Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
AktaKrak III 1661-1673 wydanie wtórne
Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. III. 1661-1673

Odnotowano 79 cytatów z tego źródła
– Na żadne abalijenacyje dóbr R. P., indygenaty, nobilitacyje pozwalać ichm. panowie posłowie ullatenus nie będą. AktaKrak III 220.
– Omełką sukolektora jm. pana Wielogłowskiego suma złp 13 640 z łanowego przez niego wybieranego na abiuratach będąca in retentis deklarowana jest. AktaKrak III 108.
patrz: ABIURATA
– [Tytuł:] Abrogacyja czopowego po miastach i wsiach. AktaKrak III 689.
patrz: ABROGACJA
– Od tych obudwu zjazdów umyślnie absentowałem się. AktaKrak III 130.
– Doszła ta wiadomość województwo nasze, że niektóre województwa rozebranym sobie chorągwiom i regimentom nie płacą, przez co adekwacyjej i prawu świeżo nabytemu ubliża się. AktaKrak III 239.
patrz: ADEKWACJA
– Temuż j. panu strażnikowi przydajemy adiutantów, którzy między się miasto połaciami rozdzieliwszy, tak o nas samych braci stanu rycerskiego, jako też i o ludziach stanu miejskiego i wiejskiego, którzy luźnami przed niebezpieczeństwem schronili się, widzieć będą. AktaKrak III 421.
patrz: ADIUTANT
– Podatki z tą deklaracyją pozwalamy, aby sól z ziemi tej [wieluńskiej] […] wydawana była, o którą z administratorami żup wielickich forum sobie w trybunale koronnym lub piotrkowskim [...] zostawują. AktaKrak III 341.
– Należy wiedzieć województwu naszemu [krakowskiemu] in quo statu jest artyleryja koronna. AktaKrak III 220.
– Defecta artyleryjej koronnej causavit intermissio egzekucyj prawa pospolitego nieoddaniem dwóch starostw ex primis vacantibus, które się już często i znacznie otwierały [...] żeby [...] ta artyleryja temi starostwy dwiema opatrzona była. AktaKrak III 192.
– Artyleryja, praecipuum bellorum adiumentum, iż większych daleko kosztów i nakładów potrzebuje, niż na on czas, gdy provisio na nię ex provento quartae naznaczona była. AktaKrak III 150.
– Aby ta amnistyja jako fundament grontownego uspokojenia między stanami R. P. przyjęta et in volumen legum była wpisana, starać się będzie jm. pan poseł. AktaKrak III 151.
– Z klemencyjej i dobrotliwości wrodzonej J. K. M., p. n. m., wojsko związkowe amnestyją generalną pokryje. AktaKrak III 119.
– W kościele [na sejmiku] mowa była, żeby przeciwko niektórym tylko konstytucyom, paragrafom et apendikom [...] pozwoliły [protestować stany]. AktaKrak III 391.
patrz: APENDYK
– Jm. Pan poseł wszelkiego powinien przyłożyć starania, aby rajtarowie byli zwinieni, a na ich miejsce arkabuzorowie [...] natione et habitu Polacy [byli] [...] służący. AktaKrak III 286.
– Wysłać [...] raczył J. K. M. ex consilio senatus sui najwielebniejszego ks. Arcybiskupa lwowskiego [...] do [...] wojska pod Zawichostem. AktaKrak III 47.
patrz: ARCYBISKUP
– Wniosą też ichm. Panowie posłowie instancyą do R. P. et ordines Regni za ichm. Panami Danielem Miencińskiem [...] Janem stolnikiem bielskim i Wacławem podstarościm bieckim Potockiemi [...] którzy in tempore lege definito odstąpiwszy aryjanizmu professionem i krzest wiary katolickiej przyjęli. AktaKrak III 194.
patrz: ARIANIZM
– Do [...] komputu należała arkabuzeryja jm. pana Marcyana Ścibora Chełmskiego podstolego województwa sendomierskiego, pułkownika J. K. M. AktaKrak III 452.
– Była zgoda powszechna [...] jako to punkt o rajtaryjej jm. pana [...] podstolego sendomirskiego, któremu kilkadziesiąt głosów in tantum pozwalały ten pułk arkabuzerskich trzymać. AktaKrak III 357.
– In corpore teraźniejszego wojska znajdzie się rajtaryja pod komendą jm. pana Marcyana Ścibora Chełmskiego [który] [...] płaszczem imienia arkabuzerskiego pokrywa je. AktaKrak III 317.
– Konstytucyje sejmu 1658 wedle autografu jmci pana sędziego krakowskiego na ten czas marszałka poselskiego [...] dotąd dla nieobmyślenia na drukarza kosztu od skarbu koronnego nie są przedrukowane. AktaKrak III 19.
patrz: AUTOGRAF
– Pragnę i nie kontradykuję dobrej mennice, ale obawiam się, aby pod tytułem i baldekinem dobrej, złej się nam nie przyczyniło i prorogowało. AktaKrak III 199.
– O soli wydawanie wedle dawnych praw w bałwanach, a nie w beczkach, na przyszłe lata zupełnie upraszać będą ichm. panowie posłowie na całe województwo. AktaKrak III 197.
patrz: BAŁWAN
– Mieszczanie, kupiectwem bawiący i jakiemikolwiek towarami narabiający, po zł 8 [mają płacić jako podatek]. AktaKrak III 37.
patrz: BAWIĄCY
– Zarówno i jm. panu wojewodzie ruskiemu [Stefanowi Czarnieckiemu], który ad tantas laureas znacznie dopomógł i przenoszącą się od nas za dawnym męstwem fortuną, że znowu do nas odwrócieła czołem, oglądając się na tanti nominis bellatora, odważnemi swemi zmusił dziełami, jm. pan poseł dziękuje. AktaKrak III 7.
patrz: BELLATOR
– Jako świat wszystek nie tylko teraz, ale i na potym wyda powinne świadectwo nieustawających od wzięcia na głowę cnej tej korony prac, trudów, odwag i bezprzestannego obmyślawania około dobra państw sobie od Pana Boga powierzonych J.K.M. AktaKrak III 79.
– W bęben i trąbę na trwogę uderzyć kazał. AktaKrak III 158.
patrz: BĘBEN
– Zasłużyły to były grzechy nasze, aby nas WszechmocnośćBoska pod tym biczem karania swego trzymała. AktaKrak III 83.
patrz: BICZ
– Prosić też będą ichm. panowie posłowie K.J.M., p.n.m., aby pensyje na burgrabstwa zamku krakowskiego ichm. panom burgrabiom z żup wielickich wydawać rozkazał. AktaKrak III 195.
– Pokazał się tandem post tot nubila utrapionej Ojczyźnie wypogodzony Phoebus, a wybiwszy się z tak wielu burzliwych zawieruch i mieszanin domowych kilkoletnich na ten horyzont sarmackiego nieba, pozwolił serenum respicere. AktaKrak III 149.
– Wojsku zaś jeszcze nie skartowanemu ani pieniędzmi nie posilonemu nie przyszło do tego, aby było mogło stanowić się obozem, w którym ludziom znędznionym i niepłatnym niepodobna było subsistere, gdy partyjami przy celniejszych fortecach rozłożyło się. AktaKrak III 184.
patrz: CELNY, CELNY, CZELNY
– Zagrodnicy, ku zagrodom grunty, role albo pola i kopaniny mający, po gr 15. Chałupnicy, ogródki tylko przy chałupie mający, po gr. 6 [płacą]. AktaKrak III 36.
patrz: CHAŁUPNIK
– In securo księstwo nasze od ludzi swowolnych i naokoło chodzących werbunkarzów aby zostawało. AktaKrak III 39.
patrz: CHODZIĆ
– Pokazał się tandem post tot nubila utrapionej Ojczyźnie wypogodzony Phoebus, a wybiwszy się z tak wielu burzliwych zawieruch i mieszanin domowych kilkoletnich na ten horyzont sarmnackiego nieba, pozwolił serenum respicere. AktaKrak III 149.
– Na żadne abalijenacyje dóbr R. P., indygenaty, nobilitacyje pozwalać ichm. panowie posłowie ullatenus nie będą. AktaKrak III 220.
patrz: DOBRO
– [...] każdego wojownika ten cel jest - pokoju się wojną domieścić [...]. AktaKrak III 88.
– Pokazał z rzetelnym dowodem, iż całość Ojczyzny et incolumitatem civium nad swe własne zdrowie przełozył, gdy przez tak ciężkie wojny nan vicaria potestate. AktaKrak III 151.
patrz: DOWÓD
– Luźni ludzie, hultaje utriusque sexus nie służący, tylko się na najem i robotę najmujący, po gr 12. Muzykowie, gądkowie etc. po zł 1. AktaKrak III 37.
– [tedy takowy podatek do poborów przydajemy] Muzykowie, gądkowie, skrzypkowie, dudowie po gr 15. AktaKrak III 36.
– Była zgoda powszechna [...] jako to punkt o rajtaryjej jm. pana [...] podstolego sendomirskiego, któremu kilkadziesiąt głosów in tantum pozwalały ten pułk arkabuzerskich trzymać. AktaKrak III 357.
patrz: GŁOS
– Gratyfikując województwo nasze przewielebnej kapitule krakowskiej znaczne braterskiej chęci [...] zleca ichm. panom posłom, aby na wieś Bieżanów [...] libertacyja od podatków R. P. do lat sześci stanęła [...]. AktaKrak III 106.
– Turcy [...] gwałtownemi do nas ściągają się siłami. AktaKrak III 164.
patrz: GWAŁTOWNY
– Suplikować będzie jm. pan poseł K. J. M., p. n. m., aby swą do cesarza jm. intercysonować raczył instancyją [...]. AktaKrak III 153.
– Zasłużyły to były grzechy nasze, aby nas WszechmocnośćBoska pod tym biczem karania swego trzymała. AktaKrak III 83.
patrz: KARANIE
– Do [...] komputu należała arkabuzeryja jm. pana Marcyana Ścibora Chełmskiego podstolego województwa sendomierskiego, pułkownika J. K. M. AktaKrak III 452.
patrz: KOMPUT
– Defecta artyleryjej koronnej causavit intermissio egzekucyj prawa pospolitego nieoddaniem dwóch starostw ex primis vacantibus, które się już często i znacznie otwierały [...] żeby [...] ta artyleryja temi starostwy dwiema opatrzona była. AktaKrak III 192.
patrz: KORONNY
– Należy wiedzieć województwu naszemu [krakowskiemu] in quo statu jest artyleryja koronna. AktaKrak III 220.
patrz: KORONNY
– Wysłać [...] raczył J. K. M. ex consilio senatus sui najwielebniejszego ks. Arcybiskupa lwowskiego [...] do [...] wojska pod Zawichostem. AktaKrak III 47.
patrz: LWOWSKI
– Iże nad walor postanowiony komisyjej lwowskiej gorszej [monety] siła nabieli, tedy lege repetundarum, aby do sądów byli pociągani [...]. AktaKrak III 144.
patrz: NABIĆ
– A iż nad walor postanowiony komisyjej lwowskiej gorszej [monety] siła nabili, tedy lege repetundarum do sądów aby byli pociągnieni i menica w rezę wprawiona [...]. AktaKrak III 152.
patrz: NABIĆ
– [...] niewysłowione odwagi i krwawe zasługi AktaKrak III 7.
– Wolne obieranie Pana w tej R.P., aczkolwiek jest tak dobrze prawem R.P. ugruntowane, że już nad to pewniejszego i jaśniejszego nic między inszemi wolnościami narodu polskiego być nie może [...] znowu statecznie i gruntownie obwarowane jest [...]. AktaKrak III 140.
patrz: OBIERANIE
– [...] województwo nasze [...] pożądanym obmycleniem occurunt do J. K. M., p. n. m., chcąc pro iure totino R. P. dopomóc constitutionem publicam [...]. AktaKrak III 138.
patrz: OBMYCLENIE
– Ludzie plebeiae conditionis piwa sobie robiący i gorzałki palający, i szynkujący, aby od achtela płacili po gr 20 i od warki gorzałki po złotemu. AktaKrak III 38.
patrz: PALAJĄCY
– Młynarze, na potoczkach małych młynki mający, po gr 15. Od stęp, papierni, pił kmiecych po zł 1. AktaKrak III 36.
patrz: PAPIERNIA
– A któraż może być tak dozorna mądrość, aby in tranquillo rzeczy utrzymać mogła, kiedy się nasadzi na zepsowanie pospolitego pokoju domowa i sądziedzka perfidia. AktaKrak III 83.
patrz: PERFIDIA
– [...] każdy kmieć, rolnik, zarębnik, gospodarstwo kmiece prowadzący, robociznę albo płat odbywający, po zł 1 oddać ma [...]. AktaKrak III 36.
patrz: PŁAT, PŁATA
– Zarębnicy gospodarstwo kmiecie odprawujący, robociznę albo płat dawający i pole mający, jako półrolnicy płacić będą [...]. AktaKrak III 41.
patrz: PŁAT, PŁATA
– ... ma dać [podatku] [...] Parobek robotny bądź służebny albo syn dorosły zł 1, średniak albo pogoniec gr 6. AktaKrak III 41.
patrz: POGONIEC
– Za pogorzałemi Żydami Krakowskiemi [instancyja] o libertacyją względem ognia, także aby w handlach i kupiectwie swym impedymenta ni od kogo nie mieli. AktaKrak III 301.
– Siła znajduje się takich, którzy pootrzymywali indrygenaty et non deduxerunt nobilitatem. AktaKrak III 115.
– Już zboża potłuczone, ogrody potretowane i wydeptane [...]. AktaKrak III 73.
– [...] nową odnosimy w sercu ranę, odbierając jednę po drugiej coraz świeższą wiadomość o rozgromieniu przez ordy krymskie z Kozakami skonfererowane tak urodzonego Machowskiego [...] jako też i innych po Wołyniu rozłożonych, które abo pogańskie okrucieństwo, abo domowa rabies potłumiła. AktaKrak III 164.
patrz: POTŁUMIĆ
– Już zboża potłuczone, ogrody potretowane i wydeptane. AktaKrak III .
– ...jako byli sobie rzekli na przeszłym sejmiku przedsejmowym wysłuchać relacyi z sejmu [...], także i okazywanie sobie przyrzekłe przyrzekli reasumować. AktaKrak III 130.
– ...także w zamku krakowskim przytknienie budynków do murów siła ujmuje defensyjej fortecy... AktaKrak III 209.
– Ja od tej ordynacjej menniczej i kontraktu umywam ręce. AktaKrak III 1667, 200.
patrz: RĘKA
– Pokazał z rzetelnym dowodem, iż całość Ojczyzny et incolumitatem civium nad swe własne zdrowie przełozył, gdy przez tak ciężkie wojny nan vicaria potestate. AktaKrak III 151.
– Jako świat wszystek nie tylko teraz, ale i na potym wyda powinne świadectwo nieustawających od wzięcia na głowę cnej tej korony prac, trudów, odwag i bezprzestannego obmyślawania około dobra państw sobie od Pana Boga powierzonych J.K.M. AktaKrak III 79.
– W bęben i trąbę na trwogę uderzyć kazał. AktaKrak III 158.
patrz: TRĄBA
– W bęben i trąbę na trwogę uderzyć kazał. AktaKrak III 158.
patrz: UDERZYĆ
– Ja od tej ordynacjej menniczej i kontraktu umywam ręce. AktaKrak III 1667, 200.
patrz: UMYWAĆ
AktaKrak III 94.
patrz: WERBIERZ
– ...kwit od dzierżawce pana wziąć ma i ukazać, gdziebysiękolwiek przeprowadził, aby tego podatku włóczeniem nie mógł ulegać. AktaKrak III 42.
– ...sól suchedniową ślachcie i na wojstwoo oświęcimskie należącą według praw i zwyczajów wydawać raczył... AktaKrak III 9.
patrz: WOJSTWO
– Wolne obieranie Pana w tej R.P., aczkolwiek jest tak dobrze prawem R.P. ugruntowane, że już nad to pewniejszego i jaśniejszego nic między inszemi wolnościami narodu polskiego być nie może [...] znowu statecznie i gruntownie obwarowane jest [...]. AktaKrak III 140.
– Jako świat wszystek nie tylko teraz, ale i na potym wyda powinne świadectwo nieustawających od wzięcia na głowę cnej tej korony prac, trudów, odwag i bezprzestannego obmyślawania około dobra państw sobie od Pana Boga powierzonych J.K.M. AktaKrak III 79.
patrz: WYDAĆ
– W ludziach swawolnych, rozbójnikach i łotrach leśnych co dzień tym większa pokazuje się malitia tak, że się w domach swoich obywatele tamecznych krajów spokojnie wysiedzieć nie mogą [...]. AktaKrak III 69.
– Mennicę zaś starać się będą, aby tak ordynowała R. P. in futurum, jakoby sine damno publico et privatum złe pieniądze, któremi Polska jest zarażona, wytracona i pierwszej zwyczajnej ligi pieniądze robione były [...]. AktaKrak III 105.
patrz: WYTRACONY
– Podatki z tą deklaracyją pozwalamy, aby sól z ziemi tej [wieluńskiej] […] wydawana była, o którą z administratorami żup wielickich forum sobie w trybunale koronnym lub piotrkowskim [...] zostawują. AktaKrak III 341.
patrz: ŻUPA