Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
NaborWierWir I 1620-1640 wydanie wtórne
Wiersze …

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=54245&from=FBC
Odnotowano 18 cytatów z tego źródła
– Panie mój, masz Bachusow malowanych siła, Lecz ich nie tak malarska ręka wyraziła, Jak wczora Karmanowski. NaborWierWir I 330-331.
– Sługą sie miłości czuję Przynieś Bacche dary swoje [...] Porusz we mnie serce moje. PobudŹ duszę ku radości. NaborWierWir I 324.
– [Amintas] Już umrzeć będąc gotowym, Wyrył na dębie surowym: Kwoli okrutnej Phillidzie, Amintas już z świata idzie, Aż się nimfy użaliły I w bedłkę go obróciły. NaborWierWir I 334.
– [Opis kura:] Chod śmiały, grzebień czerstwy, podbrodek rumiany, Wzrok bystry złote piora, po szyi odmiany. Bodźca u nog potężne, pierś mężna, bark żywy, Nos ostrząc do boju się ćwiczy nietrwożliwy. NaborWierWir I 297.
– [...] uczyciel darmouk [...]. NaborWierWir I 291.
patrz: DARMOUK
– Co za nagie obrazy, jeśli mię kto spyta? Łaźnia tu, w łaźni nago myć się przyzwoita, A jeśliby się komu niepoczesne zdały, Wolno, jeżeli umie, przybrać femorały. NaborWierWir I 326.
– Szczęśliwy, kto się na swym szpłachciku gnaruje, Trzykroć szczęśliwy, kto się trochą kontentuje, Ten w szczupłym swym obejściu, choć w kopę ubogi, I psu, jako więc mówią, nie pokaże drogi, Nadzieja go niepewnej łaski nie uwodzi Ani, nieszczęsny, lat swych marnie nie zawodzi. NaborWierWir I 141.
– Amintas nadstawiał ucha, I widząc, że zła otucha, Phillis Daphnisa smakuje Daphnis Phillidę miłuje, Poszedł w gęstwę nieprzebytą I tam skargę swoję skrytą Już umrzeć będąc gotowym, Wyrył na dębie surowym: Kwoli okrutnej Phillidzie, Amintas już z świata idzie. NaborWierWir I 333-334.
– Tobie rośnie kłos obfity Tobie buja cielec syty, Już i pracowita pczoła Zbiera miod do twego stoła, Nimfy rożą i lelią Przeplatany wieniec wiją. NaborWierWir I 333.
patrz: LELIA, LILIA, LILIA
– Nie dbaj o to nigdy, czego otrzymać nie możesz. [...] Niemożnych rzeczy nie chciej, na rownych przestawaj. NaborWierWir I 308.
patrz: NIEMOŻNY
– Wiem ja, zaco tak często paciorki miewacie, Zato, że tylko jednę rzecz potrzebną macie. Bo co po pięknej twarzy, co po pięknym oku, Gdybyście też nie mieli owej rzeczy w kroku. NaborWierWir I 319.
– [...] W to, o nieunoszone zwierciadło patrzajcie, A czasu poki płynie, radzę zażywajcie. Potym godzina minie; gdy kwiatu nie stało. Starej twarzy już będzie z paciorki przystało [...]. NaborWierWir I 301.
patrz: PACIORKI
– Tak żeby i ta gwiazda, ktorą ty masz z nieba, Niebieski glans od siebie dawała jak trzeba, Ani wiekom ani ich skazie podlegała, Codzień potrzeba, żeby się polerowała Przypadki wszelakimi: niech fortunie w oczy Rozgniewanej, gdy każesz, śmiałą nogą kroczy. NaborWierWir I 306.
– Jowisz goście posadzał, pilno ich częstuje, O wesołą myśl prosi, sam ją pokazuje. NaborWierWir I 311.
patrz: POSADZAĆ
– Potym godzina minie; gdy kwiatu nie stało, Starej twarzy już będzie z paciorki przystało. NaborWierWir I 301.
– Nie dbaj o to nigdy, czego otrzymać nie możesz. [...] Niemożnych rzeczy nie chciej, na rownych przestawaj. NaborWierWir I 308.
patrz: RZECZ
– Złodziej zakradł się w nocy do domu pustego, Mniemając, że miał zdobycz dobrą odnieść z niego. Gospodarz goły widząc, że ten maca wszędzie, Bo nie spał chudy Ferens, Długoż tego będzie? To trefna, rzecze, ty chcesz naleźć, miły bracie, Czego ja o południu nie najdę w tej chacie. NaborWierWir I 329.
patrz: TREFNA
– Cicho, cicho Kupidynie Tu w tej zielonej krzewinie Lub pada lub słońce wschodzi Śliczna łani się przechodzi. Wej trop świeży; serce czuje Że gdzieś pobliżu żyruje. NaborWierWir I 316.