Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PoczOdlPam 1640-1684 oryginał
Pamiętnik 1640-1684

Odnotowano 167 cytatów z tego źródła
– Przybylismy dowarszawy nakonuokacyią ktura się Poabdykacyi Iana Kazimierza Krola Polskiego [...] odPrawowała. PoczOdlPam 90.
patrz: ABDYKACJA
– Roskazała mi Bracia Sobie słuzyc OBrawszy za deputata [...] tomsię yna ten Czas odWoyska absentował naCały Rok. PoczOdlPam 75.
– [Konstanty Hrehorowicz] wypadszy napodworze Ioł mie napoiedynek Wyzywac widzącmię bez Czeladzi Iakosz będąc Vwiedziony Afektem Sam wypadłem. PoczOdlPam 119.
patrz: AFEKT
– NaSeymiku Gromnicznym byc nie mogłem dlapodziękowania za dobre Afekta. PoczOdlPam 121.
patrz: AFEKT
– Mieś[ią]ca 1Obra 8 Czartmnie przestraszył wdomu spiącego azem Musiał Vciec z alkierza doyzby. PoczOdlPam 16.
– [...] Pan Bog Synka Mego Wielki wtorek dochwały Swoiey Swiętey miedzy Chory Anielskie Stego Swiata zebrał zaCo chwała naywyszemu. PoczOdlPam 100.
– Jakosz 6 Augusti poAnielskiey naswietszey Pannie Piątego dnia y Oney poruczywszy się wopieke wyiechałem zdomu day Jezu Sczęsliwie [...]. PoczOdlPam 10.
– M[iesią]ca Augusta 2 Wdzien naswiętszey Panny Anielskiey Wychodziłem napoiedynek Stanisławem Wołkiem poRucznikiem Ie[g]o M[o]sci Pana lipnickiego [...]. PoczOdlPam 42.
– M[iesią]ca Apryla 10 Toiest na wielkanoc Miałem Vsiebie Miłe goscie folwarku Poławeniu Pana Podsędka toiest Rodzonego Brata. PoczOdlPam 83.
patrz: APRYL
– Archimandryia zwieczystych dobr Vfundowana była a nieskrolewsczyzny. PoczOdlPam 89.
– Był Tryumf barzo wielki VMoskwy ze wszytka piechota yArmata dawała Ognia Począwszy od Południa asz dopołnocy. PoczOdlPam 24.
– Przed zawarciem armisticyum zkilkadziesiąt razy zdział Vderzono ale Mało Coszkodzili. PoczOdlPam 78.
– ARmowalismy się Iak doboiu ystaneli wszyku wsame południe. PoczOdlPam 14.
– Mca Augusta 13 Podstąpilismy pod Wilno. PoczOdlPam 19.
– Wyiechałem zkorytnicy nazaIurszt [!] Stanołem VI[ego]Msci Pana Haraburdy Szwagra Mego WBaykach gdziom dwa noclegi odprawiwszy wdalszą drogę Wyiechał. PoczOdlPam 112.
patrz: BAJKI
– Pan Piotr Rudomina [...] przysiąg Towarzyskich słuchał Sam Rote czytaiąc Iak Bakałarsz Czylitesz Ienerał. PoczOdlPam 31.
– Nic niewskurawszy Ienosię wina dobrego nasolennym bankiecie VIe[g]o M[o]sciPana Hetmana napiwszy asprawionym Iak dlanowego Tak dlastarego ZAciągu odiechałem zwilna [...] kudomowi. PoczOdlPam 118.
patrz: BANKIET
– M[iesią]ca Iuliy 7 Przysięgę WyKonywał Krol [...] pokturey przysiędzę [!] Iechał Krol Ie[g]o M[o]sc nabankiet walny do Xiązęcia Ie[g]o M[o]sci Radziwiła. PoczOdlPam 98.
patrz: BANKIET
– Podkomendą tegoto Vseyma Baszy Tureckiego Kilk[a]nascię Tysięcy legło turkow wpomienionym zwysz Okopię. PoczOdlPam 116.
patrz: BASA, BASSA, BASZA, BASZA
– Niemal trzecia Częsc miasta [Warszawy] zgorzała yWielką Szkodę Rozni Panowie ytameczni Miesczanie y kupcy poniesli [...] tak Pan Bog zaczerwoną Basztę [na]wiedził. PoczOdlPam 94.
patrz: BASTA, BASZTA
– Działo Pułkartonie wzieli [żołnierze moskiewscy] zaniesprawą Naszych wbataliy Iazdy stoiącey. PoczOdlPam 23.
– Wracam się dodalszego procederu Woyska Kturesię zagoniły Iak wsiedli rozerwawszy namoskwe aotym niewiemy Isz Mosk[wa] nabataliią naszą wsiadła taksię dywizyi Ie[g]oMsi Pana Sapiehy niepofortuniło. PoczOdlPam 23.
– Pan Masalski [...] Wziowszy [...] Pana Samuela Szołkowskiego zdomu iego własne[g]o Kączukami wbiałym Odzieniu Zostaiącemu dał Plak zosmsed czylitesz batohami niprzecz nizacz. PoczOdlPam 103.
patrz: BATOG, BATOG, BATOH
– Nas cztyry Miliony Miały doysc ySzesckroc stotysięcy darowizny odKrola Ie[g]oMsci kture niebawiąc doszły. PoczOdlPam 49.
patrz: BAWIĆ
– Z wesołym Sercem poBenedykcyi Kapłanskiey potkalismy się naypierwey stoiąc nalewym szkrzydle nie bezwielkiey Szkody naszey VCzynilismy zaŁaską Bozą duzą dziurę wnieprzyiacielu. PoczOdlPam 22.
patrz: BENEDYKCJA
– Tak wdumie swey Ufundowali [wojsko moskiewskie] zezaraz nas zniesc y Oboz opanowac przeszedłszy lasem blisko wystrzelac Obiecywali sobie […] Ieden indzenier Pułkownik tak hardzie kazał rozumieiąc zetaki Las iest podObozem Iako Oni zostawili Coich Omyliło y tego samego herszta Wzięto pierszego dnia […] zac[o] niech chwała naywyszemu Bogu będzie zewpierszym terminie zganiono bezpieczenstwo onitak a Pan Bog inaczey. PoczOdlPam 34.
– [...] WPadło dwoch Szwedow zrygi dozam ku [...] na Koniach mimo strasz przeiachawszy miasto Swoich niemcow wsame południe przes potaiemnik po czas Sesyi naszey Woyskowey tacy Obralisię bespecznisiowie [!]. PoczOdlPam 17.
– 25 praezentis Wielką Szrzodę nieprzestał Pan Bog złaski Swey Przenaswiętszey Biczyka dotknieniem ręki Swoiey zemnie zdeymowac Przes wierutnę głupstwo wyrostka Mego daniela Swiętorzeckiego. PoczOdlPam 107.
patrz: BICZYK
– Iakosz maiąc się dobrze y s konmi podroznemi przes całe trzy dni zazywałem dobrey biesiady z dobremi ludzmi y zacnemi damami. PoczOdlPam 86.
– Przymowała Małzonkę Moią IeyM Pani Ioteykowa Rodzona Moia Gdzie potym trzeciego dnia Sąsiadami bliszemi przenosiny odprawowałem y Swemi domowemi przyiaciołami a znowu w tydzien Iak na nowo zdalszemi ytak przes Pułtory niedziele biesiadowalismy się złaski Bozey wdomu. PoczOdlPam 93.
– VStarszyny Rada była iakim Kształtem dac bitwe potrzeba stym wiarołomnym nieprzyiacielem. PoczOdlPam 22.
patrz: BITWA
– Pan Bog ie [kule] rosnosił ze nam nic nieszkodziły ledwie ktura OBlach Sczękneła. PoczOdlPam 29.
– [...] tego samego herszta Wzięto pierszego dnia […] zac[o] niech chwała naywyszemu Bogu będzie zewpierszym terminie zganiono bezpieczenstwo onitak a Pan Bog inaczey. PoczOdlPam 34.
patrz: BÓG
– Czeladnik Moy [...] Vmar kturymi był barzo wygodny ypotrzebny zacomu niech Bog da Wiekuistą Swiatłosc [...]. PoczOdlPam 28.
patrz: BÓG
– Jednak tegosz dnia znowuśmy ich nagonili gdzie także wzieli zywcem Szwedow dwunastu ale tesz potym naszych mocno wsparto y dwoch kompanij wzięto zywcem bo naszych mimo ordynans kikunastu towarzystwa sczeladzią nad nimi wisiało zaco chcąc im brałt odbić całą noc szliśmy. PoczOdlPam 15.
patrz: BRAŁT
– ...Je[go]MsPana Komorowskiego Jusz zeszłego kturego Pana zawsią wpadaiącego w Brome zamkową Szwedzi porwali ytamgo postrzelili ktury skoro skonał... PoczOdlPam 10.
– Ia Ztak duzemi Razam[i] odkilkudziesiąd broni kturzygo okrywali wyPadłszy zyw[y] Ioł Vciekac zedworu. PoczOdlPam 104.
– Doszła nas wiesc barzo niesczęsliwa zusczerpkiem niemałym Synow teyze Oyczyznay Cobyło brzydliwo ypostronnym Monarchiiom. PoczOdlPam 75.
– OdPrawowałasię Sesyia odBozego narodzenia Począwszy asz do trzynastego Ianuaryi barzo burzliwa nakturey będąc przypatrzyłemsię Wielkim niesnaskom Prawego zlewym skrzydła. PoczOdlPam 48.
– Mca 8bra 20 Rodzony Nasz Pan Stanisław bezpotomnie zszedł stego Swiata Wilnie po czas Komisyi Walney y burszliwey. PoczOdlPam 44.
– Zenienarowninie niemogli Celu wziąc dob[rze]. PoczOdlPam 30.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Stanęlismy pod Dryświatami [...] gdziesmy yzapusty Owielkim głodzie ychłodzie odPrawili day Boze przyszłe lepsze. PoczOdlPam 26.
patrz: CHŁÓD
– Dwie niedziele musiałem werezydowac ale podtytułem wiezę wpiękney stancyi zwolnym chodzeniem dokoscioła adrugie dwie Koło Trybunalskie przes List odProsiło luboby wprawdzie yte dwie odprosili Ieno ze PanSopocko Vciekł zwilna. PoczOdlPam 101.
– Pan Piotr Rudomina Stolnik Bracławski odChorągwi do Chorągwi Chodząc przysiąg Towarzyskich słuchał. PoczOdlPam 31.
patrz: CHODZIĆ
– Topowiedział [kałauz] zeWoyska iest tam ystoi Ieno ni wiem Iakie yczyie gdzie nasi chcąc pewną rzecz wiedziec botesz o nas chodziło wysyłali rozne Osoby. PoczOdlPam 13.
patrz: CHODZIĆ
– 28 Chodził nasz Podiazd potężny zecztyry tysiące woy[ska] PodOboz nieprzyiacielski nic niesprawiwszy. PoczOdlPam 30.
patrz: CHODZIĆ
– [...] Pan Bog Synka Mego Wielki wtorek dochwały Swoiey Swiętey miedzy Chory Anielskie Stego Swiata zebrał zaCo chwała naywyszemu. PoczOdlPam 100.
patrz: CHÓR, CHÓR, CHUR, HÓR, KÓR
– [...] tego samego herszta Wzięto pierszego dnia […] zac[o] niech chwała naywyszemu Bogu będzie zewpierszym terminie zganiono bezpieczenstwo onitak a Pan Bog inaczey. PoczOdlPam 34.
patrz: CHWAŁA
– Jeno s samym Osadziwszy Zamku Czadoskim Cały post woblezeniu maiąc zdział im dokuczali alete im małoCodokuczyły Kiedy nato nic niedbaiąc odpierali. PoczOdlPam 10.
patrz: CZADOSKI
– [Konstanty Hrehorowicz] wypadszy napodworze Ioł mie napoiedynek Wyzywac widzącmię bez Czeladzi Iakosz będąc Vwiedziony Afektem Sam wypadłem. PoczOdlPam 119.
patrz: CZELADŹ
– Zywcem wzięto trzydziestu aległo Ich Cztyrdziesci [...] Naplacu niedaleko Ich Obozu. PoczOdlPam 14.
– Przyszedł Chowanski znaSczokinem złączywszy się wecztyrdziestu tysięcy Ludzi Woiennych. PoczOdlPam 33.
– Naliczono trupa trzy tysiącę siedemset cztyrdziesci ytrzech. PoczOdlPam 78.
– Czeladnik Moy [...] Vmar kturymi był barzo wygodny ypotrzebny zacomu niech Bog da Wiekuistą Swiatłosc [...]. PoczOdlPam 28.
patrz: DAĆ
– VStarszyny Rada była iakim Kształtem dac bitwe potrzeba stym wiarołomnym nieprzyiacielem. PoczOdlPam 22.
patrz: DAĆ
– [...] Szwagrowi Memu miłemu dałem OsmSęd Złotych ie[g]oMPanu Hrehorowiczowi Sędziemu Grockiemu naszemu CieSząc się tą Nazieą zemi przynamniey Vchorągwi Rumak dereszowaty zostanie asz yten pozwinienciu Woyska niedoszedł domnie [...]. PoczOdlPam 110-111.
– [...] poczeła [dragonia] Szance Kopac nadsamym brzegiem dzwiny broniąc aby niedobudowali Mostu [...]. PoczOdlPam 29.
patrz: DOBUDOWAĆ
– [...] Kazanosię naszym chorągwiom wprzod lekim potykać zaprzeprawkę przechodząc Lubo n[ie] wielką ale dokuczną boIak wogrodzie Kazdey Chorągwi trzebasię było bic [...]. PoczOdlPam 34.
patrz: DOKUCZNY
– [...] wtym razie Strasz Nocna Konna przeiezdzaiąc się dostrzegła zewSzancach Moskwy nie masz [...]. PoczOdlPam 37.
patrz: DOSTRZEC
– Iednak naszych Siła się niedoliczyli wieczor kturzy Sobie rano pospołu dobrydzien dawali Co się Musiało stac Respektem dawney przypowiesci gdzie drwa rąbaią tam wiory lataią. PoczOdlPam 24.
patrz: DRWA
– M[iesią]ca Iuliy 7 Przysięgę WyKonywał Krol Ie[g]oMsc wkosciele Katedralnym VSwiętego Iana nadyplomach odstarodawnych Synow Oyczyzny Vstanowionych [...]. PoczOdlPam 98.
patrz: DYPLOM
– WRescie Tysiąc z;otych dawałem niechciał brac ten bez Vmny asz go sam Pan Bog Saluowal bonadziey doSalwowania niebyło gdym mu Kazał do dac pieniedzy Iusz odiezdzaiąc tamze y podysponowaniu się naSmierc wiliią traCenia Swego Vciekł [...]. PoczOdlPam 90.
– ...Vstąpili Sami tey fortece ktura lubo niewielka ale Cale OBronna bo na samey skale Stoi [w] Widłach Rzek dwuch Musza y niemenek nie mozna dac podkopu... PoczOdlPam rkp 18.
– Stanęlismy pod Dryświatami [...] gdziesmy yzapusty Owielkim głodzie ychłodzie odPrawili day Boze przyszłe lepsze. PoczOdlPam 26.
patrz: GŁÓD
– [...] Cotydzien Cowozydrabiaste nałozywszy zgromat gnoiowych wywozili postu popułtorasta [...]. PoczOdlPam 18.
patrz: GNOJOWY
– [...] 6 praezentis Byłem wdzen trzech krolow VIeyMPani Sapiezyney Woywodziney Połockiey z małzonką Ktura iako zacna Pani wyswiatczyła wilką grzecznosc Swoią dla nas mało Coznaiomych a do tego podroznych [...]. PoczOdlPam 117.
– 17 Praezentis Wyiechałem zdomu dowilna natrybunału początek Maiąc dwie sprawy Aobie gryzliwę [!] day Iezu Sczęsliwie [...]. PoczOdlPam 101.
patrz: GRYŹLIWY
– [...] iusz d[o]syc złego gwałt było yiest [...]. PoczOdlPam 48.
patrz: GWAŁT
– Iak noc nastąpiła naprowadzili dział Mozdzerzow piechoty gwałt [..]. PoczOdlPam 29.
patrz: GWAŁT
– M[iesią]ca Iuniy 4 Słuchano legacyi Posła ylegata odOyca Swiętego wokopie kturego zwielkim ORSzakiem Kawalkat WSzytkich Panow y Gwardyiami Przymowano barzo Ozdobnie [...]. PoczOdlPam 94.
– [...] lubo ytych gwardyi było dosyc Iednak zagłuszyli to Woywoctwa choc Całą Noc nieproznowali wobozach ytaborach Swoich daiąc do samego dnia Ognia bez Vstania[...]. PoczOdlPam 97.
– tylko zdział poczeli donas bic y piechota spułmostu zbudowanego tym barziey Poczeła Ognia dawac chocgo nam niepotrzeba było bo barzo y od słonca Iako latem Ciepło było Aod Kul gęstych Kture Szły przes nas gwizdząc bez Vstania tym baziey dodawały ciepła. PoczOdlPam 29.
patrz: GWIZDAĆ
– Kupiłem Pare koni Młodych Karo podpalałych V Pana Kazimierza Aleksandrowicza PoczOdlPam 111.
– 21 przybyłem dokorytnicy mimo Jazdem gdziem przestydzien Laborował przy dobrym bycie Koniom ySobie wytychaiąc [...]. PoczOdlPam 89.
patrz: LABOROWAĆ
– Stanołem wStolinie mil dziesięc zapinskiem [...] gdziesmy przeskilka dni nadobrym bycie laborowali [...]. PoczOdlPam 112-113.
patrz: LABOROWAĆ
– Iednak naszych Siła się niedoliczyli wieczor kturzy Sobie rano pospołu dobrydzien dawali Co się Musiało stac Respektem dawney przypowiesci gdzie drwa rąbaią tam wiory lataią. PoczOdlPam 24.
patrz: LATAĆ
– [...] gdziesię tesz Moskwa trochę Cofneła O czwierc mile lekie ystaneli Taborem według swego zwyczaiu [...]. PoczOdlPam 21.
– [...] wyprawił Je[g]o M Pan Comendant Teraznieyszy podiaszd Kilka lekszych Chorągwi [...]. PoczOdlPam 14.
– 22 praezentis Wyiechałem spodgrodna wkray Nowogrocki do Korytnicy naswięta gdzziem Stanoł nakucyią alem nie zastawszy miłey barzo malekoliczno Swięta Odprawował. PoczOdlPam 91.
– 30 praezentis Wdzien Swiętego Andrzeia Wyzwałmie Pan Krzysztof Szumski Mankuta Towarzysz Nasz Sam będąc winien napoiedynek. PoczOdlPam 40.
patrz: MANKUTA
– 30 praesentis Widzien Swiętego Andrzeia Wyzwałmie Pan Krzysztof Szumski Mankuta Towarzysz Nasz Sam będąc winien napoiedynek. PoczOdlPam 40.
patrz: MAŃKUTA
– gdzietesz wtakim zam[ie]szaniu ynapowietrzu Wielka zawierucha była zeieden dr[u]giego widziec przes Vlice nietylko przes staie nie Mogł taki był Szturm zesię niebo ziemią Mieszkało Iak Sniek wmiecielice WoC[zy] Szkodził tak natenczas piasek bardziey OCzom Szkodził PoczOdlPam 96.
patrz: MIECIELICA
– Mca Augusta 13 Podstąpilismy pod Wilno. PoczOdlPam 19.
– M[iesią]ca Apryla 10 Toiest na wielkanoc Miałem Vsiebie Miłe goscie folwarku Poławeniu Pana Podsędka toiest Rodzonego Brata. PoczOdlPam 83.
– [...] azem troc[he] daley zastał Konia Iusz lezącego yze wszytkiego Odartego Przes com miał nazłotych Szescsed szkody y tu dziura niemała była stało za postrzał miękiszowy. PoczOdlPam 22-23.
– 20 praezentis Vmarł nagle Je[g]oM Pan Samuel Komorowski Starosta Wiłkomierski y Mołczacki Obozny WXL Reymentarz Woyska Je[g]oKMsci kturemu day Jezu Miekuystą Swiatłosc Iako zacnemu zołnierzowi. PoczOdlPam 14.
patrz: MOŁCZACKI
– [Brat] asz WKrakowie był natenczas NaKoronacyi Dzisieyszego Iana Sobieskiego Krola Pana naszego Miłosirnego Kturemu niech będzie Sczesliwe yspokoyne Panowanie [...]. PoczOdlPam 122.
patrz: NIECH
– [...] tego samego herszta Wzięto pierszego dnia […] zac[o] niech chwała naywyszemu Bogu będzie zewpierszym terminie zganiono bezpieczenstwo onitak a Pan Bog inaczey. PoczOdlPam 34.
patrz: NIECH
– [...] Matkę naszą Pan naywyzszy stego swiata zabrał [...] kturey niech Wiekuista swiatłosc swieci Wniebie [...]. PoczOdlPam 72.
patrz: NIECH
– Czeladnik Moy [...] Vmar kturymi był barzo wygodny ypotrzebny zacomu niech Bog da Wiekuistą Swiatłosc [...]. PoczOdlPam 28.
patrz: NIECH
– Iezu [...] daymu zaiego sczyre pracę kture dla chwały Imienia Twego y dla Oyczyzny miłey ponosił wiekuystą swiatłosc ktura mu niechay nie [!] wieki swieci [...]. PoczOdlPam 36.
patrz: NIECHAJ
– 18 Praezentis Postrzeliłem Konia Siwo Iabłkowitego Przes niefortune Panu Konstantemu Zaleskiemu [...]. PoczOdlPam 12.
patrz: NIEFORTUNA
– [...] niech chwała nieustaiąca naywyszemu będzie ze zniepodobnych rzeczy podobne czyni aspodobnych niepodobne [...]. PoczOdlPam 98.
– Wyiechałem zdomu dowilkomierza napopis day Iezu Sczęsliwie Iakosz wkilka dni powrociłem spopisu bosię niesporo na Pospolite Ruszenie wybierali Podnarew [...]. PoczOdlPam 103.
patrz: NIESPORO
– Pana Szykiera Szwagra Mi[łe]go naszego Sztychem wnos blisko Oka Vderzono duzo gdziesię y mnie PodPachę przez Suknią dostało sztychem ale ciału nic. PoczOdlPam 73.
patrz: PACHA
– Ia będac Hetmanem tak wiele lat namnieyszegom Pacholika w[aszmosciow] BezSądu nie stracił. PoczOdlPam 46.
patrz: PACHOLIK
– Od brzegu trochę daley Stali zenienarowninie niemogli Celu wziąc dob[rze] Iednak maoano poszałłaszach ypoPałubach zeCzasem posz[ed]szy dopałuba odtey myszki niezwyczayney działowey nala[zł] worki poprote. PoczOdlPam 29-30.
patrz: PAŁUB
– Lubo wpolu znowu OParlisię Mocno Iednak Ich powtornie spędzono ystego placu zatrzecim Razem wlesię OParlisię ydawalimnaszem dobre pamiętne. PoczOdlPam 37.
patrz: PAMIĘTNE
– Tylko noc PrzenoCowawszy Musiałem Respektem IeiPani Tesci Moiey Odiechac Obiecawszy nazad Iadąc nagrodzic. PoczOdlPam 112.
patrz: PANI
– Jakosz 6 Augusti poAnielskiey naswietszey Pannie Piątego dnia y Oney poruczywszy się wopieke wyiechałem zdomu day Jezu Sczęsliwie [...]. PoczOdlPam 10.
patrz: PANNA
– M[iesią]ca Augusta 2 Wdzien naswiętszey Panny Anielskiey Wychodziłem napoiedynek Stanisławem Wołkiem poRucznikiem Ie[g]o M[o]sci Pana lipnickiego [...]. PoczOdlPam 42.
patrz: PANNA
– Azatym zabił Je[go] MscPana Eliasza Komorowskiego Chorązego Wiłkomierskiego Powiatu y Rotmistrza JKMsci taksię nam ten Parol nienadał tego dnia niefortunnego. PoczOdlPam 10.
patrz: PAROL
– Ruszyłosię Woysko znitawy tamtey diwizyi napodlaszę chcąc stamtąd Parowac howanskiego, kturym Boze Błogosław botam Siła broił. PoczOdlPam 17.
patrz: PAROWAĆ
– [...] bosiła naszych piechot pobiwszy ydziało Pułkartonie wzieli zaniesprawą Naszych w bataliy Iazdy stoiącey Ktura tył podawszy Moskwie Swoią piechotę Konmi potarli przesco ysiebie nadgubili apiechotę cale zgubili y działo stracili [...]. PoczOdlPam 23.
patrz: POBIĆ
– [...] Iam Konia podnim postrzelił Pana Torczyłowego Oktury termin małosmysię Sami niepobili zP Torcyłą [...]. PoczOdlPam 73.
– Na co KRol Ie[g]omsc Vwazaiąc Rzewnie zapłakał y widział Słuszną wymowkę zedomoskwy Isc niechcieli Ieszce dotego widział napoboiowisku Koni Stysiąc roznych Pobitych przescosię naybardziey Woyskowi wymawiali zesmy odkoni odpadli [...]. PoczOdlPam 39.
patrz: POBITY
– [...] zkturemi słowo zasłowem Musiałem zwadzicsię y Pociąc ziednym [...] PoczOdlPam 42.
– zkturym pociąwszysię dałem mu raz włeb dobrze zeAsz Ku[lk]a wywrocił yKostki zełba Potym wybierał ygdyby niepilsn Wzawoyku podchylonym była Bodayby ymosk nie wyprysł. PoczOdlPam 40.
patrz: PODCHYLONY
– Na tenCzas byłporucznikiem aPotym był połupułkownikiem gdzie miteszna Strazy Placowey Stoiącemu Wnocy Roskazał odProwadzac Rotmistrzow Ie[go]MsPan Reymentarz skiką kampaniy yze dwudziestą pachołkow pocztowych asz dostrazy Ich Podsłuchowey Czemu dosyc Vczynił. PoczOdlPam 27.
– Czemu dawszy pokoy wracam się dodalszego procederu Woyska Kturesię zagoniły Iak wsiedli rozerwawszy namoskwe aotym niewiemy Isz Mosk[wa] nabataliią naszą wsiadła taksię dywizyi Ie[go]Msci Pana Sapiehy niepofortuniło. PoczOdlPam 23.
– Iusz nienalezli Moskwy tylko odwodu trochę kturych pohałasowawszy roskazanosię Wszytkim dopierszych kwater powrocic. PoczOdlPam 26.
– Na tenCzas byłporucznikiem aPotym był połupułkownikiem gdzie mitesz Strazy Placowey Stoiące mu Wnocy Roskazał odProwadzac Rotmistrzow... PoczOdlPam 27.
– NazaIurszt Iechałem doKrakopola zinnemi dlapomiarkowania się. PoczOdlPam 47.
– Wszytko dobrze sprawiwszy ySwoie Odebrawszy do domu społtorą y daley Tysięcy Złotych Złaski naywyszego Pana powrociłem Wielki Poniedziałek (...). PoczOdlPam 93.
– Szwankowałem SKoniem wrowninie Samey zaposkoczeniem podAnraniszkami wpolu tak barzo zemsię mało stym Swiatem nierostał. PoczOdlPam 83.
– A oni Iako Kłamliwi ludzie Smiech stego Vczynili bosię Iusz Mocno okopali y nietkaze myRosgoworow niepotrebuiem... PoczOdlPam 21.
– Ieden poiednym zamiasto powysmy kali niedosyc natym Społudnia znowu Iusz Same Towarzystwo przyiechało domnie [...] zaczynaiąc zwadę... PoczOdlPam 42.
– [...] apoty[m] nietylko wytrzymali ale Ich Mocno wezbrali rosmachawszysię ygdybymsię Pana Boga niebał y nie mial onego laski napamięci Tobym Ich pozabiiał [...]. PoczOdlPam 88.
patrz: POZABIJAĆ
– [...] nazaIurszt namieysca po zabiianych Obrano Po Panu Wiazewiczu Substitutem Pana Kotowskiego Poruczni Roty Kozackiey Ie[g]oMsci Pana Pisarza Polnego WXL [...]. PoczOdlPam 39-40.
patrz: POZABIJANY
– Iedną [chorągiew] wzięto Pana Kroszynskiego yto ze Kon zapadł namoscie Chorązemu Koni zosmdziesiąt wzięto Conabłocie pozaPadali Sami pieszo poVchodzili... PoczOdlPam 28.
patrz: POZAPADAĆ
– ...zaco niech chwala naywyszemu Panu Będzie zeyzasacki pozasadzanę yCekauzy y zamki PoOsadzanę samesię bez Krwie roslania dobrowolnie Vwolniły... PoczOdlPam 97.
– Czemu nasi dawszy wiarę poziezdzali spola... PoczOdlPam 21.
– ...zyda przyparenczywszy dobrey mysli tego dnia zazywszy nazaIurszt odiechałem dodomu... PoczOdlPam 108.
– Byłem wPolepiu nachrzcinach [...] gdziemi zginął węzeł sliczną robotą Rubinowy odczapki zaledaiakim niewiast przyszpileniem... PoczOdlPam rkp 114.
– Ktury roznie znami yRoznemi Racyiami Certowawszy Bliszego Mego wyrostka Uznał zBratem Rodzonym iego starszym Vznał [...]. PoczOdlPam 107.
patrz: RACYJA
– Iednak naszych Siłasię niedoliczyli wieczor kturzy Sobie rano pospołu dobrydzien dawali Cosię Musiało stac Respektem dawney przypowiesci gdzie drwa rąbaią tam wiory lataią [...]. PoczOdlPam 24.
– Iednak naszych Siła się niedoliczyli wieczor kturzy Sobie rano pospołu dobrydzien dawali Co się Musiało stac Respektem dawney przypowiesci gdzie drwa rąbaią tam wiory lataią. PoczOdlPam 24.
– [...] Szwagrowi Memu miłemu dałem OsmSęd Złotych ie[g]oMPanu Hrehorowiczowi Sędziemu Grockiemu naszemu CieSząc się tą Nazieą zemi przynamniey Vchorągwi Rumak dereszowaty zostanie asz yten pozwinienciu Woyska niedoszedł domnie [...]. PoczOdlPam 110-111.
patrz: ROMAK, RUMAK, RUMAK
– [...] gdymi Romaka podemną zabit[o] ktury gdysię porwał odziemi będac postrzelonym Noga mi wstrzemieniu Vwiezłą tak Iszmnie Iak trupa Iusz Konmi deptano [...]. PoczOdlPam 22.
patrz: ROMAK, RUMAK, RUMAK
– [...] Samemu ImPanu Kawalerowi zabito RoMaka [...]. PoczOdlPam 29.
patrz: ROMAK, RUMAK, RUMAK
– [...] dopiero gdy nasze piechoty nadeszły y poczeły Wzaiem Ognia dawac Iełasię Moskwa zobozu swego rumowac [...]. PoczOdlPam 37.
– [...] niech chwała nieustaiąca naywyszemu będzie ze zniepodobnych rzeczy podobne czyni aspodobnych niepodobne [...]. PoczOdlPam 98.
patrz: RZECZ
– Nic niewskurawszy Ienosię wina dobrego nasolennym bankiecie VIe[g]o M[o]sciPana Hetmana napiwszy asprawionym Iak dlanowego Tak dlastarego ZAciągu odiechałem zwilna [...] kudomowi. PoczOdlPam 118.
patrz: SOLENNY
– Działo Pułkartonie wzieli [żołnierze moskiewscy] zaniesprawą Naszych wbataliy Iazdy stoiącey. PoczOdlPam 23.
patrz: STAĆ
– Lubom mało ysam nie zginoł w Podkaniu odiednego Szweda atolim Iednak przy Łasce Bozey ytego sprzytnowszy drugiegom doiechał. PoczOdlPam 8.
patrz: SZWED, SZWED, SZWIED
– [...] przymknelismy sie [...] y zewszytkim obozem staneli Iusz wKurlandy[i] PodKałna Muyzą omil trzy odnitawy gdzietakze Vstawicznie wodzili Szwedow nawet sama Łotwa bonam zyczliwa naten czasbyła. PoczOdlPam 9.
patrz: SZWED, SZWED, SZWIED
– Czeladnik Moy [...] Vmar kturymi był barzo wygodny ypotrzebny zacomu niech Bog da Wiekuistą Swiatłosc [...]. PoczOdlPam 28.
– Iezu [...] daymu zaiego sczyre pracę kture dla chwały Imienia Twego y dla Oyczyzny miłey ponosił wiekuystą swiatłosc ktura mu niechay nie [!] wieki swieci [...]. PoczOdlPam 36.
– [...] Matkę naszą Pan naywyzszy stego swiata zabrał [...] kturey niech Wiekuista swiatłosc swieci Wniebie [...]. PoczOdlPam 72.
– Iezu [...] daymu zaiego sczyre pracę kture dla chwały Imienia Twego y dla Oyczyzny miłey ponosił wiekuystą swiatłosc ktura mu niechay nie [!] wieki swieci [...]. PoczOdlPam 36.
patrz: ŚWIECIĆ
– [...] Matkę naszą Pan naywyzszy stego swiata zabrał [...] kturey niech Wiekuista swiatłosc swieci Wniebie [...]. PoczOdlPam 72.
patrz: ŚWIECIĆ
– Jakosz 6 Augusti poAnielskiey naswietszey Pannie Piątego dnia y Oney poruczywszy się wopieke wyiechałem zdomu day Jezu Sczęsliwie [...]. PoczOdlPam 10.
patrz: ŚWIĘTY
– M[iesią]ca Augusta 2 Wdzien naswiętszey Panny Anielskiey Wychodziłem napoiedynek Stanisławem Wołkiem poRucznikiem Ie[g]o M[o]sci Pana lipnickiego [...]. PoczOdlPam 42.
patrz: ŚWIĘTY
– Kturą niech Pan Jezus Błogosławi naPociechę Rodzicom przyrodzonych ynas chrzesnych y tam zazywszy przes kilkadni dobrey Komitywy ywesołey Mysli przymuzycę nionaygorszey take ytanow 19 odiochałem spieskow podziękowawszy za dobra wolą Potym 21 Bylismy Wzurowicach PoczOdlPam 113.
patrz: TAN
– Naliczono trupa trzytysiącę siedemset cztyrdziesci ytrzech. PoczOdlPam 78.
patrz: TRUP
– Podrodzę Vroznych dobrych Przyiacioł OSobliwie y narokach Trzykrolskich woniksztach toiest na drugiey Połowicy Rokow [...]. PoczOdlPam 114-115.
– M[iesią]ca Iuliy 7 Przysięgę WyKonywał Krol [...] pokturey przysiędzę [!] Iechał Krol Ie[g]o M[o]sc nabankiet walny do Xiązęcia Ie[g]o M[o]sci Radziwiła. PoczOdlPam 98.
patrz: WALNY, WALNY, WAŁNY
– Szable dwie wziętę Poczas zwady toiest Samego Pana Sopooka ORdynka Pana CHreptowicza Pałasz Wrociłem podiewszysię choc niezochotą cztyry niedziele wiezy siedziec zkturych dwie niedziele musiałem werezydowac. PoczOdlPam rkp 101.
– Czeladnik Moy [...] Vmar kturymi był barzo wygodny ypotrzebny zacomu niech Bog da Wiekuistą Swiatłosc [...]. PoczOdlPam 28.
patrz: WIEKUISTY
– [...] Matkę naszą Pan naywyzszy stego swiata zabrał [...] kturey niech Wiekuista swiatłosc swieci Wniebie [...]. PoczOdlPam 72.
patrz: WIEKUISTY
– Iezu [...] daymu zaiego sczyre pracę kture dla chwały Imienia Twego y dla Oyczyzny miłey ponosił wiekuystą swiatłosc ktura mu niechay nie [!] wieki swieci [...]. PoczOdlPam 36.
patrz: WIEKUISTY
– Iednak naszych Siła się niedoliczyli wieczor kturzy Sobie rano pospołu dobrydzien dawali Co się Musiało stac Respektem dawney przypowiesci gdzie drwa rąbaią tam wiory lataią. PoczOdlPam 24.
patrz: WIÓR
– Dwie niedziele musiałem werezydowac ale podtytułem wiezę wpiękney stancyi zwolnym chodzeniem dokoscioła adrugie dwie Koło Trybunalskie przes List odProsiło luboby wprawdzie yte dwie odprosili Ieno ze PanSopocko Vciekł zwilna. PoczOdlPam 101.
– ...sPodziewaiącsię Podług Prawa Woytowstwo miec Iakie kture zaszesc lat Krol Ie[go]Msc Obiecuię Prawem [...] aIednak yIedney Włoki niedosłuzyłemsię nietylko Woytowstwa. PoczOdlPam rkp. 110.
– WRescie zewstydem niedoCzekaszy nieprzyiaciela y niewidzącego odwodem VstąPili stego Pola. PoczOdlPam rkp. 14.
– Samego bydła byli Sztuk zedwadziescia pokradli Cozemisię po długich furyiach zobopolnych yCertaninach miało wrocic pogodziłem się SPułkownikiem Iakosz wkilka dni wszytkosię wrociło lubo zrazu chcieli yWies SPalic ychłopow wyciąc. PoczOdlPam rkp. 73.
– ...takmie Pan Bog nawiedził zeniewiem Iakmisię Wrocą tepiniądze dobrze zasłuzonę... PoczOdlPam rkp. 107.
– ...takmisię dobrze ZASłuzonę Piniąszki asz przes Rezolucyią WroCiły znadatkiem dziesiątka talerow... PoczOdlPam rkp. 109.
– Iakosz będąc Vwiedziony Afektem sam wypadłem y dopierszego scieciaszable wyciołem zgarsci za dawszy mu Rane wełbie y wrekę [...]. PoczOdlPam 119.
patrz: WYCIĄĆ
– [...] lecz Iednak yci mało Copomogli bo Musię przyczyniło guzow atymgo prawdzie nieledaiak Salutowali żem Iusz Iegosz Szablą Maiącego podsobą zazbiezeniemsię chciał gębę wyrznąć Czegomi ci Panowie Secundanci niedopuscili y mnie zatrzymawszy wyprawili sPlacu onego [...]. PoczOdlPam 80.
patrz: WYRZNĄĆ
– Zenienarowninie niemogli Celu wziąc dob[rze]. PoczOdlPam 30.
patrz: WZIĄĆ
– ...Je[go]MsPana Komorowskiego Jusz zeszłego kturego Pana zawsią wpadaiącego w Brome zamkową Szwedzi porwali ytamgo postrzelili ktury skoro skonał... PoczOdlPam 10.
patrz: ZAMKOWY
– Iakosz maiąc się dobrze y s konmi podroznemi przes całe trzy dni zazywałem dobrey biesiady z dobremi ludzmi y zacnemi damami. PoczOdlPam 86.
patrz: ZAŻYWAĆ
– Tak wdumie swey Ufundowali [wojsko moskiewskie] zezaraz nas zniesc y Oboz opanowac przeszedłszy lasem blisko wystrzelac Obiecywali sobie […] Ieden indzenier Pułkownik tak hardzie kazał rozumieiąc zetaki Las iest podObozem Iako Oni zostawili Coich Omyliło y tego samego herszta Wzięto pierszego dnia […] zac[o] niech chwała naywyszemu Bogu będzie zewpierszym terminie zganiono bezpieczenstwo onitak a Pan Bog inaczey. PoczOdlPam 34.
patrz: ZGANIĆ
– Ciałko [zmarłego synka] niebawiąc dokoscioła Kupiskiego dodziada Babki Stryia Braci Ciotecznych y Siostr Roskazałem zaprowadzic ydosklepu wstawic dla Vsmierzenia zalu Małzonki Moiey Wiekszego niechciałem dłuzey wdomu trzymac [...]. PoczOdlPam 101.
patrz: ŻAL