Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 109 cytatów z tego źródła
– Powiedz/ spytam/ Przyiacielu/ Amorká tego o wielu Szácuiesz/ targ zemną snádnie/ Ná ten to kunszt twoy przypádnie. [...] Dai mi przecię/ dai puł łotá/ A dai y mniey słowem złotá/ Namileisze to chłopiątko/ Twe iusz bedzie to Bożątko [Kupidyn]. GawDworz 16.
patrz: AMOREK
– Zacność/ Uroda/ Moc Pieniądze/ Sława/ Arcy to dobro/ komu tego stawa. GawDworz 3.
patrz: ARCY
– Zenie to arcydobrze na rękę się działo/ Bo się iego śmierć oney iak wesele zdało. GawDworz 100.
patrz: ARCYDOBRZE
– Bo sto Cetnarow frásunku: z Ausczugu Iednegoć funtá niezapłácą długu. GawDworz 4.
– OZnaimiłeś mi moy drogi Sąśiedźie/ Ze twá Alekto żoná w Awern iedźie. GawDworz 30.
patrz: AWERN, AWERNO
– Namalował stárą bab [...] Piękną Wiosnę wizerunk młodociáney doby/ Miał był Málarz málowáć [...] Ten Bab stárą zmálował. GawDworz 18.
patrz: BAB
– Do Filágá bábozeniá [tyt. fraszki], Wziąłeś Bábę zá Zonę/ złoto znią Filágu: Złoto wziąłeś zá Zonę/ á Babę w poságu. GawDworz 19.
patrz: BABOŻEŃ
– W Swit sen ász do południá/ potym Fisygony/ Asz obiad Lukullowy y Bach rozrzewniony. W tym Muzyká i Tany. GawDworz 58.
– Nie ták wdzięcznie swą rospuszczá Wonią bálsam/ gdy się spuscza Z drzew obfitych ná Libanie/ A ten w złotą czász ukánie. GawDworz 81.
– Wczorámci rzekł [...] ná ucztę byś dziś przyszedł do mnie/ Ty zá pewną rzecz wziąłeś nic nieuważywszy/ Ze to było trzy winá bań z sobą wypiwszy. GawDworz 23.
patrz: BANIA, BANIA, BANIJA
– TEn sie śmieie/ á ow záś płácze bez przestánie/ Smiaćli tego czy płákáć; niech da kto swe zdánie. GawDworz 91.
– Ná bezzębnego stárego. I Sił niemasz/ y zębow/ iusz ći wpoł vbyło/ A Zonę masz nadobną/ y wszem ludźiom miłą: Pátrzże byś tákiem nie był/ iák Zwierz czworonogi/ Ktory zębow niemáiąc ná Lbie nośi rogi. GawDworz 76.
patrz: BEZZĘBNY
– Zima w śnieg bogácieie. Wiosna w kwiatki syta. GawDworz 31.
patrz: BOGACIEĆ
– Dai mi przecie/ dai puł łotá/ A dai y mniey słowem złotá/ Namileisze to chłopiątko/ Twe iusz będzie to Bożątko. [targ o woskową figurkę Kupidyna] GawDworz 16.
patrz: BOŻĄTKO
– Gdy z drzew płyną Bursztyny [...] ná świetney Iasczorka uwięźnie powodzi; Ktora [...] w krotce krzepnie do kołá w przeiásnem więzieniu. GawDworz .
– Sercá butą niechcę puszyć. GawDworz 28.
patrz: BUTA
– Ty Jáskołko niecnotliwa... Czy chcesz iżeć bystrolotne ostrą stalą skrzyda otnę lub język jak Thereu owey Potomce Pándyonowey? GawDworz 75.
– Powiedz/ spytam/ Przyiacielu/ Amorká tego o wielu Szácuiesz/ targ zemną snádnie/ Ná ten to kunszt twoy przypádnie. [...] Dai mi przecię/ dai puł łotá/ A dai y mniey słowem złotá/ Namileisze to chłopiątko/ Twe iusz bedzie to Bożątko [Kupidyn]. GawDworz 16.
– IEśliś głowy nádfrasował Ważnym czynem/ gdyś prácował Rozumem; ciáłem álboli/ Spárcie tey/ Oyczyźnie gwoli: Ieślić Márs w ninieyszych chwilách/ Ná Lechowych Thermopilach/ Vprzykrzył się; żeś ku sławie Záwsze czyn miał w iego wrzáwie: Ieślić o swym Ceres żniwie Mozg zemdliłá, myśląc ckliwie/ Abyć przyszłá z nieubogiem W twoy dom Amalthei rogiem: Ieślić y Mysliwe dźiło Dyánny się nádprzykrzyło/ I domowym mącąc mirem Iákiem ćię Lar nápasł tyrem; Tu śie zabaw. GawDworz 3 nlb.
– TV zły leży Archiloch/ ktory dla Lycámby Mścił się sobie niedáney zelżywemi Iámby. GawDworz 45.
patrz: DANY
– Tu záś drobniućkie Ptaszęta [...]. GawDworz 50.
– W Klatce/ w drociáney Klubie/ biedny Ptaszek siedzi [...]. GawDworz 53.
– Niewierz Fortunie [...] I choćci teraz pochlebia/ y druży/ Omyli ráda/ y trwa nienadłuzy. GawDworz 98.
patrz: DRUŻYĆ
– KIedyś z Krzesłá powstánie Dámá vrodźiwa/ Dámá oraz y Dworká; suknia (iáko bywa Tym ktore są nieżádnie pełnieyszego ciáłá) Niżey gdzieś sukniá cienka/ y miękka przystáłá/ Z kąd czuch niepolityczny/ ten ktory więc stroni Od dymow perfumowych y Sábeiskiey woni. To gdy vyrzy Dworaczek bespiecznieyszy w mowie/ Chcąc się dworno zákazáć dworney białeygłowie/ Dámo ma/ rzecze/ ktolić ten twoi zuie Letnik/ Ieżeli go niewymkniesz/ zieć go támten szpetnik; A tá: waś [!] Przyiáćiela snać Pánie doziera/ Ze go macie cálowáć [!] wárgi swe vciera. GawDworz 22.
patrz: DWORACZEK
– Ktosz cię Ianem dwoiczelnem nienázwie Pámphile/ Gdy iedne zprzodku czoło/ á drugie masz w tyle. GawDworz 36.
– [...] w kray pędzi daleki/ Gdzie iest Korynt dwoymorzny [...]. GawDworz 2 nlb.
– Dzieciuku luby/ Podź do mnie. GawDworz 16.
patrz: DZIECIUK
– [...] zmokłe skronie/ Twarz ocieram/ á tu z głowki Z włoskow dość wysączam dżdżowki. GawDworz 97.
– Geste mi szlesz potráwy: á ia ná nie mieyscá W swoim niemam zołądku: tákem lichy ieyscá. GawDworz 71.
patrz: JEJSCA
– MLode Kánię gdy chćiwie trzewá z wołu tráwi/ Ktorym tkał w się gardźielem/ tem ie názad zbáwi: Więc gdy widźi ze z brzuchá drugi brzuch wypada/ Rátuy mię Mátko rzecze. Tá záś odpowiada/ Synu cyt/ nie twoy to brzuch; cudzą ty rzecz gonisz/ I kradźiesz tę w się kładźiesz: Cudzą tesz rzecz ronisz. GawDworz 44.
patrz: KANIĘ
– W Qwádrách Pełni/ y ná Nowiu/ Rzadko masz miecz w pogotowiu. GawDworz 100.
patrz: KWADRA
– W ten czás/ kiedy prozny gromu Z swą Iunoną w świetnym Domu Buia/ á o słodkim mirze/ Gra mu Orpheo ná swey Lyrze/ Ty szpáczkuiesz/ y przyspiwasz/ A w się Nectár święty zliwasz. GawDworz 9.
patrz: LIRA
– Dáley pytam/ z iákiey twe oczy táiemnicy Są záćmione/ zásłoną ćienkiey báwełnicy? Sámi lśnią co mię ták chcą: me oczy iáśniejsze Widzą w głąb/ w zwyż/ y konce świátá odlegleysze. GawDworz 113.
patrz: LŚNIĆ
– Ten tedy iákby pozbył Duchá Lezy zmárły. W tym iego skoczywszy Kopruchá Záwoła vćieszona ná swoiego Lubká/ Práwiąc/ iáko mu wolno iusz iest do iey czubká. GawDworz 100.
patrz: LUBEK
– Wulkánie/ zwyczay powiáda/ Głádkość Cnoćie bywa wádá/ Głádkość ćichy mus lubieży/ Gładkość wabem do kradzieży. GawDworz 61.
patrz: LUBIEŻ
– Ták wszelákie kłopoty ćierpliwość łágodźi/ Ták y żal z strapionego tasz sercá wywodźi [...]. GawDworz 54.
patrz: ŁAGODZIĆ
– ŁAśliwy Pśiuk ogonem chwieie przy swym Pánie: Ty swoy iężyk zá ogon masz Pontyliánie. GawDworz 26.
patrz: ŁAŚLIWY
– DRzewom liśćie powzrastáły/ Polá trawą się odźiały: Twoi łeb łysy/ czy w vporze Nic nierodząc/ czy w vgorze? GawDworz 42.
patrz: ŁYSY
– Ci się wabią: á ći karmią Większi mnieyszych/ sercá karmią Własną mego: zgielk/ pisk wstáie/ Z tey máleńkiey sczebiot zgráie. GawDworz 50.
– Poco i łákome zbiory/ Mámmoną nátkáne wory/ Gdy to wszytko przydźie stráćić A dług winny śmierći pláćić? GawDworz 102.
– Do Philipá momotá. Kasiu mász rzec. Więc wołasz Ká ká siu siu moia: Usz y nos uraża Brácie mowá twoiá. GawDworz 67.
patrz: MAMOT, MOMOT, MOMOT
– WCzora hodował/ i dopijał z czary/ A dziś złożyła śmierć go na swe mary: Niedoszedł portu/ lecz dopłynął w winie; Panie/ zapomni byłli w jakiej winie. GawDworz 31.
patrz: MARY
– SObie márzę i dumam: Vkálegon gore/ A co dálei to ku nam płomień bierze gorę/ A nám się go dla siebie nas/ bronić niegodźi? Czekáiąc poki ku nam asz sámym nágodźi? GawDworz 12.
patrz: MARZYĆ
– Swą Oleikiem máśćisz głowę/ Co to zá sztuki tákowe! GawDworz 41.
patrz: MAŚCIĆ
– Ná Swiatowniká. W Swit sen ász do południá/ potym Fisygony/ Asz obiad Lukullowy y Bach rozrzewniony. W tym Muzyka y Tany/ Kárty/ Dryie Cynki/ Asz wieczor ász Paphia/ y iey Meluzynki. GawDworz 58.
patrz: MELUZYNKA
– A záś znowu źimney pory Wiesczą będąc/ mkłemi piory/ Siedmiorogi gdźie Nyl płynie/ Ku tey záwitasz kráinie. GawDworz 50.
patrz: MKŁY
– Bogdai te Mászkáry/ Swey nievszły kary/ Ze mi z polá mocki Kradną Kłośia w nocki. GawDworz 105.
patrz: MOCKA
– Ciebie lub do pierwszey zorze/ W zwyczáiu mym piję sporze/ Zdrowem iednák: y w mey głowie Sny miłe śnią Morpheowie. GawDworz 83.
patrz: MORFEUSZ
– A gdy Dyánná ná Niebie Będźie żegnáć Noc od śiebie/ Niech spáć idę/ y w mey głowie/ Słodkie sny śnią Morpheowie. GawDworz 66.
patrz: MORFEUSZ
– Ieśli cię ieden niezmoże/ Wiele rąk przemoc cię może. Biją y Lwá choć możnego Biją Słonia ogromnego [...]. GawDworz 77-78.
patrz: MOŻNY
– [...] ná perłowey Konsze/ po Oceánowey Drodze/ można Wenus płynie/ Ná kochánym swym Delphinie. GawDworz 15.
patrz: MOŻNY
– Wulkánie/ wysokiey żony Podły mąsz/ bywa wzgárdzony/ I ná bákier tám nieboże/ Bije pospolicie łoże. GawDworz 61.
patrz: NA BAKIER
– Sercá butą niechcę puszyć/ Ani troską ciáłá suszyć; Niechay się nią ten morduie/ Co nienasyt w ządzách czuie. GawDworz 28.
patrz: NIENASYT
– W ćiemnoćie bowiem/ iák w skrytośći/ rádá Złość przemieszkiwá y niezoczna zdrádá. GawDworz 51.
patrz: NIEZOCZNY
– O zdráyco/ morderco srog. A ten rzecze niżąc nogi. Przez ćię, Bogini/ y twego Prżyśięgam męża miłego/ Przez te krępy/ y te strzáły Co we mnie povtykáły/ Przez Amorki/ przez y bicze/ Ktore gęste w grzbiećie liczę/ Ze nigdy bydź niemyślałem Nád tem ślicznem/ zboycą ćiáłem. GawDworz 34.
patrz: NIŻYĆ
– Bogdai te Mászkáry/ Swey nievszły kary/ Ze mi z polá mocki Kradną Kłośia w nocki. GawDworz 105.
patrz: NOCKA
– Obmowá. CHodzący wgminie ozdobno przybránym/ A sam się widząc bárdzo obłátánym/ Záżył w obmowę fortelu tákiego/ Mowiąc: ná świecie niemasz nic nowego. GawDworz 86.
patrz: OBŁATANY
– Twá głowá obłysiáłá/ Stánie nam zá Pałkę GawDworz 47.
patrz: OBŁYSIEĆ
– Twá głowá obłysiałá/ stánie nam za Pałkę. GawDworz 42.
patrz: PAŁKA
– Cosz wiedzieć ieśli nie żegnam ostátnie/ Ieśli do czarney mię nie wżenie mátnie/ Z środ boiu zła śmierć/ álbo pogrąż iaki/ Do swey mi każe powrocić Itháki. GawDworz 74.
patrz: POGRĄŻ
– Nowożeniowi stáremu/ Rádá. PAnnę poymuiesz zá Zonę: Pomniż ná przypowieść onę; Kto ná drodze bitey myli/ Ná śćieszkę się dármo śili. GawDworz 86.
patrz: POJMOWAĆ
– ZA nic twá moc/ y wielkość stośilny Cyklopie/ Kiedy Bacchus twą głowę w winnym ma pokropie/ Czuły Vliss skukłał ćię. Ták opilstwo szkodźi/ Ták y rozum doirzáły nád śiłę dowodźi. GawDworz 22.
patrz: POKROP
– Pogrzeb swadźiebny DVszę Niebu polecał/ á Ciáło grobowi/ Gdy się Frącek dostáć miał rzkomo Chárontowi. GawDworz 100.
– O Piskorzu trzykroc połkniętym Od Kozłá. w Jánie Kochán: TRzykroć połknięty bywszy/ przecię tyłem Trzykroć z więźienia tego vchodźiłem: Czwarty raz tył ten gdy drzewem zástáwił Dowćipny Koźieł/ w strách mię wieczny wpráwił/ Kiedy mię połknął/ iusz czwartego rázu Niemogłem więcey viść z żywego iázu. GawDworz 58.
– SNadź iedná poniewolnie wstyd swoy vkochány/ Przez żelázo dáłá wźiąć/ y śmiertelne rány: Lecz tesz Cnotę wstydowym ogrodzoną płotem/ Wiele wolnie dały wźiąć/ zniewolone złotem. GawDworz 114.
– Dobry frymárk; więc szyię z powrozá wyzwala/ Skarb bierze/ á powrozá odchodźi i palá. Co złoto skrył/ ow pierwszy/ gdy po nie pospieszá/ Nienálazszy tylko pal: ná nim się obiesza. GawDworz 52.
– Ty Iáskołko niecnotliwa [...] Czy chcesz/ iżeć bystrolotne/ Ostrą stalą skrzydła otnę/ Lub ięzyk/ iák Thereu owey Potomce Pándyonowey? GawDworz 75.
patrz: POTOMKA
– Ná Maurá łysego. DRzewom liśćie powzrastáły/ Polá trawą się odźiały: Twoi łeb łysy/ czy w vporze Nic nierodząc/ czy w vgorze? GawDworz 42.
– Co mozg suszy Dźień dziśieyszy to niech skruszy: Dość wszech trudow y háłasow/ Do tych poniosł człowiek czásow. Theiu słyszysz? czy tesz ktore Słowá ktobie przemkły wzgorę? Smiey się/ y ieśli występek/ Przez ten widźisz nász postępek. GawDworz 11.
– Prometheus ćierpiący NA wierzchu gory śnieżnego Kaukázu/ Przykuty lezy do twárdego głazu... GawDworz 42.
patrz: PRZYKUTY
– WDzięcznieysza Cnotá z nadobnego Ciáłá: O zacna Páni/ táć przystoi chwałá. GawDworz 89.
– Ty szpáczkuiesz/ y przyspiwasz/ A w się Nectár święty zliwasz. GawDworz 9.
– Ná dewotkę iednę. Coraz sobie innego Brátá przywłaszczywasz/ Czy ták o iednem Oycu swoim powątpiwasz? GawDworz 83.
– Psczołeczká go/ co na spodźie Wonnych listkow byłá/ zbodźie Swym żądełkiem nieobacznie/ W maleńki páluszek znácznie. Ktora do psczelniczey Mátki Społ drugiemi/ swe dostátki Słodki zbior do máiętności/ Niosłá hołd ten swe słodkośći. GawDworz 55.
– TEn Pustelniczo/ y z Ołtarzá żyiał; Kośćioły łupił/ á w lássách rozbijał. GawDworz 27.
– Ty swym niewidánym czynem Twarz mi máluiesz rubinem/ Lat przymnazasz/ młodość wracasz/ Stárość zganiasz/ troski skracasz. GawDworz 82.
patrz: RUBIN
– W Swit sen ász do południá/ potym Fisygony/ Asz obiad Lukullowy y Bach rozrzewniony. W tym Muzyká i Tany. GawDworz 58.
patrz: SEN
– Ieśli cię ieden niezmoże/ Wiele rąk przemoc cię może. Biją y Lwá choć możnego Biją Słonia ogromnego [...]. GawDworz 77-78.
patrz: SŁOŃ
– Ten/ co piękne tworzył Pieśni/ Wiekopomniec Stárzec leśny/ Silen między Nimfy bywał/ I swe z nimi społki miéwał. GawDworz 47.
patrz: SYLEN, SYLENUS
– SLepy nośi Chromego. Pátrz iáka podporá; Nie záwsze y niedoszła rzecz szuka Doktorá. Ktory śiedźiał ślepego chromowidz ná plecách/ Slepochodzá swym okiem/ kierował iák w lecách. Ták dwie niedoskonáłe/ choćiay ćiáłá były; Doskonáłe stáły się gdy się społ złączyły. GawDworz 57.
– Zima w śnieg bogácieie. Wiosna w kwiatki syta. GawDworz 31.
patrz: ŚNIEG
– Lotną łodźią Oceán światopłáwny kráie [...]. GawDworz 2.
– Ty Jáskołko niecnotliwa [...] Smiesz święgotáć pod okienkiem/ Kędy wdźięczna Anná moiá/ Swego záżywa pokoiá: I kędy iey śliczne oko/ We śnie opływa głęboko/ Tám, świegotko w swoim wrzasku/ Smiesz ią budźić w ránnym blásku? GawDworz 75.
patrz: ŚWIEGOTKA
– O Potrzykroć y bez liku Polny sczęśliwy Swierczyku/ Pol vćiecho. Skoczku chyży/ Domowey Mieszkánco Chyży. Ktory co skusiwszy soku/ Słodkiey rosy z pod obłoku W pochyłey śiedząc gibieli/ Spiewasz sobie tym weseli. GawDworz 87.
patrz: ŚWIERCZYK
– W Swit sen ász do południá/ potym Fisygony/ Asz obiad Lukullowy y Bach rozrzewniony. W tym Muzyká i Tany. GawDworz 58.
patrz: TAN
– OSieł możną Isidę ná swym grzbiećie nośi: Więc gdy tłuscza klęczy kniey; ow się z tąd wynośi. GawDworz 37.
– Z tobą do sprágnioney głowy Przeleię ten trunek zdrowy. Dobre zdrowie Phili moiá: Piję/ wypiłem: to twoiá. Winnáś spełnić: dobrze Pánie/ Tylko niech co będźie w dzbánie. GawDworz 92-93.
patrz: TWOJA
– Do Ianá vtćićiela. NA długiey Ianie vtćie twoiey byłem/ Záczęty obiád wieczerzą kończyłem. GawDworz 41.
– Do Ianá vtćićiela. NA długiey Ianie vtćie twoiey byłem/ Záczęty obiád wieczerzą kończyłem. GawDworz 41.
patrz: UCZTA
– KToryć Pan y Monárchá Panstw swych wiádomośći I powierza vfále serdecznych skrytośći? GawDworz 31.
patrz: UFALE
– DOpiero się chcesz żenić/ kiedyć srebrne nići Głowę vháftowáły w większey połowicy. GawDworz 70.
patrz: UHAFTOWAĆ
– Przydźie iusz miłe opuścić zaloty/ Ná stronę wszytkie odłożyć piesczoty/ Zaniecháć pieknęy Synaczka Dyony/ A w Vkráińskie pospieszáć się strony. GawDworz 73.
patrz: UKRAIŃSKI
– A ia mylne tancu koło Niech wybiegam/ y wesoło Sokiem wdźięcznego liquoru Twarz vkraszę do pozoru. GawDworz 66.
patrz: UKRASIĆ
– WOyny y surowe boie Chćiáło pisáć pioro moie: Iuż Vlisse/ iuż Achile/ W krwawey budziłem mogile. GawDworz 1.
patrz: ULISS
– CHwalę zwyczay Spártáński/ ktory w pićiu miárę Każe chowáć/ wszem zbytkom vstáwiwszy karę: Ale ty mnie ná vmor gdy pić roskázuiesz; Zbytkom wrotá otwierasz/ y me zdrowie psuiesz. GawDworz 36.
patrz: UMÓR
– O Vlissie wzmyslonem imieniu Zdrowie vnoszącym cále. GawDworz 55.
patrz: UNOSZĄCY
– ZE ćię ná Sąd pozwáno/ vskarżasz Milotá; Nie ćiebieć to pozwáno/ ále twego Kotá. GawDworz 13.
– ZE mię moiá fortuná niewielą bogáći/ Nie vskarżam; tesz z tego nic niestráći; A choćbym tesz chćiał więcey/ tymem iusz syt z niebá: Ták y Ptaszkom niewielkim máłych piorek trzebá. GawDworz 72.
– Jednák że w liquorze pono Wiecznomłodce tym/ twe łono/ Gdyś był niemowlęciem/ myto/ Krasę z tąd masz swą sowitą. GawDworz 81.
– Do Dziewki Niepatrz ná to że włos siwy/ Kiedy czerstwy/ urodziwy [...] Ten/ co piękne tworzył Pieśni/ Wiekopomniec Stárzec leśny/ Silen między Nimphy bywał/ I swe nimi społki miewał. GawDworz 47.
– Do Wielomowce niezrozumiánego. GawDworz 70.
– Dla tegosz mię wielooki/ Z żálem chwyta strách zá boki/ I wzdycham że Persephony Mam náwiedźić ćiemne strony. GawDworz 20.
patrz: WIELOOKI
– Ty swe cudotworne fále Iák rozleiesz we mnie/ cale Zdam się innym bydz/ y duszę Wnet wysokim duchem puszę: Zem Boháter/ żem iest Pánem/ Władcą wielkiem/ y Hetmanem/ I ná Krolá iusz sámego/ Zdam się wiedźieć coś tákiego. GawDworz 82.
patrz: WŁADCA
– Do Kominá go prźykłonie/ Grzeię ogniem/ zmokłe skronie/ Twarz ocieram/ á tu z głowki Zwłoskow dość wysączam dżdżowki. GawDworz 97.
patrz: WŁOSEK
– TY Iáskołko niecnotliwa Pobudko Domu wrzaskliwa/ Ktorąli ćię karą skárzę! GawDworz 75.
patrz: WRZASKLIWY
– Po Pánu vtonionym gdy po morzu pływa/ Itháki jusz dáleka wodá ią porywa/ I do Grobu Ajáxá słuszniey swego pławi Z ktorey się dzwięk załośny/ y tá mowá ziáwi: Ciesz się, cny Bohaterze zwyćięscaś i w grobie/ Ktorać przedtym/ y dziś Tarcz tász należy tobie/ Lepszyć Neptun niż Pallás. GawDworz 6.
– CHłopię máłe piękney Mátki/ Syn Wenery/ między kwiatki/ Gdy pustuie/ y kochányy Xiężnie swey/ kwiát rwie rożány; Psczołeczká go/ co na spodźie Wonnych listkow byłá/ zbodźie Swym żądełkiem nieobacznie/ W maleńki páluszek znácznie. GawDworz 54.
patrz: ŻĄDEŁKO
– CO w żegluiącey stárszy Zeglarz náwie/ Co w Miesćie Rádá przy porządney spráwie/ Co Słońce w niebie/ Miesiąc z gwiázdy swemi/ To też iest miłość między żyiącemi/ Tonie bez Rządce swoiego Lodź w Wodzie/ Miásto vpada bez rády w niezgodzie/ Świát bez jasności słoneczney ciemnieie. Ták bez miłości ludzki stan nisczeie. GawDworz 7.
– Ná iednego. Ten Pustelniczo/ y z Ołtarzá żyiał; Kośćioły łupił/ á w lássách rozbijał. GawDworz 27.
patrz: ŻYJAĆ