Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
FredPrzysł 1659 oryginał
[Fredro A. M.], Przysłowia mów potocznych ..., Kraków 1659.
Odnotowano 68 cytatów z tego źródła
– Accyzá stałá się płáczem vbstwa, zyskiem niewielu wybieráiących á z szkodą wszystkich dawáiących. FredPrzysł F1.
patrz: AKCYZA
– Niewiem bogate słowko, wiele nim zámkniesz, wiele zbędziesz. FredPrzysł D3v.
patrz: BOGATY
– Sroká po Włosku gada, przeciesz oná brydzi. FredPrzysł C2v.
– Oto masz te PRZYSLOWIA ná przysługę Polskiego ięzyká wypisáne [...] vwagą głębokie, w niewielu kártách iáko w máłey bryle funt dobrego złotá. FredPrzysł A3v.
– Buntownik rad strászy, poki się nie zboi. FredPrzysł C4v.
patrz: BUNTOWNIK
– Pospolite złe, iáko powietrze, nieznákomito idzie, od cháłupek, do ostrożnych w krada się Páłácow, od mnieyszych, wdziera się do większych. FredPrzysł E4v.
patrz: CHAŁUPKA
– Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v.
patrz: CHŁODZIĆ
– Więcey z przysádą Kolery spráwi obrotny w roku, niż flegmátyk zá dziesięć, (dla tego się rzec może: Obrotny iák dwá rázy żyie). FredPrzysł D2v.
– Więcey z przysádą Kolery spráwi obrotny w roku, niż flegmatyk zá dziesięć. FredPrzysł D2v.
– Niektorych spráwy podobne do złotnikow, co dęto nie odlewano robią [...]. FredPrzysł D4v.
patrz: DĘTO
– Y muchá dokuczy, y wzgárdzony Pánu; (bo się go nie wystrzega.) FredPrzysł B4v.
patrz: DOKUCZYĆ
– Discretia z dowierzániem wrodzona Polakom przywárá. FredPrzysł B3-B3v.
– Ná lecące drzewo nie opieray się, bo cię zsobą pociągnie. FredPrzysł C2v.
patrz: DRZEWO
– Więcey z przysádą Kolery spráwi obrotny w roku, niż flegmátyk zá dziesięć, (dla tego się rzec może: Obrotny iák dwá rázy żyie). FredPrzysł D2v.
patrz: DZIESIĘĆ
– Więcey z przysádą Kolery spráwi obrotny w roku, niż flegmátyk zá dziesięć, (dla tego się rzec może: Obrotny iák dwá rázy żyie). FredPrzysł D2v.
patrz: FLEGMATYK
– Wydárte rzeczy, w sytość nie idą. FredPrzysł C3.
patrz: IŚĆ
– [...] w czym niech się Polak sławi, gdy właściwą zászczyca się Polszczyzną, zowiąc Iednowładztwo, Moznorządy (álbo Moznorządztwo) [...]. FredPrzysł A2v.
– Nie mogłá nikogo bárziey vkáráć náturá, iáko ktorych pysnych, á boiáźliwych oraz vformowáłá, tácy dla pychy, do vrázy káżdą rzecz pociągną, á záś dla boiáźniey, zábieżeć temu, czyli nie śmieią, czyli nie vmieiją, skąd vgryzienie cierpiąc, gotową sámi ná się kátownią noszą. FredPrzysł D3.
patrz: KATOWNIA
– [...] ná kráiopisárskich kártách znáć się przytym potrzebá. FredPrzysł A4v.
– Ze wiele nie wspomnię, bárdzo się Láćinnicy v Greczynow zádłużyli, rożnych w potoczney rozmowie názáćiągáwszy słow, gdy z Grecká mienią Monarchia, Aristocratia, Democratia, Tyrannis, Geographia, Géòmetria, Arithmetica, Echo;[...] w czym niech się Polak sławi, gdy właśćiwą zászczyca się Polszczyzną, zowiąc Iednowładztwo, Moznorządy (álbo Moznorządztwo,) Gminowładztwo, Práwołomstwo, Kráiopisárstwo, Miérnictwo, Ráchmistrzstwo, Odgłos, Zakład (budynku) skład, wystáwá, y insze wszytkie (że pominę) by naytrudnieysze Polityczne, Grámmátyczne, Práwne, Philozophiczne wyráży, álbo terminy, ktorym dość dostátecznie Polszczyzná dogadza. FredPrzysł A2v.
– Ná lecące drzewo nie opieray się, bo cię zsobą pociągnie. FredPrzysł C2v.
patrz: LECĄCY
– Zlekkim się vcieszysz, ále y w lekkość podasz. FredPrzysł D4v.
patrz: LEKKI
– Iáko łodź nie gdzie samá, ale gdzie cudza ręká chce: ták nierozumny, y lekki zá cudzym powodem chodzi. FredPrzysł C.
patrz: LEKKI
– Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v.
patrz: MĄDR, MĄDRY
– Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v.
patrz: MEDYK
– Y muchá dokuczy, y wzgárdzony Pánu; (bo się go nie wystrzega.) FredPrzysł B4v.
patrz: MUCHA
– Iák muchá nie proszona w potráwę: ták natręt do káżdey spráwy, choć go nie wołáią. FredPrzysł C1.
patrz: MUCHA
– Práwo iáko páięczyná, bąk się przebije, muchá vwiąznie, tylko vbogiemu piskorz. FredPrzysł D2.
patrz: MUCHA
– Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v.
patrz: NI, NIE, NIE
– Niewiem bogate słowko, wiele nim zámkniesz, wiele zbędziesz. FredPrzysł D3v.
patrz: NI, NIE, NIE
– Nie czyń tedy krzywdy niemowny Polaku Polskiey wymowie, nie podchlebuy ták bárdzo mniemáney obfitości obcego ięzyká FredPrzysł A2v-A3.
patrz: NIEMOWNY
– Więcey z przysádą Kolery spráwi obrotny w roku, niż flegmátyk zá dziesięć, (dla tego się rzec może: Obrotny iák dwá rázy żyie). FredPrzysł D2v.
patrz: OBROTNY
– Niewiem bogate słowko, wiele nim zámkniesz, wiele zbędziesz. FredPrzysł D3v.
patrz: ONO
– Ná lecące drzewo nie opieray się, bo cię zsobą pociągnie. FredPrzysł C2v.
– Práwo iáko páięczyna, bąk się przebije, muchá vwiąznie, tylko vbogiemu piskorz. FredPrzysł D2.
patrz: PAJĘCZYNA
– Y muchá dokuczy, y wzgárdzony Pánu; (bo się go nie wystrzega.) FredPrzysł B4v.
patrz: PAN
– Niemasz bárziey niedopary, iáko wielki ánimusz, á máła intratá. FredPrzysł D1v.
patrz: PARA
– [...] z frantem álbo po frántowsku, álbo go zániechay, inaczey się spárzysz [...]. FredPrzysł C3v.
– Nie czyń tedy krzywdy niemowny Polaku Polskiey wymowie, nie podchlebuy ták bárdzo mniemniem áney obfitośći obcego ięzyká, ábyś co vwłaczał twoiey Polszczyznie, ktorać ták bogáto do wymowy dostárczy, iáko sam pochopno vśiłowáć zechcesz, álbo opuśćisz. FredPrzysł A2v.
– Nero, będąc w złościách naysprośnieyszy, naywięcey pochlebnych náydował pochwalcow. FredPrzysł A4.
patrz: POCHWALCA
– Ná lecące drzewo nie opieray się, bo cię zsobą pociągnie. FredPrzysł C2v.
– Iák muchá nie proszona w potráwę: ták natręt do káżdey spráwy, choć go nie wołáią. FredPrzysł C1.
patrz: POTRAWA
– Potrzebnieysza z swoim się poiednáć, niż z obcym poswátáć. FredPrzysł D4v.
patrz: POTRZEBNA
– Iák muchá nie proszona w potráwę: ták natręt do káżdey spráwy, choć go nie wołáią. FredPrzysł C1.
patrz: PROSIĆ
– Więcey z przysádą Kolery spráwi obrotny w roku, niż flegmátyk zá dziesięć, (dla tego się rzec może: Obrotny iák dwá rázy żyie). FredPrzysł D2v.
patrz: PRZYSADA
– Więcey z przysádą Kolery spráwi obrotny w roku, niż flegmátyk zá dziesięć, (dla tego się rzec może: Obrotny iák dwá rázy żyie). FredPrzysł D2v.
patrz: ROK
– Wydárte rzeczy, w sytość nie idą. FredPrzysł C3.
patrz: RZECZ
– Po uięciu broni, szermierzá poznáć. FredPrzysł D1v.
– Niewiem bogate słowko, wiele nim zámkniesz, wiele zbędziesz. FredPrzysł D3v.
patrz: SŁÓWKO
– Więcey z przysádą Kolery spráwi obrotny w roku, niż flegmátyk zá dziesięć, (dla tego się rzec może: Obrotny iák dwá rázy żyie). FredPrzysł D2v.
patrz: SPRAWIĆ
– Sroká po Włosku gada, przeciesz oná brydzi. FredPrzysł C2v.
patrz: SROKA
– Naiádowitsza pod kształtem przyiáźniey nieprzyiaźń, y naysubtelnieysze w tej sukience oszukánie. FredPrzysł D4v.
– Wydárte rzeczy, w sytość nie idą. FredPrzysł C3.
patrz: SYTOŚĆ
– Szczęśliwsza Pánu zgrzeszyć, niżeli vbogiemu dobrze vczynić, Páńskie błędy káżdy omawia, vbogiego cnotę rzadko kto widźi. FredPrzysł A4.
– Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v.
– Bez pochlebstwá cenę ważąc, y wgłębszą się rzeczy vwagę wpuśćiwszy, prędzey Láćinnikowi nie dostárczy wykłádu, niżeli się Polakowi vskąpi co wymowy. FredPrzysł A2v.
– We złym bespiecznieysza prędkim vwierzeniem, niż niedowiárą zgrzeszyć, w dobrym pożytecznieysza pozniey dáć wiárę, niż prędko vwierzyć (we złym prędkie vwierzenie, w dobrym bespiecznieysza niedowiará.) FredPrzysł D3.
patrz: UWIERZENIE
– Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v.
patrz: WĄTROBA
– Niewiem bogate słowko, wiele nim zámkniesz, wiele zbędziesz. FredPrzysł D3v.
patrz: WIEDZIEĆ
– Niewiem bogate słowko, wiele nim zámkniesz, wiele zbędziesz. FredPrzysł D3v.
patrz: WIELE
– Więcey z przysádą Kolery spráwi obrotny w roku, niż flegmátyk zá dziesięć, (dla tego się rzec może: Obrotny iák dwá rázy żyie). FredPrzysł D2v.
patrz: WIĘCEJ
– Iák muchá nie proszona w potráwę: ták natręt do káżdey spráwy, choć go nie wołáią. FredPrzysł C1.
patrz: WOŁAĆ
– Wydárte rzeczy, w sytość nie idą. FredPrzysł C3.
patrz: WYDARTY
– Y muchá dokuczy, y wzgárdzony Pánu; (bo się go nie wystrzega.) FredPrzysł B4v.
patrz: WZGARDZIĆ
– Niewiem bogate słowko, wiele nim zámkniesz, wiele zbędziesz. FredPrzysł D3v.
patrz: ZAMKNĄĆ
– Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v.
patrz: ZAZIĘBIĆ
– Niewiem bogate słowko, wiele nim zámkniesz, wiele zbędziesz. FredPrzysł D3v.
patrz: ZBYĆ
– Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v.
patrz: ŻOŁĄDEK