Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
NowSow 1596 oryginał
NOWY SOWIZRZAł Abo ráczej Nowyźrzał/ Nie patrzeć ia iako Sowy. b. m. i r. [ca 1684]

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=9965&from=&from=metadatasearch&dirids=1〈=pl
Odnotowano 75 cytatów z tego źródła
– Na Starigo [!] Sowizrałá. NIe vmiałbyś teraz nic/ Stáry Ancikryście/ Nie stałbyś y zafigę/ baczę ia to czyście. NowSow A4v.
– Skrzynká barszczu ná piecu stoi okowána/ A popiołu donicá w kącie málowána. Sam gospodarz w zupanie bárszczowym łatánym/ Barszcz iada/ wbarszczu chodzi/ ktosz iest większym pánem. NowSow D3.
patrz: BARSZCZ
– Skrzynká barszczu ná piecu stoi okowána/ A popiołu donicá w kącie málowána. Sam gospodarz w zupanie bárszczowym łatánym/ Barszcz iada/ wbarszczu chodzi/ ktosz iest większym pánem. NowSow D3.
patrz: BARSZCZOWY
– Liszki [...] To ony sobie w kupie chodzą á ogony/ Po ziemi włocząc/ skaczą bestyieczki ony. NowSow A3.
– Oczy mu [kowalowi] się ledwie świecą/ gęba iák v smoká/ Blecharz by go niewybielił zá cáłe puł Roká. NowSow A4.
– I między Rzemieślniki/ teraz trudno błaźnić/ Wnet zá włosy wycudzą/ szkodá ich y dráźnić. NowSow 9 nlb..
patrz: BŁAŹNIĆ
– Piec stłuczony/ drzwi spádły/ podrápane błony/ Z ściąn lepienie opádło/ zimno z kázdey strony. NowSow 30 nlb..
– LIszki też tám bywáły kędym dobrze wiedział/ Tom ia wziął konew wody/ á ná drzewiem siedział. Práwie około Gromnic/ gdy náwiększe mrozy/ Com ia tego poławiał ustáwnie gwałt Boży. NowSow A3.
patrz: BOŻY
– Rzemieślicy Łgarze. [tytuł] Siłá w Rzemieśle máchlerzow bá y czyści Łgarze/ [...] Rosołem rzemień wypráwi [szewc]/ łoy wkapustę włoży/ Mowi żem go wysmárował/ á wszytko się boży. NowSow A4.
– Świát im nie zágrodzony/ wszędy sobie wolni/ Choćże też żon odeszli/ Młodzieńcy to Szkolni. Gdy kálámarz u pása á zá czapką igłá/ A párteski w tłomoczku tylko iego bydłá. NowSow 30 nlb.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Świát im nie zágrodzony/ wszędy sobie wolni/ Choćże też żon odeszli/ Młodzieńcy to Szkolni. Gdy kálámarz u pása á zá czapką igłá/ A párteski w tłomoczku tylko iego bydłá. NowSow 30 nlb.
patrz: BYDŁO
– U Rybałtowey łożnice/ wiszą Lutnie y Skrzypice/ Co nimi cieszy Dziewice. A u chłopowey łożnice/ wiszą czepy y kłoniće/ Co nimi wzbiera żenice. NowSow 38 nlb..
patrz: CHŁOPOWY
– Tákiego [błazna] teraz trzebá/ coby robił cudá/ Abo ludzi pomamił by iáká obłudá. NowSow B.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– ZAcy/ á Orgánistowie/ Bálwierze/ málárze/ Ci wszyscy złe żony máią, kogo Bog chce/ skarze. U nich záwsze iák w browárze/ kłopot/ przeklinanie/ Co dyabeł przez płot przerzuci/ to się im dostánie. NowSow A4v.
– Choć też komu co zrobisz y dłużysz vczciwie/ Y ták trudno co wskoráć/ płaczą niecnotliwie. NowSow B.
patrz: DŁUŻYĆ
– Porwał kápustę uciekł z niom ná Ogrod/ Doiebał mu głod. NowSow 34 nlb.
patrz: DOJEBAĆ
– Rybałt przepiorkę obiera/ á Kapłon mu dowiera [...] Chłop wiecheć kápusty obiera/ á pęcak mu dowira. NowSow 37 nlb.
– Rzeźnik tłusty/ ciele chude/ on ie przecię kole/ Widzę że dupę vsrało/ ziedze ie sam wole. NowSow A4v.
patrz: DUPA
– Nie wesoł Ionak z wczorayszego grochu/ Day Boże chlebá/ choć z ládá motłochu. Oczy w słup idą dupá wola poday/ Co rychley doday. NowSow E1v.
patrz: DUPA
– Ktoby Stolcow nie miał. NAprzod mu dáć ná misę nie máło máślonki/ A potym go ná łáwce przywiazáć postronki. Wziąwszy parę postronkow we dwoinie go smolno/ Puści pewnie żołądek swego więzniá wolno. NowSow Cv.
patrz: DWOINA
– Ieszcze to foremnieysza/ ktoby nie mogł iádáć/ Wierę mu ia nie każę/ z Doktory záśiádáć. NowSow D2v.
patrz: FOREMNA
– Ieśli nie ma obiádu/ rzodkiewkę oskrobie/ Ná poły się rozdzieli/ ná też [!] frater tobie. NowSow D3.
patrz: FRATER
– KRáwcowi gdy się spodoba grzeczny ćwikiel/ Choćbyś patrzył nieustrzeżesz/ wkieszenią znim smyk. NowSow A4v.
– Na Ciekączkę. Ieśliby kto miał wiele á złego naczynku/ Niechay ze to odemnie trzyma w upominku. Przewlecz przezeń iedwabną/ iáką grzeczną sznurę/ Przez gębę y przez żywot/ áż przez dolną dziurę [...] Niechże sobie pociągá ná doł y ku gorze/ A ciekączká odeydzie po iedwabney sznorze. NowSow 18 nlb.
– LIszki też tám bywáły kędym dobrze wiedział/ Tom ia wziął konew wody/ á ná drzewiem siedział. Práwie około Gromnic/ gdy náwiększe mrozy/ Com ia tego poławiał ustáwnie gwałt Boży. NowSow A3.
patrz: GWAŁT
– [Pijany] Co chce mowić to bełkoce/ á ięzyk mu lata/ A Polszczyznę Tureckim ięzykiem przepláta. NowSow E2v.
patrz: JĘZYK
– [Pijany] Co chce mowić to bełkoce/ á ięzyk mu lata/ A Polszczyznę Tureckim ięzykiem przepláta. NowSow E2v.
patrz: LATAĆ
– Kazano mi też nie raz záśpiewáć przed stołem/ To mię pięścią zá szyię ażem leciał kołem. NowSow 4 nlb.
patrz: LECIEĆ
– KToby się chćiał szynkiem báwić táką wiechę ma wystáwić Wterepelách vgłaskáną/ W letniczek/ wiánek vbráną. NowSow C4.
patrz: LETNICZEK
– Ná pierwszym obaczeniu znaiomość bierzemy/ Bá y to nic gdy litkupem tego niepoiemy. NowSow D.
– U Rybałtowey łożnice/ wiszą Lutnie y Skrzypice/ Co nimi cieszy Dziewice. A u chłopowey łożnice/ wiszą czepy y kłoniće/ Co nimi wzbiera żenice. NowSow 38 nlb.
patrz: LUTNIA
– Rzemieślicy Łgarze. [tytuł] Siłá w Rzemieśle máchlerzow bá y czyści Łgarze/ Szewcy/ Kráwcy/ Kuśnierze/ Kowale/ Wáchlarze. NowSow A4.
patrz: ŁGARZ
– Ieśli się rozchoruiesz/ coż będzie potobie/ Kiedy nie masz pieniędzy/ z dechniesz y w chorobie? Ládá nędzá będzie cię vstáwicznie łupić/ Kiedy widzi iże się nie masz czym wykupić. NowSow C2v.
patrz: ŁUPIĆ
– Másło łyskámi przedáie/ gárnuskiem máślankę. NowSow D4v.
– Naprzod Merkuryum/ w polewce iey zádáć/ A w piwo Koperwásu dostátek przykłádáć. NowSow C.
patrz: MERKURIUM
– Ale się ledwie żywią/ choć w piecách paláią. NowSow 9 nlb.
patrz: PALAĆ
– Lezie on Chrząszcz od brody [...] pod sam nos práwie/ [...] Iednym że rázem parsknął áże mu cos znosa/ Wyleciało wielkiego/ iák kupcowi z trzosá. NowSow 17-18 nlb.
– Świat im nie zagrodzony, wszędy sobie wolni, Choćże też żon odeszli, młodzieńcy to szkolni. Gdy kałamarz u pasa, a za czapką igła, A parteski w tłomoczku, tyle jego bydła. NowSow 170.
patrz: PARTESKA
– Pod sámymi Bieszczady mam grzeczne pokoie. Nie w Páryach/ nie w skáłách/ rowno iák po iáiu/ Niewiem by miał co nad mię/ Stáry Ociec w Ráiu. NowSow 39 nlb.
patrz: PARYJA
– Na Pochlebniki. Co też teraz zá intra[t]ę Pochlebnicy máią/ Jeśli im brogi pszenice iako przedtym dáią. Y iabym się iął pochlebstwá/ ieśli ták popłáca/ Nálazbym tákiego Páná/ co ná to utráca. NowSow 32 nlb.
– Y iabym się iął pochlebstwá/ ieśli ták popłáca/ Nálazbym tákiego Páná/ co na to utráca. NowSow 32 nlb.
– Chleb áż pociaskiem z pieca wygarnuią/ żle go pytkuią. NowSow 27 nlb.
patrz: POCIASK
– Ráki co wienc w pantoflách/ po podłáwiu łażą/ Ná tychći co powetowáć/ choć że ich nie wárzą. NowSow D3.
patrz: PODŁAWIE
– Daszli im też przyczynę/ choć przy towim piwie/ Vymą się twoich włosow prędziuchno á chćiwie. Bá byś iedno zákrzywił pálec ná drugiego/ Rzadkoćy poiedynkiem nie wyrządźi czego. NowSow D3v.
patrz: POJEDYNEK
– Práwie około Gromnie/ gdy náwiększe mrozy/ Com ia tego poławiał vstáwnie gwałt Boży. NowSow A3.
patrz: POŁAWIAĆ
– Już teraz są dáleko przednieyszy Błaznowie/ [...] Tákiego teraz trzebá/ coby robił cudá/ Aboludzi pomamił by iáká obłudá. NowSow nlb 9.
patrz: POMAMIĆ
– Naylepiey nie myślić oniey/ iák sie imie zarzyć/ Wárá z ogniem bo tám zgrzebi/ wáruy się opárzyć. Wodą tego nie vgásysz ieślisz ią pomąćił/ Lepiey tego nie przytykay/ by czárt nie przytrąćił. NowSow D2v.
patrz: POMĄCIĆ
– Owe Włoskie Kásztány/ ktore ták zdrożyli/ Ze sobie wszytkie świnie/ Włoszy pomorzyli. NowSow Cv.
patrz: POMORZYĆ
– ZWykli się ná Zołtaczkę w Chrzcielnicy przezieráć/ Ale szkodá święconych rzeczy poniewieráć. NowSow 17 nlb.
– TOm też nędzniku chory dla ciebie názbierał/ Zebyś się do Cyrolikow iuż nieponiewierał. NowSow 12 nlb.
– Nuż ow co mu koń zdechnie/ áże ziego kości/ Záś znowu Szychterz wsádzi pułhak Jeg Mości. To moy páchołek za nim mości ony/ co na nich pierwey iezdził/ dyabłu porwony. NowSow nlb. 16.
– By iedno umiał co zełgać dobrze Jego Mości/ Wnet mu nákładą na tálerz z puł kośnice kości. Do tego mu każą wypić y sklenicę piwá/ On przyłyga [...] Więc się Jego Mość w nim kocha/ bo nie blizu służy/ To mowi spráwny páchołek/ á łgarz z niego duży. NowSow 32 nlb.
– Vczyłem się w Páryżu obiecádła w szkole/ Y ksiąszkim iuż pogubił poiádły ich mole. Yże brzytko co sobie wspomnie obiecádło/ Siłam przynim vcierpiał/ bogday diabłá ziádło. Więc záś kiedy przystáłá oná Grámátyká/ Táć zemnie vczyniełá nie raz Męczenniká. NowSow 3 nlb.
patrz: PRZYSTAĆ
– Chleb áż poćiaskiem z piecá wygárnuią/ Zle go pytluią. NowSow D2.
patrz: PYTLOWAĆ
– Tákiego [błazna] teraz trzebá/ coby robił cudá/ Abo ludzi pomamił by iáká obłudá. NowSow B.
patrz: ROBIĆ
– samosiedm NowSow .
patrz: SAMOSIEDM
– U Rybałtowey łożnice/ wiszą Lutnie y Skrzypice/ Co nimi cieszy Dziewice. A u chłopowey łożnice/ wiszą czepy y kłonice/ Co nimi wzbiera żenice. NowSow 38 nlb..
patrz: SKRZYPICE
– Oczy mu [kowalowi] się ledwie świecą/ gęba iák v smoká/ Blecharz by go niewybielił zá cáłe puł Roká. NowSow A4.
patrz: SMOK
– I między Rzemieślniki/ teraz trudno błaźnić/ Wnet zá włosy wycudzą/ szkodá ich y dráźnić. NowSow 9 nlb..
patrz: TRUDNO
– Lekuchneć tu skonánie/ tylko wytrwáć trzebá/ Wszák vyzrzysz ktorędy iść będzie ztąd do Niebá. NowSow B4v.
– ZAiącomech cybule posypał po drodze/ Skoro ią pozbierały/ to płákáły srodze. Iáko się vpłákáły/ zámarzły im oczy/ Aż poślneły/ tom ia brał ták wednie iak w noczy. NowSow A3.
patrz: UPŁAKAĆ
– Oczy ná wierzch wylázły/ to ią bárzo zdobi/ A záwsze się vsmárká/ gdy iedno co robi. NowSow D4.
– Rzeźnik tłusty/ ćiele chude/ on ie przećię kole/ Widzę że dupę vsrało/ ziedze ie sam wole. NowSow A4v.
patrz: USRAĆ
– Vstáwniem myślił o tym iákbym was podzielił/ Zebym był z was káżdego wszytkich vweselił. NowSow E3v.
patrz: UWESELIĆ
– Siłá w Rzemieśle máchlerzow bá y czyści Łgarze/ Szewcy/ Kráwcy/ Kuśnierze/ Kowale/ Wáchlarze. NowSow A4.
patrz: WACHLARZ
– Ieśli przyidą przyiaciele/ niedayże im chlebá wiele/ Bo iák się do ciebie wnęczą/ ze wszytkiego cię wymęczą. NowSow C4v.
patrz: WYMĘCZYĆ
– Piec stłuczony/ drzwi spádły/ podrápane błony/ Z ściąn lepienie opádło/ zimno z kázdey strony. NowSow 30 nlb..
patrz: ZIMNO
– Skrzynká barszczu ná piecu stoi okowána/ A popiołu donicá w kącie málowána. Sam gospodarz w zupanie bárszczowym łatánym/ Barszcz iada/ wbarszczu chodzi/ ktosz iest większym pánem. NowSow D3.
– U Rybałtowey łożnice/ wiszą Lutnie y Skrzypice/ Co nimi cieszy Dźiewice. A u chłopowey łożnice/ wiszą czepy y kłonice/ Co nimi wzbiera żenice. NowSow [38 nlb.].
patrz: ŻENICA