Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RzewKor 1701-1750 oryginał
Korespondencja
Odnotowano 42 cytatów z tego źródła
– Nawet u Samych Absolutow gdzie tylko in unius Gloriam et interesse bellatur przednieyszych Domow to naypiersze Gentile Decus, ze y w Woysku trzymaią wysokie szarze. RzewKor 21.
patrz: ABSOLUT
– Jabym zas chciał z partykularney moiey Votis Wszey Xcey Msci Addictii, aby mu Universorum amicitias maiącemu, pauci etiam desinat Inimici. RzewKor 43.
patrz: ADDYKCJA
– W drodze [...] odebrałem tę expedicyę przez adres Xięcia JMCi na Krakow do teyże kommissyiey. RzewKor 4.
patrz: ADRES
– Sam Imść przeszłego Roku, z tą Godnoscio Prycypialno mnie potykał, y perswadował Jey akceptacyą. RzewKor 44.
patrz: AKCEPTACJA
– Imie moie niesłusznemi carpebatur [przez przeciwników na sejmiku] acclamatiami. RzewKor 32.
patrz: AKLAMACJA
– Altylerya koronna in Pace decus, in Bello praesidium bez armat Ammunicyi ad eum przyszła statum ze y w Boiu y Pokoiu nie iest Sufficiens ad usus publicos. RzewKor 16.
– To mieysce [...] zostaie bez Altyleryi proporcionalney bez ammunicyi dostateczney. RzewKor 19.
– Altylerya koronna in Pace decus, in Bello praesidium bez armat Ammunicyi ad eum przyszła statum ze y w Boiu y Pokoiu nie iest Sufficiens ad usus publicos. RzewKor 16.
– Upewniam ze [...] zarowną submisyą y applikacyą skarbiąc dalsze respekta sposobić się będziemy. RzewKor 10.
patrz: APLIKACJA
– Wszakże wiedział Imść, Że mi Krol Arcybiskupstwo Gnieznienskie ieszcze przed Bratem IEgo [...] assekurował. RzewKor 42.
– Wszakże wiedział Imść, Że mi Krol Arcybiskupstwo Gnieznienskie iescze przed Bratem IEgo praemisso Iuramento, flexis genibus assekurował. RzewKor 42.
– Affekcya Podagryczna Ze tak długo nogi WMP attakuie Załuię wielce. RzewKor 24.
patrz: ATAKOWAĆ
– Expediret zatym tak na Poczty Rotmistrzowskie Polskiego zaciągu iako y na Gaże Officierskie Cudzoziemskiego Authoramentu z osobna obmyslic fundum. RzewKor 16-17.
patrz: AUTORAMENT
– Ewangelicznego nasladowac powinna [Rzeczpospolita] Gospodarza który de Thesauris suis profert nova et vetera aby maiąc na baczeniu nowe zasługi nie przepominac y starych. RzewKor 16.
patrz: BACZENIE
– WM Panstwu […] z wszelkiemi na Dom Ich benedykcyami z serca. zycząc iestem [zakończenie listu]. RzewKor 25.
patrz: BENEDYKCJA
– Polityka uczy ze to y samym Berłom krolewskim przystoi Dictaturae Legum submittere Fasces. RzewKor 17.
patrz: BERŁA, BERŁO
– Za bioro wielk[ie] dałem Czer złł trzy Za bioro mnieysze dałem złł Nu 24. RzewKor 48.
patrz: BIORO, BIORO, BIURO
– Bogdayby iuz owe publicznych obrad niezwyczayne Imiona y wzięte ex Annalibus publicae calamitatis nazwyska w niepamięc poszły [...]. RzewKor 14.
– Rzpta [...] wystawiła osoby nasze na celu opacznych suspicyi. RzewKor 22.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Teraz [...] nieprędkości, ktora we mnie monetur zazyłem umyslnie dla wzięcia pewnieyszey miary do celu ochor\tnego mego słuzenia. RzewKor 40.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Iezeli Imie Woyskowe będzie w tey Censurze woli kozdy co Honor kocha wyrzec się tego tytułu. RzewKor 21.
patrz: CENZURA
– Nikomu nie zwykłem bronić wydania własnych chłopow parendo Legi et Iustitiae. RzewKor 39.
patrz: CHŁOP
– Expediret zatym tak na Poczty Rotmistrzowskie Polskiego zaciągu iako y na Gaże Officierskie Cudzoziemskiego Authoramentu z osobna obmyslic fundum. RzewKor 16-17.
– Skarzo się na mnie na publicznych kongresach ze Ihm. krzywdy y Gwałty czynie [...]. RzewKor 33.
patrz: CZYNIĆ
– Imc Pan Szpillowski [...] otrzymał od Im Pana Kanclerza Koronnego MMPa deklaracyą na Woytostwo w Starostwie moim Drohowiskim [...]. RzewKor 47.
– Za drelusz mam oddac złł Pięc. RzewKor 48.
patrz: DRELUSZ
– A żeby Z dyskredytowaniem cudzym y niesłusznym przeszkodowaniem łatwieyszy do Promocyi, y wyrobienia Interessow swoich ziednać sobie przystęp owo zydła w tym zepsowanym wielu trudno prawdziwego sine aemulatione et invidia znaleść Przyiaciela, mediocriter malus pro Optimo censetur. RzewKor 28-29.
– Ewangelicznego nasladowac powinna [Rzeczpospolita] Gospodarza który de Thesauris suis profert nova et vetera aby maiąc na baczeniu nowe zasługi nie przepominac y starych. RzewKor 16.
– Skarzo się na mnie na publicznych kongresach ze Ihm. krzywdy y Gwałty czynie [...]. RzewKor 33.
patrz: GWAŁT
– [...] we wszytkich [...] okazyach interessujących się ad obsequium [...] czułem się zawsze bydź [...]. RzewKor 40.
– Wszakze wiedział Jmść, ze mi Krol Arcybiskupstwo Gnieznienskie iescze przed Bratem JEgo praemisso Juramento, flexis genibus assekurował, a iescze na te Promotio Moskiewskiey Instantiey zazył, excluso me nawet y od Biskupstwa Kujawskiego y od Krakowskiego. RzewKor 42.
patrz: JMŚĆ
– Altylerya koronna in Pace decus, in Bello praesidium bez armat Ammunicyi ad eum przyszła statum ze y w Boiu y Pokoiu nie iest Sufficiens ad usus publicos. RzewKor 16.
patrz: KORONNY
– Jak tylko po uciszonym ab hostio pograniczu obiołem na Podolu kilka Wiosek, stykaiących się z gruntami Lisowieckiemi, zawsze in pacifica Jch byłem Possessione, trzymaiąc się tego, com zastał przy dawnych zwyczaiach y Granicach. RzewKor 35.
patrz: LISOWIECKI
– Ewangelicznego nasladowac powinna [Rzeczpospolita] Gospodarza który de Thesauris suis profert nova et vetera aby maiąc na baczeniu nowe zasługi nie przepominac y starych. RzewKor 16.
patrz: MIEĆ
– Imie moie niesłusznemi carpebatur [przez przeciwników na sejmiku] acclamatiami. RzewKor 32.
– Piękna to panuiący[ch] Pochwała gdzie więcey Leges mogą anizeli Reges. RzewKor 17.
patrz: PANUJĄCY
– [...] podobnieysza było w ten czas posliznąć się, kiedy Polus arcticus więcey nizeli 3-tiam partem stellarum pociągnął był do siebie [...]. RzewKor 22.
patrz: PODOBNA
– (...) O Poniedziałku naydali wyiade, y oddam we wtorek Vota moie (...). RzewKor 39.
– Co zas ieno WMPan raczysz consummatissimo suo Iudicio mi inspirare, uczynic y powodowac się będe... RzewKor 27.
– [...] kogozby do serdeczney kompassyi nie poruszył [żal] y nie wycisnął łez przez gwałt? RzewKor 10.
– Choćbym tylko obiazd S.P. Jm Pana Sabatyna namienił, wystarczyłby mi na obrone moie y na zrazenie niesłusznych Jhsciow uzurpacyi, ale nad to wszystko pod prawem wszyscy rownie siedziemy. RzewKor 33.
patrz: UZURPACJA
– Nikomu nie zwykłem bronić wydania własnych chłopow parendo Legi et Iustitiae. RzewKor 39.
patrz: WŁASNY