Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 144 cytatów z tego źródła
– Przyiechawszy na Mochnaczkę [...] po tym akcie niedobrym spytałem sie Garbery, co tu słychać, ktory Garbera odpowiedział, że nie dobrze, bo tu sąsiada naszego wypieczono. AktaMusz 65.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Zamiataiąc wspak dom, a te śmieci miedzy achtele wsypać, będzie gości iak pszczoł z ulow. AktaMusz 41.
– Kolecik adamaszkowy kupił od Kordusia tenze Kamienski za zło. 6. AktaMusz 47.
– Ktore słowa affirmował [torturowany] raz, drugi y trzeci. AktaMusz 16.
patrz: AFIRMOWAĆ
– [Złodzieje] dali mu [Leśkowi Romaniakowi] [...] pierścień srebrny złocisty, ktory kazał dać Odrechowskiemu, żeby mu przeprawił u Jego Mci pana starosty wolny access y mieszkanie w Kressie. AktaMusz 48.
patrz: AKCES
– Recognouit [...] tylko co mu [się] dostało: vsarka czarna akszamitna, karmazynu czerwonego płat niewielki. AktaMusz 34.
– Ratione zaś Danka Kosturyka actora tegoż dziecięcia, taki sentyment prawny wypada, aby oddał na skarb panski grzywien N. 10. AktaMusz 75.
patrz: AKTOR
– 2 da inqvisitio aktorki Maruszki ratione dziecięcia urodzonego czyli było żywe albo nie. AktaMusz 75.
patrz: AKTORKA
– W Koszycach siedziałem pod aresztem za to, żem chciał uciec z między haydukow. AktaMusz 61.
– Miał bydz szubienicą karany [przestępca] podług artikułów prawnych. AktaMusz 50.
patrz: ARTYKUŁ
– Przy assessiey sławnego pana Iana Krenickiego woyta kreskiego, personaliter stanąwszy vcciwy Hryć Kozak z Iaskowy, wniosł skargę. AktaMusz 57.
patrz: ASESJA
– Baius wziął atłaszowy kontus włosianey masci. AktaMusz 15.
– Aby na kogo sie pokaże bałwochwalstwa czarostwo, iako sie na tęż Orynę [...] pokazało [...] spalona bydz powinna. AktaMusz 73.
– Nikt mnie na to nie zawodził, tylko sama bezrozumnie uczyniłam. AktaMusz 74.
– Tam Galanczik Iacko szukał chłopow ze Zdynie IMp. starosty bieckiego poddany, a mysmy w kraiu lasu lezeli w ten czás. AktaMusz 18.
– Item zeznała, zeby była zyła z męzem dobrze, gdyby nie ten oyczym, bo onę biiał y matkę, gdy nie chciała zezwolić woli iego. AktaMusz 42.
patrz: BIJAĆ
– Im [panu Jerzemu Sambachowi i małżonce] zabrano [...] katance dwie błękitne kromraszowe. AktaMusz 49.
patrz: BŁĘKITNY
– Sczambura poszedł do strzelca tego w poniedzialek wielkonocny przed wieczorem, żeby poszedł z nim do lasa na borsugi, mowiąc, że on zna o borszugach, iak wyszli z lasa. AktaMusz 66.
– [...] tak powiedział strzelec], że go namawiał z sobą Tymko Sczambura na borsugi y poszedł z niem do lasa, ktory idący tak daleko lasem y pytał go, gdzie tak daleko prowadzisz, odpowiedział, podź, dostaniemy do dobrego. AktaMusz 66.
– Drzyzdzance Susidczycha za mąż poyść pomogła, Kozłankę od Ostudy brysztwanem omywała. AktaMusz 41.
patrz: BRYSZTWAN
– Vcciwy Ian Tyskowicz o kąpanie corki swoiey y o rozne dania proskury, swiece, dziewięciornika, brysztwanu juramentum praestitit. AktaMusz 40.
patrz: BRYSZTWAN
– O zioła komu dawała [Anna Dudzicha] do szynku y garcow, odpowiedziała, ze nieboszce Ziębiance dała brysztwanu. AktaMusz 39.
patrz: BRYSZTWAN
– Na pustym polu było nasz 12, gdziezmy [...] rozbili Iego Msci pana burgrabiego podstarosciego Lubowienskiego. AktaMusz 32.
– Misko Kwoczka z Gładiszowey y Tymko ze Zdynie przy zboynikach chodzą, iest ich trzy bursy. AktaMusz 19.
patrz: BURSA, BURSA, BURSZA
– Iednostaynym głosem odstępuią go, iz przes całe lato ze złemi ludzmi bursował [sprawa zbójnika, zeznania gromady]. AktaMusz 45.
patrz: BURSOWAĆ
– Pokaże sie na nim często czapka piekna, suknie z srebrem, pierscienie srebrne. AktaMusz 48.
– Recognouit [...] tylko co mu [się] dostało: vsarka czarna akszamitna, karmazynu czerwonego płat niewielki. AktaMusz 34.
– Przybrawszy Prawo mieyskie [...] p. Sebastyana Szyszlaka czechmistrza rzemieszła płociennego [zasiadło]. AktaMusz 67.
– Przybrawszy Prawo mieyskie [...] p. Woyciecha Perca cechmistrza rzemieszła szewskiego [zasiadło]. AktaMusz 67.
– Dla zupełności prawa przysadzaią czechmistrzow Woyciecha Swornika czechmistrza kowalskiego, Iąna Skaruchę, Stanisława Kruka. AktaMusz 25.
– Sławetni Iąn Krenicki woyt kryski [..] tudziesz sławetni cehmistrzowie zasiedli. AktaMusz 59.
– Sąd prawa gaynego [...] Przez sławnego Andrzeia Brzezowickiego woyta muszynskiego [...] Mathiasza Czekana, Walentego Pawłowskiego czechmistrzow, takze sławnych Kaspra Flisaka burmistrza, Stanisława Miecznika, Kaspra Muszynskiego radziec muszynskich [zagajony]. AktaMusz 18.
– Zasiedli [...] Adam Sliwa cechmistrz rzemiesła sławetnego szewskiego, Walanty Zeleznik cechmistrz rzemiesła sławetnego krawieckiego. AktaMusz 59.
– Temu niewierząc vrząd tak radziecki, woytowski, cechmistrzowski z uchwały swey iednostayney podali ią na quaestye. AktaMusz 28.
– Ten Prokopczak ma zymowisko [...] v Sopka w chałupcze. AktaMusz 32.
patrz: CHAŁUPKA
– Szołtyszowi snietnickiemu/ wziąłem [...] koszule chłopską, gunię przechodzoną. AktaMusz 1719.
patrz: CHŁOPSKI
– Miała iedna niewiasta ususzyć dziecię, a gdy się chmura, to nim chwieie, az sie chmury rozeydą. AktaMusz 38.
– Miśko Kwoczka Z Gładiszowey y Tymko ze Zdynie przy zboynikach chodzą. AktaMusz 19.
patrz: CHODZIĆ
– Leśko Wárdzalik z Muszynkj chodzi z zboycami, ale nie w Baiusowey companiey. AktaMusz 16.
patrz: CHODZIĆ
– Mnie chołosnie sył Wachno sołtys krzyzowski. AktaMusz 33.
– Obralismy iednego człeka, wzielismy dałoma dwie koszule y puł talera a cztery pułtoraki y cizmy. AktaMusz 23 r. 1649.
– [...] obrał Chmielarczyka niżey Fryczki, z ktorego był wziął delieykę y pieniędzy zło. 6 węgierskich. AktaMusz 1664 48.
– Za co urząd mieyski dał do sekwestru tegoż samego y był skarany na pare swic do cerkwi swiętey, y urząd mieyski poszedł przeprosić iako duchownego, że uczynił detryment tenże winny [...]. AktaMusz 1763, 70.
patrz: DETRYMENT
– Prosił sie, zeby iescze był żyw, lecz ze pogonia była, musieli po dobić y iego zdobyczą podzielili sie. AktaMusz 44.
patrz: DOBIĆ
– [...] tam Węgrzynka postrzelono, ktorego Harnady z Łomnice dobił. AktaMusz 44.
patrz: DOBIĆ
– [...] u blechu tylko ieden chłop strzeże a płocien iest przes dwie lecie zatrzymanych niedodobilonych, podzmy, zwiążemy go y płotna zabierzemy. AktaMusz 1664 46.
– [...] niemogł docieknąć iak sie stało, co uczyniła [czarownica z komunią] [...]. AktaMusz 70.
– Fecio Niedzwiedz pożyczył kowalowi dołomana alias katanki [...]. AktaMusz 1707, 61.
– Zoffią Szwaszczankę ze kąpała, dory, swiece, dziewięciorniki dodawała, confirmat [...]. AktaMusz 1678 41.
patrz: DORA
– [...] zrozumiał [mąż] ze sie niecnotą bawieła z swym oyczymem. Iednego czasu strzegł za niemi y dostrzegł się y oznaymił zaraz sołtyssowi Sczawnickiemu. AktaMusz 1679 42.
– Iakub Ohetowskj Liptaczek wziął suknię czerwoną do Margieciąn, wzieli ia z niego y na drecki porzezali. AktaMusz 1647 17.
patrz: DRECKA
– [...] iż on dudłę lipową ściął y wydarszy miodu z woskiem, postrzegł Pindziak y tak dał znać przysięznikowi [...]. AktaMusz 1683 52.
patrz: DUDŁA
– Żadnego pomocnika nie miał [Mikita] do tey lipki dudławy. AktaMusz 1683 52.
patrz: DUDŁAWA
– Prosiłem szwagra aby mi dał iakich kart do flinty na fleituchy [...]. AktaMusz 67.
– [...] o zupanie tabinowym niewiem, rekawach czerwonych takze o frandzli [...]. AktaMusz 1657 34.
– [...] to powiedział Knap z Bluchmarki, co na gęślách grawa [...]. AktaMusz 21.
– Item zeznała [czarownica] ze klagiem smaruiąc grzankę dwa razy w miesiącu na chlebie ciepłym oraz z koprem będzie dość mleka, daiąc to krowom ieść. AktaMusz 41.
– Połacha [...] w oczy matce mowiła, ze wiedziała o tym, kiedy z nią niecnotę płodził y gwałcieł ią [ojczym]. AktaMusz 42.
patrz: GWAŁCIĆ
– [...] gwałt uczynił czerkwi naszey, ze powałę wyłomał y drabinę spuscił do czerkwie, ktory miał czerkiew nasze złupic y wydrzec [...]. AktaMusz 36.
patrz: GWAŁT
– [...] gwałt vczynieł czerkwi naszey, ze nie drzwiami wchodził ale przes powałę czerkiewną wdzierał sie [...]. AktaMusz 37.
patrz: GWAŁT
– [...] ona sama testatur et instigat, ze on swego czasu gwałtem ią sobie zniewoleł. AktaMusz 42.
patrz: GWAŁTEM
– [...] zeznał sam dobrowolnie, ze ią swoiemi rękami w iey domu własnym napadszy spiącą, gwałtownie udusił. AktaMusz 69.
– Mikołay Dudzik [...] nie przyznał sie, aby za panienstwa iey miał cnotę gwałtownie ani dobrowolnie odebrać. AktaMusz 42.
– Sząd [...] przychylaiącz sie do prawa magdeburskiego przeciwko łupiezczow domow czudzych y gwałtownikow pokoiu pospolitego, dekret takowy wydał [...]. AktaMusz 28.
– Przyszedszy ia tedy do tegoż Błażeia młynarczyka, poszedłem z niem, on mi ukazał jarzec a chciał dać złotych N. 20. zaraz a drugie obiecywał, iako iarzec przeda [...]. AktaMusz 59.
– Przy tymże zmarzłym znalezli na jarz trzy dukaty y talerow kilka. AktaMusz 55.
patrz: JARSZ, JARZ, JARZ
– Będą inqvirowany o sznorowki, iedna kitaykowa czerwona polską robotą, druga kałamakowa w paski [...] to wszystko zeznaie, że to kupował. AktaMusz 63.
– [...] mnie dostał się nacelnik srebrny pozłocisty z konia y stuka srednia koncerza. AktaMusz 34.
– Szołtyszowi snietnickiemu/ wziąłem [...] koszule chłopską, gunię przechodzoną. AktaMusz 1719.
patrz: KOSZULA
– O kradzierz cerkwi świętey leluchowskiey pytany, nie wie. [1727] AktaMusz 68.
– [...] ten ich nawiodł, aby go wymęczyli, ze ma kocieł pięniędzy, lem tylko sześć złotych wynieśli. AktaMusz 1649 24.
patrz: LEM
– Iakub Ohetowskj Liptaczek wziął suknię czerwoną do Margieciąn, wzięli ia z niegoy na dreckj porzezali. AktaMusz 17.
patrz: LIPTACZEK
– Zaczym prosił o miłosierdzie, żeby mu gárdła niebráli, mowiąc: ja poydę z stolicznymi tych Lyptakow poimáć, maią ze 600 złotych węgierskich y czerwone złote. AktaMusz 14.
patrz: LIPTAK
– Piotr szołtys łoski skarzył sie, że mu Jurko Piorunski siostrę, Semanowę żonę zabieł. AktaMusz 51.
– Przysłuchawszy się ten Fedor wzwys pomieniony zeznał: prawda zem rozbiał przes ten rok przesły po roznych drogach, ludzi, domy nachodząc y z towarzystwem, o których nizey powiem, ale co strony Piotra charnika tegom nie zabił, tylko drugi towarzys jmieniem Iwan Mrozik alias Kuczyszak broniączy się, gdy nasz charniczy ci muszynsczy (nasli aby nasz poimali) do Łosia, to iest do Fedora Chowicia, który się zbudował na gruncie leskowym sołtysza łoyskiego. AktaMusz 31.
– A syn Stephan ze na rozboy chodził s towarzystwem, y na dwor IMc. Olszowskiego naszedł y inszych ludzi łupił y pomocnikiem był, ma bydz zywo cwiertowány. AktaMusz 17.
patrz: ŁUPIĆ
– Gdyzmy się na to łupierzstwo mieli wybierać, Chrić Nalesnik a ociec moy wiedział, zezmy mieli iść, ale mi zbraniał srodze tego, ktory vpatrzywszy czas, iż ociec posedł do Florynki na wartę, tedy się zebrawszy, poslizmy, gdzie tamze na meiyscu dobywszy skrzynie, zanieslizmy ią w dom Woycikow y tam my ią obuchem odbili, zadnego z domu niewypuscaiąc ato dla chasła, yzeby nasz niepochwytano; swiecze smolne ia z Tatarzykiem robił y sąmem chodził na smołę nie dla meczenia ale dla roswieczenia, abyzmy tym lepszy pochop mieli do brania rzeczy. AktaMusz 35.
– 2do tractus, ze ia sąm dobrowolnie wszytkich siedmiu nawiodł, gdzie wszyscy mnie nakoniec wysłali, iesliby był w domu pąn Cikowski, gdzie ia zaiechawszy do Stroz do swagra, pytałem się iesliby był, ktory powiedział, niemasz go, leczy się w Beycu, y tak nazad powrociwszy zebralizmy się, przysedłszy do dworu Zimnowodki szukalismy pana, ktorego mielizmy zabic dlatego, zeby się o tem lupierstwie dobr iego na nasz niewywiedział, zebrało się nasz siedm y tak mi wprzod do dworu sli, ztamtąd do Wpycika wziąwszy sobą Głowackiego, ale w tym nic niewinni tak Woycik iako y Głowacky, gdys my ich sami przymusili, aby nąm schowanie panskie pokazali; odwołuię ich po raz, drugi, trzeci, iż sami nic nie winni. AktaMusz 35.
– 1647. Sprawa Wasyla Piotrowskiego i syna jego Stefana o rozboje i łupiestwa. AktaMusz 13.
– Dekret Romanow. - Sząd tedy ninieyszy wszystko dobrze vwazywszy y wyznanie y confessata v siebie dobrze rostrznąwsząwszy [!] (s) przychylaiącz sie do prawa magdeburskiego przeciwko łupiezczow domow czudzych y gwałtownikow pokoiu pospolitego, dekret takowy wydał, aby pomieniony Romąn za rozboystwa y łupierztwa, iz przeciwko prawu Bozemu y ludzkiemu czynił, aby był cwiertowany, skazał, ktory to dekret zaraz do skutku y do executyey przywiedziony iest. AktaMusz 28.
– [...] pomieniony Roman przeciwko prawu Bozemu y ludzkiemu, takowych zbrodni zakazuiączym wystąpił, y winy iako zboicza y łupiezcza gwałtownik pokoiu pospolitego popadł y na się zaciągnął. AktaMusz 27.
– Dekret Romanow. - Sząd tedy ninieyszy wszystko dobrze vwazywszy y wyznanie y confessata v siebie dobrze rostrznąwsząwszy [!] (s) przychylaiącz sie do prawa magdeburskiego przeciwko łupiezczow domow czudzych y gwałtownikow pokoiu pospolitego, dekret takowy wydał, aby pomieniony Romąn za rozboystwa y łupierztwa, iz przeciwko prawu Bozemu y ludzkiemu czynił, aby był cwiertowany, skazał, ktory to dekret zaraz do skutku y do executyey przywiedziony iest. AktaMusz 28.
– A ponieważ po wyprowadzonym swiadectwie y inqvizycyach przez swiadectwo ludzi przyzwanych przed sąd, a naybardziey, ze przy ostatniey inqvizycyi sama dobrowolnie zeznała się, że to dziecie, ktore urodziła y żywe do potoka wyniesła, ktoremu dała imie Anna natychmiast, a że sama przyznała sie dobrowolnie, lubo artykuły prawa in Nro 80 prawa Mandeburskiego każe karać żywo palem alias kołem przebić, a co większa, mamy naukę z Pisma s. Deutorum 22 ac Ezechielis ib. że adulter et adultera uterque morietur, więc y my stosuiąc sie iako niegodne stworzenie do dyspozycyi ac ad evidenter documentum, nieinszą naznaczamy karę, tylko aby na tym swiecie odprawiła srogość, aby od mistrza sprawiedliwości ścięta pod szubienicą była y w grobie od tegoż mistrza kołem przebita y od niego pochowana, według artykułu wyżey opisanego. AktaMusz 75.
– [...] moia mama od vyczyny Oleny Warszalki nie mogła odzyskać wiana vyka AktaMusz 56.
patrz: MAMA
– [...] przyiechałem do młyna Boguszowego y wywołałem Błażeia młynarczyka, iako znaiomca mego dobrego, a potym zmowiwszy sie przynałem sie, żem tego konia ukradł, y radziełem sie go, czyli go puścić na Rusnaki. [...] Przyszedszy ia tedy do tegoż Błażeia młynarczyka, poszedłem z niem, on mi ukazał jarzec a chciał dać złotych N. 20. AktaMusz 1702 96-97.
– O wypieczeniu Kalisza szołtysa mochnackiego nie wie [...] O kradzież cerkwie świętey mochnackiey pytany, nie wie AktaMusz 1727 68.
patrz: MOCHNACKI
– Mochnaczanow rozbił Repeliak, Prokopczak, Puskarzyk, ia na warcie był. AktaMusz 1654 32.
– Muszynczanie poznali w drodze te woły, on ich moy wuy nie taił i licować nie dał AktaMusz 1687 56.
– [...] iam usłyszawszy dzwonienie, zawołałem na towarzystwo, ktore w izbie było: podzmy bo zadzwonieli na gwałt [...]. AktaMusz 67.
patrz: NA GWAŁT
– Sczambura Tymko te flinte w lesie, że mu ią niechciał przedać ani pożyczyć, na gwałt mu ią wydarł z rąk iego w lesie. AktaMusz 66.
patrz: NA GWAŁT
– W tymesmy posli, byłem tam na uczynku, alem go nie piogł (s); a według regi, ktore są na Mochnacce znalezione, te ia wziął u szwagra swego bez wiadomości iego do nabicia flinty, te dałem Rychwalsskiemu pod Biesczadem, bom nie wiedział, co za papiery, ktore Rychwalski stracił na Mochnacce. AktaMusz 67.
patrz: NABICIE
– Na oblanie domu krwią, neterią y koprem kazała omywać [czarownica]. AktaMusz 1678 41.
patrz: OBLANIE
– [...] ia nie mogąc zcierpieć obłajałem ią: po coś tu przyszła [...]. AktaMusz 1763 72.
patrz: OBŁAJAĆ
– Trzey pacholcy z zonámi posli za Ciszę. AktaMusz 22.
patrz: PACHOLEC
– Smietana Iwąn, ktorego zabili na Pustym poliu z kaczmarzem Newczeszowskim, ktory na pal wbity iest z Iwanem Nesterakiem. AktaMusz 31.
patrz: PAL, POL
– Wzielizmy im [...] konewkę malowaną y skrzypcze y szabalę; a pałasik, który wzieli, ten zaraz złomał Roman. AktaMusz 27.
– Idąc zarębować passieki z Fedorem synem Annyu Dudzichy, rozmawiali z sobą koło descza. AktaMusz 38.
patrz: PASIEKA
– Iakub Barnas zagrodnik pozwany inquisitus eadem formalia, co y Ian Kogut zeznał, że na pasiekach tez słowa od Fedora Dudzika słyszał. AktaMusz 38.
patrz: PASIEKA
– Pokaże sie na nim często czapka piekna, suknie z srebrem, pierscienie srebrne. AktaMusz 48.
– Dali mu kopę przes szostaka także y pierscień srebrny złocisty. AktaMusz 48.
– [...] nieboszka żona Semanowa idąc do oyca na Łossie, wstąpieła do niego y powiedziała, że ią mąż pobieł. AktaMusz 51.
patrz: POBIĆ
– Ktore [dziecię] urodzone w nocy wyniesłam y pochowałam go. AktaMusz 75.
patrz: POCHOWAĆ
– Sub juramento zeznał, że miał pochybe w bydlętach swoich. AktaMusz 1763 s.71.
patrz: POCHYBA
– Ogniem gdy męczony pierwszy raz więcey nieprzyznaie nic nad to, iako w dobrowolnych inquizycyach na początku przyznawał y na pociągnieniu także. AktaMusz 61/1707.
– Kazał mi wartowac z pocienia a on tę skrzynkę z jzby sąm wyniosł. AktaMusz 1654 29.
– Tenze Wasiel Piotrowskj opytowany, co cie do tego przywiodło, ześ sie poderznał? rzekł: ze mnie dziecie niebaczne do tego przywiodło. AktaMusz 16.
– W drugim punkcie ratione/ podłożenia ognia ze sie tai Mikołay, aby miał rozkazać podzogę uczynić tey swoiey nałożnicy [...] ma bydz na questie dany. AktaMusz 1679 42.
– W Kruzlowie owczarzowi, ktory sluzy v sołtysa, dali schować postaw, iedwab y insze rzeczy, które v niego pokapało to wszystko. AktaMusz 1649 24.
patrz: POKAPAĆ
– Sczambura poszedł do strzelca tego w poniedziałek wielkonocny przed wieczorem, żeby poszedł z nim do lasa na borsugi. AktaMusz 66.
– V Kochana ia z Malikiem wespołezmy syny z koł poobłopowali. AktaMusz 1649 25.
– ...wszytko odzienie z córki moiey [...] zabrała [...] y poobłuczyła na swoie odzienie y tak stanęła do sprawy. AktaMusz 71.
– Do rozrąbania wołow pary, znowu do pourzynania językow koniom y wołowi przyznawa... AktaMusz 1683 51-52.
– ...będącz na torturach tęn Fedor nic niezeznał, tylko tą kradziesz o wołu i jałowiczę, przeto ia odwołuię go iako powodcza do tej kradzieży. AktaMusz 25.
patrz: POWODZIEC
– O kradzienie swieżo cerkwie swiętey powroznickiey, nie wie... AktaMusz 1727 68.
– Sukna gdyzmy na ktorym kupczu pozdobiwali, tedy nąm nikt insi nie sył, tylko Repeliak. AktaMusz 1654 33.
– Miał bydz szubienicą karany [przestępca] podług artikułów prawnych. AktaMusz 50.
patrz: PRAWNY
– [...] że sie tedy iescze dobrze było nie zmierzchło, tedym siedział we żłobie za browarem, czekaiąc, aż sie dobrze przymierzchnie y ludzie uspokoią [...]. AktaMusz 58.
– Dzicie zaś [nieślubne, zabite przez matkę] powinno bydz zachowane tam, gdzie sie urodziło, to iest w jastrzębskich granicach przyzwoitych. AktaMusz 75.
patrz: PRZYZWOITY
– Prosimy o sprawiedliwość s. s tego złoczynce Piotrá stoiącego przed sądem, ktory nachodził domy vbogich ludzi w Koronie polskiey takze y węgierskiey, na lesiech zastępował, rozbiiał, ich hudoby odbierał, na czym zadosyc niemiał, ale y piekł, palił, strzelał y rąbał vbogich ludzi. AktaMusz 19.
– Zeznała gromada, że był zubożał a wnet sie zaś wspomogł tak na piekne suknie iako na statek. AktaMusz 48.
– potym był pytany o szuknią zielona białogłowską. AktaMusz 27.
– Zamiataiąc wspak dom, a te smieci miedzy achtele wsypac, będzie gości iak psczoł z vlow. AktaMusz 1678 41.
– Kochon z Łomnicze od Piwniczney, tam ma swoią matku na srodwsi. AktaMusz 1654 31.
– Safka alias Chanczowski zymuie sie na Rostokach v Iwana Rostockiego w piwniczy, raz, drugi swietniczce na zatyłku. AktaMusz 1654 32.
– [...] kaczmarz Bogusz przyiedzie, co go tylko niewidać z Zakluczyna z jarmarku, tedy nie boy sie, bo on dobry, łagodny człowiek [...]. AktaMusz 58.
patrz: TYLKO
– [...] gwałt uczynił czerkwi naszey, ze powałę wyłomał y drabinę spuscił do czerkwie, ktory miał czerkiew nasze złupic y wydrzec [...]. AktaMusz 36.
patrz: UCZYNIĆ
– [...] gwałt vczynieł czerkwi naszey, ze nie drzwiami wchodził ale przes powałę czerkiewną wdzierał sie [...]. AktaMusz 37.
patrz: UCZYNIĆ
– My NN. przysięgamy Panu Bogu wszechmogącemu, w Troycy swiętey iedynemu, iako sprawiedliwie zeznamy y na to przysięgamy, iako cosmy widzieli y wiemy y słyszelismy, nie żadnym uwodem, ani zawziętością, ani przekupienstwem, tylko samą sprawiedliwością świadczemy. AktaMusz 1763 70 (390).
patrz: UWOD
– ...a żeby tego [że siedział w więzieniu] nikt na oczy nie wyrzucał, zakłada się vadium grzywien Nr. 30. AktaMusz 1686 55.
– [...] kaczmarz Bogusz przyiedzie, co go tylko niewidać z Zakluczyna z jarmarku, tedy nie boy sie, bo on dobry, łagodny człowiek [...]. AktaMusz 58.
patrz: WIDAĆ
– Ian Czernianski lesniczy panstwa muszynskiego, szołtysi woykowscy [...] produkowali sądowi ninieyszemu związanego Fedora... AktaMusz 1685 53.
patrz: WOJKOWSKI
– Melioratio decreti Iego Mci dobrodzieia, aby miasto w koło wplecienia szubieniczną śmiercią był karany. AktaMusz 1685 54.
patrz: WPLECIENIE
– Gdy ią [ukradzioną skrzynkę] do stainie wnieslizmy, kazał mi się na wrzeciądz zawrzec... AktaMusz 1654 30.
– W Wysokim był [Michał Drabiak], gdy wymęczyli chłopa, ze go Iąnko z Łuczyny męczył, był iedęn, co tam sługował w Wysokim, iakoz to Gołocz, ten ich nawiodł, aby go wymęczyli, ze ma kocieł pięniędzy, lem [!] tylko sześć złotych wyniesli. AktaMusz 24.
patrz: WYMĘCZYĆ
– [...] zaszła relaxacya dekretu w pirwszym punkcie, aby nie kołem był zatłuczony, lecz mieczem scięty. AktaMusz 69.
– Sąd [...] inszey kary nie naznacza, tylko tę [...] żywcem żeby był kołem żelazem okuty[m] zatłuczony. AktaMusz 69.
– Będąc na qvaestiách Stephan zawoycá opytowany, kto nawiodł na JMp. Olszowskiego, powiedział, ja sąm y chłop z Lesczyn zołtowąsy, brat Baiusow. AktaMusz 1647 15.
– Na sałaszu Grabskim nic więcey nieuszkodzilismy, tylko dwie grudzie syra a zentice napilichmy sie, lecz owczarze sami mowieli, abychmy im jarkę zarznęli y uczynilizmy. AktaMusz 1664 46.
– Accusatio partium. - Przed ktore Prawo stanąwszy Fedio Hawron woyt gromadzki, Stefańczyk Iwan przysiężnik, Stefan Kuczyk także przysiężny, Wasko Siwiec, Stefan Łukaczyk, Stefan Boyczyk, Lesko Garberow syn, Fil Waranik, ktorzy przełożyli skargę na tych ludzi super opisanych Kurowian, że iakoby oni nocnem sposobem przyszlj [!], sąsiada naszego Semana Kuzmicza alias Rusinka zpiekli, zmęczyli, iako sie w obductiey pokazało, od ktorego morderstwa trzeciego dnia umarł. AktaMusz 64.
patrz: ZMĘCZYĆ
– [...] że sie tedy iescze dobrze było nie zmierzchło, tedym siedział we żłobie za browarem, czekaiąc, aż sie dobrze przymierzchnie y ludzie uspokoią [...]. AktaMusz 58.
– Sołtys Hryć zeznał, iż Lesko Romaniak z Łukaszem sołtysem rozbili byli Zołkwianow, także na folusze ludzkie nachodzili. AktaMusz 1664 48.
– Będąc na qvaestiách Stephan zawoycá opytowany, kto nawiodł na JMp. Olszowskiego, powiedział, ja sąm y chłop z Lesczyn zołtowąsy, brat Baiusow. AktaMusz 1647 15.
– O zrabowaniu dworku p. Czerskiey, nie wie. AktaMusz 68.
patrz: ZRABOWANIE