Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SzumInw 1706 wydanie wtórne
Gdański inwentarz … z 1706 roku.

Odnotowano 105 cytatów z tego źródła
– Abęcadło dla kucharek [spis książek]. SzumInw 73.
– Deczyma z czarnego burstynu albo agatu. SzumInw 42.
patrz: ACHAT, AGAT, AGAT
– 1 ksioska, Akty nabozne iędne oprawne, a drugie nieoprawne. 1 Akty codzienne. SzumInw 74.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– 1 Akty strzeliste, słuzocze do zabaw koszdego dnia. SzumInw 74.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– 2 sznurky perełek niewielkich, uriianskych, koszdy z nich wrasz mierząc y ięst długi łokci 31/2, y dwa achtentęlę. SzumInw 42.
patrz: ACHTENTEL
– 1 zwierciadłko w zułwy koscy oprawnę, szribrne zawiasky y aczek przy nim. SzumInw 57.
– 1 recznyczek w iadamaskowy wzur, cienky, długi. SzumInw 61.
– Z gibsu obrazek Narodzenia Panskiego, y pod tym Agnus Dey. SzumInw 44.
patrz: AGNUS
– Cztery obrazky z relykwiiamy za skłem [...] y ięden Agnus Dey mały ręlikwiiarzyk. SzumInw 44.
patrz: AGNUS
– 1 więlkię Agnusz Dęiey z obu stron za skłęm, w białych romach. SzumInw 44.
patrz: AGNUS
– 1 garnek o 3 kwatery, 2 garky o albię [!]. SzumInw 50.
patrz: ALBA, ALBA, HALBA
– 1 Konewka większa nisz alba, węwnątrsz złocista. SzumInw 45.
patrz: ALBA, ALBA, HALBA
– 2 flaszky okrogłe,w koszda wieci nisz alba się wleie. SzumInw 69.
patrz: ALBA, ALBA, HALBA
– 1. Konewka albowa, szyroka, złocista wewnatrsz. SzumInw 45.
patrz: ALBOWY
– 1 puszdro o 12 flaskach albowych, z małemy szrubamy. SzumInw 70.
patrz: ALBOWY
– 1 czarka albowa, z uszamy. SzumInw 50.
patrz: ALBOWY
– 1 konewka albowa z wieczkiem. SzumInw 51.
patrz: ALBOWY
– 1 puszdro o 6 flaskach albowich. SzumInw 70.
patrz: ALBOWY
– 1 garnek nowy, albowy, bęsz przikricia. SzumInw 51.
patrz: ALBOWY
– 3 wielkie rymerky albowe. SzumInw 69.
patrz: ALBOWY
– 3 czarky albowe, iedna ma przikricie, modre y białe. SzumInw 68.
patrz: ALBOWY
– 2 dzbanuszky, co z nych piie, troche mnieiesze nisz albowe. SzumInw 68.
patrz: ALBOWY
– 3 alczgrawky szytemi koronkamy, 3 alczgrawky z maluskiemy koronkamy, 1 besz koronek. SzumInw 65.
patrz: ALCZGRAWKA
– 36 alstuskow bawełnycowych, niewielkych,ruszny długoscy y szyrokoscy. SzumInw 65.
patrz: ALSZTUSZEK
– 4 alsztuszky bawełnicowe, długie, nieiednakowe. SzumInw 65.
patrz: ALSZTUSZEK
– 1 alsztuszek z eretelny bawełnyci, na obu stronach są szribrne szlaky, y strzebky przi nim. SzumInw 65.
patrz: ALSZTUSZEK
– 30 Alstuskow pluciennych, co ich na nocz zazywom, dłuszych y krutszych. SzumInw 65.
patrz: ALSZTUSZEK
– 2 zielone ambrakulom [!] na drewnianych noszkach. SzumInw 72.
patrz: AMBRAKULUM
– 1 mysza w yszbie pod antwosem, do umywania. SzumInw 50.
– Rusznę [różne] ksiegi wielkie y malę [...] Aptyczka zbawiennych oleików. SzumInw 74.
– 1 krusznekiel, y długi awstywer. SzumInw 76.
patrz: AWSTYWER
– 1 bariłka miasto antwosa z mosiodzowemy obroczkamy a bachusek na ny siędzy, trzima dzbanuszek w i[e]dny reczę, a w drugi kieliszę [!]. SzumInw 50.
patrz: BACHUSEK
– 1 underok czarny, sukienny, podszity bagaziią czarną, wkoło niego frandzla czarne, iędwabna, więlka a mała nad nią. SzumInw 53.
patrz: BAGAZJA
– 1 kamyn turkusowy, nieoprawny y 1 nieoprawny kamyk balamyte w iednym papirku lezo. SzumInw 40.
patrz: BALAMITE
– 1 baliia na iedne osobe y krzisz, tam stoią. 1 paliia [!] do prania na dwie osoby. SzumInw 76.
patrz: BALIA
– 1 pudełko pstro malowane, w nym som 4 sklanę banieczky, co przi nich wisza osubky. SzumInw 57.
– Rusznę ksiegi wielkie y malę [...] 1 O Meluzynię, 1 Bataliie muzyczne. [tytuł książki?] SzumInw 72-74.
– 2 pary zarekawkuw bawełnicowych, mankietky przi nich z małemy koronkamy. SzumInw 64.
– 20 bawełniczek małych, co ie nosze na głowie pod kipą. SzumInw 65.
– 2 czebcze z wielkiemy, iednakowemy koronkamy y byndalyky do nich takie. SzumInw 65.
patrz: BINDALIK
– 3 czipky podłe i bindalyky do nich, 6 bindalykuw wiecy. SzumInw 65.
patrz: BINDALIK
– 10 czepcuw z wielkiemy koronkamy rusznemy, cienkiemy, y bindalyky do nich. SzumInw 65.
patrz: BINDALIK
– 5 czypkow z wielkiemy koronkamy tuteczny roboty y bindalikuw tyle. SzumInw 65.
patrz: BINDALIK
– 15 czypkow s cienkiemy, niewielkiemy koronkamy, rusznych, y bindałyki do nich. SzumInw 65.
patrz: BINDALIK
– 5 czepcuw szytemy koronkamy y bindaliky takiesz do nich. SzumInw 65.
patrz: BINDALIK
– 5 czipkuw z wielkiemy, gestemy koronkamy brabanckiemy, y bindaliky do nich, ale nie takię. SzumInw 65.
patrz: BINDALIK
– Deczyma z czarnego burstynu albo agatu. SzumInw 42.
patrz: CZARNY
– 1 sosznowa, biała ławka długawą [!] [...]. SzumInw 77.
patrz: DŁUGAWY
– 1 krzeszło, co się roscioga do szpania miasto łuska, na gałkach stoy, co się taczaiąm, zelazem obytę, zelazny drozek [!] przi nym, co się na nim wspira. SzumInw 81.
patrz: DRĄŻEK
– [...] 1 dryfusęk [...]. SzumInw 52.
– 1 undęrok czarny, sukienny, płutnęm glancowanym podszytu [!], sziroky brom plysiowy czarny przy nim, z obu stron mała frandzelka. SzumInw 53.
– 1 kołdra iadamaszkowa, zielona, wokoło ny takzę frandzlony, zielona, nięwielka, płutnem zielonym podszyta. SzumInw 55.
patrz: FRANDZLON
– 1 para mannelek, czarne tabliczky gagatkowe, iest w obudwu tabliczek 26, a miedzy koszdą tabliczką ięst po iedny kartowy perle, iest w obudwu kartowych pereł 28, a małych perełek iest w obudwu 112. SzumInw 41.
patrz: GAGATKOWY
– 1 pudełko białe iest w zelazny skrziny, w nym iest granacikuw nie slufowanych łutow 53. SzumInw 41.
patrz: GRANACIK
– 1 performyrka w gruszeczke robiona, błękitnym szmelcem napusczana, złocista, w ny iest granacikuw po oby stronach 10. SzumInw 40.
patrz: GRANACIK
– 68 perełek ruzny wielkości y bardzo malusinkych nie rachuie osobnim papirku, są przy nich, y ieden granacik, lezą w tymże kałamarziku, kedy i drugi kleinociki. SzumInw 41.
patrz: GRANACIK
– 17 granacikuw slufowanych, leza w tymze pudelku w papirze zawynionę. SzumInw 40.
patrz: GRANACIK
– W zielony safie na tyle, w ty zawarty [...] 4 talyrze modre i białe, graniaste, 3 garnuszky zielonę [!]. SzumInw 68.
patrz: GRANIASTY
– 1 woworek do wody, wazy fontuw 7 1/2, 1 grapa na zęlaznych noszkach podługowata. SzumInw 49.
patrz: GRAPA
– 2 britwanny więlkię 2-woie częgow, 1 szufla do ognia, ięden wylk, co na niem grapa stoiey, 1 co się na nym wszpira od pieczeny. SzumInw 52.
patrz: GRAPA
– 1 patęla do grzania posciely, 1 poneweczka na żelaznych noszkach. SzumInw 48.
patrz: GRZANIE
– 1 małę puilaresz w czarny skurzę, mosiodzowa spilka przy nim.1 wiekszę, starę puilaresz, w czarny skurze oprawne, 1 kałamarsz. 1 torbęczka nowa do lystuw, skurzana, y druga mnieisza. SzumInw 58.
– 2 kalcedonowe kamyczky do pistoletów. SzumInw 56.
– 1 kozuszek czięmnęgo, włusowego kalmonku, futrem podszity. SzumInw 54.
patrz: KALMONEK
– 2 łanczawciky na drzewie, mosty na nich malowane, czarne romiky maią. SzumInw 72.
– 1 pudełko graniaste, czerwoną skurom obytę, złocistę, zomeczek y zawiasky przy nim mosiodzowe, 1 na kształt latarki puszderko. SzumInw 58.
patrz: LATARKA
– W iedny połowici w zułty ławie, w tylni iszbie iest: 2 długie liniiały, 1 długi korbacz, 2 nachiky, 1 stuka pargaminu. SzumInw 59.
patrz: LINIAŁ
– 2 sznurky perełek niewielkich, uriianskych, koszdy z nich wrasz mierząc y ięst długi łokci 31/2, y dwa achtentęlę. SzumInw 42.
patrz: ŁOKIEĆ
– 1 pudełko białe iest w zelazny skrziny, w nym iest granacikuw nie slufowanych łutów 53. SzumInw 41.
patrz: ŁOT, ŁÓT, ŁUT, ŁUT
– 1 łubeczek do wynca. SzumInw 47.
– 3 magieltuchy nowe, a 6 starszych. SzumInw 66.
patrz: MAGIELTUCH
– 1 kylim, co się magla nym przykrywa, 3 stare kobiercę. SzumInw 55.
– 1 maglownica pod rekę y wałek do ny, 2 wałky do rostaczania ciasta. SzumInw 79.
patrz: MAGLOWNICA
– 1 czareczka maluśka do wutky, wewnatrsz złocista, a po wirschu brzęgi y risowana, wazy sotgwichtuw 3. SzumInw 46.
– 10 par mankiet bawełnycowych, rusznym kroiem, obszite małemy koronkamy. SzumInw 64.
– 5 koszul marsczonych około sziie y u reku, monsterek krzyzową robotą y koronky. SzumInw 63 .
patrz: MARSZCZONY
– 1 metelek s takyze dymy, co y kawtony. SzumInw 66.
– 1 metelek rasię deciper, brzuszkamy popielicamy podszity, kolnyrzik ogonkuw sobolych. 1 mętelek seredynowy, włusowi, sznurky wę dwoię wokoło niego czarne zę złotem, brzuszkamy popielyczemy podszity. SzumInw 54.
– 1 ksioska, Akty nabozne iędne oprawne, a drugie nieoprawne. 1 Akty codzienne. SzumInw 74.
patrz: NABOŻNY
– 4 obrusky czeladne, małe, w inszi wzorek koszdy, tysz cienkię. SzumInw 61.
patrz: OBRUSEK
– 1 papirek s połomanym złotem, lęzy w rogowym pudełku w tymze kałamarziku, co y drugię złoto y kleynociky, iest iako skrzynecka czarny, ebanowi, białą koscią nabiiany, w zelazny skrzini stoiey. SzumInw 38.
– 1 past na mosiądzowym drucie miasto złoty obroczki o iednym diamencie. SzumInw 39.
– 4 szczotky ruszne do szat, 1 pezlik y w pudelku male pezelky. SzumInw 59.
patrz: PEZLIK
– 9 sztuk wosku iszpanskiego do piecetowania. SzumInw 58.
– 3 poszewky cienkiego płutna na pieczcwierciowe poduszky okrągłe, forbutky przy nich na dwie stronie, siatkową robotą, wzorky na ny wyszitę, y płatęk do nych, do łuska, staroszwiecką robotą koronky przi nim. SzumInw 63.
– 2 pary zarekawkuw s czykany bawełnyci, u piesci marsczone, y koronky przy nich. SzumInw 64.
patrz: PIEŚCIEK
– 2 blachy do pieca, 2 pyłky do rzezania drzewa, 2 aky do wyciogania wody, przi iędnym drozek, 1 dryfusęk... SzumInw 52.
– 1 pimer stufowy, złocisty, 4 malowane sklinice do piwa. SzumInw 69.
patrz: PIMER
– 51 dokrywek, 1 lampeczka, 1 konewka z roczką do poliwania zięla. SzumInw 51.
– 1 patęla do grzania posciely, 1 poneweczka na zelaznych nozkach SzumInw 48.
patrz: PONEWECZKA
– 2 kypi [kosze] białe s popregamy, 3 peczky rogozy. SzumInw 79.
– 12 koszul iescze nie zazywanych, 6 wyprane a 6 iescze nie prane, nie marsczone any u sziey, any u reku, koronky przi nich. SzumInw 64.
patrz: PRANY
– 2 szkloneczky na głatkych noszkach, y przikriwadka maią takzę szlufowanę. SzumInw 69.
– 1 koneweczka czarna, kamienna, s czynowym przykrywatkiem y z obreczkamy. SzumInw 67.
– 2 rusty wielkię do pieczenia ryb, 1 rozynek do ptaskuw malusky. SzumInw 52.
patrz: PTASEK, PTASZEK
– 5 sklonek na noszkach ruszny wielkoscy, 4 sklonky do rumeldiszu. SzumInw 69.
patrz: RUMELDYSZ
– 1 Akty strzeliste, słuzocze do zabaw koszdego dnia. SzumInw 74.
patrz: STRZELISTY
– 1 tabert sukięnny, czarny, podszity atlasem głatkym, czarnym. SzumInw 54.
patrz: TABERT
– 1 stolik biały, sosznowy, co na nim ułtarzik stoy. SzumInw 78.
patrz: UŁTARZYK
– I undęrok czarny, sukienny, płutnęm glancowanym podszytu, sziroky brom plysiowy czarny przy nim, z obu stron mała frandzelka. SzumInw 53.
– I underok czarny, sukienny, podszity bagaziią czarną, wkoło niego frandzla czarne, iędwabna, więlka a mała nad nią. SzumInw 53.
– 2 watarła mosiodzowe, iedno większę, a drugię mnięiszę. SzumInw 48.
patrz: WATARŁO
– 6 krzesełek dębowych, skurom szrybrnom y sz farbamy ruznemy powleczone, 1 takiesz małę, a 1 powleczone wełnianym szycie w cienie, 1 czerwonim iuchtem obyte, takzę małę, 1 łuszko, czerwonaso malowane,... SzumInw 81.
patrz: WEŁNIANY
– 2 kiionky do wyprania chust albo przedzy, 14 starych romuw z okien w sieni. SzumInw 79.
patrz: WYPRANIE
– 12 koszul iescze nie zazywanych, 6 wyprane a 6 iescze nie prane, nie marsczone any u sziey, any u reku, koronky przi nich. SzumInw 64.
patrz: WYPRANY