Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BirkNagr 1632 oryginał
Kwiát opadáiący, ABO NAGROBEK GVSTAWA ADOLPHA, KROLA SZWEDSKIEGO, Gotskiego, Wándálskiego, Wielkiego Xiążęćiá Filándskiego [!], X. Estoniey, y Káreliey, Páná Ingryey, &c.

https://polona.pl/item/exorbitancye-ruskie-z-grekow-odszczepiencow-heretyckie-z-konfederatow-kazania-dwoie,OTE2NjczOTc/46/#info:metadata
Odnotowano 62 cytatów z tego źródła
– Alexander Wielki Kallistenesa pomowiwszy o zdradę/ bądź dla tego że mowił Krolowi/ aby nie affektował tytułow Pańskich od Ateńczykow/ zamknął go ze psem w żelazney klatce. BirkNagr 54.
patrz: AFEKTOWAĆ
– Iednym rázem pod Lipskiem w Roku P. 1632. Nouemb: 16. w polu szerokim stánął ten kwiát [król Gustaw Adolf]/ y nátárczywie vixtangens terram, iáko drugi W. Alexander/ padszy ná ostrą kosę śmierci/ vsechł/ y zginął/ iáko cień. BirkNagr 38.
patrz: ALEKSANDER
– Alexander Wielki Kállistenesá pomowiwszy o zdrádę/ [...] zámknął go ze psem w żelázney klatce. BirkNagr 54.
patrz: ALEKSANDER
– Pisze Baroniusz o Pandolphie Xiążęciu Kapuańskim/ ktory wiernego swego zesłał do Klasztora/ y roskazał aby przyniosł Ornat y kielich Cesarski/ y drugie aparamenta ołtarzowe. BirkNagr 47.
– Marcin Luter przeklęty Apostata/ ktory iako smok zleciawszy z nieba zakonnego/ trzecią część gwiazd z Saxoniey/ z Daniey/ z Szwecyey/ zsobą zaciągnął do piekła. BirkNagr 43.
– Alexander Wielki Kallistenesa pomowiwszy o zdradę/ bądź dla tego że mowił Krolowi/ aby nie affektował tytułow Pańskich od Ateńczykow/ zamknął go ze psem w żelazney klatce. BirkNagr 54.
patrz: ATEŃCZYK
– Podobni tacy Krolowie Ananiaszowi/ Azaryaszowi/ Mizaelowi w poysrzodku płomieni/ chwalących Boga/ y błogosławiących Panu Krzakowi ciernia/ zewsząd ogniem otoczonemu/ a nie spalonemu/ Izraelczykom po dnie morskim sucho następującym. BirkNagr 41.
patrz: AZARIASZ
– Nádzieię mamy w kłamstwie (w Polityce nászey) y od mátáctwá ochronę mamy [...] Y czegoż się bać mamy. BirkNagr 52.
– Gdy Rzymu dobywał [Alaryk] mándat táki dał ná żołnierze/ iż ktoby z Rzymian vciekł do kościołow Kátholickich/ zwłaszczá do Bázyliki Piotrá y Páwłá świętych/ áby ochronę wszelaką w zdrowiu swoim mieli. BirkNagr 49.
patrz: BAZYLIKA
– Iesli każdy człowiek bąbelem iest dáleko więcey iest nim stáry. BirkNagr 37.
– Iáko dzika bestya do klatki z kratámi ie[st] wrzucony/ támci vmárł [król duński Krystyernus]. BirkNagr 54.
patrz: BESTIA
– Zábiiasz Chrześciány: y ty sam bezecną klęskę od nieprzyiacielá odniesiesz/ y sam zábit będziesz. BirkNagr 48.
– Biskupstwá przednie Niemieckie zwłaszczá Elektorátskie pobántowáne/ y z máiętności odárte/ cokolwiek srebrá/ złotá w Zakrystyách było/ wszytko zábrano y zá morze posłano. BirkNagr 44.
patrz: BISKUPSTWO
– ... wylęgli was oni piekielni krucy/ Luter z Kálwinem/ Hus z Zwingliuszem/ co zá dziw żeście się porwali do bluźnierstw ná Pány wásze/ ponieważeście wprzod porwáli się ná Bogá sámego przez sekty przeklęte wásze... BirkNagr 51.
– Przyczyná choroby iego/ iż ná naczyniách świętych/ ktore ná ziemoe był rzucił/ siedział iáko ná stołku/ y Biskupá Euzoiuszá ktory nie dopuszczał tákiey zbrodni/ w głowę okrutnie vderzył/ słowo przy tym bluźnierstwie wymowiwszy/ iż Bog niewie o Chrześcianách. BirkNagr 45.
– Krol Antyoch dla tego iż splondrował y sprofánował Ierozolimski Kościoł/ rozmáitymi przygodámi y bolámi strapiony nędznie vmárł. BirkNagr 45.
patrz: BÓL
– Mogłbym tákie plagi przytoczyć/ ktore potykáły tych/ ktorzy kościoły Kátholickie łupili. Miánowicie Hálberstádá Xiążę Brunświckie/ ktory ściągnął rękę świętokradzką do Zákrystyey iedney bogátey w Niemczech/ y statuę złotą z niey porwał Swiętego iednego/ żártuiąc z Swiętych/ á potrzebą woienną się wymawiáiąc. Czy to nie skarał Bog tego łotrzyká prędko? BirkNagr 46-47.
– Złupiliście wniwecz kościoły święte/ ktorem ia budował dla vbogich moich Kápłanow y Zakonnikow. BirkNagr 50.
patrz: BUDOWAĆ
– Ale że nieprzyiacioł moich Konfederácya milsza wam byłá/ á niż łáská moiá y fawory: podźciesz teraz podźcie: niechay się wam spodoba mieszkánie z nimi/ z ktorymiście wierną burszę wiedli. Podźciesz w ogień wieczny. BirkNagr 54.
patrz: BURSA, BURSA, BURSZA
– Záwyi iodło/ ábowiem Cedr vpadł/ Wiele możni twoi zburzeni są. A Theologowie czemu máią milczeć/ ponieważ oni iáko duchowni/ ważnieysze przyczyny wynáleść mogą. BirkNagr 38.
patrz: CEDR
– Pisze Baroniusz o Pandolphie Xiążęciu Kapuańskim/ ktory wiernego swego zesłał do Klasztora/ y roskazał aby przyniosł Ornat y kielich Cesarski/ y drugie aparamenta ołtarzowe. BirkNagr 47.
patrz: CESARSKI
– Wiedzcie o tym/ że wszyscy czárci z niebá wyrzuceni/ w tákich hatách nieszkáią/ ktorych względem nas chlewy násze/ y psiárnie smrodliwe vszłyby zá páłace y za komory krolewskie. BirkNagr 53.
patrz: CHATA, CHATA, HATA
– Nie vlecza kácerstw w sobie ten/ ktory kácerstwá iednego zbywa/ á drugiemu v siebie gospodę dáie/ od Lutrow do Kálwinow/ od tych do Socynistow chodzi. BirkNagr 44.
patrz: CHODZIĆ
– Podobni tácy Krolowie Helizeuszowi Prorokowi/ szkody żadney nie ponoszącemu od woysk Syryiskich/ ktore go wieńcem były okrążyły/ z ktorymi wespoł chodził bez obrázy zdrowia swego. BirkNagr 41.
patrz: CHODZIĆ
– Szwecya (iáko y inne Krolestwá) skoro się Lutrá przeklętego ięłá/ wpádłá w też przeklęctwá w ktore y Sámárya/ przywiodłá do kolery Bogá Páná swego. BirkNagr 39.
– czárty przeklęte BirkNagr 52.
patrz: CZART
– Iesli każdy człowiek bąbelem iest dáleko więcey iest nim stáry. BirkNagr 37.
patrz: CZŁOWIEK
– Iesli każdy człowiek bąbelem iest dáleko więcey iest nim stáry. BirkNagr 37.
patrz: DUŻO
– Iáko dzika bestya do klatki z kratámi ie[st] wrzucony/ támci vmárł [król duński Krystyernus]. BirkNagr 54.
patrz: DZIKI
– Co Kállistená/ to Báiázetá Tureckiego Cesárzá potkáło: tego Támerlanes bicz Boży zwyciężył/ y w żelázney kliczey zámknąwszy woził po świecie ná dziwy. BirkNagr 54.
patrz: DZIW, DZIWO
– Biádá tobie o Domicyanie/ morduiesz y zábiiasz Chrześciány: y ciebie swoisz zabiią/ á ná tobie fámilia twoiá y Flá-wiuszow vstánie. BirkNagr 48.
– Tákimże kształtem Renzus syn Fryderychow do klatki wtrącony skończył. BirkNagr 55.
– Ale to nic nie pomogło/ bo robacy do żywego mięsá wczołgnęli się co nadáley/ y nie pierwey Páná onego gryść przestáli/ áż go gwałtowną śmiercią znieśli. BirkNagr 46.
– Ale to nic nie pomogło/ bo robacy do żywego mięsá wczołgnęli się co nadáley/ y nie pierwey Páná onego gryść przestáli/ áż go gwałtowną śmiercią znieśli. BirkNagr 46.
patrz: GWAŁTOWNY
– Podobni tácy Krolowie/ ktorzy miedzy Heretykámi mieszkáiąc nie heretyczeią (nászych czásow táka byłá Márya Krolowa Szkocka/ dla wiáry Kátholickiey męczenniczká) Dánielowi ś. miedzy okrutnymi lwy zdrowo y cáło mieszkáiącemu; Anániaszowi/ Azáryaszowi/ Mizáelowi/ w pośrzodku płomieni/ chwalących Bogá/ y Błogosłáwiących Pány Krzakowi ciernia/ zewsząd ogniem otoczonemu á nie spalonemu/ Izráelczykom po dnie morskim sucho następuiącym. BirkNagr 41.
– Nie vlecza kácerstw w sobie ten/ ktory kácerstwá iednego zbywa/ á drugiemu v siebie gospodę dáie/ od Lutrow do Kálwinow/ od tych do Socynistow chodzi. BirkNagr 44.
patrz: KACERSTWO
– O błogosłáwiona kliczy Kállistenowá/ względem męczennice oney płomienistey/ w ktorey osądzeni będą potępieńcy. BirkNagr 54.
– Nie vlecza kácerstw w sobie ten/ ktory kácerstwá iednego zbywa/ á drugiemu v siebie gospodę dáie/ od Lutrow do Kálwinow/ od tych do Socynistow chodzi. BirkNagr 44.
patrz: KALWIN
– Zábiiasz Chrześciány: y ty sam bezecną klęskę od nieprzyiacielá odniesiesz/ y sam zábit będziesz. BirkNagr 48.
patrz: KLĘSKA
– Marcin Luter przeklęty Apostata/ ktory iako smok zleciawszy z nieba zakonnego/ trzecią część gwiazd z Saxoniey/ z Daniey/ z Szwecyey/ zsobą zaciągnął do piekła. BirkNagr 43.
patrz: LUTER
– Nie vlecza kácerstw w sobie ten/ ktory kácerstwá iednego zbywa/ á drugiemu v siebie gospodę dáie/ od Lutrow do Kálwinow/ od tych do Socynistow chodzi. BirkNagr 44.
patrz: LUTER
– W tey woynie Rzeskiey/ ktora się z Cesárzem I. M. Ferdynándem poczęłá/ Roku P. 1618. mogłbym tákież plagi przytoczyć/ ktore potykáły tych/ ktorzy kościoły Kátholickie łupili. BirkNagr 46.
patrz: ŁUPIĆ
– Teráz wam rzeką/ ábo iuż rzeczono: Spáśliście winnice moie (śliczne włości Fránkoniey/ kędy się więcey winá rodzi niż mleká) y łupiestwo z vbogiego iest w domu wászym. BirkNagr 50.
– [...] ktore rzeczy oná obiáwiłá pogáninowi onemu/ nie bez nadchnienia Duchá ś. BirkNagr 49.
– Iáko dzika bestya do klatki z kratámi ie[st] wrzucony/ támci vmárł [król duński Krystyernus]. BirkNagr 54.
patrz: NIEROZUMNY
– Pisze Baroniusz o Pandolphie Xiążęciu Kapuańskim/ ktory wiernego swego zesłał do Klasztora/ y roskazał aby przyniosł Ornat y kielich Cesarski/ y drugie aparamenta ołtarzowe. BirkNagr 47.
patrz: OŁTARZOWY
– Pisze Baroniusz o Pandolphie Xiążęciu Kapuańskim/ ktory wiernego swego zesłał do Klasztora/ y roskazał aby przyniosł Ornat y kielich Cesarski/ y drugie aparamenta ołtarzowe. BirkNagr 47.
patrz: ORNAT
– Złupiliście wniwecz kościoły święte/ ktorem ia budował dla vbogich moich Kápłanow y Zakonnikow/ y złoto y srebro dáne ná chwałę moię/ y ná wyżywienie vbogich sług moich/ oddáliście zbytkowi y pánoszey zołnierskiey y Heretyckiey. BirkNagr 50.
patrz: PANOSZ, PANOSZA
– Papieskiey [mowie, nauce?] wierzycie/ iákoby to w piekle źle było. BirkNagr 53.
– Zbior ten krwáwy nie wybuduie Syonu żadnego/ á bogáctwá ktoreście pochłonęli/ w krotce y z duszą y z gardł wászych wypádną/ á to z wieczną háńbą y sromotą wászą. BirkNagr 50.
– Mogłbym tákie plagi przytoczyć/ ktore potykáły tych/ ktorzy kościoły Kátholickie łupili. Miánowicie Hálberstádá Xiążę Brunświckie/ ktory ściągnął rękę świętokradzką do Zákrystyey iedney bogátey w Niemczech/ y statuę złotą z niey porwał Swiętego iednego/ żártuiąc z Swiętych/ á potrzebą woienną się wymawiáiąc. Czy to nie skarał Bog tego łotrzyká prędko? BirkNagr 46-47.
– Rzeczecie: dawno Gotowie tácy/ czátuią/ plondruią/ łupią Prowincye/ Miástá/ Krolestwá/ [etc]. Prawdá; ále przecięKościołom dawáli pokoy. BirkNagr 49.
patrz: PRAWDA
– czárty przeklęte BirkNagr 52.
patrz: PRZEKLĘTY
– Szwecya (iáko y inne Krolestwá) skoro się Lutrá przeklętego ięłá/ wpádłá w też przeklęctwá w ktore y Sámárya/ przywiodłá do kolery Bogá Páná swego. BirkNagr 39.
– Szwecya (iáko y inne Krolestwá) skoro się Lutrá przeklętego ięłá/ wpádłá w też przeklęctwá w ktore y Sámárya/ przywiodłá do kolery Bogá Páná swego. BirkNagr 39.
– Iesli każdy człowiek bąbelem iest dáleko więcey iest nim stáry. BirkNagr 37.
patrz: STARY
– Iáko dzika bestya do klatki z kratámi ie[st] wrzucony/ támci vmárł [król duński Krystyernus]. BirkNagr 54.
patrz: SZALONY
– Ale y wam Gotowie y Wándalowie teráznieyszy/ biádá (was Szwedy/ tak Fráncus zowie) wpádliście z zamorza wászego/ y wpádliście ná włości Kátholickie/ bráliście w niewolą Kápłany święte/ ich mieyscá stárożytne zásádziliście zboycámi dusz wászych/ bezecnymi Ministrami. BirkNagr 48-49.
patrz: SZWED, SZWED, SZWIED
– Ale to nicnie pomogło/ bo robacy do żywego mięsá wczołgnęli się co nadáley. BirkNagr 46.
– Mogłbym tákie plagi przytoczyć/ ktore potykáły tych/ ktorzy kościoły Kátholickie łupili. Miánowicie Hálberstádá Xiążę Brunświckie/ ktory ściągnął rękę świętokradzką do Zákrystyey iedney bogátey w Niemczech/ y statuę złotą z niey porwał Swiętego iednego/ żártuiąc z Swiętych/ á potrzebą woienną się wymawiáiąc. Czy to nie skarał Bog tego łotrzyká prędko? BirkNagr 46-47.
patrz: WOJENNY
– Krol Ioás ktory skárby z kościołá pobrał/ od własnych sług swoich iest zámordowány. BirkNagr 45.