Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BystrzPol oryginał
POLAK SENSAT W LISCIE w Komplemenćie Polityk, Humanistá w Dyskurśie, w Mowách Státystá, náprzykłád dány SZKOLNEY MŁODZI

https://polona.pl/item/polak-sensat-w-liscie-w-komplemencie-polityk-humanista-w-dyskursie-w-mowach-statysta,MzUzNjEwMDM/6/#item
Odnotowano 76 cytatów z tego źródła
– Widźieć W. Pán możesz, jáko wielu nie ták cudzey przez ádwokácye swoje, jáko własney stáli śię się fortunáe fabri. BystrzPol F6.
patrz: ADWOKACJA
– Mośći Pánowie zá násze myto jeszcze nas pobito. My według áffektácyi Waszeći mego Mośćiom Páństwá utrzymujemy ná Seymikách ich interessá, co prawdá nie grzech: y zá toż ná nas sámych crucifige? że Brát Szláchćic weźmie jáki czerwony álbo bity, á czyli nie dignus operarius mercede? boli to gárdło gadáć dármo. BystrzPol N2v.
– Wszák y przedtym Wisłá álbo Bystrzycá, nie byłá Gangesem: y Antecessorowie też náśi chleb jadáli z mąki, nie záwsze biszkokty, kto nie miał piwá, ták pijał wodę jáko teraz. BystrzPol O8v.
patrz: ANTECESOR
– Mośći Pánie N. insza wersya czyta: Poloni equites boni, Germánisunt vani, záczym nie tákiey Antonomazyi ná nas zażywáć proszę, która sárkazmem y infamią Imienia Polskiego pachnie. BystrzPol P5.
– O Antypatyách, Sympatiyách, o własnośći wody, źiemi, ogniá, drew, kwiećia, minerałow, kámieni, y tym podobnych. BystrzPol K2.
patrz: ANTYPATIA
– Szoste Monitum. Ne rebus sacris misceantur profana, álbo seria jocis, jáko to sentencye Doktorow Swiętych, Historye, y inne sensy Duchowne świętokradzką odwagą do żartow nie ápplikowáć. BystrzPol I8v.
patrz: APLIKOWAĆ
– Te moje ápprekácye áby swoy skutek miáły, jáko Boskim przyrzekam słowem, ták przyjaćielskim gruntuje áffektem pisząc śię. W. M. Páná etc. List Winszujący Swiąt Wielkonocnych. BystrzPol A6v.
patrz: APREKACJA
– Ták záostrzyli Zoilowie zęby, iż plus quam Theonino dente, nie ták przegryzują, jáko cudzą płatáją poczćiwość przezornieysi nád stoocznych Argusow censorowie, choć w sámym słońcu upátrują mákuły, y przed drugiemi udáją, co sie im przywidziáło; BystrzPol F2.
patrz: ARG, ARGUS
– A przecię to czyni Gdańsk z nami, gdy taxy według swego awantażu na zboże y insze mercimonia, a z oczywistą naszą krzywdą, formuie.á BystrzPol O1.
– Záczym Mośći- Pánowie zda śię to być injusta vexa, bárźiey z nászey malewolencyi, álbo zazdrosney awarycyi, niż ex amore boni publici pochodząca. BystrzPol Q4.
patrz: AWARYCJA
– Przez to nie dochodzą Legácye, Poselstwá, Deputácye, á per consequens báć śię trzebá żeby generalne obrády około Oyczyzny. Trybunał Koronny, z gruntu nie upádły. BystrzPol M6v-M7.
– Ták to widzę nie tylko práwa ále już y Seymiki jáko pájęczyna, bąk śię przebija, á ná muchę winá. BystrzPol N2v.
patrz: BĄK
– Piszę śię ná to z W. M. Pánem Mośćianie N. iż śię w błoto práwie wrzuca Fortuná Polska, gdy ją Pánowie młodźi ná Lutecye álbo insze kráje łożą. BystrzPol P1-P1v.
patrz: BŁOTO
– My według áffektácyi Waszeći mego Mośćiom Páństwá utrzymujemy ná Seymikach ich interessá, co práwdá nie grzech: y zá toż ná nas sámych crucifige? że Brát Szláchćic weźmie jáki czerwony álbo bity, á czyli nie dignus operarius mercede? boli to gárdło gadáć dármo. BystrzPol N2v.
patrz: BOLEĆ
– A do tego velle suum cuique est, nec voto vivitur uno: jáko BOG, ták y Oyczyzna násza zostáwiłá káżdego z nas in manu consilii sui, á zá coż wolne zdánia násze mamy pod cudze widźimi śię, álbo krytyczną poddawáć censurę násze rácye? BystrzPol N1.
patrz: CENZURA
– Záczym Mośći-Pánowie niechápaymy tey Fráncuskiey Polityki, dość będźie káżdemu ná Polskiey grzecznośći. BystrzPol P3.
patrz: CHAPAĆ
– Luboć in omni passu záwszem doznáwał chętliwey ku słudze swemu W. M. Páná propensyi; jednák że teraz naybárźiey, gdy fortuná perit, ja Bráterskie oglądám chęći jego, ktore przyjaćielskie we mnie utwierdzáją faedus. BystrzPol I3v.
patrz: CHĘTLIWY
– Nie ták dwornym uchem głośney nowiny echo, jáko uprzeymość bráterską chętliwym przyimuję sercem. BystrzPol A5v.
patrz: CHĘTLIWY
– Byłby to gruby przećiwko Justitiam error, żebyśmy nullô posito meritô mieli acceptare cudzoźiemcow, y nullo posito demeritô mieli reprobare Rodakow swoich, że záś Polská násza konserwuje roznego ięzyká cudzoźiemcow, stárych to Polákow obyczay, zá ktorych ná sámych tłomáczow Stárostwo Tłomáckie chodźiło. BystrzPol P4v.
patrz: CHODZIĆ
– Czwarte Monitum. Zeby pomiárkowány, y zdrowym rozumem nieprzyjemny y szkodliwy innych znośić dyskurs, Boć chwalebniey jest uszczypliwemu dyssymulowáć słowu, niżeli uwiodszy śię niećierpliwośćią odpor dawáć, według zdrowego Plátoná remedium: Curare noli, si quis te laesit, et omne, vulnus curâsti. BystrzPol I7v.
– My według áffektácyi Waszeći mego Mośćiom Páństwá utrzymujemy ná Seymikach ich interessá, co práwdá nie grzech: y zá toż ná nas sámych crucifige? że Brát Szláchćic weźmie jáki czerwony álbo bity, á czyli nie dignus operarius mercede? boli to gárdło gadáć dármo. BystrzPol N2v.
patrz: DARMO
– Ja niechcąc do ostátka zgubić Oyczyzny y fortun Szlácheckich ná dyminucyą prowizyi od summ Duchownych nie pozwálam. BystrzPol Q3v.
– Záczym podpisuję magno judicio W. Jmści N. zgoda ná desalkę summ Duchownych; ktore ultra originalem fundátionem się pokażą y diminucyą prowizyi. BystrzPol Qv.
– Zaczym Mośći Pánowie życzyłbym, zeby koćieł gárcowi, w tey mierze nie przygániał, gdy obáy smolą. BystrzPol N2v.
patrz: DOJMOWAĆ
– Záczym Mośći-Pánowie niechápaymy tey Fráncuskiey Polityki, dość będźie káżdemu ná Polskiey grzecznośći. BystrzPol P3.
patrz: DOŚĆ
– DO tey widzę teraz impostor contumelia przyszłą effronteryi, że jáwney niewinnośći w brew stánąć gotowa. BystrzPol F2.
patrz: EFRONTERIA
– My według áffektácyi Waszeći mego Mośćiom Páństwá utrzymujemy ná Seymikach ich interessá, co práwdá nie grzech: y zá toż ná nas sámych crucifige? że Brát Szláchćic weźmie jáki czerwony álbo bity, á czyli nie dignus operarius mercede? boli to gárdło gadáć dármo. BystrzPol N2v.
patrz: GADAĆ
– Tacy álbowiem częstokroć błądzą, ták jáko jeden, ktory o rzece Rzymskiey Tyber, roumiejąc że to w sámey rzeczy byłá jáka strukturá, rozmáwiał, ják wysoka y ják sztucznie wyrobiona byłá. Albo ow, ktory z dwoch słow, to jest z rzeki Tumen, y Miástá Tyris, gádátliwemu językowi swemu tę zkomponował illácyą: tu mentiris. BystrzPol K1v.
patrz: GADATLIWY
– Lepiey tedy ná obmowy y urągánia usta zamknąć, y nic nie mowić, gdyż nikomu to nieszkodźi bynamniey być ćichym, jáko być gádátliwym. BystrzPol I8.
patrz: GADATLIWY
– My według áffektácyi Waszeći mego Mośćiom Páństwá utrzymujemy ná Seymikach ich interessá, co práwdá nie grzech: y zá toż ná nas sámych crucifige? że Brát Szláchćic weźmie jáki czerwony álbo bity, á czyli nie dignus operarius mercede? boli to gárdło gadáć dármo. BystrzPol N2v.
– Zaczym Mośći Pánowie życzyłbym, zeby koćieł gárcowi, w tey mierze nie przygániał, gdy obáy smolą. BystrzPol N2v.
– Záczym Mośći-Pánowie niechápaymy tey Fráncuskiey Polityki, dość będźie káżdemu ná Polskiey grzecznośći. BystrzPol P3.
– [...] y w coż poydą roczne násze krescencye? chybá żeby je myszy y wołki gryzły. BystrzPol O5.
– Bo coż być może śmiertelnieyszego jáko gdy Pácyent salutare recipe od śiebie odrzuca, álbo znieść nie może? ták co fátálnieyszego, jáko gdy peccantes humores in corpore Oyczyzny álbo Wojewodztwá, humorowáte subjecta nauseant in sanis consiliis? BystrzPol M4v - M5.
patrz: HUMOROWATY
– Boć jáko człowieká jedynie zábija distemperies y pugna humorow, ták ná corpus Oyczyzny y Wojewodztwá nic być nie może fátálnieyszego, jáko humorowáta niezgodá. BystrzPol N5v.
patrz: HUMOROWATY
– Nie pozwálam ná Jmśći N. dla niełáski Jmśći ná mnie. BystrzPol L5v.
patrz: IMĆ, JM., JM., JMĆ, JMŚĆ
– Mośći Pánowie zá násze myto jeszcze nas pobito. BystrzPol N2v.
patrz: JESZCZE
– 2. Dyskurs Jowiálny. Ktory w sobie zámyka qwestye wesołe, y poczćiwemi żártami áttemperowáne. BystrzPol K2.
patrz: JOWIALNY
– Ale to jurgeltowe subjectá nie ták w swoich głosách publicznego szczęśćiá, jáko dźwięku workowego upatrują, że nie tylko sáme chcą milczeć, ále wszytkim obrádom silentium przez przekupione niepozwálam nákázują aurum silens dokázuje. BystrzPol N2.
– Zaczym Mośći Pánowie życzyłbym, zeby koćieł gárcowi, w tey mierze nie przygániał, gdy obáy smolą. BystrzPol N2v.
– Doznałem co do pierwszego punktu, tey własnym experymentem malewolencyi; kiedy jákiś Carbonarius, kándoru mego ku osobie W. M. M. Páná, ták mię przykopćił, iż śię y poznáć nie mogę. BystrzPol F2v.
– Łácniey to Ichmośćiom millionowey fortuny ná to pozwolić u ktorych grosz záleżáły, niżeli rowney Szláchćie, którzy od roku do roku in sudore vultus sui vescuntur pane. BystrzPol O5.
patrz: MILIONOWY
– Wszák też krescencye są y teraz też do chlebá gęby, co y potym być mogą w cudzych krájách, á przećię milionowemi łásztámi chleb Polski idźie zá gránice. BystrzPol O6v.
patrz: MILIONOWY
– Votum 4. Dáwne to Mośći Pánie N. principium, non appetendum sed nec abnuendum imperium, dum Frater ut regnes rogat, á zátym proszę, niechćiey go pokornym swoim uporem W. M. Pan infringere: gdy jednostáynym głosem Bráćia Szláchta zá Moderatora go swego uprászamy. BystrzPol L7.
patrz: MODERATOR
– Boć cále nie znamy śię być owemi szkolnemi Modusámi, ábyśmy byli[...] entia affixa jednemu tylko mieyscu jednego kráju. BystrzPol P2v.
patrz: MODUS
– Boć podniecony ten ogień, cále nie mojá jest gladio fodere, y innych zápálczywośći rozżarzáć spiritu consilii. BystrzPol E2.
patrz: MOJA
– Zbáwienne niektóre Monita do Dyskursu jego należące. Pierwsze Monit[u]m. Żeby mieć wzgląd ná Osoby, z ktoremi śię Dyskurs ma prowadźić. BystrzPol I6.
patrz: MONIT, MONITUM
– Nie Orłá Polskiego pullus, ktory non ministrat sulmina belli, y przed wojennym mruży powiekę bláskiem. BystrzPol D5.
patrz: MRUŻYĆ
– Mośći Pánowie zá násze myto jeszcze nas pobito. BystrzPol N2v.
patrz: MYTO
– Ponieważ státecznie utraque pars pro et contra przy swoich stoi rácyách, żeby tá lucta periculum naderwánia obradom nászym nie uczyniłá, życzyłbym ná przed Seymowy Seymik tę odrzućić máteryą, á zá sam czás te uspokoi kontrádykcye. BystrzPol O7v.
patrz: NADERWANIE
– Miásto Párterow, złotogłowow, jedwábiow, ságet, niech nie ćięży y páklak álbo modzelon, osobliwie zdolnieyszym bárkom, jáko chwalebna modá cudzoźiemcow káże, to intrátá w domu śię zostáwszy, zápewne nas ozłoći. BystrzPol P6-P6v.
– Mośći Pánowie zá násze myto jeszcze nas pobito. BystrzPol N2v.
patrz: POBIĆ
– Ale Mośći-Pánowie nie podchlebując sobie, bo wolę veris offendere, quam placere adulando, trudno chwalić Polskie Peregrynácye, ktore już dáwno Eurypides zgánił non recte sapit qui spretis Patriae finibus alienam laudat, et moribus gaudet alienis. BystrzPol P3.
– Boć y przećiwna stroná ma swoich Poplecznikow potentes sermone, et opere. BystrzPol F7.
patrz: POPLECZNIK
– Ták to widzę nie tylko práwa ále już y Seymiki jáko pájęczyna, bąk śię przebija, á ná muchę winá. BystrzPol N2v.
– A choćiaż zda śię być tá sedulitas przyćięższa y czyniąca nauseam; kśiążká facit amaricari ventrem, potym super mel dulce będźie to volumen. BystrzPol D8v.
– Zaczym Mośći Pánowie życzyłbym, zeby koćieł gárcowi, w tey mierze nie przygániał, gdy obáy smolą. BystrzPol N2v.
– Doznałem co do pierwszego punktu, tey własnym experymentem malewolencyi; kiedy jákiś Carbonarius, kándoru mego ku osobie W. M. M. Páná, ták mię przykopćił, iż śię y poznáć nie mogę. BystrzPol F2v.
– W. M. Páná N. N. Krewny przyuboższy uprásza o respekt Krewnego swego. BystrzPol D3v.
patrz: PRZYUBOGI
– Tákiego wyuzdány w mowie język kiedykolwiek doznáje skutku, jákiego niegdyś uszczypliwy w strofowániu doświádczył Cycero: że bowiem nie raz Antoniuszowi ostrym słowem dojął do żywego, sam od Fulwii ná własnym języku igielne odniosł punktury. BystrzPol I7.
patrz: PUNKTURA
– Bájecznych Saturnow, Midasow nie zázdrośćić dáwnym czásom, bo y teraz nie trudno o tákie fikcye u Poétow. BystrzPol O8.
patrz: SATURN
– Nie ták dwornym uchem głośney nowiny echo, jáko uprzeymość bráterską chętliwym przyimuję sercem. BystrzPol A5v.
patrz: SERCE
– Mośći-Pánowie nie wszytkich nas żołwiami felicitas náscendi porodźiła, ábyśmy z domow nászych wyniść sobie w cudze kráje nie mogli. Niech drudzy według Plutárcha, velut cochleae quae nunquam suam domum deserunt, zásklepiwszy śię ják ślimacy w skorupách według swego urodzenia przy domie żyją, á drugim tey wolnośći nie gánią, ktorym y náturá y fortuná liberum do tego dáłá passum. BystrzPol P2v.
– Ze nie trzymam tego po W. Pánu, ábyś Gygantum ausu summi Tonantis we mnie miał impetere dyspozycyą; áni jesteś ták inimicus homo, ktorybyś miáł superseminare zizánia nád wybornym wokácyi Boskiey źiárnem; boć to Lucyperá proceder, drugich Anjołow zá sobą od Niebá odćiągać; szátáńska, być tentatorem, gdźie o desertum chodźi Zakonne. BystrzPol E4v.
patrz: TENTATOR
– Boć Imię W. M. Pana tej jest u mnie obserwy, jakiej i amicitiae Sanctum nomen odemnie wyciąga, i pondus beneficioorum wyświadczonych mnie łask, do niskiej nachylając weneracyj, pretenduje. BystrzPol F4.
patrz: WENERACJA
– Werbuje po cáłey Oyczyznie dobrá pospolitego amor wołájąc ad arma, ná ktore Classicum chybá ten zátykáć będźie uszy, ktory o swojey odwadze y legali justitia chce male audire. BystrzPol D4v.
patrz: WERBOWAĆ
– Gospodarz. Godną prezencyą W. M. M. Páná, zá wielki przyimuję gośćiniec y niemnieyszą solatii partem, boć cále exultavit spiritus we mnie przy tey jego wizytácyi, z ktorey jákom kontent y dźiękuję, więcey mogę significare niż dicere. BystrzPol G6.
patrz: WIZYTACJA
– Cále przyznam się, do ciec nie mogę, qua consequentia z ukrucenia, nie ták wolnego, iák swawolnego niepozwalam, wnosić się może. BystrzPol M4v.
– Votum 1. wnoszące nową illacyą. J. W. M. Pánowie y Bráćia. Ponieważ podane medium ad melius esse Wojewodztwá nászego; to jest utrzymanie Seymikow przez określenie liberi veto, nie jest substáncya teráźnieyszego Seymiku, ále tylko accidens, toć sine corruptione jego potest abesse vel adesse. BystrzPol N5.
patrz: WNOSZĄCY
– Czym animowana kupa swawolna tym jeszcze z większym furorem natarła na ludzi wojewodzińskich z szablami dobytymi, aż ich wparowała do sieni rezydecyi jm. pana wojewody. BystrzPol 132.
– Słucham tedy ják nayprędzey wokándy y roskázow W. M. M. Páná: á dálszych czekam: wiedząc że maximum praemium bonae sententiae, bene judicasse y Bráterska przysługá. BystrzPol D3.
patrz: WOKANDA
– Ale to jurgeltowe subiekta nie tak w swoich głosach publicznego szczęścia, jako dźwięku workowego upatrują, że nie tylko same chcą milczeć, ale wszystkim obradom silentium przez przekupione „nie pozwalam” nakazują, vaurum silens dokazuje. BystrzPol 127.
patrz: WORKOWY
– Ze záś mutua visceribus viscera reddit amor, y ja ták w zobopolną bliskośći sąśiedzkiey konjunkturę, jáko y Bráterskiego áffektu wprászam śię związek, áby uterque hic nodus więcey był niż Gordius nieprzerwány, chybá cum vitae filo. BystrzPol A3.
– Y to to jest Mośći Pánowie quod nos y násze consilia premi[...] záwsze, gdy publiczne wrażamy. BystrzPol L5v.
patrz: WRAŻAĆ
– Piszę śię ná to z W. M. Pánem Mośćianie N. iż śię w błoto práwie wrzuca Fortuná Polska, gdy ją Pánowie młodźi ná Lutecye álbo insze kráje łożą. BystrzPol P1-P1v.
– Jeżeli kiedy szczegulnie teraz prospera wschodzącey W. M. W. M. Páná bytnośći gdźie lux oritur, dicenda bona z winnych chęći być máją verba die. BystrzPol G4.