Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SapANot 1721-1729 oryginał
Notata interesów domowych od roku 1720

Odnotowano 93 cytatów z tego źródła
– Odebrałem List od Oyca mego z Ianowa affirmuiąc iz Intercyze [...] zachowa. SapANot 275.
patrz: AFIRMOWAĆ
– Przyszli Chłopi zkrokotki utyskuiąc na Ichmsc Panow Sznotlow upewniłem ich iz zadney agrawacyi nie będą mieli. SapANot 239.
patrz: AGRAWACJA
– Za-wexlem i[e]go Pa Meyera kupca Wilenskiego dany[m] wypłacono będzie Infalibiliter ktury Ia dla dobre[y] przyiazni Akceptowałem [...] Iakoz eo instanti napisał list do P. Meiera y Wexel na 1193 T. SapANot 240.
– Takoż Oblig S. P. JEym D. akceptowałem na złotych Pięc sett Siedmdziesiąt. SapANot 237.
– Prosilismy oraz Im P Regenta aby te papiery reguluiące się ad hoc [...] iak nayprędzey wygotował deklaruiąc akkomodacią. SapANot 111.
patrz: AKOMODACJA
– Pytałem sie kto aktorat wyniosł Odezwał się Im P Hetman iz Ia dla Awantazu Samychze Imsciow Panstwa. SapANot 92.
patrz: AKTORAT
– Upraszałem [...] zeby aktoraty z Ichm PP korsakami y Ichm PP kaszycami nie tak w bliski Regestr ale daleki Ingrossowane były. SapANot 137.
patrz: AKTORAT
– Był ImC Dobr[odziej] Ociec moy u mnie ktory deklarował procedować iednym Aktoratem zemną Prz[eciw]ko Im Pana Kaszyca y IchmCm PPm Pienickim. SapANot 100.
patrz: AKTORAT
– Posłałem Pozew ImP Nowosielskiego [...] y samey IEymci jako Aktorki kturzy zapozywaio Odobra. SapANot 142.
patrz: AKTORKA
– Im P Baranowicz Straznik Aktualny Polny WXLgo kontraktuie. SapANot 107.
patrz: AKTUALNY
– Obligował Imc PanStarosta [pisarza Strumińskiego] aby w tym Interessie allaborował y z drugiemi y wyrozumiał de Successu Seymiku. SapANot 266.
– Deklaruie [Lipski] w tym Interessie allaborowac y starac się proposse suo SapANot 263.
– Wiem barzo dobrze o tak wspaniałym Animuszu ImcDbdzia [dobrodzieja], że pewnie by Imieniowi Swemu nie przedawał gdyby nie był ambarasowany Długami. SapANot 289.
– Tegoz Przyiechał Im Pan Szumski y IPMarcinkiewicz [...] ktorzy ze wszelką dyszkrecyą postąpili deklaruiąc czekac do S° Marcina R 1729 ° Ankoszta. prawne się pomiarkowac y Prowizią [!]. SapANot 285.
– Tegoz wypłaciłem Imci Xdzu Kuleszy Wikaremu Zelwienskiemu [...] Annuaty Iemu nalezącey złP 2000 in vim dalszey kalkulacyi. SapANot 123.
patrz: ANNUATA
– Extenuacyą Onym na przyszły S Ian deklarował wypersuadować iż anticipowac będą na 4 lata. SapANot 148.
– Wniesli Aktorat w Tryb. WXL [...] nie Appelowawszy Ziemstwa Rzeczyckiego Zaczym Ia przypozwany Stawać nie mogę. SapANot 144.
patrz: APELOWAĆ
– Odebrałem list od JP Kulikowskiego Instygatora W X L go z Wielkim podziwieniem Zem się wpisał z nim O Folwark moy Dziedziczny Nowosiołki ktory sobie apropriował niesłusznie. SapANot 247.
– Przy ktorym kontrakcie Arędownym zadney sypki y Sufficiency dla wiktu nie pozwolono a przeto rezyduiąc za Rozkaze[m] Imsci [Dobrodzieja] w Dąbrownie przez Niedziel Iedynaście kosztowało mię Talerow bitych 250. SapANot 6.
patrz: ARENDOWNY
– Oddał Im P Zasulicz List od IP Hetmana w ktorym Uprasza aby zasługi IP Zasulicza wolne były od aresztu poniewaz dekret swoy Relaxował. SapANot 141.
– Odebrałem List od IP Dunina Referendarza koronnego ktory uprasza abym podług assekuracyi swoiey za S. P. Matkę Dbdzkę [dobrodziejkę] moię zadoysc uczynił. SapANot 276.
patrz: ASEKURACJA
– Pisałem do Im Pana Kasztelana Nowogrodzkiego prosząc o assygnacyą na drzewo do Puszczy Lipiczanskiey. SapANot 281.
– Oznaymuie [Strawiński] iż Sprawa na Roczkach [...] [stanęła] zaczym zebym przysłał kogo z Swoich dla Atencyi lepszey. SapANot 230.
patrz: ATENCJA
– Za atłasy y Inne Materie od [...] kupca wzięte w Krolewcu [tynfów] 869. SapANot 10.
– Tegoz Ordynowałem Tynfow dziewiędziesiąt za atlas Florenski dla ImP Kasztelanica [...] wzięty. SapANot 278.
– Lustrowali Ichmc PP Rewizorowie Miasto y Attinentie. SapANot 280.
patrz: ATYNENCJA
– Na tak dalekie dobra Neyburskie nie mogą awansować Summy. SapANot 151.
patrz: AWANSOWAĆ
– Cały tydzien Łoszkiem się bawiłem. SapANot 101.
– Tegoz [14 maja] przyiechał [...] Spowiednik [...] Bernardynek. SapANot 243.
– W tym Roku 1720 u brzegu cena była Pięki po Talerow 12 A tak rachuiąc za Birkowcow 1550 Uczyni summy Talerow 18600. SapANot 1.
patrz: BIRKOWIEC
– Zatę Pienkę ktora mi się z Bychowow Barkałabowa I Hołowczyna dostała Birkowcow [...] 365. rachuiąc birkowiec po Talerow 12. Facit Tall. bitych 4380. SapANot 1.
patrz: BIRKOWIEC
– Za ta kowemi kontraktami nie odebrałem Pięki [...] tylko birkowcow [...] 365. SapANot 1.
patrz: BIRKOWIEC
– [...] dałem blankiet dla zapisania kwitacyi zodebranych spraw [...]. SapANot 100.
– Deklarowali [pp. Dąbrowski i Sinicki] Ustompic 200 TB. Widząc rzecz słuszną y pretensią błahą. SapANot 99.
– Tegoz Wypłaciłem Xdzu kniazyckiemu do Rąk Bonifratelowi przysłanemu od Imci Xdza Przeora Nowogrod. Bonifratelskiego [...] zł 330 od ktorego kwit odebrałem. SapANot 231.
– Tegoz wypłaciłem Xdzu kniazychiemu do Rąk Bonifratelowi przysłanemu od Imci Xdza Przeora Nowogrod. Bonifratelskiego [...] zł 300 od ktorego kwit odebrałem. SapANot 231.
– Tegoz [dnia] pisał ImP Kasztelan Minski prosząc o pozyczenie Obicia y Cugu koni na Seym Tegoz odpisalismy [...] iz to wszystko nie będzie bronione. SapANot 124.
patrz: BRONIONY
– Dałem konsens Tatarom do rąk Porucznika Basarzewskiego na Budowanie się we Wsi Horowiczach od Maiętnosci Zelwy. SapANot 281.
– Tegoz odebrałem List od IP Sapiehy Wwdy Podlaskiego ktory do nosi iz niepozwala Dwor aby in personam meam Cedował pisarstwo Polne. SapANot 140.
patrz: CEDOWAĆ
– Wyrazaią aby sprawę Iołczansko w Ziemstwie Cedowac. SapANot 152.
patrz: CEDOWAĆ
– Powrocił Dolman z listem iz Ceduły poprzÿmował z Zelwy y Dereczyna. SapANot 254.
patrz: CEDUŁA
– Konwisarzowi za cyne przerobiono nowo brano zł. 288. SapANot 121.
patrz: CENA, CYNA, CYNA, CZYNA
– Przyprowadził mię [Dąbski] do Cholery wielkiey Chorego ze mało mię paraliz nie zaraził. SapANot 80.
– Zacenił IMść Dobrodziey Trzy kroc cztyrdzieście Tysięcy Złotych. SapANot 252.
– Y iam zezwolił na te consilium poniewaz zadne praeiudicium nie przynosi ani damnifikacij ni komu. SapANot 228.
– Depozycya Ciała w Pozaysciu była 19 [...]. SapANot 203.
patrz: DEPOZYCJA
– 13. Nic osobliwego do konnotacyi Dyaryuszowey nie było [...]. SapANot 149.
– Tegoz wziołem w kramie drojety srebrney na Suknio dla siebie za ktorą dałem 66 Czerwonych Zł y Zł 12. SapANot 122.
patrz: DROJETA
– Tegoz Ordynowałem Tynfow dziewiędziesiąt za atlas Florenski dla ImP Kasztelanica [...] wzięty. SapANot 278.
patrz: FLORENSKI
– Wziołem u kupca [...] Cewek [...] y pułtrzeci cwierci Fryzki złotey [...]. SapANot 196.
patrz: FRYZKA
– Im P Ryłło poczoł fulminowac u szczypliwemi namiesnika słowy traktowac [...]. SapANot 240.
– Ona się starała O tę summe wszytkiemi siłami aby mogła mię podzwignąc y od turbacyi Roznych gryzliwych Ludzi u wolnic [...]. SapANot 229.
patrz: GRYŹLIWY
– [...] donasza iz dla pilnych y Gwałtownych Interesow musi sie oddalic do Szaweł. SapANot 236.
patrz: GWAŁTOWNY
– Powracaiąc z Słonima zaiechał ImPan Pułkownik [...] od Gwardy Krolewskiey [...]. SapANot 286.
– Tegoz skarzył się X Pleskiewicz Gwardyan Dąbrowienski iz [...] Marszałek Litewski uwodził go deklaraciami y nic nie dawszy odiechał. SapANot 133.
patrz: GWARDIAN
– Odebrałem list od JP Kulikowskiego Instygatora W X L go z Wielkim podziwieniem Zem się wpisał z nim O Folwark moy Dziedziczny Nowosiołki ktory sobie apropriował niesłusznie. SapANot 247.
patrz: INSTYGATOR
– Tegoz pisałem do Imci P Lubomirskie[go] Starosty Spiskiego aby mi chciał naznaczyć pewne[go] korespondenta na czyiebym miał ordynowac moie Listy do Imci azeby ciekawość Inwestygujący[m] nie dostały się. SapANot 149.
– Chłop [...] uszedł o czym dowiedziawszy się Im P Suliskowski zaniosł jurisdycznie na Im P Ciwona Process [...]. SapANot 145.
– Tegoz wyprawiłem Im P Giedroycia do Słonima dla sporządzenia jurisdicznego Obwieszczenia ktore kazałem połozyc przez Ienerała na maiętnosc Iezierniey oznaymuiąc o Okupnie onych. SapANot 88.
– Przez Boiarzyna posłałem Dwieście Piędziesiąt Złotych Sukna y Atłasu na dwie pary sukien Barankow pare Przednich karoganskich na czapki y na spodnie Sukna Francuskiego łokci dwa. SapANot 225.
– Przy ktorym kontrakcie Arędownym zadney sypki y Sufficiency dla wiktu nie pozwolono a przeto rezyduiąc za Rozkaze[m] Imsci [Dobrodzieja] w Dąbrownie przez Niedziel Iedynaście kosztowało mię Talerow bitych 250. SapANot 6.
patrz: KONTRAKT
– Powracaiąc z Słonima zaiechał ImPan Pułkownik [...] od Gwardy Krolewskiey [...]. SapANot 286.
patrz: KRÓLEWSKI
– Tegoz przyniosł Złotnik Witowski dwa wielkie Waza srebrne na ktorych zrobienie dalismy rozne stare srebra za dołozenie iednak mało wiele srebra y robote zapłacilismy 504 zł. SapANot 120.
patrz: MAŁO
– Tegoz przyiechał ImP. Ryło do mnie [...] z listem oraz Ieymsci Pani z Nieczaiow miecznikowskiey. SapANot 234.
– Dałem ad manus ImPa Boryczewskiego Złotych 100 Na wypłacenie Win munimentowych w Sprawie Obligowey IP Białłozora przko mnie z ktorych kalkulum tenetur dac. SapANot 219.
– [...] przypusci [...] sprawe z Ichm PP Tatuszami do oczewistey rozprawy [...]. SapANot 146.
patrz: OCZYWISTY
– Tegoz odiechał [...] Starosta [...] upraszałem o dalszą paciencią gdyż dopiero nie mam sposobu. SapANot 73.
patrz: PACJENCYJA
– W Publicznym Miescie y studia nalezyte będą na partykularz zas garnąc się nie będą studencyi. SapANot 103.
– W Publicznym Miescie y studia nalezyte będą na partykularz zas garnąc się nie będą studencyi. SapANot 103.
– Tegoz chciałem przyznac Ichm Xzy Piarom [./..] Pałac cum attimentis na S[więto]Duskiey Ulicy [...] Pisarz natenczas Ziemski [...] będąc Partyzantem wielkim WWOO Jezuitow fomentował Deputatow aby byli contrarij temu Przyznaniu memu. SapANot 120.
patrz: PARTYZANT
– Z Pochowku wyzey pisanego superat de proprio expen[sum] [Talery B]80 Za dwanascie Swiec lanych y za szesc do truny zarzących białych ... 19. SapANot rkp 200.
patrz: POCHOWEK
– Posłałem IP[ana] Poczmaystrowi Grudzienskiemu honorarium za fatyge iego Czerwonych złotych. SapANot 238.
– reposui [...] dziekuiąc za tę kondolencią na ktorej ia się dobrze znam ze Pogłoski iedna była iz Seymik nie będzie ac tandem ad Im Pͣ Hetmana była res [...] sulministrowana na Xcia Miecznika J Im Pͣ Sliznia SapANot 269.
patrz: POGŁOSKA
– Tegoz poniechęcili się Bracia Rodzeni [...] chciałem pomiarkować [ale] ImX Strawinski wpadszy w Colere wsiad do kolaski y Uciek y tak z tey Ugody nic nie było. SapANot 124.
– A tak skączył się szczęsliwie Rok 1729 [...] A ze lata poprzekładane zaczynam Rok 1730 w Nowey Xiędz. SapANot 153.
– Był u mnie Im P Moniuszko Patron ktory miał konferencyą w niektorych Interessach ze mną a ze szczupłość czasu było odłozylismy na Inszo pore. SapANot 136.
patrz: PORA
– Przyprowadził mię [Dąbski] do Cholery wielkiey Chorego ze mało mię paraliz nie zaraził. SapANot 80.
– Przyprowadził mię [Dąbski] do Cholery wielkiey Chorego ze mało mię paraliz nie zaraził. SapANot 80.
– Oznaymuie [Strawiński] iż Sprawa na Roczkach [...] [stanęła] zaczym zebym przysłał kogo z Swoich dla Atencyi lepszey. SapANot 230.
patrz: ROCZKI
– [...] Dla szczupłosci siana y Obrokow wMereczu wysłałem Romaki Cugi y konie moich Ludzi do Dereczyna zostawiwszy niektore Cugi [...]. SapANot 140.
patrz: ROMAK, RUMAK, RUMAK
– [...] przypusci [...] sprawe z Ichm PP Tatuszami do oczewistey rozprawy [...]. SapANot 146.
patrz: ROZPRAWA
– tegez wziełem w kramie drojety srebrney na suknio dla siebie za ktorą dałem 66 Czerwonych Zł y Zł 12. SapANot 122.
– Tegoz rozdawalismy Suknie S.P.Im pa Marosza Woyskiego Siestrzanom y Sługom kazdemu według słuszności. SapANot 263.
– Odebrałem list od JP Dunina Referendarza koronnego ktory uprasza abym podług assekuracyi swoiey za S.P. Matkę D[o]b[ro]dz[iej]kę moią zadoysc uczynił poniewaz kilka terminow iest uchybionych. SapANot 276.
patrz: UCZYNIĆ
– ...te konwencyę zes wolno trzymac y nietrzymać, gdyz zadnemu wadiami nie iest ocyrklowana. SapANot rkp 130.
– Miałem konsilium z Im P Moniuszko Patronem [...] względem sprawy naprzyszłą kadencyą Minsko z Ich M. PP Kaszycemi y Konsalami wertowali papiery. SapANot 136.
– Tegoz przyniosł Złotnik Witowski dwa wielkie Waza srebrne na ktorych zrobienie dalismy rozne stare srebra... SapANot rkp 120.
patrz: WAZ, WAZO
– ...konferował z ImP VicePrezydentem Ryskim... SapANot rkp 230.
– Pisałem do Ichmsciow PP Wiziteli Wilenskich ktorzy się upominali o kilka set TB winnych przez SP Im P[an]a kasztelana Połockiego. SapANot rkp 211.
– ...z Strawiennik przywieziono wszelkie Wiktualia... SapANot rkp 115.
– Tegoz odesłał mi Respons od Xcia Imsci Kanclerza L[itewskiego] Im Pan Marcin Połubinski ktory się wymierza iz z chęci by rad podpisał y zapieczętował konsens na Woyskunstwo Słonimskie. SapANot rkp. 255.
– Tegoz powrocił Pan koniuszy Zabłocki z Nalibok ktury Iezdził po Okna do karety, Winne oraz 48 zawyrznięcie Herbu do Szklenic wypłacił. Nic nie winno w nalibokach. SapANot 235.
– Odebrałem list od JP Dunina Referendarza koronnego ktory uprasza abym podług assekuracyi swoiey za S.P. Matkę D[o]b[ro]dz[iej]kę moią zadoysc uczynił poniewaz kilka terminow iest uchybionych. SapANot 276.