Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RzewKor 1701-1750 oryginał
Korespondencja

brak w internecie 30.06.2023.
Odnotowano 51 cytatów z tego źródła
– Nawet u Samych Absolutow gdzie tylko in unius Gloriam et interesse bellatur przednieyszych Domow to naypiersze Gentile Decus, ze y w Woysku trzymaią wysokie szarze. RzewKor 21.
patrz: ABSOLUT
– Jabym zas chciał z partykularney moiey Votis Wszey Xcey Msci Addictii, aby mu Universorum amicitias maiącemu, pauci etiam desinat Inimici. RzewKor 43.
patrz: ADDYKCJA
– W drodze [...] odebrałem tę expedicyę przez adres Xięcia JMCi na Krakow do teyże kommissyiey. RzewKor 4.
patrz: ADRES
– Sam Imść przeszłego Roku, z tą Godnoscio Prycypialno mnie potykał, y perswadował Jey akceptacyą. RzewKor 44.
patrz: AKCEPTACJA
– Imie moie niesłusznemi carpebatur [przez przeciwników na sejmiku] acclamatiami. RzewKor 32.
patrz: AKLAMACJA
– To mieysce [...] zostaie bez Altyleryi proporcionalney bez ammunicyi dostateczney. RzewKor 19.
– Altylerya koronna in Pace decus, in Bello praesidium bez armat Ammunicyi ad eum przyszła statum ze y w Boiu y Pokoiu nie iest Sufficiens ad usus publicos. RzewKor 16.
– Altylerya koronna in Pace decus, in Bello praesidium bez armat Ammunicyi ad eum przyszła statum ze y w Boiu y Pokoiu nie iest Sufficiens ad usus publicos. RzewKor 16.
– Dosc tey Antonomazyi do wyrazenia z kim wszedłem w tranzakcyą. RzewKor 43.
– Upewniam ze [...] zarowną submisyą y applikacyą skarbiąc dalsze respekta sposobić się będziemy. RzewKor 10.
patrz: APLIKACJA
– Wszakże wiedział Imść, Że mi Krol Arcybiskupstwo Gnieznienskie ieszcze przed Bratem IEgo [...] assekurował. RzewKor 42.
– Wszakże wiedział Imść, Że mi Krol Arcybiskupstwo Gnieznienskie iescze przed Bratem IEgo praemisso Iuramento, flexis genibus assekurował. RzewKor 42.
– Affekcya Podagryczna Ze tak długo nogi WMP attakuie Załuię wielce. RzewKor 24.
patrz: ATAKOWAĆ
– Expediret zatym tak na Poczty Rotmistrzowskie Polskiego zaciągu iako y na Gaże Officierskie Cudzoziemskiego Authoramentu z osobna obmyslic fundum. RzewKor 16-17.
patrz: AUTORAMENT
– Ewangelicznego nasladowac powinna [Rzeczpospolita] Gospodarza który de Thesauris suis profert nova et vetera aby maiąc na baczeniu nowe zasługi nie przepominac y starych. RzewKor 16.
patrz: BACZENIE
– WM Panstwu […] z wszelkiemi na Dom Ich benedykcyami z serca. zycząc iestem [zakończenie listu]. RzewKor 25.
patrz: BENEDYKCJA
– Polityka uczy ze to y samym Berłom krolewskim przystoi Dictaturae Legum submittere Fasces. RzewKor 17.
patrz: BERŁA, BERŁO
– Za bioro wielk[ie] dałem Czer złł trzy Za bioro mnieysze dałem złł Nu 24. RzewKor 48.
patrz: BIORO, BIORO, BIURO
– Bogdayby iuz owe publicznych obrad niezwyczayne Imiona y wzięte ex Annalibus publicae calamitatis nazwyska w niepamięc poszły [...]. RzewKor 14.
– Rzpta [...] wystawiła osoby nasze na celu opacznych suspicyi. RzewKor 22.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Teraz [...] nieprędkości, ktora we mnie monetur zazyłem umyslnie dla wzięcia pewnieyszey miary do celu ochor\tnego mego słuzenia. RzewKor 40.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Iezeli Imie Woyskowe będzie w tey Censurze woli kozdy co Honor kocha wyrzec się tego tytułu. RzewKor 21.
patrz: CENZURA
– Nikomu nie zwykłem bronić wydania własnych chłopow parendo Legi et Iustitiae. RzewKor 39.
patrz: CHŁOP
– Expediret zatym tak na Poczty Rotmistrzowskie Polskiego zaciągu iako y na Gaże Officierskie Cudzoziemskiego Authoramentu z osobna obmyslic fundum. RzewKor 16-17.
– Skarzo się na mnie na publicznych kongresach ze Ihm. krzywdy y Gwałty czynie [...]. RzewKor 33.
patrz: CZYNIĆ
– Imc Pan Szpillowski [...] otrzymał od Im Pana Kanclerza Koronnego MMPa deklaracyą na Woytostwo w Starostwie moim Drohowiskim [...]. RzewKor 47.
– Za drelusz mam oddac złł Pięc. RzewKor 48.
patrz: DRELUSZ
– A żeby Z dyskredytowaniem cudzym y niesłusznym przeszkodowaniem łatwieyszy do Promocyi, y wyrobienia Interessow swoich ziednać sobie przystęp owo zydła w tym zepsowanym wielu trudno prawdziwego sine aemulatione et invidia znaleść Przyiaciela, mediocriter malus pro Optimo censetur. RzewKor 28-29.
– Ewangelicznego nasladowac powinna [Rzeczpospolita] Gospodarza który de Thesauris suis profert nova et vetera aby maiąc na baczeniu nowe zasługi nie przepominac y starych. RzewKor 16.
– Skarzo się na mnie na publicznych kongresach ze Ihm. krzywdy y Gwałty czynie [...]. RzewKor 33.
patrz: GWAŁT
– Wszakze wiedział Jmść, ze mi Krol Arcybiskupstwo Gnieznienskie iescze przed Bratem JEgo praemisso Juramento, flexis genibus assekurował, a iescze na te Promotio Moskiewskiey Instantiey zazył, excluso me nawet y od Biskupstwa Kujawskiego y od Krakowskiego. RzewKor 42.
patrz: IMĆ, JM., JM., JMĆ, JMŚĆ
– [...] we wszytkich [...] okazyach interessujących się ad obsequium [...] czułem się zawsze bydź [...]. RzewKor 40.
– Altylerya koronna in Pace decus, in Bello praesidium bez armat Ammunicyi ad eum przyszła statum ze y w Boiu y Pokoiu nie iest Sufficiens ad usus publicos. RzewKor 16.
patrz: KORONNY
– Jak tylko po uciszonym ab hostio pograniczu obiołem na Podolu kilka Wiosek, stykaiących się z gruntami Lisowieckiemi, zawsze in pacifica Jch byłem Possessione, trzymaiąc się tego, com zastał przy dawnych zwyczaiach y Granicach. RzewKor 35.
patrz: LISOWIECKI
– Ewangelicznego nasladowac powinna [Rzeczpospolita] Gospodarza który de Thesauris suis profert nova et vetera aby maiąc na baczeniu nowe zasługi nie przepominac y starych. RzewKor 16.
patrz: MIEĆ
– Dziękuię unizenie WMPanu ze Woytowstwo Mikołajowskie deklarowałes expedyować według prozby moiey. RzewKor 47.
– A że y te z dobroci Swoiey raczysz in maius extollere, iest to samemu WMMPanu gloriosum moiey zas nieudolnośći monitorium, abym się starał nie tylko lepiey słuzyć, ale tez domyslać, kazdey WmPana posługi. RzewKor 39.
patrz: MONITORIUM
– Dziękuię owszem że mie Wsza Xięcia Mśc wyrazasz Intentiones suas, et impavidum w tey mierze praemones, zebym zas silentio meo nie zdał się bydz conscius culpa vel succumbere sulmi nationibus, nie starałem się, iakom nadmienił o tę komissyą promowowac [...]. RzewKor 4.
patrz: NADMIENIĆ
– Imie moie niesłusznemi carpebatur [przez przeciwników na sejmiku] acclamatiami. RzewKor 32.
– [...] były [...] Instrukcye, aby pomienioną władzę windicowac z obarczenia w komendzie [...]. RzewKor 21.
patrz: OBARCZENIE
– Piękna to panuiący[ch] Pochwała gdzie więcey Leges mogą anizeli Reges. RzewKor 17.
patrz: PANUJĄCY
– [...] podobnieysza było w ten czas posliznąć się, kiedy Polus arcticus więcey nizeli 3-tiam partem stellarum pociągnął był do siebie [...]. RzewKor 22.
patrz: PODOBNA
– (...) O Poniedziałku naydali wyiade, y oddam we wtorek Vota moie (...). RzewKor 39.
– Co zas ieno WMPan raczysz consummatissimo suo Iudicio mi inspirare, uczynic y powodowac się będe... RzewKor 27.
– [...] kogozby do serdeczney kompassyi nie poruszył [żal] y nie wycisnął łez przez gwałt? RzewKor 10.
– Choćbym tylko obiazd S.P. Jm Pana Sabatyna namienił, wystarczyłby mi na obrone moie y na zrazenie niesłusznych Jhsciow uzurpacyi, ale nad to wszystko pod prawem wszyscy rownie siedziemy. RzewKor 33.
patrz: UZURPACJA
– Juzem się nie raz skarzył, ze gdy dam vim patior, od tych ktorzy mi ią czynią, iescze calumnior, choć z łaski Pana Boga iestem longe positus et a voluntate wdzierania się wcudze ex a necessitate. RzewKor 33.
– Nikomu nie zwykłem bronić wydania własnych chłopow parendo Legi et Iustitiae. RzewKor 39.
patrz: WŁASNY
– z Razu nie zdało mi się na Skrypt WMMPana odpisac, generoso Silentiõ chcąc ulcisci nie słuszne Scommata, ale abym nie dał magnitati tripudia, y iakowego rozumienia krotko odzywam się dziwuiąc się bardzo nie dyskretney WMM Pana Literze, tykasz WP indirecte illibatam Jidem ktory zawsze J K Mśc doznawał po mnie, y więcey nizeli po WMP[an]a Zyczliwosci doznawac statecznie będzie, ktoremu wiem dobrze ze się bardziey rectitudo animi, nizeli Hypocrisis podoba [...]. RzewKor 5.
patrz: WP, WP, WP.
– Będąc in unin felicitatis Vitae meae w Domu Xcia Jmci Wwdy Krakowskiego przypominam się łasce WMMP[an]a na Dobrodzię, y upominam się responsu na moy list, ktory miałem honor pisać do WMMP[an]a w Interessie Syna mego z Jhss WPmi Potockiemi. RzewKor 27.
patrz: WP, WP, WP.
– Wpatrzyłes się WM Pan sam w osobe Im p[ana] Perczynskiego, skarbnika Mscisławskiego, y zaraz mogłes doswiadczycprzez częste praktykowanie quid intus... RzewKor rkp. 25.