Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
DrobTuszInf 1690-1706 oryginał
Informacja albo konotacja z lat 1648-1703

Odnotowano 126 cytatów z tego źródła
– Herb ich [Ordyczów] Habdank ze dwiema Krzyzami, y gwiazda na wirzchu krzyzow na Helmie. DrobTuszInf 5.
patrz: ABDANK
– Ci tedy z konar Lubiatowscy pieczętuią się Habdankiem y na Hełmie Habdank. DrobTuszInf 38.
patrz: ABDANK
– Anno 1669 Krol Kazimierz abdykował z Polski Zimie a tegoz Roku latem staneła Electia Krola Michała. DrobTuszInf 54.
patrz: ABDYKOWAĆ
– [...] Synom zas moim przykazuię zeby poki zycia ich będzie zawdzieczali tak wielkie łaski Iegom[oś]ci y wdziecznoscia ysamą rzeczą, ktorych Ieg[o]mo[ść] prawie wziąwszy od Abecadła wręce swoie onych Bogu y Oyczyznie, w naukach wyzwolonych wystawił. DrobTuszInf 62.
– Resentymen Chrzescianski zSeymu Grodzienskiego zerwanego in AD. 1693. między Rzeptą a Becalem Zydem wsprawie na tymze Seymie agitowaney. DrobTuszInf 37.
patrz: AGITOWANY
– Krol Szwedzki [...] Sztenbocka Generała wWoiewodztwa Ruskie y Bełzkie wysłał, ktory iako agrawował Koscioły Szlachtę y Ludzi ubogich wypisac trudno. DrobTuszInf 63.
patrz: AGRAWOWAĆ
– Maciey Pawołowicz Kanonik Collegiati Zamoyskiey y Professor Akademiey Zamoyskiey. DrobTuszInf 62.
patrz: AKADEMIA
– Cesarz Turecki osobą swoią przyszedł pod Kamieniec z Woyskami Wielkimi [...] ywzioł Kamieniec przez acord. DrobTuszInf 55.
patrz: AKORD, AKORD, AKORT
– Stanęło Woysko wtych Okopach zkąd kozacy aproszowalisię pod Zamek dobywac Woyska naszego podczas Zbarazkiey [bitwy]. DrobTuszInf 21.
– Tamesmy chodzili o mildwie za Częstochową Przeciwko Ieymci y Arcy Xieznie Rakuskiey Siostrze Cesarskiey. DrobTuszInf 21.
– Tegoz Roku 7 Augusti Naiasnieyszy August II, Krol Polski Ruskie Kraie Panską Swoią nawiedzaiąc prezencyą, nieminął y [...] Fortece Zamoyskiey. DrobTuszInf 60.
– Herb nazwany Trąby alias Rycerz iako gotu widzisz Szlachetnie Urodzonych Domu Semereykow Trubeckich Matki Rodzicielki moiey, a baby moiey zMatki [...] także tu kład[ę] dla informacyey przyszłego Wieku Dziatkom moim. DrobTuszInf 43.
patrz: BABA
– Pan Silnicki miał taki zwyczay, kiedy Pacholcy na Bandoletach ognia krzesali do Tutoniu aze ktory znich wtym nie ostroznie Strzelił togo kazał za nogi uwiązac u Ogona konskiego y po miedzy Woyskiem włoczyc. DrobTuszInf 27.
– Z pod Sachmaru poszło Woysko ku Z[ło]tey bani, a ztamtąd ku Polszcze Woysko nakierowało. DrobTuszInf 8.
patrz: BANIA
– Pokilku niedzielach Ichmosc Panowie Hetmani Ruszylisię zWoyskiem omil dwie od Baru kuwinnicy. DrobTuszInf 23.
patrz: BAR
– Wzięlismy Wały Chocimskie z Nieprzyiacielem wWilią S:Marcina wdzien Sobotni, toiest zTurkami których się rachowało wOkopach Szescdziesiąt Tysięcy pod Hetmanem ich Bazszą przezwiskiem Vszeimpasz. DrobTuszInf 25.
patrz: BASA, BASSA, BASZA, BASZA
– Iuz się nas Szwedzi Spodziwali, gdzie wyszło Szwedow zkrakowa na błonie pod gorę nazwaną rękawkę kilka Tysięcy tak piechot iako y Raytaryey zHarmatami y Sztukami Woiennemi zgoła z całą Batalią wyszli y formalne dali Pole. DrobTuszInf 7.
– Szeremet długo z Woyskiem Swoim od Lubara Batalią ustępuiąc, na koniec okopac się musieli pod Czudnowem. DrobTuszInf 9.
– Woysko Saskie Krola Imci Polskiego Augusta, ź Woyskiem Szwedzkiem pod Kijami wWoiewodztwie Sendomirskim, zszedłszy się Batalią formalną dali sobie Woyska. DrobTuszInf 63.
– Sokal y klasztor Bernardynski gdzie deposita Szlacheckie były złupił [szwedzki generał Sztenbock]. DrobTuszInf 63.
– Zaczynam dumę krola bezboznego, ktory naswietsze przymierza Swietego Przerwawszy Związki; wsciekły iadem zdiety Wywarł naPolskę animusz przeklęty. DrobTuszInf 33.
– Rozum mięsza Polakom Bog sprawiedliwosci odmienia rady zdrowe zanarza ich w złosci wswoiey zgubie ostatniey nieznaią zginienia Bezpamietnie bez zmysłow lgną do zatracęnia [...]. DrobTuszInf 37.
– Poszło Woysko na Consistencye wszystko do Polski nam się dostał na Consistencyą Lelow starostwo w Woiewodztwie krakowskim y insze starostwa y Partykularze, zLelowa nawiosnę poszlismy do Obozu pod Werbę niedaleko od Ptyczy Miasteczka na Wołyniu, tam całe lato bez stalismy, tam ze do Obozu przyiachał był, Poseł Tatarski od Hana, ktorego z wano Dedeszaga. DrobTuszInf 21.
patrz: BEZSTAĆ
– Woysko tylko przyFortecach broniąc się Nieprzyiacielowi, trudno było bitwy dac, bo nierowno było naszym. DrobTuszInf 31.
patrz: BITWA
– Krol za nami z Woyskiem Polskiem y Litewskim ktoremu bitwy nigdzie nie dawaiąc, Starsi nąm powiadali niegodzi się na Pana ręki podnosic. DrobTuszInf 16.
patrz: BITWA
– [...] wydałem Curkę moię miłą Florencyo Katarzynę Tuszynską wStan Swięty Małzenski za IMSCi Pana Irzego Maliczewskie[go] [...] ktorey niech Pan Bog Błogosławi zcałym domem iey [...] DrobTuszInf 40.
– Bogaty Graffie z Nassawu przybyway i męznie przymnie broni swey dobyway. DrobTuszInf 36.
patrz: BOGATY
– Indzinier przezwiskiem Dytkant puszczał Granaty, Bo[m]by ogniste, y insze Sztuki Smrodliwe y zarazliwe, nic to iednak niepomogło, az się sami potym poddali. DrobTuszInf 9.
patrz: BOMBA
– W okolicy Kislaka były Miasta wbuntach w ktorych Rebellizanci kozacy stali. DrobTuszInf 13.
patrz: BONT, BUNT, BUNT
– [...] pozegnał się z tym swiatem Iasnie Wielm[ożny] ImPan Podskarbi Wielki Koronny [...] ktorego dusza niechay z Panem Bogiem wiecznie kroluie wniebie Amen. DrobTuszInf 56.
patrz: BÓG
– [...] wydałem Curkę moię miłą Florencyo Katarzynę Tuszynską wStan Swięty Małzenski za IMSCi Pana Irzego Maliczewskie[go] [...] ktorey niech Pan Bog Błogosławi zcałym domem iey [...] DrobTuszInf 40.
patrz: BÓG
– Gdy poruszaiąc wskros grobowcow ryczał [król szwedzki Gustaw Karol], A wodzowswoich Straconych wyliczał. I tak ia iuz sam nieszczęśliwa broni Zostawać będę wtey żałosney toni, Kiedy mi zacnych kawalerow Grono w Grob albo cieszkie kaydany zabrono. DrobTuszInf 34.
– Honoru Boskiego y wiary Swiętey zebyscie [po]ki zycia waszego bronili. DrobTuszInf 1.
patrz: BRONIĆ
– Wszesciu godzinach wzielismy Klasztor Iezuicki wktorymsię oni [Kozacy] bronili. DrobTuszInf 22-23.
– Odstąpił Nieprzyiaciel od Troscianca y poszedł ku Humaniu, a mytez trzymaiącsię przypowiesci starey, uciekaiącemu Nieprzyiacielowi most buduy y tak z pod Ładyzyna znowu Woysko naswoie poszło Consistencye. DrobTuszInf 24.
patrz: BUDOWAĆ
– W okolicy Kislaka były Miasta wbuntach w ktorych Rebellizanci kozacy stali. DrobTuszInf 13.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Tamze na Węgrzech wszelki był dostatek, Woysku Win, Miąs, bydeł, roznych rogatych y inszych rzeczy. DrobTuszInf 8.
patrz: BYDŁO
– Gdziezes moy Szachcie y zharakterami IRycerskiemi Sławny odwagami? DrobTuszInf 36.
– Pusciły Szablom haraktery wszytkie, ktore mi rany zadawały brzydkie. DrobTuszInf 36.
– Woysko nasze brało Chleb, nietylko uChłopow, ale y ukozakow. DrobTuszInf 12.
patrz: CHŁOP
– Był drapiezny [Związek Rycerski] nietylko na ubogich Chłopkow, ale y na Slachtę. Bracią mnieyszey Condycyey co Oyczyzna y lud pospolity przez ten związek ucierpiał niepodobna wypisac. DrobTuszInf 59.
patrz: CHŁOPEK
– Kiedys to tam uSachnowego mostu dali Lachowie kozakom chłostę. DrobTuszInf 16.
patrz: CHŁOSTA
– Chodzilismy ZWoyskiem od Pomorzan az po Kudrynce wPodole nigdzie Nieprzyiaciela niewidząc. DrobTuszInf 31-32.
patrz: CHODZIĆ
– Chorągiew Pana Wielhorskiego chodziła wPułku Xiązecia Imci Korybuta Dymitra, Wisniowieckiego. DrobTuszInf 10.
patrz: CHODZIĆ
– Tamta divisia Pana Czarnieckiego niechciała pość do Związku, ale naszego Woyska pewna Czesc chodziła przeciwko nim, y tak musieli posc donas. DrobTuszInf 10.
patrz: CHODZIĆ
– Tamze za Dnieprem będąc, chodziło Woysko nasze Polskie pew[na] Czesc, y Tatarow kilka Tysięcy pod Commendą ImPana Bidzinskiego do Moskwy wprawdziec tam siła napalili Włosci y Tatarowie Plonu Siła byli nabrali. DrobTuszInf 10-11.
patrz: CHODZIĆ
– Tamesmy chodzili o mildwie za Częstochową Przeciwko Ieymci y Arcy Xieznie Rakuskiey Siostrze Cesarskiey. ktorą wmałzenstwie przysłano było Krolowi Michałowi. DrobTuszInf 21.
patrz: CHODZIĆ
– Stało Woysko pod Zbarazem zciągnołszysię tylkosmy chodzili zPanem Silnickim pod Mochylow potym Bracław, potym Kalnik, apotym do Szarogrodu yCzernieiowiec na consistentią. DrobTuszInf 55.
patrz: CHODZIĆ
– Woysko nasze pod Commendą Iasnie Wielmoznych Hetmanow dosyc zsiebie czyniło zostawiwszy Tabory pod krupem mila od Krasnego Stawu Communikiem chodząc. DrobTuszInf 24.
patrz: CHODZIĆ
– Zpod Zbaraza chodzilismy napodiazd zImPanem Silnickim pod Mohylow nad Dniepr. DrobTuszInf 21.
patrz: CHODZIĆ
– Dobrze znali [Tatarzy] Dziada mego. Pana Or[dy]cza, bo w Pułku iego chodzywali. DrobTuszInf 5.
– Ociec moy [...] Porucznikował, u Nieboszczyka Im-Pana Janusza z Łohoyska Tyszkiewicza Woiewody kiiowskiego pod Chorągwią Kozacką, bo przedtym niezwano Pancernemi Chorągwiami tylko Kozackiemi. DrobTuszInf 7.
patrz: CHORĄGIEW
– Samych Pachołkow zginęło Czterdziesci y kilka. DrobTuszInf 19.
– Woysko tylko przyFortecach broniąc się Nieprzyiacielowi, trudno było bitwy dac, bo nierowno było naszym. DrobTuszInf 31.
patrz: DAĆ
– Kiedys to tam uSachnowego mostu dali Lachowie kozakom chłostę. DrobTuszInf 16.
patrz: DAĆ
– Krol za nami z Woyskiem Polskiem y Litewskim ktoremu bitwy nigdzie nie dawaiąc, Starsi nąm powiadali niegodzi się na Pana ręki podnosic. DrobTuszInf 16.
patrz: DAWAĆ
– [...] aiuz to było wdecembrze. DrobTuszInf 27.
patrz: DECEMBER
– Anno 1674. Vseimpasza zWoyska mi Tureckimi uszedszy wPanstwa nasze z Zioł Zbáraz die 22 Iulji Wisniowiec Podhaice wybrauszy ludzi Znich Zamki demuliował, tak wiele miast wybrawszy inszych zwielkimi korzysciami doswoiey Ziemie poszedł. DrobTuszInf 56.
– [...] tam tedy wtey potrzebie y ia byłe[m] naypirszy raz y tam naypiersza w prawa moia wtey okazyey była, choc zad[ru]giemi naostatku przeciesz niedobitkow dobiłem kilku [...]. DrobTuszInf 7.
patrz: DOBIĆ
– Ten zas Związek na Słabym fundamencie był załozony tak się tez skonczył dość zohydą Rycerstwa, ktorych Ichmosc PP: Hetmani nietylko prozbą ale y datkiem zniewolic niemogli [...]. DrobTuszInf 58.
patrz: DOŚĆ
– [...] pozegnał się z tym swiatem Iasnie Wielm[ożny] ImPan Podskarbi Wielki Koronny [...] ktorego dusza niechay z Panem Bogiem wiecznie kroluie wniebie Amen. DrobTuszInf 56.
patrz: DUSZA
– Pozegnał się z tym swiatem Iasnie Wielmo[żny] ImPan Ian Zamoyski [...] ktorego niechay dusza odpoczywa na wieki wniebie. DrobTuszInf 57.
patrz: DUSZA
– Woysko Saskie Krola Imci Polskiego Augusta, ź Woyskiem Szwedzkiem pod Kijami wWoiewodztwie Sendomirskim, zszedłszy się Batalią formalną dali sobie Woyska. DrobTuszInf 63.
patrz: FORMALNY
– Daremne twoie Miłosciwy Panie, Zgorzkiem Lamentem Zmieszane ządanie. DrobTuszInf 34.
patrz: GORZKI
– [...] załaską y błogosławienstwem Boga Naywyzszego, a zaszczęsliwym Ordynansem Iasnie Wielmoznych Ichmo[sc] PP Hetmanow ImPana Iana Sobieskiego koro[n]nego y Xiecia Iegmci Dymitra Wisniowieckiego Polnego Othomanska Gwardya iest potłumiona, iednak ta victoria łasce Naywyzszego Pana przypisuiesię aniekomu inszemu iako y wszystkie rzeczy od niego pochodz[ą]. DrobTuszInf 25-26.
– Wszesciu godzinach wzielismy Klasztor Iezuicki wktorymsię oni [Kozacy] bronili. DrobTuszInf 22-23.
patrz: JEZUICKI
– Wszesciu godzinach wzielismy Klasztor Iezuicki wktorymsię oni [Kozacy] bronili. DrobTuszInf 22-23.
patrz: KLASZTOR
– Potym umarł ten Pan Zerebko Musikowski, ona zas poszła powtornie zqamąz za Pana Iana Zawadzkiego, ztey tedy Colligacyey te piec Domow sąmi wpokrewnosci, iednak Dom Panow Zozulinskich wedwoiemi iest krewny [...]. DrobTuszInf 6.
patrz: KREWNY
– [...] pozegnał się z tym swiatem Iasnie Wielm[ożny] ImPan Podskarbi Wielki Koronny [...] ktorego dusza niechay z Panem Bogiem wiecznie kroluie wniebie Amen. DrobTuszInf 56.
patrz: KRÓLOWAĆ
– Daremne twoie Miłosciwy Panie, Zgorzkiem Lamentem Zmieszane ządanie. DrobTuszInf 34.
patrz: LAMENT
– Liman zowiesię gdziesię wszystkie wody zchodzą wkupę, Dniestr, Dniepr, Prut, Dunay Boh, y inne rzeki zWołoch idące. DrobTuszInf 28.
patrz: LIMAN, LIMAN, LIMEŃ
– [...] obrało tedy sobie Woysko Marszałkiem albo Dyrektorem Pana Samuela Swiderskiego Porucznika z podkozackiey Chorągwie Pana Stadnickiego, a ten Pan Swiderski był Łukowianin, aza Substytuta Pana Borzeckiego Chełmianina [...]. DrobTuszInf 10.
– (...) tam maią kosztownie pobudowane Cerkwie, Manastyry, czasem Orda zimuie wPolach. koło tych Lasow przez kilka Niedzil kryiąc się kryiąc się podołach czatuiąc na Chłopow, ale im nigdy nic nieuczynią. DrobTuszInf 30.
– [...] na ostatek pozwolilibyli Arcybiskupi y Biskupi Sryber Koscielnych Kilichow Monstrancyi y inszych Sryber wszystko to zabrano narobienie pieniędzy, naostatek talery twarde przebiianą na inszą monetę [...]. DrobTuszInf 52-53.
– Odstąpił Nieprzyiaciel od Troscianca y poszedł ku Humaniu, a mytez trzymaiącsię przypowiesci starey, uciekaiącemu Nieprzyiacielowi most buduy y tak z pod Ładyzyna znowu Woysko naswoie poszło Consistencye. DrobTuszInf 24.
patrz: MOST
– Więc ty przybyway mozne Xiązę Zkroi! Przez ktorego miecz, Dom moy mocno stoi. DrobTuszInf 37.
patrz: MOŻNY
– [...] był włoch nieiaki przezwiskiem Tynf, ten nabił tynfow ztych sryber y talerow, ktore y dzis trwaią unas wPolszcze, drugi ułoch [!] był przezwiskiem Boratyni ten nabił Szelągow grubych zmiedzi [...]. DrobTuszInf 53.
patrz: NABIĆ
– [...] pozegnał się z tym swiatem Iasnie Wielm[ożny] ImPan Podskarbi Wielki Koronny [...] ktorego dusza niechay z Panem Bogiem wiecznie kroluie wniebie Amen. DrobTuszInf 56.
patrz: NIEBO
– Pozegnał się z tym swiatem Iasnie Wielmo[żny] ImPan Ian Zamoyski [...] ktorego niechay dusza odpoczywa na wieki wniebie. DrobTuszInf 57.
patrz: NIEBO
– [...] wydałem Curkę moię miłą Florencyo Katarzynę Tuszynską wStan Swięty Małzenski za IMSCi Pana Irzego Maliczewskie[go] [...] ktorey niech Pan Bog Błogosławi zcałym domem iey [...] DrobTuszInf 40.
patrz: NIECH
– Pozegnał się z tym swiatem Iasnie Wielmo[żny] ImPan Ian Zamoyski [...] ktorego niechay dusza odpoczywa na wieki wniebie. DrobTuszInf 57.
patrz: NIECHAJ
– [...] pozegnał się z tym swiatem Iasnie Wielm[ożny] ImPan Podskarbi Wielki Koronny [...] ktorego dusza niechay z Panem Bogiem wiecznie kroluie wniebie Amen. DrobTuszInf 56.
patrz: NIECHAJ
– Pokilku niedzielach Ichmosc Panowie Hetmani Ruszylisię zWoyskiem omil dwie od Baru kuwinnicy. DrobTuszInf 23.
patrz: NIEDZIELA
– Odstąpił Nieprzyiaciel od Troscianca y poszedł ku Humaniu, a mytez trzymaiącsię przypowiesci starey, uciekaiącemu Nieprzyiacielowi most buduy y tak z pod Ładyzyna znowu Woysko naswoie poszło Consistencye. DrobTuszInf 24.
– Tegoz Roku 1690. die 29 Augusti przyszła szarancza do Zamoscia. O godzinie dwunastey wsamo Południe wdzien wtorkowy, ktora leciała nieprzestaiąc godzin Cztery Zegarowych, tak wielka zeprzez te godzin cztery Słonca niewidno było [...]. DrobTuszInf 41.
patrz: NIEWIDNO
– Pozegnał się z tym swiatem Iasnie Wielmo[żny] ImPan Ian Zamoyski [...] ktorego niechay dusza odpoczywa na wieki wniebie. DrobTuszInf 57.
– Pan Silnicki miał taki zwyczay, kiedy Pacholcy na Bandoletach ognia krzesali do Tutoniu aze ktory znich wtym nie ostroznie Strzelił togo kazał za nogi uwiązac u Ogona konskiego y po miedzy Woyskiem włoczyc. DrobTuszInf 27.
patrz: PACHOLEC
– [...] pozegnał się z tym swiatem Iasnie Wielm[ożny] ImPan Podskarbi Wielki Koronny [...] ktorego dusza niechay z Panem Bogiem wiecznie kroluie wniebie Amen. DrobTuszInf 56.
patrz: PAN
– [...] wydałem Curkę moię miłą Florencyo Katarzynę Tuszynską wStan Swięty Małzenski za IMSCi Pana Irzego Maliczewskie[go] [...] ktorey niech Pan Bog Błogosławi zcałym domem iey [...] DrobTuszInf 40.
patrz: PAN
– Ociec moy [...] Porucznikował, u Nieboszczyka Im-Pana Janusza z Łohoyska Tyszkiewicza Woiewody kiiowskiego pod Chorągwią Kozacką, bo przedtym niezwano Pancernemi Chorągwiami tylko Kozackiemi. DrobTuszInf 7.
patrz: PANCERNY
– Kumami byli Iasnie Wielmozny ImPan Ian Gninski na ten czas Woiewoda Czernieiowski zWielmozną ImPanią Anną zZamoscia Bedlinską Starosciną Będzinską. DrobTuszInf 38-39.
patrz: PANI
– Anno Domini 1690. die Ultima Julij zWoli Pana Boga Wszechmogącego powtornie postanowiłemsię z Szlachetnie Vrodzoną Panią Anną Kalicinską. DrobTuszInf 40.
patrz: PANI
– Ten vmarł we Lwowie [...] lat miał niespełna Pietnascie wielkiego rozumu y statku był ten Panicz ybez pochyby wielka by była ozdoba nietylko domu Swego ale y całey Rzeczy pospolitey, ktorego niechay dusza odpoczywa nawieki Wniebie. DrobTuszInf 57.
patrz: PANIC, PANIC, PANICZ
– Sźlachetna Paro Rycerskich Anglikow, Czy wąm Braterskich kto niezmylił Szykow? DrobTuszInf 35.
patrz: PARA
– W tym Kuczmaniu są takie parowy iz pokilka Tysiecy Woyska Tatarskiego wNich się zakrywa, DrobTuszInf 29.
– Poszło Woysko na Consistencye Wszystko do Polski nam się dostał naConsistencyą Lelow Starostwo wWoiewodztwie Krakowskim y [...] insze Starostwa y Partykularze. DrobTuszInf 20-21.
– [...] podBarem Czesc Woyska zostałasię a my poszli zPane[m] Skrzetuskim podSzarogrod, botam była Orda ktorą w nocy napadłszy na mieyscu nazwanem Bryndzyn staw, iednych pobito drugich wniewolą pobrano, Czesc tez uszła [...]. DrobTuszInf 20.
patrz: POBIĆ
– [...] Woysko zXieciem Ieg[o]m[oś]cią poszło wpogonią za Or dą ktorych okrutną moc woysko pobiło na przeprawie pod Miasteczkim [!] nazwanym. Miacocha mil pułtory za Bracławiem. DrobTuszInf 22.
patrz: POBIĆ
– [...] ow Iusyppasza zebrawszy Wołoszow, Tatarow, Turkow, Niedobitkow uderzył na Raszkow na owo Woysko, mszcząc się Swoiey krzywdy zesmy ludzi iego WRaszkowie zniesli, z iednego konca uderzyli, a zdrugiego zapalili Miasto ytak siła naszych pobito, ypogorzeli osobliwie tam zginął Pan Przeorski dobry Zołnirz. DrobTuszInf 29.
patrz: POBIĆ
– [...] tam musiało przysc do Woyny gdzie Litwa przegrać musiała czesc zas była poimanych y pobitych nieco. DrobTuszInf 17.
patrz: POBITY
– [...] z nami od switu do Wieczora bili się o przeprawę przez Boh rzekę ktorey z obudwu stron Siła było pobitych y rannych [...]. DrobTuszInf 23.
patrz: POBITY
– Lament Gustawa Karola Krola Szwedzkiego nad pobitemi y poimanemi w Polszcze Regimentarzami y Kawalerami wRoku. DrobTuszInf 33.
patrz: POBITY
– Nieboszczyk Rodzic moy naioł nąm Gospodę u Popa, ktory się zwał Hospodyn Ce[rk]wi Troieckiey, kiedy kozacy zabiiali Szlachtę, ten Hospodyn nas był pochował. DrobTuszInf 5.
patrz: POCHOWAĆ
– Anno 1667 Była Woyna Podhaiecka Han y zDoroszenkiem Hetmanem Kozackim oblegli byli wPodhaicach ImPana Sobieskiego Hetmana Koronnego natenczas yto wyzey opisałem. DrobTuszInf 54.
patrz: PODHAJECKI
– ((Anno Domini 1687. die 11 Martij (...) urodził mi się syn)) (8) wdzien Poniedziałkowy puł godziny przed Pułnockiem wWigilią S. konstantego ktorego Chrzcząno wKosciele Sitanieckiem (...) DrobTuszInf 39.
– [...] załaską y błogosławienstwem Boga Naywyzszego, a zaszczęsliwym Ordynansem Iasnie Wielmoznych Ichmo[ść] PP Hetmanow ImPana Iana Sobieskiego koro[n]nego y Xiecia Ieg[o]mci Dymitra Wisniowieckiego Polnego Othomanska Gwardya iest potłumiona, iednak ta victoria łasce naywyzszego Pan[a] przypisuiesię, a nie komu inszemu, iako y wszystkie rzeczy od niego pochod[zące]. DrobTuszInf 25-26.
– [...] tegoz Roku nasze Woyska zMoskwą pod Chmielnikiem mieli walną potrzebę [...]. DrobTuszInf 51.
– Tamze na Węgrzech wszelki był dostatek, Woysku Win, Miąs, bydeł, roznych rogatych y inszych rzeczy. DrobTuszInf 8.
patrz: ROGATY
– Wzięlismy Wały Chocimskie z Nieprzyiacielem wWilią S:Marcina wdzien Sobotni, toiest zTurkami których się rachowało wOkopach Szescdziesiąt Tysięcy pod Hetmanem ich Bazszą przezwiskiem Vszeimpasz. DrobTuszInf 25.
patrz: SOBOTNI
– Krol Szwedzki [...] Sztenbocka Generała wWoiewodztwa Ruskie y Bełzkie wysłał, ktory iako agrawował Koscioły Szlachtę y Ludzi ubogich wypisac trudno. DrobTuszInf 63.
patrz: TRUDNO
– Odstąpił Nieprzyiaciel od Troscianca y poszedł ku Humaniu, a mytez trzymaiącsię przypowiesci starey, uciekaiącemu Nieprzyiacielowi most buduy y tak z pod Ładyzyna znowu Woysko naswoie poszło Consistencye. DrobTuszInf 24.
patrz: UCIEKAĆ
– Tandem 11 Februarij pod Zamość z swoią Partią Woyska przyszedł [król szwedzki], gdzie ukradkim [!] niespodziewanym około samey iedenastey godziny przed południem chciał Bramę ubiezec y opanować. DrobTuszInf 63.
patrz: UKRADKIEM
– Szeremet długo z Woyskiem Swoim od Lubara Batalią ustępuiąc, na koniec okopac się musieli pod Czudnowem. DrobTuszInf 9.
– W okolicy Kislaka były Miasta wbuntach w ktorych Rebellizanci kozacy stali. DrobTuszInf 13.
patrz: W
– [...] tegoz Roku nasze Woyska zMoskwą pod Chmielnikiem mieli walną potrzebę [...]. DrobTuszInf 51.
patrz: WALNY, WALNY, WAŁNY
– [...] pozegnał się z tym swiatem Iasnie Wielm[ożny] ImPan Podskarbi Wielki Koronny [...] ktorego dusza niechay z Panem Bogiem wiecznie kroluie wniebie Amen. DrobTuszInf 56.
patrz: WIECZNIE
– Pozegnał się z tym swiatem Iasnie Wielmo[żny] ImPan Ian Zamoyski [...] ktorego niechay dusza odpoczywa na wieki wniebie. DrobTuszInf 57.
patrz: WIEK
– Gdy zas poSrodoposciu rezolucya nastąpiła wiesniana, Krol Ieg[o]m[osc]niedufaiąc lodem Dnieprowymzpewną Czescią Woyska y Ludzi, Przebrałsię do Litwy ztamtąd do Polski. DrobTuszInf 11.
patrz: WIEŚNIANY
– ...tam przedtym kozacy rady Swoie miewali, y Hetmanow Swoich zaporowskich zabiiali, y Starszyznę drugą przynich lubo winnie lubo niewinnie. DrobTuszInf 12.
patrz: WINNIE, WINNO
– ...y tak ta Rzeka Swoim Wodockiem az do Morza idzie... DrobTuszInf 18.
– [...] tamesmy zastali Turkow na praesidium w Compucie Trzy Tysiące, ktorych przededniem napadłszy iednych wycielismy drudzy ręką obronną pouchodzili [...]. DrobTuszInf 28.
patrz: WYCIĄĆ
– [...] y tak podkawszy się męznie z Szwedami zniosło nasze Woysko Szwedow nagłowę, bo ich też Pułk Wołoski zZasadzki przyszedłszy z tełu okrutnie zmięszał iż musieli nagłowę przegrac, Piechota Szwedzka wycięta Raytarya zniesiona, działa wzięte [...]. DrobTuszInf 7.
patrz: WYCIĘTY
– Tom był Towarzyszem nigdy zWoyska niewyiezdzaiąc az do Roku 1677. procz tego com był przy Rodzonym moim zChłopięcia. DrobTuszInf 33.
– Tombył wWoysku, iako iest wyzey zChłopięcia Zawsze przy Rodzonym Swoim. DrobTuszInf 33.
– Maciey Pawołowicz Kanonik Collegiati Zamoyskiey y Professor Akademiey Zamoyskiey. DrobTuszInf 62.
patrz: ZAMOJSKI
– Anno 1675 [!] Staneło rozgraniczenie po Zurawinskiej między Turkami od Podola a Polską od Roskiego Woiewodztwa y iuz to z Turkami iakby stanoł pokoy. DrobTuszInf 56.