Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 47 cytatów z tego źródła
– Przyczyna druga zatrudnionych konkluzyi dla przewrotnych afektow: z ktorych pierwszy Chciwość. OpalŁRoz L1v-L2.
patrz: AFEKT
– Czytelniku. Dawam, pod uwagę twoię tę krotką pracę: oto cię prosząc, abyś o niej z rozmysłem y bez affektu sądził. OpalŁRoz A1v.
patrz: AFEKT
– Z tąd ná koniec nie dármo podięte protekcye Miast Książąt lennych w nie słusznych áfectácyách/ y Oyczyźnie szkodliwych. OpalŁRoz L2.
– Drugi nie mniey szkodliwy [skutek] iest/ Nienawiść prywatna y zrozrożnionych animuszow pochodząca niezgoda. OpalŁRoz L3.
– Praca do odpoczynku wabi, appetit do pokarmu. OpalŁRoz M2v.
– Tam [w Rzymie] bowiem Pospolstwo/ rozumieiąc sie bydź obciążonym od Senatu/ zbroynie y armatno in sacru montem, gdy z Miasta ustąpiło/ otrzymało to nakoniec vt plebi, sui magistratus essent sacrosancti. OpalŁRoz B4v.
– Niektorę artykuły rzeczą samą prywatnę/ chcieć będą ci ktorzy ie wnoszą/ aby za publiczne były rozumiane y czytane. OpalŁRoz K4.
patrz: ARTYKUŁ
– Znaydziesz tám inscitia Reipubl. nie uważnych/ y do traktowania spraw ták wielkich/ baczenia miáłkiego/ á wielkiego o sobie rozumienia/ quibus eloquentiae satis. OpalŁRoz C2.
patrz: BACZENIE
– Práwá/ áby były záchowáne/ potrzebuią dobrych obyczáiow: Co mym zdániem dobrze y bácznie powiedział [Machiawel]. OpalŁRoz E1.
patrz: BACZNIE, BACZNO
– Więc isz (ile ia baczyć mogę z przyczyn wyżey pomienionych) koniecznie odmiánę nászey Oyczyźnie obiecuią/ ktora naturali mutatione sub Dominum, bydź musi. OpalŁRoz F1.
patrz: BACZYĆ
– Aby relacye Hetmańskie/ Posłow wracaiących sie/ u was nie bawieły, y niebrały wam czasu. OpalŁRoz M1.
patrz: BAWIĆ
– Czytelniku. Dawam, pod uwagę twoię tę krotką pracę: oto cię prosząc, abyś o niej z rozmysłem y bez affektu sądził. OpalŁRoz A1v.
patrz: BEZ, BEZ, BEZE
– A iLekroć słuszna przyczyna R. P. do woyny pociągnie/ miłością Oyczyzny/ y obroną wiáry świętey pobudzone męstwo/ dzielność/ y odwagá wászá/ strászna wszystkim nieprzyiáciołom będzie. Y szczęśliwa broń Polska ten kres zwycięstw w Narodách Pogáńskich odniesie. OpalŁRoz M4.
– Ták chciwość nie násycona wszystkich opánowáłá/ y dla wielkigo [!] zbytku nie może być uśmierzona. OpalŁRoz D4.
patrz: CHCIWOŚĆ
– Z tey tedy nowey przyczyny/ á co większa niech będzie) zá pilną proźbą moią/ niechciey się, WM. iuż dáley wymawiáć. Pleb. Iać iáko więc mowią/ nie chodzę na Biskupich nogach/ Otrzymawa zezwolenie od Księdzá. OpalŁRoz B3.
patrz: CHODZIĆ
– Gdzie nikt hołdowáć y posłusznym bydź nie chce/ tám Pánem nie będzie y ten/ kto się nim urodzi. OpalŁRoz 54.
– Zá co procz miłego v Potomności wspomnienia/ y sławy nieśmiertelney/ procz wieczney y wysokiey Korony w Niebie/ wprzod benefacti dulcem conscientiam odnosić będziesz/ á potym miłość ludu powierzonego/ y z niey pochodzące ochotnie y dobrowolnie posłuszeństwo/ gdy káżdy z tąd dobro y szczęście swe vznawáć będzie żeć hołduie/ orazcię názywáiąc y Pánem y Oycem. OpalŁRoz M3.
– [...] ták też właśnie u nas wolność iest w niewoli u siebie/ y sámá sobie gwałt czyni/ gdy dla iednego przeczącego, zgodá wszystkich rozrywáć się musi/ y ieden drugiemu ze ták rzekę, manus inferre videtur. OpalŁRoz E4v.
patrz: CZYNIĆ
– Tosz tedy po tych deklámacyach: ktore ráczyby in Scena służyły/ niż in Senatu. OpalŁRoz I3.
patrz: DEKLAMACJA
– Niech się tedy káżdy Pan wolnymi głosámi obrány w Páństwie/ iáko w swoim kocha/ á upewniam/ że uczyni dosyć swoiey powinności/ y pánowáć będzie dobrze. OpalŁRoz G4.
– A że ták vporemczęstokroć Brácia wászy w tym idą/ przyczyná tá/ przyznáć się im musi/ iż się wprzod w áfektácyách ich y nápráwie praw dosyć nie dzieie [...]. OpalŁRoz K3.
– [...] ták też właśnie u nas wolność iest w niewoli u siebie/ y sámá sobie gwałt czyni/ gdy dla iednego przeczącego, zgodá wszystkich rozrywáć się musi/ y ieden drugiemu ze ták rzekę, manus inferre videtur. OpalŁRoz E4v.
patrz: GWAŁT
– Y záś gwaltownie otrzymáne Pánowánie bliski barzo ma do Tyráństwá stopień. OpalŁRoz G1.
– Y nie dla inszey przyczyny przeczyć temu kto będźie/ tylko że mu smákuie ten nierząd w ktorym ma wolność swych prywat dopináć/ tárgi z Pánem czynić/ dobro Oyczyzny postronym przedáwáć prywatnych ludzi potędze/ zá wioskę y vrgielt vsługowáć. OpalŁRoz Lij.
– Kiedyby to tedy rzecz podobna byłá odstrychnąć od rad publicznych Pánoch Vrgeltnikow/ y Pánow rękodáynych/ trochęby łácni postępowáło wásze Seymowánie. OpalŁRoz L3v-L4.
– Wiem ći/ że sie to zdánie nie podobáć będźie owym co się Populauitami názywáią/ ále ia nic nie stoię o ich rozsądek/ wiedząc ze ći Monarchomachi chcą swym Pánom pánowác. OpalŁRoz Fij.
– Niechby kto przeczył kreskom potężnieyszych/ wszák obaczę/ iezeliby aequalitas wolnego głosu co pomogłá/ gdyby przy niey nie byłá aequalitas sił zárownych y potęgi. OpalŁRoz E3v.
patrz: NIECHBY
– Cel dobroczynności y łáski Páńskiey niech będzie/ Dobro R.P. Ktora nic z tąd záprawdę pożytku nie odnosi [...] Ieżeli nie násycone umysły pásą się/ nie do potrzeby/ ále do zbytku. OpalŁRoz 51.
– Ták chciwość nie násycona wszystkich opánowáłá/ y dla wielkigo [!] zbytku nie może być uśmierzona. OpalŁRoz D4.
– Y było to chwalebne temperamentum władzy Krolow/ áby się nie vnosieli swą potęgą w niesłuszne pánowánie. OpalŁRoz C1v.
– Z tey tedy nowey przyczyny/ á co większa niech będzie) zá pilną proźbą moią/ niechciey się, WM. iuż dáley wymawiáć. Pleb. Iać iáko więc mowią/ nie chodzę na Biskupich nogach/ Otrzymawa zezwolenie od Księdzá. OpalŁRoz B3.
patrz: NOGA
– Iáko kto kray opisuie/ gory z dołu mierzy/ y uważa/ á ná pádoły y rowniny z gory pátrzy/ ták ná uznánie natury poddánych/ trzebá bydz Pánem/ ná uznanie nátury Pánow trzebá bydź poddánym. OpalŁRoz B2.
– A ták gdy karność/ to iest/ duszą praw zniesiona/ y prawá z nią oraz. Et mille poenarum indagine inclusa malitia, táki má właśnie hámulec/ iakoby otoczoná byłá páięczą siatką. OpalŁRoz E2.
patrz: PAJĘCZY
– Abowiem stárodawnymi Przodkowie nási/ pod łáskáwym pánowániem Krolow Zyiąc/ praw niepotrzebowáli/ iáko Iustinus o pierwszych onych y prostych ludziach mowi. OpalŁRoz 15.
patrz: PANOWANIE
– Brzydka iest [...] Polska dla którey proste one y skromne obyczaie w pośmiewisku/ y ochydzie/ y świątobliwa parsimonia w Kompániey z Poćciwością iuz dawno wygnána. OpalŁRoz 31.
patrz: PARSYMONIA
– Benefacti dulcem conscientiam odnopsić będziesz [...] á potym miłość ludu powierzonego/ y niey pochodzące ochotne i dobrowolne posłuszeństwo/ gdy káżdy z tąd dobro y szczęście swe uznawáć będzie żęć hołduię/ oraż cię názywaiąc y Pánem y Oycem. OpalŁRoz 93.
– Aleć tych áfektow náiwieksza podniata ex clientum turba, ktorzy vsluguią vpornym y wyużdánym głosem żądzy Pánow swoich, quos inhonesta et pernitiosa libido tenuit, potentiae paucorum, decus atq; libertatem suam gratificandi. OpalŁRoz M.
– Ale iá rozumieiąc podobno/ że to ábo ná Seymie/ ábo ná Seymiku mowię/ unoszę się názbyt w długą mowę. OpalŁRoz M2.
patrz: PODOBNO
– [...] álbo extra ordinem dobrowolnie sobie obieráłá tákich ktorzyby zupełną władzę mieli corrigendi mores, iáko byli Draco, Solon, Lucyrgus, álbo to przez gwałt kto otrzymał/ y Pánem się uczynił/ iáko August, ktory opánowawszy Rzym potentiae securus dedit jura, queis pace et Principe vterentur. OpalŁRoz G1.
– Ktora obietnicá/ gdy mu zá rozerwániem zgody y przyiáźniey z Pompeiuszem/ znowu negabatur áżby woysko rozpráwiwszy veniret Maiorum more, niechćiał on popełnić ták grubego erroru, ále mocnie flagibat decreta z tym się oświadczáiąc/ że Woyská puśćić niemogł áżby nádźieiá godnośći vczyniona, ziszczona byłá. OpalŁRoz Dv.
– Wtey zwłaszczá máteryey ieżeli vpor zwyczáiny/ y nie rozsądny przystáie/ nieomylnie Seym strácicie/ bez ktorego R. P. w insze odmienić się postánowienie musi. OpalŁRoz H4v.
– A gdy w rozrożnieniu Sentenciey (o co miedzy wámi łácniey/ niż o zgodę) przystąpi ábo glupi/ ábo zły y przewrotny vpor ktory zadnym rácyom vstąpić nie będzie chciał/ przyznáć mi to káżdy musi/ ze ábo dobro R. P. szwánkowáć bedzie/ ábo tá/ ktorą się sczycicie głosu wolność. OpalŁRoz F1.
patrz: RACYJA
– Zostáwuię to tedy owym/ ktorzy w Szkole wiele dowodow przynosząc swárzą się quaesit regiminis forma laudatissima Y dawam Thomae Moro wolność stanowienia w swoiey zmyśloney Vtopiiey tákiey R. P. iáko się iego rozsądkowi podobáłá/ á sam wolę słucháć Marcellum o czáśiech swych v Tacita, mowiące[g]o [...]. OpalŁRoz G.
patrz: UTOPIA
– Tego nie vważaiąc/ że lubo trzebá (co y W. M. sam przyznasz) miárkować czasem studidium Populi, iednák to nawięcy należy Senatowi/ ktory właśnie ma śrzodkowáć miedzy Pánem á Poddánimi/ y ich áfektácye ták miárkowáć/ żeby áni Wolnośći vbliżenie było/ áni nád powinność vwleczenie władzy pánuiącego. OpalŁRoz K iij.
patrz: UWLECZENIE
– Názbyt mię WM. chwalisz/ affektowi w tym swemu wolne wyrzucáiąc wodzá [...]. OpalŁRoz A3.
– [...] nie pohamuią złości ludzkiey/ ktora Poćciwość stárożytną raz zdeptawszy/ pomnazáć się będzie/ inualido legum auxilio, quas vi, ambitu, postremo pecunia turbabuntur. OpalŁRoz 32.
patrz: ZDEPTAĆ
– A że tym podobieństwem dáley poidę iako ciáło ludzkie effectum [...] bydz nie może uleczone/ chyba immutatione viscerum, tak cále zepsowana K. P. w ktorey iusz y práwá/ y zwyczáie zdeptáne/ chyba się sámą postánowienia swego odmiáną náprawi/ Polskiey zwłaszczá nászey/ grauia symptomata inaczey być zleczone niemogą. OpalŁRoz 33-34.
patrz: ZDEPTANY