Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
TrepNekLibDworz 1626-1639 wydanie wtórne
TrepLiber generationis plebeanorum.

Odnotowano 97 cytatów z tego źródła
– Bez absolucyjej papieskiej z mniszki spłodzony beł [Witkoski Seweryn], ergo illegitime natus. TrepNekLibDworz 428.
patrz: ABSOLUCJA
– GROMNICKI [...] Beł u tego Chrząstoskiego, gdy pojmował Straszównę, córkę [...] burgrabie krak[owskiego], anno 1634. Ten adulterium czynił z żoną Piotra Szota na Szpitalnej ulicy w Krak[owie]. TrepNekLibDworz 114.
patrz: ADULTERIUM
– A toż[fałsz] stąd znać, że to w kilkudziesiąt lat fingowany tęn autentyk od tych potomków teraz. TrepNekLibDworz 320.
– Ukazował, powiedał [Wesołowski], i autęntyk zmyślony jakiś, jako tym szalbierzom nietrudno. TrepNekLibDworz 418.
– Ukazał beł [Czelatycki] citatus na terminie fałeszny autentyk krakowskiej roboty: trzy wręby herb na nim. TrepNekLibDworz 365.
– Kulecki [...], syn Kule mieszczanina w Miechowie. Tego brat Wojciech szwiec na Kleparzu beł i r. 1633 Tęn nazwany służeł p. Zaduskiemu, alchimiścinemu bratu. TrepNekLibDworz 196.
– Przyprawieli do niektórych [przywilejów] i apensy cesarskich w rzeczy pieczęci i rąk pieczęci zmyśliwszy, jak to nietrudna mieszczanom krakowskim zmyślać abo fingować. TrepNekLibDworz 690 lw.
patrz: APENS
– Ten Piotr Polak [...] pieczęć kroleską od inszego czegoś odjął, a sznór apensowy przyrzynał u samego wosku z jędnej strony, zaś do swego zawlókszy przywileju [...]zalał koniec sznóra rozpuszczonym woskiem. TrepNekLibDworz 192.
patrz: APENSOWY
– KOPYSTYŃSKI nazwał się niedawno Jędrzej [...] Siebie ślachcicem kazał był pisać ten Jędrzej, dając przywileju aprobować za księdza Tylickiego. TrepNekLibDworz 286 lw.
patrz: APROBOWAĆ
– KRECIK [...] kowalski syn ze Śląska [...] ma za soba Pipąnównę, aptekarcząnkę z Krak[owa]. TrepNekLibDworz 187.
– Z tą [żoną] miał tego Jadama, który służeł u aptekarza w Lublinie za aptekarczyka. TrepNekLibDworz 452.
– NABOROWSKI nazwał się miejski synek z Krakowa, aptekarczyk spod Jaszczurki, Ronenberg zwano ojca jego aptekarza. TrepNekLibDworz 245.
– Tęn [Stanellowski] pojął beł bękartkę Piotraszoskiego bękarta, o którym pod P. To już arcybękartka. TrepNekLibDworz 357.
– W Warszawie anno 1629 u arcypublicznej będącego [Raczkowskiego] zaskoczeli go kilka przebieglców i namówieli ojca tej publicznej, że mu instygować miał o gwałt dziewczyn. TrepNekLibDworz 301.
– Arcysztuczny złodziej z niego [Rykalskiego], że i ukraść fortelnie [umie] i przechować, iż żadnym sposobęm onego nie naleziono. TrepNekLibDworz 312.
– Ociec ich [Marcinkiewiczów] beł chłopski syn z miasteczka Łupnik [...] skórami handlował, potym i arendkami bawieł się. TrepNekLibDworz 225.
patrz: ARENDKA
– Pojął beł [Kamieński] Jankwicównę (Zofiją), co tam służeła u aryjanki którejsi. TrepNekLibDworz 151.
patrz: ARIANKA
– Gniewał się [Popławski] czasęm o to abo rzekł, iż „mularz ociec, ale matka ślachciąnka”. Jak mógł, tak drwieł, czym by przecię wywiódł jakąkolwiek asercyją. TrepNekLibDworz 290.
patrz: ASERCJA
– Zadał im [Grabkoskim] beł p. Zagórski z Czechowa ignobilitatem i ekscepty autentyczne powymował [...] i atest[acy]je wójtowskie wiejskie. TrepNekLibDworz 109.
patrz: ATESTACJA
– Zjednał im [Szonbokom] [...] p. Lubomierski, że sobie napisali attestacyją dedukcyjej sejmikową. TrepNekLibDworz 305.
patrz: ATESTACJA
– Ten Pińczoski miał 40 lat i kilka, pijał ustawnie wino na mieście za swe piniądze, szeplunieł z mazowiecka jak chłop, a o ślachectwie swym bajdał. TrepNekLibDworz 478.
patrz: BAJDAĆ
– Bartłomiej [Łącki] uczeł się w Krak[owie], w Bursie Pauperum, miał się na bakalarza promować r. 1632. TrepNekLibDworz 201.
– LENCZOWSKI [...] pojął beł balwierkę wdowę w Krak[owie]. TrepNekLibDworz 206.
– LENCZOWSKI [...] pojął beł balwierkę wdowę w Krak[owie]. TrepNekLibDworz 206.
– LENCZOWSKI [...] rabiał balwierstwo w Krak[owie]. TrepNekLibDworz 206.
– RADZIMIERSKI nazwał się Jędrzej, balwierzów syn z Nowego Miasta Korczyna. TrepNekLibDworz 304.
– Miał [Witkowski] od niej [wdowy]: konia, rządzik oprawny, szablę litą, bałtę oprawną, ładownicę z brajcary, ostrogi srebrne. TrepNekLibDworz 428.
– JUGOWICZ [...] Solą handlował, zajeżdżał po bałwanki, czasem po be[c]zkową do Wieliczki, a wozieł na Śląsko. TrepNekLibDworz 146.
patrz: BAŁWANEK
– ZŁOBECKI nazwał się chłopski syn, bodaj nie księży basztardus. TrepNekLibDworz 469.
patrz: BASZTARDUS
– Pojął beł [Sikorski] dziewkę bednarzowę w Zatorze circa 1620. TrepNekLibDworz 339.
– Piecek alias Picek na Stradomiu w Krak[owie] podle smyntarza bernardyńskiego [...] mieszkał. TrepNekLibDworz 475.
– ZŁOBECKI nazwał się chłopski syn, bodaj nie księży basztardus. TrepNekLibDworz 469.
– Miał [Witkowski] od niej [wdowy]: konia, rządzik oprawny, szablę litą, bałtę oprawną, ładownicę z brajcary, ostrogi srebrne. TrepNekLibDworz 428.
– Beł [Maciejowski] potym kilkanaście lat na chałupie w Czaplach Wielkich u p. Trepki. TrepNekLibDworz 221.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– NOWAKOWSKI [...] Po ślachecku w delurze chadzał. TrepNekLibDworz 251.
– Beł [Maciejowski] potym kilkanaście lat na chałupie w Czaplach Wielkich u p. Trepki. TrepNekLibDworz 221.
– Mieszkał [Choręski] z tą żoną w chałupce chłopskiej w Chomeranicach. TrepNekLibDworz 122.
patrz: CHAŁUPKA
– PIOTROWSKI nazwał się Wojciech, chałupniczy syn z Tymbarku. TrepNekLibDworz 284.
– JASTRZĘBSKI nazwał się Matyjasz, syn Jastrząbkowej, chałupniczki z Brzeska. TrepNekLibDworz 138.
– Siostra tego to Wojciecha [Nowakowskiego] beła za chałupnikiem myśliwcem w Trzebieniej. TrepNekLibDworz 251.
patrz: CHAŁUPNIK
– Rymar [...], leda jakie chłopisko i życie chłopskie jego. TrepNekLibDworz 313.
patrz: CHŁOPISKO
– SŁAWECKI nazwał się [...] syn chłopa Krawetki w Sławicach u Miechowa, a brat tego rodzony Kretkoskim, [...]. Matka ich beła na tej rolej chłopowa w Sławicach i anno 1630. TrepNekLibDworz 343.
patrz: CHŁOPOWA
– Wszytko wojsko wiedziało to, że [Moczarski to] chłopowic. TrepNekLibDworz 237.
patrz: CHŁOPOWIC
– OLSZOWSKI mianował się Stanisław, chłopowsko skądsi zapadło na Podolu, żeby tam, gdzie rodu jego nie znają, mógł ujść za ślachcica. TrepNekLibDworz 258.
– Mieszkał [Choręski] z tą żoną w chałupce chłopskiej w Chomeranicach. TrepNekLibDworz 122.
patrz: CHŁOPSKI
– Tam dał {Samborski] jej [Łagiewnickiej] z siebie delikę, co się w nię okreła. TrepNekLibDworz 331.
– Brat doktorów beł rzeźnikięm w Krak[owie]. TrepNekLibDworz 410.
– Miał błękitny dolman, delijkę czarną. TrepNekLibDworz 427.
– Udawał dryblas, że miał swą majętność pod Dębicą w Podgórzu, co nieprawda, tylko że tam myślił się fundować. TrepNekLibDworz 675 lw.
patrz: DRYBLAS
– Mają kilku synów, których na naukach instytują, a potym na ślachectwo drysiowie udawać się będą. TrepNekLibDworz 286lw.
patrz: DRYŚ
– Za ślachcica udawał się [Różycki], ale duchowięńskich majętnosći żadęn ślachcicowi aby nie arendował, jest konstytucja biskupa krak[owskiego] Szyszkoskiego. TrepNekLibDworz 322.
– [...] Szadurskim nazwał się, to jest,że powinien szanować dury pani Markowej za to. TrepNekLibDworz 677 lw.
patrz: DURA
– NOWAKOWSKI [...] Po ślachecku w delurze chadzał. TrepNekLibDworz 251.
patrz: DWORNACKI
– RUSZKOWSKI nazwał się chłopski syn, poddany pana Dulskiego, starosty rajgrodzkiego, który pąn służeł dworzańską królowi circa 1620 i miał tego poddanego za myśliwczyka przy psiech w Warszawie. TrepNekLibDworz 327.
– Ukazał beł [Czelatycki] citatus na terminie fałeszny autentyk krakowskiej roboty: trzy wręby herb na nim. TrepNekLibDworz 365.
patrz: FAŁESZNY
– Mowa jego [Woszczyckiego] gruba, szepluni bardzo jak chłop i fizonomija chłopska. TrepNekLibDworz 436.
– Ten formanów syn Wojciech pojął beł Głowacką rzeczoną, co w Witowie pod Żabnęm, wsi p. Lubomierskiego, ociec jej komorą mieszkał, o któręm opisanie pod Głowacki. TrepNekLibDworz 355.
patrz: FORMANÓW
– Niewypowiedziane zgoła kradziestwo wszelakich rzeczy furował i łańcuchy formanom z wozów, i sól nawet z wormi, i zboża zejmował. TrepNekLibDworz 312.
– Spuszczał [Osuchowski] sól, frachtował ku Mazoszu Wisłą. TrepNekLibDworz 266.
– Aby się ślachtą uczynić, o tęm myśleli naspół z tęm Gutteteręm, lutrowie oba, i ta żona Januszowa heretyczką także. TrepNekLibDworz 463.
patrz: HERETYCZKA
– ŻĘDZIANOSKI zwał się też atrolog w Krak[owie], który judycyje alias kalendarze często wydawał ab anno 1616. TrepNekLibDworz 464.
patrz: JUDYCJA
– RAKOSKI [...] że się beł w Olkuszu nauczeł dealbacyjej, począł bić pieniądze w lamusie połajowskim. TrepNekLibDworz 306.
– Nie przyjmuje wszytka Korona tego chłopa łokietnika za nobilem z tym jego autentykiem, tylko za non-bilem. TrepNekLibDworz 241.
patrz: ŁOKIETNIK
– Powiedali o nim [Paszkowskim] kilka lisowczyków, że beł łupieżca haniebny chłopów i ślacht[ę] znieważał przy braniu im gwałtem czego. TrepNekLibDworz 273.
– Po konfederacyjej z łupieżnych pięni[ę]dzy kupieł wieś Połajowice, od Miechowa mila; ślachcicem zwał się. TrepNekLibDworz 306.
– Matka jego i anno 1633 siadała na trecie przez p<ana> margrabiną kamienicą, przedając chleb i sól. TrepNekLibDworz 320.
patrz: MARGRABINY
– NAPOLSKI zwał się chłopski syn, prokuracyją bawieł się w Warszawie u radziec i wójta, i u sędziego marszałkoskiego, i nadsługował mu anno 1637 [w] Warszawie. TrepNekLibDworz 246.
– NOWAKOWSKI [...] Po ślachecku w delurze chadzał. TrepNekLibDworz 251.
– WAKSMĄN, po polsku woskowy mąż, beli to zawsze mieszczankowie krak<owscy>, mieczarnię trzymali, co szable kowali, w Zielonkach u Krak<owa> anno 1600. TrepNekLibDworz 415.
patrz: MIECZARNIA
– Tak tęn pan bękart oblubieniec popaskudzieł tamte panny miełośnice pierwej niż p<an> małżonek, co się której dostał. TrepNekLibDworz 467.
– SZAMOTULSKI nazwał się Grygier, chłopski syn. Ten anno 1620 pojął bogatą młynarkę, Januszową wdowę w Skotnikach, wsi królewskiej u Buska w Sendomirskim, i tamże na młynie mieszkał z nią i anno 1633, a że wziął dostatek z młynarczynych piniędzy, począł się zwać Szamotulskim, to jest, że go to sama przytuliła ta młynarka, i ślachcicem się, powiedają, już udaje. TrepNekLibDworz 681.
– Bez absolucyjej papieskiej z mniszki spłodzony beł [Witkoski Seweryn], ergo illegitime natus. TrepNekLibDworz 428.
patrz: MNISZKA
– SZYLING przezwiska, przychodniami byli dwa bracia, Niemcy, mieszczanie z Nornbergu, do Krak<owa> (są dotąd tamże tego rodu w Nornbergu) i kupił sobie w Krakowie osiadłostki i kramy miejskie trzymali, handlami narabiali, korzenie, płótna, muchairy w sklepach przedawali w kamienicy na dole, którą i dotąd w Krak<owie> Szylingowską zową. TrepNekLibDworz 684 lw..
– WAŁKANOWSKI zwali się w Krakowie. [...] Drugi syn tej to zwał się Gronowskim, przy tej matce starej mieszkał z żoną, które kilkadziesiąt tal miała. Mularstwo rabiał tenże. TrepNekLibDworz 412.
patrz: MULARSTWO
– Bracia jego rodzęni, Krzysztof w Kurozwękach u Rakowa mularstwo robieł i anno 1630, Piotr w Kapturowie, wsi Szczaworyża, mularstwo robieł i łamał kamień i ciosła i anno 1630. TrepNekLibDworz 290.
patrz: MULARSTWO
– Miklaszowski [...] Uczynieł beł coś biskupowi, z czego wziął mu beł i to szołtystwo, ale naprawieł kilku osób, że biskupa uprosieli, iż go niechał na tem szołtystwie. TrepNekLibDworz 232.
patrz: NIECHAĆ
– [Maksymilian Wałkanoski] ten służeł p. Chełmskięmu, chorążęmu koronnemu krak[owskiemu], circa 1629. Tam coś beł zrobieł, że z niełaską kazał mu precz. TrepNekLibDworz 412.
patrz: NIEŁASKA
– Uczeł się we Lwowie circa 1626 i że ociec jego z nim połatywał kotły i pąnwie, on od połatywania nazwał się Połatyński TrepNekLibDworz 414.
patrz: PANEW
– Bez absolucyjej papieskiej z mniszki spłodzony beł [Witkoski Seweryn], ergo illegitime natus. TrepNekLibDworz 428.
– LENCZOWSKI [...] rabiał balwierstwo w Krak[owie]. TrepNekLibDworz 206.
patrz: RABIAĆ
– Wkupował się [Szypowski] do lasu królewskiego w Sycach u Żarnowca, a potym broniono mu tego lasu, on przecie rębać jechał z wozem. TrepNekLibDworz 394.
– Miał [Witkowski] od niej [wdowy]: konia, rządzik oprawny, szablę litą, bałtę oprawną, ładownicę z brajcary, ostrogi srebrne. TrepNekLibDworz 428.
– Ukazował, powiedał [Wesołowski], i autęntyk zmyślony jakiś, jako tym szalbierzom nietrudno. TrepNekLibDworz 418.
– A że dał beł dziewkę anno 1629 [za] szołtyska z Oświęcimia Tomaszkiem zwanego, a on się nazywał Jedlińskim, rozumiał, iżsięoba tęm ski udać mieli za ślachtę, i od r. 1630 ślach-tuzami zwali. TrepNekLibDworz 328.
– Miał lat 22 i śrąm przez gębę. TrepNekLibDworz 468.
– Druga, śklarka, na tymże cmyntarzu. TrepNekLibDworz 429.
patrz: ŚKLARKA
– NOWAKOWSKI [...] Po ślachecku w delurze chadzał. TrepNekLibDworz 251.
patrz: ŚLACHECKI
– On, szedszy do stodoły w tęm domu, obiesieł się na pasie u ślęmięnia anno 1598, o częm wszytko miasto wiedziało. TrepNekLibDworz 347.
– NOGAWSKI, czasem NOGACKI, zwał się Jadam, ślosarzów syn z Paczanowa. TrepNekLibDworz 250.
– Ja za trafunkiem z jmcią panem Samuelem Trepką przyszedłem do malarza tego, które począł zakrywać, byśmy nie obaczyli, ale widzieliśmy tę rzecz, że nowo fingowaną to tak tworzyli. TrepNekLibDworz 690lw.
– Ukazował, powiedał [Wesołowski], i autęntyk zmyślony jakiś, jako tym szalbierzom nietrudno. TrepNekLibDworz 418.
patrz: TRUDNO
– Beł [Maciejowski] potym kilkanaście lat na chałupie w Czaplach Wielkich u p. Trepki. TrepNekLibDworz 221.
patrz: U
– NOWAKOWSKI [...] Po ślachecku w delurze chadzał. TrepNekLibDworz 251.
patrz: USARSKI
– ROZBICKI zowie się chłopski syn. Z Mazosz się być udawał, a wiadomy tam powiedał, że nieprawdę udawał, iż w Mazoszu nie masz nigdziej, co by jego rodu beli, oprócz żeby chłop gdzie we wsi. TrepNekLibDworz 320.
patrz: WIADOMY
– Dopowiedziano ojcu tej paniej, iż ten Szpiegowski (który Widzianoskim pod czas się zwał) bywał u paniej na każdą noc na rozmowy i widowano go dowodnie do niej chodząc. TrepNekLibDworz 395.
– Ukazował, powiedał [Wesołowski], i autęntyk zmyślony jakiś, jako tym szalbierzom nietrudno. TrepNekLibDworz 418.
patrz: ZMYŚLONY
– OLSZOWSKI mianował się Stanisław, chłopowsko skądsi zapadło na Podolu, żeby tam, gdzie rodu jego nie znają, mógł ujść za ślachcica. TrepNekLibDworz 258.
patrz: ZNAĆ