Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PolPar 1653 oryginał
Französische und Polnische Parlament...

brak w internecie 30.06.2023.
Odnotowano 103 cytatów z tego źródła
– Mam tu [...] dobre iedwabnice, Czamlet/ Jadamaszek/ Aksamet. PolPar 55.
– Mam tu [...] dobre iedwabnice, Czamlet, Jadamaszek/ Aksamet. PolPar 55.
– Alchymistá/ Rzecznik/ (fr. Boucher) Lekarz PolPar 141.
– Oycze nasz/ któryś iest w niebie [...] twoie iest krolestwo y moc y chwała na wieki wiekow. Amen. PolPar 240.
patrz: AMEN
– Twoy Święty Anioł niechay będzie ze mną/ aby Diabeł zadnego prawa a mocy na mię nie znalazł. PolPar 259.
– Januarius 14 g Hilarego B.[iskupa] DuńKal Bv. B. Nie macie karaziey flemskiey farby? A. Mam Panie y barzo piękną y dobrą. PolParl 109. PolPar 109.
patrz: B
– Pospieszaymy się trochę, abych ie doścignęli boię się podobnom zbłądzili z drogi. Nie boy się/ nie zbłądzilim. PolPar 79.
– O Instrumentach [...] Balki/ fr. Barres. PolPar 194.
– O Kupiectwie [...] Banqueroute, Pankrut. PolPar 185.
– C. [pierwsza litera imienia uczestnika rozmowy] Moy Pánie/ á czego chcecie? czego szukacie dobrego/ Aksamitu albo Atłasu/ albo Adamaszku/ Barchanu/ Grobgrynu/ Táffty/ albo też cokolwiek inszego iádwábnego towaru? PolPar 115.
– [O człowieku y iego częściach] Bark/ fr. Bras Łokieć/ fr. Coude/ Ręka. PolPar 179-181.
patrz: BARK
– Retrenchement, Baszta/ Szańc. PolPar 190.
patrz: BASTA, BASZTA
– O odzieniu [...] Camisole, Sedąk [!]. bastąnik [!]. PolPar 212.
patrz: BASTANIK
– [O odzieniu] Hasło/ Botuch/ fr. Escharpe Chustká do potu/ fr. Mouchoir. PolPar 214.
– Beczká octowá/ PolPar 202.
patrz: BECZKA
– O Woynie [...] Bębenistá/ fr. Tambor woienny trębacz/ fr. Trompetter. PolPar 189.
patrz: BĘBENISTA
– Murarz/ (fr. Masson)/ Bielnik/ (fr. Blanchisseur)/ szermierz. PolPar 147.
patrz: BIELNIK
– O odzieniu [...] Bande, Bindá do potu [...]. PolPar 212.
patrz: BINDA, BIŃDA
– D. N'avez vous pas ouy dire comme le Roi de France a perdu la bataille contre les Espagnols? D. Azali niesłyszałeś iáko Krol Francuski bitwę (albo potyczkę walną) przeciwko Hiszpanowi strácił? PolPar 47.
patrz: BITWA
– Blecharz/ (fr. Blanchisseur). PolPar 149.
– Nuże teraz/ piię do was/ á proszę zá to całe towárzystwo/ á osobliwie/ zá bliskiego Sąsiádá waszego. PolPar 37.
patrz: BLISKI
– Nie/ wprawdzie bolesno mię że więcey [jedzenia] niemász: ale przyimicie to zá wdzięczne. PolPar 23.
– [O Kupiectwie] Płotno/ fr. Toile Czamlet/ fr. Camelot Boy/ fr. Revesche Bomzyn/ fr. Bombasin Włosienica. PolPar 187-188.
patrz: BOMZYN
– Bramá u czapki/ fr. Bord, volant. PolPar 212.
patrz: BRAM, BRAMA
– Ale dnia siodmego dzień Swięty iest PanaBoga twego/ niebędziesz czynil zadney roboty weń/ ty y Syn twoy y Corká twoia/ sługá twoy y slusebnicá twoiá/ bydlę twoie y gość twoy/ ktory iest w bramách twoiech. PolPar 244-246.
– Rozdział Osmy O Fárbach [...] [fr.] Bay, Bronatno czerwony/ PolPar 167-169.
– Les marchands n'ont pas encore ouvert leurs Boutiques. ny desployé leurs Marchādises: Krámarze ieszcze budow nie otworzyli/ áni towaru swego wyłożyli. PolPar 103.
patrz: BUDA
– Architecte/ Budownik. PolPar 147.
patrz: BUDOWNIK
– Brukarz/ Strycharz/ Cegielnik/ Tuillier. PolPar 153.
patrz: CEGIELNIK
– Ceklarz abo Mieyski sługa. PolPar 151.
– Gabellieur, Celnik/. PolPar 149.
– Ma[m] wszelkie farby y ceny. PolPar 109.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Que faites vous l'aune de ce noir? je vous prie, ne le me surfaites pas. A záco cenicie ieden łokieć tey czarney ? proszę/ nie zádrogo mi ie ceńcie. PolPar 108-109.
patrz: CENIĆ
– B. Cest apprenti à bonne langue: IL veille pour le profit de son maistre: B. Temu chłopczykowi práwie ięzyk iest otworzony: szuka pożytku Mistrzá swe[g]o. PolPar 115.
patrz: CHŁOPCZYK
– Celuy qui l'a desployé le reployera bien. kto ie [sztuki materiału] rozwinął ten ie záś może zwinąć. Peine de garçon est pour rien contée. Chłopczykowá to robotá zá nic nie ráchowána. PolPar 117.
– Pietrze/ á wász to syn? P. Owszem/ syn moy iest. D. Piękne iest chłopiątko. Boże mu day zdrowie y szczęście. PolPar 9.
– Bourrelier, Chomątnik. PolPar 153.
patrz: CHOMĄTNIK
– [...] czerwoney/ żołtey/ fiolkowey ná wszelakiey farby/ y ceny. PolPar 109.
– Chcielibyśćie mię rádzy ná mowić. ale ia widźiał ieszcze lepsze/ y gorsze. Nie wykładayćie wszystkiego iuzemći ie widźiał. PolPar 119.
patrz: -CI, ,
– Ieden łokieć będzie was kosztował iedną koronę czterdźieśći groszy. PolPar 109.
– Twoy Święty Anioł niechay będzie ze mną/ aby Diabeł zadnego prawa a mocy na mię nie znalazł. PolPar 259.
– Batteur de blé Drászek. PolPar 153.
patrz: DRASZEK
– O Przysiędze [...] Iście/ fr. Vraiment W prawdzie/ fr. De vray voirement PolPar 234.
patrz: IŚCIE
– Iábłeczne wino/ Cidre. PolPar 196.
patrz: JABŁECZNY
– Cavalier Iezdai/. PolPar 190.
patrz: JEZDAJ
– O sprzędzie domowym [...] Puzdro/ kapsá/ fr. Layette. PolPar 202.
patrz: KAPSA
– [o instrumentach] Klawiry po ktorych nogami depczą /fr. Marchette Klawiry /fr. Clavier. PolPar 194.
patrz: KLAWIR
– D. niechcemy żadney láterny Iasno dosyć: niepotrzebá/ wszák Kśiężyć/ świeći. PolPar 51.
patrz: LATERNA
– Laterniarz/ co laternie robi PolPar 143.
patrz: LATERNIARZ
– Rozdz. II. O łupiecżtwie y Prżedániu. PolPar 1.
– [...] o Ptakách/ Sinogarlicá/ Nietoperz/ Dudek [...]. PolPar 159.
– Przynieśćie mi poduszkę á przyodźieyćie mię: zaćiągnićie zásłonę/ á zatkni ią miedzianką. PolPar 97.
patrz: MIEDZIANKA
– O Wątpieniu [...] Mozno/ fr. Possible [...]. PolPar 234.
– Twoy Święty Anioł niechay będzie ze mną/ aby Diabeł zadnego prawa a mocy na mię nie znalazł. PolPar 259.
patrz: NIECHAJ
– Podziekuy iemu á powiedz że mi nie możno przyść/ ná południe/ bom iest gdzie indziey záproszony iuż temu czwarty dzień: gdyby to nie było/ tedy bym rad przyszedł: iednákże przyide do niego iutro popołudniu/ bez wątpienia. PolPar 29.
patrz: NIEMOŻNO
– Disner, Obiedwowác [...]. PolPar 159.
– Beczká octowá/ PolPar 202.
patrz: OCTOWY
– Pietrze/ á wász to syn? P. Owszem/ syn moy iest. D. Piękne iest chłopiątko. Boże mu day zdrowie y szczęście. PolPar 9.
patrz: OWSZEM
– [O człowieku y iego częściach] Rámię/ (fr. Espaule) Pachy/ fr. Aisselle Bark/ fr. Bras. PolPar 179.
patrz: PACHA
– O człowieku y iego częściach [...] Pacierzowá kość/ fr. Eschine Guzica/ fr. Croupion Rámię/ fr. Espaule. PolPar 179.
patrz: PACIERZOWY
– O człowieku y iego częściach [...] Palec/ Wielki palec/ Páznogieć (fr. Ongle) Biodrowy staw/ szięgno (fr. Hauche) PolPar 181.
patrz: PALEC
– Abysmy źawsze pamietni byli duchownego pokarmu słowá twego S. PolPar 256.
patrz: PAMIĘTNY
– Proch zapalaiący ná panewce (fr. Poulverin) Prochownicá. PolPar 190.
patrz: PANEWKA
– Witaycie Panie stryiu. Dziękuię Wam Pani Ciotko. PolPar 9.
patrz: PANI
– Papirnik/ (fr. Papetier)Poprawiacz/ (fr. Correcteur) Záklinacz czártá (fr. Exorciste). PolPar 141 Po.
– O Bogu y duchownych rzeczach [...] Pielgrzymowanie/ Parádzisz/ fr. Paradis Piekło/ fr. Enferne Czyściec. PolPar 169.
– [...] ieśli niechcećie dáć tych piąćináśćiu groszy tedy nie mogę wam więcey upuśćić: zámskąpy iesteśćie [...] PolPar 61.
– Możecie wziąć: ale to wam przyrzekam/ gdybyście nie tak moi znajomi byli/ tedybyście inaczej niedostali jako zasześć złotych i zapięćnaście groszy. PolPar 111.
– Pochlebcą/ Pásorzyt/ (fr. Escomifleur). PolPar 155.
– Nie samym chlebem człowiek żyć będzie/ ále każdem Słowem pochod[zącym] ustá Boże. PolPar 256-257.
– Wodź go [konia] trochę tam y sam á kiedy nieco podje/ tedy go doprowadz do wody. PolPar 87.
patrz: PODJEŚĆ
– [O odzieniu] kápcie/ fr. chaussons Podkáská/ fr. Port espée Rękáwica/ fr. Gants. PolPar 214.
patrz: PODKASKA
– Rząd na Safianie czerwonym puł suty pozłocisty z podpiersieniem [...] mocno zszarzany. PolPar .
– Idę ná gośćine á iesliby kto pytał ná mię tedy mięznaidźiesz/ w Domu POdskárbnego albo im powiedź ze zárazem przyide po wiecżerzy. PolPar 89.
patrz: PODSKARBNY
– Idz/ nakriy stoł/ Pokwapiay się. Bardzo rad/ moiá Mátko. PolPar 7.
– Nozownik/ (fr. Contellier), Polierz (fr. Fourbisseur). PolPar 143.
patrz: POLERZ, POLIERZ
– Umęczon pod Pońskim Piłatem/ ukrzyżowan/ umarł y pogrzebion, PolPar .
– Pátrz iezeli się przecky popręgowe nie złamáły. PolPar 87-88.
patrz: POPRĘGOWY
– O odzieniu [...] Bande, Bindá do potu [...]. PolPar 212.
patrz: POT
– [...] potrzeba mi samemu znim Mowić. PolPar 27.
patrz: POTRZEBA
– Prawdać iest: ale moy kubek więtszy iest nisli wász. PolPar 39.
patrz: PRAWDA
– ...Pánie Gospodarzu: spełnię wam zaś rad. B. Moy Pánie/ áchcećie mi dopuśćić/ abym wám przypił... PolPar 93.
patrz: PRZYPIĆ
– O Przyzwalániu (fr. De consentir. PolPar 232.
– Pożyczcie mi wasze[go] puinaliká. PolPar 101.
patrz: PUINALIK
– A kupiemyż Puppow nászym dziatkom, Kucie wy dla nas obudwu. PolPar 129.
patrz: PUPPA
– Na pustkowach cała wieś. PolPar .
– Rozdział czwarty. O pytániu się drogi y o rozmowie na niey przynalezącey.PDP 75 PolPar 75.
– Fendeur de bois Rąbcá drew/[.] PolPar 151.
– Nuże teraz/ piię do was/ á proszę zá to całe towárzystwo/ á osobliwie/ zá bliskiego Sąsiádá waszego. PolPar 37.
– Ták się zapalili gniewem/ ieden przeciwko drugiemu aż mię strach powiadáć. PolPar 95.
patrz: STRACH
– O Woynie [...] Bębenistá/ fr. Tambor woienny trębacz/ fr. Trompetter. PolPar 189.
patrz: TRĘBACZ
– Idźćie/ kupćie mi tuźin wstęgow: dziurki od wstągu vbránia mego śie podarli: PolPar 101.
patrz: TUZIN
– Vmywayćie sie/ kiedy chcećie á Siądźcie do stołu. PolPar 129.
patrz: UMYWAĆ
– Barzo dobrze: Sługa/ okrzy konia mego: kiedy iemu śiodło zdymiesz tedy rozwiąz mu ogon: narządź mu lugowisko/ weźmi uźdźienice ktora iest w Sakwach: á ieżeli żadney niemász/ tedy kup iednę: wrocęć záś pieniądźe/ á do tego/ y nápiwo dostánieś. PolPar 87.
– D. N'avez vous pas ouy dire comme le Roi de France a perdu la bataille contre les Espagnols? D. Azali niesłyszałeś iáko Krol Francuski bitwę (albo potyczkę walną) przeciwko Hiszpanowi strácił? PolPar 47.
patrz: WALNY, WALNY, WAŁNY
– Krowiarz/ (fr. Vacher) Wałkarz / (fr. Foulon). PolPar 155.
patrz: WAŁKARZ
– Tá iest przed wámi: á nie ustępuićie áni ná prawą áni ná lewą/ aż przyidźiećie do onego wysokiego wiązowe[go] drzewá á tám weźmićie drogę ná lewą rękę. PolPar 79.
– Zeńca/ (fr. Moissonneur) Wieiacz/ (fr. Remeur de Cl'e[?]/ Draszek... PolPar 153.
patrz: WIEJACZ
– O winszowaniu. W Imię Boże/ fr. á la boune heure Pokoy z tobą. PolPar 230.
– Wisięgá/ złodziey/ (fr.Tire-laine) Powrozobiegun... PolPar 155.
patrz: WISIĘGA
– Płotno woszczone/ fr. Toile cirée Tłomok/ fr. Paquet. PolPar 185.
patrz: WOSZCZONY
– [O Ptakách] Gołąb/ Gołąbię/ Wroná/ Kruk. PolPar 157.
patrz: WRONA
– moy koń idzie z lekká. B. A moy zaś koń zá cieszko. PolPar 77.
patrz: Z LEKKA