Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KsKasUl 1601-1764 wydanie wtórne
Księgi… wsi Kasina…,w:Księgi sądowe wiejskie, wyd. B.Ulanowski,Kraków1921,t.1, s. 298-409.

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=288&dirids=1
Odnotowano 132 cytatów z tego źródła
– Naznaczono mu [...] aby w kosciele skrzylninskim przed wielkim ołtarzem krzyzem lezał przez wszystkie niedziele adwentowe. KsKasUl I, 384.
patrz: ADWENTOWY
– Naznaczono mu [...] aby w kosciele skrzylninskim przed wielkim ołtarzem krzyzem lezał przez wszystkie niedziele adwentowe. KsKasUl I, 384.
patrz: ADWENTOWY
– Wystąpił Iąn Lach proponował przed urzędęm actią, prosząc aby mu wroczono to, co dał za zarębek oyczu Zygmuntowi. KsKasUl I, 328.
patrz: AKCJA
– Sprawa trzecia - Między Rozą Kiczmalanką, aktorką, osobiście, a Michałem Kiczmalikiem bratem iey, pozwanym osobiście. KsKasUl I, 405.
patrz: AKTORKA
– Wawrziniecz Lauro kupil zagrode u przeora antecessora za grzywien sescz. KsKasUl 303.
patrz: ANTECESOR
– Approbuię to dziedzictwo pomięnionemu Woyciechowi Kubowiczowi, dla lepszey wiary ręką się podpisuię własną [...] Przeor. KsKasUl 399.
patrz: APROBOWAĆ
– Ktore zagajenie [sądu rugowego] prawo approbowało. KsKasUl 337.
patrz: APROBOWAĆ
– Sąd walny rugowy odprawował [się] [...] pod czas bytności Przewiel. O. Przeora [...] y asystencyi Oycow nizey podpisanych. KsKasUl I, 379.
patrz: ASYSTENCJA
– Takowy ktoryby [...] wymawiał komu, zes moię oyczyznę, babiznę, dziadowiznę etc. osiadł, tedy podpada winę panską, grzywien dwie. KsKasUl 327.
patrz: BABIZNA
– Maiąc bacznosc O. Przeor na teraznieisze nieurodzaie, obiecał im to [ulgę w podróżach]. KsKasUl 375.
patrz: BACZNOŚĆ
– Sąd tylko przysądził grziwny, aby Kasper dał Szymonowi na cyrulika y basarunek. KsKasUl I, 383.
– Strus, zeby bednarki nie robił, podymuie sie dawac zło. 4. KsKasUl I, 396.
patrz: BEDNARKA
– Woyciechowi Kopaniakowi nienależy robic bednarstwa z tey roli. KsKasUl I, 396.
patrz: BEDNARSTWO
– Przedarz Woyciecha Kusia in an. 1710 Szymonowi Gosciakowi bezprawna była. KsKasUl I, 404.
patrz: BEZPRAWNY
– Panu z gruntu bedzie powinien na bezrok dawac zloty y gr. 6 y poslugi odprawowac, iako inszi komornicy. KsKasUl I, 317.
patrz: BEZROK
– Bydła także nie będą mogli biiać [...] bez opowiedzi O. Ekonoma. KsKasUl 379.
patrz: BIJAĆ
– W Karczmie na przymiarkach zeszedszy się, dali sobie okazyą do zwadów y bitki, az do krwie wylania. KsKasUl I, 407.
patrz: BITKA
– Sąd [...] nakazuie, by za te bitwe Skowronkowie dali do koscioła [...] grzywien dziesięc. KsKasUl I, 407.
patrz: BITWA
– Ta kaczmarka [...] przÿszedszÿ do chalupÿ, gwaltem blony pobrala. KsKasUl I, 315.
– To naczynie iest takie. [...] brony trzy, buntow 9 zelaznych na koła, waga okowana ze dwięma orczykami. KsKasUl I, 344.
patrz: BONT, BUNT, BUNT
– Piotr Brzeg spusca rolą y wsytko gospodarstwo synowi swemu Błazeiowi, wymawia sobie pola pod korczy siedm, puł staiania pola na ogrod za potokiem, ale tęnze sobie waruie Błażey, zeby miał pokoy od macochy y od bratow młodsych [...]. KsKasUl 336.
patrz: BRAT
– Poviedzial, isz mu na ten dlug dał masla garnek ÿ konef brindze. KsKasUl I, 304.
– U Slowaka nalazla sie białą glowa brzemienna, rozkazalo prawo, ze ma dac bikowego kopę. KsKasUl I, 310.
patrz: BYKOWE
– Gdym bydło przygnał z pola do domu, widziałem, ze krew z czebrzikiem niesli. KsKasUl I, 319.
– Kazda miara ma bycz czechowana pieczęcią konwencką albo czechą. KsKasUl I, 304.
– Kazda miara ma bycz czechowana pieczęcią konwencką albo cechą. KsKasUl I, 304.
patrz: CECHOWANY
– Nakazało pravo, aby sviatky stavil, przi tym mu te pienąndze othdal; na co stavil Misiek sviatka Stanislava Gosceia przysieznego, ÿsz mu ie othdal w domu nieboscika Matisza Ceklarza, na ten casz voitem Kasinskim bendącego. KsKasUl I, 304.
patrz: CEKLARZ
– Za niego ręczil: Blażeÿ Kubinski, Grzegorz Czekliarz, do iutra. KsKasUl I, 302.
patrz: CEKLARZ
– Druga sprawa strony nierządu nieiakiey kramarki, ktora sie wprowadzieła przed tygodniem do Iakuba chałupnika. KsKasUl I, 358.
patrz: CHAŁUPNIK
– O. Przeor [...] nakazauie Polaczkowi, młynarzowi [...] aby glębszą uczynił przykopę choc na puł chłopa. KsKasUl I, 374.
patrz: CHŁOP
– Przyprowadzono przed sąd sierotkę chłopczyka na imię Maciusia z Ceklarzownei urodzonego. KsKasUl I, 373.
patrz: CHŁOPCZYK
– Nie dobrze sprawował oyczyste dobra chłopcowi Mathuszowemu, którÿ przy nim mieszka. KsKasUl I, 333.
– Ociec tego Charchota wespoł z zoną y stęmze Charchotęm, gdy iescze był chłopięciem małym, wyszedł z panstwa przeciwko woliei panskiei. KsKasUl I, 323.
patrz: CHŁOPIĘ
– Dzierzawca zas pomienioney chałupy powinien będzie [...] na ryby chodzic, gdy kazą ze Dworu. KsKasUl I, 377.
patrz: CHODZIĆ
– Tę zagrodę zbudował Piech Wozny, przedał ią za grzywien 3, chodziła z ręki do ręki. KsKasUl I, 325.
patrz: CHODZIĆ
– Ten ogrod chodzieł wespoł z młynem a na potym iuz chodzic bendzie młyn z osobna, ogrod takze z osobna. KsKasUl I, 358.
patrz: CHODZIĆ
– Sąd tylko przysądził grziwny, aby Kasper dał Szymonowi na cyrulika y basarunek. KsKasUl I, 383.
– Piech podiął się płaczić długu Czeklarzovskiego grzywien 2. KsKasUl I, 309.
– [...] nie tilko tę wysz pomienione woły miał w poszagu, ale ich iesczę dopłaczał [...]. KsKasUl I, 342.
– Oskarzona iest Małgorzata Slazonka [...] o dopuszczenie się niecnoty z Bartkiem, pogranicznym chłopem. KsKasUl I, 386.
– [...] na wiesne powinien mu [zięciowi] dac zagony w polu y w ogrodzie według przemozęnia na dorobku [...]. KsKasUl I, 347.
patrz: DOROBEK
– [...] naczynie dorolne, ktorę zostaie przy tęm Waletęm Zachwieć, przypada na Palkę młodszego [...]. KsKasUl I, 344.
patrz: DOROLNY
– [...] suknie zas y sprzety y tę krowe, powinni dochowac im [dzieciom] do ich dorostwa [...]. KsKasUl I, 388.
patrz: DOROSTWO
– A ktorzyby na potem gospodarze takowe niecnoty w domach swoich przechowywali y ludzi takowych podeyrzanych w domach swoich przechowywali y z niemi piiali etc. etc. za przeświadczeniem takowych wszystkim tak dekretuiemy, aby dziedzistwo role tracili y z maietnosci wygnani byli. KsKasUl I, 386.
– An. D. 1636 mensis 10 Martii. Bÿła gromada uczÿniona rugowa przy braczie oycu Crÿspinie, na tęn czasz factora Kasinskiego, y przesz woÿta iego, siedmi ławnikow, ktory to prawo gaił, to iest: Bartosza Kubika, Andrzeia Słowiaka, Mikołaia z Piechowki, Mikołaia Puta, ląn Mucha, Marcin lurek, Stanisław Nowak, Iąn Łącznÿ. KsKasUl 1 335.
patrz: GAIĆ
– Przy teyze okaziey przysądziła się oyczizna y zagroda po Stanislawie Szladze synowi iego Kazimierzowi Sladze, ktorą spłacieł bratu swemu naystarszemu, iako dziedzicowi własnęmu Błazeiowi Sładze za zło. polskich sto. Blazey iednak Szlaga wymowieł sobie pola częsci na wychowanie swoie do lat dwudziestu, ktorą zagrodę po wyściu tych lat dwudziestu wolno będzie odkupic, a Kazimierzowi zas Sladze wolno będzie w tey części dozywotnie zostawac, z ktorey to zagrody powinięn będzie robocizny y platy gromadzkie odprawowac, iako w xiegach odpisano, ktory zapisz stał się przy całey gromadzie. KsKasUl I, 367.
patrz: GROMADZKI
– Stanisław Zadlik scział dwie gruscze rodzaine. [1608] KsKasUl 307.
– Skarzil sie Iacub Opolia s Pogorzan, poddany Iego Mczy X. Opata Scirickiego na Valientego Moska o gwaltownę [!] wzięcie volof svoych s domu iego; Mosiek poviedzial, is mu vinien Opolia złotich 16 pirsego dlugu. KsKasUl I, 306.
patrz: GWAŁTOWNY
– Na swoy chleb niechcąc pracowac, cudzego gwałtownym y zboieckim sposobem do tych czas szukali. KsKasUl I, 397.
patrz: GWAŁTOWNY
– Więc iezeli woytowi pomienionemu tego nie dowiedzie, w czym go kalumniował, powinien będzie Woytek Kaleta publicznie przy gromadzie całey odwołac y karę za to odniesc słuszną, tak grzywien na koscioł, iako y plag. KsKasUl 416.
– Symon Puto karany był, ze plotki nosił do conventu do O. Przeora. KsKasUl 351.
patrz: KONWENT
– A zatym urząd dał tę sprawę, isz o tęn exces sądzony iest ląn Lach na grzywien 30, plag w gromadzie 60, siedziec w kłodzie niedziel 3, siedziec przy kosciele w kunie u fary niedziele trzy. KsKasUl 327.
patrz: KUNA
– U koscioła Skrzilnienskiego ma stacz w kunie za szyię przez 4 niedziele, począwszy w post, przeze mszą i przez kazanie, a stoiącz w kunie ma siekierę trzymacz na szyÿ [...]. KsKasUl 340.
patrz: KUNA
– ląn Safraniecz, ze pił gorzałkę rano w swięto Trzech Krolow w karczmie; nakazało prawo, zeby dał winy funt wosku do koscioła farnego, albo w kunie siedziec przez trzy swięta u fary swoiey. KsKasUl 331-332.
patrz: KUNA
– Wprzod tedy, anizeli sprawy inne sądzone były, dla lepszego porządku Przewiel. O. Przeor niektore ustawy postanowił, naznaczywszy za Rugowego w teize wsi Woiciecha młynarza, ktorego powinnosc ięst [!] przestrzegac wszego dobra y notowac ich, ktorzy łomią te nizey opisane y inne, tim podobne, postanowienia. KsKasUl I, 375.
– Sąd rugowy ławicki kontrowersyi wysłuchawszy y onę dobrze wyrozumiawszy, poniewaz Błażek Kramarczyk, niedorosły ieszcze dziedzic, a zyczy sobie przez Walętego, brata swoiego przedac częśc swoią, więc sąd, stosuiąc się do sprawiedliwosci, nakazuie, aby, ktokolwiek tę obeyscie płacic dziedzictwem będzie, naprzod Maryannię, lakuba Mazgaia zonie, wdowie, za wniosek iey zapłacił tynf. 60 [...]. KsKasUl 406.
patrz: ŁAWICKI
– [...] a że ta czwarcizna iest zastawna w tynfach 50 y dziedzic oney iest syn tegoż Woytka małoletny, więc tey czwarcizny Antoni Chrustek odstępuie [...] KsKasUl I 409.
patrz: MAŁOLETNY
– Thomasz lob przedal zarebek Woyciechowi Gordzie za zło. siedmnascie monety Polski, wymawia sobie na rok marchwisko wsistko, a na besz rok 6 wrok, wymawia y to sobie lob: a iesliby Woyciech Gorda nie mogl zarebku otrzymac, tedy bliszy bedzie pieniadze polozyc Thomasz lob albo dzieci iego, nizeli kto inszy, gdyby tego potrzebowali. KsKasUl II 357.
patrz: MARCHWISKO
– 2920. (250) Druga sprawa. — Miedzy Michałem Łaskiem a Marcinem Stalniakiem o porozumienie zeny Michałowej; nakazało prawo za winę Marcinowi dac plag trzydziesci przy gromadzie, a zeby na potym zadnei sprawi z nią niemiał, ani rozmow zadnych na kazdem mieiscu pod tąz winą. KsKasUl 309.
patrz: MICHAŁOWY
– Maiąc bacznosc O. Przeor na teraznieisze nieurodzaie, obiecał im to [ulgę w podróżach]. KsKasUl 375.
patrz: MIEĆ
– [...] słoma z roku teraznieyszego, w snopkach, powinna zostac przy obeysciu, a słomą mierzwiastą podzielic sie wspoł z Chrustkiem powinni Birowcowie, zasiewy przez Antoniego Chrustka, poniewaz na roznych byli rolach, przeto, dogadzaiąc każdey stronie, zboze z wymłotu ziarnem po połowie Antoniemu Chrustkowi z Birowcami należec będzie [...]. KsKasUl 412.
– Pierwsza sprawa: rola Mikołayczykowska przysądzona Bierowczykom — Regina Praszcząnka, zona Grzegorza Bierowczaka, pozostała wdowa z iegoz dziecmi, trzema synami y corkami, skarzyła się na Mikołayczykow o połowicę roli nazwaney Buchawka. KsKasUl 371.
– Naznaczono mu [...] aby w kosciele skrzylninskim przed wielkim ołtarzem krzyzem lezał przez wszystkie niedziele adwentowe. KsKasUl I, 384.
patrz: NIEDZIELA
– Then syn iego nieutcziwie szie stawyl przed prawem, z oyczem szie sprziczaiącz ij palczem grozacz. KsKasUl I, 308.
patrz: NOS
– Woły naiemne: Piotr Brzeg ma naiemne woły Nowakowe; Walanty Wrzecionko dwa woły naiął z Wisniowey u Semełka;—Kołodziej sąsiedzkie Mikołaiowe;—Rapka Bienkowe z Wisniowey; — Szymek Putowic Kasyeiowe ma woły; — Kozub Sewierkowe z Wisniowey; — Ceklarz Bienkowe z Wisniowey; — Kus lędrzey Strugowe. KsKasUl 1, 322.
patrz: NOWAKOWY
– Późniejsza nieco ręka dopisała następujące słowa: „vide w nowotnich xięgach kmiecia NB. alias Iędrzeia Pazdura.” KsKasUl 1 325.
– Sąd walny rugowy odprawował [się] [...] pod czas bytności Przewiel. O. Przeora [...] y asystencyi Oycow nizey podpisanych. KsKasUl I, 379.
patrz: O.
– Maiąc bacznosc O. Przeor na teraznieisze nieurodzaie, obiecał im to [ulgę w podróżach]. KsKasUl 375.
patrz: O.
– [...] zapłacił za to obescie y z rolą tynfow 120 [...]. KsKasUl I, 399.
– [...] gdy się on wymawiał, ze nie tylko on sąm nalezy do tey chalupy iako y do roley, ale iest inszych szesc braciey, ktorzy takze do tey chalupy y roley nalezą, dla tegosz te sprawę odłozono do przyszłego podsędka, na ktorym woith ma ich pogodzic, zeby z nich ieden albo dway obieli chalupę y rolą splaciwszy drugym; co gdÿ się stanie, inszÿ niemaią miec nic do tego. KsKasUl 337.
patrz: OBIELIĆ
– Woyt tedy, ktory słuchał testamentu, podnioszszy dwa palca, pod przisięgą zeznał. KsKasUl I, 321.
patrz: PALEC
– Then syn iego nieutcziwie szie stawyl przed prawem, z oyczem szie sprziczaiącz ij palczem grozacz. KsKasUl I, 308.
patrz: PALEC
– Do god będą robić panszczyznę Nowakowie, a od god Trzosłowie powinni zaczynac robotę Panską. KsKasUl I, 370.
– Gotowi się złozyc z drugiemi párafianami [na naprawę furty cmentarnej]. KsKasUl I, 337.
patrz: PARAFIAN
– Poniewasz zas parobczak Błazey. Kasprzyc, słuząc u teyże Reyny Kasprzyczyny lat dwie, sąd przysądza, ażeby zło. 3 dali mu ci, ktorzy trzymaią rolą. KsKasUl I, 382.
patrz: PAROBCZAK
– Stawiony był przed sąd ninieiszy syn Kalety, imieniem Szymon, y oskarzony o spułkowanie się z Moskalikami y innemi w łotrostwie podeirzanemi, który się iustyfikuiąc wyznał, ze był raz z niemy, kiedy wybrano młynarza w Rupniowie, ktorego postawili byli na warcie, nic iednak od nich nie particypuiąc, do czego był prawie przymuszony, kiedy z roskazania oyca swego idąc po cielce napadł na wszystkich w karczmie iuz gotowych, ktorzy go z sobą poimali y namowili, aby szedł z niemi, gdzie oni chcą, obawiaiąc się snadz tego, aby ich niewydał. KsKasUl I, 378.
– Sobestyian Chrustek pozyczył pięci snopow słomy na poszycie budynku Thomasowi lobowi. KsKasUl 353.
patrz: PIĘĆ
– Przy teyze okaziey przysądziła się oyczizna y zagroda po Stanislawie Szladze synowi iego Kazimierzowi Sladze, ktorą spłacieł bratu swemu naystarszemu, iako dziedzicowi własnęmu Błazeiowi Sładze za zło. polskich sto. Blazey iednak Szlaga wymowieł sobie pola częsci na wychowanie swoie do lat dwudziestu, ktorą zagrodę po wyściu tych lat dwudziestu wolno będzie odkupic, a Kazimierzowi zas Sladze wolno będzie w tey części dozywotnie zostawac, z ktorey to zagrody powinięn będzie robocizny y platy gromadzkie odprawowac, iako w xiegach odpisano, ktory zapisz stał się przy całey gromadzie. KsKasUl I, 367.
patrz: PŁAT, PŁATA
– Anno eodem, ipsius die 6 Augusti. Pala Valenti theize Katarzinie Fraszonkownie przistawił krowe za zlotich steri i groszi decem, od ktoreitho krowi bedzie powinien dacz zlothi platu od S. Michała przysłego na rok przisly, za czo reczeł Simek Machaik . KsKasUl I, 313.
patrz: PŁAT, PŁATA
– Blasey Kuczon nastawil ialowicze, ktora czielna in an. 1619, za flor. 4, od ktorei ma plathowacz po zlothemu in an. 1620. KsKasUl I, 314.
patrz: PŁATOWAĆ
– Eodem anno die 28 May Czekliarz Klimunt tey Katarzynie Fraszonkownie przistawił krowę, za ktorą krowe dał frater Sigismundus flor. 5, ktorą [!] krowa ostaie przi nim, a ma yei plathowacz na ten rok gr. 40, potim ma placic po zlothemu rok od roku, poczawszy od roku 1617, asz do inszi, za co reczil Tomek Krotky . KsKasUl I, 313.
patrz: PŁATOWAĆ
– Item eodem anno die 5 Augusti Puto voit krowe druga przistawił teize Fraszonkownie Katarzinie za zlotich piecz, od ktorei tho krowi bedzie plathować na drugi S. Mihał w roku przisli a v drugim roku złothi, za czo reczeł Simek Machaik. KsKasUl I, 313.
patrz: PŁATOWAĆ
– Eodem anno die 29 Martii przistawilem druga krove, za ktoram dał flor. 5 Ziemianinowy Casprowy, ktora krowę przi nim ostawuie, y ma plathowacz od tey krowi od tego S. Michała w tim roku, asz do drugiego in anno 1617 ma iey dać gr. 40, za co reczil Voyczech Putho . KsKasUl I, 312.
patrz: PŁATOWAĆ
– Eodem anno 17 Aprilis, Iędrey Kusz nastawił krowe, ktora osaczowano flor. 5, od ktorey krowy ma platowacz od tego S. Michala in anno isto usque ad annum futurum, ktory przypada in anno 1617, po flor. 1, gr. 10, za co recził Klimek Ceklasz. KsKasUl I, 312.
patrz: PŁATOWAĆ
– Za ty pieniadzie kupił frater Sigismundus u Piotra Brega krove za zlotich pięcz, a szosty zlothy witracił na poziwanie tey krowy, ktora krowe Piotr Brzeg bedzie miał przy sobie i bedzie platował od niey na kaszdy rok zloty, tho iest od od tego przislego S. Michała w tim roku, asz do drugiego, przicim beł Kusz Iedzrey i reczil zań; a yesly by, uchoway Bosze, na the krowe iakiey przigody, tedi ma nastawic tey Kascze Frasunkownie krowe, ktora by tich pieniedzi stala zlo. 6. KsKasUl I, 312.
patrz: PŁATOWAĆ
– Teras nowo pobudował izbę stodołę, komor 2, sien, stodołę przykrył y płatwy połozył. KsKasUl I, 324.
patrz: PŁATWA
– Siedmnasta sprawa między młynarką y kramarką - Młynarka Skalska na kiermasie pobiła kramarkę Annę Krupionkę, nad to towar iey, ktorego miała za zło. 6, porozrucała, co y z swiadectwa się pokazało, ze kramarka, widząc do siebie przyblizaiącą się młynarkę, wzięła stołek, ktory wyrwawszy młynarka y przybrawszy do siebie iescze siostrę swoię, ktora ią trzymała, stołkiem ią biła. Sąd tedy teraznieyszy takim tę sprawę zakonczył dekretem: młynarka powinna dac w nagrodę szkody y za pobicie zło. 4, długu zło. 2, y płotna łokcy 2, za tydzien, y do fary funt wosku; kramarka zas funt wosku do Mariey Magdaleny, a do tego zeby się przeprosiły zaraz. KsKasUl I, 384.
patrz: POBICIE
– Sprawa trzecia - Uskarzali sie Woycikowie Walek y Szymek na Woycickę Blaskową, bratową swoię, dopominaiąc się successy po bracie swoim, sąd teraznieyszy decretuie: poniewasz wziął krowę po oycu y zelaza młynskie niebosczyk Blazek, zaczym te krowę y zelaza powinna Woycicka Blaskowa wrocic Woycikom, także y warstat z naczyniem tkackim, że zaś miało sie zostac plotna pięc sztuk, y przędze na drugie pięc, y krow trzy, zaczym, poniewasz Woycikowie na to pozwalaią, sąd teraznieyszy dwie stuki plotna na pobicię [!] kosciolka M. Magdaleny, aby Woycicka Blaskowa oddała, przysądza, przy innych zas ruchomiznach te Woycickę Blaszkowa zostawuie, tylko iescze zboza dwa korca oycowskiego oddac powinna Woycikom. KsKasUl I, 403.
patrz: POBICIE
– Pan Kosinski pobił parobka Szladze, ktory iechał przez grunt iego w Kobielniku, wymawiaiąc mu, ze wasz Pąn w Kasinie niedopuscza piwa przedawac w Kasinie yednanem sposobęm.; miał placic razy pąn Kosinski tęmu parobkowi, ale ze tęn parobek mowił słowa nieucciwe panu Kosinskięmu y wyzywał go na rękę, nakazał urząd, zeby sie przeprosili, a ze pąn Kosinski porąbał koła, zapłacił ich zaras Stanisławowi Szladze. KsKasUl I, 347-348.
patrz: POBIĆ
– Skarzyl sÿe Maciek Liuliek na Kubania Starego ÿ na Valka szina iego o othpovic, isz sie nan pohvalialÿ zbic go. KsKasUl I, 304.
– ... IM. X. Prowincyał y wikary konwentu Krakowskiego, z Oycami sobie przytomnemi, naznaczył, aby Wawrzek lurczak z Macieiem Charnikiem po połowie gront trzymali y obyscia, a co wydał Maciey Charnik, aby mu Wawrzyniec lurczak zapłacił, t. i. tynf. goralskich 60. A że z zawziętosci iednego na drugiego podkupowania grontow, chyze y budynkow, dezolnie się wies y ubodzy ludzie, tenże D. D. Prowincyał postanawia y tak chce perpetuis temporibus observari: aby dziedzin zadnych nieprzedawano partykularnie Przeorowi lub innym, ale te dziedzictwo powinno poyśc na koscioł S. Magdaleny, część za dusze, część do szpitala... KsKasUl 4, 414.
– Jadwiga Swidrka była podeyrzania dla parobka, ktory tam u niey słuzył, ale niedostał prawa; ta sprawa dla lepszey inquisitiey do drugiego podszetku. KsKasUl I, 331.
– Z ktorey rewizyey taki stanął dekret, azeby Trzoslowie Nowaczykom dali fl. 150, do tego, zeby Nowakowie zbierali oziminę y połownik na zytnisku przez ieden rok, na rolach zas płonnych do tego mieysca nalezących polozą nawozy, ile będą mogli zwiesc, y wsieią, co będą mogli, y z tych pol zbierac będą powinni przez dwie lecie. KsKasUl 370.
patrz: POŁOWNIK
– A iesliby sie dowiedział urząd, zeby to ynacey pomachlowac między sobą mieli, ktoraby strona miała przestąpic decret panski, ma dac winy grzywięń pięc. KsKasUl I, 344.
– Piętnasta sprawa - Nowaczykowie lezący na zarębku robotnym, ktory sie zowie Bienkowka, nie mogący dłuzey tam bydz, (dla tego, ze ten zarębek nalezał dziedzicznym prawem Trzosłom alias Bienczykom y onym iest od prawa albo ławice przysądzony) prosili, zeby sie nie poniewierali z dziatkami swoiemi. KsKasUl I, 370.
– Moskalowi Grzegorzowi naiela sie krowa, ktora od Simka Mohaika odebrano w thim roku, do drugiego ma poplathować na s. Mihal w drugim roku po zlothemu. KsKasUl I, 315.
– Cekliarz takze obiecał domostwa popoprawiac. KsKasUl I, 329.
– ...strony łazow, ktore sobie niektorzy poddani w Casach Panskich powykopali y pol poprzyczyniali z szkodą y krzywdą klasztorną, decretum est. KsKasUl I, 369.
– ...ktoby zas chciał gaudere z tych łazow poprzyczynionych, zeby czynsu dworowi secundum rei aequitatem podniosł... KsKasUl I, 36.
– O. Przeor teraznieyszy bacznosc maiąc na Kazimierza Slagę [...] przysądza iemu, azeby trzymał pastewnik oprocz tamtych zagonow od Błazeia na potrzebę swoię [...]. KsKasUl 380.
– Stała się ugoda między dwiema bracią Moskalikami [...] a między Rogiem Matiaszem, o powadzenie się w karczmie ograniczney. KsKasUl I, 377.
– Kasper Puto iuz po dwa razy pobił [brata] powtornim razem iego motyką raniwszy... KsKasUl I, 383.
– Przijmiarczanie prosilij, abij miely iakie ulzenie, bo tak wielkie pracze y czinsze odprawuią, iako y Kaszinanie. KsKasUl I, 312.
– An. 1651. Urban Wsol kupil u O. Lukasa, factora, zarebek na przymiarkach Radowsky za zlo. trzydziesci, ktore zarasz oddal przy bytnosci Grzegorza Mistarza, Woyciecha Knapa, y przy bytnosci oica iego lakuba Wsola. KsKasUl 2, 356.
patrz: PRZYMIARKA
– A. D. 1619, dnia ostatniego Augusta, znalazla się swawola wielka przesz Szymka Machaja przeslego karczmarza, który zapomniawszi dobrodziejstwa pana swego ucziekł z roli, kowala pobył, przypozwany do Pana i do prawa, niechcział stanącz, jeszcze, co więtsze, i X. Sigmuntowy i karczmarzowy terasznieyszemu odpoviedał na garlo zabycz i z ruznyczamy na nych schadzał i po noczy. KsKasUl I, 315.
– ...ale iednak, ze pomieniony Fornal ma blisko przyległą do swoiego pola tę rolą, supplikował Przewiel. O. Przeorowi, aby ta przyrobiona rola przy nim została y dziedzicznym prawem iemu przysądzona była... KsKasUl 381.
– ...chrustek niechce co sie prijrodziło tego połownika ięno, zeby mu wrocił iscizne, iako mu dał sine [siane]. KsKasUl I, 347.
– ...w polie także według mozności swej obiecuie matce swej po trosze przijsiać. KsKasUl I, 41.
patrz: PRZYSIAĆ
– I w tym miec animadwersyą na gospodarzow, azeby z chłopami nie społkowali się, z nimi nie przysiewali. KsKasUl II, 411.
– ...wszytkim chcze wierny a sprawiedliwy ortel naidowacz i wydawacz wedlug nailepsei bacnosczi i rozumu mego i stolka przysięzniczego wedlug prawa Magdeburskiego KsKasUl I, 552.
– ...przy bytności Przew. w Bogu IMC. X. Michała Siejkowskiego, S. T. Doktora, Przeora kon- ventu Krakowskiego, kaznodziei kościoła katedralnego Krakowskiego, i innych Ojców niżej wyrażonych i podpisanych, przez Macieja Kowalczyka, nowo od gromady obranego wójta, i woźnego opatrznego Stanisława Puto, w asystencji ławników przysiężnych i na to od gromady wysadzonych. KsKasUl III, 407.
– Tę zagrodę zbudował Piech Wozny, przedał ią za grzywien 3, chodziła z ręki do ręki. KsKasUl I, 325.
patrz: RĘKA
– Strus, zeby bednarki nie robił, podymuie sie dawac zło. 4. KsKasUl I, 396.
patrz: ROBIĆ
– Woyciechowi Kopaniakowi nienależy robic bednarstwa z tey roli. KsKasUl I, 396.
patrz: ROBIĆ
– Pierwsza sprawa - Była sprawa przełożona przed Wielebnego O. Przeora, na ten czas będącego w Kasinie, strony Agnieszki Wrzecionkowey, ktora podupadszy z Kazimirzem Popławskiem, oboie ze wsi uciekli. Wielebny O. Przeor nakazał sądowi, aby o nich staranie mieli y onych poimali do rozpravięnia się, naybardziey samę, a to ztey miary, ze powiadano, zeby y dziecię zatraczyc miała. KsKasUl I, 369.
– Dzierzawca zas pomienioney chałupy powinien będzie [...] na ryby chodzic, gdy kazą ze Dworu. KsKasUl I, 377.
patrz: RYBA
– Dałem theize Kathazrzinie suknia cervona przerobic. KsKasUl 313.
– Druga sprawa strony nierządu nieiakiey kramarki, ktora sie wprowadzieła przed tygodniem do Iakuba chałupnika. KsKasUl I, 358.
patrz: TYDZIEŃ
– [...] poniewasz tedy Sobestyąn Fornal nie uczynił zadosyc dekretowi tak dwuletniemu, więc sąd teraznieyszy dobrze zwazywszy, ze Sobestyąn Fornal tylko do pułroli ma dziedziczne prawo, tak się sprawę dekretuie, azeby nateyże pułroli siedział y potym dzieci iego [...]. KsKasUl I, 382.
patrz: UCZYNIĆ
– Odpowiedział na tho Ięndrzey Kus, iz on posiał wszystek nawoz; wydał dekret urząd, aby Iędrzey Kus wrocił trzy grzywny Iędrusikowi, ktore mu był zadał dla dobrego pomieszkania między sąsiady, y wypuscił go s tego targu y postanowienia, a w tym czasie Stanisław ma obrabiac z Kusiem, poki mu pieniedzy nie odda, a co Kus sąm obrabiał wiosnę przeszłą, powinien się Stanisław zniem ugadzac, iako będzie mogł. KsKasUl I, 320.
– Wienc tak go prawo osondziło, aby Łukasik we dworze wzioł 30 plak za to, iz pomienionego Krzisztofa zone na swywolą namawiał, a zas za to, iz go wybiuł, aby sie z nim ugodziuł. KsKasUl I, 371.
– Palia s Kulachem Iendrzeiem - Z nakazania prawnego, ze przyaczielskiem sposobem ugodzili szie w taky obyczay, ize Iendrzey Kulach Paline woly zgubył przes niedozor, ktorich mu beł nazicził daremnie do robothy na roli; rzeczoni Kulach ma dacz Paly zlotich 12 za trzy liatha na dzien s. Sebestiana, za czo ręczily: Błazey Czekliarz, Macziey Luliek; a gdzie by wthem czaszie P. Bog wziął Palie Woycziecha, thedy the pieniądze bendzie dacz powynien szinowy iego Walantemu, a tho wsithko prawo utwierdzyło s panem. KsKasUl I, 302.
– Zaba oskarzoni od Machaia Woyciecha o ukradzięnie zboza [...]. KsKasUl 317.
– Upominal sie Woyciech Knap, iako wuy tych dzieci niebosczyka Michała Knapa u Wawrzynca Rury zboza, ktore było pozostało po niebosczyku Michale, zyta kup 4, ięczmięnia kop 2, połownika kop 2, owsa kop 12, krow 4, swini 3, warsztaty knapskie dwa, lopata kowana, siekiera, wydły kowane, motyka y pieniedzy zło. 27. KsKasUl .
– Uskarzała się Regina Iobkowa ze Mszany na Grzegorza Budziaka z Kasiny, ktory, wziąwszy na przezimowanie iałowicę y trzymaiąc ią przez dwie zimy, na ostatek przedał za fl. 12 bez dutka. Osądziło prawo rugowe, aby nadstawił iałowicę, ktora by warta była fl. 12, albo iezeli mniei warta będzie, to doda ostatka [...]. KsKasUl I, 388.
patrz: WART, WARTY
– ...iesliby gospodarz wczas na robotę wyprawił, a czeladnik omieszka, w troynasob ma bydz karany. KsKasUl I, 322.
patrz: WCZAS
– O. Przeor teraznieyszy bacznosc maiąc na Kazimierza Slagę [...] przysądza iemu, azeby trzymał pastewnik oprocz tamtych zagonow od Błazeia na potrzebę swoię [...]. KsKasUl 380.
patrz: WŁASNY
– Sprava [z] Foritarssem. - Bil oskarzony Stanislaw Foritarsz o Matisa Knapa, ysz mu gruskę vicąl rodzayną. KsKasUl I, 306.
patrz: WYCIĄĆ
– [...] poniewasz tedy Sobestyąn Fornal nie uczynił zadosyc dekretowi tak dwuletniemu, więc sąd teraznieyszy dobrze zwazywszy, ze Sobestyąn Fornal tylko do pułroli ma dziedziczne prawo, tak się sprawę dekretuie, azeby nateyże pułroli siedział y potym dzieci iego [...]. KsKasUl I, 382.
patrz: ZADOSYĆ
– Przykazał Przewiel. O. Przeor, aby białey głowie, ktora około zmarłei swiezo Rurzyney zmęczoney miała staranie, aby iey wydano zło. dziesięc y krowę na ubogie sieroty, drugie dzisięc na koscioł za duszę iey albo na msze swięte, trzecie zas dziesięc na ubogie albo tez na wypłacenie iakich długow komu, iezeli się znaidą. KsKasUl I, 375.
patrz: ZMĘCZONY
– Przed niedawnym czasem naszli chałupę Rury ograniczni łotrowie, aby go byli wybrali ze wszystkiego, nietylko tedy okrutnie zabili gospodarza pomięnionego Rurę, ale tez y samę gospodinią barzo zmęczywszy, wybrali chałupę ich y wielką uczynili szkodę. KsKasUl I, 373-374.
patrz: ZMĘCZYĆ
– Żaba oskarzoni od Machaia Woyciech a o ukradzięnie zboża: dowodzył sinęm Zabinęm, ktori sin uwziąwszi się na oyca, ze go do dobrego prowadząc swy woły niedopusczał; decretowani sin, abi go ociec publice karał; skarał go y przeprosził oyca w gromadzie. KsKasUl 317.
patrz: ŻABIN