Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
OvChrośRoz 1695 oryginał
ROZMOWY LISTOWNE, Albo raczey Wzáiemna Heroin Greckich z Káwálerámi Korrespondencya. Częścią rownym áfektem, częścią tesz niewdziękámi nádgrodzona, b.m. 1695.

http://polona.pl/item/8140340/6/
Odnotowano 87 cytatów z tego źródła
– PHYLLIS [...] Demofoonta, Syna Tezeuszowego z woyny Troiańskiey powracaiącego, y do domu, y do affektu przyięła; wziąwszy wprzod od niego słowo, że [...] miał ią poiąć za Zonę. OvChrośRoz 11.
patrz: AFEKT
– Ciebie iedyną pierwey, niźli znałem, Y niźlim widział, serdecznie kochałem Wprzodeś w afekcie była, niźli w oku. OvChrośRoz 222.
patrz: AFEKT
– [Hypsipyle] Jazona [...] pod dach y w afekt swoy przyiąwszy, bliźnięta z nim miała; ktory dał iey słowo, że [...] miał się z nią ożenić. OvChrośRoz 68.
patrz: AFEKT
– Ty nád Akcyjskie porty, y nád Zdrowszey sam dodáć możesz mi ochłody. OvChrośRoz 214.
patrz: AKCYJSKI
– Tysiącem mogę Amoratów liczyć Co mię w małżeństwo sobie chcieli życzyć. OvChrośRoz 93.
patrz: AMORAT
– Tam są skały nad morzem głębokie Z ktorych wierzchołka amoratki rady W głąb morską skaczą; zowią się Leukady. OvChrośRoz 213.
patrz: AMORATKA
– Słonce [...] w podziemne Antypody spieszy. OvChrośRoz 399.
– Rzecz moia arcysprawiedliwa ginie; bo przy niey nikt się nie ozywa. OvChrośRoz 321.
– Troiańska w brzegach iuż cię czeka flota Ktorey armatna pilnuie piechota. OvChrośRoz 247.
patrz: ARMATNY
– Co ia wierzącym gdybym powiadała Zem te awizy z listow twoich miała O w iakieyby mię ludzie stymie mieli. OvChrośRoz 70.
patrz: AWIZA, AWIZY
– Ona głową kiwa Y we wszystkim mi [...] potákiwa Nie z tąd; áżeby na me ognie dbáłá Ale że się iuż bábsko rozespáłá. OvChrośRoz 298.
patrz: BABSKO
– Nie raz mię skárgá obciążliwa bechce Mogł ci by teraz przyiść, lecz pono niechce. OvChrośRoz 297.
patrz: BECHTAĆ
– O to cię proszę sługá uniżoná Aby mię twoiá nie besztáłá żoná. OvChrośRoz 31.
patrz: BESZTAĆ
– Gdy áni ty chcesz swych zawodow przestáć, Ani też drugi pozwala się besztáć: On twym przeszkadza intencyom, á ty Gdzie możesz wzáiem iego rwiesz tráktaty. Ia między wámi, chwieię się wkształt łodzi [Cydyppe odpowiada na list Akoncjusza]. OvChrośRoz 338.
– Zákochawszy się [Safona] w Fáonie Lesbiyskim młodzieńcu bezpámiętnie; gdy się go z drogi, w ktorą był odiechał, doczekáć nie mogłá; [...] samá się wrzuciłá w morze, y [...] zginęłá. OvChrośRoz 198-199.
– Gdzie bezpámiętni Grekowie się rwiecie? Czemu się wiátrem złym nie támuiecie?. OvChrośRoz 183.
– Ledwie uwierzysz, co sie dzieie zemną, Iáko się biedzę z myślą potáiemną; Iuż bezpámiętna chęć mię w lásy bierze, Iákbym goniłá dzikie z tobą zwierze. OvChrośRoz 42.
– Inne, ponieważ wiárá ich bespieczy, Czyńmy przez Actrę, y Klimenę rzeczy; Tym ufam wszystko; ony mi są rádą A potrzebáli, to ze mną poiádą [mówi Helena do Parysa]. OvChrośRoz 275.
– Przyiemna rzecz iest, wszedszy do ogrodá, z pełnych gáłęzi bráć, co drzewo pada, Albo dla dálszey zapáchu podroży, Pierwszy kwiat uszczknąć białowonney roży. OvChrośRoz 41.
– Ani okrętow nie mam áni flisa Wszystko to morze pożarło do bisa. OvChrośRoz 360.
patrz: BIES, BIES, BIS
– Wiele przypadkow, iáko iest przestrone, Y wiele prądow morze miewa słone. Ani, komu dáną wiárę łomie, Nigdy mu sprzyiáć niemoże widomie; Owszem ieżeli ktore mieysce kędy Gorsze iest ná to? tedy morskie błędy. OvChrośRoz 88.
patrz: BŁĄD
– Co mi ná morzu, co mi y ná lądzie Wrożył; wszystkom to w mym wycierpiał błądzie. OvChrośRoz 365.
patrz: BŁĄD
– Kędy mię myśl niebáczna niesie Wszędzie błędliwa tułam się iák w lesie. OvChrośRoz 175.
– Iuż błękitnemi po morzu dziánety Obiedzie Tryton granice y mety. OvChrośRoz 87.
patrz: BŁĘKITNY
– Zá mym zwycięzcą, poydę bránka zgubna. Y zá Małżonkiem dziewká choć nie ślubna. OvChrośRoz 31.
patrz: BRANKA
– Bog iest twym przewodnikiem Co cię kędy chce wietrznym pędzi brykiem. OvChrośRoz 95.
patrz: BRYK
– Y coś zá nic miał przed tym Szturmy, bryki Teraz cię ládá potrwożą wietrzyki. Albowiem, kiedyś raz był przyszedł do mnie; Morze ták było zkołátáne, pomnie; Ze ieszcze gorzey choć teraz dość ziębi, Brykáło; á tyś nie dbáł ná to w głębi [z listu Hery do Leandra]. OvChrośRoz 302.
patrz: BRYK
– Ciebie iedyną pierwey, niźli znałem, Y niźlim widział, serdecznie kochałem Wprzodeś w afekcie była, niźli w oku. OvChrośRoz 222.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– W Cekropskie porty wrocisz. OvChrośRoz 138.
patrz: CEKROPSKI
– [Pisze Parys do Heleny] Często żáłuię, żem iest ná obiedzie, Kiedy w mych oczach z tobą się odwiedzie Y swoie chłopie ręce ná twą szyię Kłádzie [Menelaus]. OvChrośRoz 238.
patrz: CHŁOPI
– Tym czásem, co się wprzod fortuná sroży Z cholery swoiey obaczona złoży. OvChrośRoz 227.
– A po tych gonách, háłásach, y huku, Gdy się zmorduię, gdy y koniá zbieżę, Zda mi się, że ná miękkim darniu leżę. OvChrośRoz 43.
patrz: DARŃ
– PHYLLIS [...] Demofoonta, Syna Tezeuszowego z woyny Troiańskiey powracaiącego, y do domu, y do affektu przyięła; wziąwszy wprzod od niego słowo, że [...] miał ią poiąć za Zonę. OvChrośRoz 11.
patrz: DO
– [Hypsipyle] Jazona [...] pod dach y w afekt swoy przyiąwszy, bliźnięta z nim miała; ktory dał iey słowo, że [...] miał się z nią ożenić. OvChrośRoz 68.
patrz: DO
– [...] iáko bułáwą gdy dobije Hydrze, Nie rośnie więcey, áni mu się wydrze, Ani odnawia siedmiołbiste kręgi, Biorąc ostátni szwánk z iego potęgi. OvChrośRoz 120.
patrz: DOBIĆ
– [...] ná com tu nieszczęśliwa wszczená Iunonę drużkę y z nią wspoł Hymená [...]. OvChrośRoz 72.
patrz: DRUŻKA
– W krotce się potym starzec obáczywszy, Wiárę y proźbę moię uważywszy, Da pokoy, skoro záwiążę go wstydem, Ze bydź dwumężney dziewce, iest obrzydem. OvChrośRoz 9.
patrz: DWUMĘŻNY
– On się Koryntem dwumorzowym szczyci A záś przed nim drżą pułnocni Scyci [...]. OvChrośRoz 155.
patrz: DWUMORZOWY
– [...] dwurożni Faunowie Dryády [...] gonią po dąbrowie [...]. OvChrośRoz 43.
patrz: DWUROŻNY
– Iáko rodzoni dway, z miástá uporem, Siostrę swą biorą Pollux y z Kástorem: Iáko Helenę unioższy przez morze, Osadźił Párys ná Troiáńskim Dworze. Z kąd Greckie ná się obroćiwszy wáśnie, Z krolestwem swoim, y z możnośćią gáśnie. Bo dzieśięćletni boy mu ták dokuczy, Ze swym przykłádem dźieśiątego uczy. OvChrośRoz 107.
– [...] dzirydem rzucasz [...]. OvChrośRoz 46.
– Y gdym się ná cię [Cydyppo] zápátrował w dziwie, Znák, żem cię záraz zákochał prawdziwie [...]. OvChrośRoz 331.
patrz: DZIW, DZIWO
– Ztámtąd, gdy w bliskim gábinećie drzymię, Czterykroć pomnię, słyszáłám swe imię; Y ocknełám się, gdy záwołął skromnie: Elizo moiá, podźże teraz do mnie. OvChrośRoz 91.
– Dánoć przyczynę; y dobrześ był mśćiwy: Ze kárk AEgystus zronił niewstydliwy; I krwią w ktorey się twoy wprzod Ociec walał, Też gábinety, też podwoie zálał. OvChrośRoz 105.
– Bodayby, co nas łączy z sobą skrycie, Ten wstyd ná násze cięszki nie był życie; Lub miłość, ktora ták się bárdzo stracha, Nie dbáłá ná to; że mam z ciebie gácha. OvChrośRoz 309.
patrz: GACH
– Coż mi z tąd, że mię nie szerokie morzá Odgrániczáią od twego podworza: Tyle mi szkodzi Hellespont choć wąski, Iáko Ocean, álbo Strumień grąski. OvChrośRoz 290.
– Y coś zá nic miał przed tym Szturmy, bryki Teraz cię ládá potrwożą wietrzyki. Albowiem, kiedyś raz był przyszedł do mnie; Morze ták było zkołátáne, pomnie; Ze ieszcze gorzey choć teraz dość ziębi, Brykáło; á tyś nie dbáł ná to w głębi [z listu Hery do Leandra]. OvChrośRoz 302.
patrz: JESZCZE
– Innych słow z sercá do ciebie nie rzekę Krom, że się palę, goreię y piekę [...]. OvChrośRoz 220.
patrz: KROM
– [Tezeusz] zguby uszedł srogi Lábiryntowe gdy náwiedzał progi. OvChrośRoz 44.
– W ten czáseś mowił, ná śmiertelne szlady W Lábiryntowe puszczaiąc się sady: Bylem żył wolen od napiętey zguby, Małżeńskieć Pánno poprzyśięgam śluby [...]. OvChrośRoz 133.
– Milczą od żalu y skrzypce y smyki Y lutnie; co wprzod nuciły Lyryki. OvChrośRoz 215.
patrz: LIRYKA
– [Hermiona do Orestesa] Im lotniey gwiazdy z Niebá ná doł spycha, Fáeton, tym ia mniey ucierpię lichá. Lecz gdy się ciemna dobywszy Helice Do małżeńskiey mi każe iść łożnice; Nie płáczę, ále beczę, ryczę, wyię, Smutną składáiąc pod páwilon szyię. OvChrośRoz 109.
patrz: LOTNIE
– IAk po bágnistych tułaiąc się iłách, W swoich zá láty nádwątlony siłách, Przy Meándrowym gdźie opadszy brzegu, Wyrzekła łábęć w swoim czysty śniegu; Ták Kártágińska do ćiebie Krolowa Sle; choć nie tuszy, że ćię wzruszą słowá, Ani iey proźbá; ktorey Bog snadź przeczył, Lubo wzaiemny ślub ią ubespieczył. OvChrośRoz 83.
patrz: MEANDROWY
– Mowiłá, nie bez wieszczego káduku, Ze miecącą się wźięły dźiewki z bruku; A mnie, ná te iey przeráźliwe głosy, Wstawáły stráchem niewymownym włosy. OvChrośRoz 64.
– Ia sam pływaczem, ia będę y posłem Ia márynarzem, ia czołnem, ia wiosłem. OvChrośRoz 288.
patrz: PŁYWACZ
– Puścił się ná morze, wiátrámi y fálámi poburzone. OvChrośRoz 294.
patrz: POBURZONY
– Morze wiatrem poburzone. OvChrośRoz 296.
patrz: POBURZONY
– [Morze] wiatry poburzyły. OvChrośRoz 301.
patrz: POBURZYĆ
– W tym się poznáwam dziewká nieszczęśliwa Zem cię y razu nie pocałowáłá. OvChrośRoz 26.
– Przy mnie wzaiemnie oboie Pocáłowánia odprawiali swoie. OvChrośRoz 238.
– Centaurus Nessus; co mię chćiał przymuśić, Od strzał Lerneyskich nie mogł się wykrztuśić; Ale zá swoie żądze práwie szkápie, Poiuszył wody, choć nie po hárápie. OvChrośRoz 124.
patrz: POJUSZYĆ
– Y to mi było wabem y ponętem Zem płynął w kray ták dáleki okrętem. OvChrośRoz 222.
patrz: PONĘT, PONĘTA
– Ani okrętow nie mam áni flisa Wszystko to morze pożarło do bisa. OvChrośRoz 360.
patrz: POŻREĆ
– [Hypsipyle] Jazona [...] pod dach y w afekt swoy przyiąwszy, bliźnięta z nim miała; ktory dał iey słowo, że [...] miał się z nią ożenić. OvChrośRoz 68.
patrz: PRZYJĄĆ
– PHYLLIS [...] Demofoonta, Syna Tezeuszowego z woyny Troiańskiey powracaiącego, y do domu, y do affektu przyięła; wziąwszy wprzod od niego słowo, że [...] miał ią poiąć za Zonę. OvChrośRoz 11.
patrz: PRZYJĄĆ
– Y ułąmawszy gáłąź długą w krzaku Wywiesiłám ci rąbek moy dla znáku, Ażebyś wiedział, kogoś tu porzucił Y w niepámięci swoiey się ocucił. OvChrośRoz 130.
patrz: RĄBEK
– Masz y odwagi dosyć, masz y cnoty, Obmierzłe z Mátką rosprołeś zaloty Lecz coś miał czynić, gdy cię krew Oycowska, I pomstá wzáiem budziłá Synowska. OvChrośRoz 104-105.
– Przysięgam ná moy narod nieszczęśliwy, Ná Oycá oraz, iáko był prawdziwy; Iáko od ziemie y od morzá klucze Ma, y swe Páństwo kiedy zechce tłucze. Ná kości twego Rodzicá pospołu A mego Stryiá; co wszedszy do dołu, Tobie powinien sław y cnot zarobki, Ze go bez zemsty nie kryią nagrobki. Ze w twey niewoli y w tym dyshonorze Będąc; álbo mię z Pyrrem śmierć rosporze, Albo iákom ci wiernie poślubioną Ták umrę twoią moy Oreście Zoną. OvChrośRoz 110-111.
– Pokim zdolała, potym się broniła, Bym niewolnicą u niego nie była: Ostatka gdy mię siepa, dłabi, nęka, Mdła białogłowska nie przemogła ręka. OvChrośRoz 101.
patrz: SIEPAĆ
– Y coś zá nic miał przed tym Szturmy, bryki Teraz cię ládá potrwożą wietrzyki. Albowiem, kiedyś raz był przyszedł do mnie; Morze ták było zkołátáne, pomnie; Ze ieszcze gorzey choć teraz dość ziębi, Brykáło; á tyś nie dbáł ná to w głębi [z listu Hery do Leandra]. OvChrośRoz 302.
patrz: SZTURM
– Gdzie bezpámiętni Grekowie się rwiecie? Czemu się wiátrem złym nie támuiecie? Nie są trefunki, nie są to przypadki: Bog wam tą zwłoką ogłasza przypadki. OvChrośRoz 183.
– Iuż z tąd, lub z owąd, że do mnie wypádną Z swą drapieżnośćią Tygrzyce szkárádną; Lub, co mię w káłdun skryie swoy żárłoczy, Niedźwiedź, álbo wilk idźie mi ná oczy. OvChrośRoz 134.
patrz: TYGRZYCA
– Y chćiey poczekáć, áż się wiátr uczái, A miłość moiá w żal się przyzwyczái; Niechay iák mam żyć w opłákáney dobie, Tego się biedna náuczę przy tobie. OvChrośRoz 98.
– Sny nieszczęśliwe, cośćie mię uięły, Coście mi oczy ták twárdo zápięły; Czemuśćie gnusney ná ten czás powieki, Ostátnim zgonem nie zwárły ná wieki? OvChrośRoz 137.
patrz: UJĄĆ
– Zdraycá on Iázon, przy pewney nádziei, Siłá swey tákże przyrzekał Medei: Nie długo iednák, bez czołá, bez sromu, Wygnána byłá z Aezońskiego domu. [...] Acz ci ia się w tym, nie boię, ukradku; Takiego, iáko Medea przypadku [...]. OvChrośRoz 272.
– Nie wiem; co zác są w miłości ukradki: Y Bogow samych biorę w tym zá świadki; Ze iák mię z mężem złączył ślub do pary, Nie náruszyłam sprzysięgłey mu wiáry [...]. OvChrośRoz 264.
– [...] zpotwárzyłá go przed Oycem; iákoby ią chćiáł zgwałćić, Ktoremu udániu lekkomyślnie uwierzywszy Tezeusz; Neptuná prośił, ażeby syná, zá ten występek ukarał Ten tedy ná iego proźbę; gdy Hyppolit po brzegu morskim się przeieżdzał; wypuśćił z morzá wodne strászydłá, ktorych uląkszy się konie, y z drogi wypadszy, woz iego po skáłách, y wertebách ćiągnęły, y tłukły ták; że Hyppolitá, dáremnie ie, chociász wszystką śiłą wstrzymywáiącego, ná sztuki porozdźieráły; o czym się Phædrá dowiedźiawszy, samá się obieśiłá. OvChrośRoz 39.
patrz: ULĄC SIĘ
– Iest bliska gorá, na wierzchołku kędy, Zielenieią się krzaki máłe wszędy, Boki ma, co się w morze z przykrá zniżą, Gdy nawáłnośći morskie ich nádliżą: Tám tedy, poki ieszcze sobą władam, Z umordowániem wielkim ná nie wpadam; Y iáko tylko doyrzeć mogę okiem, Rzucam ie wszędźie po morzu szerokiem. OvChrośRoz 129.
– [Hypsipyle] Jazona [...] pod dach y w afekt swoy przyiąwszy, bliźnięta z nim miała; ktory dał iey słowo, że [...] miał się z nią ożenić. OvChrośRoz 68.
patrz: W
– Ciebie iedyną pierwey, niźli znałem, Y niźlim widział, serdecznie kochałem Wprzodeś w afekcie była, niźli w oku. OvChrośRoz 222.
patrz: W
– PHYLLIS [...] Demofoonta, Syna Tezeuszowego z woyny Troiańskiey powracaiącego, y do domu, y do affektu przyięła; wziąwszy wprzod od niego słowo, że [...] miał ią poiąć za Zonę. OvChrośRoz 11.
patrz: W
– Dánoć przyczynę; y dobrześ był mśćiwy: Ze kárk Ægystus zronił niewstydliwy; I krwią w ktorey się twoy wprzod Oćiec walał, Też gábinety, też podwoie zálał. OvChrośRoz 105.
patrz: WALAĆ
– Bo mię nie żadna przygnała tu zimá Ni bład, co z wichre[m], gdzie chce ludzi wdyma OvChrośRoz 222.
patrz: WDYMAĆ
– Siostro ma Anno, wszystkiego wiádomá, Ty pomnisz, co się działo między nomá [...]. OvChrośRoz 99.
patrz: WIADOM, WIADOMY
– Pądź swoie látá, co stoisz nád brzegiem Kochane drzewo, nieśmiertelnym biegiem, W ktorego, pomnię, chropowátey skorze, Ten, dla pamiątki, Párys wiersz wyporze. OvChrośRoz 56-57.
– Tym czásem, co się wprzod fortuná sroży Z cholery swoiey obaczona złoży. OvChrośRoz 227.
patrz: ZŁOŻYĆ
– Iuż z tąd, lub z owąd, że do mnie wypádną Z swą drapieżnością Tygrzyce szkárádną; Lub, co mię w káłdun skryie swoy żárłoczy, Niedźwiedź, álbo wilk idzie mi ná oczy. OvChrośRoz 134.
patrz: ŻARŁOCZY