Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 88 cytatów z tego źródła
– Od wszelkich suppozycyi, kreślenia, kalkulacyi, własnych Astronomom, osobliwie względem obrotow niebieskich, superseduię: boby mi y słow nie stało w Polskim ięzyku, na wyrażenie tych abstrakcyi. BystrzInfAstron K1.
– Trafia się: że nim prawdziwy wschod słońca będzie, iuż nad choryzontem wydaie się słońce [...] Co pochodzi z abundancyi chumorow przygęstszych atmosfery. BystrzInfAstron L4.
patrz: ABUNDANCJA
– Chmury tak się przypadkiem adaptuią, iż mogą w sobie reprezentować słońce. BystrzInfAstron L4v.
– Xiężyc [...] nie iest gładko sferyczny, ale chropowato; rożnemi frakturami, wypukłościami, zagięciami, iak ziemia gorami y dolinami adaptowany. BystrzInfAstron K1v.
patrz: ADAPTOWANY
– Przez addycyą złącz liczbę epakty z liczbą miesięcy. BystrzInfAstron N4.
patrz: ADDYCYJA
– [Planety] rożną formą substancyalną, accydensami, własnościami, á zátym náturą są nadáne. BystrzInfAstron M1v.
patrz: AKCYDENS
– We wszystkich rzeczach sublunarnych według odmiany Xsiężyca, dzieie się alteracya. BystrzInfAstron L1.
patrz: ALTERACYJA
– W melancholikach y Flegmatykach przez poburzenie melancholicznego humoru, sprawuie [Saturn] alteracye hipokondryczne. BystrzInfAstron M3v.
patrz: ALTERACYJA
– Alternata elewacyi y depresyi Xiężyca regularnie dzieie się co miesiąc pod każdym znakiem Zodyaka. BystrzInfAstron K4v.
patrz: ALTERNATA
– Rzecz lubo naypolerownieysza na przykład zwierciadło, że żadnych angułow y anfraktow nie ma [...] dla tego iednę tylko postać w sobie maluie słońca. BystrzInfAstron K2.
patrz: ANFRAKT
– Xiężyc [...] Jest wielkiemi anfraktami akkomodowany, iak gdyby to z płaskich, to z wypukłych wydrożonych zwierciadeł [...] był złożony. BystrzInfAstron K2.
patrz: ANFRAKT
– Rzecz lubo naypolerownieysza na przykład zwierciadło, że żadnych angułow y anfraktow nie ma [...] dla tego iednę tylko postać w sobie maluie słońca. BystrzInfAstron K2.
patrz: ANGUŁ
– Trafia się: że dwa albo trzy słońca się razem pokażą, ktora apparencya zowiesię parelia. BystrzInfAstron L4v.
patrz: APARENCYJA
– SS Aniołowie a czasem y Swięci pańscy przebywaią przy swoich Apparycyach na ziemi, bez uymy Szczęścia Swego. BystrzInfAstron M3v.
patrz: APARYCYJA
– Gdy Saturn wschodzi albo zachodzi z gwiazdą pierwszey wielkości Argonawy konstelacyi południowey, iż oznacza suszą. BystrzInfAstron O3v.
patrz: ARGONAWA
– Chcąc illuminować arkus tryumfalny [...] każ z drzewa powyrabiać tabulaty. BystrzInfAstron Q2.
patrz: ARKUS
– Przedziel na dwie części rowne, ten arkus cyrkułu od punktu do punktu. BystrzInfAstron O1-O1v.
patrz: ARKUS
– Przez aspekt luminarzow rozumieią Astronomowie tę albo owę dystynkcyą iednego od drugiego, respektem Zodyaku. BystrzInfAstron M1.
patrz: ASPEKT
– Pięcioraki aspekt Planet między sobą [...] naywięcey sprawuią alteracye, odmiany powietrza: osobliwie iednak aspekt złączenia, Oppozycyi y kwadratury. BystrzInfAstron O2v.
patrz: ASPEKT
– Drugi aspekt iest szesny: gdy ieden Planeta od drugiego szostą częścią całego zodyaku, to iest 60. gradusami swego cyrkułu iest odległy. BystrzInfAstron M1.
patrz: ASPEKT
– Zwykli Astronomowie uncyami albo palcami wielkość zaćmienia wymierzać. BystrzInfAstron K3v.
patrz: ASTRONOM
– Przez Astronomią rozumie się umieiętność o Niebiosach y luminarzach Niebieskich co do ich konstytucyi, istoty, y własności. BystrzInfAstron K1.
– Własność pierwsza iest Słońca: oświecać ziemię, zagrzewać, y przez influencyą swoię pożyteczną czynić. Tudziesz przez attemperacyą własności inszych planet, rożne z nimi skutki sprawiać. BystrzInfAstron L1v.
– Zgołá że od Xiężyca ku pełni się máiącemu, dáley większe wapory y wilgotne exchalácye nápełniáią Atmosferę y wszystkie ziemne rzeczy, á niżeli około nowiu ku pierwszey y ostatniey kwadrze. BystrzInfAstron L1.
patrz: ATMOSFERA
– Kometa ma mieysce nad atmosferą, przydłużey się pali, albo swieci [...] opak zaś atmosferne ogniste exhalacye. BystrzInfAstron N3.
patrz: ATMOSFERNY
– Scyntylacya zaś gwiazd, to iest drzenie światła y miganie w oku ludzkim, pochodzi to z subtelnych proszkow, atomow po atmosferze rozpierzchłych y unoszących się. BystrzInfAstron M4v.
patrz: ATOM
– Od aequinoctium wiosnowego do solstitium letniego dłużey się bawi słońce; bo bieg swoy sprawuie przez dni 185. A niżeli od aequinoctium Jesiennego do solstitium zimowego: bo ten bieg sprawuie tylko przez dni 178. BystrzInfAstron L2.
– Kto [...] twarzy biało rumianey [...] wesoły odważny. BystrzInfAstron V/ XVI.
– Kolor komety to bladawy iák w Xięzycu, to żołtawy iák w Wenusię [!] [...] się wydáie. BystrzInfAstron N2v.
patrz: BLADAWY
– Raz ogniste, drugi raz złotawe, inny purpurowe, inny blade, álbo siniáwe wydáie się słońce. BystrzInfAstron L4.
patrz: BLADY, BLADY, BLIADY
– Druga Xiężyca iest własność iż własnego nie ma swiatła, ale wziętym od słońca, przyswieca ziemi blaskiem. BystrzInfAstron K2.
patrz: BLASK
– Luminarze niebieskie y ich niebiosa są dwoiákiego gatunku, iedne stałe y iednostayne, to iest gwiazdy, drugie niestałe y błąkaiące się, to iest Planety. BystrzInfAstron K1.
– Toć y do naboiu mieysce w mozdzierzu być powinno daleko mnieyszey cyrkumferencyi, á niżeli mieysce dla osadzenia bomby. BystrzInfAstron P2.
patrz: BOMBA
– Wychodzący quotus z tey dywizyi oznacza liczbę funtow prochu do naboiu mozdzierza, proporcyonalnego bombie. BystrzInfAstron P2.
patrz: BOMBA
– Sposob drugi [obliczania nowiu] nayłatwieyszy obacz w brewiarzu kalendarza. BystrzInfAstron N4.
patrz: BREWIJARZ
– Figura komet bywa rozmaita: to okrągła nakształt słonecznika: to podługowata nakształt miecza, rożna, miotły, brodata, ogoniasta & c. BystrzInfAstron N2v.
patrz: BRODATY
– Codziennie y po zachodzie á widno, tákże przed wschodem; tego mroku y brzasku słońca racya iest. BystrzInfAstron L4v.
patrz: BRZASK
– Baran, Byka poprzedza, Po Bliźniętach Raki. BystrzInfAstron N1v.
patrz: BYK
– Osma [konstelacja] Centaur z gwiazd 37. BystrzInfAstron N1v.
– Trzeci obrot słońca [...] iest obracania się całey sfery słońca około swego centrum [...] nakształt kuli, do kręgli rzuconey y toczącey się po ziemi. BystrzInfAstron L2v.
patrz: CENTR, CENTRUM
– Przez ten punkt przeciętego arkusa, przez drugi punkt centru poprowadz prostą linią. BystrzInfAstron O1 - O1v.
patrz: CENTR, CENTRUM
– Chmury tey álbo inney figury y koloru nie mogą być uniwersalnym znakiem prognostykow, oprocz deszczu, gradow, piorunow następuiących. BystrzInfAstron N3.
– Dopuszcza tákże częstokroć Bog rożne ná niebie apparycye, y ogniste planet exhalacye, [...] ná oswiadczenie prowidencyi swoiey. Iáko to, gdy Izraela z Egiptu idącego poprzedzała kolumna odnista w nocy, á kolumna chmurzysta we dnie. BystrzInfAstron N3.
patrz: CHMURZYSTY
– Makuły y plámy z ebullicyi ognistych exhalacyi pochodzące, przez szrodek sfery dwa razy do roku prostą linią iák dyameter prezentuią, przez dni prawie 14. Ta bowiem chmurzysta linia czyli plamisty słońca dyameter [...] co raz się nákrzywia ku pułnocy. BystrzInfAstron L2v.
patrz: CHMURZYSTY
– Piąta prawda: iż ná ktorym choryzoncie trafi się zaćmienie Xiężyca, wszyscy iednakowo y iednostaynie widzieć ie mogą, oprocz pochmurney chwili. BystrzInfAstron K3v.
– Dwanaście razy wschodzi z słońcem, dwanaście zachodzi. Bo każdego roku swego, słońce dopędza Iowiszá ná wschodnim Choryzoncie y zachodnim. BystrzInfAstron M3.
– Ná iákiey rzeczy płaskiey ná przykład tablicy choryzontalnie położoney ocyrkluy kilka lub kilkanaście cyrkułow znacznych z iednego centrum, mnieyszych y większych niedaleko od siebie odleglyvch. BystrzInfAstron O1.
– W Czerwcu słońca od ziemi distancya iest większa, ktora się zowie Apogaeum. BystrzInfAstron L3.
patrz: CZERWIEC
– Gdy tedy szerokości Xiężyca w pełni zostáiącego trzy ná przykład części ćmić się maią, [astronomowie] piszą, iż zaćmienie będzie ná trzy palce. Gdy się go połowa ćmić będzie, piszą zaćmienie ná 6. palcy. BystrzInfAstron K3v.
– Záczym ta defekcya światłá, niepowinnaby się zwáć zaćmieniem słońca, ále zaćmieniem ziemi [...]. BystrzInfAstron L3.
patrz: DEFEKCJA
– [...] iáko y Xiężyc, maią swoie nowie, kwadry, pełnie, inkrement y dekrement światła [planety]. BystrzInfAstron M.
patrz: DEKREMENT
– Dziewiąta [konstelacja] Łabędź z gwiazd 20. BystrzInfAstron N1v.
patrz: DZIEWIĄTY
– Ognie tryumfalne ktorych Indzinierowie zażywaią w Feiewerkách są Race, młynki, puszki [...]. BystrzInfAstron P4.
– Samo Niebo firmamentowe, y gwiazdy ná nim osadzone, tákże Planety według własney sobie koordynacyi objectum bedą teraźnieyszey informacyi. BystrzInfAstron K-Kv.
– Xiężyc [...] nie iest gładko sferyczny, ále chropowato; rożnemi frakturami, wypukłościami, zagięcinami [!], iák ziemia gorami y dolinámi ádaptowany. BystrzInfAstron Kv.
patrz: FRAKTURA
– Luminarze niebieskie y ich niebiosa są dwoiákiego gatunku , iedne stałe y iednostayne, to iest gwiazdy, drugie niestałe y błąkaiące się, to iest Planety. BystrzInfAstron K1.
patrz: GATUNEK
– Chmury tey álbo inney figury y koloru nie mogą być uniwersalnym znakiem prognostykow, oprocz deszczu, gradow, piorunow następuiących. BystrzInfAstron N3.
patrz: GRAD
– W melancholikach y Flegmatykach przez poburzenie melancholicznego humoru, sprawuie [Saturn] alteracye hipokondryczne. BystrzInfAstron M3v.
– Ten proch iest massa z saletry, siárki, y węgli zmięszana, pod pewną tych trzech ingredyencyi miarą ugranizowana. BystrzInfAstron O2.
– Te exhalacye ogniste, ktore ná atmosferze zapalone apparencyą sprawuią: iákie są błyskáwice, pioruny, latawce, gwiazdy spadaiące, nie są komety. BystrzInfAstron N3.
patrz: LATAWIEC
– Ktorey státeczney appárencyi mákuł słonecznych nie insza dáć się może racya, tylko sfery słoneczney libracya co rocznia od południa ku pułnocy y od pułnocy ku południowi. Ták iáko Xiężyca co miesięczna dzieie się libracya od wschodu ku zachodowi. BystrzInfAstron L3.
patrz: LIBRACJA
– Makuły y plámy z ebullicyi ognistych exhalacyi pochodzące, przez szrodek sfery dwa razy do roku prostą linią iák dyameter prezentuią, przez dni prawie 14. Ta bowiem chmurzysta linia czyli plamisty słońca dyameter [...] co raz się nákrzywia ku pułnocy. BystrzInfAstron L2v.
patrz: LINIA
– Dziewiąta [konstelacja] Łabędź z gwiazd 20. BystrzInfAstron N1v.
patrz: ŁABĘĆ
– ...ná iáki czas ziawiły się [nowe gwiazdy] [...] Jáko to w roku 1600. w konstellacyi łábędzia. W roku 1604. w konstellacyi Węzownika. BystrzInfAstron N3v.
patrz: ŁABĘĆ
– Alternata elewacyi y depresyi Xiężyca regularnie dzieie się co miesiąc pod każdym znakiem Zodyaka. BystrzInfAstron K4v.
– Dyameter Xiężyca dzielą [astronomowie] ná części 12. Z ktorych iednę, názywaią uncyą, álbo palcem. BystrzInfAstron K3v.
patrz: PALEC
– Jeżeli [...] w paleniu się trzeszczy, znáć że ordynaryiney soli dość ma w sobie [saletra]. BystrzInfAstron O2v.
– Jákie prożne obserwacye są: [...] Niedopary kłáść iaia pod kurę áby się prędzey wylęgły. BystrzInfAstron II/ III.
patrz: PARA
– Według rożnego aspektu swego z słońcem, mniey więcey rożnego czasu partycypuią [planety] z słonecznego swiatła. BystrzInfAstron M1.
– Te [gwiazdy] według dystynkcyi swiatła y wielkości dzielą się ná sześć partyi. BystrzInfAstron N1.
patrz: PARTYJA
– JNFORMACYA III. O piąciu innych Planetach. BystrzInfAstron L4v.
patrz: PIĘĆ
– Tym wszystkim piąciu Planetom własność pospolita iest pierwsza. BystrzInfAstron L4v.
patrz: PIĘĆ
– Jowisz gdy wschodzi z zaiącem [...] lecie ciepło pomnaża Gdy ze Lwem, iż poburza wiatry. BystrzInfAstron O3v.
patrz: POBURZAĆ
– Mars [...] influencyą swoią sprawuie inklinacyą do złości, zemsty, poburzaiąc w człowieku choleryczny humor. BystrzInfAstron M2v.
patrz: POBURZAĆ
– Jest [Saturn] przymiotu zimnego i zaraźliwego: w melancholikach y Flegmatykach przez poburzenie melancholicznego humoru, sprawuie alteracye hipokondryczne. BystrzInfAstron M3v.
patrz: POBURZENIE
– Ku pełni [księżyca] bardziey wzmagaią się paroxyzmy osobliwie puchliny, kátáry, rány dla przymnożenia y poburzenia złych chumorow. BystrzInfAstron L1.
patrz: POBURZENIE
– Wszystkie gwiazdy podobniey że są figury sferyczney: ponieważ takie się oku wydáią. BystrzInfAstron M4v.
– Bo że Xiężyc iest pułsferzem polerowny nakształt źwierciadłá, álbo dyámentu. BystrzInfAstron K2.
patrz: POLEROWNY
– Atoli ieszcze tym się rożni miesiąc Xiężycowy polityczny od Astronomicznego, że astronomiczny oprocz dni 29. godzin 12, do zupełności swoiey liczy minut 44. ktore zániedbano w miesiącu politycznym. BystrzInfAstron 6.
– Kometa ma mieysce nad atmosferą, przydłużey się pali, albo swieci [...] opak zaś atmosferne ogniste exhalacye. BystrzInfAstron N3.
patrz: PRZYDŁUGO
– Drugi aspekt iest szesny: gdy ieden Planeta od drugiego szostą częścią całego zodyaku, to iest 60. gradusami swego cyrkułu iest odległy. BystrzInfAstron M1.
patrz: SZESNY
– Chcąc illuminować arkus tryumfalny [...] każ z drzewa powyrabiać tabulaty. BystrzInfAstron Q2.
patrz: TRYUMFALNY
– Wynalezienie linii południowey służy, to do ustáwiania kompasow, to stánowienia instrumentow astronomicznych obserwacyi planet służących, to zakłádania regularnie budynkow. etc. BystrzInfAstron O.
patrz: USTAWIANIE
– Przeto iednak nie neguie się ták Aniołom, iáko y duszom błogosłáwionym, á po sądnym dniu y ciałom uwielbionym, áby bez uszczerbku swoiey istoty y błogosławieństwa wiecznego nie wolno im lustrowáć luminarze niebieskie; ich konstytucyą, własności, przenikáć, y z ták przedziwnego stworzenia wielbić stworcę Boga. BystrzInfAstron M3v.
patrz: UWIELBIONY
– Codziennie y po zachodzie á widno, tákże przed wschodem; tego mroku y brzasku słońca racya iest. BystrzInfAstron L4v.
patrz: WIDNO
– Xiężyc [...] Jest wielkiemi anfraktami akkomodowany, iak gdyby to z płaskich, to z wypukłych wydrożonych zwierciadeł [...] był złożony. BystrzInfAstron K2.
– Rzecz lubo naypolerownieysza na przykład zwierciadło, że żadnych angułow y anfraktow nie ma [...] dla tego iednę tylko postać w sobie maluie słońca. BystrzInfAstron K2.
– Naydłuższy czas trwania komety był rok, ktora się za swiadectwem Jozefa Zydowina nad Jerozolimą pokazała przed iey zburzeniem. Jnnych duracya dáleko krotsza się liczyła. BystrzInfAstron N 2v.
patrz: ŻYDOWIN