Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
AktaKrak II/2 1649-1660 wydanie wtórne
Akta sejmikowe województwa krakowskiego t. II, fasc. 2., 1649-1660

Odnotowano 67 cytatów z tego źródła
– Osobliwie jednak przypomina J.K.M. [...] żądając wm. abyście [...] urodzonemu Krokowskiemu 100000 złp. na pewnych wsiach wedle asekuracyjej J.K.M. lege publica cum conditione exemptionis asekurowali. AktaKrak II/2 629.
patrz:
– I teraz, którzy zostawają w służbie, aby po zapłaceniu abdankowani byli. AktaKrak II/2 504.
– Jako wielki urzędnik et iurium custos adwigilował swobód i praw R. P. straży. AktaKrak II/2 635.
– Poczuł się zaraz w tym J. K. M. p. n. m. [...] nie chcąc ubogich poddanych poborami i stancyjami agrawować, słuszną z wiernemi radami swemi obmyślił był alimentacyją [wojska]. AktaKrak II/2 594.
patrz: AGRAWOWAĆ
– Egzorbitancyje nas i bracią naszę ichm. panów dissidentes in religione Christiana zachodzące i naprawę ich J. K. M. i ordinibus Regni proponentur ichm. panowie posłowie, i aby według deklaracyjej zjazdu electionis teraźniejszego K. J. M., p. n. m., i dawniejszych konfederacyj uspokojone były i akcyje prawne in causa religionis jm. panu Orzechowskiemu od jm. ks. dziekana chodelskiego do ziemstwa lubelskiego intentowane, aby zniesione były, instabunt ichm. panowie posłowie. AktaKrak II/2 495.
patrz: AKCJA
– A że praesidium krakowskiemu na dalsze miesiące [1658] żadną miarą akcyza, czopowe i inne naznaczone podatki wedle dostatecznego porachowania wystarczyć nie mogą, a ubodzy mieszcznkowie i rzemieślnicy dla ubogich serwisgieltów z Krakowa ustępować muszą, żąda J. K. M. wm., abyście sposób jaki naleźli, którym by się dalej to praesidium sustentować mogło i tak ciężkie serwisgielty z ubogich mieszczanów zniesione beły. AktaKrak II/2 611.
patrz: AKCYZA
– Kilkakroć sto tysięcy spez ekstraordynaryjnych na akomodowanie wojska. AktaKrak II/2 480.
– Poczuł się zaraz w tym J. K. M. p. n. m. [...] nie chcąc ubogich poddanych poborami i stancyjami agrawować, słuszną z wiernemi radami swemi obmyślił był alimentacyją [wojska]. AktaKrak II/2 594.
– Upraszamy [...] ichm. panów duchownych, aby na ambonach w miastach i w farach swoich opowiedzieć tę zgodę naszą chcieli, aby do wszytkich wiadomości przyść mogła. AktaKrak II/2 571.
patrz: AMBON, AMBONA
– Żydzi aby majętności żadnych w Koronie oprócz młynów, karczm i browarów nie arendowali. AktaKrak II/2 441.
– R[es] P[ublica] rozumie się być od wszelakich nieprzyjacielskich assaltów najlepiej opatrzona. AktaKrak II/2 532.
patrz: ASALT
– Osobliwie jednak przypomina J.K.M. [...] żądając wm. abyście [...] urodzonemu Krokowskiemu 100000 złp. na pewnych wsiach wedle asekuracyjej J.K.M. lege publica cum conditione AktaKrak II/2 629.
patrz: ASEKURACJA
– A o dawne retenta kto się da in poena peculatus wzdać, tedy poborca z tym co asygnacyją skarbową będzie miał, do dóbr retentora jechać i te dobra zajechane jemu w posesyją oddać ma. AktaKrak II/2 612.
– W skarbie nie pieniądze, ale asygnacyje odbierają [żołnierze], z któremi od poborcy do poborce włóczą się, a poborcy [...] zapłatę zwłaczają, często ich despektują, że się im żołnierz opłacać musi, żeby podniósł pieniądz. AktaKrak II/2 430.
– Aby J. K. M. także miłościwy wzgląd i baczenie pańskie mieć raczył na nie. AktaKrak II/2 419.
patrz: BACZENIE
– Żupnik [...] nie tylko że suchedniową sól stanowi ślacheckiemu zatrzymuje, ale beczkową sól w tak wysoką cenę wyniósł, że beczkę soli na własną potrzebę ślachecką i po zł 12 płacić muszą. AktaKrak II/2 487.
patrz: BECZKOWY
– J.K.M. […] nie tylko czujnie, ostrożnie i opatrznie wszelkie tej R.P. dobra i bezpieczeństwo upatruje i onem zabiega. AktaKrak II/2 455.
– [...] regimenty wszytkie piesze z tym się deklarowały, że bez munderunku zostając i bezorężne, i prowiantu do obozu sposobu nie widząc, posiłku także żadnego ze skarbu nie mając, do obozu iść nie mogą [...]. AktaKrak II/2 698.
– Wolno będzie ichm. panom obywatelom powiatów lelowskiego, bieckiego i czchowskiego, że kto z tych trzech powiatów obywatelów będzie chciał pieniądzmi zapłacić takowe żyta korce, wolno mu będzie pieniądze dać wedle taksy zboża na targu pod ten czas krakowskiego będącego. AktaKrak II/2 632.
– Błogo nam, że i ten, per quem reges regnant, czyni nas dotąd pares do wytrzymania tak wielu [...] ciężkich przeciwności. AktaKrak II/2 457-458.
patrz: BŁOGO
– Jako na to bolejemy, że miasto nasze stołeczne Kraków w rękach nieprzyjacielskich zostaje, tak najpierwsze nasze było intentum, aby z nich oswobodzone być mogło. AktaKrak II/2 562.
patrz: BOLEĆ
– Ze wsiów także, przy których puszcze, lasy, bory są, tam kdy kmieci osiedli, z każdej wsi mają drabinę wielką, szturmową przywieść, na łokci 4 wszerz. AktaKrak II/2 571.
patrz: BOR, BÓR, BÓR
– Nie chcąc mieć borgowego żołnierza, namówiona była zapłata proporcyjonalna wojsku zaciągnionemu, którego na każdą ćwierć z wybranych poborów miała dochodzić. AktaKrak II/2 414.
patrz: BORGOWY
– ...rozkazujemy urzędom miejskim, aby dwie tylko bramie albo ślaki do miast i miasteczek swoich zostawiwszy, insze wszystkie przyjazdy do nich zagrodzieli albo zakopali. AktaKrak II/2 600.
– Żydzi aby majętności żadnych w Koronie oprócz młynów, karczm i browarów nie arendowali. AktaKrak II/2 441.
patrz: BROWAR
– Pograniczne miasteczko J.K.M. Kęty niedawnego czasu wielkiem nawidzone od Pana Boga ogniem, że od tak budownego i osiadłego miasteczka ledwie część domów w ulicach niektórych zostało. AktaKrak II/2 456.
patrz: BUDOWNY
– Przyszło nam do tego celu rady i wszytkie obrocić sposoby. AktaKrak II/2 698.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Żupnik [...] nie tylko że suchedniową sól stanowi ślacheckiemu zatrzymuje, ale beczkową sól w tak wysoką cenę wyniósł, że beczkę soli na własną potrzebę ślachecką i po zł 12 płacić muszą. AktaKrak II/2 487.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Trzech kmieci jednego, także czterech zagrodników piątego zagrodnika wyprawić będą powinni, chałupników także czterech. AktaKrak II/2 570.
patrz: CHAŁUPNIK
– Kilkudziesiąt tysięcy zbiegłych chłopów swawolnych z Ukrainy przyiąwszy i krest kazawszy im na imię carskie całować, wojska swoje ku granicy zbliżają [żołnierze cara]. AktaKrak II/2 431.
patrz: CHŁOP
– Jedni na placu polegli, drudzy w niewolą pogańską zabrani i oraz wielka mnóstwa chłopskiego i ord tatarskich sposobiona od nieprzyjaciela potęga. AktaKrak II/2 443.
patrz: CHŁOPSKI
– Praesidium krakowskiemu na dalsze miesiące żadną miarą akcyza, czopowe i inne naznaczone podatki wedle dostatecznego porachowania wystarczyć nie mogą. AktaKrak II/2 611.
patrz: CZOPOWE
– [Piotr Brodecki poborca] insze po nim następujące kwartały dwoistym czopowym wybierać będzie, aż swojej sumy odbierze. AktaKrak II/2 454.
patrz: CZOPOWE
– [...] ale oni, ile razy poprzysięgli pokój, tyle razy większemi R. P. uciskali krzywdami i nas do pobożnej swym krzywoprzysięskim gwałtem wyzywali pomsty [...]. AktaKrak II/2 470.
patrz: GWAŁT
– [...] pod pretekstem studentów często niemałe insolencyje i tumulty dzieją się w Krakowie [...]. AktaKrak II/2 461.
– Górnicy zaś olkuscy, bocheńscy, wieliccy sami wszyscy w osobach swoich stawić się powinni z oskardami, z kilofami do łamania murów, także z rydlikami i łopatami do podkopywania się pod mury, także z żywnością doskonałą na tydzień. AktaKrak II/2 570.
patrz: KILOF
– Ze wsiów także, przy których puszcze, lasy, bory są, tam kdy kmieci osiedli, z każdej wsi mają drabinę wielką, szturmową przywieść, na łokci 4 wszerz. AktaKrak II/2 571.
patrz: LAS
– Egzorbitancyje nas i bracią naszę ichm. panów dissidentes in religione Christiana zachodzące i naprawę ich J. K. M. i ordinibus Regni proponentur ichm. panowie posłowie, i aby według deklaracyjej zjazdu electionis teraźniejszego K. J. M., p. n. m., i dawniejszych konfederacyj uspokojone były i akcyje prawne in causa religionis jm. panu Orzechowskiemu od jm. ks. dziekana chodelskiego do ziemstwa lubelskiego intentowane, aby zniesione były, instabunt ichm. panowie posłowie. AktaKrak II/2 495.
patrz: LUBELSKI
– Aby J. K. M. także miłościwy wzgląd i baczenie pańskie mieć raczył na nie. AktaKrak II/2 419.
patrz: MIEĆ
– [...] nieprzyjaciel rozgromiwszy świeżo z wielkim i nieukojonym żalem naszym ukrainne wojsko, co dzień większe z mnóstwa chłopskiego i ord wszytkich tatarskich na wykorzenienie wiary chrześcijańskiej i wytracenie krwie ślacheckiej przysposabia siły [...]. AktaKrak II/2 442.
– [...] książę siedmiogrodzkie w państwa koronne nieopowiednie wpadszy, podjazdy potężne [...] w powiat nasz posłał, które obelżywość kościołom Bożym przez rabowanie i siła kapłąnów zamordowanie poczyniły [...]. AktaKrak II/2 585.
– Mając baczenie województwo nasze na zniszczałego i zubożałego rzemieśnika krakowskiego płatnerza onego od podatków uwalnia. AktaKrak II/2 468.
– Zalecą [panowie posłowie] przy tym potomstwo pobitych braciej naszej na tej ekspedycyjej, aby J. K. M. także miłościwy wzgląd i baczenie pańskie mieć raczył na nie. AktaKrak II/2 419.
patrz: POBITY
– ...aby wszyscy [...] na dzień 27 grudnia pod Grybów jako w nalepszych pocztach na poddźwignienie Ojczyzny i zaszczycenie pańskiego dostojeństwa stawili się. AktaKrak II/2 558.
– Jm. pan kasztelan wojnicki non dispar oświadczył się być zelator w podejmowaniu postronnych legacyj. AktaKrak II/2 635.
– Stawić się powinni z oskardami, z kilofami do łamania murów, także z rydlikami i łopatami do podkopywania się pod mury, także z żywnością doskonałą na tydzień. AktaKrak II/2 570.
– Prace rycerstwa swego i odwagi pod te czasy z ciężkiemi szwankami ipso caelo adversante podjęte, że poczęte non in feliciter cesserunt, (bo i Bracławczyzna niemal wszytka oswobodzona, i nieprzyjaciel w kilku miejscach częścią szturmami, częścią polną rozprawą szczęśliwie gromiony, i na ostatek ad summas prawie angustias był przywiedziony, gdyby dalej osłabiałe suffecissent vires), zalecać wm. raczy J. K. M., abyście słuszne na nie chcieli mieć respekty. AktaKrak II/2 535.
patrz: POLNY
– ...na tę egzekucyją zjachać mają albo przez sukoletory poprzysięgłe i osiadłe wybierać to powinni. AktaKrak II/2 498.
– Miasto Oświęcim [...] przez nieprzyjaciela koronnego i samego ustawicznie przechodzącego żołnierza i przez pobliższych sąsiad porozrywanie ich własnych gruntów przyszło do takiej dezolacyjej i ruiny, że tylko sześć abo siedm, gdzie przedtym bywało kilkaset, osady zostaje mieszczanków. AktaKrak II/2 626.
– Egzorbitancyje nas i bracią naszę ichm. panów dissidentes in religione Christiana zachodzące i naprawę ich J. K. M. i ordinibus Regni proponentur ichm. panowie posłowie, i aby według deklaracyjej zjazdu electionis teraźniejszego K. J. M., p. n. m., i dawniejszych konfederacyj uspokojone były i akcyje prawne in causa religionis jm. panu Orzechowskiemu od jm. ks. dziekana chodelskiego do ziemstwa lubelskiego intentowane, aby zniesione były, instabunt ichm. panowie posłowie. AktaKrak II/2 495.
patrz: PRAWNY
– Za czym jeżeli privato homini nie masz nic przystojniejszego, jako fidem datam eliberare, a dalego więcej całej R.P., gdy co in fidem suam tempore urgentis necessitatis u kogo in subsidium bierze, przystojniejsza i należytniejsza, aby zupełnym zawsze i nienaruszonym nigdy zostawała kredycie. AktaKrak II/2 620.
patrz: PRZYSTOJNA
– ...takowych rozbójników i złoczyńcow bronić i nijakim sposobem w dobrach i dzierżawach swych utajać nie będzie mógł, ani go bronić, ani sobie takowego brania za żaden gwałt poczytać i owszem takowego, kiedy przyścigniony będzie, zaraz in instanti harmikom wydać powinien będzie. AktaKrak II/2 608.
– ...gotów był resztę z podatków wybranych przyzostawającą według opisanej konstytucyjej, gdyby kto był przyjachał z asygnacyją skarbową do odbierania, oddawać... AktaKrak II/2 447.
– Aby ten ciężar podatków namówionych na pustoszałych dla rozbieżenia do Węgięr, do śląska i Morawy poddanych [...] znośniejszy był... AktaKrak II/2 401.
– Prace rycerstwa swego i odwagi pod te czasy z ciężkiemi szwankami ipso caelo adversante podjęte, że poczęte non in feliciter cesserunt, (bo i Bracławczyzna niemal wszytka oswobodzona, i nieprzyjaciel w kilku miejscach częścią szturmami, częścią polną rozprawą szczęśliwie gromiony, i na ostatek ad summas prawie angustias był przywiedziony, gdyby dalej osłabiałe suffecissent vires), zalecać wm. raczy J. K. M., abyście słuszne na nie chcieli mieć respekty. AktaKrak II/2 535.
patrz: ROZPRAWA
– Upraszać będą, aby ze wsi [...] w powiecie wiślickim leżących, sep podług przywilejów od królów panów naszych od 400 lat nadanych zniesiona była [...]. AktaKrak II/2 508.
patrz: SEP
– A że praesidium krakowskiemu na dalsze miesiące żadną miarą akcyza, czopowe i inne naznaczone podatki wedle dostatecznego porachowania wystarczyć nie mogą, a ubodzy mieszczankowie i rzemieślnicy dla ubogich serwisgieltów z Krakowa ustępować muszą, żąda J. K. M. wm., abyście sposób jaki naleźli, którym by się dalej to praesidium sustentować mogło i tak ciężkie serwisgielty z ubogich mieszczanów zniesione beły. AktaKrak II/2 611.
– Żupnik [...] nie tylko że suchedniową sól stanowi ślacheckiemu zatrzymuje, ale beczkową sól w tak wysoką cenę wyniósł, że beczkę soli na własną potrzebę ślachecką i po zł 12 płacić muszą. AktaKrak II/2 487.
patrz: SÓL
– i insze infortunia wojenne z gruntu zrujnowanie udulność i możność nasza wydobywać będzie mogła, dosyć czynić AktaKrak II/2 605.
– Z czopowego zaś prowent [...] aby według prawa i zwyczaju od [...] likworów wybierały i w regestrach wiernie wpisowały... AktaKrak II/2 468.
patrz: WPISOWAĆ
– Żupnik [...] nie tylko że suchedniową sól stanowi ślacheckiemu zatrzymuje, ale beczkową sól w tak wysoką cenę wyniósł, że beczkę soli na własną potrzebę ślachecką i po zł 12 płacić muszą. AktaKrak II/2 487.
patrz: WYNIEŚĆ
– Żupnik [...] nie tylko że suchedniową sól stanowi ślacheckiemu zatrzymuje, ale beczkową sól w tak wysoką cenę wyniósł, że beczkę soli na własną potrzebę ślachecką i po zł 12 płacić muszą. AktaKrak II/2 487.
patrz: WYSOKI
– W tak wielkim i oczywistym R. P. niebezpieczeństwie, gdy nieprzyjaciel rozgromiwszy świeżo z wielkim i nieukojonym żalem naszym ukrainne wojsko, co dzień większe z mnóstwa chłopskiego i ord wszytkich tatarskch na wykorzenienie wiary chrześciańskiej i wytracenie krwie ślacheckiej przysposabia siły i victoriam prosequens głębiej in viscera Regni postępuje, aby jednem impetem przewrotną tę swoję imprezę skutecznie wykonać mógł. AktaKrak II/2 442.
patrz: WYTRACENIE
– [...] abyśmy świątnic Bożych i tak wielu ludzi kaplańskich, zakonnic i różnej kondycyjej ludzi tu zgromadzonych w okrutne rece nieprzyjacielskie nie podali. AktaKrak II/2 586.
patrz: ZAKONNICA
– [...] książę siedmigrodzkie w państwa koronne nieopowiednie wpadszy, podjazdy potężne Kozaków, Wołochów, Węgrów w powiat nasz posłał, które obelżywość kościołom Bożym przez rabowanie i siła kapłanów zamordowanie poczyniły [...]. AktaKrak II/2 585.
– Kilkudziesiąt tysięcy zbiegłych chłopów swawolnych z Ukrainy przyiąwszy i krest kazawszy im na imię carskie całować, wojska swoje ku granicy zbliżają [żołnierze cara]. AktaKrak II/2 431.
patrz: ZBIEGŁY
– I teraz, którzy zostawają w służbie, aby po zapłaceniu abdankowani byli. AktaKrak II/2 504.
patrz: ZOSTAWAĆ