Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
AktaKrak III 1661-1673 wydanie wtórne
Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. III. 1661-1673

Odnotowano 77 cytatów z tego źródła
– Na żadne abalijenacyje dóbr R. P., indygenaty, nobilitacyje pozwalać ichm. panowie posłowie ullatenus nie będą. AktaKrak III 220.
– Omełką sukolektora jm. pana Wielogłowskiego suma złp 13 640 z łanowego przez niego wybieranego na abiuratach będąca in retentis deklarowana jest. AktaKrak III 108.
patrz: ABIURATA
– [Tytuł:] Abrogacyja czopowego po miastach i wsiach. AktaKrak III 689.
patrz: ABROGACJA
– Od tych obudwu zjazdów umyślnie absentowałem się. AktaKrak III 130.
– Doszła ta wiadomość województwo nasze, że niektóre województwa rozebranym sobie chorągwiom i regimentom nie płacą, przez co adekwacyjej i prawu świeżo nabytemu ubliża się. AktaKrak III 239.
patrz: ADEKWACJA
– Temuż j. panu strażnikowi przydajemy adiutantów, którzy między się miasto połaciami rozdzieliwszy, tak o nas samych braci stanu rycerskiego, jako też i o ludziach stanu miejskiego i wiejskiego, którzy luźnami przed niebezpieczeństwem schronili się, widzieć będą. AktaKrak III 421.
patrz: ADIUTANT
– Podatki z tą deklaracyją pozwalamy, aby sól z ziemi tej [wieluńskiej] […] wydawana była, o którą z administratorami żup wielickich forum sobie w trybunale koronnym lub piotrkowskim [...] zostawują. AktaKrak III 341.
– Defecta artyleryjej koronnej causavit intermissio egzekucyj prawa pospolitego nieoddaniem dwóch starostw ex primis vacantibus, które się już często i znacznie otwierały [...] żeby [...] ta artyleryja temi starostwy dwiema opatrzona była. AktaKrak III 192.
– Należy wiedzieć województwu naszemu [krakowskiemu] in quo statu jest artyleryja koronna. AktaKrak III 220.
– Artyleryja, praecipuum bellorum adiumentum, iż większych daleko kosztów i nakładów potrzebuje, niż na on czas, gdy provisio na nię ex provento quartae naznaczona była. AktaKrak III 150.
– Z klemencyjej i dobrotliwości wrodzonej J. K. M., p. n. m., wojsko związkowe amnestyją generalną pokryje. AktaKrak III 119.
– Aby ta amnistyja jako fundament grontownego uspokojenia między stanami R. P. przyjęta et in volumen legum była wpisana, starać się będzie jm. pan poseł. AktaKrak III 151.
– W kościele [na sejmiku] mowa była, żeby przeciwko niektórym tylko konstytucyom, paragrafom et apendikom [...] pozwoliły [protestować stany]. AktaKrak III 391.
patrz: APENDYK
– Wysłać [...] raczył J. K. M. ex consilio senatus sui najwielebniejszego ks. Arcybiskupa lwowskiego [...] do [...] wojska pod Zawichostem. AktaKrak III 47.
patrz: ARCYBISKUP
– Wniosą też ichm. Panowie posłowie instancyą do R. P. et ordines Regni za ichm. Panami Danielem Miencińskiem [...] Janem stolnikiem bielskim i Wacławem podstarościm bieckim Potockiemi [...] którzy in tempore lege definito odstąpiwszy aryjanizmu professionem i krzest wiary katolickiej przyjęli. AktaKrak III 194.
patrz: ARIANIZM
– Jm. Pan poseł wszelkiego powinien przyłożyć starania, aby rajtarowie byli zwinieni, a na ich miejsce arkabuzorowie [...] natione et habitu Polacy [byli] [...] służący. AktaKrak III 286.
– Do [...] komputu należała arkabuzeryja jm. pana Marcyana Ścibora Chełmskiego podstolego województwa sendomierskiego, pułkownika J. K. M. AktaKrak III 452.
– Była zgoda powszechna [...] jako to punkt o rajtaryjej jm. pana [...] podstolego sendomirskiego, któremu kilkadziesiąt głosów in tantum pozwalały ten pułk arkabuzerskich trzymać. AktaKrak III 357.
– In corpore teraźniejszego wojska znajdzie się rajtaryja pod komendą jm. pana Marcyana Ścibora Chełmskiego [który] [...] płaszczem imienia arkabuzerskiego pokrywa je. AktaKrak III 317.
– Konstytucyje sejmu 1658 wedle autografu jmci pana sędziego krakowskiego na ten czas marszałka poselskiego [...] dotąd dla nieobmyślenia na drukarza kosztu od skarbu koronnego nie są przedrukowane. AktaKrak III 19.
patrz: AUTOGRAF
– Pragnę i nie kontradykuję dobrej mennice, ale obawiam się, aby pod tytułem i baldekinem dobrej, złej się nam nie przyczyniło i prorogowało. AktaKrak III 199.
– O soli wydawanie wedle dawnych praw w bałwanach, a nie w beczkach, na przyszłe lata zupełnie upraszać będą ichm. panowie posłowie na całe województwo. AktaKrak III 197.
patrz: BAŁWAN
– Mieszczanie, kupiectwem bawiący i jakiemikolwiek towarami narabiający, po zł 8 [mają płacić jako podatek]. AktaKrak III 37.
patrz: BAWIĄCY
– Jako świat wszystek nie tylko teraz, ale i na potym wyda powinne świadectwo nieustawających od wzięcia na głowę cnej tej korony prac, trudów, odwag i bezprzestannego obmyślawania około dobra państw sobie od Pana Boga powierzonych J.K.M. AktaKrak III 79.
– Świat [...] wyda powine świadectwo nieustawających od wzięcia na głowę cnej tej korony prac, trudów, odwag i bezprzestannego obmyślawania około dobra państw. AktaKrak III 79.
– W bęben i trąbę na trwogę uderzyć kazał. AktaKrak III 158.
patrz: BĘBEN
– Zasłużyły to były grzechy nasze, aby nas WszechmocnośćBoska pod tym biczem karania swego trzymała. AktaKrak III 83.
patrz: BICZ
– Prosić też będą ichm. panowie posłowie K.J.M., p.n.m., aby pensyje na burgrabstwa zamku krakowskiego ichm. panom burgrabiom z żup wielickich wydawać rozkazał. AktaKrak III 195.
– Pokazał się tandem post tot nubila utrapionej Ojczyźnie wypogodzony Phoebus, a wybiwszy się z tak wielu burzliwych zawieruch i mieszanin domowych kilkoletnich na ten horyzont sarmackiego nieba, pozwolił serenum respicere. AktaKrak III 149.
– Wojsku zaś jeszcze nie skartowanemu ani pieniędzmi nie posilonemu nie przyszło do tego, aby było mogło stanowić się obozem, w którym ludziom znędznionym i niepłatnym niepodobna było subsistere, gdy partyjami przy celniejszych fortecach rozłożyło się. AktaKrak III 184.
patrz: CELNY, CELNY, CZELNY
– Zagrodnicy, ku zagrodom grunty, role albo pola i kopaniny mający, po gr 15. Chałupnicy, ogródki tylko przy chałupie mający, po gr. 6 [płacą]. AktaKrak III 36.
patrz: CHAŁUPNIK
– In securo księstwo nasze od ludzi swowolnych i naokoło chodzących werbunkarzów aby zostawało. AktaKrak III 39.
patrz: CHODZIĆ
– Pokazał się tandem post tot nubila utrapionej Ojczyźnie wypogodzony Phoebus, a wybiwszy się z tak wielu burzliwych zawieruch i mieszanin domowych kilkoletnich na ten horyzont sarmnackiego nieba, pozwolił serenum respicere. AktaKrak III 149.
– Na żadne abalijenacyje dóbr R. P., indygenaty, nobilitacyje pozwalać ichm. panowie posłowie ullatenus nie będą. AktaKrak III 220.
patrz: DOBRO
– [...] każdego wojownika ten cel jest - pokoju się wojną domieścić [...]. AktaKrak III 88.
– Pokazał z rzetelnym dowodem, iż całość Ojczyzny et incolumitatem civium nad swe własne zdrowie przełozył, gdy przez tak ciężkie wojny nan vicaria potestate. AktaKrak III 151.
patrz: DOWÓD
– Luźni ludzie, hultaje utriusque sexus nie służący, tylko się na najem i robotę najmujący, po gr 12. Muzykowie, gądkowie etc. po zł 1. AktaKrak III 37.
– [tedy takowy podatek do poborów przydajemy] Muzykowie, gądkowie, skrzypkowie, dudowie po gr 15. AktaKrak III 36.
– Była zgoda powszechna [...] jako to punkt o rajtaryjej jm. pana [...] podstolego sendomirskiego, któremu kilkadziesiąt głosów in tantum pozwalały ten pułk arkabuzerskich trzymać. AktaKrak III 357.
patrz: GŁOS
– Gratyfikując województwo nasze przewielebnej kapitule krakowskiej znaczne braterskiej chęci [...] zleca ichm. panom posłom, aby na wieś Bieżanów [...] libertacyja od podatków R. P. do lat sześci stanęła [...]. AktaKrak III 106.
– Turcy [...] gwałtownemi do nas ściągają się siłami. AktaKrak III 164.
patrz: GWAŁTOWNY
– Suplikować będzie jm. pan poseł K. J. M., p. n. m., aby swą do cesarza jm. intercysonować raczył instancyją [...]. AktaKrak III 153.
– Zasłużyły to były grzechy nasze, aby nas WszechmocnośćBoska pod tym biczem karania swego trzymała. AktaKrak III 83.
patrz: KARANIE
– Do [...] komputu należała arkabuzeryja jm. pana Marcyana Ścibora Chełmskiego podstolego województwa sendomierskiego, pułkownika J. K. M. AktaKrak III 452.
patrz: KOMPUT
– Należy wiedzieć województwu naszemu [krakowskiemu] in quo statu jest artyleryja koronna. AktaKrak III 220.
patrz: KORONNY
– Defecta artyleryjej koronnej causavit intermissio egzekucyj prawa pospolitego nieoddaniem dwóch starostw ex primis vacantibus, które się już często i znacznie otwierały [...] żeby [...] ta artyleryja temi starostwy dwiema opatrzona była. AktaKrak III 192.
patrz: KORONNY
– Wysłać [...] raczył J. K. M. ex consilio senatus sui najwielebniejszego ks. Arcybiskupa lwowskiego [...] do [...] wojska pod Zawichostem. AktaKrak III 47.
patrz: LWOWSKI
– Iże nad walor postanowiony komisyjej lwowskiej gorszej [monety] siła nabieli, tedy lege repetundarum, aby do sądów byli pociągani [...]. AktaKrak III 144.
patrz: NABIĆ
– A iż nad walor postanowiony komisyjej lwowskiej gorszej [monety] siła nabili, tedy lege repetundarum do sądów aby byli pociągnieni i menica w rezę wprawiona [...]. AktaKrak III 152.
patrz: NABIĆ
– [...] niewysłowione odwagi i krwawe zasługi AktaKrak III 7.
– Wolne obieranie Pana w tej R.P., aczkolwiek jest tak dobrze prawem R.P. ugruntowane, że już nad to pewniejszego i jaśniejszego nic między inszemi wolnościami narodu polskiego być nie może [...] znowu statecznie i gruntownie obwarowane jest [...]. AktaKrak III 140.
patrz: OBIERANIE
– [...] województwo nasze [...] pożądanym obmycleniem occurunt do J. K. M., p. n. m., chcąc pro iure totino R. P. dopomóc constitutionem publicam [...]. AktaKrak III 138.
patrz: OBMYCLENIE
– Ludzie plebeiae conditionis piwa sobie robiący i gorzałki palający, i szynkujący, aby od achtela płacili po gr 20 i od warki gorzałki po złotemu. AktaKrak III 38.
patrz: PALAJĄCY
– Młynarze, na potoczkach małych młynki mający, po gr 15. Od stęp, papierni, pił kmiecych po zł 1. AktaKrak III 36.
patrz: PAPIERNIA
– A któraż może być tak dozorna mądrość, aby in tranquillo rzeczy utrzymać mogła, kiedy się nasadzi na zepsowanie pospolitego pokoju domowa i sądziedzka perfidia. AktaKrak III 83.
patrz: PERFIDIA
– [...] każdy kmieć, rolnik, zarębnik, gospodarstwo kmiece prowadzący, robociznę albo płat odbywający, po zł 1 oddać ma [...]. AktaKrak III 36.
patrz: PŁAT, PŁATA
– Zarębnicy gospodarstwo kmiecie odprawujący, robociznę albo płat dawający i pole mający, jako półrolnicy płacić będą [...]. AktaKrak III 41.
patrz: PŁAT, PŁATA
– ... ma dać [podatku] [...] Parobek robotny bądź służebny albo syn dorosły zł 1, średniak albo pogoniec gr 6. AktaKrak III 41.
patrz: POGONIEC
– Za pogorzałemi Żydami Krakowskiemi [instancyja] o libertacyją względem ognia, także aby w handlach i kupiectwie swym impedymenta ni od kogo nie mieli. AktaKrak III 301.
– Siła znajduje się takich, którzy pootrzymywali indrygenaty et non deduxerunt nobilitatem. AktaKrak III 115.
– Już zboża potłuczone, ogrody potretowane i wydeptane [...]. AktaKrak III 73.
– [...] nową odnosimy w sercu ranę, odbierając jednę po drugiej coraz świeższą wiadomość o rozgromieniu przez ordy krymskie z Kozakami skonfererowane tak urodzonego Machowskiego [...] jako też i innych po Wołyniu rozłożonych, które abo pogańskie okrucieństwo, abo domowa rabies potłumiła. AktaKrak III 164.
patrz: POTŁUMIĆ
– Już zboża potłuczone, ogrody potretowane i wydeptane. AktaKrak III .
– ...jako byli sobie rzekli na przeszłym sejmiku przedsejmowym wysłuchać relacyi z sejmu [...], także i okazywanie sobie przyrzekłe przyrzekli reasumować. AktaKrak III 130.
– ...także w zamku krakowskim przytknienie budynków do murów siła ujmuje defensyjej fortecy... AktaKrak III 209.
– Pokazał z rzetelnym dowodem, iż całość Ojczyzny et incolumitatem civium nad swe własne zdrowie przełozył, gdy przez tak ciężkie wojny nan vicaria potestate. AktaKrak III 151.
– Jako świat wszystek nie tylko teraz, ale i na potym wyda powinne świadectwo nieustawających od wzięcia na głowę cnej tej korony prac, trudów, odwag i bezprzestannego obmyślawania około dobra państw sobie od Pana Boga powierzonych J.K.M. AktaKrak III 79.
– W bęben i trąbę na trwogę uderzyć kazał. AktaKrak III 158.
patrz: TRĄBA
– W bęben i trąbę na trwogę uderzyć kazał. AktaKrak III 158.
patrz: UDERZYĆ
AktaKrak III 94.
patrz: WERBIERZ
– ...kwit od dzierżawce pana wziąć ma i ukazać, gdziebysiękolwiek przeprowadził, aby tego podatku włóczeniem nie mógł ulegać. AktaKrak III 42.
– ...sól suchedniową ślachcie i na wojstwoo oświęcimskie należącą według praw i zwyczajów wydawać raczył... AktaKrak III 9.
patrz: WOJSTWO
– Wolne obieranie Pana w tej R.P., aczkolwiek jest tak dobrze prawem R.P. ugruntowane, że już nad to pewniejszego i jaśniejszego nic między inszemi wolnościami narodu polskiego być nie może [...] znowu statecznie i gruntownie obwarowane jest [...]. AktaKrak III 140.
– Jako świat wszystek nie tylko teraz, ale i na potym wyda powinne świadectwo nieustawających od wzięcia na głowę cnej tej korony prac, trudów, odwag i bezprzestannego obmyślawania około dobra państw sobie od Pana Boga powierzonych J.K.M. AktaKrak III 79.
patrz: WYDAĆ
– W ludziach swawolnych, rozbójnikach i łotrach leśnych co dzień tym większa pokazuje się malitia tak, że się w domach swoich obywatele tamecznych krajów spokojnie wysiedzieć nie mogą [...]. AktaKrak III 69.
– Mennicę zaś starać się będą, aby tak ordynowała R. P. in futurum, jakoby sine damno publico et privatum złe pieniądze, któremi Polska jest zarażona, wytracona i pierwszej zwyczajnej ligi pieniądze robione były [...]. AktaKrak III 105.
patrz: WYTRACONY
– Podatki z tą deklaracyją pozwalamy, aby sól z ziemi tej [wieluńskiej] […] wydawana była, o którą z administratorami żup wielickich forum sobie w trybunale koronnym lub piotrkowskim [...] zostawują. AktaKrak III 341.
patrz: ŻUPA