Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
AktaKrak II/1 1621-1648 wydanie wtórne
Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. II, fasc. 1., 1621-1648

Odnotowano 102 cytatów z tego źródła
– Procesu abrewijacyja od ichm. panów deputatów do tego naznaczonych uważnie i z wielką pilnością koncypowana. AktaKrak II/1 277.
patrz: ABREWIACJA
– Zniosą się ichm. panowie poslowie z stanami koronnemi, aby raczej prawo dawne, o zażywaniu świadków uczynione abrrogowane było. AktaKrak II/1 298.
patrz: ABROGOWANY
– Niesposobnością zdrowia swoję absencyją od tego aktu omówiwszy, dwoje podawał ratowania R. P. sposoby. AktaKrak II/1 175.
patrz: ABSENCJA
– Pan pisarz [ziemski, Jakub Chwalibóg] [...] ma [...] do krakowskich naprzód ksiąg ziemskich przystąpić, a począwszy od początku ksiąg [...] co są porządnie pisane i oprawne tj. wszytkie akta zapisowe, jako są donationes, resignationes, venditiones, reformationes, reemptiones, divisiones, actus graniciales et commissoriales i insze wszytkie prócz sądowych przepisać. AktaKrak II/1 342.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– My dygnitarze, urzędnicy i rycerstwo województwa krakowskiego [...] zgromadzeni, jako [...] doszedł do ręku naszych akt electionis [ króla], przeczytawszy w nim asekuracyją jakąś sum pieniężnych [...] bez pozwolenia naszego [...] zanosiemy [...] protestationem. AktaKrak II/1 376 - 377.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Ichm. Panowie posłowie mają się o to [zakaz kupowania wina za granicą] starać [...] ażeby o to czynił instygator ex delatione administratora składnego winnego w trybunale inter causas fisci. AktaKrak II/1 215.
– Wielką opresyją nobilitatis od ichm. panów administratorów żup wielickich ponosi. AktaKrak II/1 277.
– Instrukcyja na seymik proszowski [...] wiel. Piotrowi Gembickiemu dziekanowi i administratorowi krakowskiemu, sekretarzowi i posłowi K. J. M. dana [przez Króla]. AktaKrak II/1 133.
– Żupnicy i administratorowie o niewydawanie soli szlacheckiej tak w bałwanach, w beczkach jako i w cetnarach aby forum w trybunale mieli. AktaKrak II/1 162.
– My [król Zygmunt III] taką deklaracyją naszę wszem urzędom [...] dawamy, aby takowe podatki składnego i czopowego [...] do administratora skarbu koronnego [...] oddawane były. AktaKrak II/1 41.
– Adres do tronu [pisany przez marszałka] Marcina Żegockiego w Toruniu. AktaKrak II/1 79.
patrz: ADRES
– To, co w dziesięsiu groszach teraz jest fałszu, to mennica we sto groszy mydląc tylko oczy włoży i tak to diffundet i po staremu adulteruje. AktaKrak II/1 46.
– Akademija Krakowska, przed dwiema sty lat do tej Korony przez śp. Króla Władysława rzeczonego Jagiełły wprowadzona. AktaKrak II/1 15.
patrz: AKADEMIA
– Akcesyjej tak do kwarty jako i do podatków R.P. z Bytomia [!] i Lemburka a tempore incorporationis serio upomnią się panowie posłowie. AktaKrak II/1 268.
patrz: AKCESJA
– A gdzieby podatki te pozwolone z tymi wszystkiemi akcydencyjami wystarczyć zapłacie nie mogły, tedy miawszy o tym dostateczną relacyją od panów posłów nie będziemy chcieli deesse R. P. AktaKrak II/1 91.
patrz: AKCYDENCJA
– Aby akcyza powszechnia a comestibilibus et utensilibus od tych rzeczy, które się u nas rodzą i tu consumuntur, pozwolona była. AktaKrak II/1 706.
patrz: AKCYZA
– My [szlachta] na ten czas własnych się krzywd domawiamy […]: Aby zabieżano alegacyjom absolutarum legum. AktaKrak II/1 85.
patrz: ALEGACJA
– Po sejmiku zaszły pewne protestacyje, mianowicie przeciwko anabaptystom i aryjanom uczynione. AktaKrak II/1 361.
– Annaty według praw dawnych aby do skarbu R. P. oddawane byty. AktaKrak II/1 92.
– Ciż żydzi sposobami różnemi uchodzą podatków do obrony R. P. należących; animadwersyja ma być w tej mierze, aby im to na tym sejmie nie uszło. AktaKrak II/1 217.
– Akademia Krakowska [...] aby [...] za panowania szczęśliwego J. K. M. uchwałami sejmowemi konformowanych, najmniejszeggo nie miała uszczerbku, panowie posłowie pilno animadwertować mają. AktaKrak II/1 15.
– Antecesorowie J. K. M., p. n. m. niektórej hordzie tatarskiej względem posług wojsku ich pozwolili upominki. AktaKrak II/1 278.
patrz: ANTECESOR
– Uważając słuszną prośbę panów arendarzów czopowego województwa naszego krakowskiego, zaleciliśźmy serio panom posłom, aby gorącą instancyją do J.K.M. na niem[i] wnieśli. AktaKrak II/1 14.
– Inaksze były tytuły od K. J. M. teraźniejszego, na ten czas królewicza polskiego i mniej w sobie arogancyjej miały niż ludzkości. AktaKrak II/1 176.
patrz: AROGANCJA
– Za najmniejszą skargą każdy żołnierz wykroczny przeciwko artykułom wojskowym musi to krwią oblać. AktaKrak II/1 319.
patrz: ARTYKUŁ
– Ostrzec mają panowie posłowie także akta interregni, żeby konstytucyją wedle dawnych praw aserwowane były. AktaKrak II/1 159.
patrz: ASERWOWANY
– My uważywszy dokumenta i przywileje [...] pana Szembekowe [....] tę atestacyją [...] dawamy. AktaKrak II/1 172.
patrz: ATESTACJA
– Zawzięła się zakonników opactwa tynieckiego audencyja, że urościwszy sobie pretekst do dóbr posesyjej szlacheckiej, nie czyniąc iure, ab executione poczynają, na grunty szlacheckie zajeżdżają, one odejmują, zboża gwałtem zabierają. AktaKrak II/1 334.
patrz: AUDENCJA
– Aukcyjej od win węgierskich i endeburskich także po 6 zł do skarbu naszego koronnego aby płacone były. AktaKrak II/1 699.
patrz: AUKCJA
– Pan bachmistrz wielicki na urząd swój pracowity i niebezpieczny iż małą i szczupłą teraz pensyją ma, przyczynić się za ichm. panowie posłowie maią do K. J. M., aby tej pensyjej aukcyja uczyniona była. AktaKrak II/1 127.
patrz: AUKCJA
– Aby tym większa aukcyja stołu J.K.M. być mogła, komutacya szybu solnego pod Wieliczką leżącego […] odprawiona jest, aby do efektu przyszła. AktaKrak II/1 307.
patrz: AUKCJA
– Ta Gierałtowska była baba matki pana Władysława Wolińskiego. AktaKrak II/1 529.
patrz: BABA
– Znaczne zawaliska i ruiny nastąpiły w górach wielickich, a coraz to świeże rysy na wierzchu pokazują się i o większych górom niebezpieczeństwach pan bachmistrz wielicki [...] opowiedał. AktaKrak II/1 124.
patrz: BACHMISTRZ
– Nie tylko pozwami zadwornym ludzi turbować, ale i banicyje zadworne przeciwko prawu otrzymywać [należy]. AktaKrak II/1 34.
– Starosta czorsztyński [Jan Baranowski] zamek Czorsztyn [...] restaurował i dwie nowe baszcie funditus postawił. AktaKrak II/1 218.
patrz: BASTA, BASZTA
– Przy Krakowie po różnych miejscach ludzi luźnych zwykło się bawić niemało, którzy sposobne miejsca mając, w nocy na czaty wypadają i rozboje czynią. AktaKrak II/1 219.
AktaKrak II/1 108.
patrz: BECZKOWY
patrz: BECZKOWY
– Aby w Krakowie w piwnicach nikt oprócz bednarzów rzemiosłem swym bawiących się mieszkać nie śmiał. AktaKrak II/1 300.
patrz: BEDNARZ
– Księgi, które sapiunt famosum libellum szczypiące honor i reputacyją tak Ojczyzny jako i prywatnych ludzi wielkich, że się znajdują, aby zniesione były lege publica i drukarze ani bibliopole przedawać ani drukować sub poena confiscationis kramów nie ważyli się. AktaKrak II/1 299.
patrz: BIBLIOPOLA
– Za wielką dezertacyją grodu królewskiego bieckiego aby wójtostwo bieckie na gród było obrócone i komutowane. AktaKrak II/1 240.
– Mieszczanie krakowscy na spólnych z Kleparzany paszach "błonie" nazwanych niemało domów osadzili. AktaKrak II/1 219.
– Korona niszczała a nieprzyjaciel bogacieł. AktaKrak II/1 200.
patrz: BOGACIEĆ
– Trybunał radomski potrzebna rzecz jest, aby był autoritate conventus postanowiony, a te vetenta zatrzymane do skarbu jako najprędzej oddane beły, z któych żołnierzowi borgownemu zapłacić. AktaKrak II/1 221.
patrz: BORGOWNY
– Przez nieporządne podatków R.P. wydawanie i wojsko swej nie dochodzi zapłaty i R. P. z borgowego żołnierza wielkie ponosi incommoda. AktaKrak II/1 260.
patrz: BORGOWY
– A Żydzi, którzy mostów i burków zarówno zażywają, aby do restaurowania takich ruin i budowania takich mostów znacznie się przyłożyli. AktaKrak II/1 17.
patrz: BRUK, BRUK, BURK
– Korce po wszytkiem województwie krakowskiem we wszystkich miastach i miasteczkach mają być jednakie, które urząd podwojewodzy cechą swą znaczone w Krakowie wydawać powinien. AktaKrak II/1 126.
– Ten też, co przedaje, nie ten, co kupuje, korcem cechowanym mierzyć ma. AktaKrak II/1 126.
patrz: CECHOWANY
– Żeby wedle dawnych praw przedawając, mierzeli zboże pod strych przez kołnierzów w korce cechowne urzędu wojewodzego. AktaKrak II/1 216.
patrz: CECHOWNY
– Wszystkich rzeczy cena tak się in immensum podniosła, że już pod samo ludzi kupieckich przyszła arbitrium. AktaKrak II/1 262.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Od pp. żupników szlachta w przedawaniu drogo soli nad prawo, także w umniejszaniu cetnarów i beczek są angaryowani. AktaKrak II/1 236.
– A gdzieby też tego potrzeba niosła, żeby ci ludzie za temi rozbójnikami chodzący sami im podołać nie mogąc, posiłkowania potrzebowali, tedy jako prędko dałby znać starszy nad temi ludźmi. AktaKrak II/1 25.
patrz: CHODZIĆ
– Traktatów zaś dobra jest nadzieja, bo Holanczykowie chodzą około nich sami dla siebie gorąco. AktaKrak II/1 81.
patrz: CHODZIĆ
– Przy Krakowie po różnych miejscach ludzi luźnych zwykło się bawić niemało, którzy sposobne miejsca mając, w nocy na czaty wypadają i rozboje czynią. AktaKrak II/1 219.
patrz: CZATA
– Uważając słuszną prośbę panów arendarzów czopowego województwa naszego krakowskiego, zaleciliśźmy serio panom posłom, aby gorącą instancyją do J.K.M. na niem[i] wnieśli. AktaKrak II/1 14.
patrz: CZOPOWE
– A ten podatek czopowego ma być od wszelakich likworów, które w miastach warzone i szynkowane będą, tj. od piw wszelakich, miodów, gorzałek prostych i przepalonych. AktaKrak II/1 228.
patrz: CZOPOWE
– A konwikcyjej spośób taki być ma przeciwko szlachcicowi. Delator deferować go ma sądowi grodzkiemu [...]. AktaKrak II/1 26.
patrz: DEFEROWAĆ
– Za wielką dezertacyją grodu królewskiego bieckiego aby wójtostwo bieckie na gród było obrócone i komutowane. AktaKrak II/1 240.
patrz: DEZERTACJA
– Spraw tak zaczętych jako i nie zaczętych, a pod prawo kapturowe podpadających, aby nie gród, ale trybunał ex inquisitionibus dosądzał [...]. AktaKrak II/1 162.
patrz: DOSĄDZAĆ
– Iż się nie dosyć dzieje w niektórych województwach konstytucyjej 1611 o zasiadaniu urzędników ziemskich miejsc swoich na aktach publicznych [...]. AktaKrak II/1 278.
– [...] na sejmie przeszłym dwieniedzielnym [..]. AktaKrak II/1 117.
– [...] cło u Nowodwora z nich biora, także i u Fordona od drzewa [...] mają to przynieść panowie posłowie, aby cło u Nowodwora i u Fordona z niesione było [...]. AktaKrak II/1 216.
– To, co w dziesięsiu groszach teraz jest fałszu, to mennica we sto groszy mydląc tylko oczy włoży i tak to diffundet i po staremu adulteruje. AktaKrak II/1 46.
patrz: GROSZ
– [...] powinna ona wieś albo miasteczko bez wszelakiej wymówki i zwłoki, na taki gwałt zwoławszy się dzwonkiem albo inszym jakimkolwiek ogłoszeniem, bieżeć i imać rozbójniki [...]. AktaKrak II/1 25.
patrz: GWAŁT
– [...] ab executione poczynają, na grunty szlacheckie zajeżdżają, one odejmują, zboża gwałtem zabierają, jako to na Januszkowicach gwałtownie pszenicę zabrali. AktaKrak II/1 334.
– [...] do minnice tamecznej gwarci powinni przedawać [srebro]. AktaKrak II/1 213.
patrz: GWAREK
– Protestujemy się przeciwko konstytucyjej in volumen legum inserowanej [...]. AktaKrak II/1 163.
patrz: INSEROWANY
– Uważając słuszną prośbę panów arendarzów czopowego województwa naszego krakowskiego], zaleciliśźmy serio panom posłom, aby gorącą instancyją do J.K.M. na niem[i] wnieśli. AktaKrak II/1 14.
patrz: INSTANCJA
– Ichm. Panowie posłowie mają się o to [zakaz kupowania wina za granicą] starać [...] ażeby o to czynił instygator ex delatione administratora składnego winnego w trybunale inter causas fisci. AktaKrak II/1 215.
patrz: INSTYGATOR
– Koce podkomorskie ziemskie i grodzkie po zmarłych sędziach i urzędach, które trybunały nullo iure sobie uzurpują, aby sukcesorom sędziów zmarłych były iszczone [...]. AktaKrak II/1 216.
patrz: ISZCZONY
– My [król Zygmunt III] taką deklaracyją naszę wszem urzędom [...] dawamy, aby takowe podatki składnego i czopowego [...] do administratora skarbu koronnego [...] oddawane były. AktaKrak II/1 41.
patrz: KORONNY
– Akademija Krakowska, przed dwiema sty lat do tej Korony przez śp. Króla Władysława rzeczonego Jagiełły wprowadzona. AktaKrak II/1 15.
patrz: KRAKOWSKI
– Tymże jako nowozaciągnionym laufgieltu 6.600 zł. AktaKrak II/1 203.
patrz: LAUFGIELT
– A iż największe niebezpieczeństwo [...] od zbójców ponosiemy, postanawiamy niniejszą uchwałą naszą, aby ci, u których by na szałasach przebywali, zaraz o nich tym porucznikom dawali znać, a gdzieby obdalnie byli, zaraz panom swoim pod utraceniem statku [...] że o nich nie dali znać i im connivebant. AktaKrak II/1 64.
patrz: OBDALNIE
– [...] powinna ona wieś albo miasteczko bez wszelakiej wymówki i zwłoki, na taki gwałt zwoławszy się dzwonkiem albo inszym jakimkolwiek ogłoszeniem, bieżeć i imać rozbójniki [...]. AktaKrak II/1 25.
– Żydzi [...] aby pogłównego 100.000 dali, ostrzegłszy, aby pod tym podgłównem nie ulegali czopowego. AktaKrak II/1 284.
– Wszystkich rzeczy cena tak się in immensum podniosła, że już pod samo ludzi kupieckich przyszła arbitrium. AktaKrak II/1 262.
– Patrząc na pustoszenie i nędzę miasteczka Proszowic przez ostatnie pogorzenie [...] prosić panowie posłowie mają, aby autoritate conventus wolność do czterech lat pomkniona im była. AktaKrak II/1 17.
patrz: POGORZENIE
– (...) na poniedziałek przewodny czas okazowania w konstytucyi jest naznaczony (...) AktaKrak II/1 37.
– Aby akcyza powszechnia a comestibilibus et utensilibus od tych rzeczy, które się u nas rodzą i tu consumuntur, pozwolona była. AktaKrak II/1 706.
– Nie tylko pozwami zadwornymi ludzi turbować, ale i banicyje zadworne przeciwko prawu otrzymywać [należy]. AktaKrak II/1 34.
patrz: POZEW
– Po zawarciu pokoju następuje rozprawa wojsk. Środka zasię do rozprawienia żołnierza u nas nie masz inszego oprócz publicznych podatków. AktaKrak II/1 200.
patrz: ROZPRAWA
– Środka zasię do rozprawienia żołnierza u nas nie masz inszego oprócz publicznych podatków [...]. AktaKrak II/1 200.
– My [król Zygmunt III] taką deklaracyją naszę wszem urzędom [...] dawamy, aby takowe podatki składnego i czopowego [...] do administratora skarbu koronnego [...] oddawane były. AktaKrak II/1 41.
patrz: SKARB
– Ichm. Panowie posłowie mają się o to [zakaz kupowania wina za granicą] starać [...] ażeby o to czynił instygator ex delatione administratora składnego winnego w trybunale inter causas fisci. AktaKrak II/1 215.
patrz: SKŁADNE
patrz: SÓL
AktaKrak II/1 108.
patrz: SÓL
– A ci wszyscy, którzy winami kupczą, aby za węgierskie wina endelburskich, świętojurskich, morawskich i inszych win nie udawali i w beczki je węgierskie nie przetaczali. AktaKrak II/1 284.
– Znaczne zawaliska i ruiny nastąpiły w górach wielickich, a coraz to świeże rysy na wierzchu pokazują się i o większych górom niebezpieczeństwach pan bachmistrz wielicki [...] opowiedał. AktaKrak II/1 124.
patrz: WIELICKI
– Krakowiany także i Wieliczany... AktaKrak II/1 126.
– Monety się w Koronie przebira, przez której lud pospolity obejść się nie może, a co większa exoticam do Korony wnoszą; zabiegając, aby R.P. stąd nie odnosiła detrimentum i owszem mienica pożytek miała, znosić się będą panowie posłowie z inszymi stanami, aby moneta bita była według ligi [...] a do menice aby srebro olkuskie przedawane beło. AktaKrak II/1 236.
patrz: WIĘKSZA
– Ichm. Panowie posłowie mają się o to [zakaz kupowania wina za granicą] starać [...] ażeby o to czynił instygator ex delatione administratora składnego winnego w trybunale inter causas fisci. AktaKrak II/1 215.
patrz: WINNY
– Proszowice same z łaski Bożej od tej zarazy wolne, miejsca jednak w kołuczko nich będące zarażone. AktaKrak II/1 2.
patrz: WKOLUCZKO
– Konstytucyja jedna o mandatach zadwornych, druga o dobrach władyczych i cerkiewnych anni 1631 uczynione. AktaKrak II/1 161.
patrz: WŁADYCZY
– Za najmniejszą skargą każdy żołnierz wykroczny przeciwko artykułom wojskowym musi to krwią oblać. AktaKrak II/1 319.
patrz: WOJSKOWY
– Straż tego serio doglądać ma, aby sól drobna workowa, beczkowa i prasołów krakowskich za granicę nie wystąpiła. AktaKrak II/1 .
patrz: WORKOWY
– [...] aby za zbytnim obmyślawaniem żupników przez wielką liczbę wycinania bałwanów i brania rumów na miejscach niebezpiecznych ten skarb do zniszczenia nie przyszedł [...]. AktaKrak II/1 108.
patrz: WYCINANIE
– [...] chce Holanczyki zwojować i głodem wymorzyć [...]. AktaKrak II/1 81.
patrz: WYMORZYĆ
– Nie tylko pozwami zadwornym ludzi turbować, ale i banicyje zadworne przeciwko prawu otrzymywać [należy]. AktaKrak II/1 34.
patrz: ZADWORNY
– Nie tylko pozwami zadwornymi ludzi turbować, ale i banicyje zadworne przeciwko prawu otrzymywać [należy]. AktaKrak II/1 34.
patrz: ZADWORNY
– Pan pisarz [ziemski, Jakub Chwalibóg] [...] ma [...] do krakowskich naprzód ksiąg ziemskich przystąpić, a począwszy od początku ksiąg [...] co są porządnie pisane i oprawne tj. wszytkie akta zapisowe, jako są donationes, resignationes, venditiones, reformationes, reemptiones, divisiones, actus graniciales et commissoriales i insze wszytkie prócz sądowych przepisać. AktaKrak II/1 342.
patrz: ZAPISOWY
– Wielką opresyją nobilitatis od ichm. panów administratorów żup wielickich ponosi. AktaKrak II/1 277.
patrz: ŻUPA