Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
JurkPieś 1604 oryginał
PIESNI MVZ SARMACKICH PRZY SCZESLIWYM OBIECIV KARDYNALSTWA W STOLICY APOSTOLSKIEY OSWIECOnego y Wielebnego Oycá y Páná Bernátá Mácieiowskiego Biskupá Krakowskiego. etc.

Odnotowano 77 cytatów z tego źródła
JurkPieś .
patrz:
– Już Abironowie Polszcży Dáthánowie Ziemią pożárći/ wpádli do Plutoná/ Co z Moyżeszem lżyli Aároná. JurkPieś B4v.
patrz: ABIRON
– Ják iest Adámás w twárdości/ Ták tá głowá státeczności/ Ani od Mársá zwalczona/ Ni też zbytkiem zwyciężona/ Lecz pobożnością. JurkPieś A4.
patrz: ADAMAS
– Sam Pan obecznie przy tym poiedynku Ná twoie męstwo z Anielskiego rynku Pátrza ná pomoc. JurkPieś C3.
– A dziś słynie [Wawel] świątnicą Páńską poświęconą/ Spocznienie świętych Bożych/ Erebską zasłoną/ Tám obeczność zástępow/ Anielskie zabáwy/ Tám przytomność swą złożył Bog Ociec łáskáwy. JurkPieś A3.
– Swiát ten prowádzą Anielskie chory/ Cudownych niebios roziemne rozwory/ Nadobny ziemie niezliczone rzeczy W Anielskiey pieczy. JurkPieś C4.
– Swiát ten prowádzą Anielskie chory/ Cudownych niebios roziemne rozwory/ Nadobny ziemie niezliczone rzeczy W Anielskiey pieczy. JurkPieś C4.
– Mnostwo iest Swiętych/ roie Boskiey straży/ Co chronią suszy/ y szkodney zárázy. Rzecz niewątpliwa/ że stąd buynie stánie/ Gdzie báłwochwálni mieszkáią Pogánie/ Turczyn práktyki dozna swey spulnocy/ Kto wie czy nie Lách cześć Pánu z tych toczy. JurkPieś D4.
– Głupi o roskosz ziemie zgubnie pyta/ Skrzydeł sie wietrznych chwyta/ Rościąga żagle ná strácenie leci/ Portu nie zna w swey checi. Puszcza lec żądzey w Bogáctwá y w włości/ Zarzy głodne chciwości [...] Gorne budynki/ szałe [sale]/ wirydarze/ Ma z świátem na rospárze/ Ma w wieczernikách zamysł w zbytku tani/ Pan rowien wodney Báni. JurkPieś D4v.
patrz: BANIA, BANIA, BANIJA
– PodŹcie z ochotą! Prosi krol wysoki Ná wieczny bánkiet, podźcie bez odwłoki! Stawcie się przed niem! Zbáwi wszech trudności, Lekki-ć ma ciężar w járzmie swej słodkości. JurkPieś E3.
patrz: BANKIET
– Spráwiedliwością ostrożony, Uboższy możnych kroci grozy, Wiąże swych zdrajcow w ich powrozy. Przyjętą wiárę zbor umowny Nád wdzięczny bánkiet ma godowny. JurkPieś A2.
patrz: BANKIET
– Rospuści gębę [człowiek] wbánkietne przysmáki/ W drogi Źwierz/ w ryby/ w ptáki/ Brzuch choynie poi. JurkPieś E1.
patrz: BANKIETNY
– [Widzę] Łąki wzorámi bárworożnie wite Y lássy wonne zielono nákryte. JurkPieś C4v.
– Wiárá tarc z Boskiey iest krwie/ y zskor Swiętych/ Gási ogniste miecze/ á przeklętych Bełt wzad obráca. JurkPieś C2.
patrz: BELT, BEŁT, BEŁT
– Obacz wrotách świętych bráctwá/ Znay Boskie powinowáctwá/ Krolestwo iest służyć Bogu/ Strzegąc sie złego nałogu. Zmylkłyć sprosne bespieczeństwá Z obrzydą y twe przeklectwá/ Spadły roie heretyckie/ Ożyły czci Kátolickie. JurkPieś B2.
– Prawdá y wstyd w bráctwie dawnym Niech bespiecznie w polu sławnym Rząd sporządzą/ złość vmiotą/ By ożyłá dobroć zcnotą. JurkPieś B3.
– Swięte wyroki y obrzędy/ Te nas wáruią wszelki biedy. JurkPieś A2.
patrz: BIADA, BIDA, BIEDA, BIEDA
– Boiaźń vczciwa Páńskiey wszechmocności Naprzod iey [oblubienicy króla niebieskiego] ziawia/ pierwość swey mądrości/ Trąbiąc ogromnie serce biádą trwoży [...]. JurkPieś E3.
patrz: BIADA, BIDA, BIEDA, BIEDA
– Podź w ogrod miły moy białorumiány/ Mnie pożądliwy/ stysiącow wybrány... JurkPieś E4v.
– Drzewiey niźli powrozek srebrny sie rozerwie/ A bińdá sie náwroci złota ku tey przyrwie. JurkPieś A4v.
patrz: BINDA, BIŃDA
– Ták Woyciech święty vcząc Páńskiey drogi/ Zábit od Prusow Ciáło w okup drogi Chábry kupuiąc/ trochę waży złotá/ Aż miło wspomnieć cud Boski zna cnotá. JurkPieś D.
patrz: BOSKI
– Zrządź káżdy bram u dołu/ á skráiu dolnego Przyszyi kształtnie petlice/ z iedwabiu modrego. JurkPieś A4v.
patrz: BRAM, BRAMA
– Naywyższego vcho wolne Bramy Niebieskie powolne/ z ofiárą zástępce máią Głosu Bożego słuchaią. JurkPieś B1.
– Krol Polski pierwszy zbił pod Páńskie znáki/ Czechy/ Sásy/ Ruś/ Moráwce/ Prusáki/ Duńczyki/ á hołd w luby im niewoli Kazał dáć krzcząc się/ Bogu w Troycy kwoli. JurkPieś Dv.
– Młot śmierci tłucze berłá iák motyki/ Społ rządzące z chołdowniki. JurkPieś Ev.
– Bog cię oświecił rzuć Dyable ciemności/ Bog cię odkupił/ hołdownikiem złości Nie bądź w niewoli. JurkPieś C3.
– Swiát ten prowádzą Anielskie chory/ Cudownych niebios roziemne rozwory/ Nadobny ziemie niezliczone rzeczy W Anielskiey pieczy. JurkPieś C4.
patrz: CHÓR, CHÓR, CHUR, HÓR, KÓR
– Ták Woyciech święty vcząc Páńskiey drogi/ Zábit od Prusow Ciáło w okup drogi Chábry kupuiąc/ trochę waży złotá/ Aż miło wspomnieć cud Boski zna cnotá. JurkPieś D.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– Iuż Abironowie Polszczy Dáthánowie Ziemią pożárci/ wpádli do Plutoná/ Co z Moyżeszem lżyli Aároná. JurkPieś B4v.
patrz: DATAN
– [...] zrządne miey trzy leki [...] Spowiedź ná rány grzechu śmiertelnego/ Zdosyć czynieniem/ sercá skruszonego Złzy rzewnie lane. JurkPieś C2v.
– Cudownymi sposoby dziwem niepoiętym Bog to zrządził od wieku/ swoim pálcem świętym W dyámencie nápisał/ co iuż trudno zmázáć/ Ten w sądzie dzisieyszy lud/ będzie Pánu wzdrażáć. JurkPieś A3.
patrz: DZIW, DZIWO
– Wiárá tarc z Boskiey iest krwie/ y zskor Swiętych/ Gási ogniste miecze/ á przeklętych Bełt wzad obráca. JurkPieś C2.
patrz: GASIĆ
– Spráwiedliwością ostrożony, Uboższy możnych kroci grozy, Wiąże swych zdrajcow w ich powrozy. Przyjętą wiárę zbor umowny Nád wdzięczny bánkiet ma godowny. JurkPieś A2.
patrz: GODOWNY
– Máiąc sznur [Sznur do rządu przełożonym - marg.] w troiem grániu/ Umieiętność wielką z ludzką skłonną powágą/ śmiáłą cnotę wszelką/ Wielkiey godności stopień tym miárkuie/ W ieden Zbor Swiętych lud tym przywięzuie. JurkPieś F2.
patrz: GRANIE, GRAŃ
– Krol Polski pierwszy zbił pod Páńskie znáki/ Czechy/ Sásy/ Ruś/ Moráwce/ Prusáki/ Duńczyki/ á hołd w luby im niewoli Kazał dáć krzcząc się/ Bogu w Troycy kwoli. JurkPieś Dv.
– Obacz wrotách świętych bráctwá/ Znay Boskie powinowáctwá/ Krolestwo iest służyć Bogu/ Strzegąc sie złego nałogu. Zmylkłyć sprosne bespieczeństwá Z obrzydą y twe przeklectwá/ Spadły roie heretyckie/ Ożyły czci Kátolickie. JurkPieś B2.
patrz: HERETYCKI
– Szatę znák czci Iozeph wzięty Odniosł/ zá smysł wdziw poięty [...]. JurkPieś A4v.
patrz: JÓZEF
– Kilof z rozumu, á drzewce szalone Z przymiotow własnych, w grot gniewny stalone Ná pomstę Páńską. JurkPieś C2.
patrz: KILOF
– [Głupi] Choć złe z Neronem plagi świátu nieci/ Wnet sam wstrásznieysze leci. JurkPieś Ev.
patrz: LECIEĆ
– Lácżwo w niedbálstwie pod Dyabłá chorągiew Chołdowáć zgubie/ sycąc brzuch iák stągiew W głádkiey roskoszy. JurkPieś C.
– Tę iskrę Węgrom śiostra Miecżsłáwowá Wzniećiłá właśnie/ żoná Gejseowá. JurkPieś Dv.
– [...] oto mąż szátámi Lniánymi przyodziany/ chodzi nád wodámi/ Ciáło ma iák Chryzolit/ á głos iego mowy Ják głos mnostwá przenika wszytkich wiernych głowy. JurkPieś A4v.
– Spráwiedliwością ostrożony, Uboższy możnych kroci grozy, Wiąże swych zdrajcow w ich powrozy. Przyjętą wiárę zbor umowny Nád wdzięczny bánkiet ma godowny. JurkPieś A2.
patrz: MOŻNY
– Záwsze w zásadzkę miey spráwy pobożne/ Dobre vczynki z cichym prochem możne/ Do dział burzących. JurkPieś C2.
patrz: MOŻNY
– Z Achábem zwinnic drze Nabotá głodny/ Wpada w hak wiecżnoszkodny/ Ssie wino/ pśi krew; rwie groná/ miecż głowy/ Wkosz synow/ krewnych wrowy. JurkPieś E.
patrz: NABOT
– Naywyższego vcho wolne Bramy Niebieskie powolne/ z ofiárą zástępce máią Głosu Bożego słuchaią. JurkPieś B1.
patrz: NIEBIESKI
– Ják Pháráonom/ trzy zamki wniewoli Wywodzą źli ná goli/ Pychę żywotá/ Ciáłá pożądliwość/ Oczu niesytą chciwość. JurkPieś E62v.
patrz: NIESYT, NIESYTY
– Wáwel [...] Bog stąd dwoch nieprzyiacioł rościna obdzierze [...]. JurkPieś A3.
– Czy chárde łowią/ w obdzierże bogáctwá? JurkPieś E3v.
– Miłością pała Krol oblubienice... JurkPieś E3v.
patrz: PAŁAĆ
– Przydź do ogrodá, ziołá z mirrą zżąłem, Plástr moj z swym miodem, wino, mleko wszcząłem Z rozpádlin skálnych, w máclochách párkánnych Ukaż piękną twarz, wznow głos z ust różánych. JurkPieś 144 (F/33).
patrz: PARKANNY
– Toż iest Polska kráina dla ktorey tu siłá Ręká Páńska tyránow bezecnych pobiłá? JurkPieś A3.
patrz: POBIĆ
– Pochopnie sławy trąbá jego miła Celem swych głosow zacnie go stáwiłá. JurkPieś F2/11.
patrz: POCHOPNIE
– Sprzysiągł się ná was Tyran wpolku srogi/ Jesli kto zaśpi, nieuydzie złej trwogi/ Ná wieczne czásy. JurkPieś C.
– Zrázu poświádczona, I dziś p[otwierdzona Mátká Kościoł cnych, że sie w Rzymie chowa; Rzym jest száfárzem, je zdrowie - tam głowá. JurkPieś B4v.
– Oblubienicá pátrząc w tych Cor kárę/ Co przekłádáły nád Krolá swą márę/ Iednomyślną chęc cicho Pánu skłánia/ W tym wzruszą Cnoty radosnego gránia/W Arfę Niebieską/ w lutnię słodkobrzmiacą/ Pieśn wdzięcznolubą/ Krolá ziáwiáiącą. JurkPieś E4.
– Wiárá tarc z Boskiey iest krwie/ y zskor Swiętych/ Gási ogniste miecże/ á przeklętych Bełt wzad obráca. Iáłmużná nád spiż ostry przeráźliwsza/ Pokorá nád proch rusznicżny zarzliwsza/ Ná rosproszenie. JurkPieś C2.
– Wáwel rozkosz Sármácka/ kwiat gor Polskich zacny/ Grunt Wándálski/ tárc Lácka/ pułnocny bok znácżny/ Gorá Páńska/ gorá iest rodna y obfita/ Iák rumiánoczerwona żorzá dziś zákwita. JurkPieś A3.
– Láczwo w niedbálstwie pod Dyabłá chorągiew Chołdowáć zgubie/ sycąc brzuch iák stągiew W głádkiey roskoszy. JurkPieś C.
patrz: SYCIĆ
– W boyáźni Páńskiey gdy Lachowie trwáią/ Polá dostátkiem choynie opływáią/ Głod wnet wypędzi obfitą żyznością/ A smutek vspi wesołą sytością. JurkPieś D3.
patrz: SYTOŚĆ
– Gębą ścierwistą/ żárli [wrogowie] ziemię krwáwą/ Drugich wiátr zdála trwożył Polską sławą. JurkPieś D2v.
– Wprzod śleporodá Mieczsłáwá oświecił. JurkPieś Dv.
patrz: ŚLEPORÓD
– Pieśń wie wdzięcznolubą. JurkPieś E4, 24.
– ...śmiercią sczwány Lábęć głos słodzi wton wesołomiány... JurkPieś C3v/ 33.
– Nigdy ogromny był pogánom, A dziś stráśliwym złym szátánom, Uf o gránice wiodł ubogie, A dziś mnie stáwia w wiecznodrogie. JurkPieś A2v (71).
– [Prawda] Zmácnia mdłe, burzy hárde. W skarb wiecznomiány ten ciągnie w głos ludzi, Gdyz świát głupie w miod łudzi. JurkPieś E2v (135).
– ...sprosna i brzydka przedtym z swymi pány [polska kraina], Chwaląc wielmi zá bogi słupy i báłwány, Dzban, ogień, wodę, węże lud mizerny wpárłá W pieczáry wiecznopárne i w szátáńskie gárłá. JurkPieś A3 (72).
– [Głupi] W dzbanie pociechę, w człeku ufność sádzi, W skarb nádzieję prowádzi; Murzyná myje, piasek morski liczy [...] Z Achábem z winnic drze Nabotá, głodny, wpada w hak wiecznoszkodny; Ssie wino, psi - krew; rwie groná, miecz - głowy W kosz synow, krewnych w rowy. JurkPieś E (128}.
– Zá co mu winczowánie w te słowá podawał: - Żyj ná skrzydłách biáłáwych wiecnożytny sławy, Ceki mężny, á twoje niezrownáne spráwy Niechaj będą wiádome w káżdym kącie świátá Twych potomkow śláchetnych nieskończone látá. JurkPieś A2 (155).
– PodŹcie z ochotą! Prosi krol wysoki Ná wieczny bánkiet, podźcie bez odwłoki! Stawcie się przed niem! Zbáwi wszech trudności, Lekki-ć ma ciężar w járzmie swej słodkości. JurkPieś E3.
patrz: WIECZNY
– Wstecz wielewładni mocarze pierzcháli, Nieznáczni korzyść hojną otrzymáli. JurkPieś 116 (D2).
– Bog mieni czásy [...] Szczęściu kres stawia [...] Mieni krolestwá, krole trzyma w ręku, Wierne winarze szerzy áż do wieku. JurkPieś D4/20.
patrz: WINARZ
– ...w niebie Zwładogromnym iest wrádzie. JurkPieś E3/ 18.
– Szczęsna, v ktorey stáną te [cnoty] gospodą/ Skromność/ Pokorá/ Posłuszeństwo/ Czystość/ Wolne vbostwo/ Miłosierdzie/ Cichość. JurkPieś E4v.
– Pokorá nád proch ruszniczy zarzliwsza. JurkPieś C2.
patrz: ZARZLIWY
– Głupi o roskosz ziemie zgubnie pyta/ Skrzydeł sie wietrznych chwyta/ Rościąga żagle ná strácenie leci/ Portu nie zna w swey checi. Puszcza lec żądzey w Bogáctwá y w włości/ Zarzy głodne chciwości [...] Gorne budynki/ szałe [sale]/ wirydarze/ Ma z świátem na rospárze/ Ma w wieczernikách zamysł w zbytku tani/ Pan rowien wodney Báni. JurkPieś D4v.
patrz: ZNAĆ
– [Głupiec] Ná cienkiey nici zwiessiwszy swe rády/ W pochlebstwie pełen zdrády/ Szczęście zbyt chárde omylnie kugluie/ Pożycza odeymuie. JurkPieś D4v.