Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
LodDict 1605 oryginał
Dictionarium…

Odnotowano 92 cytatów z tego źródła
– Almara Armarium. LodDict 5, 1.
patrz: ALMARA
– Baczmaga Cothurnus. LodDict 4.
– Bałwanisty Fluctuosus. LodDict 4.
– Bania Cucurbita. LodDict 4.
patrz: BANIA, BANIA, BANIJA
– Banieczka Bulla. LodDict 4.
– Berla Grallae. LodDict 5, 3.
patrz: BERLA
– Bespieczność Securitas. LodDict 5, 3.
– Bezrozumność Amentia. LodDict 6.
– Bez zęby Edentulus. LodDict 7.
patrz: BEZZĘBY
LodDict 7.
patrz: BIAŁOOKI
– Bierzmo Trabs, Trabes LodDict 7.
patrz: BIERZMO
– Biesaga Mantica LodDict 7/1.
patrz: BIESAG, BIESAGA
– Błwac Vomere. LodDict 6.
– Błwanie Ructus. LodDict 6.
– Błaznic Delirare. LodDict 6.
patrz: BŁAŹNIĆ
– Boznica Phanum. LodDict 9/1.
– Brzmienie Tinnitus LodDict 9/2.
patrz: BRZMIENIE
– Brzitwa Nouacula. LodDict 9, 1.
– Buteł Praeco. LodDict 9.
patrz: BUTEL, BUTEL, BUTEŁ
– Cziżma Cothurnus. LodDict 13/3.
– Dac Dare LodDict 15.
patrz: DAĆ
– Daktilowe drzewo Palma LodDict 15.
– Dalei troche Vltra LodDict 15.
patrz: DALEKO
– Desczowy Pluuialis. LodDict 17, 1.
patrz: DESZCZOWY
– Długomyslny Longanimis. LodDict 17, 1.
– Długo wéky Longaeuus. LodDict 17, 1.
– Dobrociwy Benignus, a, um. LodDict 17, 2.
patrz: DOBROCIWY
– Dochodni pisarz Quaestor. LodDict 17, 2.
– Domysłnosc Industria Solertia. LodDict 17, 3.
– Durslak Subcerniculum. LodDict 19, 3.
– Dowiernosc Fiducia. LodDict 19, 2.
– Dowierzic Confidere. LodDict 19, 2.
patrz: DOWIERZYĆ
– Dowierzic sie komu Fidere. LodDict 19, 2.
– Drabinka Scala. LodDict 19, 2.
patrz: DRABINKA
– Drapławy Scaber. LodDict 19, 2.
patrz: DRAPŁAWY
– Drozdzie Faex. LodDict 19.
– Daktilowe drzewo Palma LodDict 15.
patrz: DRZEWO
– Farbic Tingere. LodDict 21, 3.
patrz: FARBIĆ
– Gembka Buccula. LodDict 23/2.
– Gębka Spongia. LodDict 23/2.
– Głosek Vocula LodDict 23/3.
patrz: GŁOSEK
– Gnoisko Sterquilinium. LodDict 25/1.
patrz: GNOISKO
– Iskrnaty popioł Fauilla. LodDict 29, 3.
patrz: ISKRNATY
– Iaportowe drżewo Ilex. LodDict 27, 3.
– Iasniec sie Clarere. LodDict 29, 1.
– Iąkać Mutire. LodDict 27, 3.
patrz: JĄKAĆ
– Kalny Turbidus. LodDict Bbb.
patrz: KALNY
– Krżtan Gula LodDict 97/1.
– Laczniec Esurire LodDict 37.
patrz: ŁACZNIEĆ
– Lawiczka Scabellum LodDict 39.
– Marmor Marmor LodDict 43.
– Mentlik Palla LodDict 43, 2.
– Mielostny Amabilis Lepidus LodDict 43.
– Miełownik Amans LodDict 45.
patrz: MIEŁOWNIK
– Obląg winny Vitis. LodDict 55,2.
patrz: OBLĄG
– Obmiękczac Lentare. LodDict 55, 9.
– Obnowic/ Instaurare Interpolare Nouare. LodDict 55, 3.
patrz: OBNOWIĆ
– Obnowienie Instauratio. LodDict %%, 3.
patrz: OBNOWIENIE
– Pogorek Collis [colline]. LodDict 2/ 71.
– Panienstwo Virginitas. LodDict 65, 1.
– Pochlebnik Blandus. LodDict 69/2.
– Pochlebowanie Assentatio. LodDict 69/2.
– Pochybowac Ambigere. LodDict 69/2.
– Podmanic subigere. LodDict 71/1.
patrz: PODMANIĆ
– Podpachy Axilia. LodDict 71/1.
– Podpomagać Administrare. LodDict 71/ 1.
– Podspody Subtus. LodDict 71/ 2.
patrz: PODSPOD
– Ponukanie Irritamen. LodDict 73/ 1.
patrz: PONUKANIE
– Popomoc succurrere. LodDict 73/ 2.
patrz: POPOMÓC
– Poruszyciel Motor. LodDict 73/ 2.
– Porządzić Ordinare. LodDict 73/ 2.
– Posilnić Corroborare. LodDict 73/3.
patrz: POSILNIĆ
– Potłocic Deprimere. LodDict 75/ 2.
– Przełbica (Galea Cassis, idis). LodDict 79/ 1.
– Przidąwek Additamentum. LodDict 81/ 1.
patrz: PRZYDAWEK
– Przileżity czas Commoditas. LodDict 81/ 7.
– Przipodobniac Formare. LodDict 81/ 2.
– Przislubienie Sponsio. LodDict 83, 1.
– Prżywał Nimbus. LodDict 83/ 3.
patrz: PRZYWAŁ
– Prziwłaśnic Dedicare. LodDict 83/ 1.
– Puchac Vaporare. LodDict 83/ 3.
patrz: PUCHAĆ, PUHAĆ
– Radlicza Vomer. LodDict 84.
– Vcisnie Agnustia LodDict 109/3.
patrz: UCIŚNIE
– Vmiały Sciens LodDict 111/1.
patrz: UMIAŁY
– Vschlosc Marcor LodDict 111/2.
– Wartalka Trochus. LodDict 113/21.
– Waszniwosc Lasciuia. LodDict 113/2.
– Zarżezac Iugulare Mactare. LodDict 127/3.
– Ziwiciel Altor LodDict 133/2.
– Żen Messis LodDict 131/1.
patrz: ŻEN
– Żwawiec Linguax LodDict 137/1.
patrz: ŻWAWIEC