Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BuntCara oryginał
BVNT NA CARA TVRECKIEGO OSMANA. Roku Páńskiego. 1622: Szpagiow, y Ianczarow, y inszych Musulmanow, Agarenczykow, Bisurmanow. Oto Jż niedokazał tego/ ná co podniosł woynę z Polaki/ gdzie 20000. Jánczarow/ y inszych z Azyey/ z Egiptu/ rozmaitey chałástry do sta tyśięcy straćił/ cztéry latá sie ná tę woynę gotując: 500000. woyská z Tátáry máiąc. Ktory Osmań vpornie sie porwał/ przeciw Báizetówemu poprzyśiężeniu/ ná narod Sarmárcki/ gdźie było sámó niebo śniegámi poraźiło Turków w Podolu 50. tyśięcy/ Roku 1450. AEneas Troianorum Princeps, Vna salus victis, nullam sperare salutem

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/3560/
Odnotowano 68 cytatów z tego źródła
– [...] rozumiem że iesliby iákie w tey niespodźie wáney mutácyey wiádomości ádwersá vrosłá/ W. X. M. opinia o przyiáchániu sám do Constántynopolá/ tedy táką wźiąwszy wiádomość/ nie tylko w pokoiu wybierzesz się w tę drogę/ ále y sam się co prędzey pokwápić będźiesz raczył. BuntCara B2.
patrz: ADWERSA
– BVNT NA CARA TVRECKIEGO OSMANA Roku Páńskiego: 1622: Szpagiow, y Ianczarow, y inszych Musul manow, Agarenczykow, Bisurmanow. BuntCara A.
– Obaczywszy Cesarz że iuż niemász nikogo przynim/ wyszedł do nich w białym káftaniku zbiałey Bágázyey [...]. BuntCara A3v.
patrz: BAGAZJA
– A iżem był otym pewney wiádomości doszedł/ ze w támtych kráiách chćiał się długo báwić [cesarz]/ máiąc táiemne pod praetextem nabożeństwá zamysły/ stárałęm się z pilnośćią oto/ żeby go tu byli Bászowie zátrzymáli do przyiazdu W. X. M. BuntCara B2v.
– BVNT NA CARA TVRECKIEGO OSMANA Roku Páńskiego: 1622: Szpagiow, y Ianczarow, y inszych Musul manow, Agarenczykow, Bisurmanow. BuntCara A.
– [...] miał [wielki wezyr] do 150. człowieká w Száráiu/ to iest bráncow rozmáitego narodu/ ći opárli się im/ y wiele Szpágiow y Iánczárow pośiekli y pozábiiáli. BuntCara Av.
patrz: BRANIEC
– DOwiedźiawszy się otym od Mechmet Czausá kto ry sám do Constántynopolá przyiechał/ 26. Apr. że W. X. M. raczysz bydź náznaczonym Posłem od I. K. M. do Porty Cesárzá Tureckiego. Nie mieszkáiąc wypráwiłem pisánie do W. X. M. dáiąc znáć otym że Cesarz koniecznie wźiął to był przedśię/ áby ztąd do Dámászku wyiáchał/ chcąc ztámtąd Peregrynátią odpráwić do Grobu Máchometowego. BuntCara B2v.
– Tym kształtem się teraz sstáło z Sułtanem Osmanem Cárem Tureckim/ ktorego młodość w Cekauźie Niewieśćiego strzelánia wychowána/ y ná vdawienie brátá ieśliż też Turcy bráty máią wyuzdána. BuntCara Av.
– [...] Cesárzá v Iáńczár Agi/ gdzie się był z Pałacow vszedszy z chronił poimawszy obnáżono/ w koszuli tylko przez miásto z wielką zelżywością iego do Iedykuły Zamku záprowádźili/ támże vdawili [...] Ia záraz potym háłáśie byłem v Dánf[.] Básze Wezyrá teráźnieyszego/ chcąc wyrozumieć y Cesárski y iego Afekt przećiwko I. K. M. y Rzeczypospolitey [...]. BuntCara B3.
– Ná ktorego [sułtana Osmana] 18. dniá Máiá/ zbuntowawszy się Szpágiowie/ nászli ná kramy [...] potym do száráiu gdźie Chodźiá przebywał/ to iest do Ochmistrzá álbo stárszego Cesárskiego nászli [...]. BuntCara Av.
– Száráy iest to Páłac ze wszytkimi delicyámi/ gdźie Tureczcy Cesárze máią swoie dogodnice nie żony [...]. BuntCara Av-A2.
patrz: DELICJE
– [...] bárzo ich [szpagiów] sobie z nieważył [Osman] mowiąc: żeśćie wy nie sługámi moimi/ y inne rozmáite despekty wyrządzał/ y złopkę im odeymował [...]. BuntCara A4.
patrz: DESPEKT
– Száráy iest to Páłac ze wszytkimi delicyámi/ gdźie Tureczcy Cesárze máią swoie dogodnice nie żony [...]. BuntCara Av-A2.
patrz: DOGODNICA
– Musty [!] skoro do niego przyszli/ on nierespektuiąc/ choć mu Cesarz był źięćiem/ corkę iego miał v śiebie dał im dozwolenstwo/ w tym co żywo do oręża się rzućili/ y do Száráiu skoczyli [...]. BuntCara A2v.
– [...] do tego czásu Czársysy ná Duwánie [!] nie záśiada gdyż się iescze nievspokoiło/ bo wszytkie insze Vrzędniki náznáczono. BuntCara B.
patrz: DYWAN
– Musty [!] skoro do niego przyszli/ on nierespektuiąc/ choć mu Cesarz był źięćiem/ corkę iego miał v śiebie dał im dozwolenstwo/ w tym co żywo do oręża się rzućili/ y do Száráiu skoczyli/ wielką wielkość ludzi nie oglądáiąc się ná dźiáłá rychtowáne/ w sámySzáráy miedzy białegłowy y dźieći porwáli dwoch ArábowEwnuchow [...]. BuntCara A2v.
patrz: EUNUCH, EWNUCH
– Od Thomsze Hospodara Wołoskiego do Krolá Iego Mosci. BuntCara B3v.
patrz: HOSPODAR
– Ale widzę że tę odmiánę między nimi Pan Bog nálepsze násze vczynił. Gdyż Wezyr dosyć przyiaćielskie zemną w tey spráwie conferuiąc/ zá instántią moią Czausá do I. K. M. z ofiárowániem przyiáźni nowego Cesárzá/ y z tymże pokoy námowiony y Páktá Choćimskie przyimuie. BuntCara B3-B3v.
patrz: INSTANCJA
– [...] tá byłá naprzednieysza przyczyná wszytkich Szpágiow/ y Iáńczárow/ żeskárby wszytkie chćiał wywieść/ y insze przyczyny były/ owo czego Oycowie nászy nigdy niesłycháli. BuntCara A4v.
patrz: INSZY
– [...] rozszárpá li Kiślár Agę/ y kogokolwiek w Száráiu tego to Iánczár Agi zástáli pozábiiáli [...]. BuntCara A3v.
patrz: JANCZARAGA
– [...] rzekł [Mustafa]; do Iedykuły záprowadźćie go [Osmana] [...]. BuntCara A4.
patrz: JEDYKUŁA
– Mustáphę Mánsałem vczyniono [...]. BuntCara B2.
– [...] wzięli go [cesarza] do Mecytu ktory iest weśrzodku miedzy Gospodámi Iánczárskiemi y tam go strzegli przez noc. BuntCara A3.
– Uniżenie tedy W.K.M. Páná mego Młśćiwego proszę/ rácz W.K.M. z Miłośćiwey łáski swey Páńskiey weyźrzeć ná ták ćiężkie ludźi ubogich utrapienie/ á do tego wieść rzeczy/ áby pokoy przez J.M. Páná Posłá Wielkiego iáko nayprędzey był záwárty/ ktorego sobie wszyscy sczerą prawdą życzymy. BuntCara B4v.
patrz: MŁŚCIWY
– [...] rozumiem że iesliby iákie w tey niespodźie wáney mutácyey wiádomości ádwersá vrosłá/ W. X. M. opinia o przyiáchániu sám do Constántynopolá/ tedy táką wźiąwszy wiádomość/ nie tylko w pokoiu wybierzesz się w tę drogę/ ále y sam się co prędzey pokwápić będźiesz raczył. BuntCara B2.
patrz: MUTACJA
– [...] wielką á niesłycháną summę skárbow nágotował był z sobą wywieść [...]. BuntCara A4v.
patrz: NAGOTOWAĆ
– [...] w Piątek ráno czekáli Sułtan Osma ná w iego pokoiách w Száráiu ktorego nie naleźli. BuntCara A3v.
patrz: NALEŹĆ
– Cesarz potym raskázał [!] działá nárychtowáć chcąc się im bronić [...]. BuntCara A2.
– Co oboie że miáło bydź z wielkim dishonorem W. X. M. y Rzeczypospolitey/ ále y z znácznym niewczásem W. X. M. wielcem się z tego trapił [...]. BuntCara B2v-B3.
patrz: NIEWCZAS
– A w spráwie z Ie[g]o K. M. táką ordynácyą vczynił [cesarz]/ żeby ći dwáy [kajmakanowie] przystoynie przyiąwszy W. X. M. chćieli tego/ áby W. X. M. przed nimi Poselstwo spráwował/ z ktorym oni mieli zá nim posłáć dla informácyey ná respons. BuntCara B2v.
patrz: ORDYNACJA
– Nie mieszkáiąc wypráwiłem pisánie do W. X. M. dáiąc znáć otym że Cesarz koniecznie wźiął to był przedśię/ áby ztąd do Dámászku wyiáchał/ chcąc ztámtąd Peregrynátią odpráwić do Grobu Máchometowego. BuntCara B2v.
– Lecz nie rychły przyiazd W. X. M. á Piekielsczyká Sułtan Osmaná. BuntCara Bv.
– Nie mieszkáiąc wypráwiłem pisánie do W. X. M. dáiąc znáć otym że Cesarz koniecznie wźiął to był przedśię/ áby ztąd do Dámászku wyiáchał/ chcąc ztámtąd Peregrynátią odpráwić do Grobu Máchometowego. BuntCara B2v.
patrz: PISANIE
– [...] spráktyk niektorych Bászow/ z wielkim tumultem ná Száray nástąpili [żołnierze]. BuntCara B3.
patrz: PRAKTYKA
– Dopiero vsłyszawszy że W. X. M. iesteś tu wielkim Posłem do Porty/ Omnino reuixi, máiąc wielką nádźieię w dawney miłośći y łásce W. X. M. przećiwko mnie/ że się o mię ták stáráć będźiesz/ iákobym ia własney dostąpiwszy wolnośći P. Bogu dźiękowáć/ y W. X. M. pokim żyw acceptum beneficium odsługowáć mogł. BuntCara Bv.
patrz: PRZECIWKO
– A iż zá vporem Cesárzá przeszłego/ dla ták długiey zabáwy I. M. Páná Posłá Wielkiego/ począł rzeczy wieść ku Woynie/ ná co Pánowie Rádni y inszy Bászowie zezwolić niechćieli/ rozważáiąc mu te szkody ktore się sstáły przez Kozáki/ áby odłożone były do przyiázdu I. M. Páná Posłá Wielkiego [...]. BuntCara B4.
– Ná mowiwszy się z Ie[g]o Mośćią Pánem Koniecpolskim miánowićie kiedy W. X. M. o wszytkim statum rerum wybaczysz/ wszytko to łácno y prędko z przybytność[ią] W. X. M. spráwić się może/ gdyż ná tym rzecz wszytká záwisłá. BuntCara B2.
– Ale widzę że tę odmiánę między nimi Pan Bog nálepsze násze vczynił. Gdyż Wezyr dosyć przyiaćielskie zemną w tey spráwie conferuiąc/ zá instántią moią Czausá do I. K. M. z ofiárowániem przyiáźni nowego Cesárzá/ y z tymże pokoy námowiony y Páktá Choćimskie przyimuie. BuntCara B3-B3v.
– A w spráwie z Ie[g]o K. M. táką ordynácyą vczynił [cesarz]/ żeby ći dwáy [kajmakanowie] przystoynie przyiąwszy W. X. M. chćieli tego/ áby W. X. M. przed nimi Poselstwo spráwował/ z ktorym oni mieli zá nim posłáć dla informácyey ná respons. BuntCara B2v.
patrz: RESPONS
– To też oznaymuię z Száráiu wielkiego Wezyrá ktorego zábili/ wyszło 2400. workow sámych pieniędzy/ niewspomináiąc Towárow y sprzętu domowego/ naczynia srebrnego złotego/ nie oszácowána rzecz zostáłá ktore ná Cesárzá zábráno. Táką puśćił Bog rozrywkę n[.] te Pogány/ ktorzy się byli sprzyśięgli w niwecz Polskę zátráćić. BuntCara B.
patrz: ROZRYWKA
– A iż zá vporem Cesárzá przeszłego/ dla ták długiey zabáwy I. M. Páná Posłá Wielkiego/ począł rzeczy wieść ku Woynie/ ná co Pánowie Rádni y inszy Bászowie zezwolić niechćieli/ rozważáiąc mu te szkody ktore się sstáły przez Kozáki/ áby odłożone były do przyiázdu I. M. Páná Posłá Wielkiego [...]. BuntCara B4.
patrz: ROZWAŻAĆ
– Musty [!] skoro do niego przyszli/ on nierespektuiąc/ choć mu Cesarz był źięćiem/ corkę iego miał v śiebie dał im dozwolenstwo/ w tym co żywo do oręża się rzućili/ y do Száráiu skoczyli/ wielką wielkość ludzi nie oglądáiąc się ná dźiáłá rychtowáne/ w sámySzáráy miedzy białegłowy y dźieći [...]. BuntCara A2v.
patrz: RYCHTOWANY
– [...] wyćiągnęli go [Mustafę] pospołu ze dwiemá dźieckámi ktore były w dole z nim wpusczone/ rzkomo to dla posługi/ Mustaphi z stráchu wielkiego ledwie żyw został [...]. BuntCara A2v.
– Száráy iest to Páłac ze wszytkimi delicyámi/ gdźie Tureczcy Cesárze máią swoie dogodnice nie żony [...]. BuntCara Av-A2.
– Ná ktorego [sułtana Osmana] 18. dniá Máiá/ zbuntowawszy się Szpágiowie/ nászli ná kramy [...] potym do száráiu gdźie Chodźiá przebywał/ to iest do Ochmistrzá álbo stárszego Cesárskiego nászli [...]. BuntCara Av.
– [...] cztery látá śiedźiał [Mustafa] y cztery mieśiące y dzieśięć dni w tym dole/ ktory doł był ná Ośminaśćie sążni [...]. BuntCara A2v.
patrz: SĄŻEŃ
– Dał mu znáć Huśiem Bászá/ Cesárzu co stoisz/ Stolicá z rąk twoich poszłá/ on to sobie zá nic nieważąc/ z fukał go mowiąc: n ich czynią co chcą. BuntCara A2.
patrz: SFUKAĆ
– [...] Cesarz po 50. czerwonych złotych káżdemu obiecuje dáwáć y Szárłatne suknie. BuntCara A3v.
patrz: SZARŁATNY
– BVNT NA CARA TVRECKIEGO OSMANA Roku Páńskiego: 1622: Szpagiow, y Ianczarow, y inszych Musul manow, Agarenczykow, Bisurmanow. BuntCara A.
patrz: SZPAGI
– Dźień ode dniá nie tylko my/ ále y wszytek Constántynopol iákoż od srodopośćia wyglądamy W. X. M. BuntCara Bv.
– HISTORYA ZABICIA Turskiego Cárá Sułtan Osmaná/ Roku 1622. Dniá Ośminastego Máiá. BuntCara Av.
patrz: TURSKI
– [...] nápadszy [Tatarzy] ná vbespieczonych ludźi/ w ziemi szkody niemáłe poczynili [...]. BuntCara B4.
– [...] Cesárzá v Iáńczár Agi/ gdzie się był z Pałacow vszedszy z chronił poimawszy obnáżono/ w koszuli tylko przez miásto z wielką zelżywością iego do Iedykuły Zamku záprowádźili/ támże vdawili. BuntCara B3.
patrz: UDAWIĆ
– Tym kształtem się teraz sstáło z Sułtanem Osmanem Cárem Tureckim/ ktorego młodość w Cekauźie Niewieśćiego strzelánia wychowána/ y ná vdawienie brátá ieśliż też Turcy bráty máią wyuzdána. BuntCara Av.
patrz: UDAWIENIE
– [...] Osmań [!] vpornie sie porwał/ przećiw Báizetówemu poprzyśiężeniu/ ná narod Sarmacki [...]. BuntCara A.
patrz: UPORNIE
– Vporny przeciw Rádźie wszytkich swych do tey Mechy wyiazd bárzo nas potrwożył. BuntCara Bv.
patrz: UPORNY
– Iuż tám (práwi) źle się dźieie w K. P. gdźie Pan y Przełożony káżdy v poddánych w podeyrzenie w pádnie/ bo iuż tám áni vfnośći/ áni miłośći pytay/ ále vstáwnie złe rozumienie. BuntCara Av.
patrz: USTAWNIE
– [...] wyśćie Bráćia nászy/ nád was więtszych przyiaćioł nie mamy [...]. BuntCara A4v.
patrz: WIELIKI, WIELKI
– [...] tym większym gniewem wzruszony/ począł gwałtem przymuszáć Pánow Rádnych ku Woynie [...]. BuntCara B4.
patrz: WZRUSZONY
– A iż zá vporem Cesárzá przeszłego/ dla ták długiey zabáwy I. M. Páná Posłá Wielkiego/ począł rzeczy wieść ku Woynie/ ná co Pánowie Rádni y inszy Bászowie zezwolić niechćieli/ rozważáiąc mu te szkody ktore się sstáły przez Kozáki/ áby odłożone były do przyiázdu I. M. Páná Posłá Wielkiego [...]. BuntCara B4.
patrz: ZABAWA
– [...] posłano zá nim [Osmanem] pięć Szpágiow/ ktorzy roskazáli go zádawić [...]. BuntCara A4.
patrz: ZADAWIĆ
– Zá tákim Krwie rozlaniem y szkodą dałem znáć do Bászy/ ktory zástąpiwszy tym Tátárom ná gránicách ich/ Stárszego ktory był powodem tey szkody poimał [...]. BuntCara B4v.
patrz: ZASTĄPIĆ
– Obaczywszy Cesarz że iuż niemász nikogo przynim/ wyszedł do nich w białym káftaniku zbiałey Bágázyey ná nim Páncerz/ w zawoiu bárzo błáhim [...]. BuntCara A3v.
patrz: ZAWÓJ
– A iesliby się też było W. X. M. nie zdáło przed nimi [kajmakanami] Poselstwá spráwowáć/ tedyby było pozwolono tego W. X. M. zá nimi iácháć do Dámászku. BuntCara B2v.
patrz: ZDAĆ SIĘ
– Dobrzy ludźie zá niechayćie mię/ oni wielkim głosem záwołali y lżyli go/ owo wielką háńbą y zelżywośćią [...]. BuntCara A4.
– [...] Cesárzá v Iáńczár Agi/ gdzie się był z Pałacow vszedszy z chronił poimawszy obnáżono/ w koszuli tylko przez miásto z wielką zelżywością iego do Iedykuły Zamku záprowádźili/ támże vdawili. BuntCara B3.
– [...] tym większym gniewem wzruszony/ począł gwałtem przymuszáć Pánow Rádnych ku Woynie/ grożąc ich na gárdle karać/ ktorzy widząc onego w zamysłách swych bárzo pierzchliwego/ zgodziwszy się miedzy sobą onego związali [...]. BuntCara B4.
– [...] bárzo ich [szpagiów] sobie z nieważył [Osman] mowiąc: żeśćie wy nie sługámi moimi/ y inne rozmáite despekty wyrządzał/ y złopkę im odeymował [...]. BuntCara A4.
patrz: ZŁOPKA