Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KronZakBarącz 1703-1756 wydanie wtórne
Kronika zakonnic ormiańskich reguły ś. Benedykta we Lwowie

https://polona.pl/item-view/96cf1362-09ac-4804-92c5-c6834dedba7f?page=188, http://bc.dominikanie.pl/dlibra/doccontent?id=139&from=FBC
Odnotowano 41 cytatów z tego źródła
– 1713 Dnia 16go sierpnia odprawił się akt solenny wjazdu do katedry swojej JMści X. Jana Skarbka [...] Kazał na tym akcie u fary X. Wolski Ordinaryusz Jezuita. KronZakBarącz 178.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Na końcu stycznia, katarowa afekcya wszczęła się po całej Polszcze. KronZakBarącz 195.
patrz: AFEKCJA
– Bractwo Trójcy Przenajświętszej [...] To bractwo afiliowane bractwu Rzymskiemu. KronZakBarącz 189.
patrz: AFILIOWANY
– Na koniec i Belgrad forteca prawie niedobyta w akord poszedłszy, poddała się, prosząc o pokój Turczyna. KronZakBarącz 200.
patrz: AKORD, AKORD, AKORT
– Tego roku destinowany jest za Wizytatora [...] Arcybiskup Trapezuntski [...] ażeby prosił i perswadował za alumnami Ruskimi, którym żeby pozwolono, przynajmniej jako gościom przebywać na naukach, wraz z naszymi alumnami, w jednemże kollegium. KronZakBarącz 182.
patrz: ALUMN
– W tych dziewięciu dniach odprawują ceremonie pogrzebu Ojca ś., a dziesiątego dnia największe bywają apparencye, bywa kazanie pogrzebowe. KronZakBarącz 191.
patrz: APARENCJA
– Archialumni nasi Ormiańscy, aby zawsze prym mieli. KronZakBarącz 183.
patrz: ARCHIALUMN
– Pieczętarz, Sekretarz i inni zaraz pieczęcie Papiezkie do tegoż Kardynała przynoszą, który je przy bytności Auditora, Podskarbiego i inszych sług camerae łamie. KronZakBarącz 190.
patrz: AUDYTOR
– Dnia 4go września, po odprawionej batalii pod Belgradem kędy 180 tysięcy Turków było, z innemi auxiliarnemi wojskami pod komendą Renegata Bonewala Francuza, wojsko chrześciańskie zbite, wiele Generałów godnych tak zabitych, jako i rannych padło z klęską wielką. KronZakBarącz 199.
– Ojcowie Penitencyarze od ś. Piotra i Xięża Kapelani Ojca ś. zaraz ciało jego balsamują, habit Biskupi na niego kładą, kapelusz na głowę wcisną i kielich w rękę dadzą. KronZakBarącz 190.
– Jan Lipski, biskup Krakowski, został Kardynałem, któremu pod czas sejmu z wielką apparencyją Król sam biret Kardynalski na głowę kładł. KronZakBarącz 197.
– Ojcowie Penitencyarze od ś. Piotra i Xięża Kapelani Ojca ś. zaraz ciało jego balsamują, habit Biskupi na niego kładą, kapelusz na głowę wcisną i kielich w rękę dadzą. KronZakBarącz 190.
patrz: BISKUPI
– Bydlęta piołun, liście z drzewa i bodiaki musiały jeść i tym się paść. KronZakBarącz 205.
patrz: BODIAK
– Wiatr wielki i burzliwy w mieście Poznaniu szkody narobił. KronZakBarącz 283.
– W tym roku demoliowany jest kościół zw wszystkim OO. Dominikanów w mieście i nowo zaczęty od fundamentów. KronZakBarącz 203.
– Dnia 27go października, przysłany jest od Ojca ś. Benedykta XIII ze Rzymu Jubileusz generalny dla wszystkich Ormian w Archidiecezyi Lwowskiej zostających, a to na instancyą X. Arcybiskupa, który to Jubileusz dwumiesięczny z wielką dewocyą wprowadzony jest z fórty klasztornej do kościoła, przy assistencyi wiele godnych osób. KronZakBarącz 184.
– Komissya się odprawiła w zachodzących dissenzyach między miastem a P. P. Radcami, trwała niedziel kilka; dekret na ratuszu przez Panów Komisarzów publikowany. KronZakBarącz 203.
– Ojcowie Penitencyarze od ś. Piotra i Xięża Kapelani Ojca ś. zaraz ciało jego balsamują, habit Biskupi na niego kładą, kapelusz na głowę wcisną i kielich w rękę dadzą. KronZakBarącz 190.
patrz: HABIT
– 1713 Dnia 16go sierpnia odprawił się akt solenny wjazdu do katedry swojej JMści X. Jana Skarbka [...] Kazał na tym akcie u fary X. Wolski Ordinaryusz Jezuita. KronZakBarącz 178.
– Dnia 3go sierpnia, Piotrków miasto Trybunalskie funditus zgorzało, tudzież i kościoły, jako to: fara, Jezuicki i Pijarów, ludzie do grobów uciekali dla ratowania życia, zgorzało kamiennic. KronZakBarącz 192.
– Jan Lipski, biskup Krakowski, został Kardynałem, któremu pod czas sejmu z wielką apparencyją Król sam biret Kardynalski na głowę kładł. KronZakBarącz 197.
– Królowa Francuzka z domu Leszczyńska, Stanisława Leszczyńskiego Króla córka, a Ludwika XV, Króla Francuzkiego, ślubna żona, szczęśliwie rozwiązana, za łaską Bożą powiła w miesiącu wrześniu syna pierworodnego, któremu na chrzcie dano imię Jan z Dukli Ludwik XVI, sukcessor i prawy następca majestatu królestwa Francuzkiego. KronZakBarącz 188.
patrz: MAJESTAT
– Dnia 24go sierpnia zjechał tu do Lwowa O. Filip a S. Nicolao, Mediolańczyk, Karmelitów bosych Generał z Rzymu na wizytowanie klasztorów swoich, którego zakony wszystkie processionaliter z krzyżem wprowadzali, karet wiele szło poszóstnych, poczwórnych i t. d., z armat także bito. KronZakBarącz 188.
– Regiment Dragonii z żałobną chorągwią, pospuszczane do ziemi mając flinty, potym chorągiew jedna żałobna pacholcza, potym korucka a na końcu segmeńska. KronZakBarącz 186.
patrz: PACHOLCZY
– Kiedy Ojciec ś. w pałacu ś. Kwirynała umiera, tedy ciało jego na paradowem łóżku do ś. Piotra przeniesione bywa. KronZakBarącz 190.
patrz: PARADOWY
– Dnia 24go sierpnia zjechał tu do Lwowa O. Filip a S. Nicolao, Mediolańczyk, Karmelitów bosych Generał z Rzymu na wizytowanie klasztorów swoich, którego zakony wszystkie processionaliter z krzyżem wprowadzali, karet wiele szło poszóstnych, poczwórnych i t. d., z armat także bito. KronZakBarącz 188.
patrz: POCZWÓRNY
– Dnia 14go czerwca, trzęsienie ziemi tu we Lwowie było miejscami bez szkody, także w Kamieńcu Podolskim, w Stanisławowie, a najbardziej na Wołoszczyznie tak dalece, że Monastery porujnowały się znacznie, nawet i w Tatarskiej ziemi toż samo było. KronZakBarącz 197.
– Dnia 24go sierpnia zjechał tu do Lwowa O. Filip a S. Nicolao, Mediolańczyk, Karmelitów bosych Generał z Rzymu na wizytowanie klasztorów swoich, którego zakony wszystkie processionaliter z krzyżem wprowadzali, karet wiele szło poszóstnych, poczwórnych i t. d., z armat także bito. KronZakBarącz 188.
– Potym wóz poszóstny jechał z ciałem, na tapczanie i na herbach wystawionym, knnie cugowe axamitem karmazynowym były okryte, po bokach tego powozu kawalerya husarska i pancerna szła z insigniami hetmańskiemi. KronZakBarącz 186.
– W sierpniu powietrze wielkie zjawiło się w Kamieńcu tak, że i okoliczne wioski pozarażały się. KronZakBarącz 197.
– 9a Julii w Petersburgu Petra Fedorowicza Cara Moskiewkiego dla oppressyi duchownych, że Lutrów do Moskwy wprowadził, że alianse z Francyą i Cesarzem pozrywał, a chwycił się króla Pruskiego, żona jego Katarzyna detronizowała, a stany udusić go kazały , i uduszony, w Petersburgu pochowany. KronZakBarącz 213.
patrz: POZRYWAĆ
– Na koniec i Belgrad forteca prawie niedobyta w akord poszedłszy, poddała się, prosząc o pokój Turczyna. KronZakBarącz 200.
patrz: PÓJŚĆ
– ...Seraskier Basza Benderski z Turkami i z armatami do Benderu nazad rejterował się, potym Wołoska ziemia funditus pustoszona od Moskwy i Kozaków, monastery powywracane osobliwie w Jassach, że Hospodar Wołoski Gregorasz nazwany, z swoimi ludźmi w Tureckiem wojsku zostawał. KronZakBarącz 199.
patrz: PUSTOSZONY
– Nawet i P. Szymon Krzysztofowicz, sławny swego wieku Doktor, po śmierci swojej w miesiącu sierpniu, gotowych pieniędzy Czerwonych złotych 1,000 oddał na serce P. Jezusowi ukrzyżowanemu do fary i tam funeralia złożył na ręce swoich opiekunów obranych Panów Radziec Polskich, lubo potem nie rychło ciało jego transportowane jest do kościoła Ormiańskiego i złożone w murowanym sklepie na cmentarzu, a na reparacyą kościoła Ormiańskiego nic nie dał. KronZakBarącz 203.
– 1713 Dnia 16go sierpnia odprawił się akt solenny wjazdu do katedry swojej JMści X. Jana Skarbka [...] Kazał na tym akcie u fary X. Wolski Ordinaryusz Jezuita. KronZakBarącz 178.
patrz: SIERPIEŃ
– Na końcu stycznia, katarowa afekcya wszczęła się po całej Polszcze. KronZakBarącz 195.
patrz: STYCZEŃ
– Ogień się z kuchni Teatyńskiej zaczął przez nieostrożność, a bardziej swywolę kucharzów, którzy sadło wylali na ogień. KronZakBarącz 201.
patrz: TEATYŃSKI
– Gdzie potym po wielu cudach uczynionych, te choróbska i śmierci ustały, za przyczyną tego świętego, na którego honor i cześć ognie po wieżach i na ratuszu palono, z armat strzelano, i wotywy zakonne prawie co dzień od różnego Państwa najęte odprawiano. KronZakBarącz 196.
patrz: WIEŻA
– Potem zjechał tu do Lwowa dnia 18go lipca w assistencyi X. Archidiakona, X. Scholastyka, Prałatów Kmienieckich i O. Kajetana Porrego Teatyna, kollegium Warszawskiego, przeciwko któremu wyjeżdżał X. Arcybiskup z swoimi Prałatami, tudzież Pan Direktor z Panami Sędziami; w polu tedy zabieżawszy drogę, przewitał X. Wizytatora, i po przewitaniu jechali do Kollegium naszego, kędy gospodę i rezydencyą sobie założył X. Biskup. KronZakBarącz 182.
patrz: WIZYTATOR
– Dnia 4go września, po odprawionej batalii pod Belgradem kędy 180 tysięcy Turków było, z innemi auxiliarnemi wojskami pod komendą Renegata Bonewala Francuza, wojsko chrześciańskie zbite, wiele Generałów godnych tak zabitych, jako i rannych padło z klęską wielką. KronZakBarącz 199.
patrz: WOJSKO
– Dnia 16go maja Magdalena Kuropatnicka Ksieni konwentu Wszystkich Świętych wielkiej pobożności i cnót osobliwszych, na przełożeństwie będąc lat blisko ośm, z należytą dyspozycyą opatrzona świętościami Pańskiemi w 75 wieku swoim pomarła, którą cały klasztor niewypisanym sposobem kochał, i siostry zakonne wielce były żałosne po jej śmierci, ponieważ wszystkie zarówno w P. Bogu kochała. KronZakBarącz 202.
patrz: ZARÓWNO