Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 80 cytatów z tego źródła
– Bir Para Waży Achczow 3. Bir Urub Waży Achczow 45. Bir Tult waży Achczow 60. To iest złotych dwa Tureckich. BystrzInfRóżn Aa2v.
patrz: ACHCZE
– Bir Achcze iest naymnieysza w Turczech moneta. BystrzInfRóżn Aa2v.
patrz: ACHCZE
– Piędź miara, rożna iest według rożności Państw, [...] publiczną determinowana acceptacyą. BystrzInfRóżn Z1v.
patrz: AKCEPTACJA
– Bir Altult to iest czerwony złoty, czyni Lewow 3. á złotych Tureckich 18. BystrzInfRóżn Aa2v.
patrz: ALTULT
– W Moskwie idą Czerwone złote. Ruble. Pautyniki. Poł Pautyniki. Piać Autyniki. Grywienniki. Poł Grywinniki. Antyny[!]. Kopieyki. Dzieniuszki. Polużki. BystrzInfRóżn Aa2.
patrz: AŁTYN
– Autyn ma w sobie 3. kopieyki. BystrzInfRóżn Aa2.
patrz: AŁTYN
– Piać Autynik, ma w sobie 5. Autynow, to iest kopieiek 15. BystrzInfRóżn Aa2.
patrz: AŁTYN
– Samego nawet komara anatomizować okiem możesz, y w samym łbie wszystkie rozeznać części [za pomocą mikroskopu]. BystrzInfRóżn Y4 BystrzInfRóżn Y4.
– Do ołowiu roztopionego wrzuć uncyą iednę kontryfału, czyli cyny Angielskiey. BystrzInfRóżn Y1.
patrz: ANGIELSKI
– Taka iest apparencya rzeczy, iaka rcflexya radyacyi promieni [w lustrze]. BystrzInfRóżn Y1v.
patrz: APARENCJA
– Arszyn Ruski pięć cwierci łokcia Krakowskiego. BystrzInfRóżn Z3.
patrz: ARSZYN, ARSZYNA
– Bir Asłanne álbo Lew czyni złotych sześć Tureckich. BystrzInfRóżn Aa2v.
patrz: ASŁANNE
– [Szkła powiększajace] naydrobnieysze atomiki, gołemu niewidome oku, odkrywaią. BystrzInfRóżn Y3v.
patrz: ATOMIK
– Obaczysz w wydrążonym zwierciadle dość znaczną iego [obiektu] aukcyą. BystrzInfRóżn Y4v.
patrz: AUKCJA
– Toż samo się wyda ná tablicy wysrebrzoney y zębem wypolerowaney, drobnych według upodobania bagátel po niej posypawszy. BystrzInfRóżn Y 4v.
patrz: BAGATELA
– Mezo baiok, to iest poł Baioka: ktorych Juliusz ma w sobie 20. BystrzInfRóżn Z4v.
patrz: BAJOK
– Baiok, zas iest to dziesiąta część Juliusza. Bo Juliusz ma w sobie 10. Baiokow. BystrzInfRóżn Z4v.
patrz: BAJOK
– Bella sukna [liczy] postawow - 20. BystrzInfRóżn Z3.
patrz: BELA, BELA, BELLA
– Bella pápieru [liczy] ryz ... 10. BystrzInfRóżn Z3.
patrz: BELA, BELA, BELLA
– Bir Asłanne álbo Lew czyni złotych sześć Tureckich. BystrzInfRóżn Aa2v.
patrz: BIR
– Bir Para waży Achczow 3. BystrzInfRóżn Aa2v.
patrz: BIR
– Bir Altult to iest czerwony złoty, czyni Lewow 3. á złotych Tureckich 18. BystrzInfRóżn Aa2v.
patrz: BIR
– Bir Urub waży Achczow 45. BystrzInfRóżn Aa2v.
patrz: BIR
– Bir Tult waży Achczow 60. To iest złotych dwa Tureckich. BystrzInfRóżn Aa2v.
patrz: BIR
– Bir Achcze iest naymnieysza w Turczech moneta. BystrzInfRóżn Aa2v.
patrz: BIR
– Sposob robienia zwierciadeł. [...] 1mo. Ná tablicy gładkiey bibułą lub papierem przykrytey y kretą potrzęśnioney należy blaszkę z kontryfału bitą według wymiaru szklaney tafli rozciągnąc, y wygładzić. 2do. Merkuryuszu ná nię nalać, y zaięczą stopą lub innym instrumentem po całey go blaszce rozpędzić. Aby iednostainie cała blaszka w się wpiła Merkuryusz. 3tio. Tákąż drugą blaszkę z kontryfału ná pierwszey rowno rozpostrzeć, y kartą tęgiego papieru przykryć. 4to. Taflę szklaną iednym końcem ná blaszkach pápierem pokrytych położywszy powoli przykładáć coraz dálei przyciskaiąc taflę, á pápier zwierzchni wysuwaiąc, poty, poki cała tafla nieprzypadnie do blaszki. 5to. Co wszystko iákim ciężarem przycisnąć, dáiąc tylą pauzę czasu, poki dostatecznie blaszka Merkuryuszem zmacerowana nieprzylgnie do tafli. BystrzInfRóżn X4v.
– Bunt zámyka liczbę [...] 15. BystrzInfRóżn Z3.
patrz: BONT, BUNT, BUNT
– Ani figurowa áni cechowana miedź, srebro, złoto, według mnieyszey lub większey wagi y iey nazwiska, mnieysza lub większą u ludzi miała stymę. BystrzInfRóżn Z4.
patrz: CECHOWANY
– Insza niż w Rzymie idzie moneta w Państwie Weneckim. Iáko to Solioli. Markietti Lyry álbo Libry. Philippi. Dukaty. Cekiny. BystrzInfRóżn Aa1.
patrz: CEKIN
– Do ołowiu roztopionego wrzuć uncyą iednę kontryfału, czyli cyny Angielskiey. BystrzInfRóżn Y1.
patrz: CENA, CYNA, CYNA, CZYNA
– Cetnar Krakowski funtow 130. BystrzInfRóżn Z3.
– W Moskwie idą [...] Autyny. Kopieyki. Dzieniuszki. Polużki. BystrzInfRóżn Aa2.
– Dieniuzka ma w sobie poł kopieiki. BystrzInfRóżn Aa2.
– JNFORMACYA DYOPTRYCZNA. O szkłach rożney figury, y ich używaniu. BystrzInfRóżn Y3v.
– Ieszcze iest czerwony złoty włoski, ktory się nażywa Dopia álbo Dopla. BystrzInfRóżn Aa .
patrz: DOPIA
– Ieszcze iest czerwony złoty włoski, ktory się nażywa Dopia álbo Dopla. BystrzInfRóżn Aa.
patrz: DOPLA
– [Szkła powiększajace] naydrobnieysze atomiki, gołemu niewidome oku, odkrywaią. BystrzInfRóżn Y3v.
patrz: DROBNY
– Dukat iest srebrna moneta iak nász talar bity. BystrzInfRóżn Aav.
patrz: DUKAT
– Tym wszechmocność Boska dystyngwowáłá człowieka od innego ná ziemi żyiącego stworzenia. Ze lubo co dociała, iego zmysłow, y własności coś mu pospolitego dała co y bestyom, ptastwu, rybom. [...] Atoli iedną rozumną duszą te stworzenia materyalne celuie człowiek. BystrzInfRóżn Aa3v.
– Fening ieden, iest nadrobnieysza moneta, nakształt nászego poł grosza. BystrzInfRóżn Aav.
– [...] Fiżyczna nátur inwestygácya [...]. BystrzInfRóżn Aa4.
patrz: FIZYCZNY
– Rzymskich funtow [...] 100 czynią [...] Drezneńskich y Frankofurskich 76. BystrzInfRóżn Z3v.
– Do czego zinwentowane od Geometrow rożne instrumenta. Jáko to dawnieysze: Baculus Jacobi. Protheus Militaris. Horoscopium. Horometrum. Asserculus Zublerianus. Mensulae Praetoriana. Triquetrum. Radius Latinus. Pantometrum Kircherianum. etc. Teraźnieyszych czasow pospolitsze są: Kwadrat Geometryczny, Cyrkuł, Semicyrkuł, Kwadrans, tablica X. Solskiego etc. BystrzInfRóżn Z.
– [Szkła powiększajace] naydrobnieysze atomiki, gołemu niewidome oku, odkrywaią. BystrzInfRóżn Y3v.
patrz: GOŁY
– Cal, zámyka w sobie szerokość wielkiego palca, á cztery grana, to iest ziarna ieczmienne,w poprzek przy sobie ułożone [...]. BystrzInfRóżn Z1.
patrz: GRANO
– Łot [ma] gran 6. BystrzInfRóżn Z3.
patrz: GRANO
– W Moskwie idą Czerwone złote. Ruble. Pautyniki. Poł Pautyniki. Piać Autyniki. Grywienniki. Poł Grywinniki[!]. Antyny[!]. Kopieyki. Dzieniuszki. Połużki. BystrzInfRóżn Aa2.
patrz: GRYWIENNIK
– Grywiennik ma w sobie 10. Kopieiek, niby nasz Polski złoty. BystrzInfRóżn Aa2.
patrz: GRYWIENNIK
– Cetnar Krakowski funtow 130. BystrzInfRóżn Z3.
patrz: KRAKOWSKI
– Do czego zinwentowane od Geometrow rożne instrumenta. Jáko to dawnieysze: Baculus Jacobi. Protheus Militaris. Horoscopium. Horometrum. Asserculus Zublerianus. Mensulae Praetoriana. Triquetrum. Radius Latinus. Pantometrum Kircherianum. etc. Teraźnieyszych czasow pospolitsze są: Kwadrat Geometryczny, Cyrkuł, Semicyrkuł, Kwadrans, tablica X. Solskiego etc. BystrzInfRóżn Z.
patrz: KWADRAT
– Mędel liczbę - 15. BystrzInfRóżn Z3.
– W Węgrzech idą Pieniądze, Groszliki, Kraycary. Troiaki. Grosze. Piątaki. Maryasze. Talery. Połtalerki. Cwiartki. Furynty álbo złote Wegierskie. BystrzInfRóżn Aa2.
patrz: MARIASZ
– Maryasz srebrny iák orlanka: czyni groszy Węgierskich 6. y kraycary dwa. BystrzInfRóżn Aa2v.
patrz: MARIASZ
– Cokolwiek oka ludzkiego, sposob widzenia, y instrumentow do tego służących się tycze, u Matematykow generalnym terminem nażywa się Optica. BystrzInfRóżn X4.
patrz: MATEMATYK
– Merkuryuszu ná nię nalać, y zaięczą stopą lub innym instrumentem po całey go blaszce rozpędzić. BystrzInfRóżn X4v.
patrz: MERKURIUSZ
– Trzeci iest kubiczny: ktorym się wymierza razem długość szerokość y miąższość rzeczy. BystrzInfRóżn Zv.
– Czym tedy są dłuższe lub krotsze promienie rzucone od rzeczy widomey mniey lub więcey oddaloney od zwierciadła, tym dalsza lub bliższa zwierciadła rzecz się widzi. Záczym lub ná pierwsze weirzenie, według zdania pospolitego, wydáie się niby iákiś obrazek zá zwierciadłem. BystrzInfRóżn Yv.
patrz: NIBY
– Wyrob ucinek obłąku szerokiego według wysokości zwierciadeł, ktoryby przywiększego doskonałego cyrkułu był arkus. BystrzInfRóżn Y3v.
patrz: OBŁĄK
– [Szkła powiększajace] naydrobnieysze atomiki, gołemu niewidome oku, odkrywaią. BystrzInfRóżn Y3v.
patrz: OKO
– Urt była srebrna moneta, czwarta część srebrnego talara. BystrzInfRóżn Aa3r.
patrz: ORT, URT, URT
– Bella pápieru [liczy] ryz ... 10. BystrzInfRóżn Z3.
– Bir Para waży Achczow 3. BystrzInfRóżn Aa2v.
patrz: PARA
– Przestroga dla Peregrynantow, osobliwie po Imperium y Włochach. BystrzInfRóżn Aa1v.
– Co się stanie: ieżeli wpokoiu ná przykład chcąc mieć pięć zwierciadeł, cyrkuł według obszerności pokoiu zawiodszy, y figurę siedm ścienną doskonałą weń wpuściwszy, według tych pięciu ścian imaginaryiney figury perpendykularnie rozłożysz pięć zwierciadeł, przy szostey ścianie lokuiąc oko ukosnie ku piątemu zwierciadłu, obaczysz objectum ná siodmey ścianie zostáiące, choćby między tobą y objectum iaka zasłona była. BystrzInfRóżn Y2v.
patrz: PIĘĆ
– Poluzka, iest czwarta część kopieyki. Szostak bity Polski ná pograniczu Moskiewskim idzie zá 5. kopieiek. BystrzInfRóżn Aa2.
– Ktora odległość ináczey wydáć się niemoże, tylko przez pogrążenie obrazka w zwierciadle. BystrzInfRóżn Y1v.
– A prostacy się iey dziwuią, gdy się istne machiawelstwo, zá obrot, y rozumną udáie polityą [św. Grzegorz]. BystrzInfRóżn Aa4.
– Połuzka, iest czwarta część kopieiki. BystrzInfRóżn Aa2.
patrz: POŁUŻKA
– Szosta własność iest. Iż potłuczone zwierciadło, iednę rzecz widomą raz tylko reprezentuie, gdy wszystkie iego części w raz złożone, lub wiele całkowitych zwierciadeł, w iedneyże płászczyznie zostaią. BystrzInfRóżn Y2.
– Kwadryn, czyni iákoby pułtora szeląga nászego. BystrzInfRóżn Z4v.
patrz: PÓŁTORA
– Troiak srebrny w ktory wchodzi pieniążow trzy, á kraycarow połtora. BystrzInfRóżn Aa2v.
patrz: PÓŁTORA
– Wyrob ucinek obłąku szerokiego według wysokości zwierciadeł, ktoryby przywiększego doskonałego cyrkułu był arkus. BystrzInfRóżn Y3v.
patrz: PRZYWIELKI
– Arszyn Ruski pięć cwierci łokcia Krakowskiego. BystrzInfRóżn Z3.
patrz: RUSKI
– Bella sukna [liczy] postawow - 20. BystrzInfRóżn Z3.
patrz: SUKNO
– Bir Tult waży Achczow 60. To iest złotych dwa Tureckich. BystrzInfRóżn Aa2v.
patrz: TULT
– Záczym Piotr ukośnie stoiący po práwey stronie zwierciadła, á po lewey Paweł, ieden drugiego widzieć będzie, á siebie żaden. BystrzInfRóżn Yv.
– Bir Urub waży Achczow 45. BystrzInfRóżn Aa2v.
patrz: URUB
– Aby obiedwie strony, szklaney náprzykład tablicy, były doskonale utryturowane, to iest wygładzone. BystrzInfRóżn X4v.
– Do ważenia rożnych towarow, rozmaite zinwentowane są ciężary, ktore ten álbo ow szacunek czynią rzeczom według taxy y estymacyi ludzkiey. BystrzInfRóżn Z3.
patrz: WAŻENIE
– Obaczysz w wydrążonym zwierciadle dość znaczną iego [obiektu] aukcyą. BystrzInfRóżn Y4v.