Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 53 cytatów z tego źródła
– Mają [fundacja kanoniczek] Abbatisse, z których [panien] i ta nubere może. WojszDiar 18.
– Niedaleko stamtąd [od Maastricht] klasztor panien, których abbatissa ma ius gladii. WojszDiar 30v.
– Ma każda panna 400 talerów excepta mensa intraty, Abbatissa 100 talerów. WojszDiar 18.
– Oddawano [..] prezenty papieżowi, chleb, wino w barełach, świece ambasciatorowie oddawali. WojszDiar 122.
– Byliśmy al. Corso, widzieli piękne maszkary na koniach ambasiatora hiszpańskiego. WojszDiar 115v.
patrz: AMBASJATOR
– Anatomia [tu: ekspozycja] jest publica, w której mirabilia widzieć z ludzi, bestyjej, ptastw, psów anatomie. WojszDiar 36v-37.
patrz: ANATOMIA
– Anatomia jest publica, w której mirabilia widzieć z ludzi, bestyjej, ptastw, psów anatomie. WojszDiar 36v-37.
patrz: ANATOMIA
– Inter caetera jest iedna comitissa ścięta co dziecię swoie struła, i druga anatomizowana. WojszDiar 37.
– Byłem na mszy u S. Piotra [...] potem u Nasw. Panny, u Antoninów. WojszDiar 27.
– Apostołowie na ścianach z marmuru y gipsu, pod nimi epitafia z marmurów. WojszDiar 42.
patrz: APOSTOŁ
– Pałac Kardynała Gorietta [...] w którym [...] Szkatuły, między innemi szkatuła, abo raczej apteczka od srebra barzo piękna. WojszDiar 107.
– Około ołtarza wielkiego z marmurów barzo pieknie aptowanych pawiment. WojszDiar 54v.
patrz: APTOWANY
– Solemnis actus [...] w kościele Naświetszej Panny odprawował się [...] Króla wprowadzał Arcybiskup paryski. WojszDiar 65.
patrz: ARCYBISKUP
– Był po obiedzie Arcybiskup Ormiański. WojszDiar 115v.
patrz: ARCYBISKUP
– Książę J. M. wizitę oddał X. Arcybiskupowi Ormiańskiemu. WojszDiar 107.
patrz: ARCYBISKUP
– Po bokach kościoła leżą Arcybiskupi z marmuru wyrzezani in Pontifialibus statui, których jest niemało. WojszDiar 19.
patrz: ARCYBISKUP
– Był po obiedzie Arcybiskup Ormiański. WojszDiar 115v.
patrz: ARCYBISKUP
– Ks. J. M. był u Arcybiskupa Ormiańskiego. WojszDiar 115v.
patrz: ARCYBISKUP
– Wyjechaliśmy circa decimam horam zjadszy śniadanie i dwa dni zmieszkawszy pod Krackbein u arcycupigrosza. WojszDiar 14.
– Rano puszczałem krew, która arcyzła była. WojszDiar 115v.
patrz: ARCYZŁY
– Mszy s. rano wysłuchawszy drogą arcyzłą do Terraciny na obiad [pojechali Ostrogscy], gdzie arcyźle traktują, ani noża, ani łyżek nie dają. WojszDiar 107v.
patrz: ARCYŹLE
– U mnie [byli] Dominikani [...] Ojcowie Armeni. WojszDiar 129.
patrz: ARMEN, ARMENUS
– Byłem w kościele S. Agnetis fora di Citta, gdzie iey ciało lezy, tam z Porphiru słupy Pedestał, na ktorym stoi Effigies S. Agnetis z syciliyskiego Aspru sama statua. WojszDiar 133v-134.
patrz: ASPER
– Tameczne [zodiaku] światła podług tychże zdania Astronomow są barzo w swey światłości błędne y niestateczne. WojszDiar 30.
patrz: ASTRONOM
– M[szę] S[więtą] miałem u S. Stanisława. Arebini Augustian kazał. WojszDiar 115v.
– M[szy] S[więtej] słuchałem u Augustynianow, gdzie 40 horae. WojszDiar 123v.
– Byłem u Augustynianów na nieszporze, potem in ecclessiae SS. Innocentum. WojszDiar 85v.
– Kościoł przy ktorym Augustiniani nie nazbyt wielki. WojszDiar 121.
– Byliśmy in ecclesia Regina Coeli, ołtarz dziwnie piękny, z marmoru, augustinianek. WojszDiar 113.
– Miasto [Kolonia] samo murowane [...] fortecą barzo piękną y ogromną ufortifikowane. Basztami gęstymi, belvardami, niesłychanie wielkie. WojszDiar 17v.
– Bastilia Forteca, gdzie Xiążąt, Panow sadzaią. WojszDiar 60.
patrz: BASTYLIA
– Processia była mniszek Beginek narachowałem w Processiey 260. WojszDiar 43v.
patrz: BEGINKA
– Potym byliśmy gdzie dzikie bestyje. Lwy ktorych 5. Tygrys barzo piękny. WojszDiar 70.
patrz: BESTYJA
– Te mury z iaiec białkiem mlekiem, wapnem pobielali [Rzymianie]. WojszDiar 111v.
– P. Garsan lan darował mi Diurnalik przytym Flores Bibliae. WojszDiar 83v.
patrz: DIURNALIK
– U mnie [byli] Dominikani [...] Ojcowie Armeni. WojszDiar 129.
patrz: DOMINIKAN
– Potym byliśmy gdzie dzikie bestyje. Lwy ktorych 5. Tygrys barzo piękny. WojszDiar 70.
patrz: DZIKI
– Záprawdę nie wielka wysługá po Pańskich báżantách/ po Krolewskich potráwach prosić o partykę chlebá/ á to náwiętsza/ że v nieprzyiaciela. Po drogich y wytwornych winách o gębkę do łez otarcia supplikować. WojszDiar 271.
– Te mury z iaiec białkiem mlekiem, wapnem pobielali [Rzymianie]. WojszDiar 111v.
patrz: JAJCE, JAJCO
– Po bokach kościoła leżą Arcybiskupi z marmuru wyrzezani in Pontifialibus statui, których jest niemało. WojszDiar 19.
– Apostołowie na ścianach z marmuru y gipsu, pod nimi epitafia z marmurów. WojszDiar 42.
– Krola obierali deboszowali, maszkaraty przyszły. WojszDiar 57v.
– Jezdziłem z P. Posłem do Versaliy do Menazery gdzie inter caetera Słonia widziałem młodego, szarawego, z tamtąd w Pokoiach Varsalskich byli. WojszDiar 81.
patrz: MENAZERA
– Processia była mniszek Beginek narachowałem w Processiey 260. WojszDiar 43v.
patrz: MNISZKA
– Z niemym y martwym spráwá/ á spráwá przegráną páchniącá. WojszDiar 238.
– Paciorki mi wszytkie ocierano o kolumnę Christi. WojszDiar 123.
– Solemnis actus [...] w kościele Naświetszej Panny odprawował się [...] Króla wprowadzał Arcybiskup paryski. WojszDiar 65.
patrz: PARYSKI
– Kupiłem kamienie do korony[...] pierścień mi zgotowany. WojszDiar 83.
– Byliśmy w kościele al Domo, gdzie pierścień Naśw. Panny asservatur, ale klucz u 14 osob, nie widziałem. WojszDiar 105.
– Pierścień sprawiłem sobie, sygnet kosztował mię florenów 35. WojszDiar 78.
WojszDiar 88v.
patrz: PORTYR, PORTYRA
– Anatomia [tu: ekspozycja] jest publica, w której mirabilia widzieć z ludzi, bestyjej, ptastw, psów anatomie. WojszDiar 36v-37.
patrz: WIDZIEĆ
– Byliśmy w kościele al Domo, gdzie pierścień Naśw. Panny asservatur, ale klucz u 14 osob, nie widziałem. WojszDiar 105.
patrz: WIDZIEĆ