor do Boga]. ChrośZbiór G4v.
– Poki moc swoię y bezecną rękę Ná moię zechce rospościerać mękę. ChrośZbiór 88.
– Po suchych mieyscách, y knieiách bezwodnych, Obłąkałem się w zawodách swobodnych, Bezdroże lubiąc, áni práwey drogi, Nietrzymáiąc się, choć mię kłoły głogi. ChrośZbiór D2.
patrz: BEZWODNY
– Eustáchiusz zważywszy zdáleka Piękne przy rzece trawy y rowniny Y przeźroczyste na dłuż y w szerz błonia W one zátoczył oboz swoy ustronia. ChrośZbiór X3.
– Lubo z błotnego ulepion wársztátu Szukać chcę chwały Twego Maiestatu. ChrośZbiór Bb3.
patrz: BŁOTNY
– Niech to Bożniczne opowiedzą ściany. ChrośZbiór 87.
patrz: BOŻNICZNY
– Niechay Bożniczne nie trzymaią progi Tak pożądaney ofiary. ChrośZbiór 108.
patrz: BOŻNICZNY
– [Eustachy] Z Rzymu był wygnáńcem [...] Uchodząc morzem, [...] ná ląd wyszedł, bydź niechcący bráńcem [w Rzymie]. ChrośZbiór Z2.
patrz: BRANIEC
– Iuż byłem grzesznym, choć máłym dziecięciem, Dopierosz gdy wiek młodzieński nádchodził, W pożądliwościm ász po uszy brodził, Ktora z błotnego dobywszy się ciáłá, Cnot latorośli we mnie przy tłumiáłá. ChrośZbiór C3.
patrz: BRODZIĆ
– Nie rad się kryształ w klarze brucze A coż potym gdy się prętko stłucze. ChrośZbiór M2.
– Lezałem w grzechach iáko wieprz w kármniku Młotem się pasąc przy pełnym cebrzyku Szkodliwych rozmow. ChrośZbiór 9.
– Albowiem iák źdźbło przy Cedrze wysokiem Lub iáko proszek niedoyrzány okiem Przy wielkich gorách zdadzą się bydź niczem Tak słowá moie przed Boskim obliczem. ChrośZbiór 209.
patrz: CEDR
– [...] com się stał czártu hołdownikiem [...]. ChrośZbiór QPs.
– Obiedwie strony przy płaczu obfitem Iuż się nácieszyć niemogą dosytem. ChrośZbiór 178.
patrz: DOSYTEM
– Wszyscy przez gwałt do ciáłá, dárli się y leźli, Iákby skarb bez żadnego szácunku ználeźli, Bo ná iego weyrzenie, zdrowie bráli chorzy, Słuch głuszy, mowę niemi, ślepym sie otworzy Wzrok, y oczy czystemi trędowáci stáną, Wolnemi ktorzy mieli przez czárty gábáną. ChrośZbiór R4-R4v.
patrz: GABANA
– Biedzę się, męczę wyglądaiąc świtu końca gorzkości mey y akonitu. ChrośZbiór E1v.
patrz: GORZKOŚĆ
– [...] ieden o drugim niewiedział Rodzony y w iákiey byli pokrewieństwa grani [...]. ChrośZbiór 170.
patrz: GRANIE, GRAŃ
– Między szeregiem Plánet iasnowładnych Tyś Nayiaśnieysza [...]. ChrośZbiór 100.
– Ty w wszechmocności własney trwasz ná wieki Iedynowładczą iesteś Duchow żywych [...]. ChrośZbiór 212.
– [...] niech serce na palu Niech ná katowniach grzeszne ciáło ięczy [..]. ChrośZbiór 3.
patrz: KATOWNIA
– Choć usidlony spałem dość warownie zá odpoczynek maiący kátownie [...]. ChrośZbiór 13.
patrz: KATOWNIA
– Trzymasz w Koronnym plac Areopagu sprawiedliwości miarkuiący szale. ChrośZbiór ded. 4.
patrz: KORONNY
– Psalm czwarty Akty Miłości ku Bogu. ChrośZbiór Cc4.
– Wycieńczać go [grzech] zaś bardzom dobrze umiał Składaiąc twardość oraz y niekarę Na skazitelney natury przywarę [...]. ChrośZbiór 9.
patrz: NIEKARA
– Papież Innocenty [...] czystą ofiarę Na Ołtarzu sprawował, za ludzką niekarę [...]. ChrośZbiór 137.
patrz: NIEKARA
– Przed Tobą Panie cięszkość moiey Y utrapienie wynurzam nędzy czym prędzy Nie żebym drog mych błędy y páciepi Śmiał ci odkrywać bo ie Ty wiesz lepi. ChrośZbiór 51.
patrz: PACIEP, PACIEP
– Kto zdoła chrápliwym ięzykiem Z wdzięcznym się mieścić w paragon słowikiem. ChrośZbiór 207.
patrz: PARAGON
– Dał mi pierścień swoy z palca y z Rycerskim pásem Obwiniony w purpurę. ChrośZbiór 133 Ż.A..
– [...] ráchunek oddać przyidzie z płátu Włodarstwá mego [...]. ChrośZbiór 5.
patrz: PŁAT, PŁATA
– Ták nas obudwu Zwierz poczapił z świata. ChrośZbiór 186.
– Z iego podoby, z iego świętey woli Szkodliwy kąkol twey nieskaził roli. ChrośZbiór 102.
patrz: PODOBA
– Grzechowa pádła nań pomucha. ChrośZbiór 29.
patrz: POMUCHA
– Teopistá [...] za poniewierką y swym powłoczeniem [...] był zániesiona [...]. ChrośZbiór 189.
– ...nieprzyjaciel [...] Przy posiłkownym złamany, zaszczycie W pierwszym spotkániu polá mu niestrzymał. ChrośZbiór 183.
– Ná modlitwie dzień y noc, á káżdey Niedziele Naybárdziey sobie słodził, potráwy Aniele, Tak lat siedmnaście żyiąc w domu nieznáiomy, Oycá swego, wycierpiał wzgárdy, tuzy, gromy [...]. ChrośZbiór R1.
patrz: POTRAWA
– Znał mię Rzym Wodzem, nie tylko szlachcicem W zacność y w sławę w część obfituiącem iako chmiel z potyczem. ChrośZbiór 3.
patrz: POTYCZ, POTYCZA
– Miał przystęp, kto mi prawił co do gustu Swobodny ięzyk odszedł bez przypustu... ChrośZbiór 22.
patrz: PRZYPUST
– Poki moc swoię y bezecną rękę Ná moię zechce rospościerać mękę. ChrośZbiór 88.
patrz: RĘKA
– [...] zkąd przyszło do tey o życiu rozpráwy Zołnierzom onym [...]. ChrośZbiór 191.
patrz: ROZPRAWA
– Wyroki páńskie czyste, żywe, mowne Iáko śiedmkrotym ogniem polerowne. ChrośZbiór 90.
– [...] była temu trefunkowi rádá [...]. ChrośZbiór ???.
– [...] załodze Ruszył się wnocy skromno y ubodze [...]. ChrośZbiór 160.
patrz: UBODZE
– Byłáli wzmianká o cnotliwym człeku, Iam naywiádomszym stał się iego wieku. ChrośZbiór F3v.
patrz: WIADOM, WIADOMY
– Do Boga wzdychał gdy mu ná myśl pádłá Fortuna pierwsza; y zmienne wiiadłá. ChrośZbiór 172.
patrz: WIJADŁO
– ...w tey wiktymie samá cnotá... ChrośZbiór 108.
patrz: WIKTYMA
– Każdy z nich łzámi od radości skapie On, że mu pierwsza wraca się witana Ci, że ták droga korzyść przy herapie ChrośZbiór 178.
patrz: WITANA
– Rzekłbyś że drugie witánie się wraca Jozefa z swymi po AEgypcie braty. ChrośZbiór 197.
– Mieszkał za tym w właśliwym Oyca swego Domu... ChrośZbiór 136.
patrz: WŁAŚLIWY
– ...uchodząc wnikow Szatańskich, do tegosz wiodł y swych Domownikow... ChrośZbiór 128.
patrz: WNYK
– Znierozumnego, nie życia, lecz żydłá Do głupiegom iest przyrownány bydłá W rospuście moiey, że mię biorą wstydy Mowić to, co się działo bez ochydy. ChrośZbiór 24.
patrz: WSTYD