Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BystrzInfAstron 1743 oryginał
JNFORMACYA ASTRONOMICZNA. O NIEBIESKICH LUMINARZACH Y ICH NIEBIOSACH

https://polona.pl/item-view/964fb2b2-9df4-4ab3-b596-8b8799cf5832?page=88
Odnotowano 112 cytatów z tego źródła
– Od wszelkich suppozycyi, kreślenia, kalkulacyi, własnych Astronomom, osobliwie względem obrotow niebieskich, superseduię: boby mi y słow nie stało w Polskim ięzyku, na wyrażenie tych abstrakcyi. BystrzInfAstron K1.
patrz: ABSTRAKCJA
– Trafia się: że nim prawdziwy wschod słońca będzie, iuż nad choryzontem wydaie się słońce [...] Co pochodzi z abundancyi chumorow przygęstszych atmosfery. BystrzInfAstron L4.
patrz: ABUNDANCJA
– Chmury tak się przypadkiem adaptuią, iż mogą w sobie reprezentować słońce. BystrzInfAstron L4v.
– Xiężyc [...] nie iest gładko sferyczny, ale chropowato; rożnemi frakturami, wypukłościami, zagięciami, iak ziemia gorami y dolinami adaptowany. BystrzInfAstron K1v.
patrz: ADAPTOWANY
– Przez addycyą złącz liczbę epakty z liczbą miesięcy. BystrzInfAstron N4.
patrz: ADDYCJA
– [Planety] rożną formą substancyalną, accydensami, własnościami, á zátym náturą są nadáne. BystrzInfAstron M1v.
patrz: AKCYDENS
– We wszystkich rzeczach sublunarnych według odmiany Xsiężyca, dzieie się alteracya. BystrzInfAstron L1.
patrz: ALTERACJA
– W melancholikach y Flegmatykach przez poburzenie melancholicznego humoru, sprawuie [Saturn] alteracye hipokondryczne. BystrzInfAstron M3v.
patrz: ALTERACJA
– Alternata elewacyi y depresyi Xiężyca regularnie dzieie się co miesiąc pod każdym znakiem Zodyaka. BystrzInfAstron K4v.
patrz: ALTERNATA
– Rzecz lubo naypolerownieysza na przykład zwierciadło, że żadnych angułow y anfraktow nie ma [...] dla tego iednę tylko postać w sobie maluie słońca. BystrzInfAstron K2.
patrz: ANFRAKT
– Xiężyc [...] Jest wielkiemi anfraktami akkomodowany, iak gdyby to z płaskich, to z wypukłych wydrożonych zwierciadeł [...] był złożony. BystrzInfAstron K2.
patrz: ANFRAKT
– Rzecz lubo naypolerownieysza na przykład zwierciadło, że żadnych angułow y anfraktow nie ma [...] dla tego iednę tylko postać w sobie maluie słońca. BystrzInfAstron K2.
patrz: ANGUŁ
– Trafia się: że dwa albo trzy słońca się razem pokażą, ktora apparencya zowiesię parelia. BystrzInfAstron L4v.
patrz: APARENCJA
– SS Aniołowie a czasem y Swięci pańscy przebywaią przy swoich Apparycyach na ziemi, bez uymy Szczęścia Swego. BystrzInfAstron M3v.
patrz: APARYCJA
– Gdy Saturn wschodzi albo zachodzi z gwiazdą pierwszey wielkości Argonawy konstelacyi południowey, iż oznacza suszą. BystrzInfAstron O3v.
patrz: ARGONAWA
– Chcąc illuminować arkus tryumfalny [...] każ z drzewa powyrabiać tabulaty. BystrzInfAstron Q2.
patrz: ARKUS
– Przedziel na dwie części rowne, ten arkus cyrkułu od punktu do punktu. BystrzInfAstron O1-O1v.
patrz: ARKUS
– Przez aspekt luminarzow rozumieią Astronomowie tę albo owę dystynkcyą iednego od drugiego, respektem Zodyaku. BystrzInfAstron M1.
patrz: ASPEKT
– Drugi aspekt iest szesny: gdy ieden Planeta od drugiego szostą częścią całego zodyaku, to iest 60. gradusami swego cyrkułu iest odległy. BystrzInfAstron M1.
patrz: ASPEKT
– Pięcioraki aspekt Planet między sobą [...] naywięcey sprawuią alteracye, odmiany powietrza: osobliwie iednak aspekt złączenia, Oppozycyi y kwadratury. BystrzInfAstron O2v.
patrz: ASPEKT
– Zwykli Astronomowie uncyami albo palcami wielkość zaćmienia wymierzać. BystrzInfAstron K3v.
patrz: ASTRONOM
– Przez Astronomią rozumie się umieiętność o Niebiosach y luminarzach Niebieskich co do ich konstytucyi, istoty, y własności. BystrzInfAstron K1.
patrz: ASTRONOMIA
– Własność pierwsza iest Słońca: oświecać ziemię, zagrzewać, y przez influencyą swoię pożyteczną czynić. Tudziesz przez attemperacyą własności inszych planet, rożne z nimi skutki sprawiać. BystrzInfAstron L1v.
– Zgołá że od Xiężyca ku pełni się máiącemu, dáley większe wapory y wilgotne exchalácye nápełniáią Atmosferę y wszystkie ziemne rzeczy, á niżeli około nowiu ku pierwszey y ostatniey kwadrze. BystrzInfAstron L1.
patrz: ATMOSFERA
– Kometa ma mieysce nad atmosferą, przydłużey się pali, albo swieci [...] opak zaś atmosferne ogniste exhalacye. BystrzInfAstron N3.
patrz: ATMOSFERNY
– Scyntylacya zaś gwiazd, to iest drzenie światła y miganie w oku ludzkim, pochodzi to z subtelnych proszkow, atomow po atmosferze rozpierzchłych y unoszących się. BystrzInfAstron M4v.
patrz: ATOM
– Od aequinoctium wiosnowego do solstitium letniego dłużey się bawi słońce; bo bieg swoy sprawuie przez dni 185. A niżeli od aequinoctium Jesiennego do solstitium zimowego: bo ten bieg sprawuie tylko przez dni 178. BystrzInfAstron L2.
– Kto [...] twarzy biało rumianey [...] wesoły odważny. BystrzInfAstron V/ XVI.
– Kolor komety to bladawy iák w Xięzycu, to żołtawy iák w Wenusię [!] [...] się wydáie. BystrzInfAstron N2v.
patrz: BLADAWY
– Raz ogniste, drugi raz złotawe, inny purpurowe, inny blade, álbo siniáwe wydáie się słońce. BystrzInfAstron L4.
patrz: BLADY, BLADY, BLIADY
– Druga Xiężyca iest własność iż własnego nie ma swiatła, ale wziętym od słońca, przyswieca ziemi blaskiem. BystrzInfAstron K2.
patrz: BLASK
– Luminarze niebieskie y ich niebiosa są dwoiákiego gatunku, iedne stałe y iednostayne, to iest gwiazdy, drugie niestałe y błąkaiące się, to iest Planety. BystrzInfAstron K1.
– Toć y do naboiu mieysce w mozdzierzu być powinno daleko mnieyszey cyrkumferencyi, á niżeli mieysce dla osadzenia bomby. BystrzInfAstron P2.
patrz: BOMBA
– Wychodzący quotus z tey dywizyi oznacza liczbę funtow prochu do naboiu mozdzierza, proporcyonalnego bombie. BystrzInfAstron P2.
patrz: BOMBA
– Sposob drugi [obliczania nowiu] nayłatwieyszy obacz w brewiarzu kalendarza. BystrzInfAstron N4.
patrz: BREWIARZ
– Figura komet bywa rozmaita: to okrągła nakształt słonecznika: to podługowata nakształt miecza, rożna, miotły, brodata, ogoniasta & c. BystrzInfAstron N2v.
patrz: BRODATY
– Codziennie y po zachodzie á widno, tákże przed wschodem; tego mroku y brzasku słońca racya iest. BystrzInfAstron L4v.
patrz: BRZASK
– Baran, Byka poprzedza, Po Bliźniętach Raki. BystrzInfAstron N1v.
patrz: BYK
– Osma [konstelacja] Centaur z gwiazd 37. BystrzInfAstron N1v.
patrz: CENTAUR
– Przez ten punkt przeciętego arkusa, przez drugi punkt centru poprowadz prostą linią. BystrzInfAstron O1 - O1v.
patrz: CENTR, CENTRUM
– Trzeci obrot słońca [...] iest obracania się całey sfery słońca około swego centrum [...] nakształt kuli, do kręgli rzuconey y toczącey się po ziemi. BystrzInfAstron L2v.
patrz: CENTR, CENTRUM
– Chmury tey álbo inney figury y koloru nie mogą być uniwersalnym znakiem prognostykow, oprocz deszczu, gradow, piorunow następuiących. BystrzInfAstron N3.
– Makuły y plámy z ebullicyi ognistych exhalacyi pochodzące, przez szrodek sfery dwa razy do roku prostą linią iák dyameter prezentuią, przez dni prawie 14. Ta bowiem chmurzysta linia czyli plamisty słońca dyameter [...] co raz się nákrzywia ku pułnocy. BystrzInfAstron L2v.
patrz: CHMURZYSTY
– Dopuszcza tákże częstokroć Bog rożne ná niebie apparycye, y ogniste planet exhalacye, [...] ná oswiadczenie prowidencyi swoiey. Iáko to, gdy Izraela z Egiptu idącego poprzedzała kolumna odnista w nocy, á kolumna chmurzysta we dnie. BystrzInfAstron N3.
patrz: CHMURZYSTY
– Dwanaście razy wschodzi z słońcem, dwanaście zachodzi. Bo każdego roku swego, słońce dopędza Iowiszá ná wschodnim Choryzoncie y zachodnim. BystrzInfAstron M3.
– Piąta prawda: iż ná ktorym choryzoncie trafi się zaćmienie Xiężyca, wszyscy iednakowo y iednostaynie widzieć ie mogą, oprocz pochmurney chwili. BystrzInfAstron K3v.
– Ná iákiey rzeczy płaskiey ná przykład tablicy choryzontalnie położoney ocyrkluy kilka lub kilkanaście cyrkułow znacznych z iednego centrum, mnieyszych y większych niedaleko od siebie odleglyvch. BystrzInfAstron O1.
– Tak iáko gdy zá Jozuego stánęło słońce y Xiężyc, gdy zá Ezechiasza dziesiącią liniami się cofnęło słońce: gdy przy męce Chrystusowey Xiężyca y słońca razem było zaćmienie, to ewenta lubo z istoty náturalne, przecież z okoliczności były cudowne. BystrzInfAstron N3.
patrz: CUDOWNY
– W Czerwcu słońca od ziemi distancya iest większa, ktora się zowie Apogaeum. BystrzInfAstron L3.
patrz: CZERWIEC
– Gdy tedy szerokości Xiężyca w pełni zostáiącego trzy ná przykład części ćmić się maią, [astronomowie] piszą, iż zaćmienie będzie ná trzy palce. Gdy się go połowa ćmić będzie, piszą zaćmienie ná 6. palcy. BystrzInfAstron K3v.
– Záczym ta defekcya światłá, niepowinnaby się zwáć zaćmieniem słońca, ále zaćmieniem ziemi [...]. BystrzInfAstron L3.
patrz: DEFEKCJA
– [...] iáko y Xiężyc, maią swoie nowie, kwadry, pełnie, inkrement y dekrement światła [planety]. BystrzInfAstron M.
patrz: DEKREMENT
– Ná początku zaś Marca ta krzywawość co raz się przez trzy nástepuiące miesiące Marzec, Kwiecień y Mai prostuie; ták, że ná końcu Maiu [!] znowu prostą linią formuią w sferze słoneczney plamiste skazy. J znowu ta linia dyametralna przez trzy miesięce [!] Czerwiec, Lipiec y Sierpień co raz bardziey się nákrzywia ku południowi. A przez drugie trzy miesiące Wrzesień, Pazdziernik, Listopad prostuie. BystrzInfAstron L2v.
– Naydłuższy czas trwania komety był rok, ktora się za swiadectwem Jozefa Zydowina nad Jerozolimą pokazała przed iey zburzeniem. Jnnych duracya dáleko krotsza się liczyła. BystrzInfAstron N2v.
patrz: DURACJA
– [...] słońce wymierza godzinę dwanastą, to iest samo południe. BystrzInfAstron O.
patrz: DWANASTY
– Dziewiąta [konstelacja] Łabędź z gwiazd 20. BystrzInfAstron N1v.
patrz: DZIEWIĄTY
– Ze zaś codziennie y po zachodzie á widno, tákże przed wschodem; tego mroku y brzasku słońca racya iest. Jż nim nad choryzont wynidzie słońce promienie swoie w gorę rzuca, y oswieca atmosferę, á zatym przed wschodem dzionek czyni. BystrzInfAstron L4v.
patrz: DZIONEK
– Co się tycze odległości od ziemi? ta że nie iest zawsze iednakowa dla excentrycznego obrotu swego respektem ziemi, ále ná 180. razy znaczniey się mieni, według liczby gradusow semicyrkułu drogi Xiężyca. BystrzInfAstron K4v .
– Ognie tryumfalne ktorych Indzinierowie zażywaią w Feiewerkách są Race, młynki, puszki [...]. BystrzInfAstron P4.
– Samo Niebo firmamentowe, y gwiazdy ná nim osadzone, tákże Planety według własney sobie koordynacyi objectum bedą teraźnieyszey informacyi. BystrzInfAstron K-Kv.
– Xiężyc [...] nie iest gładko sferyczny, ále chropowato; rożnemi frakturami, wypukłościami, zagięcinami [!], iák ziemia gorami y dolinámi ádaptowany. BystrzInfAstron Kv.
patrz: FRAKTURA
– Luminarze niebieskie y ich niebiosa są dwoiákiego gatunku , iedne stałe y iednostayne, to iest gwiazdy, drugie niestałe y błąkaiące się, to iest Planety. BystrzInfAstron K1.
patrz: GATUNEK
– Chmury tey álbo inney figury y koloru nie mogą być uniwersalnym znakiem prognostykow, oprocz deszczu, gradow, piorunow następuiących. BystrzInfAstron N3.
patrz: GRAD
– W melancholikach y Flegmatykach przez poburzenie melancholicznego humoru, sprawuie [Saturn] alteracye hipokondryczne. BystrzInfAstron M3v.
– Ten proch iest massa z saletry, siárki, y węgli zmięszana, pod pewną tych trzech ingredyencyi miarą ugranizowana. BystrzInfAstron O2.
– Ná ostatek co raz bardziey umykáiąc pułsferza iasnego, á nadstáwuiąc ciemnego, poty dochodzi swoim obrotem słońca, poki złączywszy się z nim drugiego nie uczyni nowiu: tym sposobem wszystkie inne sprawuiąc rewolucye to iest miesiące swoie, wydzieláiąc nowie, pełnie, kwadry. BystrzInfAstron K2v.
patrz: KWADRA
– Te exhalacye ogniste, ktore ná atmosferze zapalone apparencyą sprawuią: iákie są błyskáwice, pioruny, latawce, gwiazdy spadaiące, nie są komety. BystrzInfAstron N3.
patrz: LATAWIEC
– Ktorey státeczney appárencyi mákuł słonecznych nie insza dáć się może racya, tylko sfery słoneczney libracya co rocznia od południa ku pułnocy y od pułnocy ku południowi. Ták iáko Xiężyca co miesięczna dzieie się libracya od wschodu ku zachodowi. BystrzInfAstron L3.
patrz: LIBRACJA
– Makuły y plámy z ebullicyi ognistych exhalacyi pochodzące, przez szrodek sfery dwa razy do roku prostą linią iák dyameter prezentuią, przez dni prawie 14. Ta bowiem chmurzysta linia czyli plamisty słońca dyameter [...] co raz się nákrzywia ku pułnocy. BystrzInfAstron L2v.
patrz: LINIA
– Przez Astronomią rozumie się umieiętność o Niebiosach y luminarzach Niebieskich co do ich konstytucyi, istoty, y własności; iáko to figury, wielkości, obrotu, odległości, światła, záćmienia, influencyi, y innych przypadkow sobie przyzwoitych. BystrzInfAstron K.
patrz: LUMINARZ
– ...ná iáki czas ziawiły się [nowe gwiazdy] [...] Jáko to w roku 1600. w konstellacyi łábędzia. W roku 1604. w konstellacyi Węzownika. BystrzInfAstron N3v.
patrz: ŁABĘDŹ
– Dziewiąta [konstelacja] Łabędź z gwiazd 20. BystrzInfAstron N1v.
patrz: ŁABĘDŹ
– Jest przymiotu zimnego y zaraźliwego: w melancholikach y Flegmatykach przez poburzenie melancholicznego humoru, sprawuie alteracye hipokondryczne. BystrzInfAstron M3v.
– Alternata elewacyi y depresyi Xiężyca regularnie dzieie się co miesiąc pod każdym znakiem Zodyaka. BystrzInfAstron K4v.
– Scyntyllacya zaś gwiazd, to iest drzenie światła y migánie w oku ludzkim, pochodzi to z subtelnych proszkow, atomow po atmosferze rozpierzchłych y unoszących się, przez ktore przebiiaiąc się gwiazdowe swiatło, miga się. BystrzInfAstron M4v.
– To z szybkiego gwiazd obrotu: iáko gdy dyamentem kto rusza, migáiącą widzi iego iasność. BystrzInfAstron N.
patrz: MIGAJĄCY
– Ze zaś codziennie y po zachodzie á widno, tákże przed wschodem; tego mroku y brzasku słońca racya iest. BystrzInfAstron L4v.
patrz: MROK
– J że [słońce] ná rosistey atmosferze promienie swoie nadłamuiąc, iák przez szkło auctivum, przyczynia wielkości swoiey. BystrzInfAstron L3.
– Trafia się: że nim prawdziwy wschod słońca będzie, iuż nad choryzontem [!] wydáie się słońce. A zá tym czasem słońce prędzey wznidzie, niż powinno. Co pochodzi z abundancyi chumorow [!] przygęstszych atmosfery; ná ktorych nadłamuią się promienie słoneczne, y ták nadłamane wpadáiąc w oko ludzkie, tak pokazuią słońce gdzie go nie masz. BystrzInfAstron L4.
– Ná końcu Maia álbo ná początku Czerwca, dla łátwieyszego ze skory obłupienia, z leszczyny, álbo z wierzby náucinai gáłązek grubych ná pálec [...]. BystrzInfAstron O2v.
– Dyameter Xiężyca dzielą [astronomowie] ná części 12. Z ktorych iednę, názywaią uncyą, álbo palcem. BystrzInfAstron K3v.
patrz: PALEC
– Jeżeli [...] w paleniu się trzeszczy, znáć że ordynaryiney soli dość ma w sobie [saletra]. BystrzInfAstron O2v.
– Jákie prożne obserwacye są: [...] Niedopary kłáść iaia pod kurę áby się prędzey wylęgły. BystrzInfAstron II/ III.
patrz: PARA
– Te [gwiazdy] według dystynkcyi swiatła y wielkości dzielą się ná sześć partyi. BystrzInfAstron N1.
patrz: PARTIA
– Według rożnego aspektu swego z słońcem, mniey więcey rożnego czasu partycypuią [planety] z słonecznego swiatła. BystrzInfAstron M1.
– JNFORMACYA III. O piąciu innych Planetach. BystrzInfAstron L4v.
patrz: PIĘĆ
– Tym wszystkim piąciu Planetom własność pospolita iest pierwsza. BystrzInfAstron L4v.
patrz: PIĘĆ
– Mars [...] influencyą swoią sprawuie inklinacyą do złości, zemsty, poburzaiąc w człowieku choleryczny humor. BystrzInfAstron M2v.
patrz: POBURZAĆ
– Jowisz gdy wschodzi z zaiącem [...] lecie ciepło pomnaża Gdy ze Lwem, iż poburza wiatry. BystrzInfAstron O3v.
patrz: POBURZAĆ
– Jest [Saturn] przymiotu zimnego i zaraźliwego: w melancholikach y Flegmatykach przez poburzenie melancholicznego humoru, sprawuie alteracye hipokondryczne. BystrzInfAstron M3v.
patrz: POBURZENIE
– Ku pełni [księżyca] bardziey wzmagaią się paroxyzmy osobliwie puchliny, kátáry, rány dla przymnożenia y poburzenia złych chumorow. BystrzInfAstron L1.
patrz: POBURZENIE
– Wszystkie gwiazdy podobniey że są figury sferyczney: ponieważ takie się oku wydáią. BystrzInfAstron M4v.
– Bo że Xiężyc iest pułsferzem polerowny nakształt źwierciadłá, álbo dyámentu. BystrzInfAstron K2.
patrz: POLEROWNY
– Atoli ieszcze tym się rożni miesiąc Xiężycowy polityczny od Astronomicznego, że astronomiczny oprocz dni 29. godzin 12, do zupełności swoiey liczy minut 44. ktore zániedbano w miesiącu politycznym. BystrzInfAstron 6.
– Bo kometa ma mieysce nad atmosferą, przydłużey się páli, álbo swieci, stateczniey y regularniey obrot swoy sprawuie, opak zaś atmosferne ogniste exhalacye. BystrzInfAstron N3.
– Trafia się: że nim prawdziwy wschod słońca będzie iuż nad choryzontem wydáie się słońce [...] Co pochodzi z abundancyi chumorow przygęstszych atmosfery... BystrzInfAstron L4.
patrz: PRZYGĘSTY
– Bo jako w człowieku nie wszystkie części ciała i humory są jednejże funkcji: atoli tak melancholiczny, choleryczny humor potrzebny do sustentancji życia ludzkiego, jako i krew: tak części użyteczne do przyjmowania pokarmu, nutrycji, jako i odrzucania ekskrementów. BystrzInfAstron M4.
– ...biesowska częstokroć do tego [wróżb] się przymięszywa kooperacya. BystrzInfAstron III/ XI.
– W szostey partyi są gwiazdy szostey wielkości, ktorych się liczy – 49. - Do ktorych przydáne inne 9. przymnieysze y przyciemnieysze, tákże inne 5. pochmurne y mgliste, wyniosą liczbę gwiazdy wszystkich - - - 1022. BystrzInfAstron N.
– ...nie maią się przypisywáć słońcu żadne niełáskáwe influencye, iako to pod czas kanikuły. BystrzInfAstron L1v.
– Bo ieżeli swieca iarzęca kilka funtowa, álbo przywiększa lampa, nieiaki czas przyswieca: dopieroż komety czyli nowe gwiazdy, z daleko doskonalszey materyi wyperfekcyonowane. BystrzInfAstron N3v.
– Drugi aspekt iest szesny: gdy ieden Planeta od drugiego szostą częścią całego zodyaku, to iest 60. gradusami swego cyrkułu iest odległy. BystrzInfAstron M1.
patrz: SZESNY
– Chcąc illuminować arkus tryumfalny [...] każ z drzewa powyrabiać tabulaty. BystrzInfAstron Q2.
patrz: TRYUMFALNY
– Wynalezienie linii południowey służy, to do ustáwiania kompasow, to stánowienia instrumentow astronomicznych obserwacyi planet służących, to zakłádania regularnie budynkow. etc. BystrzInfAstron O.
patrz: USTAWIANIE
– Przeto iednak nie neguie się ták Aniołom, iáko y duszom błogosłáwionym, á po sądnym dniu y ciałom uwielbionym, áby bez uszczerbku swoiey istoty y błogosławieństwa wiecznego nie wolno im lustrowáć luminarze niebieskie; ich konstytucyą, własności, przenikáć, y z ták przedziwnego stworzenia wielbić stworcę Boga. BystrzInfAstron M3v.
patrz: UWIELBIONY
– Codziennie y po zachodzie á widno, tákże przed wschodem; tego mroku y brzasku słońca racya iest. BystrzInfAstron L4v.
patrz: WIDNO
– Kto [...] Nosa wklęsłego [...] niepowsciągliwy. BystrzInfAstron V/ XVI.
patrz: WKLĘSŁY
– A zá tym y części słońca zachodnie pierwey wkraczaią w zaćmienie oczu ludzkich, á niżeli wschodnie. BystrzInfAstron L3v.
patrz: WKRACZAĆ
– ...iednoż objectum, to iest wkroczenie Xiężyca w umbrę ziemi, iednakowe spráwowáć powinno widzenie. BystrzInfAstron K3v.
patrz: WKROCZENIE
– Xiężyc [...] Jest wielkiemi anfraktami akkomodowany, iak gdyby to z płaskich, to z wypukłych wydrożonych zwierciadeł [...] był złożony. BystrzInfAstron K2.
– Rzecz lubo naypolerownieysza na przykład zwierciadło, że żadnych angułow y anfraktow nie ma [...] dla tego iednę tylko postać w sobie maluie słońca. BystrzInfAstron K2.
– Naydłuższy czas trwania komety był rok, ktora się za swiadectwem Jozefa Zydowina nad Jerozolimą pokazała przed iey zburzeniem. Jnnych duracya dáleko krotsza się liczyła. BystrzInfAstron N 2v.
patrz: ŻYDOWIN