Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KronZakBarącz 1703-1756 wydanie wtórne
Kronika zakonnic ormiańskich reguły ś. Benedykta we Lwowie

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=7826&from=FBC
http://bc.dominikanie.pl/dlibra/doccontent?id=139&from=FBC
Odnotowano 24 cytatów z tego źródła
– 1713 Dnia 16go sierpnia odprawił się akt solenny wjazdu do katedry swojej JMści X. Jana Skarbka [...] Kazał na tym akcie u fary X. Wolski Ordinaryusz Jezuita. KronZakBarącz 178.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Na końcu stycznia, katarowa afekcya wszczęła się po całej Polszcze. KronZakBarącz 195.
patrz: AFEKCYJA
– Bractwo Trójcy Przenajświętszej [...] To bractwo afiliowane bractwu Rzymskiemu. KronZakBarącz 189.
patrz: AFILIOWANY
– Na koniec i Belgrad forteca prawie niedobyta w akord poszedłszy, poddała się, prosząc o pokój Turczyna. KronZakBarącz 200.
patrz: AKORD, AKORD, AKORT
– Tego roku destinowany jest za Wizytatora [...] Arcybiskup Trapezuntski [...] ażeby prosił i perswadował za alumnami Ruskimi, którym żeby pozwolono, przynajmniej jako gościom przebywać na naukach, wraz z naszymi alumnami, w jednemże kollegium. KronZakBarącz 182.
patrz: ALUMN
– W tych dziewięciu dniach odprawują ceremonie pogrzebu Ojca ś., a dziesiątego dnia największe bywają apparencye, bywa kazanie pogrzebowe. KronZakBarącz 191.
patrz: APARENCYJA
– Archialumni nasi Ormiańscy, aby zawsze prym mieli. KronZakBarącz 183.
patrz: ARCHIALUMN
– Pieczętarz, Sekretarz i inni zaraz pieczęcie Papiezkie do tegoż Kardynała przynoszą, który je przy bytności Auditora, Podskarbiego i inszych sług camerae łamie. KronZakBarącz 190.
patrz: AUDYTOR
– Dnia 4go września, po odprawionej batalii pod Belgradem kędy 180 tysięcy Turków było, z innemi auxiliarnemi wojskami pod komendą Renegata Bonewala Francuza, wojsko chrześciańskie zbite, wiele Generałów godnych tak zabitych, jako i rannych padło z klęską wielką. KronZakBarącz 199.
– Ojcowie Penitencyarze od ś. Piotra i Xięża Kapelani Ojca ś. zaraz ciało jego balsamują, habit Biskupi na niego kładą, kapelusz na głowę wcisną i kielich w rękę dadzą. KronZakBarącz 190.
– Jan Lipski, biskup Krakowski, został Kardynałem, któremu pod czas sejmu z wielką apparencyją Król sam biret Kardynalski na głowę kładł. KronZakBarącz 197.
– Ojcowie Penitencyarze od ś. Piotra i Xięża Kapelani Ojca ś. zaraz ciało jego balsamują, habit Biskupi na niego kładą, kapelusz na głowę wcisną i kielich w rękę dadzą. KronZakBarącz 190.
patrz: BISKUPI
– Bydlęta piołun, liście z drzewa i bodiaki musiały jeść i tym się paść. KronZakBarącz 205.
patrz: BODIAK
– Wiatr wielki i burzliwy w mieście Poznaniu szkody narobił. KronZakBarącz 283.
– W tym roku demoliowany jest kościół zw wszystkim OO. Dominikanów w mieście i nowo zaczęty od fundamentów. KronZakBarącz 203.
– Ojcowie Penitencyarze od ś. Piotra i Xięża Kapelani Ojca ś. zaraz ciało jego balsamują, habit Biskupi na niego kładą, kapelusz na głowę wcisną i kielich w rękę dadzą. KronZakBarącz 190.
patrz: HABIT
– 1713 Dnia 16go sierpnia odprawił się akt solenny wjazdu do katedry swojej JMści X. Jana Skarbka [...] Kazał na tym akcie u fary X. Wolski Ordinaryusz Jezuita. KronZakBarącz 178.
– Jan Lipski, biskup Krakowski, został Kardynałem, któremu pod czas sejmu z wielką apparencyją Król sam biret Kardynalski na głowę kładł. KronZakBarącz 197.
– Regiment Dragonii z żałobną chorągwią, pospuszczane do ziemi mając flinty, potym chorągiew jedna żałobna pacholcza, potym korucka a na końcu segmeńska. KronZakBarącz 186.
patrz: PACHOLCZY
– Kiedy Ojciec ś. w pałacu ś. Kwirynała umiera, tedy ciało jego na paradowem łóżku do ś. Piotra przeniesione bywa. KronZakBarącz 190.
patrz: PARADOWY
– Na koniec i Belgrad forteca prawie niedobyta w akord poszedłszy, poddała się, prosząc o pokój Turczyna. KronZakBarącz 200.
patrz: PÓJŚĆ
– 1713 Dnia 16go sierpnia odprawił się akt solenny wjazdu do katedry swojej JMści X. Jana Skarbka [...] Kazał na tym akcie u fary X. Wolski Ordinaryusz Jezuita. KronZakBarącz 178.
patrz: SIERPIEŃ
– Na końcu stycznia, katarowa afekcya wszczęła się po całej Polszcze. KronZakBarącz 195.
patrz: STYCZEŃ
– Dnia 4go września, po odprawionej batalii pod Belgradem kędy 180 tysięcy Turków było, z innemi auxiliarnemi wojskami pod komendą Renegata Bonewala Francuza, wojsko chrześciańskie zbite, wiele Generałów godnych tak zabitych, jako i rannych padło z klęską wielką. KronZakBarącz 199.
patrz: WOJSKO