Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
InwChełm 1723-1747 wydanie wtórne
Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego…
Odnotowano 199 cytatów z tego źródła
– Obzejty 2: jeden dla cieląt, drugi dla świni; jedne drzwi na zawiasach z zaporą drewianną, drugie bez zawiasów; pod jednym dachem. InwChełm 33.
– Przy tej stodole obzejt wcale zgniły, reparować go nie można. InwChełm 25.
– Chałupa Tomasza gbura totaliter jest dobra, tylko stodółka potrzebuje reparacji; obory i chlewów absolutnie nie masz. InwChełm 58.
patrz: ABSOLUTNIE
– [...] w tej prochowni [...] kul żelaznych i siekanych blisko achtel, obrazów starych 5. InwChełm 6.
– Obora świni [...] świnek adwentowych 6, świnek latosich 15, wieprzków adwentowych 10, wieprzków latosich 14. InwChełm 61-62.
patrz: ADWENTOWY
– Około zamku ganek między murem angrestem obsadzony i kilka drzew starych. [1730] InwChełm 129.
– Z tej izdebki wyszedłszy, są drzwi, do izdebki na zawiasach i hakach żelaznych, z skoblami, wrzeciądzem, klamką i hantabką. InwChełm 91.
patrz: AK, HAK, HAK
– Akcyza od wódki przewoźnej, od beczki a fl. 3 circiter [zł] 120. InwChełm 135.
patrz: AKCYZA
– Dwór w szachulec, o 2 izbach [...] z alkierzykiem w izbie pańskiej. InwChełm 90.
– Z tej sieni są drzwi na górę [...] jedne idą do altanki nad wystawą, a drugie nad izbę na górę. InwChełm 91.
patrz: ALTANKA
– Wchodząc do pokoju dolnego przy pańskim, altanka bez wierzchu przed sionką. InwChełm 126.
patrz: ALTANKA
– Do izby drzwi na zawiasach z klamką żelazną, hantabą. InwChełm 82.
– Z tej izdebki wyszedłszy, są drzwi, do izdebki na zawiasach i hakach żelaznych, z skoblami, wrzeciądzem, klamką i hantabką. InwChełm 91.
– Są a parte role arendarskie nazwane, z ktorych płacono zł. 60. InwChełm 112.
patrz: ARENDARSKI
– Szlachetny Junski za prawem wiecznym III. Opalenski miał włók 4 z obligacją asystowania na koniu zbrojną ręką III. episcopis. InwChełm 60.
– Raczek rybak łowi ryby na rzece Drwęcy, który daje do zamku we środę i w piątek ausfysz. InwChełm 142.
– W każde rybne dni węborek Aussfiszu maią dawać do dwora. InwChełm 81.
– Od Raczka rybaka za ryby ausfyszowe [zł.] 30. InwChełm 140.
patrz: AUSFISZOWY
– Stajnia [...] z podłogą na balkach spodnich, balami wyłożona. InwChełm 25.
patrz: BAL
– Ganek do studni jest także bardzo słaby, nadpróchniały, balasków po części nie dostaje. InwChełm 5.
patrz: BALASEK
– Dwór z drzewa w węgieł budowany [...] przy sieni balasiki tokarskie. InwChełm 199.
patrz: BALASIK
– Sprzęt gospodarski [...] bron drewnianych balczastych par 3... InwChełm 30.
patrz: BALCZASTY
– Statki mleczne [...] baliów do serów wytłaczania 2, balia do bonrowania [!] fletów 1, [...] baliów z nakrywkami, każda o 3 węborkach,10. InwChełm 26.
patrz: BALIJA
– W kuźni komin murowany, bałk złamany. InwChełm 133.
– Sprzęt domowy gospodarski. [...] radło 1, do którego radlic 2, bron belkowych 4, cynków do brony 10 kawałków. InwChełm 29.
– Pogrodki koło studni jeszcze dobre, od góry bulwark nowo szachulcem wydylowany i mosty do drzwi siennych i ozdowni z szachulcu nowo położone. InwChełm 13-14.
– Statki mleczne [...] baran z tłuczkiem na końcu okowanym na walcu żelaznym. InwChełm 26.
patrz: BARAN
– Sprzęt do domowej potrzeby [...] baran do robienia masła 1. InwChełm 29.
patrz: BARAN
– Bór idzie przy granicy nowowiejski [...] pruskiej granicy i ostrowickiej także granicy; w którym jest barci czworo. InwChełm 105.
patrz: BARĆ
– Przeciwko młynowi chałupka bardzo zła, tj. bartnickie posiadło, kotowizną zwane [...] daje się kontrakt na 5 lat pewnemu cieśli. InwChełm 103.
patrz: BARTNICKI
– Przywileje nieaprobowane [...] [ma] kaczmarz na włok 2 Tenże na bartnikowskie 2. InwChełm 227.
– P. Turowski [ma przywilej nieaprobowany] na łąkę bartnikową i na włóki [...] 2. InwChełm 228.
patrz: BARTNIKOWY
– Dalej bednarska chałupa własna nad sadzawką. InwChełm 15.
patrz: BEDNARSKI
– Bednarz [...] statki powinien naprawiać ze wszytkich folwarków za przywiesiem obręczy z zamku. InwChełm 16.
patrz: BEDNARZ
– Sprzęt do domowej potrzeby. Kłód do kapusty 6 złych, jedna u bednarza, której nie narządził. InwChełm 29.
patrz: BEDNARZ
– Browar na dole, miejscami pod dachówką dobrą, miejscami złą, w podmusk, we 2 rygle, w lepiankę; od łęgu cwela zła, dlaczego od końca do końca podparty dla bezpieczności [...] szczytowe ściany jeszcze niezłe. InwChełm 11.
– Na bok bramy po lewej ręce izbedki dwie o jednej sieni i o jednym kominie murowanym. InwChełm 5.
patrz: BOK
– Jeżeliby te włóki zasiał z woli pańskiej Jmp. dzierżawca, to mu powinna być bonifikacja. InwChełm 63.
– Gdy zachodzą ustawiczne konweniencje dworu płowęskiego z każdym dzierżawcą, tedy daje się do dyspozycji Jmp. dzierżawcy, aby [...] przyjął inszego człowieka za kontraktem, z czego się może ta ekspensa bonifikować. InwChełm 105.
– Wysiew na Popowie [...] owsa kor. 316, gryki kor. 3, boniku kor. 3, siemienia lannego kor. 1. InwChełm 63.
patrz: BONIK
– Z tego podwórza forta do sadu w słupy dębowe z murłatem i buntami na zawiasach. InwChełm 25.
patrz: BONT, BUNT, BUNT
– Przy tej bramie alias wrotach parkan w dyle łupane, słupy kopane z murłatami, dylów 3 nie dostaje. InwChełm 79.
– Z tego dziedzińca [przy którym się mieści burgrabstwo i spichrz w kluczu lubawskim] bramka, od której do zamku most dobry z poręczami. InwChełm 128.
patrz: BRAMKA
– Wieś za kontraktem trzyma morgów 2 Na miejsce brochów z Wisły powyrywanych nic nie dają, a dawano zł. 12. InwChełm 47.
patrz: BROCH
– Źrzebce z Mirakowa: źrebczak kary 1, źrzebczak gniady 1, źrebiec gniady z brodawką na nodze 1. InwChełm 117.
patrz: BRODAWKA
– Bron cynkowych starych, złych, bez cynków 15-tu 2. InwChełm 88.
patrz: BRONA
– Sprzęt gospodarski [...] bron drewnianych balczastych par 3... InwChełm 30.
patrz: BRONA
– Sprzęt domowy. - [...] balczastych bron 4, noszelników żelaznych 2. InwChełm 61.
patrz: BRONA
– Sprzęt domowy gospodarski. [...] radło 1, do którego radlic 2, bron belkowych 4, cynków do brony 10 kawałków. InwChełm 29.
patrz: BRONA
– Sprzęt gospodarski [...] bron cynkowych z wszystkimi cynkami par 2... InwChełm 30.
patrz: BRONA
– Bron balczastych 6. InwChełm 88.
patrz: BRONA
– Browar na dole, miejscami pod dachówką dobrą, miejscami złą, w podmusk, we 2 rygle, w lepiankę; od łęgu cwela zła, dlaczego od końca do końca podparty dla bezpieczności [...] szczytowe ściany jeszcze niezłe. InwChełm 11.
patrz: BROWAR
– Ogród przeciwko bramy nad jeziorem w pół kapustą, w pół brukwią i jarmażem zasadzony. InwChełm 57.
patrz: BRUKIEW
– Wieś Starogród, w której jest budynków pańskich n-ro 6. [...] Budów zamkowych 2, w których mieszkają: woźny Chmielewski. druga wcale zła. We wsi Starogród na górze chałup 8, na dole 15, bud 7. InwChełm 16.
patrz: BUDA
– Budnik w Kokocku alias karczmarz hakbudę wolną mający, piwo i wódkę pańską szynkować powinien. Płaci tak z budy jako i z morgów na Starogrodzie [zł] 28. InwChełm 50.
patrz: BUDNIK
– Tamże z karczmy budy [zł] 20. Miał budnik prawo na kępę prosto budy na Wiśle. InwChełm 49.
patrz: BUDNIK
– Burgrabska rezydencja murowana [...] Do mieszkania burgrabskiego schody drewniane. InwChełm 131.
patrz: BURGRABSKI
– W pierwszym dziedzińcu burgrabstwo; budynek [...] cale spustoszony. InwChełm 9-10.
– Obora bydła. - [...] wół buroczerwony w lat 6 - 1, wół od karku z moręga czerwony 1. InwChełm 117.
– Krowy: [...] krowa bura w lat 6 - 1, krowa czerwona łysa w lat 5 - 1. InwChełm 117.
patrz: BURY
– Inwentarz bydła i drobiazgów. - Wołów 25, koni 10, świń 12, gęsi 22, kaczek 9, kur 22. InwChełm 62.
patrz: BYDŁO
– Inwentarz bydła rogatego. [...] cieląt rocznych jałowiczek 2, bysiek roczny 1, cieląt tegorocznych 3, nieuków trzyletnych 3, cieląt rocznych byśków 3 InwChełm 169.
patrz: BYSIEK
– Inwentarz bydła rogatego [...] cieląt rocznych byśków 3. InwChełm 169.
patrz: BYSIEK
– Obora bydła [...] jałowic dwuletnych 3, roczniaków byśków 4, roczniaków jałoszek 2, stadnik wół 1. InwChełm 149-150.
patrz: BYSIEK
– Sprzęt domowy. - Kłód do kapusty 2, wiadrów 2, szkopków 3, kierzniów do robienia masła 2, do mleczna cadzka. InwChełm 168.
patrz: CADZKA
– Sprzęt gospodarski [...] kłód kapustowych 4, kierznie 2, wiadra 2, cadzka do mleka 1, siekiera 1. InwChełm 168.
patrz: CADZKA
– Ogrody wszelką jarzyną: cebulami, pietruszkami, kapustą etc. bardzo dobrze zasiane, zasadzone, wypelone i ogrodzone. InwChełm 170.
– Browar [...] Izba w szachulec wielka, posadzka ceglana do wyraszczania słodów. InwChełm 81-82.
– Owiec rodnych 11, Cejtaków 5, jarlików 13 InwChełm 134.
patrz: CEJTAK
– Obora owiec dawna: Cejtaków owieczek 25 Cejtaków skopków 22. InwChełm 27.
patrz: CEJTAK
– Owczarnia. - Skopów starych 27, owiec starych 62, cejtówek 13, cejtaków 11, jagniąt owieczek 35, jagniąt skopków 32. InwChełm 191.
patrz: CEJTAK
– Obora [...] Owiec: Owiec rodnych sztuk 96, owieczek jarliczek 36, jagniąt 40, skopków cejtakowych alias jarlików 31, skopków jagniąt 51. InwChełm 161.
patrz: CEJTAKOWY
– Obora owiec i inszego bydła. - Owiec rodnych sztuk 56, skopów starych sztuk 35, skopów cejtowych sztuk 5, owieczek cejtowych sztuk 2. InwChełm 214.
patrz: CEJTOWY
– Owczarnia. - Szkopów starych 27, owiec starych 62, cejtówek 13, cejtaków 11, jagniąt owieczek 35, jagniąt skopków 32. InwChełm 191.
patrz: CEJTÓWKA
– Statki mielcarskie złe, tj. kocioł o półtrzeciej beczki w pół przepalony [...] celbrat zły. InwChełm 101.
patrz: CELBRAT
– Drybus 1 potrzebuje przerobienia, drugi pomniejszy, także celbrat dębowy dobry. InwChełm 82.
patrz: CELBRAT
– Przy browarze studnia ze wszytkim, z kubłem okowanym. Ozdownia z piecem dobrym i lasami, ceber 1, celbroch stary. InwChełm 57.
patrz: CELBROCH
– Obrus gruby farski, bo przed tym ołtarzem nie celebrują. InwChełm 8.
– Chałupa Piotra ogrodnika, także i Wojciecha, którzy wraz mieszkają, siedzą za kontraktem; taż podwójna chałupa jest dobra, tylko 2 cwelów potrzeba pod nią; komin także poprawy potrzebuje. Stodółki i chlewy są dobre. InwChełm 58.
– Chałupników jest n-ro 12, którzy się sami pobudowali, ról żadnych nie mają; ci nie płacą nic, przysiewek się im daje na pańskiej uprawnej roli [...] Za to powinni robić o pańskiej strawie przez całe żniwa. InwChełm 19.
patrz: CHAŁUPNIK
– Ci wszyscy wzwyż pomienieni chałupnicy starogrodzcy powinni robić w żniwa według osobliwego regestru. Zagrodnicy pwoinni robić codzień jeden o pańskiej strawie. InwChełm 17.
patrz: CHAŁUPNIK
– Chałupa chmielarska stara funditus się spaliła, ale na tym tenże chmielarz postawił inszą. InwChełm 14.
– Chałupa chmielarska stara funditus się spaliła, ale na tym tenże chmielarz postawił inszą. InwChełm 14.
patrz: CHMIELARZ
– Gostkowo smolnik trzyma [...] Do wypalenia pieca smoły wolno mu 3 choinki ściąć. InwChełm 213.
patrz: CHOINKA
– Bron cynkowych starych, złych, bez cynków 15-tu 2. InwChełm 88.
patrz: CYNKOWY
– Sprzęt gospodarski [...] bron cynkowych z wszystkimi cynkami par 2... InwChełm 30.
patrz: CYNKOWY
– Szymon dannik chałupę ma złą w lepiankę [...]. InwChełm 75.
– Wóz z wszystkim porządkiem [...] gnojowych desek para z dannicą, drabie sienne, lusznie 4 z refami bez capów [...]. InwChełm 26.
patrz: DANNICA
– Dach snopkami poszyty, tylko w jednym końcu dekarską robotą. InwChełm 12.
patrz: DEKARSKI
– [...] dekowania większą połowę na tej stajni reparowano [...]. InwChełm 4.
patrz: DEKOWANIE
– Dach na tym dworze dekowany słomą [...]. InwChełm 80.
patrz: DEKOWANY
– Wchodząc do karczmy drzwi na zawiasach z zaporą drewianną, drugie drzwi na oborę za zawiasach. InwChełm 78.
patrz: DREWIANNY
– Sprzęt gospodarski [...] bron drewnianych balczastych par 3... InwChełm 30.
patrz: DREWNIANY
– [...] w pośrodku podwórza chlew w wiązanie i delowanie wystawiony, słomą nakryty, w którym przegród, to jest chlewków 4 dla drobiuzgów [...]. InwChełm 11.
– Po lewej ręce dziedziniec forta co cmentarza farskiego, drzwi stare, na zawiasach [...]. InwChełm 128.
patrz: FARSKI
– Statki mleczne [...] baliów do serów wytłaczania 2, balia do bonrowania [!] fletów 1, [...] baliów z nakrywkami, każda o 3 węborkach,10. InwChełm 26.
patrz: FLET
– [...] drzwi podwójne do stołowej izby, w której okien 2 podwójnych, piec formowany, stary, zły, podłoga flizowa. InwChełm 129.
patrz: FLIZOWY
– Utem folwareczek nazwany Kucbork, w jarzynie nie zasiany. InwChełm 63.
– Chałupa Tomasza gbura totaliter jest dobra, tylko stodółka potrzebuje reparacji; obory i chlewów absolutnie nie masz. InwChełm 58.
patrz: GBUR
– Wóz z wszystkim porządkiem, stary zbrukowany, na kołach po 5 sztuk żelaza z buksami, osi z blachami i traurynkami, skręty przednie z 3 refami i dyszel na końcu okowany, refa na rozworze i spernal, zakładnik i tylnik, lony 4, wagi 2 z orczykami okowane, sli rzemiennych 4 - 2 nowe, 2 stare; naszenniki z kołem i łańcuszkami, widły żniwne 1, gnoiowe 1, siodełko fornalskie [...]. InwChełm 26.
patrz: GNOJOWY
– Przed wrotami dworskimi na boku od browaru jest chałupka mała alias gorzalenka w słupy kopane z dylów, o 2 kominkach, przedylowana, nadrujnowana, obrócona na świnie chlewy. InwChełm 102.
patrz: GORZALENKA
– Ordynaria ogrodników i powinność. - Mają mieszkanie wolne, po kawale roli i ogrody, przysiewku mają: grochu po wiertlu, lnu po wiertlu ich nasieniem. Powinność ich płoty grodzić i naprawiać, dachy reperować, jednym codziennie robić, kolejno straż nocną przy oborze odprawować, drwa rąbić, w żniwa na szychcie robić, po żniwach młócą w stodole na korzec jedenasty, tłukę robią dni 3 na strawie pańskiej. InwChełm 192.
patrz: GRODZIĆ
– Sprzęty gospodarskie folwarku starogrodzkiego. Wozów ze wszystkim porządkiem: z wagami, szlami, nasznikami n-ro 2, wóz z irzemkiem drewnianym, z wagami, szlami, nasznikami 1, kół starych tylko kozły same 3, żelastwa u nich sztuk 16, kół nowych bosych do oprawy 2, łańcuch w ogniw 39 jeden, łańcuch z skoblem i hakiem w ogniw 30 jeden, siekier starych folwarkowych 3, siekiera u stróża w zamku dobra 1, luśnie oprawne, drabie, deski do wszystkich 3 są wozów, pług 1 na grządzieli, refów 3, krojów 2, lemieszów 3, coftów 3, cofalników 2, kółek okowanych 1, radło 1, do którego radlic starych 2, złych; kroje, lemiesze i radlice przerobić tylko się godzą. InwChełm 29-30.
patrz: GRZĄDZIEL
– Sprzęty gospodarskie folwarku starogrodzkiego. Wozów ze wszystkim porządkiem: z wagami, szlami, nasznikami n-ro 2, wóz z irzemkiem drewnianym, z wagami, szlami, nasznikami 1, [...]. InwChełm 29.
patrz: IRZEMKO
– Ogród przeciwko bramy nad jeziorem w pół kapustą, w pół brukwią i jarmażem zasadzony. InwChełm 57.
– Konie stadne z Mirakowa [..] klacz gniada 1, klacz kara 1, klacz wiśniowo-gniada 1, klacz jasno-wilczata 1, klacz wilczata 1 [...]. InwChełm 117.
– Spisany ten inwentarza i oddany JW Jegomości Ks. Biskupowi szczęśliwie daj Boże w długie lata nam rządzącemu die 6 iunii anno 1747. InwChełm 235.
patrz: JW, JW.
– Chałupa, z góry zszedszy, podwójna o 2 sieniach i 2 izbach i 2 komorach w wiązanie i lepiankę, z dachem dobrym; drzwi w niej sześcioro na zawiasach, piece kachelkowe dobre, okna dobre, w jednej części mieszka pasturz, w drugiej ogrodnik [...]. InwChełm 21.
– W izbie okien dwoje szklanych w drewno, ława, piec prosty kachlowy, kominek murowany [...]. InwChełm 133.
– Kominki murowane, drzwi sześcioro na zawiasach i hakach, pieców 2 kaflowych, okien czworo [...]. InwChełm 201.
– [...] rachując cieślę, tracza, gwoździe, smołę i pakarza, kosztuje cegła, kalk, mularz, ankry in summa fl. 444 gr. 15. InwChełm 55.
patrz: KALK
– Przy sieni komórka alias sieczkarnia, do niej drzwi na zawiasach. InwChełm 25.
– [...]ten kominek o 2 izbedkach był kordygardą, w tych ani okien, ani pieców ani posowy nie masz, dachówka na nich napsowana, potrzebuje reperacji. InwChełm 5.
– Łąki nad Wlem po łachę; odrabiają do dworu tylickiego za łachą ku półkowi, płacą z nich gburzy rocznie zł. 50. InwChełm 167.
– [...] uzdeczków na wszytkie konie 8, lecków konopnych, luśni okowanych 8, nalustków żelaznych 8 [...]. InwChełm 61.
patrz: LECKA
– [...] lin do tychże wozów do wiązania drzewa nro 3, uzdeczek konopnych do 3 cugów i lecki, przy każdej sli postronki konopne [...]. InwChełm 31.
patrz: LECKA
– Ci zagrodnicy tym kontenci być powinni, także i rataje. Na tłuki do dworu za zawołaniem powinni chodzić w żniwa 3 razy z lemanami, dannikami, komornicami, prócz ratajów. InwChełm 87.
patrz: LEMAN
– Chałupa lemańska, w której przedtem mieszkał zdun, teraz ućciwy Maciej Przybyszewski za kontraktem w r. 1719 a festo S. Martini na lat 6; powinien płacić do dwora na ś. Marcin 20 zł. InwChełm 103.
patrz: LEMAŃSKI
– Gburstwo Bebenkowskie obróciło się w lemaństwo, ex quo, że w powietrze ze wszytkimi wymarł w domu; włóka została zasiana oziminą, ten zasiewek do dworu zabrany 1716 zginął. InwChełm 86.
patrz: LEMAŃSTWO
– [...] siedzą za kontraktem, vigore którego kontraktu trzymają włók swoim własnym zbożem zasianych 21 i pół włóki, z tych wytrąca się półwłók leśniczy od wszelkiego czynszu, kontrybucji i hyberny wszelkiej wolny [...]. InwChełm 95.
patrz: LEŚNICZY
– Bór przy mirzeńskich, lipińskich, wardęgowskich i ostrowickich granicach. W jeziorze Mirzeńskim zachodzi granica okręgiem, w którym tonią 1 mierna niewodowa. Granice Rywałdu z Płowężem, z Mirzynem, z Lipinkami, z Wardęgowem i Ostrowitym. InwChełm 108.
patrz: LIPIŃSKI
– Młynarz, co dawać powinien, ma kontrakt, tj. łasztowego powinien dawać kor. 75. InwChełm 32.
patrz: ŁASZTOWE
– Kaczmarz bierze łasztówkę tj. piwa beczkę trzynastą; wódkę powinien szynkować bez przylewku. InwChełm 123.
– Sprzęt gospodarski [...] świdrów łatowych 2, świdrów: łonowy i grobny 2, świder osiowy 1, żaga 1, sani 3, bron drewnianych 6. InwChełm 118.
patrz: ŁATOWY
– Od ołtarza małego idzie katedra ex opposito, druga przy zakrystii, ławeczka stolarska malowana, za nią szafa do aparatu i ad olea sacra, z obudwóch stron ławki malowane [...]. InwChełm 8.
– Przeciwko browarowi łęg wielki, w którym są i wymiary na folwarki insze, także chłopom, którzy mają kontrakty i w nich wyrażone łąki prętowe, jako to kaczmarze i ogrodnicy. InwChełm 14.
patrz: ŁĄG, ŁĘG, ŁĘG, ŁUH
– [...] świdrów łatowych 2, świdrów: łonowy i grobny 2, świder osiowy 1, żaga 1, sani 3, bron drewnianych 6. InwChełm 118.
patrz: ŁONOWY
– Dają targowego z jarmarków połowę dworowi i łopatkowego połowę. InwChełm 111.
patrz: ŁOPATKOWE
– Wół czerwony łysy w roku 5-tym 1, wół gwiazdowaty czerwony w lat 6 — 1, wół łysogniady w lat 6 — 1 [...]. InwChełm 117.
– Za prawem wiecznym wymiar z maców dają do zamku vigore prawa i wieprze karmią. InwChełm 140.
patrz: MAC
– Za prawem wiecznym wymiar z maców dają do zamku vigore prawa i wieprze karmią. Kor. Wieprze Kaszuba żyta daje 40wieprzów karmi 4 Pałka żyta daje 48wieprzów karmi 4 Foluszek żyta daje 40wieprzów karmi 3 Lichota żyta daje 40wieprzów karmi 1 Macowe oprócz tego biorą do zamku od sztuki słodu piwnego i gorzałczanego, macę, w której jest kor. 2. InwChełm 140.
patrz: MACOWE
– W młynie zamkowym za kwitem zamkowym słód mleć powinni, od każdego waru piwa dają macowego do zamku słodu kor. 2 gładką miarą. InwChełm 135.
patrz: MACOWY
– Od tej bramy z obudwu stron idą oficyny; po prawej ręce, wchodząc na podwórze, przy samej bramie izba, drzwi do niej i sieni niedobre na zawiasach, z klamką i skoblem żelaznymi, także i rękowiścią; komin i kominek murowany, piec zielony floryzowany, przestawiony, stół sosnowy stary, prasa albo magiel, która była w sieni, znajduje się zepsowana. InwChełm 4.
patrz: MAGIEL
– [...] co uczyni in summa ordynarii na wszystkich na rok: żyta kor. 30, jęczmienia 10, grochu 5, soli achtoli 5, masła stofów 20, gomółek dwugrosznych mendli 5, sadła fontów 15, piwa beczek 2½. InwChełm 19.
– Na bok bramy po lewej ręce izbedki dwie o jednej sieni i o jednym kominie murowanym. InwChełm 5.
patrz: NA
– W browarze kotliny zrujnowane naprawy potrzebują; ante omnia kocieł jest 1 wielki, wpół spalony, nie zda się na nic więcej, tylko na zamian. InwChełm 82.
patrz: NA ZAMIAN
– Szymon ogrodnik: chałupa, stodoła nic nie warto. InwChełm 191.
patrz: NIC
– Szymon ogrodnik: chałupa, stodoła nic nie warto. InwChełm 191.
patrz: NIEWART
– Chałupa Tomasza gbura totaliter jest dobra, tylko stodółka potrzebuje reparacji; obory i chlewów absolutnie nie masz. InwChełm 58.
patrz: OBORA
– Obora świni [...] świnek adwentowych 6, świnek latosich 15, wieprzków adwentowych 10, wieprzków latosich 14. InwChełm 61-62.
patrz: OBORA
– Obora bydła. - [...] wół buroczerwony w lat 6 - 1, wół od karku z moręga czerwony 1. InwChełm 117.
patrz: OBORA
– Owczarz ma swoje owce i daje na ten rok pachtu zł. 60. InwChełm 109.
patrz: PACHT, PACHTA
– Tenże młynarz daje żyta paktowego z tegoż wiatraka kor. 80 miary chełmińskiej, także mlec powinien do dworu żyto i słód bez wszelkiej macy. InwChełm 83.
patrz: PAKTOWY
– W izbie [...] ława pod oknem długa, druga ława poprzeczna na palach. InwChełm 80.
patrz: PAL, POL
– Czapski [...] ma wolność do stołu swego piwo sobie robić i wódkę palić. InwChełm 60.
patrz: PALIĆ
– Przed folwarkiem studnia wybalowana z żurawiem i słupem, u którego sworzeń żelazny zanitowany, drąg okowany, przy którym kubeł żelazem oprawny z pałąkiem, obręczy na kuble żelaznych 3. InwChełm 33.
patrz: PAŁĄK
– Stodoła o 3 sąsiekach, 2 klepiskach i wozarka nowa, wrót 4 na biegunach z pałąkami żelaznymi, dwiema wrzeciądzami, z skoblem wielkim jednym i 4 małymi. InwChełm 33.
patrz: PAŁĄK
– Przy tymże parkanie fortka do wychodzenia na wieś na pałąkach drewnianych. InwChełm 79.
patrz: PAŁĄK
– Na górę wschód, drzwi z desek na pałąku z wrzeciądzem i z [s]koblem. InwChełm 771.
patrz: PAŁĄK
– Raczek rybak łowi ryby na rzece Drwęcy, który daje do zamku we środę i w piątek ausfysz. InwChełm 142.
patrz: PIĄTEK
– Browarek w szachulec stary, podporami od wody ujęty, z dachem złym, cwele nowo podwleczone, nad ozdownią dylami czesanymi pobity, drzwi w nim dwoje na biegunach, dwoje na zawiasach; przy ozdowni drzwi na 1 zawiasie, okna 2 w drzewo, piec stary, zły; ozdowy piec lada co. InwChełm 192.
patrz: POBITY
– Kuźnia przeciw karczmie reparowana, ze wszytkim; w kuźni jest inwentarski miech, kowadło, pień sosnowy, młot na dwoje rozpadły, zły. W tey kuźni izba dla kowala w lepiankę (z) piecem, oknem, drzwi na zawiasach żelaznych i z klamkami, szczyt gliniany lepiony, tarcicami pobita. InwChełm 86.
patrz: POBITY
– Obora bydła i świni. - Stadnik 1, krów pocielętnych 7, wieprzów rocznych 4. InwChełm 134.
– Dach z kozłami i podbitką deskami trackiej roboty pobity, tylko 1 kominek zły spodni, z wierzchu dobry. InwChełm 31.
patrz: PODBITKA
– Forta przy podbramiu na wał koło zamku lada co, mur przy niej obalony trochę. InwChełm 125.
patrz: PODBRAMIE
– Z komory na podwórze transit wypuszczony w lepiankę z poddaszkiem słomianym. InwChełm 80.
patrz: PODDASZEK
– Wóz wielki do ciężarów niestary, na każdym kole z buksami po 6 sztuk żelaza, osie refami, traurynkami, blachami opatrzone, skręty przednie refami, donalem s i na końcu dyszel z wierzchu i spodem okuta, na poddymie pręt żelazny, na rozworze refka i refa do skrętów zbijania, kiertak żelazny, sworzeń, sworznik, zakładnik i lony. InwChełm 30.
patrz: PODDYMA
– Przy pierwszej bramie po prawej ręce jest ozdownia sama tylko wystawiona nowo w słupy i dyle, dach na ni słomniany podlepiony gliną z piecem murowanym i darami do suszenia słodu. InwChełm 116.
patrz: PODLEPIONY
– W tej fosie studnia pod dachówką olenderską w podmusk, koło łańcuch żelazny, kubły 2 żelazem dobrze opatrzone, rynna do niej idzie stara, na nic się nie zda, dachówka z muru pozbierana dla większej i prędszej ruiny. InwChełm 5.
patrz: PODMUSK
– Chałupa, w której mieszka owczarz [...] wyprawa na podsienku dobra, poddaszków i dylów podle komina nie masz. InwChełm 83.
patrz: PODSIENEK
– Studnia przy browarze z rynną jedną zgiłą, zepsowaną, pogrodki w studni złe. InwChełm 82.
– Statki gorzałczane: garców 2 z pokrywami: do jednego jest wąż, do drugiego ror 2, rorówek 2, kłód do wywaru dwa, drybusów 2. InwChełm 201.
patrz: POKRYWA
– Szczyty tarcicami zabite, posowa z tarcic polepu potrzebuje. InwChełm 25.
patrz: POLEP
– Przy drzwiach jest szylbank z policami do naczynia kuchennego. InwChełm 24.
patrz: POLICA
– Chałupa trzecia [...] jest z drzewa budowana w węgieł, pokryta słomą, drzwi dwoje, komin i kominek lepiony, piec prosty, okien dwoje szklanych, połap z dylów. InwChełm 115.
patrz: POŁAP, PUŁAP
– Na folwarku starogrodzkim stodoła i sieczkarnia w wiązarek porządnie wystawiona, która kosztuje według kontraktów rzemieślników danych porachowawszy wszytko: pieniądze, zboże, piwa, połtowiny, masło, gomółki, w jakim targu natenczas było, to wszytko według regestrów uczyni fl. 487. InwChełm 55.
patrz: POŁTOWINY
– Wóz bosy okowany ze wszystkim porządkiem, łańcuch ogniw 24 z kołem i hakiem, siekier 2, beczek kapustnych 3, kłoda do wody 1, szynkwas do pomywania 1, stołów 5, krzesło skórą obite 1, stołków 5, zydel 1, węborków 2, faska 1... InwChełm 201.
patrz: POMYWANIE
– Ta stodoła o 3 klepiskach a 4 sąsiekach; klepiska tarcicami poobijane, tylko sztuk z pięć tarcic brakuje... InwChełm 12.
patrz: POOBIJANY
– Wchodząc na zwód dokoła fosy pod magazynem, tenże mur w fosie dużo upadły, wielka jest ruina i wszędy się porysował, i magazyn porujnowany... InwChełm 5.
– Posiadło Zacharkowe alias karczma, w której mieszka kaczmarz Cyron, ma włókę kaczmarską [...] Oprócz tej włóki ma 2 włóki posiadłowe, z których płaci [zł] 60. InwChełm 67.
– Włóki osiadłe: Spychała ma włók posiadłych 3. InwChełm 59.
patrz: POSIADŁY
– ...w tej bramie sztuka muru wypadła, dach i belki zgniły, ale na wjazd dzisiejszego JWJMci X biskupa mur w bramie w jednej ścianie nowo i znacznie murowany i druga ściana wyprawiona, belki nowe, dwoiste rynny, nowymi balami dwoistymi przykryte i smołą warzoną wypaćkowane i posmarowane. InwChełm 6.
– ...tarcic na siennej posowie siła nie dostaje. InwChełm 3.
patrz: POSOBA, POSOWA
– Sprzęt domowy gospodarski. [...] radło 1, do którego radlic 2, bron belkowych 4, cynków do brony 10 kawałków. InwChełm 29.
– Ordynaria ogrodników i powinność. - Mają przysiewku: mają żyta kor. 1, grochu w. 1, lnu w. 1, ich nasieniem. Powinność ich płoty grodzic, dachy naprawiać, strażą nocną kolejno odprawować, drwa rąbić, w żniwa na szychcie robić, po żniwach młócić na korzec jedenasty. InwChełm 151.
patrz: RĄBIĆ
– Jakub Bon w rozgarcie za kontraktem sobie wyrumował i rumuje. Budynki sobie należycie wybudował, płaci czynszu na św. Marcin [zł.] 30. InwChełm 119.
patrz: RUMOWAĆ
– Kazimierz Gorkowski smolnik w chałupie wieskiej, objął 2 morgi pańskie w każde pole, z tego powinien płacić i z ogroda przy kołowrocie zł. 8 Robociznę w żniwa taką, jaką i drudzy morgownicy. Siewa w lesie na rumunku za kontraktem, płacić powinien czynszu (zł.) 3. InwChełm 107.
patrz: RUMUNEK
– Jurek Cygański w lesie na rumunku przy Sicienku za kontraktem trzyletnym, tłukł 3 dni w żniwa i usługę dworską, jaka się w kontrakcie wyraża. InwChełm 122.
patrz: RUMUNEK
– Kołodziej Hans w lesie na rumunku za kontraktem na lat 12, od przeszłego Jmp. dzierżawcy danym; ten powinności żadnej nie ma, lecz mu słuszna ten kontrakt meliorować i inszy dać. InwChełm 122.
patrz: RUMUNEK
– Sprzęt gospodarski [...] sli rzemiennych starych z postronkami 12, naszenników żelaznych 3, łańcuchy 2 [...] InwChełm 30.
patrz: SLA, SZLA, SZLA, SZLE, SZLIA, ŚLA, ŚLE
– Sprzęt domowy. — Wozów, na których jest wszytek porządek, dobrych 3, drabin par 3, luśni okowanych 12, bron balkowych 3, cynkowa, w której cynków 30, jedna, ślów konopnych 12 [...] InwChełm 29.
patrz: SLA, SZLA, SZLA, SZLE, SZLIA, ŚLA, ŚLE
– Wjazd do gumna: brama, na której śpichlerz z wschodami, drzwi na zawiasach z skoblem, wrzeciądzem i kłotką. InwChełm 96.
– Browar. noviter w r. 1724 wystawiony, izba w nim w szachulec, sień i ozdownia w wiązarek dobry, gęsty, na śtendarach dębowych, cwele kamieniami z gliną podmurowane. InwChełm 13.
– Inwentarz obory. — Wołów robotnych średnych 2, świni rodnych 4 [...]. InwChełm 109.
– Kuźnia w wiązanie i lepiankę nowa, dachówką pokryta, której wiatr kilkanaście zrzucił, posowa z tarcic, drzwi na zawiasach z zamkiem, statki w niej pańskie, jako to: miech nowy ze wszystkim, kowadło dobre, młot do szrotowania żelaza, młot pomniejszy do bicia, durszlaków małych 2 [...]. InwChełm 21.
– Budnik w Kokocku alias karczmarz hakbudę wolną mający, piwo i wódkę pańską szynkować powinien. Płaci tak z budy jako i z morgów na Starogrodzie [zł] 28. InwChełm 50.
patrz: SZYNKOWAĆ
– Powinności kor. 40 na rok, wieprzów 2 ukarmić pańskich i inne ciężary jako inne młynarze, i jeżeli z jego okazji będzie koło śluzów lub młynów szkoda, zamek nie powinien dopomagać. InwChełm 141.
– Młyn Kaszuba; budynek i młyn dobry, śloza frejna ze wszystkim skończona, nowa, tylko owozu potrzebuje; śluza do młyna stara, lecz jeszcze niezgorsza. InwChełm 141.
– Raczek rybak łowi ryby na rzece Drwęcy, który daje do zamku we środę i w piątek ausfysz. InwChełm 142.
– Granice świniarskie: z Hartowcem, Katlewem, Montowem, Łążynem, Rumienicą, Rumianem i Truszczynami. InwChełm 205.
– Rasztuba z drzewa w węgieł budowana: izba, sień w wiązarek, nakryta słomą, drzwi dwoje na biegunach, komin lepiony, piec kaflowy. Kto w niej trze, za wiadomością dworską, daje od każdej izby stawienia lnu pół zwitka. InwChełm 172.
– w tej sieni drzwi dwoje [...] na górę trepy tarcicami obite. InwChełm 116.
patrz: TREP, TREPA
– Sklep do piwa także nowo wydylowany szachulcem [...] trepy i dach nad trepami nowy, tarcicami pobity. InwChełm 13.
patrz: TREP, TREPA
– Ludzie ci na folwarku unisławskim robić powinni kosą,sierpem lub grabiami od każdej włóki po dni 6; także od każdej włóki orzą na ugór, jarzynę i zagon po dniu. InwChełm 95.
– Krowy: krów z bura czerwonych starych 2, krowa bura w lat 6 -1, krowa czerwona łysa w lat 5 -1, summa krów 4. InwChełm 117.
patrz: Z BURA
– W tył stajni studnia odylowana, była w niej pompa do wody nalewania bydłu; złupała się — jest jeszcze pręt żelazny i węboruszek przystawiony; przy niej żóraw z drągiem i kubłem okowanym. InwChełm 25.
– Sprzęt gospodarski [...] świder osiowy 1, żaga 1, sani 3, bron drewnianych 6. InwChełm 118.
patrz: ŻAGA, ŻAGA
– Młynarz za prawem Ill. Kretkowski die 27 martii 1730 r. do lat 40 nadanym, wybudował był wiatrak swym kosztem, tylko mu legumin, żelastwa i kamień 1 dodano. InwChełm 120.
patrz: ŻELASTWO
– W drugiej części mieszka tkacz za kontraktem, który respektem robocizny żniwnej z mieszkania daje fl. 9. InwChełm 21.
patrz: ŻNIWNY