Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KirchFac oryginał
Facies Anatomica Corporis humani dismembrati To iest Krotkie Opisanie Wszystkich Częsci Ciała Człowieczego, Według ich położenia y pożytku, Bardzo pomocne Wszystkim Dla nauczenia się Częsci Ciała Swoiego, / przedtym Niemieckim, a teraz Polskim iezykie[m] podane do druku od Doktora Chrystyana Henryka Kircheim Staabs Medyka J. K. M. Teraz zaś Praktyka Warszawskiego, Cum Facultate Ordinaria

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/838714/edition/807891/content
Odnotowano 146 cytatów z tego źródła
– [...] powierzchownie pokáziue się máluczki págorek álbo goreczká alias ugryzek [...] á to zowie się pospolicie iábłko Adamá. KirchFac 44.
patrz: ADAM, ADAM, JADAM
– Krtąn przez ktory aerya się wciąga y oddech wychodzi, iest składany z rożnych chrzęstek. KirchFac 43-44.
patrz: AERIA
– Iuż w całey Europie chwalebną Anatomią prawie każda Nacya w ięzyku swoim obficie opisaną ma. KirchFac 18 nlb..
patrz: ANATOMIA
– ANatomia: to iest kunsztowne rozbieranie ciał Źwierzęcych, a osobliwie ciała [...] człowieczego. KirchFac 1.
patrz: ANATOMIA
– Ciebie Nayłaskawszy Woiewodo Panie y Dobrodzieiu moy, tey Anatomickiey Książeczki [...] Patronum, [et] tutelare Numen esse, summopere [!] żądałem. KirchFac 5 nlb..
patrz: ANATOMICKI
– Assekuruię. że W. M. M. Pan z wielką industryą Swoią Opus pożyteczne koncypowałeś, kiedy umyśliłeś takowe Anatomiczne rzeczy w Polskim ięzyku do druku podawać. KirchFac 18 nlb..
– Anatomiste maią początek rozbierania ciała człowieczego od Brzucha. KirchFac 6.
patrz: ANATOMISTA
– Zyły pospolite serca są dwie żyły pulsowe iako są: Arterya wielka [...] y Arterya do płucow idąca. KirchFac 31-32.
patrz: ARTERIA
– Lekarki, Cyrulicy y Aptykarze [...] in absentia Medicorum częstokroć choruiącym bliznim swoim przez lekarstwa asistować muszą. KirchFac 5 nlb..
patrz: ASYSTOWAĆ
– Na grzbiecie są łopatki, na ktorych wiszą ramiona, albo barki. KirchFac 4.
patrz: BARK
– Ale kiedy kości ciáła bez dusznego znowu porządnie ustawiaią się, zowie się skeleton. KirchFac 96.
patrz: BEZDUSZNY
– Oko złączá się przez błonkę biáłą, co się zowie biáłek w oku z kościámi podlegáiącymi. KirchFac 82.
– W śrzodku tey błonki biáłey iest dziurá okrągłá dlá błonki rogowey [...] y dla tęczy oczney [budowa oka]. KirchFac 82.
– Przez członki naturalne biáłogłowskie uważáć się máią części przyrodzone [...] y macica. [marg.]: Partes genitales muliebres KirchFac 65.
– Tubae Fallopinae, Są dwá meáty błoniste y żyłowate, ktore długie są y idą od bokow macicy [...] áż do iądrow biáłogłowskich. [marg.:] Tubae Fallopinae alias ovi ductus KirchFac 67.
– Jądra biáłogłowskie są dwá, ktore leżą w brzuchu nád gruntem y przy bokách mácicy. [marg.:] Ovaria vel testes muliebres. KirchFac 67-68.
– Części do rozmnożeniá národu ludzkiego należące . [...] iáko są: czło[n]ki naturálne męskie [...] y Biáłogłowskie. [marg.:] Partes genitales KirchFac 8.
– Macicy [...] powinność [...] iest, aby [...] pomykałá duchy subtelne y żywiące z násienia męskiego do Jądrow białogłowskich. KirchFac 68-69.
– Ná wierzchu głowki dziecińney, czaszká głowna iest cále błonista, tákże się pokázuie puls w mozgu, tá błonista czaszká głowna stáie się potym kościána. KirchFac 115.
patrz: BŁONISTY
– Kości [...] są złączone z rożnych żyłeczek [...] ktore się złączáią y stáią błoniste, potym chrzęstkowáte y kościane. KirchFac 88.
patrz: BŁONISTY
– Pęcherki tłuste są błoniste y myszkowate naczyniá do chowaniá tłustości. KirchFac 13.
patrz: BŁONISTY
– Część krtąniá co leży nad gárdziele[m] [...] iest błonistá. KirchFac 45.
patrz: BŁONISTY
– Skorká, ktorá zewnątrz okrywá skorę [...] rodzi się od wáporow, ktore się kurzą przez dziurki záskorne álbo potowe, á potym się sklijá tak nad skorą aeryá, iako pospolicie błonka ná wierzchu pokármu ciepłego, álbo nad mlekiem. KirchFac 9.
– Iądro męskie ma iednę parę, [myszek] alias błonká czerwona rzeczone. KirchFac 122.
– Błonká wnętrzná iest błonká siátkowá, w ktorey się kończą żyły suche [...] dla widzeniá. KirchFac 83.
– Płucá [...] są [...] obłożone błonką cienką. KirchFac 43.
– Humor kryształowy iest lipki w zámkniony włásney subtelney błonce, błonká páięczystá rzeczoney. KirchFac 83-84.
– Błonká tłustá, ktorá leży, pod skorą [...] iest złożoná z rożnych pęcherkow tłustych. KirchFac 12-13.
– Błonka mięsistá, leży pod Błonką tłustą [...] y pokrywá podlegáiące części. KirchFac 15.
– Błonká tłustá, ktorá leży, pod skorą [...] iest złożoná z rożnych pęcherkow tłustych. KirchFac 12-13.
– W śrzodku tey błonki biáłey iest dziurá okrągłá dlá błonki rogowey [...] y dla tęczy oczney [budowa oka]. KirchFac 82.
– Humor wodnisty leży w przedniey części oká zaráz po błonce rogowey. KirchFac 83.
– Kości skroniowe leżą w bokach głowy y złączaią się z kościámi cięmienia. KirchFac 99.
patrz: BOK
– Brzeg powiekow okrągło iest chrzęstkowáty y obrastáiący włosami, ále to co iest nad brzegiem, zowią się brwi. KirchFac 81.
patrz: BREW
– 5. Meáty álbo rurki mleczne y błoniste, ktore się kończą w brodawkách [...] przyprowadzáią y wyprowadzáią mleko. KirchFac 52.
patrz: BRODAWKA
– Cycki oddzieláią przez gruczołki od żył pulsowych mleko y przyprowadzáią do brodáwek dla kármieniá dzieci. KirchFac 53.
patrz: BRODAWKA
– Páznogcie [...] nie tylko bronią końcow pálcow, ále też służą do lepszego macaniá y dotykaniá. KirchFac 12.
patrz: BRONIĆ
– Powinność iey [skórki] [...] iest, áby [...] broniła ie [końce żył] z samą skorą od przypadku powierzchney aeryi. KirchFac 10.
patrz: BRONIĆ
– Chrzęstká [...] służy dla łacnieyszego y głádszego ruszánia y złączánia kości, y dla bronienia inszych części. KirchFac 116.
patrz: BRONIENIE
– Anatomiste maią początek rozbierania ciała czło wieczego od Brzucha. KirchFac 6.
patrz: BRZUCH
– Wewnątrz [kości ciemienia] pokazuią się niektore dołki, ktore od żył krwawych iákoby znaczone albo cechowane są. KirchFac 98.
patrz: CECHOWANY
– Naymnieysza rzecz, ktora się ná świát wydaie, pod censurę nieprzyiacielá swego wpada. KirchFac Do aut. II.
patrz: CENZURA
– W Cyckách iest wiele gruczołkow, ktore mleko od krwi oddzieláią, są rzeczone gruczołki Cyckowe [...]. KirchFac 51.
patrz: CYCKOWY
– Lekarki, Cyrulicy y Aptykarze [...] in absentia Medicorum częstokroć choruiącym bliznim swoim przez lekarstwa asistować muszą. KirchFac 5 nlb..
– Iądro męskie ma iednę parę, [myszek] alias błonká czerwona rzeczone. KirchFac 122.
– Części do rozmnożeniá národu ludzkiego należące . [...] iáko są: czło[n]ki naturálne męskie [...] y Biáłogłowskie. [marg.:] Partes genitales KirchFac 8.
patrz: CZŁONEK
– Przez członki naturalne biáłogłowskie uważáć się máią części przyrodzone [...] y macica. [marg.]: Partes genitales muliebres KirchFac 65.
patrz: CZŁONEK
– ANatomia: to iest kunsztowne rozbieranie ciał Źwierzęcych, a osobliwie ciała [...] człowieczego. KirchFac 1.
– Zyła Dyaphrágmatyká od Dyaphrágmy. KirchFac 39.
– W tey błonistey duplikáturze [...] są rożne żyły lochowate álbo dziuráwe[...]. KirchFac 73.
– Kiszka pierwszá z kiszek cienkich iest dwanaściepálcowá, má początek w práwey dziurce żołądkowey. KirchFac 21.
– Fistulá idącá do mácicy [...] iest meát długi błonisty y myszkowáty [...]. KirchFac 66.
– Podle tych pagorkow znáyduie się dziurá przydłuższá [...] idącá do gruczołká flegmistego [...] ktory flegmę álbo smárki oddzielá y do nozdrzow [...] przyprowádzá [...]. KirchFac 77.
– [...] W Mozgu pokázuie się [...] siłá żył krwáwych, z tych pochodzą żyłki do gruczołkow flegmistych idące. KirchFac 74.
– W gardle pokázuią się gruczołki gárdłowe. KirchFac 49.
– Błonká [...] iest nakrytá lipkością klijowátą [...] ktora broni, áby picie y pokarm, kiedy przechodzi, nie szczypáło álbo nie gryzło bárdzo y zbytnie tey błonki. KirchFac 16-17.
– W gardle pokázuią się gruczołki gárdłowe y koło uszow gruczołki poduszne. KirchFac 49.
– Podle tych pagorkow znáyduie się dziurá przydłuższá [...] idącá do gruczołká flegmistego [...] ktory flegmę álbo smárki oddzielá y do nozdrzow [...] przyprowádzá [...]. KirchFac 77.
– [...] W Mozgu pokázuie się [...] siłá żył krwáwych, z tych pochodzą żyłki do gruczołkow flegmistych idące. KirchFac 74.
– Guziki álbo Gruczołki śliniaste, ktore oddzieláią ślinę [...] są w gębie nieźliczone. KirchFac 48.
– [Skóra ma] Gruczołki [...] ktore oddzieláią Humory wodniste y zbytnie od krwi, y wyprowadzaią przez poty. KirchFac 11.
– Venae Portae Powinność z pożytkiem iest, áby przeprowadzałá krew [...] częścią dla oddzieleniá żołci przez gruczołki [...] częścią dla cyrkulacyi krwi. KirchFac 41.
– W żołądku iest wiele gruczołkow [...] ktore oddzieláią sok żołądkowy, ktory służy do tráwieniá pokármow, y spráwuie chciwość do appetytu. KirchFac 20.
– [...] ktore są máluczkie iáko proso álbo iágły, zowią się gruczołki prosiáne álbo [gruczołki] iagláne. KirchFac 48.
– W Piątym [rozdziale]: części, ktore służą do odłączeniá humorow [...] iako są pospolicie gruczołki [...]. KirchFac 7-8.
– W gardle pokázuią się gruczołki gárdłowe. KirchFac 49.
– [...] ktore są máluczkie iáko proso álbo iágły, zowią się gruczołki prosiáne álbo iagláne. KirchFac 48.
– W Cyckách iest wiele gruczołkow, ktore mleko od krwi oddzieláią, są rzeczone gruczołki Cyckowe [...]. KirchFac 51.
– [...] opisáliśmy krotko: [...] 5. Odłączenie Humorow przez grucołki. KirchFac 124.
– Gruczołki są miękkie y dziuraẃe cześci, ták rzádkie iákby gębká. KirchFac 47.
– W wielkim kąciku [oka] [...] potym pokázuie się gruczołek płáczliwy, ktory oddzielá humory wodniste. KirchFac 82.
– Gruczołek, ktory oddzielá tłustość. KirchFac 13.
– Powierzchowná część mozgu, iest gruczołowátá, toiest złożoná z rożnych gruczołkow [...]. KirchFac 24.
– Na grzbiecie są łopatki, na ktorych wiszą ramiona, albo barki. KirchFac 4.
patrz: GRZBIET
– [...] powierzchownie pokáziue się máluczki págorek álbo goreczká alias ugryzek [...] á to zowie się pospolicie iábłko Adamá. KirchFac 44.
patrz: JABŁKO
– [...] ktore są máluczkie iáko proso álbo iágły, zowią się gruczołki prosiáne álbo [gruczołki] iagláne. KirchFac 48.
patrz: JAGLANY
– Tubae Fallopinae, Są dwá meáty błoniste y żyłowate, ktore długie są y idą od bokow macicy [...] áż do iądrow biáłogłowskich. [marg.:] Tubae Fallopinae alias ovi ductus KirchFac 67.
patrz: JĄDRO
– Jądra biáłogłowskie są dwá, ktore leżą w brzuchu nád gruntem y przy bokách mácicy. [marg.:] Ovaria vel testes muliebres. KirchFac 67-68.
patrz: JĄDRO
– Macicy [...] powinność [...] iest, aby [...] pomykałá duchy subtelne y żywiące z násienia męskiego do Jądrow białogłowskich. KirchFac 68-69.
patrz: JĄDRO
– A także nasienie się gotuie albo spráwuie przez te żyły pulsowe [...] krzywo idące y w iądrách [...] kończące się, á chowá się w pęcherkách iądrowych. KirchFac 63.
patrz: JĄDROWY
– Zyły suche, ktore ruszáią tył szyie, konczą się w myszkách kárkowych. KirchFac 79.
patrz: KARKOWY
– Krew ciecze z lewey komorki do wszystkich części, gdyż tylko z prawey komorki [...] krew idzie do płucow. KirchFac 30.
– Trunctus: tomiest Pień, Pniák, álbo odziemek, dzieli się na trzy części, komorki miánowane, na wysoką, śrzednią, y niską, to iest: na Głowę [...] Piersi [...] y Brzuch. KirchFac 1-2.
– Zylá pulsowá wielká, bierze swoy początek w lewey komorce sercá. KirchFac 32.
– Zyły krtoniowe obchodzą do płucow [...] y do krtąnia. KirchFac 34.
patrz: KRTANIOWY
– Część krtąniá co leży nad gárdziele[m] [...] iest błonistá. KirchFac 45.
– Zyły krtoniowe obchodzą do płucow [...] y do krtąnia. KirchFac 34.
– [...] przykrywą rozpádlinę, áby w połykániu pokármow y nápoiu, nic nie wpádło w krtąń, która wewnątrz bárdzo czuiącá iest. KirchFac 45.
– Chrzęstka [...] znayduie się pospolicie w nozdrzách [...] w uszách [...] w powiekách y w krtąniu KirchFac 115.
– W czwártym: Części na oddech służące [...] iáko są płucá [...] z krtąniem. KirchFac 7.
– Krtąn przez ktory áeryá się wciągá y oddech wychodzi, iest składany z rożnych chrzęstek. KirchFac 43-44.
– Gárdziel [...] leży pod krtąniem [...] ma swoy początek od gardłá. KirchFac 17.
– Serce [...] Płucá z krtąniem [...] y Pleurá [...] którá pokrywá żebrá. KirchFac 2.
– Na grzbiecie są łopatki, na ktorych wiszą ramiona, albo barki. KirchFac 4.
patrz: ŁOPATKA
– [...] głowká kośći rámieniowey złączá się z dołkiem kośći łopátkowey [...]. KirchFac 94.
patrz: ŁOPATKOWY
– Meáty álbo rurki mleczne y błoniste, ktore się kończą w brodawkách [...] przyprowadzáią y wyprowadzáią mleko. KirchFac 52.
patrz: MEAT
– Niższá część [krtani] iest koniec dwoiáki, rozdzielaiący się na dwá meaty albo prowádzenie. KirchFac 45.
patrz: MEAT
– Jedná część tegp pniaká rozdzielá się w brzuchu na pięć żył ktore się złączáią z żyłámi pochodzącemi od żołądká, śledziony, kiszek, Pankreażá y Mesenteryi. KirchFac 40.
– Dáley w bokách gardłá są dwie ślinne iágody álbo migdáłki śliniaste. KirchFac 49.
patrz: MIGDAŁEK
– Kośći usznych są cztery pary [...] iáko 1. Kość młotkowá. 2. Kość kowádłowa. KirchFac 100.
patrz: MŁOTKOWY
– Części do rozmnożeniá národu ludzkiego należące . [...] iáko są: czło[n]ki naturálne męskie [...] y Biáłogłowskie. [marg.:] Partes genitales KirchFac 8.
patrz: NATURALNY
– Przez członki naturalne biáłogłowskie uważáć się máią części przyrodzone [...] y macica. [marg.]: Partes genitales muliebres KirchFac 65.
patrz: NATURALNY
– Serce [...] iest nayosobliwszá część służącá do obchodzeniá krwi. KirchFac 28.
– Krtąn przez ktory áeryá się wciągá y oddech wychodzi, iest składany z rożnych chrzęstek. KirchFac 43-44.
patrz: ODDECH
– W czwártym: Części na oddech służące [...] iáko są płucá [...] z krtąniem. KirchFac 7.
patrz: ODDECH
– Od tych pochodzą [...] Zyły páchowe ktore idą do páchow. KirchFac 33-34.
patrz: PACHA
– Zyły páchowe, od páchow [idą] [marg. Axillares]. KirchFac 38.
patrz: PACHOWY
– Kość tyłu głowy [...] się złączá [...] na dole [...] z kością gruntowną [...] y z pierwszym pácierzem szyie. KirchFac 98.
patrz: PACIERZ
– Błonká cienka, ktorá nad mozgiem leży [...] pokrywá cáły mozg [...] y mlecz pácierzowy. KirchFac 73.
patrz: PACIERZOWY
– Zyły suche ktore przyprowadzáią duchy żywiące, do części ciałá, biorą początek z mleczu pacierzowego. KirchFac 77.
patrz: PACIERZOWY
– Humor kryształowy iest lipki w zámkniony włásney subtelney błonce, błonká páięczystá rzeczoney. KirchFac 83-84.
– Błonká [...] iest bárdzo subtelná naksztáłt tkaniá páięczystego. KirchFac 73-74.
– Kostek Palcowych iest trzydzieści. [marg.] Ossicula digitorum 30. KirchFac 110.
patrz: PALCOWY
– Kości ręczne y pálcowe między sobą. KirchFac 94.
patrz: PALCOWY
– Do skeleton liczy się dwieście czterdzieści kości oprocz kostek sesamoideow, ktore nad członkámi palcowymi leżą. KirchFac 96.
patrz: PALCOWY
– Konczą się [żyły] z rożnymi maluczkimi żyłkámi pulsowymi w palcách y podległych częściách. KirchFac 34.
patrz: PALEC
– Śrzodek nogi, potym podeszwá, á na końcu wielki palec ze czterema drugimi palcámi. KirchFac 4-5.
patrz: PALEC
– W wyższey części iey [rury udowej] iest głowá ábo pałká okrągła około nakryta chrząstką. KirchFac 111.
patrz: PAŁKA
– Od Pankreáża oddzielaią się subtelne y wodniste humory, ktore się wyprowadzáią przez meát Pankreatyczny do kiszki Duoderum. KirchFac 57.
– Drugi [meat] iest prowádzenie pánkreátyczne [...] ktory przeprowadzá sok pewny od pankreażá. marg. Pancreaticus. KirchFac 21.
– Ztráwione [pokarmy] przechodzą do kiszek duoderum [...] gdzie się mieszáią z żółcią [...] y z sokiem pankreatycznym. KirchFac 28.
– Krew ciecze [...] od żołądká [...] śledziony [...] kiszek [...] Pankreażá [...] y Mesenteryi [...] do wątroby. KirchFac 40.
patrz: PANKREAŻ
– Jedna część tego pniaká rozdzielá się w brzuchu na pięć żył, które się złączáią z żyłámi pochodzącemi od żołądká, śledziony, kiszek, Pankreażá y Mesenteryi. KirchFac 40.
patrz: PANKREAŻ
– Pankreáż toiest gruczoł zkłádany z wielu gruczołkow. KirchFac 57.
patrz: PANKREAŻ
– Ktorá jest chrząstka ná kształt pierścieniá, w tyle szeroká á ná przodku cienká. KirchFac 44.
– W wielkim kąciku [oka] [...] potym pokázuie się gruczołek płáczliwy, ktory oddzielá humory wodniste. KirchFac 82.
patrz: PŁACZLIWY
– Iey [szyi] przedniá część iest Podgardłek, álbo Przodek [marg.: Jugulum]. KirchFac 3.
– Te, które się znáyduią pod ięzykiem y w iego bokách są miánowáne Gruczołki podięzyczne, [marg.:]Sublinquales. KirchFac 49.
– Przechod piersisty y mleczny [...] występuie prosto áż do żyły podkluczowey. KirchFac 27.
– ...iako są: [...] 2. Zyły podkluczowne, [...] ktore idą pod pachy do wnętrzności piersi. [marg.] Arterae subclaviae. KirchFac 33.
– W gardle pokázuią się gruczołki gárdłowe y koło uszow gruczołki poduszne. KirchFac 49.
patrz: PODUSZNY
– Opisáliśmy krotko: 1. Pokrywánie ciáła przez powłoki pospolite. KirchFac 124.
patrz: POKRYWANIE
– Macherzyná [...] bierze urynę od nerek [...] przez meáty urynowe [...] y wypędzá przez korzeń [...] kiedy potrzeba przymuszá. KirchFac 60.
– Myszki powiekowych są trzy pary, ktore powieki záwieráią ná gorze y ná dole. KirchFac 119.
patrz: POWIEKOWY
– Powłoki álbo nákrycie pospolite Ciałá, ktore okrywáią ciało człowiecze, są cztery, iáko: skorká [...] skorá [...] Błonká tłusta [...] y Błonká mięsista. KirchFac 9.
– [...] ktore są máluczkie iáko proso álbo iágły, zowią się gruczołki prosiáne álbo iagláne. KirchFac 48.
patrz: PROSIANY
– Macherzyná [...] bierze urynę od nerek [...] przez meáty urynowe [...] y wypędzá przez korzeń [...] kiedy potrzeba przymuszá. KirchFac 60.
– ...na dole części poboczne mácicowe przywięzuią się mocno przez cztery ligamentá z kościámi podległymi. KirchFac 67.
– Humor wodnisty leży w przedniey części oká zaráz po błonce rogowey. KirchFac 83.
patrz: ROGOWY
– Błonká wnętrzná iest błonká siátkowá, w ktorey się kończą żyły suche [...] dla widzeniá. KirchFac 83.
patrz: SIATKOWY
– Guziki álbo Gruczołki śliniaste, ktore oddzieláią ślinę [...] są w gębie nieźliczone. KirchFac 48.
patrz: ŚLINIASTY
– Dáley w bokách gardłá są dwie ślinne iágody álbo migdáłki śliniaste. [marg. Tõsillae vel Amygdalae]. KirchFac 49.
patrz: ŚLINNY
– W śrzodku tey błonki biáłey iest dziurá okrągłá dlá błonki rogowey [...] y dla tęczy oczney [budowa oka]. KirchFac 82.
patrz: TĘCZA
– Błonká tłustá, ktorá leży, pod skorą [...] iest złożoná z rożnych pęcherkow tłustych. KirchFac 12-13.
patrz: TŁUSTY
– Zyły pospolite serca są dwie żyły pulsowe iako są: Arterya wielka [...] y Arterya do płucow idąca. KirchFac 31-32.
patrz: WIELIKI, WIELKI
– Naymnieysza rzecz, ktora się ná świát wydaie, pod censurę nieprzyiacielá swego wpada. KirchFac Do aut. II.
patrz: WPADAĆ