Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ArtWoj 1754 oryginał
ARTYKVŁY woienne. Powagą Rzeczy-Pospolitey, KROLOW Polskich, y Hétmanow W:X. Litt: rożnymi czasy ustanowione. Teraz zaś z rozkazu Iaśnie Oświeconego Xiążęcia Iegomości MICHAŁA V. KAZIMIERZA RADZIWIŁŁA [...] PRZEDRUKOWANE

https://polona.pl/item/artykvly-woienne-powaga-rzeczy-pospolitey-krolow-polskich-y-hetmanow-w-x-litt-roznymi,MzYyNjAzNTk/18/#info:metadata
Odnotowano 86 cytatów z tego źródła
– Zadnego żołnierza nie może nikt abdankować na ten czas, gdy się Woysko przeciw nieprzyjacielowi ruszy. ArtWoj 85.
– O Abdankowaniu każdego zołnierza. ArtWoj 84.
– Testamenta, zapisy, kontrakty, ugody, ktoreby Generalny sędzia podpisał, za ważne y autentyczne być maią. ArtWoj 109.
– Nadto należą do wyższego Prawa wszelkie Civiles y pospolite akcye, luboby się w naszym sądzie odprawiły, albo też na nie dekret zaszedł. ArtWoj 102.
patrz: AKCJA
– Puszkarzow, koni armatnych; nie maią Officyerowie w akcydencyey na nie należącey krzywdzić. ArtWoj 57.
patrz: AKCYDENCJA
– [Komenderowani] nie maią żadnym sposobem oney [fortecy] odbiegać, pogotowiu z nieprzyiacielem akkordować; a maią mężnie bronić. ArtWoj 122.
patrz: AKORDOWAĆ
– Takiemuż karaniu podlega ten, ktoryby szlub, pozew, areszt, Uniwersał Hetmański znieważył. ArtWoj 183.
– Poczet takiego wytrąbionego przez Rotmistrza albo Porucznika ma bydź aresztowany. ArtWoj 151.
– W dobytym obozie armata ma przy Krolu I. M. zostawać. ArtWoj 78.
– Armata in casu necessitatis do Obozu ruszona; ma swoim iść gościńcem, jako nayprościey nic nie wybaczaiąc. ArtWoj 56.
– Puszkarzow, koni armatnych; nie maią Officyerowie w akcydencyey na nie należącey krzywdzić. ArtWoj 57.
patrz: ARMATNY
– Artykuły albo Konstytucye wojenne Hetmańskie, jako od Radziwiłłow Hetmanow, osobliwą maią powagę, tak szczegulnie od Godnosci Twoiey biorą swoię wieczność. ArtWoj 1 nlb..
patrz: ARTYKUŁ
– Tedy dziesiąty jako na kogo los padnie, ma być obieszony: a z drugiemi tak ma być Process, jako się w Tytule 7. w Artykule 2. opisało. ArtWoj 60.
patrz: ARTYKUŁ
– Żadnego Bałwochwalcę czarownika, wrożka, zaklinacza w osadach, ani na stanowiskach między naszym żołnierstwem cierpieć nie chcemy. ArtWoj 43.
– Ktoby pszczoły darł, lub w Szlacheckim domu lub w chłopskim; w ulach lub w leśnych barciach […] taki jako złodziey karany być ma. ArtWoj 196.
patrz: BARĆ
– Każdy żołnierz ma mieć muszkiet, pikę, kulę, proch, lonty, y barwę, tudziesz insze swoie oręże zawsze pogotowiu. ArtWoj 120.
patrz: BARWA
– A ktoby się ważył z parkanow, bram, baszt, wież y innych wszelakich budowania [!] do municyi należących, drzewo rozbierać, ten gardłem ma być karany. ArtWoj 7.
patrz: BASTA, BASZTA
– Wszyscy szynkarze na bazarze stać maią, tam gdzie im od oboźnego naznaczone mieysce będzie. ArtWoj 158.
patrz: BAZAR
– Ktoby się też inaczey ważył postąpić, tego może bespiecznie bez wszelkiego rozmysłu jego Officyer albo Towarzysz y kto inszy zabić. ArtWoj 77.
– Ktoreby Chorągwie w potrzebie z nieprzyjacielem, nimby do pewney broni przyszły, tył podały [...] sądzone być maią. Gdyby jednak przyczyna tego przy Officyerach być się pokazała, takowi nie tylko bezecnemi, ale y z Obozu wygnani być maią. ArtWoj 56.
– Ktoby z bitwy uciekł gardło, poczciwość; zasługi albo poczet traci, a jesliby uszedł bezecnym zostanie y wolno go komu zabić. ArtWoj 168.
– Ktoby kupcowi bezprawie czynił według uważenia Hetmańskiego karany bydź ma. ArtWoj 152.
patrz: BEZPRAWIE
– A wołać nigdy, a osobliwie po wytrąbieniu hasła żaden nie ma, y ci co za obozem stać będą: także ani strzelać z rusznic, ani żadnych biesiad mieć. ArtWoj 28.
– Zacząwszy harc, może zaciągać Hetmana do zwiedzenia bitwy nie po czasie, nad wolą iego. ArtWoj 34.
patrz: BITWA
– Gdy bitwa jest, ktoby się na łupach stanowił, ma być karan na poczciwości, y na gardle. ArtWoj 35.
patrz: BITWA
– Ktoby jakie skupianie [...] bez dozwolenia y wiadomości Hetmańskiey czynił bunty y sedycye albo konsylia jakie y schadzki, a tym więcey konfederacye jakie, ma bydź gardłem bez łaski karany. ArtWoj 2-3.
patrz: BONT, BUNT, BUNT
– Na ktorą żywność gdzieby ją na bork brał, ma dać Rotmistrzowską rekognicyą, a w niebytności Porucznikowską. ArtWoj 9.
patrz: BORG, BORG, BORK, BÓRG
– Teyże penie podlega ktory sie do bromy obozowey a pogotowiu w nocy dobywał. ArtWoj 157.
– Jeśliby żołnierz swoię broń albo zbroię, także proch, kule, motykę, pikę, Rydel y insze oręże zastawił, albo zahartował, lub też przegrał,przedał, albo przepił, takowy ma być [...] karany. ArtWoj 71.
– Ktoby w nocy po zawiedzioney straży po bruku krzesał, y na dobrowolney drodze nie spokoynym był, taki palcatami po szeręgach karany być ma. ArtWoj 50.
patrz: BRUK, BRUK, BURK
– Pod winą srogą gdyby się oboz ruszył budek ani słomy zapalać żaden aby się nieważył. ArtWoj 159.
patrz: BUDKA
– A ktoby się ważył z parkanow, bram, baszt, wież y innych wszelakich budowania [!] do municyi należących, drzewo rozbierać, ten gardłem ma być karany. ArtWoj 7.
patrz: BUDOWANIE
– Rycerskiemi się bawić przejażdżkami, gonieniem do pierścienia, strzelaniem do celu. ArtWoj 13.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Cena żywności. O przedawaniu y kupowaniu jedzenia y picia Hetman Polny ma szacunek wydać. ArtWoj 139.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Aby każdy kto nie umie, nauczył się rozeznawać trąbienie [...] albo kto nie rozumie, tedy chłopca posłać do trębacza, pytaiąc na co trąbi. ArtWoj 29.
– Jeśliby kto taki przeszlakowany był ktoryby się bałwochwalstwem [...] parać miał, albo broni zaklinać, y tym podobnych nie Chrześciańśkich postępkow deliberatè chodzić á napomniony [...] onych zaniechać nie chciał: z takim ma być według Boskiego y Koronnego prawa postąpionmo. ArtWoj 43.
patrz: CHODZIĆ
– A iż w Obozie inaczey już być nie może, jedno jako raz w ktorym rzędzie naznacza ktoremu wozowi chodzić, tak już odmieniać prożno. ArtWoj 21.
patrz: CHODZIĆ
– Żadnego Bałwochwalcę czarownika, wrożka, zaklinacza w osadach, ani na stanowiskach między naszym żołnierstwem cierpieć nie chcemy. ArtWoj 43.
patrz: CZAROWNIK
– [...] aby [...] przekupniom krzywd, y gwałtu nie czynili [...]. ArtWoj 113.
patrz: CZYNIĆ
– [...] żaden Oberszter, Rotmistrz, abo Kapitan, z Obozu y Fortecy wyjeżdzać nie ma, dla nie oddania zasłużonego żołdu albo też reszty jakiej; pod stratą tego, co mu przychodzi, y degradowaniem z urzędu, tudzież wytrąbieniem z woyska [...]. ArtWoj 86.
– [...] pod gardłem tego nie ma się dopuszczać [...]. ArtWoj 121.
– Wołow nie ma nikt brać, ani w ciągnieniu, ani w leżach, gdyż ubodzy ludzie wołmi dorobiaią się chleba [...]. ArtWoj 10.
– [...] gdy kto dowiodłby temu, że się dość nie dzieje słuszności, ma Hetmanowi opowiadać y podług jego ordynacyey, sprawiedliwości żądać [...]. ArtWoj 109.
– [...] gdy kto dowiodłby temu, że się dość nie dzieje słuszności, ma Hetmanowi opowiadać y podług jego ordynacyey, sprawiedliwości żądać [...]. ArtWoj 109.
– [...] generalny Proffos, abo imieniem jego ktokolwiek ma być przy ferowaniu dekretu [...]. ArtWoj 108.
patrz: FEROWANIE
– W Cudzey Ziemi Furażowanie. W Ziemi obcey żaden nie ma po żywność posyłać [...]. ArtWoj 37.
– Armata in casu necessitatis do Obozu ruszona; ma swoim iść gościńcem, jako nayprościey nic nie wybaczaiąc. ArtWoj 56.
– [...] nie mają drzewa żadnego z budowania brać do palenia y ktoreby na budowanie nágotowane było, także dylow z grodzenia y na grodzenie nagotowanych [...]. ArtWoj 7.
patrz: GRODZENIE
– [...] nie mają drzewa żadnego z budowania brać do palenia y ktoreby na budowanie nágotowane było, także dylow z grodzenia y na grodzenie nagotowanych [...]. ArtWoj 7.
patrz: GRODZENIE
– Nakoniec y tego Sędzia woyskowy doglądać ma, aby Gleyty nasze nie były gwałcone [...]. ArtWoj 114.
patrz: GWAŁCONY
– [...] aby Gleyty nasze nie były gwałcone, ani się żadne gwałty, łupiestwa, wydzierstwa, y exakcye nie działy [...]. ArtWoj 114.
patrz: GWAŁT
– Ktoryby się Zamek albo mieysce, bez barzo wielkiego gwałtu y potrzeby poddał; tego Gubernator y Przełożeni Urzędnicy gardłem maią przypłacic. ArtWoj 61.
patrz: GWAŁT
– [...] aby [...] przekupniom krzywd, y gwałtu nie czynili [...]. ArtWoj 113.
patrz: GWAŁT
– Zaden z żołnierzow niech się nieważy nikomu nic gwałtem wydzierać, pod karaniem obieszenia. ArtWoj 137.
patrz: GWAŁTEM
– Gwałtownicy. Ktoby usilstwo popełnił, gardłem bez łaski ma być karany. ArtWoj 13.
– Ktobykolwiek lub przyiaciel, lub nieprzyiaciel, naszym, albo Hetmana naszego gleytem, albo jaką Gwardyą szczycił się, takowy list y gleyt, w powinney u każdego uczciwości być ma [...]. ArtWoj 46.
– Gdy w poiaździe przed gospodą Obersztera, albo ktorego Kapitana, stoią: nie maią żadnych hałasow wołania, albo gwizdania czynić ArtWoj 127.
patrz: GWIZDANIE
– [...] albo był o jakie przewinienie w ręku katowskich [...]. ArtWoj 89.
patrz: KATOWSKI
– Puszkarzow, koni armatnych; nie maią Officyerowie w akcydencyey na nie należącey krzywdzić. ArtWoj 57.
patrz: KOŃ
– Ktoby w nocy po zawiedzioney straży po bruku krzesał, y na dobrowolney drodze nie spokoynym był, taki palcatami po szeręgach karany być ma. ArtWoj 50.
patrz: KRZESAĆ
– Ktoby pszczoły darł, lub w Szlacheckim domu lub w chłopskim; w ulach lub w leśnych barciach […] taki jako złodziey karany być ma. ArtWoj 196.
– Gdyby Forteca, szańc, albo Oboz jaki przez szturm był wzięty, tedy żaden nie ma się ważyć bez rozkazania starszego Officyera, plądrować y łupić albo zapalać [...]. ArtWoj 123.
patrz: ŁUPIĆ
– [...] jako są zdzierstwa, łupiezstwa, uciemiężenie ubogich ludzi, cudzołostwa, wszeteczeństwa, pijaństwa kostyrstwa wszelakie y inne tym podobne grzechy [...]. ArtWoj 146.
– [...] przydamy im woźnego, ktory pod Oberszterową władzą być ma [...]. ArtWoj 98.
– Zaden z żołnierzow niech się nieważy nikomu nic gwałtem wydzierać, pod karaniem obieszenia [...]. ArtWoj 137.
patrz: OBIESZENIE
– Teyże penie podlega ktory sie do bromy obozowey a pogotowiu w nocy dobywał. ArtWoj 157.
patrz: OBOZOWY
– Woyszundus Radziwiłł [...] przeciw Kieystutowi, rozruchow y fedycyi wnętrznych mężny Pacificator. ArtWoj 2 nlb..
– Powabki y pojedynki w Woysku nie maią mieysca, a jeżeli komu dał Pan BOG mężne serce, przeciwko nieprzyjacielowi niech pokazuie męstwo swoie. ArtWoj 15.
patrz: POWABEK
– Takiemuż karaniu podlega ten, ktoryby szlub, pozew, areszt, Uniwersał Hetmański znieważył. ArtWoj 183.
patrz: POZEW
– ...gdy się do Fortec szturmem przypuszczą, tudziesz do szańcow... ArtWoj 59.
– [...] jeżeliby ktoremu Szlachcicowi sługa uciekł, ktoregokolwiek stanu, a do żołnierza przystał, a on go w obozie, albo gdziekolwiek przyścignął; ma bydz z niego sprawiedliwość [...] uczyniona. ArtWoj 5-6.
patrz: PRZYSTAĆ
– ...jeżeli ktoremu Szlachcicowi sługa uciekł, któregokolwiek stanu, a do żołnierza przystał, a on go w Obozie, albo gdziekolwiek przyścignął; ma bydz z niego sprawiedliwość [...] uczyniona... ArtWoj 5-6.
– Zwady. Rozterkow ani żadnych rozruchow wszczynać żołnierze między sobą nie maią ArtWoj 133.
– Z pod Chorągwie do Chorągwie drugiey Towarzyszowi wyieżdżać nie wolno, pogotowin z woyska bez rzetelnego pozwolenia Hetmańskiego. ArtWoj 164.
– Ryb z koszow, y spustow nik[!] brać nie ma, także w sadzawkach y stawach spustnych nie ma się nikt ważyć łowić pod winą szubienicy, a pogotowiu stawow rozkopywać y spuszczać. ArtWoj 8.
patrz: SPUSTNY
– Jeźliby kto szynkarza, abo przekupnia, przy swym poczcie abo w Rocie pisał, ma być srodze karan: także y szynkarz, abo przekupień. ArtWoj 24.
– Szynkárzow, kupcow, furmanow, y tym podobnych, za obozem jeżdzących ludźi, Sędźiowie z ich wszystką czeladzią na piśmie mieć maią, y tym sposobem postąpić, jako się wyżey namieniło [...]. ArtWoj 228[234].
– Ktoby jednak Białogłowę chciał mieć przy sobie, ten ią niech ślubnie poymie, jako y każdemu wolno mieć y chować swoię żonę przy sobie. ArtWoj 68.
patrz: ŚLUBNIE
– Aby każdy kto nie umie, nauczył się rozeznawać trąbienie [...] albo kto nie rozumie, tedy chłopca posłać do trębacza, pytaiąc na co trąbi. ArtWoj 29.
patrz: TRĘBACZ
– Słup przy Namiocie Hetmańskim oniż powinni wkopywać, kędy zgubne rzeczy maią być kładzione albo wieszane ArtWoj 26.
patrz: WKOPYWAĆ
– Artykuły albo Konstytucye wojenne Hetmańskie, jako od Radziwiłłow Hetmanow, osobliwą maią powagę, tak szczegulnie od Godnosci Twoiey biorą swoię wieczność. ArtWoj 1 nlb..
patrz: WOJENNY
– Żadnego Bałwochwalcę czarownika, wrożka, zaklinacza w osadach, ani na stanowiskach między naszym żołnierstwem cierpieć nie chcemy. ArtWoj 43.
patrz: WRÓŻEK
– W ciągnieniu aby żaden nie wyiezdzał od Chorągwie, ani wybiegał z żadney przyczyny, ani wrzeszczał, pod srogim karaniem... ArtWoj 23.
– Żadnego Bałwochwalcę czarownika, wrożka, zaklinacza w osadach, ani na stanowiskach między naszym żołnierstwem cierpieć nie chcemy. ArtWoj 43.
patrz: ZAKLINACZ
– W dobytym obozie armata ma przy Krolu I. M. zostawać. ArtWoj 78.
patrz: ZOSTAWAĆ
– Zacząwszy harc, może zaciągać Hetmana do zwiedzenia bitwy nie po czasie, nad wolą iego. ArtWoj 34.
patrz: ZWIEDZENIE